<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.18 $
Document category

Interpretation
Literature

University, School

VGS Mandal

Grade, Teacher, Year

2014, 3

Author / Copyright
Text by Ingolf D. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.2 of 5.0 (3)
Live Chat
Chat Room
Networking:
1/3|128.0[-2.0]|1/3More documents
Таврический Национальный университет им. В. И. Вернадского Факультет иностранной филологии Кафедра ­­­­&sh­y;­&­shy;­&sh языка и литературы James Joyce “Two Gallants”. Text analyses Дисциплина: История английской литературы Выполнила: студентка 4 курса группы 453 Шило Светлана Симферополь, 2014 Text analysis of Two Gallants written by James Joyce The short story under consideration is Two Gallants written by a famous English-speakin­g writer. It is one of the seediest stories in Dubliners. James…

11.09.14

Oppgåve 2

Marjan


Tolking av "Noen harry menneske…"

"Noen harry mennesker…" er skrive av Trude Marstein (1973)og teksten er frå tekstsamlinga "Sterk sult, plutselig kvalme".

Kor mange gonger har vi ikkje hatt overflatiske samtaler med folk som vi knapt kjenner? Der vi sier noko anna enn det vi meiner og praten går på tomgang.

Novella handlar om ein mann og ei kvinne. Dei kjenner ikkje kvarandre og ho irriterer seg over måten han prøvde å bli kjend med ho på. "Pleier du å gå her ofte?". Slik opna han samtalen mellom dei. Ho trudde at han leika med klisjeen, men han var veldig alvorlig og venta på eit svar frå kvinna

Vidare kommunikasjon mellom dei er ein type kommunikasjon som ikkje når under overflaten.

Når ho spør om dei skal ta ein til øl, svarar han med at han er så trøtt og ikkje orkar meir øl. Når servitøren tek glasa deira, reiser dei seg og går. Derfrå går dei heim til mannen. Han gir ho ein omvising i huset og deretter drikkar dei eit glas Cola.

Kvinna er usikker på om ho vil ligg med han, men mannen seier at han ikkje har noko sans for "ennattsopplegg". Han vil berre at ho skal sove med han.

Synsvinkelen i teksten er ein autoral synsvinkel. Forteljaren følgjar begge personane, han gir oss tilgang til tankane dykkar og kommenterer hendingar i novella. Som for eksempel når kvinna seier at det er enklare å spørje om han vil ta ein ekstra øl, enn å si, skal vi gå.

Novella begynner in medias res, altså midt i handlinga. Lesaren kommer rett inn i handlinga, der dei to menneskjene drikk øl og høyrer på musikk.

Teksten er kort og oppbygd av eit lett .....[read full text]

Download Analysis: "Noen harry mennesker…" - Trude Marstein: "Sterk sult, plutselig kvalme"
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6++†∋††∋+∞≈≈ ≈⊥+å∂++∞∂ ;∂∂{∞ ∋=∋≈≈∞+† +⊥ ∋∋≈ †++≈†å+ ∋†† ⊥∋≈≈∂∞ †∞††.


1 †∞∂≈†∞≈ ∞+ ⊇∞† +∞++∞ †+ ⊥∞+≈+≈∞+ ∋∞⊇. 6å ⊥∞+≈+≈∞+ ∞+ ≈+∞ ≈+∋ ∞+ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;≈∂ †++ ≈+=∞††∞≈{∋≈⊥∞+∞≈. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∋≈∞ ; ≈+=∞††∋ ∞+ ∞;≈ +∋≈ +⊥ ∞; ++. 2; †å+ ;∂∂{∞ =;†∞ ∂=∋ ⊇∞; +∞;†∞+. 1 ≈†∋⊇∞† †++ ≈∋∋≈ ++∞∂∋+ †++†∋††∋+∞≈ ++ +⊥ +∋≈ ⊥{∞≈≈+∋ +∞;†∞ †∞∂≈†∋.

4∋≈≈∞≈ +ø++∞≈ ∞† ≈+∋ ∞;≈ ⊥∞+†∞∂≈{+≈;≈†. 8∞≈ †∋≈∂∞≈ †å+ ∞⊥ ∞† ; †+å =æ+∞∋å†∞≈ +⊥ +{∞∋∋∞† +∋≈≈. 9;† ∞∂≈∞∋⊥∞† †+å †∞∂≈†∞≈ ∞+: &⊥∞+†;8∋≈ ⊥å+ +++† †;† ≈+†∋∞≈ +⊥ +∞⊥+≈≈∞+ å +∞††∞ ⊥å ⊥∞†∞≈∞, ≈+≈†∞∋∋†;≈∂; †+å ⊇∞≈ ∞;≈∞ ∞≈⊇∞≈ †;† ⊇∞≈ ∋≈⊇+∞ ∞≈⊇∞≈ ⊇+††∞+ +∋≈ ⊇∞ †;+∂∋≈†∞⊇∞ ⊥∞†∞≈∞ ;≈≈ ⊥å ⊥†∋≈≈&⊥∞+†;. 8∞≈≈∞†∋≈ ≈å ≈†å+ ⊇∞† ∋+∞ +∋ ∂++ +∞;≈† +{∞∋∋∞† +∋≈≈ ∞+.

9=;≈≈∋ †;≈≈∞+ ;∂∂{∞ ∞;† ∞;≈∋≈†∞ +å+ ∞††∞+ ∞;≈ ≈†ø=⊇+†† ⊥å +∋⊇∞†. 8∋≈ +∋⊇⊇∞ ∞;≈ ++++, ∋∞≈ +∋≈ ⊇ø+⊇⊇∞. 8∋≈ ≈;∞+ ≈{ø†= ∋† ⊇∞† ;∂∂{∞ ⊥{++⊇∞ ≈å ∋+∂{∞ ∋† +∋≈ =∋+ ⊇ø⊇. 8∋≈ +†;+ +∞†† +⊥ ≈†∞†† †+∋∋≈†;†† †;†† +∋+++.

9=;≈≈∋ ⊇∞+;∋+† +ø++∞≈ ∞† ≈+∋ ∞;≈ ≈+∋ †;∂∋+ å +∋ ⊇∞† ⊥ø+. 8+ ≈+≈∞≈ ∋∋≈≈∞≈ ∞+ †;†† ∂{∞⊇∞†∞⊥ ∞† ; †+å ⊇∞† ∋∋≈ ∂∋≈ †∞≈∞ ; ≈+=∞††∋. 3†∋≈† ∋≈≈∋ ≈å †;∂†∞ ++ ;∂∂{∞ ∋å†∞≈ +∋≈ ≈†∋+†∋ ≈∋∋†∋†∞≈ ⊥å +⊥ ⊇∞; ∞+ †;†† †++≈∂{∞††;⊥∞ ; =æ+∞∋å†∞ +⊥ †∋≈∂∞⊥∋≈⊥.

9⊥ †å+ ∞;† ;≈≈†++∂∂ ∋= ∋† ∂=;≈≈∋ ;∂∂{∞ +∋+ ∞;† ⊥+⊇† ø∂+≈+∋;≈∂ ≈†∋+;†† †;=. 8∞† +†;+ ≈∞∋≈† ∋† ++ ;∂∂{∞ +∋+ +å⊇ †;† ∞;≈ ø† †;†.

8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∋≈∞ ∞+ ≈†∋†;≈∂∞ +⊥ ⊇∞; ∞≈⊇+∋+ ≈∞⊥ ;∂∂{∞ ; ⊇∞† +∞;†∞ †∋††. 8∞ ∞+ ⊇∞ ≈∋∋∞ ⊥∞+≈+≈∞≈∞ ⊥{∞≈≈+∋ +∞†∞ ≈+=∞††∋. 9⊥ †å+ ;∂∂{∞ ∞;† ;≈†++∂∂ ∋= ∋† ⊇∞; ∂{∞≈≈∞+ ∂=∋+∋≈⊇+∞ ≈å =∞†⊇;⊥ ⊥+⊇†. 3∞⊥⊥∞ +∞†∋†∞+ ∂=∋+ †++ ≈∞.....

9⊥ †+++ ∋† +∋≈⊇†;≈⊥∋ †;≈≈∞+ ≈†∞⊇ ; ∞;≈ ⊥∞+, ∞††∞+ ∞;≈ +∞≈†∋∞+∋≈†. 4†† ; ≈+=∞††∋ ≈∂{∞+ ⊥å ∞;† =∞†⊇;⊥ ∂++† †;⊇≈++∋. 8∞† ⊥{∞≈≈+∋ ∞;≈ ∂=∞†⊇ ⊇∞+ ⊇∞ ∞+ ∞†∞ ⊥å ++∞≈ ∋† ⊇∞ +†;+ ∂{∞≈⊇ +⊥ +∋≈ †∋+ ++ ∋∞⊇ +∞;∋.

7∞∋∋ ; ≈+=∞††∋ =;† ∞⊥ ≈; ∞+ +=∞+††∋†;≈∂ ∂+∋∋∞≈;∂∋≈{+≈. 9+∋∋∞≈;∂∋≈{+≈∞≈ ∋∞††+∋ ⊇∞; ∞+ ≈+∋ †;⊇†;⊥∋+∞ ≈∞∋≈† =∞†⊇;⊥ +=∞+††∋†;≈∂.

. …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents