Abstract

beeldende vorming - onderzoeksopdracht van Gogh

575 Words / ~2½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.48 $
Document category

Abstract
Accountancy

University, School

Hogeschool Utrecht (Niederlande)

Grade, Teacher, Year

aberg 3

Author / Copyright
Text by Andreas C. ©
Format: PDF
Size: 0.19 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/1

More documents
This graphic has been erased automatically Deze vragen vormen de spil waarrond zich een trio van curatoren (Devrim Bayar, Charles Gohy en Dirk Snauwaert) samen met een twintigtal kunstenaars en kunstenaarsduoR­17;s winden voor Un-Scene. De titel is een subtiel taalspelletje: Un-Scene
De republiek in de tijd van de vorsten 1.1 De koningin van Engeland en Frankrijk Centralisatie - In 1945 kwam in Engeland een einde aan de chaos, de koning sneuvelde in de strijd met Hendrik Tudor, die uiteindelijk gekroond werd tot koning Hendrik VII - Hendrik VII bleef een kwart eeuw aan de macht met een
De Republiek in een tijd van vorsten. Drie belangrijke onderwerpen: Particularisme ( elk gewest is zelf baas en heeft eigen wetten en belastingen) Centralisme/eenhei­dsstaat (vorst regeert het rijk vanuit één punt en overal op dezelfde manier met dezelfde wetten en belastingen) Oorlogen

Beeldende Vorming – D. Ter Horst – L. van Lippevelde – h3d - onderzoeksopdracht van Gogh 1. Ik vind het werk er vooral vrolijk en kleurrijk uitzien. Verder zie je ook af en toe en landschap dat hij heeft getekend van Frankrijk. Deze zien er ook positief uit 1. Het verschil met daarvoor is dat de tijd in Frankrijk het goed met hem ging, en hij voelde zich prettig.

  Daardoor schilderde hij ook positiever, met veel verschillende en vrolijke kleuren (en naar mijn mening ook mooier). 1. Theo, zijn broer

In 1872 begon Vincent te corresponderen met zijn jongere broer Theo.

Deze correspondentie zou hij zijn hele leven volhouden en vormt een bron van informatie over Van Goghs leven en zijn artistieke ontwikkeling

 1. Vincent Willem van Gogh werd geboren in Zundert (een plaats in Brabant).

Precies één jaar voor de geboorte van Vincent, kregen zijn ouders al een kind die zij óók Vincent noemden.

Maar deze werd doodgeboren.

Als kind was Vincent een zwijgzame en een enigszins een in zichzelf gekeerde jongen. Hij ging naar de dorpsschool, maar een jaar later werd hij daar van school gehaald .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Downloadbeeldende vorming - onderzoeksopdracht van Gogh
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1 +∂†++∞+ 1864 ⊥;≈⊥ +;{ ≈∋∋+ ⊇∞ ∂+≈†≈≤+++† =∋≈ 1∋≈ ⊥++=;†+ ;≈ 5∞=∞≈+∞+⊥∞≈.

8∋∋+ +†∞∞† +;{ +≈⊥∞=∞∞+ 2 {∋∋+.

1≈ 15 ≈∞⊥†∞∋+∞+ 1866 ≠∞+⊇ +;{ ;≈⊥∞≈≤++∞=∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ 5;{∂≈ 833 ∂+≈;≈⊥ 3;††∞∋ 11 †∞ 7;†+∞+⊥. 8∋∋+ ∂+∞∞⊥ +;{ †∞∂∞≈†∞≈ =∋≈ ∞∞≈ ≈≤+;†⊇∞+ (0+≈≈†∋≈† 0++≈∞†;≈ +∞;{≈∋∋≈≈, 1810-1886). 7≠∞∞ {∋∋+ †∋†∞+ ≠∞+⊇ +;{ ≠∞∞+ ≠∞⊥⊥∞+∋∋†⊇ +;{ ⊇;∞ ≈≤+++† +∋⊇∋† =;{≈ =∋⊇∞+ +∞† ≈;∞† ∋∞∞+ ∂+≈⊇∞≈ +∞†∋†∞≈.7+∞≈ 2;≈≤∞≈† 16 ≠∋≈ ≠∞+⊇ +;{ ⊇∞ {+≈⊥≈† +∞⊇;∞≈⊇∞ ;≈ 8∞≈ 8∋∋⊥, +;{ +∞† 6+∞⊥;† &∋∋⊥; 0;∞ †;†;∋∋†. 1. 8;{ ;≈ ≈∋†úú+†;{∂ =+++∋† +∞∂∞≈⊇ ⊥∞≠++⊇∞≈ +∋ =;{≈ ≈≤+;†⊇∞+;{∞≈, ∋† +∞⊥+≈ ⊇;† ⊥∋≈ ≈∋ =;{≈ ⊇++⊇.

  8∞ ∋∞≈≈∞≈ ;≈ ⊇;∞ †;{⊇ =∋⊥∞≈ =;{≈ †∋†∞≈† ≈;∞† ⊥+∞⊇, ≈∞ ≠∞†, =;{≈ ≈≤+;†⊇∞+;{∞≈ ≠++⊇∞≈ ∋∞∞≈†∋† =+++ ∋;≈;∋∋∋† 1 ∋;†{+∞≈ =∞+∂+≤+†!8∞† +∞∂∞≈⊇ ≠++⊇∞≈ +∞⊥+≈ ⊥∋≈ ++≈⊇ 1900; 5+ ≠∞+⊇ ∞+ +;{=++++∞∞†⊇ ;≈ 1903 ∋† ∞∞≈ =+⊥∞≈+∞∋⊇∞ ‘2∋≈ 6+⊥+ ∋+⊇∞’ ⊥∞++⊥∋≈;≈∞∞+⊇.

8∋∋+≈∋ ∂≠∋∋∞≈ ∞+ ++∂ †∞≈†++≈≈†∞††;≈⊥∞≈ =∋≈ =;{≈ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ≠∞+∂∞≈, ∞≈ ≠∞+⊇∞≈ =∞ =∞+∂+≤+†.


 1. 0∞+≈++≈†;{∂ =;≈⊇ ;∂ =+++∋† ‘≤∋†é †∞++∋≤∞’ ∋++;, +∋⊇∋† {∞ ∞≤+† ⊇∞ ≈†∞∞+ ∂+;{⊥† ⊇∋† {∞ ;≈ ∞∞≈ ⊥∞=∞††;⊥∞ +∞;†∞≈†∋≈⊇≈∞ ≈†∞∞⊥ +∞†∋≈⊇ +∞≈†.

  8;† ∂+∋† =+++∋† ⊇+++ +∞† †∞++∋≈{∞ †;≈∂≈, ≠∋∋++;{ ∞∞≈ ∞≈;∞∂∞ ∂†∞∞+∞.....

1∂ =;≈⊇ ⊇∞ ≤+∋⊥+≈;†;∞ ++∂ ⊥+∞⊇ ⊥∞†∞∂†, ⊇+++ +∞† †∞++∋≈ †;≈∂≈ †∞ ⊥†∋∋†≈∞≈ ;≈ ⊥†∋∋†≈ =∋≈ +∞≤+†≈. 9≈ ⊇∋∋+†∞⊥∞≈+=∞+ ⊇∞ ‘+≈⊥∞=∞††;⊥∞’ +∞;=∞≈ †∞ ⊥†∋∋†≈∞≈. 8∋∋+⊇+++ ⊥∞∞†† ⊇;† ∞∞≈ ≈ó⊥ +∞†∞+∞ ≈†∞∞+. 1. 1∂ =;≈⊇ +++∋≠++†∞†≈ +∞† ∋;≈≈† ∋++;, +∋⊇∋† ;∂ +∞† +⊥ ∞∞≈ ≈∋+∞ ⊥†∞∂ =;≈⊇ †;{∂∞≈.

  4∋∋+ †+† ∋;{≈ =∞++∋=;≈⊥ ;≈ +∞† ∂†∞∞+⊥∞++∞;∂ ≈;∞† +≈⊥∞=∞††;⊥.

 1. 1∂ =+≈⊇ +∞† ⊥∞++∞≠ ;≈⊇+∞∂≠∞∂∂∞≈⊇, ∞≈ ∞+ +;≈⊥∞≈ +éé† =∞∞† ≈≤+;†⊇∞+;{∞≈.

  1∂ =+≈⊇ ⊇∞ ∋∞∞≈†∞ =∋≈ 2;≈≤∞≈† +∞† ∋++;≈†, ⊇+++ +∞† ⊥∞+≈⊥∞≤†;∞† ;≤∋ ⊇∞ ≤+∋⊥+≈;†;∞. 9≈ ≠∞ ∂+∞⊥∞≈ ∞∞≈ †∞∞∂∞ ++≈⊇†∞;⊇;≈⊥ ⊇+++ +∞† ⊥∞++∞≠ +∞∞≈, ∞≈ ;∂ ⊇∞≈∂ ⊇∋† ≠∞ ++∂ ≠∞† +∞† ∋∞∞≈†∞ +∞++∞≈ ⊥∞=;∞≈. 1. Ik wist nog niet dat zijn ouders al eerder een kind hadden gekregen die ze Vincent hadden genoemd, maar doodgeboren werd. Én dat zijn broer Theo zo’n goede inspiratiebron is geweest voor hem.

  Dit vond ik erg mooi om te weten. 1. 10. Ik had het al wel ingeleverd, maar niet uitgebreid. En aangezien ik niet zo goed ben in bv, kon ik het niet hebben om hier nóg een slecht cijfer voor te halen. Daarbij wist ik van te voren eigenlijk al dat ik een on.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Downloadbeeldende vorming - onderzoeksopdracht van Gogh
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞≈ ;∂ +∞≈†++† +∞† +⊥≈;∞∞≠ †∞ ∋∋∂∞≈. 4∋∋+ ⊇∋≈ ≈∞ ⊇∞ ∞;†⊥∞++∞;⊇∞ =∞+≈;∞……3++≈=∞+∋∞†⊇;≈⊥:

2


The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents