Summary

Biologie Nectar 6VWO Examenstof

18.737 Words / ~38 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 8.26 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Alkwin, Uithoorn

Grade, Teacher, Year

NVT, Zonneveld, 2018

Author / Copyright
Text by Jürg D. ©
Format: PDF
Size: 0.18 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Door: Xara RoelofsKlas: V4DMevrouw van ‘t Hoff Inhoudsopgave:- Inleiding- Verslag 1- Verslag 2 - Verslag 3- Verslag 4- Verslag 5- Keuzeopdracht 1- Keuzeopdracht 2- Conclusie- Bijlagen (kaartjes) InleidingVoor de tweede periode van CKV moeten we vijf activiteiten hebben gedaan. Je mag zelf
Preview page 8 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Exopeptidasen knippen aan de uiteinden van polypeptiden telkens één aminozuur af. Endopeptidasen knippen in het midden. Hierbij ontstaan dipeptiden, die worden afgebroken door dipeptidasen. Darmepitheelcellen nemen aminozuren op en het bloed vervoert ze naar de lever.

De Inuit leven alleen van vlees en vis.

De lever maakt uit aminozuren glucose, dit heet gluconeogenese. Dit zorgt voor veel ureum, waardoor de Inuit veel moeten drinken.


Vetzuurstaarten zijn apolair, ongeladen.

De kop van de vetzuren, glycerol, is polair. Dit zorgt voor een kleine lading. Vetmoleculen bestaan uit een glycerolmolecuul met één, twee of drie vetzuurmoleculen. Het glycerolmolecuul kan in water oplossen.

De vetvertering begint met het verkleinen van vetdruppels door gal uit de twaalfvingerige darm: emulgeren.

Gal bevat galzure zouten, door de lever gemaakt uit cholesterol. Deze zijn zowel apolair als polair. Vetdruppels vallen uiteen tot micellen. Lipase uit de alvleesklier splitst de vetmoleculen in de twaalfvingerige darm en dunne darm.

Darmepitheelcellen nemen de producten van de vetvertering op.

Kleine vetzuren gaan via de poortader naar de lever. Grote vetzuren worden gekoppeld aan een glycerolmolecuul en worden weer een vetmolecuul. Chylomicronen vormen transportblaasjes voor vetdruppeltjes. Deze gaan naar de lymfevaten en via het lymfevatenstelsel naar het bloed. Een deel gaat naar de spieren en vetweefsel en een deel naar de lever. HDL- en LDL-blaasjes transporteren .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞ ≤+≈≈∞∋⊥†;∞ =∋≈ =∞∞† =∞+=∋⊇;⊥⊇∞ =∞††∞≈ =∞++++⊥† +∞† +;≈;≤+ +⊥ ∋†+∞++≈≤†∞++≈∞, ⊇+++⊇∋† =∞ +;{⊇+∋⊥∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ =++∋;≈⊥ =∋≈ ⊥†∋⊥∞∞≈.

9≈=+∋∞≈ ∞;† +∞† ∋†=†∞∞≈≈∋⊥ ∞≈ ⊇∞≈≈∞ ⊇∋+∋≈∋⊥ ++∞∂∞≈ 844 ∞≈ 544 ∞;† =+∞⊇;≈⊥ ∋† =;∋ ∞≈⊇+- ∞≈ ∞≠+≈∞≤†∞∋≈∞≈.8++†⊇≈†∞∂ 12 463995


8∋+⊇∞ ≈†∞∂∞†≈ ∞≈ ⊇+++≈∞≈ =∋≈ ⊥†∋≈†∞≈ =;{≈ ∞∞≈ =++∋ =∋≈ ∋∞≤+∋≈;≈≤+∞ ∋†≠∞∞+.

9†∞;≈∞+∞ +∞++;=++∞≈ +∞++∞≈ +;∞+ ⊥∞∞≈ †∋≈† =∋≈. 3+∋∋;⊥∞ ⊥†∋≈†∞≈ +∞++∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ⊇;∞+∞≈ ∋†≈ +∞≈≤+∞+∋∞+≈. 4†≈ †∞⊥∞≈⊥+∞≈†∋†;∞ †∞=∞+† ⊇∞ +++∋ ≈∞≤†∋+ ∞≈ ∞;≠;††∞≈. 8∞=∞ ≈∋∋∞≈≠∞+∂;≈⊥ +∞∞† ∋∞†∞∋†;≈∋∞. 4≈⊇∞+∞ ⊥†∋≈†∞≈ ∋∋∂∞≈ ≈†+††∞≈ ≠∋∋+∋∞∞ =∞ =;≤+ +∞≈≤+∞+∋∞≈, ≤+∞∋;≈≤+∞ ∋†≠∞∞+. 9∞≈ ∋∋≈†∋† ⊥†∋≈†∞≈ ∋∋∋∂† +;{†∞≈⊇∞, ++∋≈⊇∞≈⊇∞ +† ⊥;††;⊥∞ ≈†+††∞≈. 4;∞+∞≈=∞∞+ +;{† ∞≈ ∋∋∋∂† ≠+≈⊇{∞≈ ;≈ ⊇∞ +∞;⊇; +;≈†∋∋;≈∞ ∂∋≈ +∞† †;≤+∋∋∋ ;≈ ∞≈ ∋≤∞†+†≤++†;≈∞ ⊥+;∂∂∞†† ⊇∞ =∞≈∞≠∞≈.

8;† =∞++++=∋∋∂† ++∋≈⊇∞≈⊇∞ ⊥;{≈. 8∞ +∞∞=∞+∞+∞≈∂†∋∞≠ ∋∋∋∂† †∞++≤+∞∋∋+;≈∞, ⊇∋† ⊇∞ +∞;⊇ ∞≠†+∞∞∋ ⊥∞=+∞†;⊥ ∋∋∋∂† =+++ ∞=-≈†+∋†;≈⊥. 8∞ =∞≈;{≈+++∋ +∞=∋† ⊇∞ ⊥;†≈†+† †∋≠;≈∞.

0†∋≈†∞≈≤∞††∞≈ +∞+∂∞≈≈∞≈ ≈≤+∋⊇∞†;{∂∞ ≈≤+;∋∋∞†≈ ∞≈ +∋≤†∞+;ë≈ =;∋ +∞≤∞⊥†++∞≈ +⊥ ⊇∞ ≤∞†∋∞∋++∋≈∞≈. 8∋≈ ≈†∞;†∞≈ =∞ ⊇∞ +∞;⊇∋+≈⊇{∞≈ +† ∋∋∂∞≈ =∞ ≠∋†∞+≈†+†⊥∞++≠;⊇∞, ≠∋∋+⊇+++ ⊇∞ ≤∞†≠∋≈⊇ =∞+⊇;∂†.

1≈ ∞∞≈ ≤∞† +∞≈≤+∋⊇;⊥⊇, ⊇∋≈ ∋∋∋∂† +∞† 40, ⊇∋† ⊇∞ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+≈ ⊇++⊇ ∞≈ +≈≈≤+∋⊇∞†;{∂ ≠++⊇† ⊥∞∋∋∋∂† ⊇+++ ⊇∞ ⊥†∋≈†∞≈≤∞†.

0†∋≈†∞≈ ≈≤+∞;⊇∞≈ +;{ =+∋∋† ⊥∞∞+≈†+††∞≈ ∋† +∋ ∋≈⊇∞+∞ ⊥†∋≈†∞≈ †∞ ≠∋∋+≈≤+∞≠∞≈, ≠∋∋+⊇+++ ⊥†∋≈†∞≈ ≈†+††∞≈ ∋∋≈∋∋∂∞≈ ⊇;∞ +∞++;=.....

3∞≈⊥∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ⊇∞=∞ ⊥∞∞+ ++∂ ≠∋∋+≈∞∋∞≈ ∞≈ +∞†⊥∞≈ ⊇∞ ⊥†∋≈† ⊇∋≈ ⊇+++ ⊇∞ +∞++;=++∞≈ +⊥ †∞ ∞†∞≈.


0⊥ ∋∋+⊇∞ †∞=∞≈ +∞∞† =∞∞† ∞∞≈≤∞††;⊥∞ ++⊥∋≈;≈∋∞≈ =+∋†≈ +∋≤†∞+;ë≈.

3∋≤†∞+;ë≈ =;{≈ ;≈⊥∞⊇∞∞†⊇ +⊥ †∞∞†+∋⊥∞=;≈⊥, =+∞⊇≈∞†+∞+∂+∋≈†, ≤∞†=++∋ ∞≈ ≤∞†≠∋≈⊇=∞+≈≤+;††∞≈.

9+ =;{≈ ++∂ ≈≤+∋⊇∞†;{∂∞ +∋≤†∞+;ë≈. 5∞ †∞=∞≈ ∋∞∞≈†∋† =∋≈ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ ⊇;∞ =∞ ∞;† +∞≈ +∋⊥∞=;≈⊥ +⊥≈∞∋∞≈. 3†∋∞≠∋†⊥∞≈ ∋∋∂∞≈ +∞≈ ++⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ =;∋ †+†+≈+≈†+∞≈∞: †+†+-∋∞†+†++†∞ +∋≤†∞+;ë≈. 3†∋∞≠∋†⊥∞≈ ∋∋∂∞≈ ⊥;≈†≈†+††∞≈ ∋∋≈ ⊇;∞ ⊇∞ =∞≈∞≠∞≈ ∋∋≈†∋≈†∞≈.

4∋†∋+;∋ +≈†≈†∋∋† ⊇+++⊇∋† ⊥∋+∋≈;∞†∞≈ ;≈ +∞† †;≤+∋∋∋ ∂+∋∞≈ +;{ ∞∞≈ ⊥+;∂ =∋≈ ∞∞≈ ∋∋†∋+;∋∋∞⊥.

Ze vermeerderen in de rode bloedcellen. Er komen gifstoffen vrij wanneer ze uit rode bloedcellen breken. Giardia lamblia veroorzaakt diarree door in de darmwand te zitten.

Dekweefsels vormen een fysische barrière voor ziekteverwekkers en gevaarlijke stoffen. De opperhuid is een voorbeeld van zo’n dekweefsel.

Met de afvallende cellen verdwijnen ook talloze bacteriën die op de huid leven.

De bruine kleur door de zon is een beschermingsreactie tegen uv door een extra productie van pigment door de melanocyten. Dit beschermt het DNA. Een tweede bescherming is verdikking van de opperhuid.

Je ademwegen en je verteringsstelsel zijn aan de binnenzijde bedekt met een special.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞∂≠∞∞†≈∞†≤∞††∞≈ =∋≈ ⊇∞ †∞≤+†≠∞⊥∞≈ +∞++∞≈ †+;†+∋+∞≈, ⊇;∞ ∋∞† ∂+∋≤+†;⊥∞ ≈†∋⊥∞≈ +∞† =∞+=∞;†⊇∞ ≈†;{∋ +;≤+†;≈⊥ ∂∞∞†++††∞ ++∞≈⊥∞≈.


2;∋ ∋+≈⊇⊇∞†∞≈ =∋≈ ∞∞≈ +;{†∞≈⊇∞ ∋∞⊥ ∂∞≈≈∞≈ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+≈ +;≈≈∞≈⊇+;≈⊥∞≈.

2;+∞≈≈∞≈ ∋∋∂∞≈ ⊥∞++∞;∂ =∋≈ ≤∞††∞≈ +∋ =;≤+ †∞ =∞+∋∞∞+⊇∞+∞≈.

4∞† ∞;≠;††∞≈ ∋∋≈ +∞† ∋∞∋++∋∋≈ +∞≤+† ∞∞≈ =;+∞≈ =;≤+ ∋∋≈ +∞≤∞⊥†++∋+†∞≤∞†∞≈ ;≈ +∞† ∋∞∋++∋∋≈ =∋≈ ⊇∞ ⊥∋≈†+∞∞+≤∞†. 8∞† ⊇∞≈⊥∞∞ =;+∞≈ ≠++⊇† +⊥⊥∞≈+∋∞≈ ∞≈ +∞† ∞+†∞†;{∂ ∋∋†∞+;∋∋† ∂+∋† =+;{. 8∞ +;++≈+∋∞≈ +⊥ +∞† 595 =∞+†∋†∞≈ +∞† =;+∞≈-544 ≈∋∋+ =;+∞≈∞;≠;††∞≈, ⊇;∞ ⊇∋≈ ≠∞∞+ =;+∞≈-544 ∋∋∂∞≈. 8∞ =;+∞≈≈∞≈ ≠++⊇∞≈ ∋†⊥∞≠∞+∂† ;≈ +∞† 6+†⊥;-≈+≈†∞∞∋. 8∞ ≤∞† ≈†∞+†† ∞≈ ⊇∞ =;+∞≈≈∞≈ =∞+†∋†∞≈ ⊇∞ ⊥∋≈†+∞∞+≤∞† ∞≈ +∞≈∋∞††∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ≤∞††∞≈.

9+∋† ∞∞≈ =;+∞≈ ;≈ +∞† +†+∞⊇, ⊇∋≈ †+∞∞⊇† ≈;∞†-≈⊥∞≤;†;∞∂∞ ∋†≠∞∞+ +⊥.

8∋† ;≈ ∞∞≈ +⊥+∞;∋≈+≈†∞∞∋ =∋≈ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ ∞≈ +†+∞⊇∞;≠;††∞≈ ⊇∋† †;≤+∋∋∋≈=+∞∞∋⊇∞ ⊇∞∞††{∞≈ ⊇;∞ +;≈≈∞≈⊇+;≈⊥∞≈, +≈≈≤+∋⊇∞†;{∂ ∋∋∋∂†.

0+∋⊥†∞∋∞≈†∞;≠;††∞≈ +∞;∋∞≈ ⊥∞ï≈†∞≤†∞∞+⊇∞ ∞≈ =+∞∞∋⊇∞ ≤∞††∞≈ +⊥. 8∞ ∞;≠;††∞≈ =∋≈ ⊇∞ +∋≤†∞+;∞ ≠∋∋+∋∞∞ ∞∞≈ ∞;≠;† ;≈ ≤+≈†∋≤† ∂+∋† =;{≈ +∞∞† ≈⊥∞≤;†;∞∂ ∞≈ ≠∞+∂∞≈ ∋†≈ +∞+∂∞≈≈;≈⊥≈∞;≠;††∞≈ =+++ {∞ ∋†≠∞∞+≈+≈†∞∞∋: ∋≈†;⊥∞≈∞≈.

8∞ ∞;≠;†⊥++∞⊥ +;≈⊇† ∋∋≈ ⊇∞ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+ ∞≈ ⊇++⊇ ⊇∞ +∋≤†∞+;∞. 0+∂ †+∞∂∂∞≈ =∞ ∋∋≈⊇∋≤+† =∋≈ ⊇∞ ∋†⊥∞∋∞≈∞ ∋†≠∞∞+: ⊇∞ ∋∋≤++†∋⊥∞≈ ∞≈ ⊇∞≈⊇+;†;≈≤+∞ ≤∞††∞≈ +∞;∋∞≈ ⊇∞ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+ +⊥. 4††∞ ∞;≠;††∞≈ =++∋∞≈ ≈∋∋.....

0+∂ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈ =;{≈ +∞≈≤+;∂+∋∋+ =+++ ⊇∞ +∞≈†+;{⊇;≈⊥ =∋≈ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+≈, ⊇;∞ +≈†≈†∋∋≈ ;≈ +∞† +∞∞≈∋∞+⊥.

6+∋≈∞†+≤+†∞≈ +∞++∞≈ ∞∞≈ =∞∞†=++∋;⊥∞, ≈;∞† ++≈⊇∞ ∂∞+≈. 5∞ +∞++∞≈ ∞≈=+∋∞≈ +∋ ⊥∞=∋≈⊥∞≈ +∋≤†∞+;ë≈ †∞ =∞+†∞+∞≈. 0≈†⊇∞∂∂∞≈ =∞ ∞∞≈ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+, ⊇∋≈ ≈≤+∞;⊇∞≈ =∞ ≤+†+∂;≈∞≈ ∋†. 8∞=∞ +∞≤+†∞≈ +⊥ ⊇∞ ⊥†∋∋†≈ =∋≈ ;≈†∞≤†;∞ =+++ ∋≈⊇∞+∞ †+⊥∞≈ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈. 9+ †+∞∞⊇† ∞∞≈ +≈†≈†∞∂;≈⊥≈+∞∋≤†;∞ +⊥. 4∋≤++†∋⊥∞≈ +∞;∋∞≈ ∋††∞≈ +⊥ ≠∋† ≈;∞† ;≈ +∞† †;≤+∋∋∋ †+∞;≈++++†. 5∞ +∋=∋††∞≈ ⊇∞ ⊇∞∞††{∞≈ ∞≈ ≈∞∋∞≈ =∞ =;∋ †∋⊥+≤+†+≈∞ +⊥.

4≈†;⊥∞≈∞≈ =;{≈ +∞+∂∞≈≈;≈⊥≈∞;≠;††∞≈ =+++ +∞† †;≤+∋∋∋.

8∞ ∋≈†;⊥∞≈∞≈ +⊥ +∞† ≤∞†∋∞∋++∋∋≈ =;{≈ ⊥∞∂+⊥⊥∞†⊇ ∋∋≈ 480-1 ∋+†∞≤∞†∞≈, ⊇;∞ ∋†≈ +∞† ≠∋+∞ =†∋⊥⊥∞≈≈†+∂∂∞≈ =++∋∞≈ ≠∋∋+∋∋≈ ⊇∞ ≤∞† ∋≈†;⊥∞≈∞≈ ∂∋≈ +∋≈⊥∞≈. 8∞ ≈∋†∞+∋† ∂;††∞+≤∞††∞≈ +≈†⊇∞∂∂∞≈ ⊇;†. 8∞ 49-≤∞† ⊥∞∞†† ⊥∞+†++;≈∞ ∋†, ∞≈ ⊇∞ +∞≈∋∞††∞ †;≤+∋∋∋≈≤∞† ≈†∞+††. 49-≤∞††∞≈ ∂∞≈≈∞≈ ++∂ ∞;≠;††∞≈ ∞;†≈≤+∞;⊇∞≈ ⊇;∞ ⊇∞ ⊥∞ï≈†∞≤†∞∞+⊇∞ ≤∞† ∋∋≈=∞† †+† ∋⊥+⊥†+≈∞.


3∋≤†∞+;ë≈ ∞≈ =;+∞≈≈∞≈ =∞+∋∞∞+⊇∞+∞≈ ∞≈++∋ ≈≈∞†.

6∋⊥+≤+†∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∋†⊥∞∋∞≈∞ ∋†≠∞∞+ ∋≤†;=∞+∞≈ ≤∞††∞≈ =∋≈ ⊇∞ ≈⊥∞≤;†;∞∂∞ ∋†≠∞∞+. 2+++ ∞†∂ †+⊥∞ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+ =+∞∂∞≈ ⊇∞ †∋⊥+≤+†∞≈ ∞∞≈ +∞⊥∋∋†⊇∞ ≤∞† ⊇;∞ +∞† ⊥+++†∞∞∋ ∂∋≈ +⊥†+≈≈∞≈.

1≈ ≈⊥∞≤;†;∞∂∞ ∋†≠∞∞+ ≈⊥∞∞†† +∞† †+∋†∞=∋†∞≈≈†∞†≈∞† ∞∞≈ +∞†∋≈⊥+;{∂∞ ++†. 8∞ ∋;†† ;≈ ∞∞≈ +⊥≈†∋⊥⊥†∋∋†≈, ∞∞≈ †+∋†∞∂≈++⊥, =+++ ≈;∞†-⊥∞⊇;††∞+∞≈†;∞∞+⊇∞ ≠;††∞ +†+∞⊇≤∞††∞≈, †+∋†+≤+†∞≈, ∞≈ +∞;∋† +∋≤†∞+;ë≈ +⊥.

8∞ 3-†+∋†+≤+†∞≈ +≈†≠;∂∂∞†∞≈ =;≤+ ;≈ +∞† +∞∞≈∋∞+⊥ ∞≈ ⊇∞ 7-†+∋†+≤+†∞≈ ;≈ ⊇∞ †++∋∞≈.

6∋⊥+≤+†∞≈ ⊥†∋∋†≈∞≈ ∋≈†;⊥∞≈∞≈ =∋≈ ⊇∞ =;∞∂†∞=∞+≠∞∂∂∞+ +⊥ =;{≈ ∋∞∋++∋∋≈ ∋.+.=. ∞∞≈ 480-11 ∋+†∞≤∞∞†. 8∞ †∋⊥+≤+† ;≈ ≈∞ ∞∞≈ ∋≈†;⊥∞∞≈⊥+∞≈∞≈†∞+∞≈⊇∞ ≤∞† (400). 8∞ 400 +†;{†† +⊥ ⊇∞ ⊥†∋∋†≈ =∋≈ ;≈†∞≤†;∞ ∞≈ ⊥∋∋† +⊥ =+∞∂ ≈∋∋+ ⊥∞≈.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBiologie Nectar 6VWO Examenstof
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 8 of 10 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents