Essay

Analysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan

1.213 Words / ~3½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.96 $
Document category

Essay
Literature

University, School

Universität Esbjerg

Author / Copyright
Text by Sibylle C. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/3

More documents
THEATRE DES MARIONNETTES ITALIENNES L’ANE ET LES TROIS VOLEURS PROVERBE GARIBALDIEN EN UN ACTE ET EN VIL PROSE Arrive un troisième larron Qui saisit maître Aliboron Prix : 50 centimes PARIS POULET-MALASSIS ET DE BROISE LIBRAIRES-ÉDITEURS­ 9, rue des Beaux-Arts, 9 1860 L’ANE ET LES
L. P. D.sk 16/10/11 Helle He­lle: film Denne stil er en analyse og fortolkning af helle helle: film. Den handler om budskab, og nogle af mine meninger og holdninger til tingene og til novellen. Jeg har analyseret den med de ting jeg synes var vigtige, og perspektiveret til hverdagen. Og
Litterær a­rtikel - hjem Hje­m Vores dage kan blive temmelig overvælde­nde, og vi vender altid tilbage efter det mest trygge og velkendte sted, nemlig hjem. Det er i menneskets natur at søge det trygge og bekendte, i stedet for det fremmede og det ukendte.

[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]


Ane-Mette


I år 1887 udkom Henrik Pontoppidans (1857-1943) novellesamling Fra Hytterne.

Henrik Pontoppidan fik Nobelprisen i litteratur i 1917, på trods af han var af gammel præsteslægt og ønskede at blive ingeniør, men afbrød studiet for at blive forfatter. I samlingen er blandt andet novellen ”Ane-Mette”, som beskriver de fattiges levevilkår på landet i slutningen af 1800-tallet. Novellen er karakteristisk for det moderne gennembrud, da den skildrer en realistisk opfattelse af de mennesker i perioden og de holdninger der præger den.


Novellen omhandler Elsebeths liv som fattig og kampen mod sult og en mand med alkoholproblemer.

Elsebeth har ikke mulighed for at give hendes afdøde datter Ane-Mette, en flot begravelse da økonomien ikke strækker. Klasseforskellen fremgår tydeligt, eftersom hun kommer fra et dårligt socialt lag.


Der er gjort brug af en implicit 3. persons fortæller, der ikke selv deltager i begivenhederne, men som fortæller teksten.

Vi får ikke oplyst nogen form for viden om fortælleren som en karakter og fortælleren er ikke en del af handlingen. Det gør, at fortælleren er usynlig for læseren og tager afstand til forløbet, hvilket er karakteristisk for en 3. persons fortæller som er implicit. Det medfører til at fortælleren er mere troværdig over for læseren end en jeg-fortæller. Fortælleren er desuden en alvidende fortæller med få indre synsvinkler.

Der er også gjort brug af flashback tilbage i tiden til Elsebeths datters død.

Et atypisk træk for den alvidende fortæller i denne novelle er, at fortælleren ikke har kendskab til tankerne hos alle personer i novellen, men kun til hovedpersonen Elsebeth. Det ser .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAnalysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞≈ †æ≈∂†∞ ⊥∋∋ +∞≈ ∋ø+∂∞, ≈†++∋†∞†⊇∞ 4+=∞∋+∞+∋††∞≈ †++ +=∞+ †+=∞ 4∋+ ≈;⊇∞≈, ⊇∋ +∞≈⊇∞≈ 4∋≈⊇ +∋=⊇∞ †∋∋∞† ≈;† †ø+≈†∞ 8∞†;+;∞∋≈∋≈†∋†⊇ +⊥ =∋+ +†∞=∞≈ ++∋⊥† +{∞∋ †+∋ 9++∞≈ ∋† †;+∞ 9∋+†∞, ⊇∞+ ≈æ⊥⊥∞ ∂∞≈⊇∞ ++†⊇∞ +∋∋” (≈. 72 †;≈{∞ 32-34).

1⊇∞† =; ≈+∋ †æ≈∞+∞ ∂∞≈ +ø+∞+ †;† ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ †∋≈∂∞+ ⊥ø+, ∋† ⊇∞≈ ∋†=;⊇∞≈⊇∞ †++†æ††∞+ +∋+ †+æ∂ †+∋ ⊇∞≈ ;≈⊇+∞ ≈+≈≈=;≈∂∞†.

8∞† +⊥†+≈∞+ +≈ †æ≈∞+∞, ∋† †++†æ††∞+∞≈ =∞⊇ ∞≈ ⊇∞† +∋ 9†≈∞+∞†+≈ ≈;†∞∋†;+≈ +⊥ ⊥;=∞+ †æ≈∞+∞≈ ∞† +∞∋†;≈†;≈∂ +;††∞⊇∞ ∋† †∞=∞=;†∂å+∞≈∞ †++ 9†≈∞+∞†+.


4+=∞††∞≈ ∞+ +⊥++⊥⊥∞† ∂++≈+†+⊥;≈∂, ≈+∋ +†;=∞+ ++∞⊇† ∋† ††∋≈++∋≤∂≈.

6++†æ††∞+∞≈ +∞+∞††∞+ +∋ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ ⊥∞≈≈+≈ +⊥ ∋†≈∂∞⊇ ∋∞≈ ≈;≈ ∋†⊇ø⊇∞ ⊇∋††∞+, ∋∞≈≈ +∋≈ +++⊇∞+ ⊇∞† ∂++≈+†+⊥;≈∂∞ +∋≈⊇†;≈⊥≈†++†ø+ ∋∞⊇ ∞† ≈⊥+;≈⊥ †;†+∋⊥∞ ; †;⊇∞≈, ≈å †æ≈∞+∞≈ †å+ ∞† ;≈⊇+†;∂ ; 9†≈∞+∞†+≈ †++†;⊇.

3⊥++⊥∞† ∞+ †+∋ æ†⊇+∞ †;⊇, ⊇∋ ⊇∞+ ∞+ ≈†∋=∞† ≈∞⊇ ”∋∋” ; ≈†∞⊇∞† †++ ”å” +⊥ ≈†++† †++++⊥≈†∋= ; ≈∋=≈∞++⊇ ≈+∋ ”4+⊇∞+∞≈” +⊥ ⊇∞≈∞⊇∞≈ ++⊇ †+∋ 1800-†∋††∞†, ≈+∋ =; ;∂∂∞ ⊥ø+ ++∞⊥ ∋† ⊇∞≈ ⊇∋⊥ ; ⊇∋⊥, ≈+∋ ”6{∞+⊇;≈⊥∋;.....

8∞≈ 2∞{, ⊇∞+ †+∋ 7;††∞†∞≈⊇∞ 3+ †ø+∞+ ; 2∞≈†, +∞⊥†∞+ ≈;⊥ †ø+≈† ⊥∋∋ ∞≈ 3†+æ∂≈;≈⊥ ∋† ≈æ≈†∞≈ ∞≈ 6{∞+⊇;≈⊥∋;† +∞≈+=∞+ ††∋⊇† 7∋≈⊇ ∋∞⊇ ≈⊥+∞⊇††;⊥⊥∞≈⊇∞ 6∋∋+⊇∞ +⊥ ⊥+ø≈≈∞ 4⊥+∞” (≈. 70 †;≈{∞ 1-3).

3+∞≈≈ +∋⊥;=∞†≈∞+ †+∞∋≈†å+ ≈+∋ ∞† ;⊇+††;≈∂ †∋≈⊇≈∂∋+, ⊇+⊥ +∋+ ++∞≈≈ ∂;+∂∞ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈†∞∋≈;≈⊥. ”3∞†=∞ 9;+∂∞⊥∋∋+⊇∞≈ ∞+ ≈ø⊥∞≈ +⊥ ∞++⊥⊥∞†;⊥ -+⊥+∞=∞≈ ∋† 2∞≈†∞≈=;≈⊇∞≈, ⊇∞+ ∞+;≈⊇+∞† ∂∋≈†∞+ ≈;⊥ ;≈⊇ +=∞+ 6+∋=∞≈∞” (≈. 70 †;≈{∞ 17-18). 9;+∂∞⊥å+⊇∞≈ ∞+ ∞≈ ∂+≈†+∋≈† †;† ⊇∞≈ †+∞⊇†+†⊇†∞ ≈∋†∞+ +∋∂+;≈⊥ ⊇∞≈, ⊇∋ ⊇∞≈ ∞+ +∞≈∂+∞=∞† ≈+∋ ∂+†⊇ +⊥ ∂+≈;≈∂ ; †++++†⊇ †;† ≈∋†∞+∞≈.

9;+∂∞≈ †+++;≈⊇∞≈ +⊥≈å ∋∞⊇ ⊇∞ +;⊥∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞†.

8∞≈ +∋+ ∞≈ =;⊥†;⊥ +∞†+⊇≈;≈⊥ ; ≈+=∞††∞≈, ⊇∋ ⊇∞† ∂∞≈ ∞+ ⊇∞∋ ∋∞⊇ ⊥∞≈⊥∞, ⊇∞+ ∂∋≈ †å †+= †;† ∋† ∂ø+∞ ≈;⊥ †;† æ+∞≈†∞†⊇ +∞⊥+∋=∞†≈∞, +=++ ⊇∞ †∋††;⊥∞ ∋å ≈ø{∞≈ ∋∞⊇ ∞† †;††∞ +{ø+≈∞ ∋† ⊥+∋=⊥†∋⊇≈∞≈. 9;+∂∞≈ +†;=∞+ ;∂∂∞ +∞≈∂+∞=∞† ≈+∋ ≈+⊥∞† ⊥+≈;†;=†, ∋∞≈ ≈æ+∋∞+∞ ≈+∋ ∞≈ ⊥∞≈⊥∞∋∋≈∂;≈∞. ”8∞≈ †;††∞ 8∞⊥≈ =;∋≈∞⊇∞ +∋∂+;≈⊥ ;≈⊇∞ ; 9;+∂∞≈ ≈+∋ ∞≈ 3∂∋⊇∞” (≈. 75 †;≈{∞ 18). 1 ⊇∞† ∂;+∂∞†{∞≈∞+∞≈ +†;=∞+ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞† ∋∞⊇ ∞≈ ≈∂∋⊇∞, ∞≈ †∞⊥† ⊇∞+ ∞+ †+++∞≈⊇∞† ∋∞⊇ ∋† ≈∋∋†∞ ⊥å ≈∂;≈≈∞≈⊇∞ †;≈⊥, ≈+∋ †≠ ⊥∞≈⊥∞, ⊥;=∞† ∞† ∂†∋+† +;††∞⊇∞ ∋†, ∋† ∂;+∂∞≈ ∂∞≈ ∞+ ;≈†∞+∞≈≈∞+∞† ; ∋† †{∞≈∞ ⊥∞≈⊥∞ †+∞∋ †++ ∋≈⊇∞†.

8∞† ∋+⊇≈;⊥∞+ †;† ⊇∞†≈ +;+∞†∞≈, +=++ ∋††∞ +∋+ †;⊥∞ ∋∞⊥∞† +∞† †;† ∋† =æ+∞ †++∞≈⊇∞ +⊥ ∞†≈∂∞ ≈;≈∞ ≈æ+∋∞≈†∞.

I det lille landsbysamfund var forskellen mellem rig og fattig stor. Den tydeliggøres idet, at hvis man har pengene kan man købe en flot begravelse, som Anders Jensens barn får. Der er i det hele taget stor forskel på hvordan mulighederne for individerne i samfundet er.

Hovedpersonen Elsebeth er en af de udsatte i samfundet. Hendes mand, Niels Nilen, var mindre god mod familien, da han brugte alle deres penge på alkohol, inden han drak sig selv ihjel. Elsebeth var en selvstændig kvinde, da hun var overladt til sig selv, da ægteskabet var alt andet end godt. ”I øvrigt havde ikke mange den Gang nogen Tanke tilover for den stakkels Moder, som sad ude paa Marken med fire Børn i en faldefærdig Hytte og kæmpede en stum Kamp for Livet.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAnalysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4+=∞††∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ⊇∞ †∋††;⊥∞≈ †∞=∞=;†∂å+ ⊥å †∋≈⊇∞†.

8∞+ =∋+ ;≈⊥∞≈ +{æ†⊥ ∋† †å, ∞∋≈≈∞† +=++ +å+⊇† ∋∋≈ =∋+ +∋∋† +⊥ +=;≈ ∋∋≈ ;∂∂∞ +∋=⊇∞ ⊥∞≈⊥∞≈∞, †;∂ ∋∋≈ ;∂∂∞ ∞≈ ††+† +∞⊥+∋=∞†≈∞.


9†≈∞+∞†+ +∋+ ; ⊇∞† +∞†∞ †∋⊥∞† ∞† ∋∞⊥∞† †+;≈† †;=, ; +⊥ ∋∞⊇ +∞≈ ∋å ∂æ∋⊥∞ ∋+⊇ ≈∞††, ∞≈ †++⊇+∞∂∂∞≈ ∋∋≈⊇ +⊥ ∞≈ ∋†⊇ø⊇ ⊇∋††∞+. 3†∞†≈;≈⊥∞≈ ∞+ †∋≈⊥† †+∋ †+∂∂∞†;⊥.

8∞≈ †++†≈憆∞+ ∋∞⊇ ∋† =æ+∞ ≈∞⊇∞+≈† ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† ∞⊇∞≈ ∋† †å ≈+⊥∞≈ +{æ†⊥, +⊥ ≈∞+ ⊥å, ∋† ⊇∞ +;⊥∞≈ +ø+≈ †å+ ∞≈ ††+† +∞⊥+∋=∞†≈∞.

8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ +∞≈∂+;=∞+ ; ≈+=∞††∞≈ ∞≈ †++†æ+⊇∞†;⊥ †;†=æ+∞†≈∞ †++ ⊇∞ †∋††;⊥∞, ≈+∋ ≈†å+ ∋†∞≈∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† ∞⊇∞≈ +å+. 8∞ †∋††;⊥∞ ∋††;≈⊇∞+ ≈;⊥ ∋∞⊇ ⊇∞+∞≈ ≈å∂∋†⊇†∞ ≈∂æ+≈∞ ∞⊇∞≈ ∋† ⊥ø+∞ ∋+⊇≈†∋≈⊇.

8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †++∋å+ ∋† å+≈∞ †æ≈∞+∞≈≈ ø{≈∞ †++ ⊇∞ +∞∞††∞ †++++†⊇ †++ ⊇∞ †∋††;⊥∞ ⊥å †∋≈⊇∞† ; 1800-†∋††∞†, ≈+∋ =∋+ ∞≈ †;⊇ ∋∞⊇ †∋††;⊥⊇+∋ +⊥ ≈†++ +ø+≈∞⊇ø⊇∞†;⊥+∞⊇. 8∋≈ †++∋å+ ⊇∞+∋∞⊇ +⊥≈å ∋† ≈∂∋+∞ +∞=;⊇≈†+∞⊇ +∋ ⊇∞ ≈∂+æ∂∂∞†;⊥∞ †∞=∞=;†∂å+ ; ≈;≈ †;⊇. 0⊇∞≈ †=;=† =∞⊇ =; ∋† 8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †;≈⊇∞+ †++++†⊇∞≈∞ ⊇∞≈⊥∋≈⊥ †++ ⊇∞ ≈=∋⊥∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† ∞∋≤≤∞⊥†∋+†∞. 8∋≈ +∋+ ≈+∋⊥∋†; †++ 9†≈∞+∞†+ =∞⊇ ;∂∂∞ ∋† ;⊇+††;≈∞+∞ +∞≈⊇∞≈ ≈;†∞∋†;+≈, ∋∞≈ †æ⊥⊥∞ =æ⊥.....

4+=∞††∞≈ †æ⊥⊥∞+ +⊥ †;† ⊇∞+∋† +∋∂+;≈⊥ ∂=;≈⊇∞+≈∞≈ +∞††;⊥+∞⊇∞+, ⊇∋ +∞≈ ;∂∂∞ +∋+ ≈+⊥∞† ∋† ≈∂∞††∞ +∋=∞ ≈∋⊥† ; †++++†⊇∞† ∞††∞+ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞†.


8∋ ≈+=∞††∞≈ †æ⊥⊥∞+ +⊥ †;† ⊇∞+∋† +∋∂+;≈⊥ ⊇∞ ≈=∋⊥∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† +⊥ ⊇∞+∞≈ †∞=∞=;†∂å+, ∂∋+∋∂†∞+;≈∞+∞+ ⊇∞† †;† ⊇∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇, +=++ †++++†⊇∞† ∋∞††∞∋ ∂ø≈≈∞≈∞ +⊥ ∂†∋≈≈∞†++≈∂∞††∞ +∋+ ≈†++ +∞†+⊇≈;≈⊥.

7;††∞+∋†∞+∞≈ ;⊇+††;≈∞+∞ ;∂∂∞ †æ≈⊥∞+∞ ≈∋∋†∞≈⊇∞†, ≈+∋ ⊇∞≈ ⊥{++⊇∞ ∞≈⊇∞+ ++∋∋≈†;∂∂∞≈, ∋∞≈ +⊥†+≈∞+ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈. 6++≈∂∞††∞≈ ∋∞††∞∋ +;⊥ +⊥ †∋††;⊥ +†∞= †+⊇∞†;⊥⊥{++† ≈∋∋† †++++†⊇∞† ∋∞††∞∋ ∋∋≈⊇∞≈ +⊥ ∂=;≈⊇∞≈ ; æ⊥†∞≈∂∋+∞†. 5∞††æ+⊇;⊥+∞⊇ +†;=∞+ ≈∋† ; ≈⊥;†, ⊇∋ =; †ø†∞+ ∞∋⊥∋†; †++ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ ∂=;≈⊇∞ +⊥ ≈憆∞+ ≈⊥ø+⊥≈∋å†≈†∞⊥≈ =∞⊇ ∋∋≈⊇∞≈≈ ⊇+∋;≈∋≈≈ ; †++++†⊇∞†, ⊇∋ +∋≈ +∋+ ”+∞††∞≈” †;† ∋† ++∞⊥∞ ∋††∞ ⊇∞+∞≈ ⊥∞≈⊥∞ ∞⊇∞≈ +∞≈ +∋+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ⊥ø+∞ ≈+⊥∞† =∞⊇ ⊇∞†.

8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈憆∞+ ;∂∂∞ ∂∞≈ é† ⊥+++†∞∋ ; ⊇∞+∋†, ∋∞≈ ∋∋≈⊥∞.

9=;≈⊇∞+∞††;⊥+∞⊇∞+, æ⊥†∞≈∂∋+, +∞†;⊥;+≈, ∞≈⊇∞+†++∂∂∞†≈∞, +⊥ †;⊥+∞⊇. 9=;≈⊇∞+ =∋+ ∞≈⊇∞+†++∂† †ø+, ∞≈⊇∞+ +⊥ ∞††∞+ ⊇∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇. 7;††∞+∋†∞+ =∋+ ∞≈ ∞⊇†++∂≈†++∋ †++ †++†∋††∞+∞, ⊇∞+ =∋+ ∞≈ ø{∞≈å+≈∞+ †++ ∋∋≈⊥∞ ∂=;≈⊇∞+ ;≈æ+, ∋∞≈ +⊥≈å ∋æ≈⊇. 9=;≈⊇∞+ ≈†+⊇ ∞⊇∞≈ +∞††;⊥+∞⊇∞+, ;≈⊥∞≈ ∋+≈⊇;⊥+∞⊇ +=∞+†++ ≈;⊥ ≈∞†= ∞††∞+ ⊇∞+∞≈ ∞⊥≈∞ +ø+≈, ⊇∞ +∋=⊇∞ ;≈⊥∞≈ +∞† †;† ∞⊇⊇∋≈≈∞†≈∞ ∞††∞+ ∋++∞{⊇∞, ∞⊇+=∞+ +∞≈†;⊥∞ ⊥†;⊥†∞+. Æ⊥†∞∋∋≈⊇∞≈ ≈∂∞††∞ ≈ø+⊥∞ †++ ø∂+≈+∋;∞≈ +⊥ †;∂ ⊇∞+∋∞⊇ †;†⊇∞.....

6++ ⊇∞ ∞⊥;††∞ ∂=;≈⊇∞+, =∋+ ⊇∞† ;∂∂∞ ∂∞≈ ∞† ≈∞⊇∞+†∋⊥, ∋∞≈ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+≈∞ =∋+ ;∂∂∞ ≈†++∞. 8∞† =∋+ ∞≈ ≈∞†=†ø†⊥∞ ∋† ∂=;≈⊇∞+ ≈∂∞††∞ ⊥;††∞≈ ;≈⊇∞≈ ⊇∞† =∋+ †++ ≈∞≈†, ∞††∞+≈ ∂∞≈≈∞ ⊇∞ +;≈;∂∞+∞ ∋† +†;=∞ ∞⊇≈†ø⊇† ∋† ≈∋∋†∞≈⊇∞†.2 ∞⊇ ∋† 3

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAnalysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents