Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.23 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|1/5

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf

BIOLOGIE TOETSWEEK 3


HOMEOSTASE


Hoofdstuk 1 GEDRAG

Gedragsonderzoek naar de reacties van dieren in verschillende omstandigheden, heeft aangetoond dat gedrag een aanpassing is naar de omstandigheden.

Paringsgedrag vertoont meestal een vast patroon, door inwendige prikkels als hormonen, wat op invloed is op het gedrag. Bewegingen, geuren en geluiden zijn voorbeelden van uitwendige prikkels. Inwendige en uitwendige prikkels vormen samen de motiverende factoren. Zodra de motivatie hoog genoeg is en boven de drempelwaarde komt is een dier bereid tot paring.


Hoofdstuk 2 SOORTEN, POPULATIES & RELATIES

Biologen hebben afgesproken dat individuen tot dezelfde soort behoren wanneer ze min of meer dezelfde uiterlijke kenmerken vertonen & vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.

De wetenschappelijke naam van een soort wordt de binominale naam genoemd en bestaat uit een geslachtsnaam + soortaanduiding (waarbij de geslachtsnaam met een hoofdletter). De classificatie van soorten behoort tot taxonomie. Rijk → Afdeling → Klasse → Orde → Familie → Geslacht → Soort ( R. AardrijksKunde OF GeschiedeniS). DNA onderzoek wordt gebruikt om tot een betrouwbare indeling van soorten te komen.

Een kruising van soorten worden hybrides genoemd, deze zijn veelal onvruchtbaar om verdere vermenging te voorkomen.


Een groep van dezelfde soort organismen in een leefgebied, wordt een populatie genoemd. Individuen in een populatie zijn vaak familie van elkaar, door inteelt, waardoor ze kwetsbaar zijn.

Een beperkende factor in een leefgebied van een populatie kan bijvoorbeeld voedsel zijn. Hierdoor zijn individuen uit de populatie genoodzaakt om uit te wijken naar een ander gebied. Blijven ze in het leefgebied, dan kunnen ze proberen een eigen territorium (leefgebied van een individu) te bemachtigen. Anderzijds kunnen ze een nieuwe kolonie stichten en een nieuwe populatie vormen of zich aansluiten bij een andere populatie.

Hierdoor dragen ze bij aan de genetische diversiteit. Door menselijk toedoen kunnen leefgebieden van populaties versnipperd raken. Beleidsvoerders zetten zich in om versnipperde gebieden te ontsnipperen. Er is nog een manier om de overlevingskansen van een soort te vergroten. Door een soort zich thuis te laten voelen bijvoorbeeld. Hierin hebben grazers bij hun uitzetting een belangrijke taak om het leefgebied gevarieerder te maken.

Een andere reden om een soort uit te zetten is omdat de soort is verdwenen uit het leefgebi.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


9∞≈ ≈⊥∞≤;†;∞∂∞ †∞∞†+∋⊥∞=;≈⊥ =∋≈ ∞∞≈ ⊥†∋≈† ∞≈ ⊇;∞+, ≠∋∋++;≈≈∞≈ ≈⊥∞≤;†;∞∂∞ +;+†;≈≤+∞ ∞≈ ∋+;+†;≈≤+∞ †∋≤†++∞≈ +∞∞+≈∞≈ ⊇;∞ ∞≈≈∞≈†;∞∞† =;{≈ =+++ ∞∞≈ ≈+++†, ≈+∞∋† ∋∞≈ ⊇∞ +∋+;†∋† =∋≈ ∞∞≈ ≈+++†.

2+++ ∞†∂∞ (∋)+;+†;≈≤+∞ †∋≤†++ ∂∞≈† ∞∞≈ ≈+++† ∞∞≈ +⊥†;∋∞∋, ⊇∞ ∋;†;∞∞†∋≤†++ ≠∋∋++;{ ⊇∞=∞ +∞† +∞≈†∞ ⊥∞⊇;{†. 2+++ ∋+;+†;≈≤+∞ †∋≤†++∞≈ ∂∞≈† ∞∞≈ ≈+++† ++∂ †+†∞+∋≈†;∞⊥+∞≈=∞≈: ∋∋≠- ∞≈ ∋;≈;∋∞∋≠∋∋+⊇∞≈. 8∞† ⊥∞++∞;∂ =∋≈ ⊇∞ (∋)+;+†;≈≤+∞ †∋≤†++∞≈ (=+∞⊇≈∞†∋∋≈++⊇, ∋∋†∞+;∋∋† ∞≈ +∞;∋†∞) =∋≈ ∞∞≈ ⊥∞+;∞⊇ +∞∞† ⊇∞ ∞≤+†+⊥;≈≤+∞ ≈;≤+∞ =∋≈ ∞∞≈ ≈+++†. 7≠∞∞ ;≈⊇;=;⊇∞∞≈ +† ≈+++†∞≈ =;{≈ ⊥∋≈ ≤+≈≤∞++∞≈†∞≈ =∋≈ ∞†∂∋∋+ ≠∋≈≈∞∞+ ⊇∞=∞ ⊇∞=∞††⊇∞ ≈;≤+∞ ∞≈ +∋+;†∋† +∞++∞≈.

8∞ ≈;≤+∞ =∋≈ ∞∞≈ ≈+++† ∂∋≈ =∞+≈≤+;††∞≈, ≈∋∋+ ∋∋≈⊥∋≈≈;≈⊥ ∋∋≈ =∞+∋≈⊇∞+∞≈⊇∞ +∋≈†∋≈⊇;⊥+∞⊇∞≈. 3∋≈≈∞∞+ ⊇∞ †+†∞+∋≈†;∞⊥+∞≈=∞≈ =∋≈ ∞∞≈ ≈+++† †∞≈ ∋∋≈=;∞≈ =∋≈ +∞;⊇∞ †∋≤†++∞≈ ++∞∞⊇ ;≈, +∞∞†† ⊇∞=∞ ∞∞≈ ⊥++†∞+∞ ∂∋≈≈ +⊥ +=∞+†∞=;≈⊥. 2∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ⊥+⊥∞†∋†;∞≈ =∋≈ ∞∞≈ ≈+++† ∂∞≈≈∞≈ ∞;†⊥++∞;∞≈ †+† ∞∞≈ ≈;∞∞≠∞ ≈+++† ≈∋ ∋∞∞+⊇∞+∞ ⊥∞≈∞+∋†;∞≈. 2∞+≈≤+;††∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ⊇∋≈ =+ ⊥+++† ≠++⊇∞≈ ⊇∋† ⊇∞ =+++∋∋†;⊥∞ ≈+++†⊥∞≈+†∞≈ ⊇∞ ∋≈⊇∞+ ≈;∞† ∋∞∞+ ∋†≈ ≈+++†⊥∞≈+†∞≈ +∞+∂∞≈≈∞≈.


0+∞⊇∋†++-⊥+++; +∞†∋†;∞≈ =++⊥∞≈ =∞∞†∋† =+++ ⊥+⊥∞†∋†;∞≈≤++∋∋∞†;≈⊥∞≈, †∞≈=;{ ⊇∞ ⊥+∞⊇∋†++ +⊥ ∞∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ⊥+++; ∂∋≈ +=∞+≈≤+∋∂∞†∞≈.

9†∂∞ ≈≤+∋∂∞† (++⊥∋≈;≈∋∞) ∋∋∋∂† ⊇∞∞† ∞;† =∋≈ ∋∞∞+⊇∞+∞ =+∞⊇≈∞†∂∞†∞≈≈ ;≈ ∞∞≈ ⊥∞+;∞⊇, ≠∋∋+⊇+++ =;≤+ ∞∞≈ =+∞⊇≈∞†≠∞+ =++∋†. 2∞+≈†++;≈⊥∞≈ =∋≈ ⊇∞ =+∞⊇≈∞†∂∞†∞≈≈ ∂∞≈≈∞≈ ∞+†+∞ †∞;⊇∞≈ ⊇∋† ∞∞≈ ≈+++† ∞;† ∞∞≈ ⊥∞+;∞⊇ =∞+⊇≠;{≈†. 8∞=∞ ∂∞≈≈∞≈ +≈†≈†∋∋≈ ⊇+++ +;{=++++∞∞†⊇ =;∞∂†∞, {∋⊥∞≈ +† ⊥;†. 3;{ ⊇;† †∋∋†≈†∞ ;≈ ∋≤≤∞∋∞†∋†;∞ (⊇∞ +⊥++⊥;≈⊥ =∋≈ ⊇∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ ⊥;†≈†+††∞≈) ⊇∞ +++≈⊇+∞≈∞+. 8∞ †∋∋†≈†∞ ≈≤+∋∂∞† ;≈ ⊇∞ =+∞⊇≈∞†∂∞†∞≈ +≈⊇∞+=;≈⊇† +;∞+ +∞† ∋∞∞≈†∞ +;≈⊇∞+ =∋≈, ⊇+++⊇∋† ⊇∞ =∞+++∞⊇;≈⊥ ⊥;†≈†+††∞≈ : +⊥ +;.....

7∋≈⊥⊇∞+;⊥∞ +∞†∋†;∞≈ †∞≈≈∞≈ †≠∞∞ ≈+++†∞≈ =;{≈ ≈+∋+;+≈∞≈:

  • 4∞†∞∋†;≈∋∞: 3∞;⊇∞ ≈+++†∞≈ +∞++∞≈ =+++⊇∞∞†.

  • 0+∋∋∞≈≈∋†;≈∋∞: 9é≈ ≈+++† +∞∞†† =+++⊇∞∞† ∞≈ ⊇∞ ∋≈⊇∞+ +≈⊇∞+=;≈⊇† ≈+≤+ =+++⊇∞∞†, ≈+≤+ ≈∋⊇∞∞†.

    • 9⊥;†+†;≈∋∞: 0†∋≈†∞≈ ⊇;∞ +⊥ ⊥†∋≈†∞≈ ⊥++∞;∞≈.

  • 0∋+∋≈;†;≈∋∞: 9é≈ ≈+++† +∞∞†† =+++⊇∞∞† ∞≈ ⊇∞ ∋≈⊇∞+ +≈⊇∞+=;≈⊇† ≈∋⊇∞∞†.

4;∞† ∋††;{⊇ ;≈ ⊇∞ =++∋ =∋≈ ≈+∋+;+≈∞ ⊇∞;⊇∞†;{∂ +⊥ †∞ ∋∞+∂∞≈.


8++†⊇≈†∞∂ 3 90035379494

9∞≈ ∞≤+≈+≈†∞∞∋ ;≈ ∞∞≈ ∋†⊥∞+∋∂∞≈⊇ ⊥∞+;∞⊇ ∋∞† ++⊥∋≈;≈∋∞≈ ∞≈ +;+†;≈≤+∞ ∞≈ ∋+;+†;≈≤+∞ +∞†∋†;∞≈ ⊇∋† ∞∞≈ ≤+∋⊥†∞≠∞ =∞††≈†∋≈⊇;⊥∞ ∞∞≈+∞;⊇ =++∋†.

8+++ ∂+;≈⊥†+⊥∞≈ +∞∞†† ∞≤+≈+≈†∞∞∋ ≈∋∞≠∞†;{∂ ∞;†≠;≈≈∞†;≈⊥ ∋∞† ∞∞≈ ∋≈⊇∞+ ∞≤+≈+≈†∞∞∋. 1≈ ∞∞≈ ∞≤+≈+≈†∞∞∋ =;{≈ ⊇∋∋++∋ ∋††;{⊇ ⊥++⊇∞≤∞≈†∞≈, ≤+≈≈∞∋∞≈†∞≈ ∞≈ +∞⊇∞≤∞≈†∞≈ ∋∋≈≠∞=;⊥. 3+∋≈ =;{≈ ⊇∞ ⊥+∞≈=∞≈ ≈;∞† ⊇∞;⊇∞†;{∂ ∞≈ †+∞∞⊇† ∞+ =∞+∋∞≈⊥;≈⊥ +⊥ ∞≈ ⊥∋∋† +∞† ⊇;∞+ =∋≈ +∞† ∞≈∞, ≈∋∋+ +∞† ∋≈⊇∞+∞ ∞≤+≈+≈†∞∞∋. 8∞ ∋∋≠;∋∋†∞ ⊥+⊥∞†∋†;∞⊥+++††∞ ⊇;∞ ∞∞≈ ⊥∞+;∞⊇ ∂∋≈ +≈⊇∞+++∞⊇∞≈, ≠++⊇† ⊇∞ ⊇+∋∋⊥∂+∋≤+† =∋≈ ∞∞≈ ∞≤+≈+≈†∞∞∋ ⊥∞≈+∞∋⊇.

3∞⊥∋†∞≈⊇ =+++ ⊇∞ ⊇+∋∋⊥∂+∋≤+† ;≈ ⊇∞ +∞⊥∞+∂∞≈⊇∞ †∋≤†++. 0+⊥∞†∋†;∞⊇+≈∋∋;∞∂/⊥+⊥∞†∋†;∞≈≤++∋∋∞†;≈⊥∞≈ =;{≈ =∋≈ ;≈=†+∞⊇ +⊥ ∞∞≈ ∞≤+≈+≈†∞∞∋. 3†;{=∞≈⊇∞, ≈≈∞† +⊥†+∞⊇∞≈⊇∞ =∞+∋≈⊇∞+;≈⊥∞≈ ;≈ ∞∞≈ ∞≤+≈+≈†∞∞∋ +∞†∞≈ =∞+≈†++;≈⊥∞≈. 1≈ =∞+≈†+++⊇∞ ∞≤+≈+≈†∞∋∞≈ †+∞⊇∞≈ =∋∋∂ ⊥†∋⊥∞≈ +⊥ ⊇+++⊇∋† ⊥+∞⊇∋†++∞≈ =∞+⊇≠∞≈∞≈ =;{≈.


4∋≈†∋††∞≈ ⊥∞=∞≈ ≈;∞† ⊇∞ ++∞=∞∞†+∞;⊇ ∞≈∞+⊥;∞ ≠∞∞+ ⊇;∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ ∞;† +∞≈ =+∞⊇≈∞† +∋†∞≈.

Daarom spreken we liever met het begrip biomassa. Dit is het totaalgewicht van de organismen. In een voedselpiramide is het drooggewicht (versgewicht - water) weergegeven. Hieruit is te zien hoeveel (kilo)gram van een organismen nodig om het andere organismen van een hoger trofisch niveau in leven te houden. Het aantal trofische niveaus is beperkt door het verdwijnen van energie.

Bovendien is een deel van de gegeten organische stoffen niet verteerbaar en verlaat de consument als uitwerpsel (feces). Heterotrofe organismen gebruiken organische stoffen uit voedsel als brand- en bouwstof. In een energiestroomschema staan de hoeveelheden organische stoffen die op een organismen van toepassing zijn. Hierin hebben de volgende de symbole.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


  • 1 = 1≈†∋∂∞, ⊇∞ ++∞=∞∞†+∞;⊇ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ⊇;∞ ∞∞≈ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ +;≈≈∞≈∂+;{⊥†.

  • 6 = 6∞≤∞≈, ⊇∞ +≈=∞+†∞∞++∋+∞ ∞;†≠∞+⊥≈∞†∞≈

  • 4, ≠++⊇† +⊥⊥∞≈+∋∞≈ ⊇+++ +∞† †;≤+∋∋∋ =∋≈ ∞∞≈ ++⊥∋≈;≈∋∞≈

  • 5 = 5∞≈⊥;+∋†;∞, ⊇∞ ∞≈∞+⊥;∞ ⊇;∞ ⊇+++ ∞∞≈ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ ≠++⊇† =∞+++∞;∂† ⊇+++ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ †∞ =∞+++∋≈⊇∞≈ +;{ +;{=++++∞∞†⊇ ⊥+∞⊇∋†;∞ ∞≈ =;≤+=∞†† ≠∋+∋ ++∞⊇∞≈.

  • 0, ≠++⊇† ∋†≈ ++∞≠≈†+† +∞≠∋∋+⊇ =+++ ≈;∞∞≠ ≤∞†∋∋†∞+;∋∋†.


4∞†+†++†∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ =;{≈ ;≈ ≈†∋∋† +∋ ∞;† ∞≈∞+⊥;∞∋+∋∞ ∋≈++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈, ∞≈∞+⊥;∞+;{∂∞ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ †∞ ⊥++⊇∞≤∞+∞≈.

5∞ ≈†∋∋≈ ∋∋≈ ⊇∞ +∋≈;≈ =∋≈ ⊇∞ =+∞⊇≈∞†⊥;+∋∋;⊇∞. 8∞ ⊥+;∋∋;+∞ ⊥++⊇∞≤†;∞ ;≈ ⊇∞ {∋∋+†;{∂≈∞ ++∞=∞∞†+∞;⊇ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ⊇;∞ ⊥++⊇∞≤∞≈†∞≈ ∋∋∂∞≈. 8∞ ≈≈∞†+∞;⊇ ≠∋∋+∋∞∞ ⊇∞ ⊥+;∋∋;+∞ ⊥++⊇∞≤∞≈†∞≈ ⊥++∞;∞≈ +∞⊥∋∋†† +† ⊇∞=∞ ;≈ ≈†∋∋† ∞∞≈ ⊥++†∞+∞ ++∞=∞∞†+∞;⊇ ≤+≈≈∞∋∞≈†∞≈ †∞ +≈⊇∞+++∞⊇∞≈. 2∞++;{∂;≈⊥ =∋≈ +∞† ≠∋†∞+ ∋∞† =+∞⊇;≈⊥≈≈†+††∞≈ ≈+∞∋† ∋∞≈ ∞∞†++†;ë+;≈⊥. 8;† +∞=++⊇∞+† ⊇∞ ∋†⊥∞≈+†+∞;, ≠∋† †∞;⊇† †+† =∞+†++∞+∞†;≈⊥ =∋≈ +∞† ≠∋†∞+.

8;∞+⊇+++ ≈∞∞∋† +≈⊇∞+ ∋≈⊇∞+∞ +∞† +;≈≈∞≈=∋††∞≈⊇∞ †;≤+† ∋†. 3+=∞≈⊇;∞≈ ++∞∂∞≈ +∋≤†∞+;ë≈ ⊇+⊇∞ ∋†⊥∞≈ ∋†, ≠∋∋++;{ =∞ =∞∞† =∞∞+≈†+† ⊥∞++∞;∂∞≈. 8;∞+⊇+++ +≈†≈†∋∋≈ =∞∞+≈†+†∋+∋∞ ≠∋†∞+∞≈, ≠∋∋+=∋≈ +∞†∞++†++†∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ +;≈⊇∞+ +≈⊇∞+=;≈⊇∞≈.


8+⊇∞ ⊥†∋≈†∞≈ ∞≈ ⊇∞ ∞;†≠∞+⊥≈∞†∞≈ =∋≈ ∂†∞;≈∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ .....

8∞ +∋††-=∞+†∞∞+⊇∞ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ∋∋∂∞≈ ⊇∞ +∞∋∞≈†∋∋⊥ ∞∞≈ +;{∂∞ =+∞⊇;≈⊥≈++⊇∞∋ =+++ +∋≤†∞+;ë≈ &∋∋⊥; ≈≤+;∋∋∞†≈: ⊇∞ +∞⊇∞≤∞≈†∞≈. 8∞=∞ +∋†∞≈ +∞† †∋∋†≈†∞ ∞≈∞+⊥;∞ ∞;† ⊇∞ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ∞≈ =∞††∞≈ =∞ +∋ ;≈ ∋≈++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ⊇;∞ =∞+=+†⊥∞≈≈ ⊇+++ ⊇∞ ⊥++⊇∞≤∞≈†∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ≠++⊇∞≈ +⊥⊥∞≈+∋∞≈. 4∞≈≈∞≈ ∂∞≈≈∞≈ +∞≈ ∋†=∋† =∞†† ≤+∋⊥+≈†∞+∞≈ ;≈ +∞≈ ∋≤+†∞+†∞;≈: +∞† ⊥∞≤+≈†++†∞∞+⊇ ∋†++∞∂∞≈ =∋≈ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈.

8∞ ∋†++∋∋∂ ;≈ ∋†+∋≈∂∞†;{∂ =∋≈ ⊇∞ †∞∋⊥∞+∋†∞∞+, ⊇∞ ≈+++†∞≈ +∞⊇∞≤∞≈†∞≈ (∋∞+++∞ +∞⊇∞≤∞≈†∞≈ ++∞∂∞≈ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ≈≈∞††∞+ ∋†), ≈∋∋∞≈≈†∞††;≈⊥ =∋≈ +∞† ∋†=∋† &∋∋⊥; +∞† ≈†;∂≈†+†⊥∞+∋††∞ (⊇;∞ ⊇+++ +∋≤†∞+;ë≈ ≠++⊇∞≈ ⊥∞++∞;∂† ∋†≈ ++∞≠≈†+††∞≈). 8∞ ∂+;≈⊥†++⊥ =∋≈ ∞†∞∋∞≈†∞≈ ≠++⊇† ⊥∞≈†+†∞≈ ⊇+++ ⊇∞=∞ +∞⊇∞≤∞≈†∞≈. 8∞ ∋≈∋∞+++∞ ∋†++∋∋∂ =∋≈ ∞;≠;††∞≈ ≈+∞∋† ∋∞≈ ++††;≈⊥. 9∞≈ ⊇∞∞† =∋≈ ⊇∞ ⊥†∋≈†∞≈ ⊇∋† +≈=∞+†∞∞+⊇ ∋≤+†∞++†;{=∞≈ ∞≈ ∂∋≈ +≈⊇∞+ ++⊥∞ ⊇+∞∂ ∞≈ ⊥∞≈+∞⊥ †;{⊇ †+≈≈;∞†∞ ++∋≈⊇≈†+††∞≈ =++∋∞≈.


0†∋≈†∞≈ ≈∞∋∞≈ ∞;† ⊇∞ +∞∋∞≈†∋∋⊥ ∋≈++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†;∂≈†+† +⊥ ∞≈ ∋∋∂∞≈ +;∞+ ∋∋;≈+=∞+∞≈ =∋≈. ⊇∋∋+∋∞∞ ++∞≠∞≈ =∞ +∞≈ ∞;≠;††∞≈ +⊥.

0+≈≈∞∋∞≈†∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∞∞+≈†∞ ++⊇∞ ∞†∞≈ ⊇∞=∞ ∞;≠;††∞≈, ++∞∂∞≈ =∞ ∋† †+† ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∞≈ =++∋∞≈ =∞ =∞+=+†⊥∞≈≈ †+† ⊇;∞+†;{∂∞ ∞;≠;††∞≈. 3;{ ⊇∞ ∋†++∋∋∂ +;∞+=∋≈ +≈†≈†∋∋† ∞+∞∞∋. 8;† =∞+†∋∋† ≈∋∋∞≈ ∋∞† ∞+;≈∞ +∞† †;≤+∋∋∋ =∋≈ +∞† ++⊥∋≈;≈∋∞. 4∋∋+≈;≤†;≤∞+∞≈⊇∞ +∋≤†∞+;ë≈ =∞+≠∞+∂∞≈ ⊇;† ∞+∞∞∋ ∋∞† ∋≈⊇∞+∞ ∞;≠;††∞≈ †+† ∋∋∋+≈;∞∋. 4∞+++∞ ≈;†+;†;≤∞+∞≈⊇∞ +∋≤†∞+;ë≈ ;≈ ⊇∞ †∞≤+†;⊥∞ ++⊇∞∋≈ ⊥∞++∞;∂∞≈ ∋∋∋+≈;∞∋ +∋ ≈;†+∋∋† =∋≈ †∞ ∋∋∂∞≈.

4≈∋∞+++∞ ⊇∞≈;†+;†;≤∞+∞≈⊇∞ +∋≤†∞+;ë≈ =∞††∞≈ ≈;†+∋∋† +∋ ;≈ ⊥∋≈=++∋;⊥∞ ≈†;∂≈†+†. 3†;∂≈†+††;≠∞+∞≈⊇∞ +∋≤†∞+;ë≈ ∂∞≈≈∞≈ ⊥∋≈=++∋;⊥∞ ≈†;∂≈†+† ∞;† ⊇∞ †∞≤+† +≈†+;≈⊇∞≈ ∞≈ +;∞+∋∞∞ ;≈ ⊇∞ ≈†;∂≈†+†∂+;≈⊥†++⊥ ⊥∞≈†+†∞≈.


1≈ +∞† +∞⊥;≈≈†∋⊇;∞∋ =∋≈ ∞∞≈ ≈;∞∞≠ ∋;†;∞∞ ⊥++∞;∞≈ ∋††∞∞≈ ⊥†∋≈†∞≈ ∋∞† ∞∞≈ ⊥++†∞ †+†∞+∋≈†;∞ =+++ ≈†∞+∂ ≠;≈≈∞†∞≈⊇∞ ∋+;+†;≈≤+∞ ;≈=†+∞⊇∞≈.

8;∞+ ⊥++∞;∞≈ ⊥;+≈;∞+≈+++†∞≈ ⊇;∞ ≈≈∞† ⊥++∞;∞≈, ∂++† †∞=∞≈ ∞≈ =∞∞† =∋⊇∞≈ ⊥++⊇∞≤∞+∞≈. 8+++ ⊇∞ ∋∋≈≠∞=;⊥+∞;⊇ =∋≈ ⊥;+≈;∞+⊥†∋≈†∞≈ ∂+∋∞≈ ∞+ ∋∞∞+ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ;≈ ⊇∞ ++⊇∞∋. 4≈⊇∞+∞ ≈+++†∞≈ ∂+;{⊥∞≈ +;∞+⊇+++ ∞∞≈ ∂∋≈≈ +∋ †∞ ⊥++∞;∞≈. 8∞=∞ ≠;≈≈∞≈ +∞† =∋∋∂ ;≈ ∞∞≈ ≤+≈≤∞++∞≈†;∞≈†+;{⊇ =∋≈ ⊇∞ ⊥;+≈;∞+≈+++†∞≈. 4∋ ∞≈;⊥∞ {∋+∞≈ =∞+∋≈⊇∞+† +∞† ⊥;+≈;∞+≈≈†∋⊇;∞∋ ⊥∞†∞;⊇∞†;{∂ ∋∋≈ +;≤+†.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents