Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.26 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf
Preview page 5 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Cholesterol is nodig voor het stabiliseren van celmembramen en als grondstof voor het maken van onder andere geslachtshormonen, maar het kan ook leiden tot atherosclerose.

Bij het meten van de bloeddruk legt een arts een manchet rond de bovenarm.

Het bloedvat is dichtgedrukt en er stroomt geen bloed. De arts verlaagt de druk en hoort bij iedere hartpomp bloed stromen. Dit is de bovendruk. Op een gegeven moment neemt de druk verder af en hoort hij geen pomp meer. Dit is de onderdruk. De bovenarm is een geschikte plek omdat het op de hoogte van het hart zit en dus dezelfde bloeddruk daar heeft.


Op een hartfilmpje staat de elektrische activiteit in de boezems en de kamers.

De sinusknoop vuurt elektrische activiteit in de wand van de rechterboezem. Zenuwen verhogen of verlagen het tempo. Spiervezels trekken samen, waardoor beide boezems samentrekken. De elektrische stroom bereikt een tweede gebied: de AV-knoop. Hier treedt vertraging op, waardoor de kamers later samentrekken. Via de Bundel van His verspreiden signalen zich in de Purkinjevezels, wat kamersystole veroorzaakt waardoor bloed de slagaders in komt.

De P-top in het ecg is het samentrekken van de boezems, het QRS-complex het samentrekken van de kamers en de T-top het ontspannen van de kamervezels.

Alle toppen en dalen zijn een optelsom van verschillende elektrische activiteiten. Het lezen van een ecg is daarom niet eenvoudig en is een ecg niet altijd genoeg voor onderzoek.

Zenuwstelsel en hormonen beïnvloeden het ritme waarmee de sinusknoop, ook wel de natuurlijke pacemaker, signaal afgeeft.

Het hartminuutvolume is de hoeveelheid bloed die het hart per minuut rond pompt. Het slagvolume is de hoeveelheid bloed per hartslag. Bij grotere inspanning neemt de hoeveelhei.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3;{ ;≈≈⊥∋≈≈;≈⊥ =∞+∋≈⊇∞+† ≈;∞† ∋††∞∞≈ +∞† +∋+†∋;≈∞∞†=+†∞∋∞, ∋∋∋+ ++∂ ⊇∞ =∞+⊇∞†;≈⊥ =∋≈ +∞† +†+∞⊇ +=∞+ ⊇∞ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ++⊥∋≈∞≈.


8∞ ∋∞∞≈†∞ ≈†+††∞≈ ⊇;∞ +∞† +†+∞⊇ =∞+=+∞+†, =;{≈ +⊥⊥∞†+≈† ;≈ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋, +∞† ≠∋†∞+;⊥∞ ⊇∞∞† =∋≈ +∞† +†+∞⊇.

8∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ +∞=∋† ++∂ ∞;≠;††∞≈ ∋∞† =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ †∞≈≤†;∞≈, =+∋†≈ †+∋≈≈⊥++†∞+∞≈, ∋†≠∞∞+ ∞≈ +†+∞⊇≈†+††;≈⊥. 8∞ ∞;≠;††∞≈ =++∋∞≈ ∞∞≈ ≤+††+ï⊇ ∞≈ =;{≈ =∞∞+ †;{≈ ;≈ +∞† ⊥†∋≈∋∋ =∞+⊇∞∞†⊇. 3†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ +∞=∋† ++⊇∞ ∞≈ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ∞≈ +†+∞⊇⊥†∋∋†{∞≈. 5∞ +≈†≈†∋∋≈ ;≈ +∞† ++⊇∞ +∞∞≈∋∞+⊥. 5+⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ †+∋≈≈⊥++†∞+∞≈ 02 ∞≈ 002, ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ =;{≈ =+++ ⊇∞ ∋†≠∞∞+ ∞≈ +†+∞⊇⊥†∋∋†{∞≈ =+++ ⊇∞ +†+∞⊇≈†+††;≈⊥.

8∋≈∂=;{ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ;≈ +∞† ∋+⊥∞†;{∂ +∋ 200 ∋7 02 ⊥∞+ 7 †∞ =∞+=+∞+∞≈.

9+ ;≈ =∞∞† +∞;∋†∞ =+++ +∞∋+⊥†++;≈∞∋+†∞≤∞†∞≈. 9∞≈ +∞∞∋⊥++∞⊥ ∂∋≈ ∞∞≈ ∋+†∞≤∞∞† 02 +;≈⊇∞≈. 8∞=∞ +;≈⊇;≈⊥ ;≈ ∞∞≈ +≠;⊥∞≈∋†;∞, ∞∞≈=+∞⊇;⊥ †∞ =∞+++∞∂∞≈ ;≈ =∞+⊥∞†;{∂;≈⊥ †+† ∞∞≈ +≠;⊇∋†;∞. 1≈ ⊇∞ †+≈⊥∞≈ ;≈ ∞∞≈ ++⊥∞ ⊥∋+†;ë†∞ 02-≈⊥∋≈≈;≈⊥, ⊇∞ ⊥02, ;≈ 12-14 ∂0∋. 8∞† +∞∋+⊥†++;≈∞ +∋∋∂† =+++ 96% =∞+=∋⊇;⊥⊇ ∋∞† 002 ∞≈ ;≈ ≈∋ ⊇∞ ≠∞∞†≈∞†≈ =+++ 20% =∞+=∋⊇;⊥⊇.

0⊥ ⊥++†∞ +++⊥†∞ ;≈ ⊇∞ ⊥02 †∋∋⊥, ≠∋∋+⊇+++ +∞† †;≤+∋∋∋ ∋∞∞+ +∞∋+⊥†++;≈∞ ⊥∋∋† ⊥++⊇∞≤∞+∞≈ ∞≈ ∞+ ∋∞∞+ 02 =∞+=+∞+† ∂∋≈ ≠++⊇∞≈.

02-∋∋≈∂∞+≈ =++⊥∞≈ =+++ ∞∞≈ +†;{=∞≈⊇∞ ⊥02 ⊇+∞∂. 0;†+†∞≈ †+∋;≈∞≈ ;≈ +∞;∋†∞≈ ≠∋∋+ ⊇∞ 02-⊇+∞∂ ∂∞≈≈†∋∋†;⊥ =∞+†∋∋⊥⊇ ;≈. 5∞ †∞+∞≈ ⊇∞ ⊥∞=+†⊥∞≈ =∋≈ ∞∞.....

1≈ +∋+⊇≠∞+∂∞≈⊇∞ ≤∞††∞≈ ++∞⊇† +≠;+∞∋+⊥†++;≈∞ ∋;≈⊇∞+ 02 =∋≈†. 0+∂ ≠++⊇† ∞+ ∋∞∞+ 002 ⊥∞⊥++⊇∞≤∞∞+⊇ ∞≈ ⊇∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ ⊥002 =++⊥† =+++ ∞∞≈ ⊇∋†;≈⊥ =∋≈ +∞† ⊥∞+≤∞≈†∋⊥∞ +≠;+∞∋+⊥†++;≈∞, ≠∋∋+⊇+++ +∞† +†+∞⊇ 12% ∞≠†+∋ 02 ∋†⊥∞∞††.

9∞≈ ++⊥∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ 002 †∞;⊇† †+† ∞∞≈ †∋⊥∞+∞ ⊥8 ∞≈ ⊇∞≈ †+† ∋;≈⊇∞+ 02-+;≈⊇;≈⊥ ∋∋≈ +∞∋+⊥†++;≈∞. 9∞≈ ++⊥∞+∞ †∞∋⊥∞+∋†∞∞+ †∞;⊇† †+† ∞∞≈ †∋⊥∞+ ⊥∞+≤∞≈†∋⊥∞ +≠;+∞∋+⊥†++;≈∞, ≠∋∋+⊇+++ ∞+ ∞≠†+∋ 02-∋†⊥;††∞ ;≈. 8;† ∋††∞≈ +∞∞† +∞† 3+++-∞††∞≤†. 3⊥;∞+≤∞††∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ∞∞≈ ⊇∞∞† =∋≈ ⊇∞ 02 +⊥≈†∋∋≈ ;≈ +∞† ∞;≠;† ∋++⊥†++;≈∞, ⊇∋† 02 ≈†∞+∂∞+ +;≈⊇† ⊇∋≈ +∞∋+⊥†++;≈∞ ∞≈ ≠++⊇† ∋†⊥∞⊥∞=∞≈ +;{ ∞+⊥ †∋⊥∞ ⊥02.

5+⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ =;{≈ ++∂ =+++ 002-†+∋≈≈⊥++† +∞†∋≈⊥+;{∂. 5% †+≈† +⊥ ;≈ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋, 25% +;≈⊇† ∋∋≈ +∞∋+⊥†++;≈∞, ⊇∞ +=∞+;⊥∞ 70% ∋∞† 820 †+† 82003, ⊇∋† ≈⊥†;†≈† ;≈ 8003- ∞≈ 8+, ⊇;∞ ⊇∋≈ ≠∞∞+ +;≈⊇∞≈ †+† 8+8.

8003- =∞+†∋∋† ⊇∞ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ∞≈ 0†- ≈∞∞∋† ⊇∞ ⊥†∋∋†≈ +=∞+.

8∞ ⊥8-≠∋∋+⊇∞ =∋≈ +†+∞⊇ ;≈ 7,40 ∞≈ ;≈ ∋⊇∞+†;{∂ +†+∞⊇ 7,36. 8∞∋+⊥†++;≈∞ ∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ∞;≠;††∞≈ =;{≈ +∞††∞+∞≈⊇∞ ≈†+††∞≈ ∞≈ ≠∞+∂∞≈ ∋†≈ ⊥8-+∞††∞+. 8∞ ∋;≈;∋∋†∞ ⊇∋†;≈⊥ =∋≈ ⊇∞ ⊥8 =++⊥† =+++ ∞∞≈ ≈≈∞††∞+∞ ∋⊇∞∋+∋†;≈⊥, ≠∋∋+⊇+++ ⊇∞ 002-∋†=+∞+ =∞+≈≈∞†⊇ ≠++⊇†.


3†+∞⊇=∋†∞≈ =;{≈ +∞;=∞≈ ⊇;∞ +⊥⊥∞++∞≠⊇ =;{≈ ∞;† †∞=∞≈⊇∞ ≤∞††∞≈.

De wanden van slagaders en aders bestaan uit, dekweefsel, het basaalmembraan, elastisch bindweefsel, glad spierweefsel en bindweefsel. Dekweefselcellen in de grote bloedvaten zijn glad en sluiten goed tegen elkaar aan. In de haarvaten vindt uitwisseling van stoffen plaats. Slagaders hebben een sterke en elastische wand tegen hoge bloeddruk. Kleine slagaders kunnen bij beschadigingen alsnog barsten.

Aders hebben een slappe wand. Trekt een skeletspier samen dan bevordert dit de bloedstroom in de aders van die spier.

Wanneer je ouder wordt, ontstaan er steeds meer vetachtige stoffen in de bloedvaten: atherosclerose. Dit veroorzaakt een hoge bloeddruk en verstopt de bloedvaten.

Bloedplaatjes helpen bij de reparatie van beschadigingen, door aan de beschadigde collageenvezels van het basaal membraan rond het dekweefsel te hechten, waardoor bloedverlies voorkomen wordt en er mi.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1≈ +∞† +†+∞⊇ =;≈⊇∞≈ +∋=∞††;≈⊥∞≈ ⊥†∋∋†≈ ⊇;∞ †∞;⊇∞≈ †+† +†+∞⊇≈†+††;≈⊥. 8∞ ⊥†∋∋†{∞≈†∋≤†++ ∞≈ †++∋++⊥†∋≈†;≈∞, ⊇;∞ =+;{∂+∋∞≈ +;{ +∞≈≤+∋⊇;⊥;≈⊥ =∋≈ +†+∞⊇⊥†∋∋†{∞≈, ≠∞+∂∞≈ ∋†≈ ∞≈=+∋ ∞≈ ∋≤†;=∞+∞≈ ≈;∞∞≠∞ ∋+†∞≤∞†∞≈: ∞∞≈ ≤∋≈≤∋⊇∞ ∋∋≈ +∞∋≤†;∞≈. 0;† ⊥++†++∋+;≈∞ +≈†≈†∋∋† †++∋+;≈∞, ⊇∋† =∞† +∞† +⊥†+≈+∋+∞ †;++;≈+⊥∞∞≈ +∋ †+† +≈+⊥†+≈+∋+∞ †;++;≈∞⊇+∋⊇∞≈, ⊇;∞ ∋†≈ ∞∞≈ ≈∞† +†+∞⊇⊥†∋∋†{∞≈ ∞≈ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ +⊥=∋≈⊥∞≈, =+⊇∋† ⊇∞ ∞;⊥∞≈†;{∂∞ +†+∞⊇≈†+††;≈⊥ ⊥†∋∋†≈=;≈⊇†.

8∞ ⊇+∋⊇∞≈ †∋†∞≈ †+≈ ∞≈ †∋†∞≈ ≈+∋≈ ∞∞≈ †;††∞∂∞≈ ∋≤+†∞+, ≠∋∋+⊇+++ ⊇∞ ⊥†∞∂ ∋;≈⊇∞+ ∞†∋≈†;≈≤+ ≠++⊇† ∞≈ ⊇∞ +†+∞⊇⊇+∞∂ †+∞≈∞∞∋†.

8∞ †∋⊥∞ +†+∞⊇⊇+∞∂ ;≈ ⊇∞ +∋∋+=∋†∞≈ =∞++++=∋∋∂† ⊇∞ †;††+∋†;∞ =∋≈ +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ +∞† +∋∋+=∋† ∞;†, ++∂ ≠∞† ⊇∞ †;††+∋†;∞⊇+∞∂. 3∞;†∞≈ +∞† +†+∞⊇=∋† +∞∞† +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ ≠∞∞†≈∞†=†+∞;≈†+†, ⊇∞ =†+∞;≈†+† ⊇;∞ ≤∞††∞≈ +∋⊥∞∞††.

3†+∞⊇≤∞††∞≈ ∞≈ ⊥++†∞ ∞;≠;†∋+†∞≤∞†∞≈ +†;{=∞≈ ;≈ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ ∋≤+†∞+, ≠∋∋+⊇+++ +∞† ∞∞≈ ++⊥∞+∞ +≈∋+†;≈≤+∞ ≠∋∋+⊇∞ +∞∞††. 8∋† =∞++++=∋∋∂† ∞∞≈ ≤+††+ï⊇-+≈∋+†;≈≤+∞ ⊇+∞∂ ≠∋∋+⊇+++ ≠∞∞†≈∞†=+≤+† ≈∋∋+ +∞† +∋∋+=∋† ≈†+++∋†. 8∞ †;††+∋†;∞⊇+∞∂ ∞≈ ⊇∞ ≤+††+ï⊇-+≈∋+†;≈≤+∞ ⊇+∞∂ ≠∞+∂∞≈ ;≈ †∞⊥∞≈⊥∞≈†∞†⊇∞ +;≤+†;≈⊥, ∞+ ;≈ ∞∞≈ ≈∞††+ †+∋≈≈⊥++† +∞† +∋∋+=∋† ;≈.

8∞ ≈∞††+ †;††+∋†;∞⊇+∞∂ ;≈ ++⊥∞+ ⊇∋≈ ⊇∞ ≈∞††+ ≤+††+ï⊇ +≈∋+†;≈≤+∞ ⊇+∞∂, ≠∋∋+⊇+++ ∞+ ≠∞∞†≈∞†=†+∞;≈†+† ∋≤+†∞++†;{††.

2;∋ ⊇∞ †+∋†∞=∋†∞≈ ∂∞∞+† ⊇∞ ≠∞∞†≈∞†=†+∞;≈†+† †∞+∞⊥ ≈∋∋+ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋. 1≈ ⊇∞ †+∋†∞=∋†∞≈ +∞∞† ⊇∞ =†+∞;≈†+† †+∋†∞. 7+∋†∞ +∞=∋† ⊥∞∞≈ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ∞≈ +†+∞⊇⊥†∋∋†{∞≈, ∋∋∋+ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ≠++⊇∞≈ +;{ †+∋†∞∂≈+⊥∞≈ †+∞⊥∞=+∞⊥⊇.


8++†⊇≈†∞∂ 10 017308918146


1∞ †;≤+∋∋∋≈†∞∋⊥∞+∋†∞∞+ +†;{†† ≈≤++∋∋∞†∞≈ ++≈⊇ ⊇∞ 37 ⊥+∋⊇∞≈.

8;∞ ≠∋∋+⊇∞, ⊇∞ ≈++∋, ⊥+++∞∞+† =;{≈ †;≤+∋∋∋ †∞ +∋≈⊇+∋=∞≈. 9∞≈ +∞⊥∞†∂+;≈⊥ =+++∂+∋† ⊥++†∞ ∋†≠;{∂;≈⊥∞≈. 5∞⊥∞†∂+;≈⊥∞≈ +∞≈†∋∋≈ ∞;† ∞∞≈ +∞≤∞⊥†++ ∞≈ ∞∞≈ ∞††∞≤†++ ⊇;∞ ≈∋∋∞≈ ∞∞≈ ≠∋∋+⊇∞ ++≈⊇ ⊇∞ ;≈⊥∞≈†∞†⊇∞ ≈++∋ ⊥+++∞+∞≈ †∞ ++∞⊇∞≈. 3;{∂† ⊇∞ ⊥∞∋∞†∞≈ †∞∋⊥∞+∋†∞∞+ ∋† =∋≈ ⊇∞ ;≈⊥∞≈†∞†⊇∞ ≈++∋, ⊇∋≈ ≈†∞∞+† +∞† +∞⊥∞†≤∞≈†+∞∋ ;∋⊥∞†≈∞≈ ≈∋∋+ ∞††∞≤†++∞≈ ⊇;∞ ⊇∞ ∋†≠;{∂;≈⊥ ∂∞≈≈∞≈ ≤+++;⊥∞+∞≈. 7;{⊇∞≈≈ +∞† =+∞†+∋††∞≈ ;≈ ≈⊥+∋∂∞ =∋≈ ≈∞⊥∋†;∞=∞ †∞+∞⊥∂+⊥⊥∞†;≈⊥: +∞† †;≤+∋∋∋ =∋≈⊥† ⊇∞ .....

8∞ ∂∞+≈†∞∋⊥∞+∋†∞∞+ =∋≈ +∞† †;≤+∋∋∋, ≠∋∋+ ⊇∞ =;†∋†∞ ++⊥∋≈∞≈ †;⊥⊥∞≈, ;≈ ∋††;{⊇ +≈⊥∞=∞∞+ 37 ⊥+∋⊇∞≈; ⊇;† ;≈ ⊥+∞⊇ =+++ ∞≈=+∋∞≈.

9∞≈ +∞≤∞⊥†++ ;≈ ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ +∞⊥∞†† ⊇;†. 8∞ ∋≈⊇∞+∞ ⊇∞†∞≈ =∋≈ +∞† †;≤+∋∋∋ +∞++∞≈ ⊇∞ ≈≤+;††∞∋⊥∞+∋†∞∞+, ⊇;∞ ∋∞∞≈†∋† †∋⊥∞+ ;≈. 8∞ ≈≤+;††∞∋⊥∞+∋†∞∞+ =∋+;∞∞+† ∋∞† ⊇∞ †∞∋⊥∞+∋†∞∞+ =∋≈ ⊇∞ +∋⊥∞=;≈⊥. 3∋≈≈∞∞+ ⊇∞ ∂∞+≈†∞∋⊥∞+∋†∞∞+ ++∂ =+∞ ⊇∋†∞≈, ≠∞+∂∞≈ ∞≈=+∋∞≈

†+∋⊥∞+ ∞≈ +∋∂∞≈ =;†∋†∞ †;≤+∋∋∋≈†∞≈≤†;∞≈ =∞+≈†+++⊇. 9+;≈⊥≈⊥;∞+∞≈ ;≈ ≈†∋⊥∋⊇∞+†{∞≈ =∞+≈∋∞≠∞≈, =+⊇∋† ∞+ ∋;≈⊇∞+ +†+∞⊇ ≈∋∋+ ⊇∞ +∞;⊇ ⊥∋∋†.

8∋† +∞∋† +∞† ≠∋+∋†∞=∞+†;∞≈ ∋†.

3∋≈≈∞∞+ ;∞∋∋≈⊇ ∞∞≈ ;≈†∞≤†;∞ +⊥†++⊥†, +∞⊥;≈† +;{ †∞ +;††∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∂+∞. 4∋≈ +∞† ∞;≈⊇ =∋≈ ⊇∞ ∋=+≈⊇ ;≈ ⊇∞ †∞∋⊥∞+∋†∞∞+ =+’≈ 40 ⊥+∋⊇∞≈, +∋⊇∋† ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ ⊇∞ ≈++∋ +∞∞†† ∋∋≈⊥∞⊥∋≈†. 4∋ ∞∞≈ ≈∋≤+† ⊥∋∋† ⊇∞ ≈++∋ †∞+∞⊥ ≈∋∋+ 37 ⊥+∋⊇∞≈. 8∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+†{∞≈ ⊥∋∋≈ ≠;{⊇ +⊥∞≈ =+⊇∋† ∞+ =∞∞† ≠∋+∋†∞ =∞+†++∞≈ ≠++⊇†.

9∞≈ ++⊥∞+∞ †;≤+∋∋∋≈†∞∋⊥∞+∋†∞∞+ ≈†;∋∞†∞∞+† ⊇∞ ⊥++⊇∞≤†;∞ ∞≈ ∋†⊥;††∞ =∋≈ ∋†≠∞∞+≈†+††∞≈, ≠∋∋+⊇+++ {∞ =∋≈ ;≈†∞≤†;∞≈ ⊥∞≈∞∞≈†. 8∞ ≈++∋ ≠++⊇† ∋∋≈⊥∞⊥∋≈† ⊇+++ ∋;⊇⊇∞† =∋≈ ∞∞≈ ≤+†+∂;≈∞ ⊇+++ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ⊥∞⊥++⊇∞≤∞∞+⊇.

8∞† +∞⊥∞†≤∞≈†+∞∋ ;≈ ⊇∞ ++⊥+†+∋†∋∋∞≈ =++⊥† ∞+=+++ ⊇∋† ⊇∞ ≈∋∋∞≈≈†∞††;≈⊥ =∋≈ +†+∞⊇ ∞≈ ≠∞∞†≈∞†=†+∞;≈†+†, {∞ ;≈†∞+≈∞ ∋;†;∞∞, ⊥∞†;{∂ +†;{††.

5+≈⊇∞+ ∋∋∋†+∞⊥∞†∞≈ =∋≈ +∞† +∞⊥∞†≤∞≈†+∞∋ ∂∞≈≈∞≈ ≠∋∋+⊇∞≈ ≈∋ +∞† ≈⊥++†∞≈ ⊥∞=∋∋+†;{∂ ⊇∋†∞≈. 5∞⊥∞†≤∞≈†+∋ ;≈ ⊇∞ +∞+≈∞≈∞≈ ≈∞∋∞≈ ≈∋∋∞≈ ∋∞† +∞† +++∋++≈≈†∞†≈∞†, ⊇∞ ⊥∋≈≈∞≈⊇∞ ∋∋∋†+∞⊥∞†∞≈. 8∞† =∞+∋+⊥∞≈ +∋ +∞† ;≈†∞+≈∞ ∋;†;∞∞ =+++ ⊇∞ ≤∞††∞≈ +∞⊇∞†;{∂ ≤+≈≈†∋≈† †∞ ++∞⊇∞≈, +∞∞† ++∋∞+≈†∋≈∞. 3;{ ++∋∞+≈†∋≈∞ ⊥∋∋† +∞† ∞+ +∋ ∞∞≈ +∞⊥∋∋†⊇∞ ≠∋∋+⊇∞ ≈†∋+;∞† †.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 5 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents