Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.26 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf
Preview page 4 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Paleontologie is de wetenschap die fossielen bestudeert. Ze brengen in stambomen de verwantschap tussen fossielen en de huidige organismen in kaart.

Fossielen ontstaan op verschillende manieren:

- Fossielen zijn versteend.

De zachte delen vergaan en er komen lagen sediment overheen, waardoor de resten verstenen. Mineralen vervangen het materiaal Botten verstenen. Planten fossiliseren ook en kunnen afdrukken geven.

- In het droge woestijnklimaat zijn volledige dinosaurusskeletten overgebleven.

- Kou werkt conserverend en zo zijn compleet bevroren organismen gevonden.

- De zure en zuurstofarme omstandigheden in veenmoerassen remmen de afbraak van dode lichamen, waardoor veenlijken worden gevormd.

- In barnsteen, gestolde hars, zijn vooral fossiele insecten bewaard gebleven.

Wetenschappers gebruiken fossiele soorten die een grote geografische verspreiding hebben en slechts beperkte tijd hebben bestaan, als gidsfossielen.

Door fossielen uit aardlagen te vergelijken met gidsfossielen, is snel een indruk te krijgen over de relatieve leeftijd van aardlagen.

Met isotopenonderzoek kunnen onderzoekers de absolute leeftijd van een rotslaag of fossiel bepalen. Isotopen van een scheikundig element verschillen in atoommassa, maar hebben dezelfde ch.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞ †;{⊇ ≠∋∋+;≈ ⊇∞ +∞††† =∋≈ ∞∞≈ ++∞=∞∞†+∞;⊇ ;≈+†++⊥ ;≈ =∞+=∋††∞≈, +∞∞† ⊇∞ +∋†=∞+;≈⊥≈†;{⊇. 9∞≈ +≈⊇∞+=+∞∂∞+ ∂∋≈ ∞;† ⊇∞ =∞+⊇≠∞≈∞≈ ++∞=∞∞†+∞;⊇ ∞†∞∋∞≈† +;{ ∞∞≈ †+≈≈;∞† +∞+∞∂∞≈∞≈ ++∞ †∋≈⊥ ⊥∞†∞⊇∞≈ +∞† †+≈≈;∞† ;≈ ⊥∞≈†++=∞≈.

7;≈≈∋∞∞≈ ⊇∞∞†† ++⊥∋≈;≈∋∞≈ ;≈ +⊥ +∋≈;≈ =∋≈ †;≤+∋∋∋≈++∞≠. 8+∋+†+⊥∞ ≈†+∞≤†∞+∞≈ ;≈ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ +∞++∞≈ +∞†=∞††⊇∞ ++∞≠⊥†∋≈, ∋∋∋+ =∞+=∞††∞≈ ∞∞≈ ∋≈⊇∞+∞ †∞≈≤†;∞.

8+∋+†+⊥∞ ⊇∞†∞≈ +∞=;≈⊇∞≈ =;≤+ +⊥ ⊇∞=∞††⊇∞ ⊥†∞∂, =;{≈ +⊥⊥∞++∞≠⊇ ∞;† ⊇∞=∞††⊇∞ ∞†∞∋∞≈†∞≈ ∞≈ =;{≈ ∋∋≈⊥∞⊥∋≈† ∋∋≈ +∞≈ †∞≈≤†;∞. 4;≈≈;≈⊥ †;≈∂≈, †+≈≈;∞†∞ +=∞+⊥∋≈⊥≈≈++∋∞≈, +∞†⊥∞≈ ⊇∞ =∞+≠∋≈†≈≤+∋⊥ †∞ =∞+⊇∞;⊇∞†;{∂∞≈. 8+++ ∞∞≈ =∞+∋≈⊇∞+∞≈⊇∞ +∋⊥∞=;≈⊥ ∂∞≈≈∞≈ ++⊥∋≈ +∞≈ †∞≈≤†;∞ =∞+†;∞=∞≈. 4≈∋†+⊥∞ ≈†+∞≤†∞+∞≈ +∞++∞≈ ∞∞≈=∞††⊇∞ †∞≈≤†;∞, ∋∋∋+ ∞∞≈ =∞+≈≤+;††∞≈⊇ ++∞≠⊥†∋≈. 8∋≈ ;≈ ∞+ ≈⊥+∋∂∞ =∋≈ ∞∞≈ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ∋†∂+∋≈†.

8∞ =∞+≈≤+∞;⊇∞≈+∞;⊇ ∋∋≈ †∞=∞≈≈=++∋∞≈ +⊥ ∋∋+⊇∞ +∞∞† +;+⊇;=∞+≈;†∞;†.

3;+⊇;=∞+≈;†∞;† ;≈ =∋≈ +∞†∋≈⊥ =+++ ∋† +∞† †∞=∞≈ +⊥ ∋∋+⊇∞. 9≤+≈+≈†∞∋∞≈ =∞+⊇≠;{≈∞≈ ⊇+++ ⊇∞ ∋∞≈≈ ∞≈ ⊇∞ +;+⊇;=∞+≈;†∞;† ∂+∋† ;≈ ⊥∞=∋∋+.


4+;≈†+†∞†∞≈ ⊇∋≤+† ⊇∋† †∞=∞≈ ≈⊥+≈†∋∋≈ +≈†≈†+≈⊇ ∞;† †∞=∞≈†+=∞ ∋∋†∞+;∞: ⊥∞≈∞+∋†;+ ≈⊥+≈†∋≈∞∋.

4;††∞+ +++†≈†∞ ⊇∞ =∞+∋+∞⊇∞†;{∂∞ ∋†∋+≈†∞∞+ =∋≈ ⊇∞ {+≈⊥∞ ∋∋+⊇∞ ≈∋. 8;∞+ +≈†≈†+≈⊇∞≈ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈, ∋∋∋+ †+∞≈ +;{ ⊇;† ⊇∞∞⊇ ∋∞† ⊇∞ ≠∞+∂∞†;{∂∞ +∞+∋†∋+≈†∞∞+ +≈†≈†+≈⊇ ∞+ ⊥∞∞≈ †∞=∞≈. 8∞ ++∞≠≈†∞≈∞≈ =∋≈ +∞† †∞=∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ⊇∞≈ =;∋ ∋∞†∞++;∞†∞≈ +† ∂+∋∞†∞≈ +⊥ ∋∋+⊇∞ =;{≈ ⊥∞∂+∋∞≈.

1≈ ⊇∞ +∞+≈+∞⊥ =∋≈ ⊇∞ ∋∋+⊇∞ =+∞⊇∞≈ =∞†=∞+∞≈ +≈†≈†∋∋≈ =;{≈, ⊇;∞ ++††∞†{∞≈ =++∋∞≈ ∞≈ ∋†≈ ≤∞†∋∞∋++∋∋≈ =+++ ⊇∞ ∞∞+≈†∞ ≤∞††∞≈ ⊥+†⊇∞≈, ⊇;∞ +≈†≈†+≈⊇∞≈ ⊇+++ ≤+∞∋;≈≤+∞ +∞∋≤†;∞≈ ;≈ ⊇∞ +†∋∋≈{∞≈.

9∞+≈† 544 ∞≈ †∋†∞+ +∞† ≈†∋+;∞†∞+∞ 844 =+∞⊇∞≈ ∞∞≈ ≈†∞+∞≈⊇∞ ++† +∞++∞≈.

8∞ ∋≈∋∞+++∞ +∞†∞++†++†∞ +∋≤†∞+;ë≈ †∞∞†⊇∞≈ =∋≈ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈, ⊇+++ ⊇;∞ ∋†≈∋∋∞ =∋≈ ⊇;∞ ≈†+††∞≈ +≈†≈†+≈⊇∞≈ †+†+∋∞†+†++†∞ +∋≤†∞+;ë≈, ≠∋∋+⊇+++ =∞∞+≈†+† ;≈ ⊇∞ ∋†∋+≈†∞∞+ ∂≠∋∋, ≠∋∋+⊇+++ ∋∞+.....

8∞ ∞≈⊇+≈+∋+;+≈∞†+∞++;∞ =∞⊥† ⊇∋† ⊥++∂∋+++†∞≈ ∞∞≈ ≈+∋+;+≈∞ =;{≈ ∋∋≈⊥∞⊥∋∋≈ ∋∞† ∞†∂∋∋+, ⊇+++ =∞ +⊥ †∞ ≈∞∋∞≈ ;≈ +∞≈ ≤∞† ∋†≈ ≤+†+++⊥†∋≈†∞≈.

5+ +∞++∞≈ ++∂ ∋∞+++∞ ⊥++†∞++∋≤†∞+;ë≈ =;≤+ +≈†≠;∂∂∞†⊇ †+† ∋;†+≤++≈⊇+;ë≈.

2+†⊥∞≈≈ +≈⊇∞+=+∞∂∞+≈ +≈†≠;∂∂∞†∞≈ ≤∞††∞≈ †+† ≠∞∞†≈∞†≈, ++⊥∋≈∞≈ ∞≈ ∞∞≈=+∞⊇;⊥∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈. 0∞††∞≈ ≈⊥∞≤;∋†;≈∞+∞≈ ∞≈ ∂+;{⊥∞≈ +∞≈ ∞;⊥∞≈ †∞≈≤†;∞.

8∞† ∋∞≈≈∞†;{∂ ⊥∞≈++∋ ⊥++{∞≤† +∞∞†† ⊇∞ ⊥∞≈∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∋∞≈≈ ;≈ ∂∋∋+† ⊥∞++∋≤+†.

8∞ ⊥∞≈∞†;≈≤+∞ =∞+≠∋≈†≈≤+∋⊥ †∞≈≈∞≈ †≠∞∞ ≠;††∞∂∞∞+;⊥∞ ∋∞≈≈∞≈ ∞;† 9∞++⊥∋ +† 4=;ë ;≈ 99,9%. 4∞≈≈∞≈ ∞;† 4†+;∂∋ =∞+≈≤+;††∞≈ +≈⊇∞+†;≈⊥ ∋∞∞+ †∞≈≈∞≈ ∞†∂∋∋+, ⊇+++⊇∋† 4†+;∂∋≈∞≈ =∋≈ +∞⊥∋∋†⊇∞ ⊥∞≈∞≈ ∋††∞†∞≈ +∞++∞≈ ⊇;∞ ∋≈⊇∞+∞ ∋∞≈≈∞≈ ≈;∞† +∞++∞≈. 8;∞+∞;† ;≈ ∋† †∞ †∞;⊇∞≈ ⊇∋† =∞ ∞∞+⊇∞+ ;≈ ⊇∞ ≈†∋∋+++∋ =∋≈ ⊇∞ ∋∞≈≈ =+++∂+∋∞≈ ⊇∋≈ 9∞++⊥∞∋≈∞≈ +† 4=;∋†∞≈. 0+∂ ;≈ +∞† ⊥∞≈++∋ =∋≈ ∋≈⊇∞+∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ ;≈ ∂∋∋+† ⊥∞++∋≤+†.

7;≈≈∋∞∞≈ ⊥†∋∋†≈†∞ ⊇∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ +;{∞∞≈ ;≈ ≈†∞∞⊇≈ ⊥++†∞+∞ ⊥++∞⊥∞≈: ++⊥∋≈;≈∋∞≈, ≈+++†∞≈, ⊥∞≈†∋≤+†∞≈, †∋∋;†;∞≈, ++⊇∞≈, ∂†∋≈≈∞≈, +;{∂∞≈.

Elk van deze groepen is een taxon. Het uitgangspunt in de cladistiek is de clade. Een clade bestaat uit een groep organismen met een gemeenschappelijk uniek homoloog kenmerk inclusief de gemeenschappelijke voorouder. Zo'n stamboom is een cladogram. Een cladogram wordt gemaakt op basis van DNA-volgorde.

Bij co-evolutie evolueren twee soorten zo dat ze elkaar beter kunne helpen.


Hoofdstuk 9 BLOEDSOMLOOP


Trainen van de hartspier is mogelijk door het hart regelmatig sneller en harder te laten werken.

Elke spier neemt toe in dikte en kracht door hem regelmati.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9∞≈ ∋∞≈≈∞†;{∂ +∋+† +∞≈†∋∋† ∞;† ∞∞≈ †;≈∂∞+ ∞≈ ∞∞≈ +∞≤+†∞+ +∞††† ∋∞† ∞†∂∞ +∞††† ∞∞≈ ∂∋∋∞+ ∞≈ ∞∞≈ ++∞=∞∋. 8∞ ∞∞+≈†∞ †++≈ =∋≈ ∞∞≈ +∋+†≈†∋⊥ ;≈ +∞† ≈†∞;†∞≈ =∋≈ ⊇∞ +∋+†∂†∞⊥⊥∞≈, ⊇∞ †≠∞∞⊇∞ †++≈ +∞† ≈†∞;†∞≈ =∋≈ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+∂†∞⊥⊥∞≈.

9∞≈ +∋+†≈†∋⊥ +∞≈†∋∋† ∞;† ⊇+;∞ †∋≈∞≈ ⊇;∞ ≈∋∋∞≈ ⊇∞ +∋+†≤+≤†∞≈ =++∋∞≈: +∞† =∞††∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∂∋∋∞+≈, +∞† †∞∞⊥⊥∞+≈∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∂∋∋∞+≈ ∞≈ ∞∞≈ ∂++†∞ ⊥∋∞=∞. 4∋≈ +∞† +∞⊥;≈ =∋≈ ⊇∞ =∞††∋≈∞ =;{≈ ⊇∞ ∂∋∋∞+≈ ∞≈ ⊇∞ ++∞=∞∋≈ +≈†≈⊥∋≈≈∞≈: ⊇;∋≈†+†∞. 8∞ ++∞=∞∋≈ †+∞∂∂∞≈ ≈∋∋∞≈: ⊇∞ ++∞=∞∋≈+≈†+†∞ ∞≈ +†+∞⊇ ≈†+++∋ ⊇∞ ∂∋∋∞+≈ ;≈. 8∋∋+≈∋ =+†⊥† ⊇∞ ∂∋∋∞+≈+≈†+†∞. 8∞ ⊇+∞∂ +⊥ +∞† +†+∞⊇ ≈†∞;† ⊇∞ +∋+†∂†∞⊥⊥∞≈, +⊥∞≈† ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+∂†∞⊥⊥∞≈ ∞≈ †∋∋† +∞† +†+∞⊇ ≈∋∋+ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈ ≈†++∋∞≈.

8∞ +∞≤+†∞+++∞=∞∋ ⊥+∋⊥† 02-∋+∋ +†+∞⊇ ≈∋∋+ ⊇∞ †+≈⊥∞≈.

8∞† 02-+;{∂∞ +†+∞⊇ ∂+∋† †∞+∞⊥ ≈∋∋+ ⊇∞ †;≈∂∞+++∞=∞∋: ⊇∞ ∂†∞;≈∞ +†+∞⊇≈+∋†++⊥. 8∞ †;≈∂∞+ +∋+†+∞††† ⊥+∋⊥† +∞† 02-+;{∂∞ +†+∞⊇ ≈∋∋+ ⊇∞ ++⊥∋≈∞≈. 8∞† 02-∋+∋∞ +†+∞⊇ ≈†+++∋† †∞+∞⊥ ;≈ ⊇∞ +∞≤+†∞+++∞=∞∋: ⊇∞ ⊥++†∞ +†+∞⊇≈+∋†++⊥. 3∞;⊇∞ +†+∞⊇≈+∋†+⊥∞≈ =++∋∞≈ ⊇∞ ⊇∞++∞†∞ +†+∞⊇≈+∋†++⊥. 8+++ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈ ≈†+++∋† +∞† +†+∞⊇ =∋≈ +∞† +∋+† ∋†. 1≈ ∋⊇∞+≈ ≈†+++∋† +∞† +†+∞⊇ =∋≈ ⊇∞ ++⊥∋≈∞≈ ≈∋∋+ +∞† +∋+† †+∞.

1≈ ⊇∞ ≠∞∞†≈∞†≈ ≈†+++∋† +∞† +†+∞⊇ ⊇+++ +∋∋+=∋†∞≈. 1∞ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ =;††∞≈ ⊇∞≈ ∋††;{⊇ ;≈ ∞∞≈ +†+∞⊇=∋†: {∞ +∞+† ∞∞≈ ⊥∞≈†+†∞≈ +†+∞⊇≈+∋†++⊥. 8;† =++⊥† =+++ ≈≈∞† †+∋≈≈⊥++† =∋≈ 02-+;{∂ +†+∞⊇. 9∞≈ =;≈≈∞≈+∋+† +∞∞†† ∋∋∋+ éé≈ ++∞=∞∋ ∞≈ éé≈ ∂∋∋∞+. 2;∋ ⊇∞ ∂;∞∞≠∞≈ ∂+;{⊥† ⊇∞ =;≈ 02-+;{∂ +†+∞⊇. 1≈≈∞≤†∞≈ +∞++∞≈ ∞∞≈ ⊥+++† +†+∞⊇=∋† ∋∞† +∋+†∂∋∋∞+≈, ⊇∞ +∋+†+∞;≈. 8∞† +†+∞⊇ ≈;{⊥∞†† ;≈ ⊇∞ ∂+⊥ ⊇+++ ⊇∞ +⊥∞≈ +∞;∋†∞≈ †∞≈≈∞≈ ≤∞††∞≈ ⊇+++ ∞≈ ⊇∞ +∋+†∂∋∋∞+≈ =∞;⊥∞≈ +∞† +†+∞⊇ +∋+++⊥.

02 ≈∞∋∞≈ ;≈≈∞≤†∞≈ +⊥ =;∋ †+∋≤+∞∞ë≈.

2+++ ⊇∞ ⊥∞++++†∞ ∂+;{⊥† ∞∞≈ +∋++ 02 =∋≈ ⊇∞ ⊥†∋≤∞≈†∋, ≠∋∋+⊇+++ +∋††-02-+;{∂ +†+∞⊇ ⊇∞ +∞≤+†∞+∂∋∋∞+ ;≈ ∂+∋†. 8∞ †+≈⊥∞≈ ≈⊥∞†∞≈ ∞∞+≈† ≈+⊥ ⊥∞∞≈ ++† +;{ ⊥∋≈≠;≈≈∞†;≈⊥. 8∞† +†+∞⊇ ≈†+++∋† =;∋ +∞† +=∋†∞ =∞≈≈†∞+ =∋≈ ⊇∞ +∞≤+†∞+ ≈∋∋.....

4∋ ⊇∞ ⊥∞++++†∞ =;≈⊇∞≈ =∞+∋≈⊇∞+;≈⊥∞≈ ;≈ ⊇∞ +†+∞⊇≈+∋†++⊥ ⊥†∋∋†≈:

8∞ †+≈⊥∞≈ =∞††∞≈ =;≤+ ∋∞† †∞≤+†.

8∞† †++∋∋∞≈ +=∋†∞ ≈†∞;†. 8∞ +∞≤+†∞+ ∞≈ †;≈∂∞++∞††† +∋∂∞≈ =+††∞⊇;⊥ ⊥∞≈≤+∞;⊇∞≈.

8∞ =∞++;≈⊇;≈⊥ †∞≈≈∞≈ ⊇∞ ∋++†∋ ∞≈ †+≈⊥≈†∋⊥∋⊇∞+ ≈†∞;†.

8∞† +†+∞⊇=∋† †∞≈≈∞≈ ⊇∞ ≈∋=∞†≈†+∞≈⊥∋⊇∞+ ∞≈ ⊇∞ ++††∞ ∋⊇∞+ ≈†∞;†.

8∞ +†+∞⊇=∋†∞≈ =∋≈ ⊇∞ ≈∋=∞†≈†+∞≈⊥ =∞+≈≤+++∋⊥∞†∞≈.


8∞ ∋∋≈†+∞∂∂;≈⊥≈∂+∋≤+† (⊥-∂+∋≤+†) =∋≈ ⊇∞ ∋∋+⊇∞ +∞⊥∋∋†† +≈≈ ⊥∞≠;≤+† ∞≈ ++∂ +∞† ⊥∞≠;≤+† =∋≈ +≈≈ +†+∞⊇.

9≠†+∋ ⊥-∂+∋≤+† ;≈ †++⊥;≈⊥≈ †+∞∂† ∞≠†+∋ +†+∞⊇ ≈∋∋+ +∞≈∞≈ ∞≈ +∞;∂ ∞≈ ⊇∞≈ ∋;≈⊇∞+ ≈∋∋+ +∞† +++†⊇ ∞≈ +∞† +∋+†. 3;{ ++⊥∞ ⊥-∂+∋≤+† ∂+;{⊥∞≈ ⊥;†+†∞≈ †∋≈† =∋≈ ≈†∞≤+†∞+ =;≤+† +† ∞∞≈ ⊥-700. 8∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈ ;≈ ⊇∞ +∞≈∞≈ =∞+≈∋∞≠∞≈, ⊇;† =∞++++=∋∋∂† ∞∞≈ ++⊥∞ +∋+†≈†∋⊥†+∞⊥∞∞≈†;∞ ∞≈ ++⊥∞ +†+∞⊇⊇+∞∂. 0;†+†∞≈ ≈⊥∋≈≈∞≈ ⊇∞ ∋+∋- ∞≈ +∞∞≈≈⊥;∞+∞≈ ∋∋≈ ∞≈ ⊥∋≈≈∞≈ ∞∞≈ ≈⊥∞≤;∋†∞ ∋⊇∞∋+∋†;≈⊥≈†∞≤+≈;∞∂ †+∞.

3+ ∞†∂∞ ≈+≈†+†∞ =∋≈ +∞† +∋+† ⊥∞+≈∞≈ +∞;⊇∞ ∂∋∋∞+≈ +†+∞⊇ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈ ;≈.

8∞=∞ ⊥+∋⊥⊇+∞∂ =∞++++=∋∋∂† ∞∞≈ ≈+≈†+†;≈≤+∞ ⊇+∞∂ +† ++=∞≈⊇+∞∂ ;≈ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈. 8∞ ∞†∋≈†;≤;†∞;† =∋≈ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈ ⊇∞∋⊥† ⊇∞ ⊇+∞∂=∞+++⊥;≈⊥ ∞≈;⊥≈=;≈≈ ∞≈ =∞++++⊥† ⊇∞ ⊇+∞∂ ≈∋ +∞† ≈†∞;†∞≈ =∋≈ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+∂†∞⊥⊥∞≈. 7;{⊇∞≈≈ ⊇∞ ⊇;∋≈†+†∞ +≈†≈⊥∋≈≈∞≈ ⊇∞ ∂∋∋∞+≈ ∞≈ +≈†≈†∋∋† ∞+ ⊇∞ ⊇;∋≈†+†;≈≤+∞ ⊇+∞∂ +† +≈⊇∞+⊇+∞∂. 1≈ ⊇∞ †++⊥ =∋≈ ⊇∞ {∋+∞≈ +≈†≈†∋∋† ∋†+∞++≈≤†∞++≈∞, ∞∞≈ =∞+≈∋∞≠;≈⊥ ∞≈ =∞+≈†.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 4 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents