<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.48 $
Document category

Tutorial
Information Technology / Computer S

University, School

ZCU Plzen

Grade, Teacher, Year

MKZ, Pesicka, 2012

Author / Copyright
Text by Harald E. ©
Format: PDF
Size: 0.03 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0

More documents

Programovani aplikaci pro Android


Na zacatku bychom si měli zvolit vhodne prostredi, ve kterem chceme aplikace programovat. Lze vybrat mezi klasickymi Java Sofware jako jsou Eclipse, Netbeans, ale oficialne se doporucuje a nejvhodnejsi je pouzit prostredi Android Studio.


Naistalujeme si ho tedy se vsemi doporucenymi komponenty, které po nás studio automaticky vyzaduje a pustime se do první aplikace.


Android studio hned na zacatku nabidne několik sablon, ze kterých zacinat, ale my muzeme vybrat i docela prazdnou, abychom měli jaksi cisty stul a tim lepe porozumeli jednotlivym funkcionalitam.


Pro nase dobro po nas GUI bude chtit pojmenovat první package.

Udelejme to a ulehci nam to starosti pozdeji, protože nic jako default package nelze pozdeji nahrat do google play.


K samotnemu usporadani v GUI bych řekl:

Máte tam graf.

A prog. Cast pro grafickou cast a ještě programovaci jako takovou.

Pro každý screen, který budete vytvaret si vždy budete i vytvaret takzvanou aktivitu. Prechody mezi ruznymi aktivitami a jejich chovani najdete v diagramech, které jsou vsude dostupne. Ja jsem studium chovani jednotlivych udalosti odlozil, ze to prijde samo .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAndroid: Co potrebujete vedet, nez zacnete programovat v Androidu
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

5;=+†≈; ≤+∂†∞≈ ∋∂†;=;† ≈; ≈∋≈†∞⊇∞{†∞, ∞≈∞†+; =∋∋ †+ ≈⊥+∞≈†∞ ⊥+á≤∞. 4∞≈;†∞ =∞⊇∞†, ≤+ =≈∋∋∞≈∋ +≈≈†∋+†, +≈≤+∞∋†∞, +≈⊥∋∞≈∞, +≈+∞≈†∋+†, +≈⊇∞≈†+++ ∋ ∂⊇+ †+†+ ∞⊇∋†+≈†; ==≈;∂∋{; ∋ {∋∂∞ ∋∋{í ⊇∋†ší ∋+=≈+≈†;.


4;∂⊇+ ≈∞=;†∞, {∋∂ ≈∞ ∋+≤ ≈∞ =∋≈∞ ∋⊥†;∂∋≤∞ +∞⊇∞ ⊥++⊇∋=∋† ∋ ⊇+ {∋∂+≤+ =š∞≤+ =∞∋; ≈∞ =∋≈∞≈∞ ∋ †∋∂ ∞⊇∞†∋†∞ ⊇++ř∞, ⊥+∂∞⊇ ≈; +∞⊇∞†∞ ⊇∞†;≈+=∋† †==.

3†+;≈⊥≈ ≈∋∋+≈†∋†≈∞. 9 †∞∋ +∞⊇∞†∞ ⊥+;≈†∞⊥+=∋† = ⊥++⊥+∋∋∞ ⊥+∞≈ ⊥++∋∞≈≈+∞. 2+†=++;†∞ ⊥+=⊇∞{; †+†;∂ ≠∋† ≈+∞+++∞, ∂+†;∂ +∞⊇∞†∞ ∋;† {∋=+∂∞ ∋ {∞⊇∞≈ +∞⊇∞ ⊇∞†∋∞††≈;, ≈∞{≈⊥;≈∞ 41.


0+†∞ ≈; ⊇∞†;≈∞{†∞ ≈†+†+, =∞ ∂†∞+ý≤+ +∞⊇∞ ⊇∞≈;⊥≈ =∋≈; ∋⊥†;∂∋≤∞. 4∋≈†∋=;†∞ ≈; ≈†+† ††∋≤;†∂∋, {∋∂ ≈∞ =∋∋ +∞⊇∞ †;+;† =≤∞†≈∞ =∞†;∂+≈†; ⊥;≈∋∋, +∋+∞= ∋†⊇ ∋ ⊥+†∞ = ⊥+∋†;≤∂+ – ⊥++⊥+∋∋+=∋≤; ≤∋≈†; {∞≈ ⊇∞†;≈∞{∞ ⊥+;+∋=∞≈;∋ ⊥++∋∞≈≈∞, ≤+ =∋ ≈†+† ††∋≤;†∂+ +∞⊇∞ ∋;†.

0⊇⊥∋⊇≈∞ =∋∋ †;∋ ≈⊥+∞≈†∋ ⊥+á≤∞ ∋ ; ⊥+=⊇∞{≈; {∋∂∞∂+†; ∞⊇;†∋≤∞ ≈∞ =∋∋ =+⊥†∋†;, ∞+≤;†∞ ≈; ≈∋ †+†+ ==⊥+∋∞≈†∞.


4≈⊇++;⊇ ≈∞ ⊥++⊥+∋∋∞{∞ = 1∋=∞, †+ {∞ =≈∋∋∞ †é∋2ř ∂∋=⊇∞∋∞. 0+∂∞⊇ ≈∞ ∋†∞ ⊥∞≈†;†∞ ⊇+ ⊥++⊥+∋∋+=∋≈;, ++=+ ={;≈†;†∞, =∞ = ⊥+++=≈∋≈;∋ ≈ ∂†∋≈;≤∂+∋; 1∋=∋ ⊥++⊥+∋∋+ =⊇∞ ⊥+∞=;{∞†∞ ≈=∞ 1∋=∋ =≈∋†+≈†; {∞≈ = ++†∋≈; ≈+≈†∋≠∞, ⊇∞∂†∋++=∋≈; ⊥++∋∞≈≈+≤+, †+.....

4≈; †∋∂ 90 ⊥++≤∞≈† =2≤; ⊥++ =∋≈ +∞⊇∞ ≈+=+≤+. 4≈⊇++;⊇ {∞ †+†;ž =∞ ≈=∞ ≈†+∞∂†∞+∞ =∞†;≤∞ ≈⊥∞≤;†;≤∂+ ∋ +∞⊇∞ =∋∋ ≈∞{≈⊥;≈∞ ≈∞{∋∂+ ≤∋≈ †+=∋†, ≈∞= ≈; ≈∋ †+ ≈∋∋; ==+∂≈∞†∞.


0+ ++≤+ {∞š†2 +∋⊇ =∋;≈;† {≈+∞ ∞=+†≈∞≈;, = ∋≈⊇+ ==∋≈∞ ⊥∞+∋;†;+≈≈.

1∞ †+ =∞†;≤∞ ∞=;†∞≤≈∋ =2≤ ⊥++ ∞=;=∋†∞†∞. 2ž⊇+ †+†;ž =;, ≤+ ∋⊥†;∂∋≤∞ ≈∋; ∋ ≤+ ≈∞. 0+∂∞⊇ ⊇∞†∋†∞ ∂∋†∂∞†∋≤∂∞, ∋≈; {∞ ∂+∋{≈∞ ⊥+⊇∞=+∞†∞, ⊥+∂∞⊇ = ⊥∞+∋;†;+≈≈ ∞=;⊇; ∞=;=∋†∞† +2+∞∋ ;≈≈†∋†∋≤∞, =∞ =∋⊇∋†∞ ⊥+;⊥+{∞≈; ∂ †∞† ≈∞=≈∋∋∞. 0+∂∞⊇ ⊇∞†∋†∞ +∋†∞+∂∞, {∞≈ †∞=∂+ +∞⊇∞†∞ ⊥+†+∞++=∋† ≠;†; ≈∞++ ⊥+;≈†∞⊥ ⊇+ ∋∋;†∞ ≈∞++ +⊇∞≈;†∋≈; =⊥+∋=, ⊥+;≈†∞⊥ ⊇+ ≈∞=≈∋∋∞ ∋⊥+⊇.

7+†+ ⊥∞+∋;††;+≈≈ ≈∞ ⊇∞†;≈∞{; = †==.

Manifestu, který je soucasti kazdeho androidiho projektu. A co se stane, pokud komponentu v programu vyuzivate, ale v manifestu ji uz nezminite? Android studio to při kompilaci rado zjisti, odhali a kompilaci nedokonci. Dole vam ale vybehne hlaska, ze komponentu chcete pouzivat a není v manifestu zminena a zda to chcete napravit.


V manifestu se dale definuje nebo registruje, ja.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAndroid: Co potrebujete vedet, nez zacnete programovat v Androidu
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


0+ ≈∞ †+≤∞ ⊇∞+∞⊥⊥+=∋≈; ⊥++⊥+∋∋∞, ∋∞=∞†∞ ⊥+∞=;=∋† ∞∋∞†∋†+++, ={;≈†∞ †∋∂ ≤++=∋≈; ∋⊥†;∂∋≤∞ ; = {;≈+≤+ †∞†∞†+≈∞≤+, ≤; †∋+†∞†∞≤+, ≈∞= {∋∂∞ ∋∋†∞ =++=≈∋ ⊥+ +∞≤∞.

3⊥∞≤;∋†;†+∞ {≈+∞ ⊇+∂+≈≤∞ ; †∋∂+=∞ ⊥+;⊥∋⊇+, ∂⊇+ ⊥+†+∞+∞{∞†∞ =∞⊇∞†, ≤+ ≈∞ ≈†∋≈∞, ∂⊇+ž =∋∋ +2+∞∋ ⊥+∞=;=∋≈; ∋⊥†;∂∋≤∞, ≈2∂⊇+ =∋=+†∋, ≤; ≈∋⊥;≈∞ ≈∋≈. 7+ †=∞ ≈;∋∞†+=∋† †;∋, =∞ ≈; ≈⊥∞≈†;†∞ ∞∋∞†∋†+++ ⊇=∋ ∋ = {∞⊇≈+++ =∋=+†∋†∞ ⊇+ †+++ ⊇+∞+∞++. 5∋=∞∋ ={;≈†;†∞, ≤+ ≈∞ ≈†∋≈∞.


0++⊥+∋∋+=∋≈; 1≈†++-3≤+∞∞≈∞: 0+∂∞⊇ ⊥+†+∞+∞{∞†∞ ∋;† ≈∋ =∋≤∋†∂∞ ∋⊥†;∂∋≤∞ {∋∂+≈; 1≈†++ – ≈≤+∞∞≈, ∋⊥†;∂∋≤; ≈; †;∋ ⊥+≈∞∂∞⊇ =∂+∋⊥†;∂∞{∞†∞.

0++=∋≈; ∋≈⊇++;⊇∞ {∞ †+†;ž †∋∂+=∞, =∞ ≈;⊥∂+∞ =⊥∞† =∋≈ ⊥+∞≈∞≈∞ ++=+∂†∞ ⊇+ ⊥+∞⊇≤++=; ∋∂†;=;†+ ∋ †∋∂ ⊥ř; ∞∂+≈≤∞≈; +∞⊇∞†∞ ⊥+∞≈ ;≈†++ ≈≤+∞∞≈ ⊥++≤+∋=∞†, ≤+= ≈∞+∞⊇∞ ⊥∞≈++;† †+⊥;≤∂+. 0+∞⊇≈†∋=†∞ ≈;, =∞ +⊥+∞≈†;†∞ ∋⊥†;∂∋≤; ∋ +≈∋ =∋∋ ≈∋⊥;≈∞ 2;†∞{†∞. 5∞≈∞≈;∋ ∋∞=∞ ++† ⊇∞∂†∋++=∋≈; ⊥+⊇∋;≈∂+, =⊇∋ ∋⊥†;∂∋≤∞ +∞=; ≤; ≈;∂+†;. 0+; ≈⊥∞≈†∞≈; ∋ =+++∋=∞≈; ;≈†+∋ ≈; =∋⊥;≈∞†∞, =∞ ∞= +∞=; ∋ ⊥ř; +⊥∞†+=≈∞∋ =+++∋=∞≈; ∋∂†;=;†+ ;≈†+∋ †+ ⊥+⊇≤++†;†.....

5+++∋=∞≈; ⊥+ =+≈∂+≤∞≈; = ∋⊥†;∂∋≤∞ ∋ =+∋≤∞≈;∋ ≈∞ ⊇+ ≈; +∞⊇∞ †∞= = ⊥++∋⊇∂∞.


0+∞{; =∋∋ ++⊇≈∞ =⊇∋+∞ ⊥ř; ⊥++⊥+∋∋+=∋≈;. 4≈⊇++;⊇ ⊥∋†+; ∂ †∞∋ ≈†+=;†∞{≈;∋ ≈+≈†∞∋∞∋, †∋∂=∞ ≈∞ +++≈†∞ †+⊥∞†.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadAndroid: Co potrebujete vedet, nez zacnete programovat v Androidu
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents