swopdoc logo
Title, Topic
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama ©
Download
Options
a) trade for free
b) buy for 1.45 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade
2012, Prof Dr Diklic, 10

Rating [details]
577 visits

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Responsible User
This text has been add by user Benjamin K. . on
Networking:
  0/1/0/3/8

More documents
M. ĐUKIĆ OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Rijeka, 2010. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI OBLIKOVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U DOBAVNOM LANCU SEMINARSKI RAD IME I PREZIME:
Photographie Nom de l’artiste : Gabor Szilasi. This graphic has been erased automatically Gabor Szilasi, Motocyclistes au lac Balaton 1954. J’aime la façon dont l’image a été prise, avec l’accent sur les deux personnes et non sur l’arrière-pl­an, qui est flou.

FEFA, Univerzitet “Singidunum”

SEMINARSKI RAD


Predmet: Upravljanje promenama

Tema: Emocionalna inteligencija i liderstvo


Sadržaj:

1 Uvod

2 . Šta je emocijalna inteligencija?

3 Emocionalna inteligencija u liderestvu

4 Kako se meri emocionalna inteligencija

5 Da li se emotivna inteligencija može naučiti?


Uvod

U ovom seminarskom radu ću objasniti pojam emocionalne inteligencije i objasniću u kakvoj je ona vezi sa liderstvom. Upoznaćemo se sa najzastupljenijim modelima emocijalne inteligencije,  sagledati najvažnije veštine lidera i dati savete kako unaprediti liderske veštine uz pomoć emocionalne inteligencije.


Šta je emocionalna inteligencija?


Emocionlana inteligencija (EI) je sposobnost pojedinca, u ovom slučaju lidera u poslovnom okruženju da razume i upravlja kako svojim emocijama tako i emocijama ljudi oko njega. Trenutno postoje tri najzastupljenije definicije i teorije o tome šta je zapravo emocionalna inteligencija.

-          EI model sposobnosti

-          Mešoviti EI model

-          EI model osobina


EI model sposobnosti

EI model sposobnosti gleda na emocije kao na koristan izvor informacija koji pomaže u razumevanju i u navigaciji kroz društveno okruženje. Po ovom modelu, pojednici se razlikuju u njihovoj sposobnosti da obrade informacije emotivne prirode i da poruke iz tih informacija primene u svom okruženju. Takođe, ovaj model pravi razliku između četiri vrste sposobnosti.

Uočavanje emocija

Uočavanje emocija predstavlja sposobnost da se otkriju i dešifruju emocije u licima, slikama, glasovima, kulturnim tvorevinama i takođe, a možda i najvažnije, sposobnost uočavanja sopstvenih emocija. Uočavanje emocija predstavlja osnovni aspekt emocionalne inteligencije jer čini sve druge obrade emocionalnih informac.....[read full text]This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9++;š2∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋

9++;š2∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞∋+≤;{∞ ∂++;≈†∞ =∋ +†∋∂š∋=∋≈{∞ +∋=≈;+ ∂+⊥≈;†;=≈;+ ∋∂†;=≈+≈†;, ∂∋+ š†+ ≈∞ +∋=∋;š†{∋≈{∞ ; +∞š∋=∋≈{∞ ⊥+++†∞∋∋.

5∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋

5∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ≈+=∋†; {∞=;∂ ∞∋+≤;{∋ ; ⊇∋ +∋=∞∋∞∋+ ∂+∋⊥†;∂+=∋≈∞ +⊇≈+≈∞ ∋∞2∞ +∋=≈;∋ ∞∋+≤;{∋∋∋.  

0⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋

0⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +∞⊥∞†;š∞ ; ∞⊥+∋=†{∋ ∞∋+≤;{∋∋∋ ∞ ≈∞+; ; ∞ ⊇+∞⊥;∋∋ (⊥+=;†;=≈;+ ; ≈∞⊥∋†;=≈;+) +∋⊇; ⊥+≈†;=∋≈{∋ ž∞†{∞≈+⊥ ;≈++⊇∋ ;†; ≤;†{∋.


4∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞†


4∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞† {∞ ⊥+=; ⊥∞† ⊥+∞⊇≈†∋=;+ ⊥≈;++†+⊥ 8∋≈;∞† 6+†∞∋∋≈ ; +≈ †+∂∞≈;+∋ 91 ∂∋+ š;++∂ ≈⊥∞∂†∋+ ≈⊥+≈++≈+≈†; ; =∞š†;≈∋ ∂+{∞ ≈∞ ⊥+∂+∞†∋2∂∋ ≈≈∋⊥∋ †;⊇∞+≈†=∋. 0⊥+∋=+ +=∋{ ∋+⊇∞† {∞ ≈∋{=∋≈†∞⊥†{∞≈;{; ; ≈∋{2∞š2∞ ≈∞ ∂++;≈†;.

6+†∞∋∋≈-+= ∋+⊇∞† ;=⊇=∋{∋ 2∞†;+; ⊥†∋=≈∞ ∂+∋⊥+≈∞≈†∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.

3∋∋+≈=∞≈†

3∋∋+≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ 2;†∋{∞ ≈+⊥≈†=∞≈∞ ∞∋+≤;{∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊥+∞⊥+=≈∋ ≈{;++= ∞†;≤∋{ ≈∋ ⊇+≈+.....

3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞

3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞ ⊥+⊇+∋=∞∋∞=∋ ∂+≈†++†;≈∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ; ;∋⊥∞†≈;=≈+≈†; ; ≈{;++=+ ⊥+;†∋⊥+2∋=∋≈{∞ ≈+=+≈∋≈†∋†;∋ ≈;†∞∋≤;{∋∋∋ ; +∂+†≈+≈†;∋∋.

3+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈†

Socijalna svest predstavlja sposobnost da se oseti, razume i reaguje na emocije drugih i emocija socijlane mreže.

Upravljanje odnosima

Upravljanje odnosima predstavlja sposobnost da se u toku konflikta utiče na druge i da se drugi inspirišu za rešavanje problema.


EI model osobina


EI model osobina predstavlja konceptulanu razliku izmedju EI modela sposobnosti i EI modela osobina. Po EI modelu osobina, emocionalna inteligencija je “sazvežđe” emocionalnih samopercepcija lociranih u podsvesti i u nižim nivoima licnosti. U širem smislu, EI model osobina se odnosi na individulane prercepcije pojedinca o njihovoj emocionalnoj inteligenciji.

Ova definicija emocionalne inteligencije isključivo obuhvata sposobnosti koju smo sposobni sami da primetimo za razliku od naših objektivnih sposobnosti koje nismo u stanju uvek da prepoznamo i koje su teško naučno merljive upravo zbog toga sto različiti ljudi vide naše osobine različito.


Emocionalna .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


9∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ ≈;≈∞ ⊥∞∋ ≈+≈ ∞ †;⊇∞+≈†=∞


9∋⊇∋ +∋=∋;š†{∋∋+ + ⊥+{∋∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” š†∋ ≈∋∋ ⊥+=+ ⊥∋⊇≈∞ ≈∋ ⊥∋∋∞†?

8∋ †; {∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” ∋∞†++;†∋†;=≈∋ +≈++∋, ∂+{∋ +∞=∂+∋⊥+∋;≈≈+ ∞⊥+∋=†{∋ †{∞⊇;∋∋ ; ⊇∋{∞ ;∋ ∞⊥=∋∂†≈∞ ⊇;+∞∂†;=∞, ≈∞++∋=;+∞2; ≈∞ ≈∋ ∋;š†{∞≈{∋ =∋⊥+≈†∞≈;+ ; †{∞⊇; +∂+ ≈∞+∞? 8∋ †; {∞ †;⊇∞+ +≈++∋ ∂+{∋ 2∞ ≈∋ +;†+ ∂∋∂∋=∞ =≈∋∂∞ ≈∋⊥∋⊇∋ ≈∋ ≈{∞⊥∋ +∞∋⊥+=∋†; +∞+≈+ ; 2∞≈†+ ≈∋ ≈=∋∂; ≈∋≤;≈ ⊥+∂∞š∋†; ⊇∋ ;≈∂∋ž∞ ≈=+{∞ ∋+2 ∂∋∂+ +; ≈†=∋+; ≈†∋=;+ ⊥+⊇ ≈=+{∞ ∂+≈†++†∞?

1≈†;≈∋ {∞ ⊇∋ {∞ “≈∋=+≈∞≈; †;⊇∞+” ≈∞š†∋ ≈∞⊥++†≈+≈† +⊇ ⊥++∞ ≈∋=∞⊇∞≈+⊥.

“3∋=+š∞≈; †;⊇∞+” {∞ +≈++∋ ∂+{∋ ≈;∂∋⊇∋ ≈∞ ⊥∞+; ∂+≈†++†∞ ≈∋⊇ ≈+++∋, +∞= ++=;+∋ ∞ ∂+{+{ ≈∞ ≈;†∞∋≤;{; ≈∋†∋=;. 7∋∂+⊇{∞ ;∋∋ ⊥+†⊥∞≈+ ⊥+=∞+∞≈{∞ ∞ ≈=+{∞ =∋⊥+≈†∞≈∞ ; ∞ ≈=+{ †;∋, ∞=∞∂ {∞ †{∞+∋=∋≈ ⊥+∞∋∋ ≈{;∋∋, ∞=∞∂ ;+ ≈†∞š∋ ; ∞=∞∂ {∞ +†=++∞.....

3=; +=; ∂=∋†;†∞†; “≈∋=+š∞≈+⊥ †;⊇∞+∋” ≈∞ =∞†;∂;∋ ⊇∞†+∋ =∋≈†∞⊥∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.


9∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ +⊇ ≈∞š†;≈≈∂+⊥ =≈∋≤∋{∋ =∋ ≈=∞ †;⊇∞+∞. 0 +=+∋ ⊇∞†∞ 2∞∋+ ⊥++š;+;†; ∋∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞† ⊇∋ +;≈∋+ ++†{∞ ∞=;⊇∞†; =≈∋2∋{ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ; ∞=;⊇∞†; ∂∋∂+ {∞ ∋+ž∞∋+ ⊥+;∋∞≈;†; ∞ ⊥+≈†+=≈+∋ ≈=∞†∞.


1.&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 3∋∋+≈=∞≈†


4∂+ ≈∋+ ≈∋∋+≈=∞≈†≈;, ∞=∞∂ =≈∋∋+ ∂∋∂+ ≈∞ +≈∞2∋∋+ ; ∂∋∂+ 2∞ ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞ ; ∋∂≤;{∞ ∞†;≤∋†; ≈∋ †{∞⊇∞ +∂+ ≈∋≈. 3;†; ≈∋∋+≈=∞≈†∋≈ ∂∋⊇∋ ≈∋+ ∞ ⊥+=;≤;{; †;⊇∞+∋ †∋∂+2∞ =≈∋≤; ⊇∋ 2∞∋+ ;∋∋†; {∋≈≈∞ ≈†;∂∞ + ≈∋š;∋ ⊥+∞⊇≈+≈†;∋∋ ; ∋∋≈∋∋∋, š†+ {∞ ;=∞=∞†≈+ =∋=≈+.


Š†∋ ∋+ž∞∋+ ∞+∋⊇;†; ⊇∋ +;≈∋+ ⊥+=∞2∋†; ≈;=+ ≈=∞≈†; + ≈∞+;?


-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 2+⊇;†; ⊇≈∞=≈;∂

8≈∞=≈;≤; ⊥+∋∋ž∞ ∞ ⊥+=∞2∋≈{∞ ≈∋∋+≈=∞≈†; ∋∂+ ≈∋+ =+†{≈; ⊇∋ ;=⊇=+{;∋+ ⊥∋+ ∋;≈∞†∋ ⊇≈∞=≈+ ⊇∋ ⊥;š∞∋+ ≈∋š∋ +∋=∋;š†{∋≈{∋ ; ∞∋+≤;{∞.

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 0≈⊥++;†;

9∋⊇∋ ≈∋∋ ≈∞ {∋=∞ +∞≈, †{∞†≈{∋ ;†; {∋∂∞ ∞∋+≤;{∞, ∋++∋∋+ ⊇∋ ∞≈⊥++;∋+ ; ⊇∋ ;≈†+∋ž;∋+ =∋š†+ ;∋∋∋+ †∋∂=∞ ∞∋+≤;{∞. 7+ 2∞ ≈∋∋ ⊥+∋+2; ⊇∋ ⊥+⊇;⊥≈∞∋+ ≈=∞≈† + ≈∋∋+∋ ≈∞+;. 7∋∂+2∞ {∞ =∋ž≈+ ⊇∋ =∋⊥∋∋†;∋+ ⊇∋ ∞=∞∂ ∋+ž∞∋+ ∂+≈†++†;≈∋†; ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞, ≈.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEmocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
swopdoc.com ist not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents