<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.25 $
Document category

Report
Accountancy

University, School

Alexandru Ioan Cuza

Author / Copyright
Text by Jonas D. ©
Format: PDF
Size: 1.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0More documents
Analiza wyników ankiety dla uczniów – „Ja i szkoła” W ramach realizowanego w szkole gminnego programu profilaktyczneg­o „Wolni od.” na przełomie października i listopada 2016 r. uczniowie klas IV – VI (IV b, c i V a, b oraz VI a, b, d) wypełniali ankietę pt. Ja i szkoła. W badaniu wzięło udział łącznie 138 uczniów (71 chłopców i 67 dziewczynek). Analiza wyników Poniższe wykresy ilustrują przekonania uczniów związane z podanymi w pytaniu 1. stwierdzeniami, dotyczącymi szkoły i relacji ucznia z nauczycielami i rówieśnikami. 86,95 % ankietowanych…

S.C ARTEGO S.A


ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE

ALE ÎNTREPRINDERII


Proiect la finanțe


STUDENT: AILINCĂI -GABRIELA

SPECIALIZAREA: INFORMATICA ECONOMICA

GRUPA: 21


PROFESOR COORDONATOR:

OTILIA OPREA


Cuprins
INTRODUCERE


Întreprinderile sunt unități economice de o mare importanță ale economiei naționale răsfirate într-un teritoriu datorită răspândirii resurselor materiale. Datorită multitudinii de alternative de utilizare a factorilor de producție și a necesității folosirii lor eficiente în relațiile dintre entitățile economice, inițiativa agenților economici multiplicându-se pe măsura adâncirii procesului de diviziune socială a muncii.

Ca unitate economică, compania are ca țintă administrarea cu eficiență maximă a resurselor la care are acces în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite la nivel de entitate.

Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei


S.C Artego S.A are o vechime de peste 47 ani, înființându-se în anul 1771 în partea de nord a Targu-Jiului, ajungând să fie cel mai mare producător de benzi transportoare present pe piața din România. Obiectul de bază pe care se axează compania îl reprezintă confecționarea de produse din cauciuc, dar nu numai. Trei sferturi din acțiunile firmei sunt deținute de salariați(75%), iar restul de către alți acționari(25%).

1.1.Cadrul general de organizare și desfăsurare a activițății


1.1.1. Obiect de activitate

S.C Artego S.A este o societate pe acțiuni care are sediul în Strada Ciocarlau, nr. 38, oraș Targu-Jiu, județul Gorj. Este înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J18/1120/1991, cod unic 2157428, iar codul CAEN specific activității este 2219.

Cel mai important domeniu în care s-a specializat compania îl reprezintă producția de benzi de transport, printre care se regăsesc:

 1. benzi cu inserție textilă

 2. benzi cu inserție metalică

 3. benzi speciale

 4. benzi chevron și model


1.1.2. Structura acționariatului

Denumirea acționarului

Valoarea nominală/acțiune

Numărul de acțiuni

Valoarea acțiunilor

Ponderea(%)

Asociația Salariaților PAS Artego S.A

2,50

6.968.820

17.422.050

70,04%

S.C Gotera 2012 S.A

2,50

1.470.219

3.675.547,50

14,77%

Acționari persoane fizice

2,50

1.171.417

2.928.542,50

11,77%

Alte persoane juridice

2,50

338.919

847.298

3,40%

Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

2,50

2


5

0%

TOTAL

2,50

9.949.377

24.873.442,50

100%

Tabelul 1.1 Structura acționarilor S.C Artego S.A la 31 decembrie 2017

Sursa 1.

Figura 1. Structura acționariat


Sursa 2: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe1.2.Piața și concurența

S.C. Artego S.A desfăsoară activități de producție pe șapte direcții de afaceri diferite, produsele lor fiind redirecționate atât în România, cât și în Europa. Enumerăm astfel cele 7 domenii spre care se îndreaptă activitățile companiei:

 1. benzi transportoare( benzi cu inserție textilă, benzi cu inserție metalică, benzi speciale, benzi chevron si model)

 2. plăci tehnice

 3. confecții textile

 4. produse de panificație și lactate

 5. oxigen tehnic

 6. recondiționare tamburi uzați

Principalii cumpărători ai S.C Artego S.A sunt CNH Petroșani, Complexele Energetice, SNL OLTENIA, R.A Arsenalul Armatei pe piața internă, S.N Cuprului Deva și firme din Italia, Olanda, Spania, Germania, .....[read full text]

Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Veniturile în avans reprezintă venituri ale perioadei curente obținute înainte ca bunurile și serviciile ce fac obiectul schimbului să fi fost livrate sau prestate.


Figure 2. Sursele de finanțare ale S.C Artego S.A

 • Capital social

 • Rezultat reportat

 • Rezerve


Resursele proprii


SURSE DE FINANȚARE ALE ARTEGO S.A


B. Obligații pe termen mediu și lung

 • Credite bancare

 • Datorii comerciale

 • Venituri în avans

 • Provizioane


 1. Obligații pe termen scurt

 • Datorii comerciale

 • Împrumuturi

 • Venituri in avans

 • Provizioane


Resurse străine


Sursa 5: Prelucrare proprie, după ww.bvb.ro


2.1.2. Principalele surse de finanțare ale firmei Artego S.A (mărimi absolute și relative)


Table 2.1 Sursele de finanțare ale Artego S.A( în mărimi absolute, lei)

Indicator

2015

2016

2017

 1. Resurse proprii

Capital social

89.052.449

89.052.449

89.052.449

Rezerve din reevaluare

29.320.294

29.285.945

29.250.789

Alte elemente de capitaluri proprii

1.054.462

995.481

936.592

Rezerve legale și alte rezerve

28.675.676

15.016.144

21.467.680

Profit an curent

11.287.856

5.149.820

6.134.163

TOTAL RESURSE PROPRII

159.390.737

139.499.839

146.841.673

 1. Resurse străine

 1. Datorii comerciale pe termen lung

Subvenții pentru investiții

1.015.962

661.823

310.594

Alte datorii

7.565

7.606

7.639

Total datorii pe termen lung

1.023.527

669.429

318.233

 1. Datorii comerciale pe termen scurt

Subvenții pentru investiții

387.926

356.334

354.727

Datorii comerciale și de altă natură

30.739.856

17.608.347

11.701.460

Împrumuturi

43.588.085

44.215.941

41.956.398

Total datorii pe termen scurt

74.715.867

62.180.622

54.012.585

Total datorii

75.739.394

62.850.051

54.322.818

Total resurse proprii si resurse străine

236.153.658

202.349.890

201.164.491

Sursa 6: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site-ul firmei: S.C Artego S.A


După cum putem observa din tabel, capitalul social al firmei este constant pe toată perioada care ne interesează. Rezervele din reevaluare, diferite elemente ale capitalului propriu percep o mica scădere începând cu anul 2016. Rezervele legale si profitul anual curent suferă o scădere semnificativă în anul 2016, ca în anul următor să se înregistreze o creștere semnificativă.

Tabel 2.2. Sursele de finanțare ale întreprinderii Artego S.A (în mărimi relarive)

Indicatori

2015(%)

2016(%)

2017(%)

 1. Resurse proprii

Capital social

37,70%

44%

44,27%

Rezerve din reevaluare

12,41%

14,47%

14,54%

Alte elemente de capitaluri proprii

0,45%

0,49%

0,46%

Rezerve legale și alte rezerve

12,14%

7,42%

10,67%

Profit an curent

4,78%

2,54%

3,05%

TOTAL RESURSE PROPRII

67,49%

68,94%

72,99%

 1. Resurse straine

 • Datorii pe termen lung

Subvenții pentru investiții

0,43%

0,33%

0,15%

Alte datorii

0,0032%

0,0037%

0,0038%

Total datorii pe termen scurt

0,43%

0,33%

0,16%

 • Datorii pe termen scurt

Subvenții pentru investiții

0,17%

0,18%

0,18%

Datorii comerciale și de altă natură

13,01%

8,70%

5,82%

Împrumuturi

18,46%

21,85%

21,85%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

33,65%

31,73%

27,85%

TOTAL DATORII

32,08%

31,06%

27%

TOTAL RESURSE PROPRII ȘI STRĂINE

100%

100%

100%

Sursa 7: Prelucrare proprie, datele fiind preluate de pe site firmei Artego S.A

Putem observa din tabelul anterior că resursele proprii au o mai mare pondere decât datoriile având în vedere principalele surse de finanțare ale S.C Artego S.A. Datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă mai mică de 1 an au o pondere semnificativ diferită de cele care trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an, iar profitul s-a aflat în descreștere de la an la an în această perioadă.

2.1.3 Prezentarea informațiilor din tabele


Figură 3. Resursele proprii ale Artego S.A


Sursa 8. Prelucrare proprie(date colectate de pe site-ul firmei)

Graficul anterior arată că în anul 2016 resursele proprii ale companiei S.C Artego S.A au scăzut drastic cu 19.890.898 lei față de anul precedent, dar în anul următor resursele proprii înregistrare au fost cu 7.341.834 lei mai mult decât în anul de declin. Astfel, în anul 2016 se înregistrează un punct de minim de 139.499.839 lei.

Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Figură 7. Sursele proprii de finanțare(an 2016)Sursa 4


Sursa 12. Prelucrare proprie, datele fiind adunate de pe site-ul firmei:

În ceea ce privește structura surselor de finanțare proprie a anului 2016, putem afirma că mai mult de jumătate din aceste surse sunt reprezentate de capitalul social în procent de 53%, după care urmează rezervele legale și de altă natură(18%), diferite elemente de capitaluri proprii(17%), rezervele legale și de altă natură(9%) și profitul anului 2016 în procent de 3%.

Figură 8. Sursele proprii de finanțare(an 2017)


Sursa 13. Prelucrare proprie, datele fiind adunate de pe site-ul firmei:


În anul 2017, 61% din sursele de finanțare proprii sunt de asemenea reprezentate de capitalurile proprii, rezultând că aceste capitaluri sunt sursa principală de finanțare proprie atât in anul 2017 cât și în anii anteriori.

2.2.2 Surse străine de finanțare


Figură 9. Surse străine de finanțare(an 2015)


Sursa 14. Prelucrare proprie, datele fiind adunate de pe ww.bvb.ro

In anul 2015, împrumuturile au o pondere de 57% în totalul surselor de finanțare străine, demonstrând că sunt principale surse. Nici datoriile comerciale și de altă natură nu sunt scăzute ca pondere, acestea fiind 41% din totalul surselor străine.

Figură 10. Surse străin.....

Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Sursa 17. Prelucrare proprie, datele fiind culese de pe ww.bvb.ro

Tabel 3.1 Capitalurile proprii ale Artego S.A( mărimi absolute)


Sursa 18:

Indicator

2015

2016

2017

Capital social

89.052.449

89.052.449

89.052.449

Rezerve din reevaluare

29.320.294

29.285.945

29.250.789

Alte elemente de capitaluri proprii

1.054.462

995.481

936.592

Rezerve legale și alte rezerve

28.675.676

15.016.144

21.467.680

Profit an curent

11.287.856

5.149.820

6.134.163

Observăm din figura anterioară constanța capitalului social și a rezervelor legale pe toată perioada studiată. Rezervele din reevaluare sunt în scădere începând cu anul 2015 unde valoarea lor era 29.320.294 de lei și ajung ca în anul 2017 să fie 89.052.449 de lei.

Profitul curent anual prezintă un punct de minim înregistrat în anul 2016, ajungându-se la valoarea de 5.149.820 de lei.

3.1.2 Modificarea nominală relativă anuală a surselor proprii de finanțare


Tabel 3.2 Modificarea nominală relativă (anii 2014-2017)

Anul

2014

Modificarea nominal relativă

2015

Modificarea nominală relativă

2016

Modificarea nominală relativă

2017

Capital social

89.052.449

0%

89.052.449

0%

89.052.449

0%

89.052.449

Rezerve din reevaluare

29.428.802

Scade cu 0,36%

29.320.294

Scade cu 0,11%

29.285.945

Scade cu 0,12%

29.250.789

Alte elemente de capitaluri proprii

1.113.594

Scade cu 5,31%

1.054.462

Scade cu 5,59%

995.481

Scade cu 5,91%

936.592

Rezerve legale și alte rezerve

28.050.246

Crește cu 2,22%

28.675.676

Scade cu 47,63%

15.016.144

Creste cu 42,96%

21.467.680

Profit an curent

5.042.216

Creste cu 123,86%

11.287.856

Scade cu 54,37%

5.149.820

Creste cu 19,11%

6.134.163

Sursa 19. Prelucrare proprie, datele fiin adunate de pe

Din tabelul anterior putem observa că susele de finanțare proprii înregistrează scăderi dar și creșteri substanțiale. În ceea ce privește creșteri procentuale, putem observa profitul înregistrat între anii 2014-2015, acesta fiind de 123,86%. Pe de altă parte, scăderea profitului în anul imediat


următor este uluitoare, profitul înregistrat ffin cu 54,37% mai mic decât în anul 2015. Se poate observa totuși și o creștere diverselor rezerve si a profitului curent începând cu anul 2016.


3.1.3 Structura resurselor propr.....


Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
 • Rezervele din reevaluare cresc ca procent și ele de la 18,39% în anul 2015, până la 20,99% în anul 2016, urmând apoi o ușoară scădere cu 1,21% în anul 2017. De asemenenea, aceste scăderi și creșteri au loc și în mărime absolută.

 • Diversele elemente de capitaluri proprii nu se modifică foarte mult, ci mai degrabă putem afirma că sunt aproape constante în mărime relativă în decursul anilor 2015-2016.

 • Rezervele legale și de altă natură sunt într-o continuă creștere, de la 4,5% în anul 2015 ajung la pragul maxim din acestă perioada de 14,61%.

 • Profitul anului 2015 ajunge la 18%, 3,69% în anul 2016 și 4,17% în 2017.


  Așadar aceste elemente ale capitalurilor proprii ale firmei Artego S.A au fluctuații de la an la an.


  4.Prezentarea resurselor împrumutate între anii 2014-2015


  În acest capitol o să realizăm o analiză a resurselor împrumutate ale S.C Artego S.A din punct de vedere al structurii.

   1. Structura resurselor împrumutate ale companiei Artego S.A(anii 2015-2016)

  4.1.1 Resursele împrumutate ale companiei Artego S.A (mărimi absolute)


  Tabel 4.1 Resursele împrumutate ale Artego S.A( mărimi absolute)

 • Indicatori

  2015

  2016

  2017

  Datorii pe termen lung

  Subvenții pentru investiții

  1.015.962

  661.823

  310.594

  Alte datorii pe termen lung

  7.565

  7.606

  7.639

  Total datorii pe termen lung

  1.023.527

  669.429

  318.233

  Datorii curente

  Subvenții pentru investiții

  387.926

  356.334

  354.747

  Datorii comerciale și de altă natură

  9.601.177

  11.766.487

  6.818.434

  Imprumuturi pe termen scurt

  43.588.085

  44.215.941

  41.956.398

  Datorii din impozite și taxe curente

  21.138.679

  5.841.860

  4.883.026

  Total datorii curente

  74.715.867

  62.180.622

  54.012.605

  Total datorii

  75.739.394

  62.850.051

  54.330.838

  Sursa 22.

    1. Modificarea nominală reală a componentelor resurselor împrumutate


  Tabel 4.2 Modificarea nominală relativă( anii 2014-2017)


  Indicator

  2014

  Modificarea nominal relativă

  2015

  Modificarea nominală relativă

  2016

  Modificarea nominal relativă

  2017

  Datorii pe termen lung

  Subvenții pentru investiții

  1.953.152

  Scade cu 47,98%

  1.015.962

  Scade cu 34,85%

  661.823

  Scade cu 53,06%

  310.594

  Alte datorii pe termen lung

  7.453

  Creste cu 1,50%

  7.565

  Creste cu 0,54%

  7.606

  Creste cu 0,43%

  7.639

  Datorii pe termen scurt

  Subvenții pentru investiții

  -

  Creste cu 100%

  387.926

  Scade cu 8,14%

  356.334

  Scade cu 0,44%


  354.747

  Datorii comerciale și de altă natură

  8.406.945

  Creste cu 14,20%

  9.601.177

  Creste cu 22,55%

  11.766.487

  Scade cu 42,05%

  6.818.434

  Împrumuturi pe termen scurt

  45.588.572

  Scade cu 4,38%

  43.588.085

  Creste cu 1,44%

  44.215.941

  Scade cu 5,11%

  41.956.398

  Datorii din impozite și taxe curente

  4.552.780

  Creste cu 364,30%

  21.138.679

  Scade cu 72,36%

  5.841.860

  Scade cu 16,41%

  4.883.026

  Sursa 23. Prelucrare proprie, datele fiind luate de pe site-ul Bursei de Valori București


  În tabelul de mai sus, resursele împrumutate ale firmei Artego S.A prezintă atât creșteri cât și scăderi procentuale. Astfel, subvențiile pentru investiții pe termen lung, dar și pe termen scurt sunt într-o continua scădere pe parcursul acestor ani, datoriile comerciale și de altă natură prezintă fluctuații, crescând din 2014 până în 2015 cu 14,20%, din 2015 până în 2016 cu 22,55% și scăzând din 2016 până în 2017 cu 0,44%.

  Cea mai mare creștere înregistrată în evoluția surselor de finanțare este a datoriilor din impozite li taxe curente, crescând în dec.....

  Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Figură 17. Resursele împrumutate ale Artego în mărimi procentuale( an 2017)


  Sursa 26: Prelucrare proprie, datele fiind luate de pe site-ul firmei


  Din figura de mai sus putem observa ponderea împrumuturilor pe termen scurt de 77%, datoriile comerciale în proporție de 12%, datoriile din impozite și taxe curente(9%), subvenții pentru investiții pe termen scurt(1%), subvenții pentru investiții pe termen lung(1%) și alte datorii(0,57%).

  4.2.Evoluția structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență

  4.2.1 Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate(procente)


  Figură 18. Evoluțtia resurselor împrumutate(anii 2015-2016)


  Sursa 27: Prelucrare proprie

  4.2.2 Explicarea evoluțiilor resurselor împrumutate


  Pe baza datelor prezentate în capitolul curent încercăm să explicăm evoluția resurselor împrumutate pe parcursul anilor 2015, 2016 și 2017 astfel:

  1. Subvențiile pentru investiții pe termen lung sunt în scădere începând cu anul 2015 unde procentul aferent acestora era de 1,34% din totalul resurselor împrumutate și ajungând ca în anul 2017 procentul acestora să fie de 0,57%.


  1. Diversele datorii pe termen lung reprezintă resursele împrumutate cu cea mai mică pondere în totalul surselor de finanțare străine, chiar am putea spune că sunt neglijabile în luarea deciziilor firmei.

  2. Subvențiile pe investiții pe termen scurt sunt în creștere pe parcursul anilor 2015-2017, astfel încât de la 0,51% (20.....

  Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.


  În capitolul 3 am analizat capitalul propriu si factori de influență a structurii acestora pentru anii 2015-2017. Datele respective au fost exprimate atât în mărime absolută, cât și în mărime relativă pentru o reprezentare cât mai bună a evoluției capitalurilor. In ceea ce privește capitalurile proprii,printre cele mai importante componente ale acestora sunt: capital social, rezerve, rezultat reportat și profit.

  In capitolul 4 sunt prezentate sursele de finanțare străină pentru perioada studiată, atât în mărime absolută, cât și în mărime relativă. Am analizat resursele împrumutate ale firmei atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Printre cele mai importante dintre acestea sunt subvențiile pentru investiții, datoriile, provizioanele și împrumuturile.


  In cele din urmă dovedim că S.C Artego S.A este o societate pe acțiuni care își atrage resursele în mare parte din capitalurile sociale și din împrumuturile pe termen scurt.

  .....

  Download ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII-S.C ARTEGO S.A
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents