Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.09 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|1/3More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden, deze zijn oplosbaar 0 0 0 0 0 0 tweevoudige suikers (bijv. maltose, sacharose(riets­uik­er)), ook wel disachariden, zijn redelijk oplosbaar 00 00 00 00 meervoudige suikers (bijv. zetmeel), ook wel polysachariden, zijn totaal niet…

Het fragment wordt door een van de cellen opgenomen. De cel die het fragment heeft opgenomen kan tegen uv-straling.

Één overlevende cel wordt vermeerderd voor verder onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van plasmiden, cirkelvormige DNA-moleculen van bacteriën. Fragmenten kunnen ingebouwd worden in een plasmide. Dit recombinant-plasmide kan in een bacterie verdubbelen. Een andere methode is PCR:

  1. Bij 94 graden laten de waterstofbruggen van beide strengen elkaar los.

  2. Bij 54 graden koppelen primers aan enkelstrengs DNA.

  3. De synthese door DNA-polymerase onder 72 graden vindt plaats.

Door toepassing van het hittebestendige enzym Taq-polymerase kan PCR steeds herhaald worden. Hiermee kan het DNA-herstelgen bepaald worden.

De techniek voor het bepalen van nucleïnebasen-volgorde heet sequensen. Deze techniek heeft vergelijkbare stappen als bij de PCR-techniek. Het reactiemengsel bevat ook een kleine hoeveelheid di-deoxyribonucleotiden. Koppelt het Taq-polymerase een di-deoxyribonucleotide aan de keten, stopt de aankoppeling, waardoor er verschillende lengte van stukken DNA ontstaan.

Met behulp van uv-licht registreert de computer van elke streng de kleur van de aangekoppelde di-deoxyribonucleotide. Software verwerkt de kleuren tot een diagram met pieken voor de verschillende nucleïnebasen.

Samen met BER-herstelsysteem, dat basen vervangt, en MMR-herstelsysteem, dat onjuiste baseparingen herstelt, vormt NER-herstelsysteem het DNA-herstelsysteem. Met de leeftijd neemt het aantal niet-herstelde mutaties toe.


De overdracht van genetische informatie in de celkern naar de ribosomen in het grondplasma gebeurt door middel van een tussenstof: boodschapper- of messenger-RNA. RNA heeft twee andere bouwstenen dan DNA: ribose in plaats van deoxyribose en uracil in plaats van thymine. Een mRNA-molecuul is enkelstrengs en bevat slechts de info.....[read full text]

Download Biologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Biologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Een regulatorgen regelt de transcriptie en codeert voor een repressoreiwit. Indien lactose bindt, vindt de transcriptie plaats. Het regulatorgen kan ook coderen voor een activatorgen.

Alle celtypen bevatten hetzelfde DNA en dus de genetische informatie voor alle eiwitten. Bepaalde genen staan ‘aan’ waar ze in andere cellen ‘uit’ staan. Een promotor bij eukaryoten, organismen met cellen met een celkern, begint met een ‘TATA-box’. Activatoreiwitten en repressoreiwitten bepalen de mate van transcriptie. Transcriptiefactoren zijn altijd in de cel aanwezig, in een inactieve vorm.

Ze maken het mogelijk dat cellen op verschillende plaatsen andere stoffen maken.

De zijgroepen van histonen beïnvloeden de grootte van de lading van de positief geladen histonen en dus de mate waarin het negatieve DNA gewikkeld zit om de histonen. Dit verandert de mogelijkheid tot transcriptie. DNA-methylering en veranderingen in histonlading vormen de epigenetische code van het DNA.

Tumorsuppressorgenen coderen voor eiwitten die de celdeling remmen of apoptose stimuleren indien nodig. Protooncogenen stimuleren de celdeling juist. Ook mutaties in DNA-methyltransferases kunnen een rol spelen in het ontstaan van een tumor. Als het p53-gen gemethyleerd wordt, staat dit gen uit en kan het fouten in de G1-fase niet herstellen. Ook het wegvallen van methylering kan leiden tot herstarten van celdeling.


Hoofdstuk 20 EIWIT


Om eiwitten op de juiste plek te brengen, krijgen ze een adreslabel mee. De code voor eiwitten ligt in het DNA. In het grondplasma begint de translatie, waarna het voor verder verwerking naar het ER gaat. Een signaalpeptide bindt aan een signaalherkenningsmolecuul uit het grondplasma. Het SHM hecht aan een receptor van het ER en het ribosoom koppelt ook aan een receptor.

GTP splitst in GDP en P en het SHM komt los. Bij het stopcodon bindt een ontkoppelingsfactor aan het mRNA en sluit de eiwitpoort. De polypeptideketen krijgt in het ER zijn structuur en toevoeging zoals koolhydraten. Transportblaasjes brengen de kete.....

Download Biologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Biologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Wanneer deze aan de microtubulus bindt, splitst ATP in ‘voet 1’ in ADP en P. ‘Voet 2’ laat zijn ADP los en neemt ATP op, etc. Dit is een flexibel transportsysteem.

Veel eiwitten zijn essentieel voor het goed laten functioneren van een cel, bijvoorbeeld insulinereceptoren in het celmembraan van spier- en vetcellen. Na contact met een receptorcel volgt een cascade aan reacties. Er zijn veel verschillende eiwitten met elk een eigen functie. Lees bron 8 maar lekker door als je al deze verschillende functies zou willen weten.


Enzymen zijn eiwitten die chemische reacties in of buiten cellen katalyseren. Het katalyseren is een emergente eigenschap van een enzymeiwit: het geheel kan meer dan valt af te leiden uit een optelsom van de delen. Alle enzymen zijn pH- en temperatuurgevoelig. APP speelt een rol bij de groei en het repareren van beschadigingen. Enzymen knippen verouderd APP in stukjes.

Wanneer er verkeerd geknipt wordt, kunnen gezonde hersenen ongewenste delen opruimen.

Door te binden aan substraatmoleculen, verlagen de enzymmoleculen de activeringsenergie van een reactie. Enzymen hebben elk een eigen optimumtemperatuur. De binding van een enzymmolecuul aan zijn substraatmolecuul is specifiek. Het actieve centrum is de plaats waar de binding plaatsvindt. De perfecte pasvorm van een enzym heet het slot-sleutel-model. Het induced-fit-model stelt dat de vorm van het actieve centrum als een handschoen verandert.

Een cofactor is nodig voor de binding van het substraatmolecuul aan het enzymmolecuul. Als het organisch materiaal betreft, heet dit een co-enzym.

Sommige moleculen vertonen grote overeenkomst met de bouw van het substraatmolecuul. Dit geeft competitieve remming, waardoor het enzym minder product levert. Enzymmoleculen bezitten ook een specifieke receptorplaats, de allosterische zijde. De binding van een inhibitormolecuul op deze plaats veroorzaakt een verandering in de vorm van het enzymmolecuul. Dit heet allosterische remming: binding ka.....

Download Biologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.

Schadelijke eiwitten zijn de oorzaak van een hoop aandoeningen. Onderzoekers ontwikkelen verschillende siRNA;s om de vorming van schadelijke afbraakproductie van het eiwitmolecuul APP te kunnen blokkeren. Ze selecteren het stukje siRNA dat de vorming van bèta-amyloïden, het schadelijke afbraakproduct van APP, het beste remt.

Binnen dezelfde cel varieert de eiwitsamenstelling per seconde. De eiwitten die een bepaald type cel op een bepaald tijdstip maakt, vormen zijn proteoom. Dit proteoom ontstaat vanuit het genoom. Proteomics is het bestuderen van de eiwitten in cellen en hun biologische functie.

Welk gen aanstaat, is vast te stellen met een DNA-microarray. In één microarray zijn enkele duizenden genen aangebracht, de coderende DNA-strengs. mRNA wordt geïsoleerd om de activiteit van de bijbehorende genen te bekijken.

M.b.v. een DNA-primer en reverse transcriptase wordt het mRNA omgezet in cDNA. RNase verwijdert het mRNA, waardoor enkelstrengs-cDNA ontstaat zonder introns. Elk cDNA kan nu binden aan het coderend DNA van zijn gen, waardoor er fluorescentie op die plek plaatsvindt. Groen duidt op gezond weefsel, rood op Alzheimer weefsel, geel op beiden. Zwart duidt op inactieve genen.

Verschillen in eiwitten worden gebruikt om deze te scheiden en individueel te onderzoeken. 2D-gelelektroforese scheidt eiwitten op iso-elektrisch punt (pH zonder netto elektrische lading) en vervolgens op molecuulmassa. Een lage pH geeft een positief geladen eiwit. In de tweede gel geldt: hoe groter de moleculen, hoe trager ze bewegen.

Een massaspectrometer bestraalt een eiwitmonster, waardoor er positieve ionen ontstaan die versneld worden, het verschil in massa bepaalt hoe snel de ionen langs de detector schieten, waardoor identificatie mogelijk is. Veel ziekten zijn terug te voeren op verkeerd werkende of afwijkende hoeveelheden van specifieke eiwitten. Onderzoekers hebben in 2003 de ‘Worldwide Protein Data Bank’ opger.....Download Biologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents