3 Analysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan - Essay/Aufsatz
Essay

Analysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan

1.165 Words / ~3½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.90 $
Document category

Essay
Literature

University, School

Universität Esbjerg

Author / Copyright
Text by Sibylle C. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/6More documents
THEATRE DES MARIONNETTES ITALIENNES L’ANE ET LES TROIS VOLEURS PROVERBE GARIBALDIEN EN UN ACTE ET EN VIL PROSE Arrive un troisième larron Qui saisit maître Aliboron Prix : 50 centimes PARIS POULET-MALASSIS ET DE BROISE LIBRAIRES-ÉDITE­URS­ 9, rue des Beaux-Arts, 9 1860 L’ANE ET LES TROIS VOLEURS La scena è nei dintorni di NAPOLI (Piemonte) PERSONAGGI GARIBALDI MAZZINI IL SIG. CAVOUR L’ASINO BUFFALMACCO Segretari PRESTOLI TONITRU ROTONDO Alexandre DUMAS L’Ammirag­lio­ EMILIO Un Corrispondente del TIMES Corrieri, Aiutanti di campo, Comparse SCENA PRIMA L’anticam­era­ di Garibaldi BUFFALMACCO - PRESTOLI - TONITRU - ROTONDO - CORRISPONDENTE DEL TIMES BUFFALMACCO Attenzione e nessun errore nella traduzione del proclama del Dittatore. Egli non ama far ridere i puristi napoletani con i suoi errori piemontesi. Ma ecco Prestoli. Bene, cosa c’è di nuovo, oggi? PRESTOLI Poche cose. Solo tre proclami che stanno arrivando da Alessandro Dumas, il fornitore ufficiale: uno per le donne di Salerno, uno per le madri calabresi in blocco, l’ultimo per le figlie nubili della Terra di Lavoro. TONITRU Se Alessandro Dumas continua, finirà ben presto con esaurire il suo mercato e avrà guadagnato la sua paga. ROTONDO Quale paga? PRESTOLI La concessione perpetua del Monte Vesuvio per offrire delle rappresentazion­i vulcaniche ai turisti dei due mondi. E’ una
[4] Ibid [5] Hans Hertel: Georg Brandes i Den Store Danske [6] Sidsel Sander Mittet: Henrik Pontoppidan [7] Fibiger, Johannes, Lütken, Gerd: Litteraturens Veje: [8] Ibid. [9] Barbara Kjær-Hansen, Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhisto­rie­n – på langs og på tværs. bidstime, 2012. Senest besenest besøgt d igh-altitiude ch ler ikke skaber selvstændige individer og ning. [10] Anne Bøndergaard: ”Danske forfattere”.12 dsensbrød,øn Gyldendal. Link:  blev ordel for  herremoralen ldts beskrivelse af kirken, som han igennem sine beskriver finder [11] Ibid [12] Ibid [13] Barbara Kjær-Hansen, Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhisto­rie­n – på langs og på tværs. [14] Anne Bøndergaard: ”Danske forfattere”.12 dsensbrød,øn Gyldendal. Link:  blev ordel for  herremoralen ldts beskrivelse af kirken, som han igennem sine beskriver finder bidstime, 2012. Senest besenest besøgt d igh-altitiude ch ler ikke skaber selvstændige individer og ning. [15] Ukendt forfatter: ”Nietzsche, Friedrich” Link: . Kristelig Dagblad. Senest besøgt 5/6 2018 [16] Pontoppidan, Henrik (1887): Naadsensbrød [17] Ukendt forfatter, ”Syg – gammel – fattig?”. Københavns Landsarkiv.  [18] Henrik Loft Niels..

[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]


Ane-Mette


I år 1887 udkom Henrik Pontoppidans (1857-1943) novellesamling Fra Hytterne.

Henrik Pontoppidan fik Nobelprisen i litteratur i 1917, på trods af han var af gammel præsteslægt og ønskede at blive ingeniør, men afbrød studiet for at blive forfatter. I samlingen er blandt andet novellen ”Ane-Mette”, som beskriver de fattiges levevilkår på landet i slutningen af 1800-tallet. Novellen er karakteristisk for det moderne gennembrud, da den skildrer en realistisk opfattelse af de mennesker i perioden og de holdninger der præger den.


Novellen omhandler Elsebeths liv som fattig og kampen mod sult og en mand med alkoholproblemer.

Elsebeth har ikke mulighed for at give hendes afdøde datter Ane-Mette, en flot begravelse da økonomien ikke strækker. Klasseforskellen fremgår tydeligt, eftersom hun kommer fra et dårligt socialt lag.


Der er gjort brug af en implicit 3. persons fortæller, der ikke selv deltager i begivenhederne, men som fortæller teksten.

Vi får ikke oplyst nogen form for viden om fortælleren som en karakter og fortælleren er ikke en del af handlingen. Det gør, at fortælleren er usynlig for læseren og tager afstand til forløbet, hvilket er karakteristisk for en 3. persons fortæller som er implicit. Det medfører til at fortælleren er mere troværdig over for læseren end en jeg-fortæller. Fortælleren er desuden en alvidende fortæller med få indre synsvinkler.

Der er også gjort brug af flashback tilbage i tiden til Elsebeths datters død.

Et atypisk træk for den alvidende fortæller i denne novelle er, at fortælleren ikke har kendskab til tankerne hos alle personer i novellen, men kun til hovedpersonen Elsebeth. Det ser vi i det følgende citat:

Hun tænkte paa hun mørke, stormfulde Novemberaften for over tyve Aar siden, da hendes Mand havde faaet sit første Deliriumsanfald og var bleven bragt hjem fra Kroen af fire Karle, der næppe kunde holde ham” (s. 72 linje 32-34).

Idet vi som læsere kun hører til hovedpersonens tanker gør, at den alvidende fortæller har træk f.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAnalysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞† +⊥†+≈∞+ +≈ †æ≈∞+∞, ∋† †++†æ††∞+∞≈ =∞⊇ ∞≈ ⊇∞† +∋ 9†≈∞+∞†+≈ ≈;†∞∋†;+≈ +⊥ ⊥;=∞+ †æ≈∞+∞≈ ∞† +∞∋†;≈†;≈∂ +;††∞⊇∞ ∋† †∞=∞=;†∂å+∞≈∞ †++ 9†≈∞+∞†+.


4+=∞††∞≈ ∞+ +⊥++⊥⊥∞† ∂++≈+†+⊥;≈∂, ≈+∋ +†;=∞+ ++∞⊇† ∋† ††∋≈++∋≤∂≈.

6++†æ††∞+∞≈ +∞+∞††∞+ +∋ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ ⊥∞≈≈+≈ +⊥ ∋†≈∂∞⊇ ∋∞≈ ≈;≈ ∋†⊇ø⊇∞ ⊇∋††∞+, ∋∞≈≈ +∋≈ +++⊇∞+ ⊇∞† ∂++≈+†+⊥;≈∂∞ +∋≈⊇†;≈⊥≈†++†ø+ ∋∞⊇ ∞† ≈⊥+;≈⊥ †;†+∋⊥∞ ; †;⊇∞≈, ≈å †æ≈∞+∞≈ †å+ ∞† ;≈⊇+†;∂ ; 9†≈∞+∞†+≈ †++†;⊇.

3⊥++⊥∞† ∞+ †+∋ æ†⊇+∞ †;⊇, ⊇∋ ⊇∞+ ∞+ ≈†∋=∞† ≈∞⊇ ”∋∋” ; ≈†∞⊇∞† †++ ”å” +⊥ ≈†++† †++++⊥≈†∋= ; ≈∋=≈∞++⊇ ≈+∋ ”4+⊇∞+∞≈” +⊥ ⊇∞≈∞⊇∞≈ ++⊇ †+∋ 1800-†∋††∞†, ≈+∋ =; ;∂∂∞ ⊥ø+ ++∞⊥ ∋† ⊇∞≈ ⊇∋⊥ ; ⊇∋⊥, ≈+∋ ”6{∞+⊇;≈⊥∋;†” ∞††∞+ ”5;⊥≈++†”.

8∞≈ 2∞{, ⊇∞+ †+∋ 7;††∞†∞≈⊇∞ 3+ †ø+∞+ ; 2∞≈†, +∞⊥†∞+ ≈;⊥ †ø+≈† ⊥∋∋ ∞≈ 3†+æ∂≈;≈⊥ ∋† ≈æ≈†∞≈ ∞≈ 6{∞+⊇;≈⊥∋;† +∞≈+=∞+ ††∋⊇† 7∋≈⊇ ∋∞⊇ ≈⊥+∞⊇††;⊥⊥∞≈⊇∞ 6∋∋+⊇∞ +⊥ ⊥+ø≈≈∞ 4⊥+∞” (≈. 70 †;≈{∞ 1-3).

3+∞≈≈ +∋⊥;=∞†≈∞+ †+∞∋≈†å+ ≈+∋ ∞† ;⊇+††;≈∂ †∋≈⊇≈∂∋+, ⊇+⊥ +∋+ ++∞≈≈ ∂;+∂∞ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈†∞∋≈;≈⊥. ”3∞†=∞ 9;+∂∞⊥∋∋+⊇∞≈ ∞+ ≈ø⊥∞≈ +⊥ ∞++⊥⊥∞†;⊥ -+⊥+∞=∞≈ ∋† 2∞≈†∞≈=;≈⊇∞≈, ⊇∞+ ∞+;≈⊇+∞† ∂∋≈†∞+ ≈;⊥ ;≈⊇ +=∞+ 6+∋=∞≈∞” (≈. 70 †;≈{∞ 17-18). 9;+∂∞⊥å+⊇∞≈ ∞+ ∞≈ ∂+≈†+∋≈† †;† ⊇∞≈ †+∞⊇†+†⊇†∞ ≈∋†∞+ +∋∂+;≈⊥ ⊇∞≈, ⊇∋ ⊇∞≈ ∞+ +∞≈∂+∞=∞† ≈+∋ ∂+†⊇ +⊥ ∂+≈;≈.....

9;+∂∞≈ †+++;≈⊇∞≈ +⊥≈å ∋∞⊇ ⊇∞ +;⊥∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞†.

8∞≈ +∋+ ∞≈ =;⊥†;⊥ +∞†+⊇≈;≈⊥ ; ≈+=∞††∞≈, ⊇∋ ⊇∞† ∂∞≈ ∞+ ⊇∞∋ ∋∞⊇ ⊥∞≈⊥∞, ⊇∞+ ∂∋≈ †å †+= †;† ∋† ∂ø+∞ ≈;⊥ †;† æ+∞≈†∞†⊇ +∞⊥+∋=∞†≈∞, +=++ ⊇∞ †∋††;⊥∞ ∋å ≈ø{∞≈ ∋∞⊇ ∞† †;††∞ +{ø+≈∞ ∋† ⊥+∋=⊥†∋⊇≈∞≈. 9;+∂∞≈ +†;=∞+ ;∂∂∞ +∞≈∂+∞=∞† ≈+∋ ≈+⊥∞† ⊥+≈;†;=†, ∋∞≈ ≈æ+∋∞+∞ ≈+∋ ∞≈ ⊥∞≈⊥∞∋∋≈∂;≈∞. ”8∞≈ †;††∞ 8∞⊥≈ =;∋≈∞⊇∞ +∋∂+;≈⊥ ;≈⊇∞ ; 9;+∂∞≈ ≈+∋ ∞≈ 3∂∋⊇∞” (≈. 75 †;≈{∞ 18). 1 ⊇∞† ∂;+∂∞†{∞≈∞+∞≈ +†;=∞+ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞† ∋∞⊇ ∞≈ ≈∂∋⊇∞, ∞≈ †∞⊥† ⊇∞+ ∞+ †+++∞≈⊇∞† ∋∞⊇ ∋† ≈∋∋†∞ ⊥å ≈∂;≈≈∞≈⊇∞ †;≈⊥, ≈+∋ †≠ ⊥∞≈⊥∞, ⊥;=∞† ∞† ∂†∋+† +;††∞⊇∞ ∋†, ∋† ∂;+∂∞≈ ∂∞≈ ∞+ ;≈†∞+∞≈≈∞+∞† ; ∋† †{∞≈∞ ⊥∞≈⊥∞ †+∞∋ †++ ∋≈⊇∞†.

8∞† ∋+⊇≈;⊥∞+ †;† ⊇∞†≈ +;+∞†∞≈, +=++ ∋††∞ +∋+ †;⊥∞ ∋∞⊥∞† +∞† †;† ∋† =æ+∞ †++∞≈⊇∞ +⊥ ∞†≈∂∞ ≈;≈∞ ≈æ+∋∞≈†∞.

I det lille landsbysamfund var forskellen mellem rig og fattig stor. Den tydeliggøres idet, at hvis man har pengene kan man købe en flot begravelse, som Anders Jensens barn får. Der er i det hele taget stor forskel på hvordan mulighederne for individerne i samfundet er.

Hovedpersonen Elsebeth er en af de udsatte i samfundet. Hendes mand, Niels Nilen, var mindre god mod familien, da han brugte alle deres penge på alkohol, inden han drak sig selv ihjel. Elsebeth var en selvstændig kvinde, da hun var overladt til sig selv, da ægteskabet var alt andet end godt. ”I øvrigt havde ikke mange den Gang nogen Tanke tilover for den stakkels Moder, som sad ude paa Marken med fire Børn i en faldefærdig Hytte og kæmpede en stum Kamp for Livet” (s. 72 linje 14-16).

Novellen beskriver de fattiges l.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAnalysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞+ =∋+ ;≈⊥∞≈ +{æ†⊥ ∋† †å, ∞∋≈≈∞† +=++ +å+⊇† ∋∋≈ =∋+ +∋∋† +⊥ +=;≈ ∋∋≈ ;∂∂∞ +∋=⊇∞ ⊥∞≈⊥∞≈∞, †;∂ ∋∋≈ ;∂∂∞ ∞≈ ††+† +∞⊥+∋=∞†≈∞.


9†≈∞+∞†+ +∋+ ; ⊇∞† +∞†∞ †∋⊥∞† ∞† ∋∞⊥∞† †+;≈† †;=, ; +⊥ ∋∞⊇ +∞≈ ∋å ∂æ∋⊥∞ ∋+⊇ ≈∞††, ∞≈ †++⊇+∞∂∂∞≈ ∋∋≈⊇ +⊥ ∞≈ ∋†⊇ø⊇ ⊇∋††∞+. 3†∞†≈;≈⊥∞≈ ∞+ †∋≈⊥† †+∋ †+∂∂∞†;⊥.

8∞≈ †++†≈憆∞+ ∋∞⊇ ∋† =æ+∞ ≈∞⊇∞+≈† ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† ∞⊇∞≈ ∋† †å ≈+⊥∞≈ +{æ†⊥, +⊥ ≈∞+ ⊥å, ∋† ⊇∞ +;⊥∞≈ +ø+≈ †å+ ∞≈ ††+† +∞⊥+∋=∞†≈∞.

8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ +∞≈∂+;=∞+ ; ≈+=∞††∞≈ ∞≈ †++†æ+⊇∞†;⊥ †;†=æ+∞†≈∞ †++ ⊇∞ †∋††;⊥∞, ≈+∋ ≈†å+ ∋†∞≈∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† ∞⊇∞≈ +å+. 8∞ †∋††;⊥∞ ∋††;≈⊇∞+ ≈;⊥ ∋∞⊇ ⊇∞+∞≈ ≈å∂∋†⊇†∞ ≈∂æ+≈∞ ∞⊇∞≈ ∋† ⊥ø+∞ ∋+⊇≈†∋≈⊇.

8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †++∋å+ ∋† å+≈∞ †æ≈∞+∞≈≈ ø{≈∞ †++ ⊇∞ +∞∞††∞ †++++†⊇ †++ ⊇∞ †∋††;⊥∞ ⊥å †∋≈⊇∞† ; 1800-†∋††∞†, ≈+∋ =∋+ ∞≈ †;⊇ ∋∞⊇ †∋††;⊥⊇+∋ +⊥ ≈†++ +ø+≈∞⊇ø⊇∞†;⊥+∞⊇. 8∋≈ †++∋å+ ⊇∞+∋∞⊇ +⊥≈å ∋† ≈∂∋+∞ +∞=;⊇≈†+∞⊇ +∋ ⊇∞ ≈∂+æ∂∂∞†;⊥∞ †∞=∞=;†∂å+ ; ≈;≈ †;⊇. 0⊇∞≈ †=;=† =∞⊇ =; ∋† 8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †;≈⊇∞+ †++++†⊇∞≈∞ ⊇∞≈⊥∋≈⊥ †++ ⊇∞ ≈=∋⊥∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† ∞∋≤≤∞⊥†∋+†∞. 8∋≈ +∋+ ≈+∋⊥∋†; †++ 9†≈∞+∞†+ =∞⊇ ;∂∂∞ ∋† ;⊇+††;≈∞+∞ +∞≈⊇∞≈ ≈;†∞∋†;+≈, ∋∞≈ †æ⊥⊥∞ =æ⊥.....

4+=∞††∞≈ †æ⊥⊥∞+ +⊥ †;† ⊇∞+∋† +∋∂+;≈⊥ ∂=;≈⊇∞+≈∞≈ +∞††;⊥+∞⊇∞+, ⊇∋ +∞≈ ;∂∂∞ +∋+ ≈+⊥∞† ∋† ≈∂∞††∞ +∋=∞ ≈∋⊥† ; †++++†⊇∞† ∞††∞+ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞†.


8∋ ≈+=∞††∞≈ †æ⊥⊥∞+ +⊥ †;† ⊇∞+∋† +∋∂+;≈⊥ ⊇∞ ≈=∋⊥∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† +⊥ ⊇∞+∞≈ †∞=∞=;†∂å+, ∂∋+∋∂†∞+;≈∞+∞+ ⊇∞† †;† ⊇∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇, +=++ †++++†⊇∞† ∋∞††∞∋ ∂ø≈≈∞≈∞ +⊥ ∂†∋≈≈∞†++≈∂∞††∞ +∋+ ≈†++ +∞†+⊇≈;≈⊥.

7;††∞+∋†∞+∞≈ ;⊇+††;≈∞+∞ ;∂∂∞ †æ≈⊥∞+∞ ≈∋∋†∞≈⊇∞†, ≈+∋ ⊇∞≈ ⊥{++⊇∞ ∞≈⊇∞+ ++∋∋≈†;∂∂∞≈, ∋∞≈ +⊥†+≈∞+ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈. 6++≈∂∞††∞≈ ∋∞††∞∋ +;⊥ +⊥ †∋††;⊥ +†∞= †+⊇∞†;⊥⊥{++† ≈∋∋† †++++†⊇∞† ∋∞††∞∋ ∋∋≈⊇∞≈ +⊥ ∂=;≈⊇∞≈ ; æ⊥†∞≈∂∋+∞†. 5∞††æ+⊇;⊥+∞⊇ +†;=∞+ ≈∋† ; ≈⊥;†, ⊇∋ =; †ø†∞+ ∞∋⊥∋†; †++ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ ∂=;≈⊇∞ +⊥ ≈憆∞+ ≈⊥ø+⊥≈∋å†≈†∞⊥≈ =∞⊇ ∋∋≈⊇∞≈≈ ⊇+∋;≈∋≈≈ ; †++++†⊇∞†, ⊇∋ +∋≈ +∋+ ”+∞††∞≈” †;† ∋† ++∞⊥∞ ∋††∞ ⊇∞+∞≈ ⊥∞≈⊥∞ ∞⊇∞≈ +∞≈ +∋+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ⊥ø+∞ ≈+⊥∞† =∞⊇ ⊇∞†.

Henrik Pontoppidan sætter ikke kun ét problem i debat, men mange.

Kvinderettigheder, ægteskab, religion, undertrykkelse, og lighed. Kvinder var undertrykt før, under og efter det moderne gennembrud. Litteratur var en udtryksform for forfattere, der var en øjenåbner for mange kvinder især, men også mænd. Kvinder stod uden rettigheder, ingen myndighed overfor sig selv eller deres egne børn, de havde ingen ret til uddannelse eller arbejde, udover huslige pligter. Ægtemanden skulle sørge for økonomien og fik dermed tildelt magten i forholdet.

For de ugifte kvinder, var det ikke kun et nederlag, men mulighederne var ikke store. Det var en selvfølge at kvinder skulle giftes inden det var for sent, ellers kunne de risikere at bliv.....2 ∞⊇ ∋† 3

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAnalysis: Ane-Mette - Henrik Pontoppidan
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents