Essay

3.816 Words / ~21 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.17 $
Document category

Essay
Linguistics

University, School

Polytechnic University of the Philippines

Grade, Teacher, Year

3rd year

Author / Copyright
Text by Emmerich T. ©
Format: PDF
Size: 0.32 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/6More documents
Содержание Введение.......­...­........­....... 3Предпереводчес­кий анализ текста оригинала......­...­..5Перев­од текста.........­...­........­.. 14Заключение...­...­........­......... .29Список использованной литературы.....­...­..... 32 Введение Одним из важнейших заданий, предусмотренных учебным планом, является практика. Практика подразумевает первое «общение» с реалиями, которые будут актуальными для студента в будущем. Для студента-перево­дчи­ка это одна из ступеней взросления…
24 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ Індивідуальне науково-дослідн­е завдання з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю» Виконав: студент 12 групи Макєєв Євгеній Перевірив: викладач МРДХК Пінчук С.І. Харків, 2013 План: Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції Сутність Мета Завдання Функції…

22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови


Реферат

з дисципліни «Історія англійської мови»

на тему: Розвиток і піднесення Лондонського діалекту
і відбір діалектних варіантів


Роботу виконав:

студент групи ЛА-61

факультету лінгвістики

Шульженко Дмитро

Перевірила:


Київ 2018

Зміст


ВСТУП 4

2. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОНДОНСЬКОГО ДІАЛЕКУ КОКНІ 9

3. ДІАЛЕКТ ESTUARY ENGLISH ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НОРМАТИВНУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 12

4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ MULTICULTURAL LONDON ENGLISH 14

ВИСНОВКИ 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18


Вступ…………………………………….………………………………… 3

1. Історичні аспекти розвитку та піднесення лондонського діалекту……………………………………………… 4

2. Характерні особливості лондонського діалеку кокні……………………………………………………………………………8

3. Діалект estuary english та його вплив на нормативну англійську мову……………….………………………………………….11

4. Особливості та поширення multicultural london english……………………………………………………………………… .13

Висновки…………………………………………………………………… 14

Список використаних джерел……………………………………….17

Додатки……………………………………………………………………… 19


A language is a dialect that has an army and a navy

Max Weinreich

ВСТУП

Найбільш поширеною мовою у світі за кількістю людей, що нею розмовляють після китайської є англійська мова. Вона належить до германської гілки індоєвропейської родини мов та є державною, або другою державною у 45 країнах світу. Більше мільярда людей вивчає англійську мову, однак відвідуючи Лондон, вони можуть не зрозуміти певні слова чи висловлювання.

У групі діалектів англійської мови лондонський діалект займає особливе місце. Адже діалект кожної країни є невід’ємною частиною мови та відображає культуру, своєрідність та побут населення. Актуальність даної роботи полягає в необхідності дослідження особливостей лондонського діалекту для кращого розуміння англійської мови в цілому як мови міжнародного спілкування. Лінгвістична значущість проблеми зумовили вибір такої теми роботи: "Розвиток і піднесення Лондонського діалекту і відбір діалектних варіантів".

[read full text]
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

А вже до кінця XIV століття англійська мова остаточно стає державною. Скасування в 1477 році французької мови як мови шкільного навчання остаточно закріпило перемогу англійської мови над французькою. З цього часу помітним є зміна співвідношення діалектів між собою, а особливого значення набуває лондонський.

Різноманітні економічні та суспільно-політичні обставини у Англії XII-XIII століття сприяли перетворенню Лондона на великий культурний та економічний центр Англії, політичне значення якого безперервно зростало. Він стає осередком торгівлі та ремісничого виробництва та починає притягувати населення з різних районів країни. У цей період лондонський діалект має риси різних діалектів, однак його основою і по теперішній час є східно-центральний діалект. Також він має багато південно-західних рис, а найменше на нього вплинув західно-центральний діалект.

Таким чином, у Лондоні у XIII столітті створився особливий лондонський діалект, котрий був покладений у основу англійської національної мови. О.В. Холоденко зазнечає, що культурно-економічне підґрунтя зробило лондонський діалект основою, на щаблі якого стала розвиватися англійська національна мова [8, С.222].

У XIV столітті лондонський діалект представлений у творах А. Деві, Дж. Гауера, Дж. Чосера та Дж. Вікліфа.

Зокрема поширенню письмової форми лондонського діалекту сприяли твори відомого англійського поета Дж. Чосера, котрі переписувались у багатьох екземплярах та поширювались по всій країні. Деякі дослідники XIX століття надзвичайно високо розцінювали роль цього поета у створенні англійської національної мови та стверджували, що Чосер вперше об’єднав у єдине ціле різні елементи, що і дало початок національній мові. Однак, пізніші дослідження показують, що він лише в майстерно використав лондонський діалект, а не створив його.

Також важливу роль у розвитку лондонського діалекту відіграв Джон Вікліф, котрий перевів Біблію на англійську мову. А цей переклад розійшовся по всій Англії.

XV століття позначилося великими змінами у державному устрої Англії. Війни Червоної і Білої Троянди (1455-1485) призвели до встановлення абсолютної монархії династії Тюдорів, що сприяло централізації влади та відділенню державної мови від діалектів, котрі перейшли у стан безписемних діалекттів або усних говірок.

Питання щодо поширення англійської мови у церковній та науковій сферах було вирішене королем Генріхом VIII, котрий почав насаджувати протестантство. Передумовою цьому була його суперечка із папою Климентом VII, а сама реформація в Англії відбувалася мирно. Внаслідок цього було перекладено на англійську всі церковні тексти, а богослужіння почали проводит.....

Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Також у період кінця XVIII – початку XIX було створені граматики та словники, котрі складали навчально-довідковий апарат.

Універсальний етимологічний словник” 1721 року, складений Н.Бейлі, був першим тлумачним словником.

Однак найбільш визначною подією в історії словників була публікація у 1755 році Великого Оксфордського Словника Семюеля Джонсона (A Dictionary of the English Language, in which the words are duced from their originals and illustrated in their different signification by examples from the best writers”), котрий став універсальним довідником для письменників XIX століття.

Таким чином, у кінці XVIII – на початку XIX століття була повністю сформована норма національно-літературної мови.

У сучасному світі умови розвитку англійської мови значно змінилися. Вона поширилась в різних місцях земної кулі. Також зросла кількість людей, які говорять цією мовою” [6, 91 с.].

Сучасній англійській мові притаманна відсутність статичних норм, також постійно з’являються неологізми, а деякі слова відходять у минуле. Найбільш популярними є різні діалекти та говірки, у яких відрізняються не лише вимова слів на фонетичному рівні, але й присутні абсолютно різні слова, що позначають одне і те ж поняття.

М.Ю. Нікітюк зазначає, що “однією з основних особливостей сучасних англійських територіальних діалектів (як і діалектів інших мов) є їх консерватизм. Ті чи інші відхилення від літературного стандарту обумовлені в своїй більшості не еволюцією, а саме відсутністю еволюції: у діалектах зберігаються багато мовних явищ різних періодів історії мови, а також різного роду іншомовні нашарування – скандинавські, норманські та інші [4].

Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

За походженням слово кокні означає півняче яйце. Цей середньовічний термін застосовувався для позначення маленького, деформованого яйця та XIV столітті застосовується до жителів Лондона. Вперше він зустрічається у творі Вільяма Ленгланда “Орач” 1362 року. Потім, у XIVXV столітті термін став застосовуватися у значенні “побалувати дитину” або “мамин синок”(англійське слово cocker “балувати”) [2, С.191]. У цьому значенні застосовується до жителів бідних районів Лондона.

Oxford Dictionary дає визначення слову “cockney” як слабкий, нещасний мешканець міста (a town-dweller regarded as affected or puny). Найімовірніше назва діалекту походить від цього визначення. Він є найстарішим діалектом та виник у XVII столітті.

У кінці XVII століття, справжнім кокні позначається людина, котра народилася під звуки дзвонів церкви святої Марії-ле-Бау, Чіпсайд. Таким чином, назва “сockney” означає не лише діалект, а й самих жителів певної частини Лондона. East Enders, тобто жителі східної частини міста, це переважно представники робочого класу, а назву кокні не вважають образливою, а навіть пишаються нею.

На початку ХХ століття кокні поширюється далеко за межі традиційних кордонів Іст-Енда, як у інших частинах Лондона, так і у сусідніх округах. В 1938 році В. Метьюз писав, що діалект сучасний діалект кокні є різноманітним внаслідок багатьох причин, а зокрема, через те, що Лондон є занадто великим, а населення занадто змішане для будь-якої єдиної системи вимови, а освіта надала багато модифікацій та навіть характерні звуки.

В даний час все більше почав розвиватись рифмований сленг (Cockney Rhyming Slang). Носії мови виділяють 3 вида кокні: 1. Класичний – широко використовується та визнається ще з часів Роберта Піля, котрий на початку XIX століття сформував перші поліцейські загони на вулиці Бау в Лондоні (поліцейських тоді називали Bow Street Runners, Peelers, Boobies (RobertBob)); 2. Сучасний – ті лексичні одиниці, котрі вигадують та вводять у використання сучасні носії мови; 3. Мокні (mockney) – фальшивий, видозмінений кокні, наслідування кокні людиною із середнього або верхнього класу в Англії.

О.П. Єфімова зазначає, що сучасний сленг кокні, котрий розробляється сьогодні, прагне рифмувати слова з іменами знаменитостей а відомих людей: Al Caponetelephone, Alan Minterprinter, Calvin Kleinwine, Conan Doyleboil, Condoleezza Riceprice, Barack Obamafarmer (charmer, pyjamas), Brad Pittfit, Britney Spearsears (beers, tears), Bruce Leekey, George Bushmush, Jackie Chanplan (can). [2, С.195].

Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

У кокні використовується “aint” замість“isnt” або “am not”.

Завдяки телешоу та серіалам діалект кокні у теперішній час стає досить популярним.

У становленні кокні як окремого діалекту важливу роль відіграла й інтонація. Так, звуки кокні, на відміну від інших лондонських діалектів є більш глибокими та навіть різкими.

Отже, феномен кокні полягає в тому, що для спілкування використовується певний код, котрий замінює звичайне слово цілою або скороченою формою відомої фрази або висловлювання, котра римується з цим словом. Кокні вважається родзинкою Лондона та є темою для жартів. Існують навіть банкомати, котрі використовують цей діалект. Так, наприклад, клієнтам для початку потрібно ввести “Гекльберрі Фінна” (“HuckleberryFinn” означає PIN, пін-код), після чого подивитись баланс на “Чарлі Шині” (“CharlieSheen” = screen, екран) або ж вибрати, скільки “сосисок з пюре” їм потрібно (“sausageandmash” = cash, готівка), потім дані про запит відправляются до “баку” (“tank” = bank, банк).

Дослідник Брайан Мотт у своїй праці “Традиційний кокні та популярна лондонська говірка” (Traditional cockney and popular London speech), дає повний опис фонетики та фонології традиційного кокні та Popular London, а також визначає ці дві говірки як сукупність, а не як два окрем.....

Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Також властивим є дотриманням основних граматичних правил, але, тим не менше, існують й певні розбіжності. У цьому діалекті зустрічаються форми заперечення, такі як never, які відносяться до події, котра трапилася лише один раз. Наприклад, I never did (я ніколи не робив), no, I never (ні, я ніколи); часто пропускається закінчення -ly: you're turning it too slow (ти повертаєш занадто повільно); They talked very quiet for a while (вони розмовляли дуже тихо протягом деякого часу). Характерно незвичайне вживання деяких прийменників, наприклад I got off of the window (я відійшов від вікна), I looked out the window (я виглянув з вікна). Використовуються також конфронтаційні розчленовані питання, такі як I said I was going, did not I? (Я сказав, що я піду, чи не правда?).

Існує думка, що Estuary English є противагою британській нормативній вимові
(Received Pronunciation, (RP)), а молоді англійці віддають перевагу саме цьому акценту. [1, С.9] У зв’язку з демократизацією суспільства стало непрестижно розмовляти дуже правильною англійською, а в деяких випадках перехід на Received Pronunciation (RP) також розцінюється як спроба дистанціюватися від співрозмовника. Все це призвело до поширення та популяризації Estuary English далеко за межі Лондона.


4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ MULTICULTURAL LONDON ENGLISH

Джейсон Теелінг вважає, що загроза нормативні англійській вимові (Received Pronunciation) почалася з 1980-х років у формі Estuary English. А сучасна і, можливо, більш потужна атака відбувається у формі багатокультурної лондонської англійської мови Multicultural London English (MLE) [11]. Він являє собою діалект певного соціального класу. Ним користуються переважно молоді люди робітничого класу в багатокультурних кварталах Лондона та його околицях. Цей діалект виник в кінці ХХ століття. Окремі його елементи поширились по всій південній Англії.

Multicultural London English поєднує у собі кокні, бангладешські та західно-індійські акценти. Він є одним із найновіших тенденцій вимови в анг.....

This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents