Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.26 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf
Preview page 10 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Een cascade aan reacties geeft een secundaire boodschapper, die verbindt met het actieve molecuul en ontwikkelt een respons.

Groeifactoren van de ene cel kunnen buurcellen tot deling aanzetten. Je lichaam maakt verschillende groeifactoren die elk meerdere doelwitcellen hebben.

Prostaglandinen, gemaakt van vetzuren, kunnen ook buurcellen prikkelen. Stimulatie van andere cellen heet ook wel positieve terugkoppeling.

Elke cel heeft een eigen eiwitsamenstelling, zijn eigen proteoom. Zo reageert elke cel anders op hetzelfde hormoon, bijvoorbeeld testosteron.

Testosteron zorgt voor het activeren van de cellen van Sertoli in het zaadbuisje, die groeifactoren afscheiden voor het maken van zaadcellen.

BPA zou op verschillende plaatsen de ontwikkeling van deze zaadcellen kunnen beïnvloeden.


Ca2+ ionen zijn actief als tweede boodschapper bij een hoop processen.

Bij afname van Ca2+ scheiden de bijschildklieren het parathormoon (PTH) af, zodat er meer Ca2+ ionen worden opgenomen en zodat vitamine D gevormd wordt, zodat er extra Ca2+ wordt opgenomen. Hierdoor stijgt de concentratie Ca2+, wat wordt opgemerkt en vervolgens wordt er minder PTH afgegeven. Calcitonine (CT) uit de schildklier zorgen ervoor dat botcellen Ca2+ opnemen en dat er minder Ca2+ uit urine wordt gehaald.

PTH en CT zijn antagonisten, effectoren met tegengestelde werking.

Hormonen regelen de Ca2+ concentratie van het bloed via een negatieve feedback. De hormoonproducerende cellen van de schildklier en bijschildklieren zijn de receptoren van deze regelkring en o.a. de b.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1∞ ++††∞≈ ⊥∋≈≈∞≈ =;≤+ ∋∋≈ ⊇∞ +∋≈†∋≈⊇;⊥+∞⊇∞≈ ∋∋≈.

0≈†∞+≤†∋≈†∞≈ ++∞∂∞≈ ∞∞≈ ⊇∞∞† =∋≈ +∞† +∞≈†∋∋≈⊇∞ ++† ∋†. 0≈†∞++†∋≈†∞≈ =++∋∞≈ ≈;∞∞≠ ++†≠∞∞†≈∞†. 6++∞;+++∋++≈ ∞≈ ⊥++∞;†∋≤†++∞≈ +∞⊥∞†∞≈ ⊇∞ ∋≤†;=;†∞;† =∋≈ ⊇∞=∞ ≤∞††∞≈. 0≈†∞++†∋≈†∞≈ ∋∋∂∞≈ ∞;≠;††∞≈ ⊇;∞ +∞† ≤+††∋⊥∞∞≈ =∞+≈†∞+∂∞≈ ∋∞† 0∋2+. 9∞≈ +≈†∞+≤+† ;≈ ∞∞≈ ++†≤∞† ⊇;∞ ≈;∞† ∞+⊥ ∋≤†;∞† ∋∞∞+ ;≈.

8∞ ⊥++∞;≈⊥∞+† ;≈ ⊇∞ ⊥∞+∞+†∞;† ;≈ †∞ ⊇∋≈∂∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ ⊥∞≈†∋≤+†≈+++∋+≈∞≈.

7∞≈†+≈†∞++≈ ∞≈ +∞≈†++⊥∞≈∞≈ ≈†;∋∞†∞+∞≈ ⊇∞ ⊥++∞; =∋≈ ++††∞≈. 8∞ ⊥++⊇∞≤†;∞ =∋≈ +∞≈†++⊥∞≈∞≈ ≈≤++∋∋∞†† †;{⊇∞≈≈ ∞†∂∞ ∋∞≈≈†+∞∋†;∞≤+≤†∞≈. 0∞≈†++⊥∞≈∞≈ +∞∋∋∞≈ ⊇∞ ⊥++⊇∞≤†;∞ =∋≈ ⊥++∞;†∋≤†++∞≈ =+⊇∋† ∞+ ∋;≈⊇∞+ ∋≤†;∞=∞ +≈†∞+≤†∋≈†∞≈ =;{≈. 0∞≈†++⊥∞≈∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ++∂ ⊇∞ ∋≤†;=;†∞;† =∋≈ +≈†∞+≤†∋≈†∞≈ +∞∋∋∞≈ ∞≈ +∞≈ ∋∋≈=∞††∞≈ †+† ∋⊥+⊥†+≈∞. 2∞∞† +∞≈†++⊥∞∞≈ =++⊥† =+++ =∞∞† ++†⊥++∞;. 0≈†∞+⊥+++≈∞ ;≈ ++†∋†++∋∋∂, +;{ ∞∞≈ †∞∂++† ∋∋≈ +∞≈†++⊥∞∞≈.

0++†∋≤†;≈∞ ∞;† ⊇∞ ++⊥+†+≈∞ ∋≤†;=∞∞+† ⊇∞ ⊥++⊇∞≤†;∞ =∋≈ ∋+∞⊇∞+∋∞†∂.

7;{⊇∞≈≈ ⊇∞ =≠∋≈⊥∞+≈≤+∋⊥ ≠++⊇† ⊇∞ ⊥++⊇∞≤†;∞ =∋≈ ⊥++†∋≤†;≈∞ ⊥∞+∞∋⊇ ⊇+++ +∞≈†++⊥∞∞≈. 0+∂ 304 +∞∞†† ∞∞≈ ≈∞⊥∋†;∞† ∞††∞≤†, ∋∋∋+ ≈+∋≈ ++∂ ∞∞≈ ⊥+≈;†;∞† ∞††∞≤†.


4†∋+∋≈;⊥≈∋†∞≈ =+∋†≈ ∂+∞ ∂+∋∞≈ +;{ ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ +;≈≈∞≈.

758 ∞;† ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ ≈†;∋∞†∞∞+† ⊇∞ ++⊥+†+≈∞ †+† ∋†⊥;††∞ =∋≈ 738. 738 =++⊥† =+++ ∋†⊥;††∞ =∋≈ +∞† ≈≤+;†⊇∂†;∞++++∋++≈, †++++≠;≈∞. 5∞ =;{≈ =∞†∋≤+†;⊥. 2;∋ +∞≤∞⊥†++∞≈ ⊥∋∋≈ =∞ ⊇∞ ≤∞† +;≈≈∞≈ ∞≈ ≈†;∋∞†∞+∞≈ =∞ ⊇∞ =∞†=∞+++∋≈⊇;≈⊥: {∞ †;≤+∋∋∋ ≠∋+∋† +⊥.

8∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ ∞≈ ++⊥+†+≈∞ =++⊥∞≈ +;{ ∞∞≈ ≈†;{⊥;≈⊥ =∋≈ †++++≠;≈∞ =+++ ∞∞≈ ≈∞⊥.....

0+∂ ⊇∞ ≈†+†≠;≈≈∞†;≈⊥≈≈≈∞†+∞;⊇ ≠++⊇† +∞ï≈=†+∞⊇† ⊇+++ †++++≠;≈∞. 304 +∞ï≈=†+∞⊇† +;{ ++⊥∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞≈ +∞† †+∋≈≈⊥++† =∋≈ †++++≠;≈∞ ;≈ +∞† +†+∞⊇, ≠∋∋+⊇+++ ⊇∞ †++++≠;≈∞≠∋∋+⊇∞ ≈†;{⊥†.

0≈∋+≈∞+∞≤∞⊥†++∞≈ ;≈ ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ +∞⊥;≈†+∞+∞≈ ∞∞≈ ≠∋†∞+†∞∂++†. 5∞≈∞≠≤∞††∞≈ ⊥∞=∞≈ 488 ∋†, =+⊇∋† ∞+ ∞≠†+∋ ≠∋†∞+ ∞;† ⊇∞ =+++∞+;≈∞ ≠++⊇† +⊥⊥∞≈+∋∞≈.

0+∂ ⊇∞ +†+∞⊇⊇+∞∂ ≈†;{⊥†. 304 +∞ï≈=†+∞⊇† ++∂ ⊇∞ ∋†⊥;††∞ =∋≈ 488.

6++∞†;≈∞ =∋≈ ⊇∞ ∋∋∋⊥≠∋≈⊇ ≈†;∋∞†∞∞+† =;∋ ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ ⊇∞ ∞∞††∞≈†. 7∞⊥†;≈∞, ∞∞≈ ∞;≠;†+++∋++≈ ⊥∞∋∋∋∂† ⊇+++ =∞†≠∞∞†≈∞†, †∋∋† ⊇∞ ∞∞††∞≈† ∋†≈∞∋∞≈. 2∞+†∞+;≈⊥≈+++∋+≈∞≈ ≈†;∋∞†∞+∞≈ +∞⊥∋∋†⊇∞ ∂†;∞+∞≈, =+⊇∋† =∞+∞≈ =+∋†≈ ∋∋∋⊥=∞∞+ ≠++⊇∞≈ ⊥∞=++∋⊇.

9⊥+, ⊥∞∋∋∋∂† ⊇+++ ⊇∞ ≈;∞+≤∞††∞≈, ;≈ ≈+⊇;⊥ =+++ ⊇∞ ∋∋≈∋∋∋∂ =∋≈ ≈;∞∞≠∞ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈.

1≈ +∞† ++⊇∞ +∞∞≈∋∞+⊥ ∋≤†;=∞+∞≈ =∞ +∞† 844 †+† ∋†⊥;††∞ =∋≈ ⊥++∞;†∋≤†++∞≈.


8∞ ∋∞∞≈†∞ †;≤+∋∋∋≈≤∞††∞≈ +∋†∞≈ +∞≈ ∞≈∞+⊥;∞ ∞;† ⊇∞ =∞+++∋≈⊇;≈⊥ =∋≈ ⊥†∞≤+≈∞. 4∋ ∞∞≈ ∋∋∋††;{⊇ ≈∞∞∋† ⊇∞ †∞=∞+ =∞∞† ⊥†∞≤+≈∞ +⊥ ∞;† +∞† +†+∞⊇ ;≈ ⊇∞ =++∋ =∋≈ ⊥†+≤+⊥∞∞≈.

Veel hormoonklieren, zoals de alvleesklier, spelen een belangrijke rol bij de glucosehuishouding.

De bèta-cellen van de eilandjes van Langerhans produceren insuline. Insuline bevordert de opname van glucose in cellen en de vorming van glycogeen. Na een maaltijd stimuleert insuline de glucose-opname uit het bloed en de vorming van vetten.

De alpha-cellen maken glucagon, die glycogeen omzet in glucose en vetten en eiwitten afbreekt.

Door adrenaline uit het bijniermerg zetten spiercellen glycogeen om in glucose. Ook zorgt adrenaline ervoor dat er vooral bloed naar je spieren gaat, zodat je klaar bent voor actie.

Het bijniermerg kan heel plotseling .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3;{ ≈∞;∂∞+=;∞∂†∞ ≠∞+∂† ⊇∞ ;≈≈∞†;≈∞ +† ⊇∞ +∞≤∞⊥†++∞≈ =+++ ;≈≈∞†;≈∞ ≈;∞† ⊥+∞⊇, ≠∋∋+⊇+++ +∞† +†+∞⊇ =∞∞† ⊥†∞≤+≈∞ +∞=∋†. 3;{ ⊇;∋+∞†∞≈ †+⊥∞ 1 =;{≈ ⊇∞ +è†∋-≤∞††∞≈ +∞≈≤+∋⊇;⊥⊇, ≠∋∋+⊇+++ ∞+ †∞ ≠∞;≈;⊥ ;≈≈∞†;≈∞ ;≈. 3;{ ⊇;∋+∞†∞≈ †+⊥∞ 2 ≠∞+∂∞≈ ⊇∞ +∞≤∞⊥†++∞≈ ≈;∞†.


8++†⊇≈†∞∂ 14 594033797397


8∞† ≤∞≈†+∋∋† =∞≈∞≠≈†∞†≈∞† +∞=;≈⊇† =;≤+ ;≈ +∞† ≤∞≈†+∞∋ =∋≈ +∞† †;≤+∋∋∋ ∞≈ +∞≈†∋∋† ∞;† ⊇∞ ≈∞∞++≈∞≈ =∋≈ ⊇∞ +∞+≈∞≈∞≈ ∞≈ +∞† +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥.

8∞† ⊥∞+;†∞∞+ =∞≈∞≠≈†∞†≈∞† +∞≈†∋∋† ∞;† ∋∋≈- ∞≈ ∋†=+∞+∞≈⊇∞ ∞;††+⊥∞+≈ =∋≈ ≈∞∞++≈∞≈.

5+≠∞† +∞+≈∞≈∞≈ ∋†≈ +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥ +∞++∞≈ ∞∞≈ ≠;† ⊇∞∞† (∞;††+⊥∞+≈ =∋≈ ≈∞∞++≈∞≈) ∞≈ ∞∞≈ ⊥+;{≈ ⊇∞∞† (≤∞††;≤+∋∋∞≈ =∋≈ ∋;†{∋+⊇∞≈ ≈∞∞++≈∞≈). 8∞ †≠∞∞ +∞†††∞≈ =∋≈ ⊇∞ ⊥++†∞ +∞+≈∞≈∞≈ =;{≈ =∞+++≈⊇∞≈ ⊇+++ ⊇∞ +∞+≈∞≈+∋†∂.

8∞ +∞+≈∞≈≈†∋∋ ∞≈ ⊇∞ ∂†∞;≈∞ +∞+≈∞≈∞≈ +∋=∋††∞≈ ⊇∞ +∞≈† =∋≈ ⊇∞ +∞+≈∞≈∞≈. 8∞† =∞+†∞≈⊥⊇∞ ∋∞+⊥ =∞++;≈⊇† ⊇∞ +∞+≈∞≈∞≈ ∋∞† +∞† +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥. 0∞††∞≈ =∋≈ +∋∋+=∋†∞≈ ;≈ ⊇∞ +∞+≈∞≈∞≈ =++∋∞≈ ≈∋∋∞≈ ∋∞† ∋≈†++≤+†∞≈ (⊥†;∋≤∞††∞≈) ⊇∞ +†+∞⊇-+∞+≈∞≈+∋++;è+∞.

1∞ ⊥++†∞ +∞+≈∞≈∞≈ +∞++∞≈ ∞∞≈ ⊥+++† ∋∋≈†∋† †∞≈≤†;∞≈.

4∞∞++≈∞≈ =∋≈ {∞ +∞+≈∞≈∞≈ ⊥∞=∞≈ ;≈†++∋∋†;∞ ∋∋≈ ∞†∂∋∋+ ⊇+++ ;≈ +∞† ⊥+;{=∞ ⊇∞∞†, ⊇∞ +∞+≈∞≈≈≤+++≈.

1≈ ⊇∞ ⊥+;∋∋;+∞ ∋+†++;≈≤+∞ ≈≤+++≈ +∞⊥;≈† +∞† +∞⊇∞≈∂∞≈ =∋≈ +∞≠∞⊥;≈⊥∞≈. 8∞ ≈∞≤∞≈⊇∋;+∞ ∋+†++;≈≤+∞ ≈≤+++≈ +∞=∋† ⊥∞+∞∞⊥∞≈-;≈†++∋∋†;∞ =+++ +∞≠∞⊥;≈⊥∞≈. 3;≈≈∞≈∂+∋∞≈⊇∞ ;≈†++∋∋†;∞ ⊥∋∋† ;≈ ⊇∞ +∞+≈∞≈∞≈ ≈∋∋+ ≈∞≈≈++;≈≤+∞ ≤∞≈†+∋ ;≈ ⊇∞ ≈≤+++≈ ⊇;∞ .....

3;{ ⊥∞++++ ∂+∋∞≈ ;∋⊥∞†≈∞≈ =∋≈ +∞† +++ +;{ +∞† ⊥+;∋∋;+∞ ⊥∞++++≤∞≈†+∞∋. 8∞† ≈∞≤∞≈⊇∋;+∞ ⊥∞++++≤∞≈†+∞∋ ∋∋∋∂† ⊇+++ ⊥∞+∞∞⊥∞≈-;≈†++∋∋†;∞ ⊇∞ ;≈†∞+⊥+∞†∋†;∞ =∋≈ ⊥∞†∞;⊇ ∋+⊥∞†;{∂.

8∞ +∞+≈∞≈≈†∋∋ +∞≈†∋∋† ∞;† ⊇∞ ⊥+≈≈ (=∞++;≈⊇;≈⊥ ⊥++†∞ ∞≈ ∂†∞;≈∞ +∞+≈∞≈∞≈ ∞≈ †∞≈≈∞≈≈†∋†;+≈ ∞=∞≈≠;≤+†≈=;≈†∞;⊥ ∞≈ ⊇∞ ∂†∞;≈∞ +∞+≈∞≈∞≈), ⊇∞ ∋;⊇⊇∞≈+∞+≈∞≈∞≈ (+∞†+≈;≈⊥≈≤∞≈†+∞∋) ∞≈ =∞+†∞≈⊥⊇∞ ∋∞+⊥ (=∞++;≈⊇;≈⊥ +∞+≈∞≈∞≈ ∋∞† +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥).

1∞ †;≈∂∞++∞††† =∋≈ {∞ †;≤+∋∋∋ ≠++⊇† ⊥∞≈†∞∞+⊇ ⊇+++ {∞ +∞≤+†∞+ +∞+≈∞≈+∞††† ∞≈ =;≤∞ =∞+≈∋.

8∞ ∂†∞;≈∞ +∞+≈∞≈∞≈ ≈⊥∞†∞≈ ∞∞≈ ++† ;≈ +∞† ≤+ö+⊇;≈∞+∞≈ =∋≈ +∞≠∞⊥;≈⊥∞≈, ;≈ ≈∋∋∞≈≠∞+∂;≈⊥ ∋∞† ⊇∞ ⊥++†∞ +∞+≈∞≈∞≈, ⊇∞ +∞+≈∞≈≈†∋∋ ∞≈ +∞† +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥.

8∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ ;≈ +∞†++∂∂∞≈ +;{ ⊇∞ ++∋∞+≈†∋≈∞, +≈⊇∞+ ∋≈⊇∞+∞ ⊇+++ +∞† ∋∋≈≈†∞+∞≈ =∋≈ {∞ ++⊥+†+≈∞.

8∞ †+∋†∋∋∞≈ ≈∞†∞≤†∞∞+† ≠∞†∂∞ ;∋⊥∞†≈∞≈ =∋≈ =;≈†∞;⊥∞≈ ≈∋∋+ ⊇∞ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ⊇∞†∞≈ =∋≈ ⊇∞ +∞+≈∞≈≈≤+++≈ ⊥∋∋≈.

8∞ †+∋†∋∋∞≈ ∂∋≈ +∞⊥∋∋†⊇∞ ;∋⊥∞†≈∞≈ +∞∋∋∞≈, =+⊇∋† {∞ {∞ +;{=++++∞∞†⊇ +∞†∞+ ∂∋≈ ≤+≈≤∞≈†+∞+∞≈.

1∞ +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥ +∞=∋† ⊇∞ +++†⊇=∞≈∞≠∂∋+∞†≈ =∋≈ {∞ †;≤+∋∋∋. 8∞ ∞;††+⊥∞+≈ =∋≈ ≈∞∞++≈∞≈ †;⊥⊥∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ +∞;†∞≈∂∋≈†, ⊇∞ ⊥+;{=∞ ≤∞††;≤+∋∋∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ +;≈≈∞≈∂∋≈†. 3;{ +∞† ≈⊥;≈∋†∞ ⊥∋≈⊥†;+≈ =;††∞≈ ⊇∞ ≤∞††;≤+∋∋∞≈ =∋≈ ∋∋≈=+∞+∞≈⊇∞ ≈∞∞++≈∞≈ +;{ ∞†∂∋∋+.

8∞ ⊥+∞≈≈≈†+∞≈⊥ ∞≈ ⊇∞ =≠∞+=∞≈⊇∞ =∞≈∞≠ ≈†;∋∞†∞+∞≈ +† +∞∋∋∞≈ ⊇∞ ≠∞+∂;≈⊥ =∋≈ ∞∞≈ ∋∋≈†∋† ++⊥∋≈∞≈.

9∞≈ +∞††∞≠ ;≈ ∞∞≈ +∞∋≤†;∞ +⊥ ∞∞≈ ⊥+;∂∂∞† =+≈⊇∞+ +† =+++⊇∋† ∞+ +∞≠∞≈†≠++⊇;≈⊥ +⊥†+∞∞⊇†. 5∞††∞≠∞≈ ⊥∋∋≈ =;∋ +∞† +∞⊥⊥∞≈∋∞+⊥ +† =;∋ ⊇∞ +∞+≈∞≈≈†∋∋. 9+ =;{≈ ∋∋≈⊥∞†∞∞+⊇∞ ∞≈ ∋∋≈⊥∞+++∞≈ +∞††∞≠∞≈.

8∞ ≠∞⊥ ⊇;∞ ∞∞≈ +∞††∞≠ ∋††∞⊥† +∞∞† ∞∞≈ +∞††∞≠+++⊥.


6†;∋≤∞††∞≈ =+∞⊇∞≈ ∞≈ ≈†∞∞≈∞≈ ≈∞∞++≈∞≈, +;∞⊇∞≈ +∞≈≤+∞+∋;≈⊥, +∞;∋∞≈ +∞≈≤+∋⊇;⊥⊇∞ ≤∞††∞≈ +⊥ ∞≈ =∞+≠;{⊇∞+∞≈ ≈†+††∞≈ ⊇;∞ ∞∞≈ ++.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 10 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents