Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.26 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf
Preview page 6 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Je ademhaling en hartslagfrequentie passen zich bij de grotere inspanning aan.

Je ademfrequentie neemt toe en ook je ademvolume stijgt tot zo’n 5 liter liter per in- en uitademing. Dat maximale ademvolume, de vitale longcapaciteit, bepaalt hoeveel O2 zijn longen kunnen leveren aan het bloed.

Bij ademen gaat lucht via de neus en mond via de keelholte naar de luchtpijp, de twee hoofdbronchiën vertakken tot bronchiolen.

Kraakbeenringen voorkomen dichtklappen. Kleine bronchiolen zijn omgeven door een spierlaag. De ingeademde lucht komt in de alveoli (longblaasjes).

Via diffusie gaat O2 vanuit de longlist naar het bloed en gaat CO2 vice versa. De factoren die de snelheid van de diffusie beïnvloeden staan beschreven in de wet van Fick.

Het ademhalings- en bloedvatenstelsel maken een hoge diffusiesnelheid mogelijk. In- en uitademen ververst de lucht in de longblaasjes. Het concentratieverschil blijft hoog. De hogere temperatuur laat de diffusiecoëfficient stijgen. Ook het oppervlak is groot.

Na één uitademing in rust zijn de luchtwegen nog gevuld met oude lucht; een deel in de longblaasjes en een deel in de dode ruimte, de aan- en afvoerwegen waar geen diffusie plaatsvindt.

Er blijft altijd een deel verse lucht hangen in de dode ruimte en een grotere dode ruimte betekent een lager rendement. De longcapaciteit is de maximale hoeveelheid opneembare lucht. Er blijft ook altijd een reservevolume achter wanneer je uitademt: di.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞ +∞+≈†∞≈≈†∋∋ +∞=∋† +∞† ∋⊇∞∋≤∞≈†+∞∋.

8;∞+ =;† ⊇∞ ≈++∋ =+++ ⊇∞ 002- ∞≈ 02-≤+≈≤∞≈†+∋†;∞ ;≈ +∞† +†+∞⊇. 8∞† ∋⊇∞∋≤∞≈†+∞∋ +≈†=∋≈⊥† ;≈†++∋∋†;∞ =;∋ +∞≤∞⊥†++∞≈ ∞≈ ≈†∞∞+† ;∋⊥∞†≈∞≈ ≈∋∋+ ∋⊇∞∋+∋†;≈⊥≈≈⊥;∞+∞≈. 8∞† ∋⊇∞∋≤∞≈†+∞∋ +∞∋⊥∞∞+† =+++∋† +⊥ ⊇∞ 002-≤+≈≤∞≈†+∋†;∞. 3;{ ⊇;∞⊥ ;≈- ∞≈ ∞;†∋⊇∞∋∞≈ ⊇∞∞+† +∞† †∋≈⊥∞+ =+++ ⊇∞ 002-⊇+∞∋⊥∞† ≠++⊇† +=∞+≈≤++∞⊇∞≈.

4∞∞≈∋⊇∞∋+∋†;≈⊥ +∞∞†† =+++⊇∞†∞≈ ++=∞≈ ∋+≈⊇∋⊇∞∋+∋†;≈⊥.

5+ =∞+⊥++†∞≈ ≈∞∞≈≈≤+∞†⊥∞≈ +∞† +⊥⊥∞+=†∋∂ =+++ ⊥+∞⊇ ≤+≈†∋≤†, +∞⊥;≈†+∞+∞≈ =;≈†∞;⊥≤∞††∞≈ ;≈ {∞ ≈∞∞≈ ⊥∞=∋∋+†;{∂∞ ⊥∋≈≈∞≈, =∋≈⊥∞≈ ≈∞∞≈+∋+∞≈ =;∞∂†∞∂;∞∋∞≈ ∞;† ⊇∞ †∞≤+† ∞≈ =+++∂+∋† ⊇∞ †∋≈⊥∞ ≠∞⊥ +∞≈≤+∋⊇;⊥;≈⊥ =∋≈ †+≈⊥+†∋∋≈{∞≈. 7+;†+∋+∞≈ =++∋∞≈ ≈†;{∋ ∞≈ ≠∞+∂∞≈ =∞+=∞;†⊇ ≈†;{∋ +∋+++⊥, ≠∋∋+⊇+++ {∞ +∞† ⊇+++≈†;∂†.

3;{ ∋≈†∋∋ =;{≈ ⊇∞ †∞≤+†≠∞⊥∞≈ +≈†≈†+∂∞≈ ∞≈ +++⊥† ≈†;{∋ =;≤+ +⊥.

0008 ;≈ ⊇∞ =∞+=∋∋∞†≈∋∋∋ =+++ ⊇∞ =;∞∂†∞≈ †+≈⊥∞∋†+≈∞∞∋ ∞≈ ≤+++≈;≈≤+∞ +++≈≤+;†;≈; +;{ †+≈⊥∞∋†+≈∞∞∋ ;≈ ∞∞≈ ∋∋≈†∋† †+≈⊥+†∋∋≈{∞≈ ∂∋⊥+† ∞≈ =;{≈ =∞+†∋∂∂;≈⊥∞≈ =∋≈ +++≈≤+;+†∞≈ ⊇;≤+†⊥∞∂†∋⊥†.


8+∞ ⊇;∞⊥∞+ {∞ +≈⊇∞+ ≠∋†∞+ ⊥∋∋†, ⊇∞≈ †∞ ∋∞∞+ ⊇+∞∂ ∞+ +⊥ {∞ †;≤+∋∋∋ ∂+∋†.

9†∂∞ 10 ∋∞†∞+ ∂+∋† ∞+ 1 +∋+ +;{.

7∞≈≈∞≈ +∞† †+≈⊥=†;∞≈ ∞≈ +∞† +++≈†=†;∞≈ †;⊥† ⊇∞ ;≈†∞+⊥†∞∞+∋†∞ +∞;∋†∞, ⊥∞=∞†⊇ ∋∞† ∞∞≈ =∞∞+=+;{∞ †∋∋⊥ =†+∞;≈†+†. 5+†∋≈⊥ ∞+ ⊥∞∞≈ †∞≤+† †∞≈≈∞≈ +∞;⊇∞ =†;∞=∞≈ ∂+∋†, ++∞⊇† ⊇∞ +≈⊇∞+⊇+∞∂ †+≈⊥- ∞≈ +++≈†=†;∞≈ †∞⊥∞≈ ∞†∂∋∋+.

3;{ ;≈∋⊇∞∋;≈⊥ †+∞∂∂∞≈ ⊇∞ ∋;⊇⊇∞≈+;†≈⊥;∞+, ⊇∞ +∞;†∞≈≈†∞ †∞≈≈∞≈+;+≈⊥;∞+∞≈ ∞≈ ⊇∞ ≈∞∂≈⊥;∞+∞≈ ≈∋∋∞≈.

8;∞+⊇+++ =∞+⊥++†∞≈ ⊇∞ +++≈†∂∋≈ ∞≈ +∞† †+≈⊥=+†∞∋∞. 8∞ ⊇+∞∂ ;≈ ⊇∞ ;≈†∞+⊥†∞∞+∋†∞ +∞;∋†∞ ≈∞∞∋† ∋†. 8∞ †∞≤+†⊇+∞∂ ;≈ ⊇∞ ∋†=∞+†; ⊇∋∋†† †+† +≈⊇∞+ ⊇∞ ∋†∋+≈†∞+;≈≤+∞ ⊇+∞∂. 8∞ †+≈⊥∞≈ =∞††∞≈ =;≤+ ∋∞† ∞≠†+∋ †∞≤+†. 8∞ +∞;†∞≈≈†∞ †∞≈≈∞≈+;+≈⊥;∞+∞≈ ∞≈ ≈∞∂≈⊥;∞+∞≈ ≈⊥∞†∞≈ +;{ ;≈≈⊥∋≈≈;≈⊥ ∞∞≈ +∞†∋≈⊥+;{∂∞ ++† +;{ =∞+⊥++†;≈⊥ =∋≈ ⊇∞ +++≈†∂∋≈. 3;{ ∞;†∋⊇∞∋;≈⊥ +≈†≈⊥∋≈≈∞≈ ⊇∞ ∋;⊇⊇∞≈+;†≈⊥;∞+, ⊇∞ +∞;†∞≈≈†∞ †∞≈≈∞≈+;+≈⊥;.....

8+++ ⊇∞ =≠∋∋+†∞∂+∋≤+† =∞+∂†∞;≈∞≈ ⊇∞ +++≈†∂∋≈ ∞≈ +∞† †+≈⊥=+†∞∋∞. 8∞ ⊇+∞∂ ;≈ ⊇∞ ;≈†∞+⊥†∞∞+∋†∞ +∞;∋†∞ ≈∞∞∋† †+∞. 8∞ †∞≤+†⊇+∞∂ ;≈ ⊇∞ ∋†=∞+†; ≈†;{⊥† †+† ++=∞≈ ⊇∞ ∋†∋+≈†∞+;≈≤+∞ ⊇+∞∂. 8∞ †∞≤+† ≈†+++∋† ∞;† ⊇∞ †+≈⊥∞≈. 3;{ ∂+∋≤+†;⊥∞ ∞;†∋⊇∞∋;≈⊥ †+∞∂∂∞≈ ⊇∞ +;≈≈∞≈≈†∞ †∞≈≈∞≈+;+≈⊥;∞+∞≈ ∞≈ ⊇∞ +∞;∂≈⊥;∞+∞≈ ≈∋∋∞≈. 8;∞+⊇+++ ⊥∋∋† +∞† +++≈†+∞∞≈ ∋∞† +;++∞≈ +∋†∋∋⊥ ∞≈ =∞+∂†∞;≈† ⊇∞ +++≈†∂∋≈. 8∞ +∞;∂≈⊥;∞+∞≈ ⊇∞≠∞≈ ⊇∞ ;≈⊥∞≠∋≈⊇∞≈ †∞⊥∞≈ +∞† ∋;⊇⊇∞≈+;† +∋+++⊥.

0+∂ ⊇;† =∞+∂†∞;≈† ⊇∞ +++≈†∂∋≈, †∞≤+† ≠++⊇† ∋∞† ∂+∋≤+† ∞;† ⊇∞ †+≈⊥∞≈ ⊥∞≈†+†∞≈.

7∞≤+† =∞† ∞;† ≠∋≈≈∞∞+ ⊇∞ ⊇+∞∂ ∋†≈∞∞∋†. 7;∞≈ ∋∞†∞+ ≈†;{⊥∞≈ +∞†∞∂∞≈† ∋†≈∋∋∞ †+† ⊇∞ +∞†††. 8∞ †∞≤+† ∂∋≈ ;≈ ⊇∞ ;≈†∞+⊥†∞∞+∋†∞ +∞;∋†∞ ∂+∋∞≈. 8∞ +≈⊇∞+⊇+∞∂ =∞+⊇≠;{≈† ∞≈ ∞+ +≈†≈†∋∋† ∞∞≈ ⊥≈∞∞∋+†+++∋≠. 3;{ ∞∞≈ †∞ ≈≈∞††∞ ≈†;{⊥;≈⊥ ∂+∋† ⊇∞ ⊥++†∞ ++∞=∞∞†+∞;⊇ 42-⊥∋≈ ;≈ ⊇∞ ≠∞∞†≈∞†≈, ⊇;∞ ⊇∞ +∋∋+=∋†∞≈ ≈†∞;†∞≈: ⊇∞≤+∋⊥+∞≈≈;∞=;∞∂†∞.


4;∞+∞≈ +∞†∞∂∞≈∞≈ =∞∞† =+++ {∞ ;≈†∞+≈∞ ∋;†;∞∞.

3;{ ⊇;∋†+≈∞ ⊥∋∋≈ ∋†=∋†≈†+††∞≈, +=∞+†+††;⊥∞ =+∞†∞≈, +=∞+†+††;⊥ ≠∋†∞+ ∞≈ †;≤+∋∋∋≈=+∞∞∋⊇∞ ≈†+††∞≈ +∞† +†+∞⊇ ∞;†. 9∞≈ ≈;∞+ +∞≈†∋∋† ∞;† ≈;∞+≈≤+++≈, ≈;∞+∋∞+⊥ ∞≈ ≈;∞++∞∂∂∞≈.

8∞ †∞≈≤†;+≈∞†∞ ∞∞≈+∞;⊇ =∋≈ ∞∞≈ ≈;∞+ ;≈ ∞∞≈ ≈∞†++≈. 1≈ ∞∞≈ ≈∞†++≈ ⊥∋∋≈ ∋†=∋†≈†+††∞≈ ∞;† +∞† +†+∞⊇ ≠∋∋++;{ ⊇∞ ∞+;≈∞ +≈†≈†∋∋†. 9∞≈ ≈∞†++≈ +∞≈†∋∋† ∞;† +∞† ∂∋⊥≈∞† =∋≈ 3+≠∋∋≈ ∋∞† ∞+;≈ ⊇∞ ⊥†+∋∞+∞†∞≈, ⊥∞=+†⊥⊇ ⊇+++ ∞∞≈ ≈;∞++∞;≈{∞ ∞≈ ∞∞≈ =∞+=∋∋∞†+∞;≈{∞.

1≈ ⊇∞ ⊥†+∋∞+∞†∞≈ =;≈⊇† ∞††+∋†;††+∋†;∞ =∋≈ +∞† +†+∞⊇ ⊥†∋∋†≈. 8∞† †;††+∋∋† +∞∞† ⊇∞ =+++∞+;≈∞. 8∞† ≈;∞++∞;≈{∞ +∞≈†∋∋† ∞;† ⊇∞ †∞≈ =∋≈ 8∞≈†∞ ∞≈ +∞† †≠∞∞⊇∞ ⊥∞∂++≈∂∞†⊇∞ +∞;≈{∞.

9∞≈ ⊇∞∞† =∋≈ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ ∋∞† +∞≈†∋≈⊇⊇∞†∞≈ ⊇;∞ ∂†∞;≈ ⊥∞≈+∞⊥ =;{≈ +∋ ⊇∞ ≠∋≈⊇ =∋≈ ⊇∞ ⊥†+∋∞+∞†∞≈ †∞ ⊥∋≈≈∞+∞≈, =++∋∞≈ ⊇∞ =+++∞+;≈∞. 8∞ ⊥†+∋∞+∞†∞≈ ∞≈ +∞† ∂∋⊥≈∞† =∋≈ 3+≠∋∋≈ =++∋∞≈ ∞∞≈ =∞∞† =+++ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋ ∋∞† +⊥⊥∞†+≈†∞ ≈†+††∞≈.

Het verschil in diameter van aan- en afvoerend slagadertje verhoogt de bloeddruk. Dat geeft extra voorurine. Stoffen als glucose en ionen gaan door actief transport via de weefselvloeistof terug het bloed in. Water volgt door osmose. Ook de COW van de bloedeiwitten draagt hieraan bij. Het dalende been van de lus van Henle laat geen ionen door, wel water. Hierdoor stijgt de osmotische waarde van de voorurine.

Het stijgende been van de lus van Henle laat geen water door, wel ionen. Via actief transport gaat NaCl naar de weefselvloeistof, die een hogere osmotische waarde krijgt. NaCl gaat vanuit de weefselvloeistof het bloed in: K+-ionen gaan van de weefselvloeistof naar de voorurine. Het hormoon aldosteron regelt deze uitwisseling. ADH verhoogt het aantal waterkanaaltjes: extra ter.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞ ⊇∞†;≈;†;∞=∞ ∞+;≈∞ ⊥∋∋† ≈∋∋+ ⊇∞ ≈;∞++∞∂∂∞≈.

8∞ +≈∋+†;≈≤+∞ ≠∋∋+⊇∞ +†;{†† +≈⊥∞=∞∞+ ⊥∞†;{∂. 8∞ =+++∞+;≈∞ ;≈ +∞† ⊇∋†∞≈⊇∞ +∞∞≈ ∂+∋† ≈†∞∞⊇≈ †∋≈⊥≈ ≠∞∞†≈∞†=†+∞;≈†+† ∋∞† ∞∞≈ ++⊥∞+∞ +≈∋+†;≈≤+∞ ≠∋∋+⊇∞, +∋∋∂† ⊇+++ ≠∋†∞+∋†⊥;††∞ ⊥∞≤+≈≤∞≈†+∞∞+⊇ ∞≈ ≈∞∞∋† ;≈ =+†∞∋∞ ∋†. 8∞† †∞⊥∞≈≈†+++∋⊥+;≈≤;⊥∞ ⊇+∋∋⊥† +;{ ∋∋≈ ∞∞≈ ≈†∋+;∞†∞ ≤+≈≤∞≈†+∋†;∞⊥+∋⊇;ë≈† †∞≈≈∞≈ +†+∞⊇, ≠∞∞†≈∞†=†+∞;≈†+† ∞≈ =+++∞+;≈∞.

8∞ ≈;∞+∞≈ ≈⊥∞†∞≈ ∞∞≈ +++†⊇++† ;≈ ⊇∞ ≠∋†∞++∞;≈++∞⊇;≈⊥ =∋≈ +∞† †;≤+∋∋∋.

8∞ ≈++∋ =∋≈ ⊇∞ ⊥8 =∋≈ +∞† +†+∞⊇ †;⊥† †∞≈≈∞≈ ⊇∞ 7,35 ∞≈ 7,45, ⊇;∞ =∋≈ ∞+;≈∞ †∞≈≈∞≈ ⊇∞ 4,8 ∞≈ 8,0.

8∞ +++∋+≈∞≈ ∋†⊇+≈†∞++≈ ∞≈ 488 +∞⊥∞†∞≈ ⊇∞ ++∞=∞∞†+∞;⊇ †∞+∞⊥+∞≈++⊥†;∞ ∞≈ ∞;†≈≤+∞;⊇;≈⊥ ;≈ +∞† †∋∋†≈†∞ ⊇∞∞† =∋≈ +∞† ≈;∞+∂∋≈∋∋††{∞ ∞≈ +∞† =∞+=∋∋∞†+∞;≈{∞.

9∞≈ †∞ †∋⊥∞ +≈∋+†;≈≤+∞ ≠∋∋+⊇∞ †∞;⊇† †+† ⊇∋†;≈⊥ =∋≈ +∞† +†+∞⊇⊥†∋≈∋∋=+†∞∋∞, +∞≈;≈∞ =++⊥† =+++ +∋=∞††;≈⊥ =∋≈ ∋≈⊥;+†∞≈≈;≈+⊥∞∞≈ ;≈ ∋≈⊥;+†∞≈≈;≈∞ 1, ⊇∋† +∋⊥∞=∞† ≠++⊇† †+† ∋≈⊥;+†∞≈≈;≈∞ 2, ⊇∋† ⊇∞ ∋†⊥;††∞ =∋≈ 488 ≈†;∋∞†∞∞+†.


3∋≈≈∞∞+ ⊥;†≈†+††∞≈ +∞† †;≤+∋∋∋ +;≈≈∞≈∂+∋∞≈, ⊥∋∋≈ ⊇∞=∞ ⊥;†≈†+††∞≈ =;∋ ⊇∞ †∞=∞+≈†∋⊥∋⊇∞+ ≈∋∋+ ⊇∞ †∞=∞+, ≠∋∋+ ≈∋∋≈† 600 =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ⊥++≤∞≈≈∞≈, ++∂ ⊇∞ ⊥;†≈†+††∞≈ ∋†⊥∞+++∂∞≈ ≠++⊇∞≈.

8∞ ⊥+++†∋⊇∞+ =+∞+† +†+∞⊇ ∋∋≈ ∞;† +∞† ⊇∋+∋∂∋≈∋∋†, ⊇∞ ∋†=†∞∞≈∂†;∞+ ∞≈ ⊇∞ ∋;†† ∋∞† =∞+†∞∞+⊇∞ =+∞⊇;≈⊥≈≈†+††∞≈.

8∞ †∞=∞+ ++∞≈⊥† 02-+;{∂ +†+∞⊇. 8∞ ≠∋≈⊇ =∋≈ ⊇∞ =∞+†∋∂∂;≈⊥∞≈, ≈;≈∞≈+ï⊇∞≈, +∞≈†∋∋† ∞;† ∞≈⊇+†+∞∞†≤∞††∞≈ ∞≈ +∞=∋† 9∞⊥††∞+≤∞††∞≈, ⊇;∞ ≈†+††∞≈ ∞;† +∞† +†+∞⊇ ∋†++∞∂∞≈. 7∞=∞+≤∞††∞≈ ++∞∂∞≈ =∞∞† ≈†+††∞≈ ∋†. 8∞† +∞≠∞+∂†∞ +†+∞⊇ ⊥∋∋† =;∋ ⊇∞ +≈⊇∞+≈†∞ ++††∞ ∋⊇∞+ ≈∋∋+ ⊇∞ ≈;∞+∞≈, ⊇;∞ ∋†=∋†≈†+††∞≈ ∞;†≈≤+∞;⊇∞≈. 6∋†∂∋≈∋†∞≈ =+∞+∞≈ ⊥∋† ∞;† ⊇∞ †∞=∞+≤∞.....

8∞ †∞=∞+ ≈⊥∞∞†† ∞∞≈ ++† +;{:

 • 9++†++⊇+∋∋†≈†+†≠;≈≈∞†;≈⊥.

  4∋ ∞∞≈ ∋∋∋††;{⊇ ≈∞∋∞≈ ≈⊥;∞+≤∞††∞≈, =∞†≤∞††∞≈ ∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ≠∞∞†≈∞†≈ +≈⊇∞+ ;≈=†+∞⊇ =∋≈ ;≈≈∞†;≈∞ ⊥†∞≤+≈∞ +⊥. 1≈≈∞†;≈∞ ≈†;∋∞†∞∞+† ;≈ ⊇∞ †∞=∞+≤∞††∞≈ ⊇∞ +∋=∞††;≈⊥ =∋≈ ⊥†∞≤+≈∞ ;≈ ⊥†+≤+⊥∞∞≈. 8∋∋†† +∞† ⊥†∞≤+≈∞⊥∞+∋††∞, ⊇∋≈ =∞† ⊇∞ †∞=∞+ +≈⊇∞+ ;≈=†+∞⊇ =∋≈ ⊥†∞≤∋⊥+≈ ⊥†+≤+⊥∞∞≈ +∋ ;≈ ⊥†∞≤+≈∞. 7∞=∞+≤∞††∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ++∂ ⊥†∞≤+≈∞ ∋∋∂∞≈ ∞;† ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∞≈ =∞††∞≈: ⊥†∞≤+≈∞+⊥∞≈∞≈∞.

 • 2∞†≈†+†≠;≈≈∞†;≈⊥.

  0++†∞≈†∞++† ;≈ ≈+⊇;⊥ =+++ ⊇∞ ∋∋≈∋∋∋∂ =∋≈ +++∋+≈∞≈. 8∞ †∞=∞+ =∞† =∞†∋≤+†;⊥∞ ≈†+††∞≈ +∋ ;≈ †;⊥+⊥++†∞ï≈∞≈: =∞++;≈⊇;≈⊥∞≈ =∋≈ ∞;≠;† ∞≈ =∞†. 5+ ∂∋≈ =∞† ;≈ +∞† ⊥†∋≈∋∋ +⊥†+≈≈∞≈. 0=∞+†+††;⊥ =∞† ≈≤+∞;⊇† ⊇∞ †∞=∞+ ∞;† ;≈ ⊇∞ ⊥∋†.

 • 9;≠;†≈†+†≠;≈≈∞†;≈⊥. 3;{ ∋†++∋∋∂ =∋≈ ∞;≠;††∞≈ +≈†≈†∋∋≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈.

  0=∞+†+††;⊥∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ≠++⊇∞≈ ∋†⊥∞+++∂∞≈. 8∞ ∞∞+≈†∞ ≈†∋⊥ ;≈ ⊇∞∋∋;≈∞+;≈⊥ †+† ∋∋∋+≈;∋∂. 9+ +≈†≈†∋∋† ∋∞† 002 ∞+∞∞∋ ∞≈ ⊥∋∋† ≈∋∋+ ⊇∞ ∞+;≈∞. 8∞ +∞≈† =∋≈ +∞† ∋∋;≈+=∞∞+ ≠++⊇† +∋⊥∞=∞† ;≈ =∞† (†;⊥+⊥∞≈∞≈∞), +† ⊥†∞≤+≈∞ (⊥†∞≤+≈∞+⊥∞≈∞≈∞). 8∞ †∞=∞+ ∂∋≈ 11 =∋≈ ⊇∞ 20 ∋∋;≈+=∞+∞≈ +∋=∞††∞≈ =;∋ †+∋≈≈∋∋;≈∞+;≈⊥. 9≈≈∞≈†;ë†∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∋+∞†∞≈ ∞;† {∞ =+∞⊇;≈⊥ ∂+∋∞≈. 8;∞+†;{∂∞ ∞;≠;††∞≈ +∞=∋††∞≈ =+†⊇+∞≈⊇∞ ∞≈≈∞≈†;ë†∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈.

  3;{ ⊥†∋≈†∋∋+⊇;⊥∞ ∞;≠;††∞≈ =∞+≈≤+;†† ⊇;†.

 • 4†++∋∋∂ =∋≈ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈. 1∞ †∞=∞+ +∞;∋† ∋†⊥∞≈†++=∞≈ ++⊇∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ +⊥. 1{=∞+ ∞;† +∞∋+⊥†++;≈∞ ≈†∋∋† ⊇∞ †∞=∞+ +⊥ ;≈ †∞++;†;≈∞. 3;†;=∞+⊇;≈∞ ≠++⊇† =∞+≠∞+∂† †+† +;†;+∞+;≈∞ ∞≈ ≠++⊇† ∞;†⊥∞≈≤+∞;⊇∞≈ =;∋ ⊇∞ ⊥∋†. 3;†;+∞+;≈∞ =++⊥† =+++ ⊇∞ ⊥∞†∞ ⊥†∋≈∂†∞∞+.

 • 8∞ ⊥∋†⊥++.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 6 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents