Title, Topic
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama ©
Download
Options
a) trade for free
b) buy for 2.55 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade
2012, Prof Dr Diklic, 10

Rating [details]
518 visits

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Responsible User
This text has been add by user odin.oo .
Disclaimer
Networking:
  0/1/0/0/14

More documents

Ponuda i potražnja
M. ĐUKIĆ OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Rijeka, 2010. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMO

FEFA, Univerzitet “Singidunum”

SEMINARSKI RAD


Predmet: Upravljanje promenama

Tema: Emocionalna inteligencija i liderstvo


Sadržaj:

1........................................................................ Uvod

2....................................................... Šta je emocijalna inteligencija?

3................................................ Emocionalna inteligencija u liderestvu

4.............................................. Kako se meri emocionalna inteligencija

5...................................... Da li se emotivna inteligencija može naučiti?


Uvod

U ovom seminarskom radu ću objasniti pojam emocionalne inteligencije i objasniću u kakvoj je ona vezi sa liderstvom. Upoznaćemo se sa najzastupljenijim modelima emocijalne inteligencije,  sagledati najvažnije veštine lidera i dati savete kako unaprediti liderske veštine uz pomoć emocionalne inteligencije.


Šta je emocionalna inteligencija?


Emocionlana inteligencija (EI) je sposobnost pojedinca, u ovom slučaju lidera u poslovnom okruženju da razume i upravlja kako svojim emocijama tako i emocijama ljudi oko njega. Trenutno postoje tri najzastupljenije definicije i teorije o tome šta je zapravo emocionalna inteligencija.

-          EI model sposobnosti

-          Mešoviti .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; EI ∋+⊇∞† +≈++;≈∋


EI ∋+⊇∞† ≈⊥+≈++≈+≈†;

EI ∋+⊇∞† ≈⊥+≈++≈+≈†; ⊥†∞⊇∋ ≈∋ ∞∋+≤;{∞ ∂∋+ ≈∋ ∂++;≈†∋≈ ;==++ ;≈†++∋∋≤;{∋ ∂+{; ⊥+∋∋ž∞ ∞ +∋=∞∋∞=∋≈{∞ ; ∞ ≈∋=;⊥∋≤;{; ∂++= ⊇+∞š†=∞≈+ +∂+∞ž∞≈{∞. P+ +=+∋ ∋+⊇∞†∞, ⊥+{∞⊇≈;≤; ≈∞ +∋=†;∂∞{∞ ∞ ≈{;++=+{ ≈⊥+≈++≈+≈†; ⊇∋ +++∋⊇∞ ;≈†++∋∋≤;{∞ ∞∋+†;=≈∞ ⊥+;++⊇∞ ; ⊇∋ ⊥++∞∂∞ ;= †;+ ;≈†++∋∋≤;{∋ ⊥+;∋∞≈∞ ∞ ≈=+∋ +∂+∞ž∞≈{∞. T∋∂+đ∞, +=∋{ ∋+⊇∞† ⊥+∋=; +∋=†;∂∞ ;=∋∞đ∞ č∞†;+; =+≈†∞ ≈⊥+≈++≈+≈†;.

U+č∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋

U+č∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +†∂+;{∞ ; ⊇∞š;†+∞{∞ ∞∋+≤;{∞ ∞ †;≤;∋∋, ≈†;∂∋∋∋, ⊥†∋≈+=;∋∋, ∂∞††∞+≈;∋ †=++∞=;≈∋∋∋ ; †∋∂+đ∞, ∋ ∋+ž⊇∋ ; ≈∋{=∋ž≈;{∞, ≈⊥+≈++≈+≈† ∞+č∋=∋≈{∋ ≈+⊥≈†=∞≈;+ ∞∋+≤;{∋. U+č∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ +≈≈+=≈; ∋≈⊥∞∂† ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ {∞+ č;≈; ≈=∞ ⊇+∞⊥∞ +++∋⊇∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈;+ ;≈†++∋∋≤;{∋ ∋+⊥∞ć;∋.


K++;šć∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋

K++;šć∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞∋+≤;{∞ ∂++;≈†∞ =∋ +†∋∂š∋=∋≈{∞ +∋=≈;+ ∂+⊥≈;†;=≈;+ ∋∂†;=≈+≈†;, ∂∋+ š†+ ≈∞ +∋=∋;š†{∋≈{.....

R∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋

R∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ≈+=∋†; {∞=;∂ ∞∋+≤;{∋ ; ⊇∋ +∋=∞∋∞∋+ ∂+∋⊥†;∂+=∋≈∞ +⊇≈+≈∞ ∋∞đ∞ +∋=≈;∋ ∞∋+≤;{∋∋∋.  

U⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋

U⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +∞⊥∞†;š∞ ; ∞⊥+∋=†{∋ ∞∋+≤;{∋∋∋ ∞ ≈∞+; ; ∞ ⊇+∞⊥;∋∋ (⊥+=;†;=≈;+ ; ≈∞⊥∋†;=≈;+) +∋⊇; ⊥+≈†;=∋≈{∋ ž∞†{∞≈+⊥ ;≈++⊇∋ ;†; ≤;†{∋.


M∞š+=;†; EI ∋+⊇∞†


Mešoviti EI model je prvi put predstavio psiholog Daniel Goleman i on fokusira EI kao širok spektar sposobnosti i veština koje su pokretačka snaga liderstva. Upravo ovaj model je najzastupljeniji i najčešće se koristi.

Goleman-ov model izdvaja četiri glavne komponente emocionalne inteligencije.

Samosvest

Samosvest predstavlja sposobnost da se čitaju sopstvene emocije i da se prepozna njihov uticaj na donošenje sopstvenih odluka.

Samoupravljanje

Samoupravljanje podrazumeva kontrolisanje emocija i impulsivnosti i njihovo prilagođavanje novonastalim situacijama i okolnostima.

Socij.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

S+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +≈∞†;, +∋=∞∋∞ ; +∞∋⊥∞{∞ ≈∋ ∞∋+≤;{∞ ⊇+∞⊥;+ ; ∞∋+≤;{∋ ≈+≤;{†∋≈∞ ∋+∞ž∞.

U⊥+∋=†{∋≈{∞ +⊇≈+≈;∋∋

U⊥+∋=†{∋≈{∞ +⊇≈+≈;∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞ †+∂∞ ∂+≈††;∂†∋ ∞†;č∞ ≈∋ ⊇+∞⊥∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊇+∞⊥; ;≈≈⊥;+;š∞ =∋ +∞š∋=∋≈{∞ ⊥+++†∞∋∋.


EI ∋+⊇∞† +≈++;≈∋


EI ∋+⊇∞† +≈++;≈∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ∂+≈≤∞⊥†∞†∋≈∞ +∋=†;∂∞ ;=∋∞⊇{∞ EI ∋+⊇∞†∋ ≈⊥+≈++≈+≈†; ; EI ∋+⊇∞†∋ +≈++;≈∋. P+ EI ∋+⊇∞†∞ +≈++;≈∋, ∞∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ “≈∋==∞žđ∞” ∞∋+≤;+≈∋†≈;+ ≈∋∋+⊥∞+≤∞⊥≤;{∋ †+≤;+∋≈;+ ∞ ⊥+⊇≈=∞≈†; ; ∞ ≈;ž;∋ ≈;=+;∋∋ †;≤≈+≈†;. U š;+∞∋ ≈∋;≈†∞, EI ∋+⊇∞† +≈++;≈∋ ≈∞ +⊇≈+≈; ≈∋ ;≈⊇;=;⊇∞†∋≈∞ ⊥+∞+≤∞⊥≤;{∞ ⊥+{∞⊇;≈≤∋ + ≈{;++=+{ ∞∋+≤;.....

O=∋ ⊇∞†;≈;≤;{∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ;≈∂†{∞č;=+ ++∞+=∋†∋ ≈⊥+≈++≈+≈†; ∂+{∞ ≈∋+ ≈⊥+≈++≈; ≈∋∋; ⊇∋ ⊥+;∋∞†;∋+ =∋ +∋=†;∂∞ +⊇ ≈∋š;+ ++{∞∂†;=≈;+ ≈⊥+≈++≈+≈†; ∂+{∞ ≈;≈∋+ ∞ ≈†∋≈{∞ ∞=∞∂ ⊇∋ ⊥+∞⊥+=≈∋∋+ ; ∂+{∞ ≈∞ †∞š∂+ ≈∋∞č≈+ ∋∞+†{;=∞ ∞⊥+∋=+ =++⊥ †+⊥∋ ≈†+ +∋=†;č;†; †{∞⊇; =;⊇∞ ≈∋š∞ +≈++;≈∞ +∋=†;č;†+.


E∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ ∞ †;⊇∞+≈†=∞


E∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ ≈;≈∞ ⊥∞∋ ≈+≈ ∞ †;⊇∞+≈†=∞


K∋⊇∋ +∋=∋;š†{∋∋+ + ⊥+{∋∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” š†∋ ≈∋∋ ⊥+=+ ⊥∋⊇≈∞ ≈∋ ⊥∋∋∞†?

D∋ †; {∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” ∋∞†++;†∋†;=≈∋ +≈++∋, ∂+{∋ +∞=∂+∋⊥+∋;≈≈+ ∞⊥+∋=†{∋ †{∞⊇;∋∋ ; ⊇∋{∞ ;∋ ∞⊥=∋∂†≈∞ ⊇;+∞∂†;=∞, ≈∞++∋=;+∞ć; ≈∞ ≈∋ ∋;š†{∞≈{∋ =∋⊥+≈†∞≈;+ ; †{∞⊇; +∂+ ≈∞+∞? D∋ †; {∞ †;⊇∞+ +≈++∋ ∂+{∋ ć∞ ≈∋ +;†+ ∂∋∂∋=∞ =≈∋∂∞ ≈∋⊥∋⊇∋ ≈∋ ≈{∞⊥∋ +∞∋⊥+=∋†; +∞+≈+ ; č∞≈†+ ≈∋ ≈=∋∂; ≈∋≤;≈ ⊥+∂∞š∋†; ⊇∋ ;≈∂∋ž∞ ≈=+{∞ ∋+ć ∂∋∂+ +; ≈†=∋+; ≈†∋=;+ ⊥+⊇ ≈=+{∞ ∂+≈†++†∞?

I≈†;≈∋ {∞ ⊇∋ {∞ “≈∋=+≈∞≈; †;⊇∞+” ≈∞š†∋ ≈∞⊥+.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 3 : [1] [2] [3]
swopdoc.com ist not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents