Essay

3.909 Words / ~21 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.16 $
Document category

Essay
Linguistics

University, School

Polytechnic University of the Philippines

Grade, Teacher, Year

3rd year

Author / Copyright
Text by Emmerich T. ©
Format: PDF
Size: 0.32 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|1/0

More documents
Содержание Введение... 3Предпереводческий анализ текста оригинала...5Перев­од текста... 14Заключение.... .29Список использованной литературы.. 32 Введение
Санкт-Петербургски­й государственный экономический университет РЕФЕРАТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА ТЕМУ: «КЕЛЬТИЗМ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА» студента
на ­74;чи пр ­72;ви ви ­82;ор ан ­75;лі в ні ­84;ец мо ­74;і як

22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мовиРеферат

з дисципліни «Історія англійської мови»

на тему: Розвиток і піднесення Лондонського діалекту
і відбір діалектних варіантівРоботу виконав:

студент групи ЛА-61

факультету лінгвістики

Шульженко Дмитро

Перевірила:Київ 2018

Зміст


ВСТУП 4

2. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОНДОНСЬКОГО ДІАЛЕКУ КОКНІ 9

3. ДІАЛЕКТ ESTUARY ENGLISH ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НОРМАТИВНУ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 12

4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ MULTICULTURAL LONDON ENGLISH 14

ВИСНОВКИ 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18


Вступ…………………………………….………………………………… 3

1. Історичні аспекти розвитку та піднесення лондонського діалекту……………………………………………… 4

2. Характерні особливості лондонського діалеку кокні……………………………………………………………………………8

3. Діалект estuary english та його вплив на нормативну англійську мову……………….………………………………………….11

4. Особливості та поширення multicultural london english……………………………………………………………………… .13

Висновки…………………………………………………………………… 14

Список використаних джерел……………………………………….17

Додатки……………………………………………………………………… 19


A language is a dialect that has an army and a navy

Max Weinreich

ВСТУП

Найбільш поширеною мовою у світі за кількістю людей, що нею розмовляють після китайської є англійська мова. Вона належить до германської гілки індоєвропейської родини мов та є державною, або другою державною у 45 країнах світу. Більше мільярда людей вивчає англійську мову, однак відвідуючи Лондон, вони можуть не зрозуміти певні слова чи висловлювання.

У групі діалектів англійської мови лондонський діалект займає особливе місце. Адже діалект кожної країни є невід’ємною частиною мови та відображає культуру, своєрідність та побут населення. Актуальність даної роботи полягає в необхідності дослідження особливостей лондонського діалекту для кращого розуміння англійської мови в цілому як мови міжнародного спілкування. Лінгвістична значущість проблеми зумовили вибір такої теми роботи: "Розвиток і піднесення Лондонського діалекту і відбір діалектних варіантів".

Метою роботи є дослідження особливостей появи, становлення та розвитку лондонського діалекту та його діалектних варіантів.

Об’єктом дослідження є лондонський діалект, а предметом є його особливості.

Мета роботи обумовила такі завдання: 1. Дослідити історію появи та розвитку лондонського діалекту 2. Проаналізувати його місце серед інших діалектів англійської мови 3. Вивчити його діалектні варіант.....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis  1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПІДНЕСЕННЯ ЛОНДОНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ

Слово “діалект” походить від грецького ⊇;∋†∞∂†+≈ що означає розмову, говір та є різновидом мови, що вживається як засіб спілкування на обмеженій території та характеризується відносною єдністю його особливостей. Великобританія не є однорідною державою, а до її складу входять: Англія, Шотландія, Північна Ірландія та Уельс.

Історично, давньоанглійська мова складалася з різноманітних діалектів, котрі поширились на території Британії завдяки давньогерманським племенам саксів, англів, ютів та фризів, котрі туди переселились у 221 століттях з континенту. Існувала складна взаємодія між давньогерманськими племінними діалектами, котрі були принесені до Британії, населеної кельтськими племенами (бритами та галами), та англійської народності. Це все, у свою чергу, призвело до появи територіальних діалектів на старій племінній основі.

Склалось так, що у ХІ-ХІІ столітті в Англії співіснувало три мови, а саме англійська, англо-французька (або англо-нормандска) та латинь. Корінне населення розмовляло на англійських діалектах, котрі були рівноправні між собою. Однак у якості державної мови у той період англійська не застосовувалась, а використовувалась англо-французька. Латинь же була мовою церкви та науки. Однак внаслідок асиміляції нормандської частини населення, англійська мова все більше поширюється, поступово замінюючи французьку. Першим державним документом, котрий був написаний англійською мовою, була Прокламація Генріха ХІІІ (звернення до жителів Лондона), датована 1258 роком. Цей державний акт був написаний саме на лондонському діалекті. Наступним етапом у розвитку мови було те, що у 1362 році король Едуард 111 звернувся до парламенту англійською мовою. З цього часу встановлено звичай промовляти тронну промову англійською” [8, С.220]. Також в 1362 році лондонські купці подали петицію про ведення судочинства англійською, котра була схвалена. Разом з цим, у школах навчання починає вестись англійською та вона вперше починає звучати в парламенті. Так, з 1363 року англійська мова вживається .....

А вже до кінця 512 століття англійська мова остаточно стає державною. Скасування в 1477 році французької мови як мови шкільного навчання остаточно закріпило перемогу англійської мови над французькою. З цього часу помітним є зміна співвідношення діалектів між собою, а особливого значення набуває лондонський.

Різноманітні економічні та суспільно-політичні обставини у Англії 511-5111 століття сприяли перетворенню Лондона на великий культурний та економічний центр Англії, політичне значення якого безперервно зростало. Він стає осередком торгівлі та ремісничого виробництва та починає притягувати населення з різних районів країни. У цей період лондонський діалект має риси різних діалектів, однак його основою і по теперішній час є східно-центральний діалект. Також він має багато південно-західних рис, а найменше на нього вплинув західно-центральний діалект.

Таким чином, у Лондоні у XIII столітті створився особливий лондонський діалект, котрий був покладений у основу англійської національної мови. О.В. Холоденко зазнечає, що культурно-економічне підґрунтя зробило лондонський діалект основою, на щаблі якого стала розвиватися англійська національна мова [8, С.222].

У XIV столітті лондонський діалект представлений у творах А. Деві, Дж. Гауера, Дж. Чосера та Дж. Вікліфа.

Зокрема поширенню письмової форми лондонського діалекту сприяли твори відомого англійського поета Дж. Чосера, котрі переписувались у багатьох екземплярах та поширювались по всій країні. Деякі дослідники XIX століття надзвичайно високо розцінювали роль цього поета у створенні англійської національної мови та стверджували, що Чосер вперше об’єднав у єдине ціле різні елементи, що і дало початок національній мові. Однак, пізніші дослідження показують, що він лише в майстерно використав лондонський діалект, а не створив його.

Також важливу роль у розвитку лондонського діалекту відіграв Джон Вікліф, котрий перевів Біблію на англійську мову. А цей переклад розійшовся по всій Англії.

XV століття позначилося великими змінами у державному устрої Англії. Війни Червоної і Білої Троянди (1455-1485) призвели до встановлення абсолютної монархії династії Тюдорів, що сприяло централізації влади та відділенню державної мови від діалектів, котрі перейшли у стан безписемних діалекттів або усних говірок.

Питання щодо поширення англійської мови у церковній та науковій сферах було вирішене королем Генріхом VIII, котрий почав насаджувати протестантство. Передумовою цьому була його суперечка із папою Климентом VII, а сама реформація в Англії відбувалася мирно. Внаслідок цього було перекладено на англійську всі церковні тексти, а богослужіння почали проводити англійською.

До XVI століття лондонський діалект посів особливе місце та став основою національної мови, а саме складання національної мови закінчилося до кінця XVI століття.

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

В кінці 521-го на початку 5211 століття починається викладання рідної мови в школах, що зумовлює необхідність вироблення універсальних мовних норм. “Перші граматики англійської мови будувалися за зразком латинських; зокрема, перші граматисти орієнтувалися на латинську граматику. Серед них можна назвати імена У. Буллокара, Б. Джонсона, Ч. Джонсона, Ч. Батлера, Дж.Уолліса та ін.” [5, С.65]

Протягом 521 століття латинська мова була повністю витіснена з усіх сфер її функціонування, а значна частина її термінології була запозичена. Так, серед 20-ти тисяч найбільш уживаних англійських слів близько 10400 – це слова латинського походження.

У другій половині 52111 століття граматисти, маючи на меті «вдосконалити» мову, встановлюють певні правила, заборони та рекомендації.

У 1758 році Р. Лаут видає книгу Короткий всуп до англійської граматики («4 ≈+++† ;≈†++⊇∞≤†;+≈ †+ 9≈⊥†;≈+ 6+∋∋∋∋+»). А у 1761 році виходить книга Прістлі Основи англійської граматики.

У 1795 році виданий перший підручник – «Англійська граматика» Ліндлі Мюррея, котрий став основоположним у граматиці англійської мови. Ця книга мала величезний авторитет, та багато поколінь використовували її при навчанні в ХІХ.

Також у період кінця 52111 – початку 515 було створені граматики та словники, котрі складали навчально-довідковий апарат.

Універсальний етимологічний словник” 1721 року, складений Н.Бейлі, був першим тлумачним словником.

Однак найбільш визначною подією в історії словників була публікація у 1755 році Великого Оксфордського Словника Семюеля Джонсона (4 8;≤†;+≈∋++ +† †+∞ 9≈⊥†;≈+ 7∋≈⊥∞∋⊥∞, ;≈ ≠+;≤+ †+∞ ≠++⊇≈ ∋+∞ ⊇∞≤∞⊇ †++∋ †+∞;+ ++;⊥;≈∋†≈ ∋≈⊇ ;††∞≈†+∋†∞⊇ ;≈ †+∞;+ ⊇;††∞+∞≈† ≈;⊥≈;†;≤∋†;+≈ ++ ∞≠∋∋⊥†∞≈ †++∋ †+∞ +∞≈† ≠+;†∞+≈”), котрий став універсальним довідником для п.....

Таким чином, у кінці 52111 – на початку 515 століття була повністю сформована норма національно-літературної мови.

У сучасному світі умови розвитку англійської мови значно змінилися. Вона поширилась в різних місцях земної кулі. Також зросла кількість людей, які говорять цією мовою” [6, 91 с.].

Сучасній англійській мові притаманна відсутність статичних норм, також постійно з’являються неологізми, а деякі слова відходять у минуле. Найбільш популярними є різні діалекти та говірки, у яких відрізняються не лише вимова слів на фонетичному рівні, але й присутні абсолютно різні слова, що позначають одне і те ж поняття.

М.Ю. Нікітюк зазначає, що “однією з основних особливостей сучасних англійських територіальних діалектів (як і діалектів інших мов) є їх консерватизм. Ті чи інші відхилення від літературного стандарту обумовлені в своїй більшості не еволюцією, а саме відсутністю еволюції: у діалектах зберігаються багато мовних явищ різних періодів історії мови, а також різного роду іншомовні нашарування – скандинавські, норманські та інші [4].

Отже, сучасним англійським діалектам характерний консерватизм. А також їм притаманна варіативність у фонетиці, граматиці, а особливо у лексиці.

Однак, крім приналежності до певної території діалект також може бути пов’язаним і з соціально-професійною приналежністю людей. Наприклад, професійні діалекти – різновид соціального діалекту, котрий об’єднує людей однієї професії або ж одного роду занять; жаргони являють собою діалекти, яким характерно використання специфічної, експресивної лексики, заміна синонімами слів загального вжитку, а також використання фразеології, інколи жаргонам власти.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Download
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 3 : [1] [2] [3]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents