Title, Topic
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama ©
Download
Options
a) trade for free
b) buy for 2.22 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade
2012, Prof Dr Diklic, 10

Rating [details]
549 visits

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Responsible User
This text has been add by user Benjamin K. . on
Networking:
  0/1/0/2/8

More documents

Ponuda i potražnja
M. ĐUKIĆ OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Rijeka, 2010. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMO

FEFA, Univerzitet “Singidunum”

SEMINARSKI RAD

 

Predmet: Upravljanje promenama

Tema: Emocionalna inteligencija i liderstvo

 

Sadržaj:

1........................................................................ Uvod

2....................................................... Šta je emocijalna inteligencija?

3................................................ Emocionalna inteligencija u liderestvu

4.............................................. Kako se meri emocionalna inteligencija

5...................................... Da li se emotivna inteligencija može naučiti?

 

Uvod

U ovom seminarskom radu ću objasniti pojam emocionalne inteligencije i objasniću u kakvoj je ona vezi sa liderstvom. Upoznaćemo se sa najzastupljenijim modelima emocijalne inteligencije,  sagledati najvažnije veštine lidera i dati savete kako unaprediti liderske veštine uz pomoć emocionalne inteligencije.

 

Šta je emocionalna inteligencija?

 

Emocionlana inteligencija (EI) je sposobnost pojedinca, u ovom slučaju lidera u poslovnom okruženju da razume i upravlja kako svojim emocijama tako i emocijama ljudi oko njega. Trenutno postoje tri najzastupljenije definicije i teorije o tome šta je zapravo emocionalna inteligencija.

-          EI model sposobnosti

-          Mešoviti EI model

-          EI model osobina

 

 

EI model sposobnosti

EI model sposobnosti gleda na emocije kao na koristan izvor informacija koji pomaže u razumevanju i u navigaciji kroz društveno okruženje. Po ovom modelu, pojednici se razlikuju u njihovoj sposobnosti da obrade informacije emotivne prirode i da poruke iz tih informacija primene u svom okruženju. Takođe, ovaj model pravi razliku između četiri vrste sposobnosti.

Uočavanje emocija

Uočavanje emocija predstavlja sposobnost da se otkriju i dešifruju emocije u licima, slikama, glasovima, kulturnim tvorevinama i takođe, a možda i najvažnije, sposobnost uočavanja sopstvenih emocija. Uočavanje emocija predstavlja osnovni aspekt emocionalne inteligencije jer čini sve druge obrade emocionalnih informacija mogućim.

 

 

Korišćenje emocija

Korišćenje emocija predstavlja sposobnost da se emocije koriste za olakšavanje raznih kognitivnih aktivnosti, kao što su razmišljanje i rešavanje problema.

Razumevanje emocija

Razumevanje emocija predstavlja sposobnost da se shvati jezik emocija i da razumemo komplikovane odnose među raznim emocijama.  

Upravljanje emocijama

Upravljanje emocijama predstavlja sposobnost da se reguliše i upravlja emocijama u sebi i u drugima (pozitivnih i negativnih) radi postizanja željenog ishoda ili cilja.

 

Mešoviti EI model

 

Mešoviti EI model je prvi put predstavio psiholog Daniel Goleman i on fokusira EI kao širok spektar sposobnosti i veština koje su pokretačka snaga liderstva. Upravo ovaj model je najzastupljeniji i najčešće se koristi.

Goleman-ov model izdvaja četiri glavne komponente emocionalne inteligencije.

Samosvest

Samosvest predstavlja sposobnost da se čitaju sopstvene emocije i da se prepozna njihov uticaj na donošenje sopstvenih odluka.

Samoupravljanje

Samoupravljanje podrazumeva kontrolisanje emocija i impulsivnosti i njihovo prilagođavanje novonastalim situacijama i okolnostima.

Socijalna svest

Socijalna svest predstavlja sposobnost da se oseti, razume i reaguje na emocije drugih i emocija socijlane mreže.

Upravljanje odnosima

Upravljanje odnosima predstavlja sposobnost da se u toku konflikta utiče na druge i da se drugi inspirišu za rešavanje problema.

 

EI model osobina

 

EI model osobina predstavlja konceptulanu razliku izmedju EI modela sposobnosti i EI modela osobina. Po EI modelu osobina, emocionalna inteligencija je “sazvežđe” emocionalnih samopercepcija lociranih u podsvesti i u nižim nivoima licnosti. U širem smislu, EI model osobina se odnosi na individulane prercepcije pojedinca o njihovoj emocionalnoj inteligenciji. Ova definicija emocionalne inteligencije isključivo obuhvata sposobnosti koju smo sposobni sami da primetimo za razliku od naših objektivnih sposobnosti koje nismo u stanju uvek da prepoznamo i koje su teško naučno merljive upravo zbog toga sto različiti ljudi vide naše osobine različito.

 

Emocionalna inteligencija u liderstvu

 

Emocionalna inteligencija je sine qua non u liderstvu

 

Kada razmišljamo o pojmu “savršeni lider” šta nam prvo padne na pamet?

Da li je “savršeni lider” autoritativna osoba, koja bezkompomisno upravlja ljudima i daje im egzaktne direktive, neobazirući se na mišljenja zaposlenih i ljudi oko sebe? Da li je lider osoba koja će na bilo kakave znake napada na njega reagovati burno i često na svaki nacin pokušati da iskaže svoju moć kako bi stvari stavio pod svoju kontrolu?

Istina je da je “savrseni lider” sušta suprotnost od gore navedenog.

“Savršeni lider” je osoba koja nikada ne gubi kontrolu nad sobom, bez obzira u kojoj se situaciji nalazi. Takodje ima potpuno poverenje u svoje zaposlene i u svoj tim, uvek je ljubazan prema njima, uvek ih sluša i uvek je otvoren za predloge i saradnju.

Svi ovi kvaliteti “savršenog lidera” su velikim delom zasluga emocionalne inteligencije.

 

Emocionalna inteligencija je od suštinskog znacaja za sve lidere. O ovom delu ćemo proširiti mešoviti EI model da bismo bolje uvideli značaj emocionalne inteligencije i uvideti kako je možemo primeniti u poslovnom svetu.

 

 

1.     Samosvest

 

Ako smo samosvestni, uvek znamo kako se osećamo i kako će naše emocije i akcije uticati na ljude oko nas. Biti samosvestan kada smo u poziciji lidera takođe znaci da ćemo imati jasnu sliku o našim prednostima i manama, što je izuzetno vazno.

 

Šta možemo uraditi da bismo povećali nivo svesti o sebi?

 

-          Voditi dnevnik

Dnevnici pomažu u povećanju samosvesti ako smo voljni da izdvojimo par minuta dnevno da pišemo naša razmišljanja i emocije.

-          Usporiti

Kada nam se jave bes, ljutnja ili jake emocije, moramo da usporimo i da istražimo zašto imamo takve emocije. To će nam pomoći da podignemo svest o samom sebi. Takođe je važno da zapamtimo da uvek možemo kontrolisati naše emocije, samo je bitna volja.

 

2.     Samoupravljanje (samoregulacija)

 

Lideri koji efikasno upravljaju sobom i regulišu sebe retko verbalno napadaju druge, prave ishitrene i emotivne odluke, stvaraju stereotipe o ljudima ili kompromituju njihove vrednosti. Suština samoupravljanja je zadržati kontrolu nad samim sobom.

 

Ovaj element emocionalne inteligencije pokriva fleksibilnost lidera i povećava posvećenost na ličnu odgovornost.

 

Kako možemo poboljšati našu sposobnost samoregulacije?

 

-          Znati sopstvene vrednosti

Da li znamo na kojim poljima nismo spremni na kompromise? Da li znamo koje su vrednosti koje su nam najvaznije?  Moramo razmisliti o ovim pitanjima i istražiti naš “etički kod” jer ako znamo šta nam je važno i u kojoj meri, lakše ćemo se postaviti kada bude bilo potrebno da se donese moralna ili etička odluka.

-          Smatrati se odgovornim

Ako smo skloni da krivimo druge kada nešto krene naoplako, to je znak da stanemo. U ovoj situaciji moramo obećati samom sebi da ćemo uvek biti odgovorni i priznati grešku. Osim što ćemo bolje spavati, stičemo i poštovanje kolega i organizacije.

-          Vežbati smirenost

Uvek kada smo u emotivnoj situaciji moramo biti svesti kako se ponašamo. Da li će nam pomoći da smanjimo stres ako vičemo na nekoga i reagujemo preemotivno?  Moramo vežbati metode samosmirivanja, a jedna od efikasnih metoda je da pišemo osećanja i frustracije na papir koji nikome nećemo pokazati. Time ćemo “isprazniti” negativne emocije, a pritom niko neće biti povređen.

 

3.     Motivacija

Samomotivacija lidera ima izuzetan uticaj na postizanje ciljeva i kao rezultat ima stalno povećanje ličnih standarda kvaliteta u poslovanju.

 

Kako poboljšati motivaciju?

 

-          Preispitati se zašto ovo radimo

Lako je zaboraviti zašto volimo svoj posao i karijeru, stoga treba uzeti malo slobodnog vremena i razmisliti o svemu onome što nas privlači kod našeg posla. Ovo je korisno jer razmisljanjem ćemo često doći do korena problema (ukoliko problem postoji)

-          Učiniti da ciljevi budu sveži i inspirativni

Nema veće motivacije kada težimo nekom cilju koji je inspitarativan i uzbudljiv i koji će kada bude ostvaren da nam pruži satisfakciju.

-          Biti pun nade i nadati se dobrom

Motivisani lideri su uvek optimisti bez obzira na problem koji je ispred njih.

Čak i kada smo suočeni sa porazom, uvek je dobro da se održi optimizam i da se traži pozitivna stvar u negativnoj.

 

4.     Empatija

 

Za lidera je od krucijalne važnosti da bude empatičan ukoliko želi da bude uspešan u upravljanju ljudima, timom ili organizacijom.

Empatični lideri imaju sposobnost da se postave u tuđu situacijju, da pomognu razvijanju ljudi unutar tima, da izazovu ljude koji se ponašaju ne fer i da ukoliko je potrebno poslušaju probleme svojih kolega i da im ako je moguće daju savet. Ako želimo da posedujemo lojalnost i postovanje tima, moramo biti empatični.

 

Kako unaprediti svoju empatiju?

 

-          Postaviti sebe u tuđu situaciju

Lako je braniti neku poziciju sa nase tačke gledišta, međutim treba se postaviti u tuđu poziciju i sagledati stvari iz drugog ugla.

-          Obratiti pažnju na govor tela

Često nismo svestni koliko govor tela moze da nam kaze, Često i više od reči.

Veoma je vazno znati govor tela, jer će nam to reći šta neka osoba zaista misli o određenom problemu ili temi. Ovo je izuzetno važno za lidere jer im to daje prednost i mogućnost da uvek donesu ispravnu odluku.

-          Odgovoriti na osećanja

Uvek je dobro i koristno za lidera da pruži feedback na tuđa osećanja jer ako to ne učini, kolege ili tim će se osecati ugroženim, a lider će izgubiti poverenje i poštovanje svojih kolega u timu.

 

5.     Socijalne vestine

 

Lideri koji vladaju ovim elementom emocionalne inteligencije su jako dobri komunikatori. Uvek su otvoreni kako za dobre tako i za loše vesti i eksperti su kada tim treba da se motiviše i da se pripremi za novi projekat.

Takođe, lideri koji poseduju dobre socijlane veštine su dobri u upravljanju promenama unutar organizacije i probleme rešavaju diplomatski.

Retko se zadovoljavaju poluzavršenim projektima i uvek postavljaju primer u organizaciji.

 

Kako unaprediti socijlane vestine?

 

-          Naučiti da rešavate probleme

Lideri moraju da znaju kako da reše probleme između zaposlenih, klijenata,prodavaca...

-          Unaprediti komunikacione vestine

Komunikacija je ključ svega unutar ogranizacije  i apsolutno je neophodno da lider vlada veštinama komunikacije.

-          Nauciti hvaliti druge

Kao lider, možemo inspirisati druge i povećati lojalnost našeg tima tako što ćemo ih hvaliti kada zasluže. Treba biti obazriv i naći sklad jer ako previše hvalimo tim, mogu se opustiti i smanjiti nivo efikasnosti.

 

Zaposleni na visokim pozicijama često precenjuju svoju emocijalnu inteligenciju...

 

Kako se meri emocionlna inteligencija?

Kao i druge profesionalne kompetencije, visoka emotivna inteligencija će se reflektovati kroz ponašanje osobe u poslovnom okruženju. Specijalan test za merenje emocionalne inteligencije nije potreban, jer će rigorozan sistem upravljanja performansama unutar preduzeća da da procenu ključnih komponenti emocionlane inteligencije. Može se čak i reći da je najbolji merač nivoa emocionalne inteligencije kod lidera njegovi rezultati i opšti odnos koji lider ima sa svojim timom i generalno poslovnim okruženjem.

 

 

Da li se emotivna inteligencija moze nauciti?

Naš tradiocionalni sistem obrazovanja je prvenstveno fokusiran na razvijanje kognitivnih sposobnosti. Zbog toga ne čudi da iako mali broj ljudi se rađa sa urođenim visokim stepenom emocionalne inteligencije, za većinu ljudi je potrebno učenje određenih veština iz ove oblasti. Mnogi naučnici i analiticari su doneli zaključak da se emocionalna inteligencija može unaprediti vežbanjem i učenjem određenih veština. Razvijanje veština emocionalne inteligencije se ne može postići jednostavnim čitanjem knjige o njoj, potreban je trening i svakodnevno vežbanje.

 

Zaključak

Emocionalna inteligencija je definitivno jedan od najbitnijih faktora koji čine uspesnog lidera. Smatram da svako ko ima želju da postane lider ili ako želi da unapredi svoje liderske sposobnosti, mora da izučava ovu temu i da prihvati koncept emocijalne inteligencije, takođe da radi svakodnevno na usavršavanju emocionalnih veština.

 

 

 

Literatura:

-          http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_45.htm

             preuzeto 14.04.2011

-          http://www.ceoforum.com.au/article-detail.cfm?cid=6226&t=/Sean-Davies-Egon-Zehnder-International/Emotional-intelligence-and-leadership

preuzeto 14.04.2011

-          http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/skills_intelligence.pdf

preuzeto 15.04.2011

-          http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence

preuzeto 15.04.2011

 

swopdoc.com ist not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents