Title, Topic
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama ©
Download
Options
a) trade for free
b) buy for 1.46 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade
2012, Prof Dr Diklic, 10

Rating [details]
557 visits

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Responsible User
This text has been add by user Benjamin K. . on
Networking:
  0/1/0/2/11

More documents

Ponuda i potražnja
M. ĐUKIĆ OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Rijeka, 2010. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMO

FEFA, Univerzitet “Singidunum”

SEMINARSKI RAD


Predmet: Upravljanje promenama

Tema: Emocionalna inteligencija i liderstvo


Sadržaj:

1........................................................................ Uvod

2....................................................... Šta je emocijalna inteligencija?

3................................................ Emocionalna inteligencija u liderestvu

4.............................................. Kako se meri emocionalna inteligencija

5...................................... Da li se emotivna inteligencija može naučiti?


Uvod

U ovom seminarskom radu ću objasniti pojam emocionalne inteligencije i objasniću u kakvoj je ona vezi sa liderstvom. Upoznaćemo se sa najzastupljenijim modelima emocijalne inteligencije,  sagledati najvažnije veštine lidera i dati savete kako unaprediti liderske veštine uz pomoć emocionalne inteligencije.


Šta je emocionalna inteligencija?


Emocionlana inteligencija (EI) je sposobnost pojedinca, u ovom slučaju lidera u poslovnom okruženju da razume i upravlja kako svojim emocijama tako i emocijama ljudi oko njega. Trenutno postoje tri najzastupljenije definicije i teorije o tome šta je zapravo emocionalna inteligencija.

-          EI model sposobnosti

-          Mešoviti EI model

-          EI model osobinaEI model sposobnosti

EI model sposobnosti gleda na emocije kao na koristan izvor informacija koji pomaže u razumevanju i u navigaciji kroz društveno okruženje. Po ovom modelu, pojednici se razlikuju u njihovoj sposobnosti da obrade informacije emotivne prirode i da poruke iz tih informacija primene u svom okruženju. Takođe, ovaj model pravi razliku između č.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

U+č∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋

U+č∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +†∂+;{∞ ; ⊇∞š;†+∞{∞ ∞∋+≤;{∞ ∞ †;≤;∋∋, ≈†;∂∋∋∋, ⊥†∋≈+=;∋∋, ∂∞††∞+≈;∋ †=++∞=;≈∋∋∋ ; †∋∂+đ∞, ∋ ∋+ž⊇∋ ; ≈∋{=∋ž≈;{∞, ≈⊥+≈++≈+≈† ∞+č∋=∋≈{∋ ≈+⊥≈†=∞≈;+ ∞∋+≤;{∋. U+č∋=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ +≈≈+=≈; ∋≈⊥∞∂† ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ {∞+ č;≈; ≈=∞ ⊇+∞⊥∞ +++∋⊇∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈;+ ;≈†++∋∋≤;{∋ ∋+⊥∞ć;∋.


K++;šć∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋

K++;šć∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞∋+≤;{∞ ∂++;≈†∞ =∋ +†∋∂š∋=∋≈{∞ +∋=≈;+ ∂+⊥≈;†;=≈;+ ∋∂†;=≈+≈†;, ∂∋+ š†+ ≈∞ +∋=∋;š†{∋≈{∞ ; +∞š∋=∋≈{∞ ⊥+++†∞∋∋.

R∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋

R∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ≈+=∋†; {∞=;∂ ∞∋+≤;{∋ ; ⊇∋ +∋=∞∋∞∋+ ∂+∋⊥†;∂+=∋≈∞ +⊇≈+≈∞ ∋∞đ∞ +∋=≈;∋ ∞∋+≤;{∋∋∋.  

U⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋

U⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +∞⊥∞†;š∞ ; ∞⊥+∋=†{∋ ∞∋+≤;{∋∋∋ ∞ ≈∞+; ; ∞ ⊇+∞⊥;∋∋ (⊥+=;†;=≈;+ ; ≈∞⊥∋†;=≈;+) +∋⊇; ⊥+≈†;=∋≈{∋ ž∞†{∞≈+⊥ ;≈++⊇∋ ;†; ≤;†{∋.


M∞š+=;†; EI ∋+⊇∞†


M∞š+=;†; EI ∋+⊇∞† {∞ ⊥+=; ⊥∞† ⊥+∞⊇≈†∋=;+ ⊥≈;++†+⊥ D∋≈;∞† G+†∞∋∋≈ ; +≈ †+∂∞≈;+∋ EI ∂∋+ š;++∂ ≈⊥∞∂†∋+ ≈⊥+≈++≈+≈†; ; =∞š†;≈∋ ∂+{∞ ≈∞ ⊥+∂+∞†∋č∂∋ ≈≈∋⊥∋ †;⊇∞+≈†=∋. U⊥+∋=+ +=∋{ ∋+⊇∞† {∞ ≈∋{=∋≈†∞⊥†{∞≈;{; .....

G+†∞∋∋≈-+= ∋+⊇∞† ;=⊇=∋{∋ č∞†;+; ⊥†∋=≈∞ ∂+∋⊥+≈∞≈†∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.

S∋∋+≈=∞≈†

S∋∋+≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ č;†∋{∞ ≈+⊥≈†=∞≈∞ ∞∋+≤;{∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊥+∞⊥+=≈∋ ≈{;++= ∞†;≤∋{ ≈∋ ⊇+≈+š∞≈{∞ ≈+⊥≈†=∞≈;+ +⊇†∞∂∋.

S∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞

S∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞ ⊥+⊇+∋=∞∋∞=∋ ∂+≈†++†;≈∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ; ;∋⊥∞†≈;=≈+≈†; ; ≈{;++=+ ⊥+;†∋⊥+đ∋=∋≈{∞ ≈+=+≈∋≈†∋†;∋ ≈;†∞∋≤;{∋∋∋ ; +∂+†≈+≈†;∋∋.

S+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈†

S+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +≈∞†;, +∋=∞∋∞ ; +∞∋⊥∞{∞ ≈∋ ∞∋+≤;{∞ ⊇+∞⊥;+ ; ∞∋+≤;{∋ ≈+≤;{†∋≈∞ ∋+∞ž∞.

U⊥+∋=†{∋≈{∞ +⊇≈+≈;∋∋

U⊥+∋=†{∋≈{∞ +⊇≈+≈;∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞ †+∂∞ ∂+≈††;∂†∋ ∞†;č∞ ≈∋ ⊇+∞⊥∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊇+∞⊥; ;≈≈⊥;+;š∞ =∋ +∞š∋=∋≈{∞ ⊥+++†∞∋∋.


EI model osobina


EI model osobina predstavlja konceptulanu razliku izmedju EI modela sposobnosti i EI modela osobina. Po EI modelu osobina, emocionalna inteligencija je “sazvežđe” emocionalnih samopercepcija lociranih u podsvesti i u nižim nivoima licnosti. U širem smislu, EI model osobina se odnosi na individulane prercepcije pojedinca o njihovoj emocionalnoj inteligenciji.

Ova definicija emocionalne inteligencije isključivo obuhvata sposobnosti koju smo sposobni sami da primetimo za razliku od naših objektivnih sposobnosti koje nismo u stanju uvek da prepoznamo i koje su teško naučno merljive upravo zbog toga sto različiti ljudi vide .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


E∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ ∞ †;⊇∞+≈†=∞


E∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ ≈;≈∞ ⊥∞∋ ≈+≈ ∞ †;⊇∞+≈†=∞


K∋⊇∋ +∋=∋;š†{∋∋+ + ⊥+{∋∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” š†∋ ≈∋∋ ⊥+=+ ⊥∋⊇≈∞ ≈∋ ⊥∋∋∞†?

D∋ †; {∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” ∋∞†++;†∋†;=≈∋ +≈++∋, ∂+{∋ +∞=∂+∋⊥+∋;≈≈+ ∞⊥+∋=†{∋ †{∞⊇;∋∋ ; ⊇∋{∞ ;∋ ∞⊥=∋∂†≈∞ ⊇;+∞∂†;=∞, ≈∞++∋=;+∞ć; ≈∞ ≈∋ ∋;š†{∞≈{∋ =∋⊥+≈†∞≈;+ ; †{∞⊇; +∂+ ≈∞+∞? D∋ †; {∞ †;⊇∞+ +≈++∋ ∂+{∋ ć∞ ≈∋ +;†+ ∂∋∂∋=∞ =≈∋∂∞ ≈∋⊥∋⊇∋ ≈∋ ≈{∞⊥∋ +∞∋⊥+=∋†; +∞+≈+ ; č∞≈†+ ≈∋ ≈=∋∂; ≈∋≤;≈ ⊥+∂∞š∋†; ⊇∋ ;≈∂∋ž∞ ≈=+{∞ ∋+ć ∂∋∂+ +; ≈†=∋+; ≈†∋=;+ ⊥+⊇ ≈=+{∞ ∂+≈†++†∞?

I≈†;≈∋ {∞ ⊇∋ {∞ “≈∋=+≈∞≈; †;⊇∞+” ≈∞š†∋ ≈∞⊥++†≈+≈† +⊇ ⊥++∞ ≈∋=∞⊇∞≈+⊥.

“S∋=+š∞≈; †;⊇∞+” {∞ +≈++∋ ∂+{∋ ≈;∂∋⊇∋ ≈∞ ⊥∞+; ∂+≈†++†∞ ≈∋⊇ ≈+++∋, +∞= ++=;+∋ ∞ ∂+{+{ ≈∞ ≈;†∞∋≤;{; ≈∋†∋=;. T∋∂+⊇{∞ ;∋∋ ⊥+†⊥∞≈+ ⊥+=∞+∞≈{∞ ∞ ≈=+{∞ =∋⊥+≈†∞≈∞ ; ∞ ≈=+{ †;∋, ∞=∞∂ {∞ †{∞+∋=∋≈ ⊥+∞∋∋ ≈{;∋∋, ∞=∞∂ ;+ ≈†∞š∋ ; ∞=∞∂ {∞ +†=++∞≈ .....

S=; +=; ∂=∋†;†∞†; “≈∋=+š∞≈+⊥ †;⊇∞+∋” ≈∞ =∞†;∂;∋ ⊇∞†+∋ =∋≈†∞⊥∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.


E∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ +⊇ ≈∞š†;≈≈∂+⊥ =≈∋≤∋{∋ =∋ ≈=∞ †;⊇∞+∞. O +=+∋ ⊇∞†∞ ć∞∋+ ⊥++š;+;†; ∋∞š+=;†; EI ∋+⊇∞† ⊇∋ +;≈∋+ ++†{∞ ∞=;⊇∞†; =≈∋č∋{ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ; ∞=;⊇∞†; ∂∋∂+ {∞ ∋+ž∞∋+ ⊥+;∋∞≈;†; ∞ ⊥+≈†+=≈+∋ ≈=∞†∞.


1.&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; S∋∋+≈=∞≈†


A∂+ ≈∋+ ≈∋∋+≈=∞≈†≈;, ∞=∞∂ =≈∋∋+ ∂∋∂+ ≈∞ +≈∞ć∋∋+ ; ∂∋∂+ ć∞ ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞ ; ∋∂≤;{∞ ∞†;≤∋†; ≈∋ †{∞⊇∞ +∂+ ≈∋≈. B;†; ≈∋∋+≈=∞≈†∋≈ ∂∋⊇∋ ≈∋+ ∞ ⊥+=;≤;{; †;⊇∞+∋ †∋∂+đ∞ =≈∋≤; ⊇∋ ć∞∋+ ;∋∋†; {∋≈≈∞ ≈†;∂∞ + ≈∋š;∋ ⊥+∞⊇≈+≈†;∋∋ ; ∋∋≈∋∋∋, š†+ {∞ ;=∞=∞†≈+ =∋=≈+.


Š†∋ ∋+ž∞∋+ ∞+∋⊇;†; ⊇∋ +;≈∋+ ⊥+=∞ć∋†; ≈;=+ ≈=∞≈†; + ≈∞+;?


-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; V+⊇;†; ⊇≈∞=≈;∂

D≈∞=≈;≤; ⊥+∋∋ž∞ ∞ ⊥+=∞ć∋≈{∞ ≈∋∋+≈=∞≈†; ∋∂+ ≈∋+ =+†{≈; ⊇∋ ;=⊇=+{;∋+ ⊥∋+ ∋;≈∞†∋ ⊇≈∞=≈+ ⊇∋ ⊥;š∞∋+ ≈∋š∋ +∋=∋;š†{∋≈{∋ ; ∞∋+≤;{∞.

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; U≈⊥++;†;

K∋⊇∋ ≈∋∋ ≈∞ {∋=∞ +∞≈, †{∞†≈{∋ ;†; {∋∂∞ ∞∋+≤;{∞, ∋++∋∋+ ⊇∋ ∞≈⊥++;∋+ ; ⊇∋ ;≈†+∋ž;∋+ =∋š†+ ;∋∋∋+ †∋∂=∞ ∞∋+≤;{∞. T+ ć∞ ≈∋∋ ⊥+∋+ć; ⊇∋ ⊥+⊇;⊥≈∞∋+ ≈=∞≈† + ≈∋∋+∋ ≈∞+;. T∋∂+đ∞ {∞ =∋ž≈+ ⊇∋ =∋⊥∋∋†;∋+ ⊇∋ ∞=∞∂ ∋+ž∞∋+ ∂+≈†++†;≈∋†; ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞, ≈∋.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija­ i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
swopdoc.com ist not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents