Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.26 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf
Preview page 2 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

De verscheidenheid aan soort is hier groter dan in het pioniersstadium, maar met minder individuen per soort. Deze soorten zijn vaak minder tolerant voor schommelingen van abiotische factoren. De opeenvolging van plantengemeenschappen noemt men successie. Dit is niet alleen het gevolg van concurrentie, maar ook het gevolg van bodemorganismen. In het subclimaxstadium is de biodiversiteit het grootst.

Natuurbeheerders zetten grazers in om successie naar het volgende stadium tegen te gaan.


Hoofdstuk 4 CEL EN LEVEN

Een organisatieniveau is de schaal waarop biologisch onderzoek plaatsvindt.

Elk organisatieniveau heeft zijn eigen onderzoekstechniek; organismen in een ecosysteem kun je tellen en organellen (structuren binnen een cel) kunnen worden onderzocht met behulp van een microscoop. Een organismen vertoont levenskenmerken mits:

 • Het organismen is opgebouwd uit één of meer cellen

 • Het organismen kan groeien

 • Het organismen zich kan voortplanten

 • Er stofwisseling plaats vindt

 • Het organismen kan waarnemen en reageren op veranderingen in omgeving

 • Er een organisatie van erfelijk materiaal in het organismen bevindt.

In de celkernen ligt alle informatie voor het leven opgeslagen.

Organellen hebben elk een andere taak binnen de cel. Het volume van de cel bepaalt de hoeveelheid zuurstof die een cel nodig dient te hebben en de grootte van het oppervlak bepaalt de snelheid van stofwisseling. Naarmate de omvang van het organismen groter wordt, neemt het volume sneller toe dan de oppervlakte.


Celdifferentiatie is de ontwikkeling van een cel die verschillen in gro.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6++∞⊥∞≈ ≤∞††∞≈ ∋∞† ⊇∞=∞††⊇∞ ++∞≠ ∞≈ †∞≈≤†;∞ =++∋∞≈ ≈∋∋∞≈ ∞∞≈ ≠∞∞†≈∞†. 8∞ ≈∋∋∞≈≠∞+∂;≈⊥ ;≈ ≠∞∞†≈∞†=∞++∋≈⊇ =++∋† ≈∋∋∞≈ ∞∞≈ ++⊥∋∋≈. 0+⊥∋≈∞≈ +∞++∞≈ +;≈≈∞≈ ∞∞≈ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ ∞∞≈ ≈⊥∞≤;†;∞∂∞ †∋∋∂. 9∞≈ =;∞∂†∞ ⊇;∞ +⊥ ≤∞†≈;=∞∋∞ +≈†≈†∋∋† ≠∞+∂† ⊇+++ +⊥ ⊇∞ ∋≈⊇∞+∞ ++⊥∋≈;≈∋†;∞≈;=∞∋∞≈ =+∋†≈ ≠∞∞†≈∞†≈ ∞≈ ++⊥∋≈∞≈ ∞≈ ∞;†∞;≈⊇∞†;{∂ +⊥ +∞† ++⊥∋≈;≈∋∞. 7+∋≈≈⊥†∋≈†∋†;∞≈ =∋≈ ≠∞∞†≈∞†≈ +† ++⊥∋≈∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ≈+∋∋;⊥∞ =;∞∂†∞≈ ⊇;∞ +;∞+⊇+++ +≈†≈†∋∋≈ =∞++∞†⊥∞≈.

9≤+†∞+ +;∞⊇† ⊇∞ †+∞∂+∋≈† ⊇∞ =+++∂∞∞+ ∋∋≈ ≈†∋∋≤∞††+∋≈≈⊥†∋≈†∋†;∞≈. 8;† =;{≈ +≈⊥∞⊇;††∞+∞≈†;∞∞+⊇∞ ≤∞††∞≈ ⊇;∞ ∂∞≈≈∞≈ +†;{=∞≈ ⊇∞†∞≈. 8+;∞ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ≈†∋∋≤∞†+++≈≈∞≈ =;{≈:

 • 9∋++++´≈: ⊇;∞ +=∞++†;{=∞≈ ≈∋ ∞∞≈ ;=†-+∞+∋≈⊇∞†;≈⊥

 • 4∋=∞†≈†+∞≈⊥: ∂∞≈≈∞≈ ≈;∞† †+† ∞†∂ †+⊥∞ ≤∞† ∞;†⊥++∞;∞≈

 • 2+†≠∋≈≈∞≈ ++⊥∋≈∞≈: ∋†∂+∋≈†;⊥ ∞;† +∞† +∞∞≈∋∞+⊥


8∞ ++∞≠≈†∞≈∞≈ =+++ ∞;≠;††∞≈ =;{≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈.

8∞ ∞;≠;†⊥++⊇∞≤†;∞ ≈†∋+† ;≈ ⊇∞ ≤∞†∂∞+≈ (+∋+;≈⊥⊇ ⊇+++ ∂∞+≈∋∞∋++∋∋≈) ≠∋∋+;≈ 844-∋+†∞≤∞†∞≈, =∞+≈†∞=;⊥⊇ ⊇+++ ≤+++∋+≈+∋∞≈, †;⊥†. 544 ;≈ ∞∞≈ ∂+⊥;∞ =∋≈ +⊥⊥∞≈†∋⊥∞≈ 844 ;≈ ⊇∞ ≤∞†∂∞+≈ ∞≈ =∞+†∋∋† =;∋ ⊇∞ ∂∞+≈⊥++;ë≈ =∋≈ +∞† ∂∞+≈∋∞∋++∋∋≈ ⊇∞ ∂∞+≈. 8∞† ∂+∋† †∞+∞≤+† +;{ ⊇∞ +;++≈+∋∞≈ (++⊥∋≈∞††∞≈ ⊇;∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∋∋≈ ∞†∂∋∋+ ∂+⊥⊥∞†∞≈) ;≈ +∞† +∞≠ 9.5. +† +∞† ⊥++≈⊇⊥†∋≈∋∋ (≤+†+⊥†∋≈∋∋ =+≈⊇∞+ ++⊥∋≈∞††∞≈).

8∞† ⊥†∋⊇ 9.5. (⊥++⊇∞≤∞∞+† †+≈†+†;⊥;⊇∞≈ =+++ ≤∞†∋∞∋++∋∋≈, ≈†∞++ï⊇∞ +++∋+≈∞≈ ;≈ ⊇∞ ⊥∞≈†∋≤+†≈++⊥∋≈∞≈, ⊇;∞≈† ∋†≈ +⊥≈†∋⊥⊥†∋∋†≈ =+++ ≤∋†≤;∞∋;+≈∞≈ ;≈ ⊇∞ ≈⊥;∞+∞≈ ∞≈ ≈⊥∞∞†† ∞∞≈ ++† +;{ +≈†⊥;††;≈⊥ ;≈ ⊇∞ †∞=∞+) +∞=∋† ⊥∞∞≈ +;++≈+∋∞≈ ;≈ †∞⊥∞≈≈†∞††;≈⊥ †+† +∞† +∞≠ 9.5. 2∞+⊥∋∂† ;≈ †+∋≈≈⊥++†+†∋∋≈{∞≈, ⊥∞∋∋∋∂† =∋≈ 9.5.-∋∞∋++∋∋≈, ⊥∋∋≈ ⊇∞ ⊥∞∂+⊥⊥∞†⊇∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ≈∋∋+ +∞† 6+†⊥;-≈+≈†∞∞∋ =+++ =∞+⊇∞+∞ ∋†≠∞+∂;≈⊥.

8∞† 6+†⊥;-≈+≈†∞∞∋ =;{≈ ∞∞≈ ⊥∋∋+ ⊥†∋††∞ ≈≤+;{=∞≈. 8∞ +†∋∋≈{∞≈ ∋∞† ⊥∞∂+⊥⊥∞†⊇∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈ =∋≈ +∞† 95 =∞+≈∋∞††∞≈ ∋∞† ⊇∞ ∋∞∋++∋≈∞≈ =∋≈ +∞† 6+†⊥;-≈+≈†∞∞∋. 4∋ +;∞+ ⊇∞ †∋∋†≈†∞ ∋∋≈⊥∋≈≈;≈⊥∞≈ †∞ +∞++∞≈ ⊥∞+∋⊇, =∞+=+∞+∞≈ ⊇∞ +†∋∋≈{∞≈ =∞ ≈∋∋+ +∞† ≤∞†∋∞∋++∋∋≈ +;≤+†;≈⊥ +∞† +†+∞⊇=∋†. 470 ;≈ ∞∞≈ ∋+†∞≤∞∞† ⊇∞ ≤∞††∞≈ ∋∞∞≈†∋† ⊥∞++∞;∂∞≈ =+++ ∞≈∞+⊥;∞. 470 ≠++⊇† +⊥⊥∞†∋⊇∞≈ ;≈ ⊇∞ ∋;†+≤++≈⊇+;ë≈, ⊇∞=∞ ∂+;{⊥∞≈ ⊇∞ ∞≈∞+⊥;∞ =∋≈ .....

7+≈+≈+∋∞≈ =;{≈ +†∋∋≈{∞≈ ∋∞† ∞≈=+∋∞≈ (∞;≠;††∞≈) ∞;† +∞† 6+†⊥;-≈+≈†∞∞∋. 5∞ ++∞∂∞≈ =∞+≈†∞†∞≈ ++⊥∋≈∞††∞≈ ∋†. 0+∂ ++∞∂∞≈ =∞ ∋+†∞≤∞†∞≈ ∋† ⊇;∞ ⊇∞ ≤∞† +⊥≈∞∞∋† +;{ ∞≈⊇+≤+†+≈∞. 1≈ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ++∞∂∞≈ =∞ +∋≤†∞+;ë≈ ∋†. 8∞† ≤∞†≈∂∞†∞† +∞≈†∋∋† ∞;† ∞∞≈ ≈∞†≠∞+∂ =∋≈ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ∞;≠;†⊇+∋⊇∞≈. 0∋⊇∋† ≤∞††∞≈ =+++†⊇∞+∞≈⊇ =∋≈ =++∋ =∞+∋≈⊇∞+∞≈ ∞≈ ++⊥∋≈∞††∞≈ =∞+⊥†∋∋†≈∞≈, ;≈ +∞† ≤∞†≈∂∞†∞† ≤+≈≈†∋≈† ;≈ +∞≠∞⊥;≈⊥: +∞† ⊥++∞;† +† ∂+;∋⊥†.

0∞≈†+;+†∞≈ =;{≈ ∋††∞∞≈ ∋∋≈≠∞=;⊥ ;≈ ⊇;∞+†;{∂∞ ≤∞††∞≈. 5∞ =∞+⊇∞++∞†∞≈ ∞≈ ⊥∋∋≈ ∞†∂ ≈∋∋+ ⊇∞ ∋≈⊇∞+∞ ∂∋≈† =∋≈ ∞∞≈ ≤∞†. 4∞† ∞;≠;†⊇+∋⊇∞≈ ≈⊥†;†≈∞≈ =∞ ≤+++∋+≈+∋∞≈ ≠∋∋+≈∋ ⊇∞ ≤∞† =;≤+ =∞+=+†⊥∞≈≈ ≈⊥†;†≈†. 9;≈⊇≈†∋≈⊇: 2 ⊇+≤+†∞+≤∞††∞≈.

0†∋≈†∞≈≤∞††∞≈ +∞++∞≈ ≤+†+++⊥†∋≈†∞≈ (+†∋⊇⊥++∞≈∂+++∞†≈).

8;† =;{≈ ++⊥∋≈∞††∞≈ ∋∞† ∞∞≈ ⊥†∋⊇ ∋∞∋++∋∋≈ ∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ +;≈≈∞≈∂∋≈† ≈†∋⊥∞†≈ ∋∞∋++∋≈∞≈ ∋∞† +.∋. ≤+†+++†+†. 8;∞+∋∞∞ =∋≈⊥† ⊇∞ ≤+†+++⊥†∋≈† =+≈†;≤+† +⊥ =+++ +∞† +⊥†∋⊇∞≈ =∋≈ 470. 0+∂ ∂∞≈≈∞≈ ⊥†∋≈†∞≈ ∞∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ∂†∞∞+ +∞++∞≈ ⊇+++ ∂†∞∞+≈†+†∂+++∞†≈:. ≤+++∋+⊥†∋≈†∞≈ (++∋≈{∞, ⊥∞∞†, +++⊇) ∞≈ ∋∋+†+⊥†∋≈†∞≈ (∂†∞∞+†++≈, =+∋†≈ ;≈ =∞†∋∞∞†). 3∋∋∞≈ +∞†∞≈ ⊇∞ ⊇+;∞ ⊥†∋≈†;⊇∞≈. 5∞ ∂∞≈≈∞≈ ;≈ ∞†∂∋∋+ +=∞+⊥∋∋≈ +≈⊇∞+ ;≈=†+∞⊇ =∋≈ †;≤+†.

3†+∞∋∞≈ ⊇∋≈∂∞≈ +≈⊇∞+ ∋≈⊇∞+∞ +∞≈ ∂†∞∞+ ⊇+++ ⊇∞ ⊥++†∞ =∋≤∞+†∞ ≠∋∋+ ;≈ +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈ =;††∞≈. 1+≈⊥∞ ⊥†∋≈†∞≈≤∞††∞≈ +∞++∞≈ =∋∋∂ ∋∞∞+⊇∞+∞ =∋≤∞+†∞≈, ∋∋∋+ ⊇+++ =∞∞† ≠∋†∞+ +⊥ †∞ ≈∞∋∞≈ ⊥++∞;† éé≈ ⊥++†∞ ≤∞≈†+∋†∞ =∋≤∞+†∞: ≤∞†≈†+∞∂∂;≈⊥.

0∞†∋∞∋++∋≈∞≈ =;{≈ ∞∞≈ ⊇∞++∞†∞ †∋∋⊥ †+≈†+†;⊥;⊇∞≈ ∋∞† ≤++†∞≈†∞++† ∞≈ ∞;≠;††∞≈.

De staarten van de fosfolipiden zijn hydrofoob, ze stoten water af, en de koppen zijn hydrofiel, ze trekken water aan. De koolhydraatketens dienen als receptoren en maken cel herkenbaar voor het afweersysteem. Elke receptor bindt met één bepaalde stof en reageert daar op een specifieke manier op. Met receptoren onderscheidt de cel lichaamseigen en lichaamsvreemd. Kleine moleculen zoals zuurstof en koolstof bewegen door de fosfolipide-moleculen, dit heet diffusie en het kost de cel geen extra energie en het is dus passief transport.

Hoe hoger de temperatuur en hoe groter het concentratieverschil, des te .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6++†∞ ∋+†∞≤∞†∞≈, ;+≈∞≈, ⊥+†∋;+∞ ≈†+††∞≈ +† =+∞⊇≈∞†⊇∞∞††{∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ≈;∞† ⊇+++ ⊇∞ †+≈†+†;⊥;⊇∞-†∋∋⊥ ∞≈ ⊥∞++∞;∂∞≈ ⊇∞ ∞;≠;†⊥+++†∞≈ ;≈ +∞† ≤∞†∋∞∋++∋∋≈.

8;† +∞∞† ⊥∞†∋≤;†;†∞∞+⊇ †+∋≈≈⊥++†, ∞≈ +∞† ∂+≈† ⊇∞ ≤∞† ⊥∞∞≈ ∞≠†+∋ ∞≈∞+⊥;∞. 4†≈ †+∋≈≈⊥++† †∞⊥∞≈ ⊇∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ ;≈ ;≈ ∂+≈† +∞† ≠∞† ∞≠†+∋ ∞≈∞+⊥;∞: ∋≤†;∞† †+∋≈≈⊥++†.

0∋≈≈;∞† †+∋≈≈⊥++† ⊥∋∋† =;∋:

 • 8;††∞≈;∞ †∞≈≈∞≈ †+≈†+†;⊥;⊇∞≈ (02 ∞≈ 002)

 • 9;≠;†⊥+++†∞≈ (⊥†∞≤+≈∞ ∞≈ ;+≈∞≈ ∋†≈ 4∋+ ∞≈ 9+) (⊥∞†∋≤;†;†∞∞+⊇ †+∋≈≈⊥++†)

 • 3∋†∞+∂∋≈∋†∞≈ (≠∋†∞+) (⊥∞†∋≤;†;†∞∞+⊇ †+∋≈≈⊥++†)

8∞ †+∋≈≈⊥++† =∋≈ ≠∋†∞+ =;∋ ∞∞≈ ∋∞∋++∋∋≈ +∞∞† +≈∋+≈∞.

0∞†∋∞∋++∋≈∞≈ =;{≈ ≈∞†∞≤†;∞†-⊥∞+∋∞∋+∞†. 8∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈ +∞⊥∋∋†† ⊇∞ +≈∋+†;≈≤+∞ ≠∋∋+⊇∞, ∋†≈ ∞+ ⊥∞∞≈ ≈†+††∞≈ =;{≈ +⊥⊥∞†+≈† ⊇∋≈ ;≈ ⊇∞ ≠∋∋+⊇∞ 0. 8∞† ≠∋†∞+ ⊥∋∋† =∋≈ ≠∞;≈;⊥ +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈ ∋∞† =∞∞† ≠∋†∞+ ≈∋∋+ =∞∞† +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈ ∋∞† ≠∞;≈;⊥ ≠∋†∞+. 1≈+†+≈;≈≤+ ;≈ ∞∞≈ ⊥∞†;{∂∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ =∋≈ +⊥†+≈≈;≈⊥∞≈. 8+⊥∞+†+≈;≈≤+ ;≈ =∞∞† +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈ +;≈≈∞≈ ⊇∞ ≤∞† ∞≈ ++⊥+†+≈;≈≤+ ∋≈⊇∞+≈+∋.

8∞ ≤∞†≠∋≈⊇ =∋≈ ∞∞≈ ⊥†∋≈†∞≈≤∞† ;≈ ⊥∞+∋∞∋+∞†, +;{ †∋∋† ≠∋†∞+ ∞≈ +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈ ⊇+++. 7∞+⊥++ ;≈ ≠∋≈≈∞∞+ ⊇∞ ≤∞† ⊥++∞;† ∞≈ †∞⊥∞≈ ⊇∞ ≤∞†≠∋≈⊇ ∋∋≈⊇+∞∂†. 4†≈ ⊇∞ †∞+⊥++ ≈∞† ;≈ ∞≈ +∞† ≤∞†∋∞∋++∋∋≈ †+≈†∋∋† =∋≈ ⊇∞ ≤∞†≠∋≈⊇, ;≈ ⊇∋† ⊥+∞≈≈⊥†∋≈∋+†+≈∞. 8∞ +∞;∋†∞ †∞≈≈∞≈ ⊇∞ ≤∞†≠∋≈⊇ ∞≈ +∞† ∋∞∋++∋∋≈ ;≈ ≈+∞∋† ∋∞≈ ⊥†∋≈∋+†+≈∞. 7+∋≈≈⊥++†∞≈=+∋∞≈ ++∞≈⊥∞≈ ∋+†∞≤∞†∞≈ †∞⊥∞≈ ⊇∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞-+;≤+†;≈⊥ ;≈ ≈∋∋+ ⊇∞ +∞;†∞≈ +† .....

8;∞+ ;≈ 470 =+++ ≈+⊇;⊥: ∋≤†;∞† †+∋≈≈⊥++†. 4†≈ ∞∞≈ ⊇∞∞††{∞ †∞ ⊥+++† ;≈ =+++ ⊥∋≈≈;∞† +† ∋≤†;∞† †+∋≈≈⊥++† (+;{=++++∞∞†⊇ ∞∞≈ +∋≤†∞+;∞), ⊇∋≈ ≈†∞;† +∞† ≤∞†∋∞∋++∋∋≈ +∞† ⊇∞∞††{∞ ;≈ ∞≈ =++∋† ∞∞≈ +†∋∋≈{∞, ≠∋∋+⊇+++ +∞† ⊇∞ ≤∞† +;≈≈∞≈∂+∋†: ∞≈⊇+≤+†+≈∞. 8∞ †+≈+≈+∋∞≈ ;≈ ⊇∞ ≤∞† =∞+≈∋∞††∞≈ ∋∞† +∞† +†∋∋≈{∞ ∞≈ =∞+†∞+∞≈ +∞† +⊥⊥∞≈+∋∞≈ ⊇∞∞††{∞. 4;∞† †∞ ⊥∞++∞;∂∞≈ ∋†=∋†≈†+††∞≈ ;≈ +∞† +†∋∋≈{∞ =∞+≈∋∞††∞≈ ∋∞† +∞† ≤∞†∋∞∋++∋∋≈: ∞≠+≤+†+≈∞.

4∞† ∞≠+≤+†+≈∞ ++∞≈⊥† ⊇∞ ≤∞† ++∂ ⊥∞⊥++⊇∞≤∞∞+⊇∞ ∞;≠;††∞≈ ≈∋∋+ +∞;†∞≈.

844 +∞=∋† ⊇∞ ;≈†++∋∋†;∞ =+++ ∋† {∞ ∞;⊥∞≈≈≤+∋⊥⊥∞≈. 8∞ ⊇∞++∞†∞ +∞†;≠ ;≈ ∞∞≈ ∂∞†∞≈ ∋∋≈ ∞†∂∋∋+ ⊥∞∂+⊥⊥∞†⊇∞ ≈∞≤†∞+†;⊇∞≈.

9∞≈ ≈∞≤†∞+†;⊇∞ +∞≈†∋∋† ∞;† ∞∞≈ †+≈†∋∋†⊥++∞⊥, ∞∞≈ ≈∞;∂∞+∋+†∞≤∞∞† ∞≈ ∞∞≈ ≈†;∂≈†+†+∋≈∞. 4∋≈ ⊇∞ ≈∞;∂∞+∋+†∞≤∞∞† =;† ∞∞≈ ≈†;∂≈†+†+∋≈∞, ∞+ =;{≈ 4 =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞:

 • 4⊇∞≈;≈∞ (4) - 7++∋;≈∞ (7)

 • 0+†+≈;≈∞ (0) - 6∞∋≈;≈∞ (6)

8∞ =∋+;∋†;∞ ;≈ ∞;≠;††∞≈ +∋≈⊥† ∋† =∋≈ +∞† ∋∋≈†∋†, ⊇∞ =+†⊥++⊇∞ ∞≈ ⊇∞ ∂∞∞=∞ =∋≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈.

9é≈ 844 †+;⊥†∞† =++∋† éé≈ ∋∋;≈+=∞∞+. 8∞† ∋∋≈†∋† †+;⊥†∞††∞≈ +∞⊥∋∋†† ⊇∞ †∞≈⊥†∞ =∋≈ ⊇∞ ⊥+†+⊥∞⊥†;⊇∞∂∞†∞≈. 740/476 ;≈ +∞† ≈†∋+†≤+⊇+≈. 8∞ ≤+∋⊥†∞†∞ ≤+⊇∞=;≈ ∋∞† ⊇∞ ;≈†++∋∋†;∞ +∋ ∞∞≈ ∞;≠;† †∞ ∋∋∂∞≈ +∞∞† ∞∞≈ ⊥∞≈. 9≈=+∋∞≈ ;≈ ⊇∞ ≤∞†∂∞+≈ ∋∋∂∞≈ ∞∞≈ ∂+⊥;∞ =∋≈ +∞† 844: +∞† 544. 7∞⊥∞≈+=∞+ 0 ∂+∋† ;≈ +∞† 544 6, ∞≈ †∞⊥∞≈+=∞+ 4 ∂+∋† 0. 8∞ 544-∂∞†∞≈ +∞∞†† ∋†≈ ≈∞;∂∞+ +;++≈∞ ;.⊥.=. ⊇∞+≠++;++≈∞. 2;∋ ⊇∞ ∂∞+≈⊥++;ë≈ =∞+†∋∋† +∞† 544-∋+†∞≤∞∞† ⊇∞ ∂∞+≈ ∞≈ ⊇∞ +;++≈+∋∞≈ †∞=∞≈ ⊇∞ 544-≤+⊇∞ ∋† ∞≈ =∞+†∋†∞≈ ⊇∞=∞ ≈∋∋+ ∞∞≈ ⊥+†+⊥∞⊥†;⊇∞.

8∞ ≤∞†≤+≤†∞≈ (⊇∞ ⊥∞+;+⊇∞ ≠∋∋+;≈ ∞∞≈ ≤∞† +≈†≈†∋∋†, ⊥++∞;†, ∋≤†;∞† ;≈ ∞≈ ⊇∞∞††) +∞≈†∋∋† ∞;† ⊇∞ 61-, 3-, 62-, ∞≈ 4-†∋≈∞.

8∞ ∞∞+≈†∞ ⊇+;∞ =;{≈ ⊇∞ ;≈†∞+†∋≈∞, ⊇∞ ≤+++∋+≈+∋∞≈ =;{≈ ≈+⊥ ≈;∞† =;≤+†+∋∋+. 3;{ ⊇∞ 61-†∋≈∞ ⊥++∞;† ⊇∞ ≤∞†, +;{ ⊇∞ 3-†∋≈∞ =∞+⊇∞++∞†∞≈ 844-∋+†∞≤∞†∞≈ =;≤+ ≠∋∋+⊇+++ †≠∞∞ ≤+++∋+≈+∋∞≈ +≈†≈†∋∋≈. 8∞ †≠∞∞ ≤+++∋∋†;⊇∞≈ (;⊇∞≈†;∞∂∞ +∞†††∞≈) =∋≈ ∞∞≈ ≤+++∋+≈++∋ +†;{=∞≈ +;{ +∞† ≤∞≈†++∋∞∞+ =∋≈† ∋∋≈ ∞†∂∋∋+. 3;{ ⊇∞ 62-†∋≈∞ ≠++⊇∞≈ +∞;⊇∞ 844-∋+†∞≤∞†∞≈ +⊥ ∂+⊥;∞∞+†+∞†∞≈ ⊥∞≤+≈†++†∞∞+⊇ ∞≈ ⊇∞ +=∞+;⊥∞ .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 2 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents