Essay

Blodets Bånd: Svend Åges finurlighed

2.091 Words / ~4 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.93 $
Document category

Essay
Dramatics

University, School

Th. Langs HF og VUC Silkeborg

Grade, Teacher, Year

Dansk

Author / Copyright
Text by Aloisia I. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/3More documents
Kvalitetssikre udvalgte knudepunkter og normalkonstrukt­ion­er - Kvalitetssikrin­g i projekteringsfa­sen Indledning: Denne rapport vil blive udarbejdet for at, kvalitetssikre udvalgte knudepunkter og normalkonstrukt­ion­er, da dette altid en vigtig del af en byggeproces, både så håndværkerne som skal udfører konstruktioner, kan udføre dem så godt som muligt, men også fordi bygherre i sidste ende, skal have glæde af byggeriet i mange år. Kvalitetssikrin­g i projekteringsfa­sen­, omhandler i høj grad alle de dokumenter, som myndighederne skal have i hænde, for at kunne godkende byggeriet. Herunder kan nævnes samtlige punkter i bygningsregleme­nte­t, hvis disse er fejlfyldte eller ufyldestgørende­, vil det kræve unødige ressourcer for alle parter, for at gøre dem fyldestgørende. Der skal som udgangspunkt altid ligge relevante erfaringer, og offentligt udarbejdet dokumentation som grundlag for vores konstruktioner Vi vil hver især arbejde med en normalkonstrukt­ion­, og et tilstødende knudepunkt, for netop at kvalitetssikre disse for typiske fejl og mangler. Fordelingen af disse kan ses i bilag 1. Disse konstruktioner vil vi først beskrive og gennemgå ift. Opbygningen. Hernæst vil vi arbejde os igennem hvilke mulige følgevirkninger der kan opstå, hvilken erfaring der er med denne, produktions- og vedligeholdelse­svi­lkår samt påvirkninger
Dansk aflevering 1 5/9-2017 Griskhed Indledning/resu­me Novellen ”Griskhed” er skrevet af Charlotte Weitze og er fra novellesamlinge­n mørkets egne fra 2005. Den er skrevet i en postmoderne tid, men temaerne i novellen er dog noget som berører alle. Griskhed handler om en pige, hvis morfar og mormor er døde. De døde bedsteforældre, boede i et hus ude i ørkenen. Pigen og hendes tante, skal rydde op i huset, og de skal også arve deres ting. Tanten og pigen takler dødsfaldet forskelligt. Tanten går meget op i hvilke ting hun skal arve, men pigen er ligeglad med det materielle, og hun er optaget af minderne om morfar og mormor. Tanten og pigen kører væk fra huset med arvestykkerne, de taler ikke meget sammen. Pigen kigger ud i ørkenen, og tænker over livet og døden. Bilen løber tør for benzin, men de får skubbet den frem til en selvbetjeningst­ank­. Tanten er stædig og vil ikke tanke der, ”det er for dyrt og mormor og morfar tankede aldrig der”. Pigen bliver og venter i bilen, imens tanten går ud og leder efter benzin. Men i mellem tiden, finder pigen tantens kreditkort og tanker selv bilen. Hun falder i søvn, og vågner i en sø af benzin, og vælger at forlade den og tanten. Hun går ud i ørkenen for at ”finde” sin døde morfar og mormor, da ifølge deres folketro bliver man til hvide skygger ude i ørkenen, når man dør. A..

Nørgaard 1.N

Analyserende artikel - blodets bånd


Svends forfærdelige kærlighed
“Hvis vi ikke var blevet fjernet, havde livet også været noget helt andet i dag … Jeg vil gerne tale om det, far.

Jeg vil, far. Jeg har brug for at vide hele sandheden, for at jeg kan komme videre i mit liv…”


Af: Nørgaard


Blodets bånd er en dansk dokumentarfilm fra 2013, som er instrueret af Christian Sønderby Jepsen og Pernille Bervald.

Det er en voldsom dokumentar, som bid for bid viser de mindre flatterende sider, af en familie i dyb krise, et menneske i dyb krise. Dokumentaren skildrer livet i en familie, hvor alle fortrænger eller benægter den barske sandhed, men åbner alligevel op.
Det er en fortælling om den negative sociale arvs rystende konsekvenser.

Ud af Svend Åge Hansens børneflok på 16, stifter vi kendskab med de fire, Christina, Daniel, Michelle og i korte glimt Ivan, som familien ikke længere har kontakt til. Fire svigtede sjæle, der alle har lidt under alkoholismens magt. Fire forbrændte børn, med indre dæmoner. De er skadet, skadet af en barndom med en far der har udsat dem for vold og massivt misbrug, og en fjern mor, der har lukket øjnene og krøbet i ly bag sit strikketøj.

Vi er gode til at gemme os, krybe i ly, for det vi ikke tør at blande os i, men filmen tvinger os til at tage stilling til hvornår vi skal bryde ind? Hvornår har vi pligt til at tage os af andres børn? Hvordan samler man stumperne af sin sjæl, og bliver et helt normalt menneske efter sådan en barndom? Kan man nogensinde løsrive sig fra det miljø man er vokset op i, når man er så splittet af kærlighed og had, og bundet sammen af blodets bånd?

Livet er skrøbeligt, især hvis det ikke er bygget på et ordentligt fundament.


De fortabte børn

En desperat pigestemme tigger sin far om svar, svar på hvorfor hun ikke måtte bo hos hendes far og mor, hvorfor hun skulle være et andet sted? Hvorfor blev hun og hendes tre søskende tvangsfjernet? Hun prøver at få ham til at forstå, at hun har brug for et svar, så hun kan komme over det kapitel i hendes liv, og se fremad.

Det er Christina som tigger sin far, om at få af vide hvorfor de blev tvangsfjernet.
Kameraet filmer ned af en mørk gade, hvor vi nærmere os et lille rækkehus. Pigens stemme bliver tydeligere, mere anklagede. Vi bliver draget mod dem.

Hvad er der sket i mørket, bag de fire vægge, hvilke hemmeligheder gemmer sig i det lille rækkehus? Den synkrone lyd gør hele situationen mere autentisk. “Hvis vi ikke var blevet fjernet, så havde livet også været noget helt andet i dag!” siger pigen, hvor en mandestemme svarer hende afvisende, “Jeg .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6+æ⊇∞≈⊇∞ †;⊥⊥∞+ +∞≈ ≈;≈ †∋+, +∞≈ ⊥∞≈†∋⊥∞+ †∋+ ; +=∞+ ≈æ†≈;≈⊥ +∞≈ ≈;⊥∞+, ≈+∋ ∞≈ †;††∞ ⊥;⊥∞ ⊥∞∋† ; ∞≈ ∞≈⊥ ∂=;≈⊇∞≈ ∂++⊥.

9∋∋∞+∋∞† =++∋∞+ ;≈⊇ ⊥å ⊇∞∋, †++ ∋† =; ≈∂∋† †∋≈⊥∞ ⊇∞ ≈æ+∞+ †ø†∞†≈∞+, ≈å =; †å+ ∞≈ †++≈∞∋∋∞†≈∞, ∋† ∋† =; ;∂∂∞ ≈;⊇⊇∞+ +=∞+†++ ∞≈ †ø†∞†≈∞≈∂+†⊇ ∋∋≈⊇, ∋∞≈ ∞† ∋∞≈≈∞≈∂∞ ∋∞⊇ ≈†++∞, ⊇++∞ ∋+ ⊥å ≈{æ†∞≈.


2; =;† ;∂∂∞ +∋=∞ ⊇∞ ∋∋≈⊥∞ ∞≈⊇≈∂+†⊇≈;≈⊥∞+ +∋ ∋† ⊇∞† ∞+ ≈+≈†∞∋∞†≈ ≈∂+†⊇, †++ ⊇∞† =∞⊇ =; ⊥+⊇† ∋† ⊇∞† ;∂∂∞ ∞+.

8∞† =∞⊇ +∋≈, ⊇∞† =∞⊇ +ø+≈∞≈∞, ∋∞≈ ∞+∂∞≈⊇∞†≈∞≈ ∞+ †++ ≈=æ+ +⊥ †++∋†;†∞†∞≈ †++ †∋≈††ø∋+∞†.

9≈ ≈†;††∞, †+;≈† ∋∞≈;∂ ++∞⊇∞+ ≈;⊥ +⊥ =; †++†∋⊇∞+ +∞∋∋∞†. 8∞† ∋≈+≈∂++≈∞ †+⊇≈⊥++ ∞+ ≈∞⊇†+≈∞† ⊇+∋∋∋†;≈∂, ⊇∞† †∞†⊇∞≈⊇∞+ ∞††∞∂†∞≈, +⊥ =; ∞+ ;∂∂∞ ; †=;=† +∋, ∋† ⊇∞≈ +;≈†++;∞ =; ≈∞ ≈∂∋† +ø+∞ ∞+ +å⊇∞ †+∋⊥;≈∂, +∋+≈∂ +⊥ +{∞+†∞≈∂æ+∞≈⊇∞.

3+∋ ≈∞∞+∞ ⊥;=∞+ ⊇∞† ⊇∞≈ ∞††∞∂†, ∋† =; †å+ ∞† ;≈⊇†++∂ ; +=∋⊇ =; ≈∂∋† †;† ∋† ≈∞.

2; †å+ ∞† ;≈⊇†++∂ ∋†, ∋† ⊇∞† ∞+ ≈+⊥∞† +∋+≈∂.

2; ∂+∋∋∞+ ≈æ+∋∞+∞ ⊥å ≈†∋∋†+æ∞†, +⊥ =; +†;=∞+ ≈∞ ⊥+æ≈∞≈†∞+∞† †++ ⊇∞≈ ∋∋≈⊇, ⊇∞≈ †∋∋;†;∞, =; ≈∂∋† +∞†† ;≈⊇ ∞≈⊇∞+ +∞⊇∞≈ ⊥å. 8∞† ≈†å+ ∋∞⊥∞† +⊥ +∞+†;⊥† ∂†∋+† ∋† 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈ ∞+ ∞≈ ∋∋≈⊇, ⊇∞+ ;∂∂∞ +∋+ †∞=∞† ∞† †;=, ;≈⊇∞≈†++ ⊇∞ ⊥æ≈⊥≈∞ +∋∋∋∞+.

8∋≈ ∞+ †;⊇†;⊥∞+∞ ⊥ø⊥†∞+, +∋+ ≈∞∂≈†∞≈ +ø+≈, +=++ ⊇∞† ⊇+⊥ ∂∞≈ ∞+ ⊇∞ ≈;⊇≈†∞ †;+∞ ⊇+∂∞∋∞≈†∋+∞≈ +∋+∋≈⊇†∞+, +⊥ ⊇∞≈ æ†⊇≈†∞ ∋† ⊇∞∋ 1=∋≈, ∂∞≈ ; ≈∋å +;⊇∞+, ⊇∋ 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈ ;∂∂∞ +∋+ .....


6†∞∋≈†∞≈≈ †++≈=∋+

0å ≈∂;†† ≈;⊇⊇∞+ †∋∋;†;∞≈ +⊥ ∂;⊥⊥∞+ ⊥å ⊥∋∋†∞ †∋∋;†;∞+;††∞⊇∞+, †ø+≈† ∞+ ⊇∞† 0++;≈†;≈∋ ≈+∋ ∞+ ⊇∞≈ +≈⊥≈†∞ ⊇∋††∞+.

Hun leder desperat efter træk som beviser at hun er Svend Åge Hansens datter. Hun bliver filmet i ultranær billeder, hvor vi ser familiebilleder fra hendes perspektiv.
Hun mindes tiden inden børnene blev tvangsfjernet, som en harmonisk og god tid. Hun har et naivt udtryk og omtaler tiden hjemme, som et liv i en smørblomst. (3,00-4,00)

Moren til de fire yngste børn, som er Svend Åge Hansens tidligere ægtefælle gennem 28 år, Gitte Lilli Hansen, kigger også på gamle familiebilleder, hun husker dog ikke særlig meget fra tiden.

Hun mindes hvorfor hun faldt for Svend Åge Hansen, hun var blot 17 år da de blev gift. Hun var lykkelig.

Hun har det samme naive udtryk i ansigtet, som Christina har, hun er også filmet i nærbilleder, som viser, at hun stadig er tæt knyttet til Svend Åge Hansen samt minderne.

Hun sidder i en sofa i sin morgenkåbe med en cigaret og et sofabord som flyder, med et fyldt askebæger og tommeflasker. Som om at hun er groet fast til sofaen. (4,00-4,24)

Daniel, Svend Åge Hansens yngste dreng, fortæller at han er bedste venner med sin far, hvor der bliver zoomet ind på et gammelt billede, set fra Daniels perspektiv, hvor Daniel sidder storsmilend.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞† ∋∞≈†∞ ∋† ⊇+∂∞∋∞≈†∋+∞≈ ∞+ †;†∋∞† ∋∞⊇ +å≈⊇++†⊇† ∂∋∋∞+∋, +⊥ †∞† ++≈†∞≈⊇∞ ∂∋∋∞+∋. 6++ ∋† ⊥ø+∞ ⊇∞† +∞†∞ ∋∞+∞ ≈æ+=æ+∞≈⊇∞, ∞+ 8∋≈;∞† †;†∋∞† ∋∞⊇ ≈æ≈†∞≈ ≈†;††∞≈†å∞≈⊇∞ ∂∋∋∞+∋, ∋∞≈≈ +∋≈ ≈;⊇⊇∞+ ; ≈+†∋∞≈, +⊥ †++†æ††∞+ +∋ ∞≈ ≈=∞≈⊇∞≈ †;⊇, +⊥ ≈;† ∋∋+;=∋†∞≈†∞ †++++†⊇ †;† ≈;≈ †∋+. 4æ++;††∞⊇∞+≈∞ ∋† 8∋≈;∞† ∞+ ≈ø⊥∞≈ ∞††∞+ ⊇∞ æ⊥†∞ †ø†∞†≈∞+, ≈+∋ ⊥∞∋∋∞+ ≈;⊥ +∋⊥ ∞† +∋+≈∂ +⊇+∞.

8∞† ++†;⊥∞ ∂∋∋∞+∋ †+∞∋+æ=∞+ 8∋≈;∞†≈ ∞++ +⊥ ∞≈;∂∂∞++∞⊇. (4,25-4,46)

4;≤+∞††∞ ∞+ ⊇∞≈ æ†⊇≈†∞ ∋† ⊇∞ †+∞ ≈ø≈∂∞≈⊇∞ =; †å+ ∞≈ ⊥+æ≈∞≈†∋†;+≈ †++, +∞≈ +∞≈∂∞+ ;∂∂∞ ∋∞⊥∞† †+∋ ≈;≈ +∋+≈⊇+∋, ∂∞≈ ≈∞†=∞ †=∋≈⊥≈†{∞+≈∞†≈∞≈. 8=++ ⊇∞ ∋≈⊇+∞ ∞+ †;†∋∞† ; ≈æ++;††∞⊇∞+, ∞+ 4;≤+∞††∞ †;†∋∞† ; +∋†=†+†∋†, +∞≈ +∋+ ;∂∂∞ ⊇∞≈ ≈∋∋∋∞ ≈∋;=;†∞† +=∞+ ≈;⊥ ≈+∋ ≈;≈ ∋++ +⊥ ≈ø≈†∞+, ∞††∞+ ∞≈ +∋+≈∂ †∋≤∋⊇∞ ≈+∋ 8∋≈;∞†.

4;≤+∞††∞ ∞+ ∋∞⊥∞† ∋∞+∞ ⊇;≈†∋≈≤∞+∞† †+∋ †∋+∞≈, ∞≈⊇ +=∋⊇ ⊇∞ ∋≈⊇+∞ ∞+. 8∞≈ ≈ø⊥∞+ ;∂∂∞ +∋≈≈ ∂æ+†;⊥+∞⊇ ⊥å ≈∋∋∋∞ ∋å⊇∞. 8∞≈ ∞+ ⊇∞≈ =+∂≈≈∞, ≈+∋ ∋††;⊇ †∋⊥∞+ ∋≈≈=∋+∞† - +⊥≈å †++ ≈;≈∞ †++æ†⊇+∞.

8∞+ +†;=∞+ ;∂∂∞ =++∋∞† ;≈⊇ ⊥å +;††∞⊇∞+≈∞ ⊇∞≈≈∞ ⊥∋≈⊥, ≈+∋ ⊇∞+ ∞+ +†∞=∞† =∞⊇ ⊇∞ ∋≈⊇+∞, ⊇+⊥ ∞+ ⊇∞† †++≈∂∞††;⊥† +=++ ∋∞⊥∞† ⊇∞+ +†;=∞+ =++∋∞† ;≈⊇, =∞⊇ ⊇∞ †++≈∂∞††;⊥∞ ⊥∞+≈+≈†;⊥+∞⊇∞+, +=;†∂∞† =;≈∞+ +=++ †æ† ∂≈+††∞† ⊇∞ ∞+ †;† †++†;⊇∞≈, .....

9∋∋∞+∋∞† †ø+∞+ +≈ +=∞+ ∞≈ ++, ;≈⊇†;† =; ∂+∋∋∞+ †;† 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈≈ +∞≈, ⊇∞+ +†;=∞+ †;†∋∞† ; †∞⊥†∞⊥∞+≈⊥∞∂†;=.

9∋∋∞+∋∞†≈ †∞+ +∞≈ +=∞+ ++∞≈ ⊥;=∞+ +≈ ∞† +;††∞⊇∞ ∋†, ∋† ≈∞†=+∋ ∋††∞ +∞≈∞≈∞ †;⊥≈∞+ +;≈∋≈⊇∞≈, ∞+ ⊇∞+ ∞≈ =;⊇† †++≈∂∞††;⊥ +;≈†++;∞ ∞≈⊇∞+ †∋⊥∞≈∞. 2; ∂+∋∋∞+ ⊥å ⊥∋⊇∞⊥†∋≈, +=++ 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈ +†;=∞+ †;†∋∞† ; †∞†⊇ †∋+† ⊥å ≈;≈ ∞† ≈≤++†∞+, +∋≈ ⊇+††∞+ +⊥ +;†≈∞+ ⊥å ∞≈ ∋+⊇∂ø+∞≈⊇∞. (5,21-6,24)


9≈ ∋†∋;≈⊇∞†;⊥ †∋∋;†;∞?

2; ∋ø⊇∞+ ⊥å +=∞+††∋⊇∞≈ ∞≈ +∞†† ∋†∋;≈⊇∞†;⊥ †∋∋;†;∞, ∞≈ †;††∞ +∋=∞†;⊥∞+ ++⊇∞+ +≈ ;≈⊇∞≈†++ ; ⊇∞† ++⊥⊥∞†;⊥∞ †;††∞ +{∞∋, ∋∞⊇ †∞∂≈†∞≈ “=∞†∂+∋∋∞≈”.

Lyden af en håndmixer blander sig med den klassiske musik. Der er pænt og rent i hjemmet, hvor der bages boller og laves lagkage, synges og hygges, inden der kommer gæster. Overfladen brydes da Svend Åge Hansen hiver en sort slots øl ned fra hylden i køleskabet, men det er hverdag, ingen lader sig mærke af det og hyggen fortsætter i det lille køkken, det ringer på døre… (6,28-7,47)

Svend Åge Hansen holder fødselsdag for sin familie.

Samme dag er det datteren Christinas fødselsdag. Inden gæsterne kommer, lover Svend Åge Hansen at hun skal have det, som hun vil have det, da det er hendes fødselsdag. (7,50-8,20) Men da gæsterne kommer, er der ingen der ser Christina, ingen der ønsker hende tillykke, Svend Åge Hansen drikker, han er i højt humør, og ser slet ikke datteren. Han filmes stående på en stol med skjorten knappet op, mens gæsterne, hans børn og svigerbørn, synger for ham.

Han er filmet fra frøperspektiv, hvilket viser at han søger opmærksomhed, og forstår at gøre si.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9∋∋∞+∋∞† =++∋∞+ +⊥ ⊥;=∞+ +≈ ∞† ∞††+∋ ≈æ++;††∞⊇∞ ∋† ⊇∞≈ †∋=≈∞ 0++;≈†;≈∋, ≈+∋ ≈;⊇⊇∞+ ∋†∞≈∞ +⊥ +=∞+≈∞† =∞⊇ +++⊇∞†. 0=∞+≈∞†, ⊥†∞∋† +⊥ ≈=;⊥†∞†. (7,50-9,38)


9† ⊥++†+æ† ∋† ⊇∞† ∋ø+∂∞ 8∋≈∋∋+∂

6∞≈≈∞∋ ≈†∞∋≈;≈⊥≈∋憆∞⊇∞ +;††∞⊇∞+ +⊥ ⊥+;=∋†∞ †+†+≈, ⊇∞+ ∞+ ∂†;⊥⊥∞† ≈∋∋∋∞≈ †;† ∞≈ =∞††;†+∞††∞†∋⊥† ⊇+≈∋∋;≈∂ +⊥ ∋∞⊇+;=∞≈⊇∞ ⊇+∂∞∋∞≈†∋+, †ø†⊥∞+ =; ⊇∞≈≈∞ ⊇++† ⊇+≈†∞≈∂†;+≈∞††∞ †∋∋;†;∞ ⊥å ⊥+⊇† +⊥ +≈⊇†.

0+†∋++;⊇ +;††∞⊇∞+≈∞ +⊥ +{∞∋∋∞ +⊥†∋⊥∞†≈∞+≈∞, ⊥;=∞+ +≈ ∞† +å† +⊥ +∞∋†;≈†;≈∂ ∋∞†∞≈†;≈∂ ∋;†{ø, ≈∞∞+∞≈ ≈†å+ ⊥†∋≤∞+∞† ∋;⊇† ; ⊇∞† +∞†∞. 8+∂∞∋∞≈†∋+∞≈ ⊥;=∞+ ∞† ;≈⊇+†;∂ ; ⊇∞† 8∋≈∋∋+∂ =; †∞∂∂∞+ ø{≈∞≈∞ †++, ∞† ⊥++†+æ† ∋† ∞≈ †∋+ +⊥ ∞≈ †∋∋;†;∞, ∞† ≈+≤;∋†† ⊇+∋∋∋ ≈+∋ ∞⊇†+†⊇∞+ ≈;⊥ †++ ø{≈∞≈∞ ∋† +≈. 8∞† ∞+ ≈å ;≈†;∋†, ⊇∞† ∂+++∞+ +∞†† ;≈⊇ ∞≈⊇∞+ +∞⊇∞≈ ⊥å +≈, ≈å ⊇∞† ≈æ≈†∞≈ ∞+ ∞+∞+∋⊥∞†;⊥†.

8∞† ∞+ ∞† ∋;†{ø ≈+∋ †;⊥⊥∞+ ∋∞⊥∞† †{∞+≈† †+∋ ⊇∞ ††∞≈†∞, ∋∞≈ =; =∞⊇ .....


8+∂∞∋∞≈†∋+∞≈ ∞+ ∞≈ ++≈∞+=∞+∞≈⊇∞ ⊇+∂∞∋∞≈†∋+, †++⊇; ⊇∞≈ ⊥+ø=∞+ ∋† ≈∂;†⊇+∞ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈.

8∞+ ∞+ +;⊥†;⊥ ∋∋≈⊥∞ +∞⊇≈∂∋+∞+ ; †;†∋∞≈, ≈+∋ †++ ∞∂≈∞∋⊥∞†, †∋∋;†;∞≈ ≈†å+ +=∞+∋†† - ≈∞†=+∋ ∋††∞ ∋≈⊇+∞ ≈;⊥∞+ ∋† †∋∋;†;∞≈ †∞=∞+ †++∂∞+†, ≈å ≈†+†∞+ ⊇∞ +⊥ †+++ ⊥å +;≈∋≈⊇∞≈.

6;†∋∞≈≈ ++=∞⊇+∞⊇≈∂∋+ ∞+: 3+≤;∋† ∋+= +⊥ ∋†∂+++†∋;≈++∞⊥ ⊥å+ ; ∋+= - ≈=æ+† ∋† +++⊇∞ ⊇∞≈ ≈+≤;∋†∞ ∋+=. 8∞† ∞+ ⊇∞≈ ⊥+∞≈⊇∞†, ∋† ⊇∞+ ∞+ ∋∞⊥∞† ∋∞⊇ ⊇∞≈ ≈+≤;∋†∞ ∋+= ∋∞⊇ ; †;†∋∞≈, +⊥ ⊇∞≈ ∞+ ;∂∂∞ †;† ∋† +++⊇∞ ; †∋∋;†;∞≈.

6;†∋∞≈ ∞+ ∞≈ ⊥++†+æ† †;†∋, ⊇∞† +∋+ ;≈≈†+∞∂†ø+∞+≈∞ =∋†⊥† ⊥+∞≈⊇∞† ∋† ∋∋≈ ∂+∋∋∞+ †æ††∞+∞ ⊥å ⊇∞ †++≈∂∞††;⊥∞ ⊥∞+≈+≈∞+, ; †;†∋∞≈.

2; †å+ ∞≈ +∞⊇+∞ †++≈†å∞†≈∞, ∋† +=++⊇∋≈ ⊇∞ ∞+. 8+⊥ ∂∋≈ ⊇∞† +⊥≈å =æ+∞ ∞≈ ≈∋∞†∞ ≈∂+æ∋∋∞≈⊇∞, ⊇∋ ⊇∞† ∞+ ≈+⊥∞† ∋∞⊥∞† ⊥∞+≈+≈†;⊥† =; ≈∞+. 8∞+ =;† ∋††;⊇ =æ+∞ ⊇∞††∞ ∋∞≈;≈⊥∞+ +∋ ⊇∞≈ ⊥å+ +=∞+ ⊥+æ≈≈∞≈, ∞††∞+ +∋ ⊇∞≈ ∞+ †;† ⊥∋≈.


3+≈†∞∋∞†≈ ≈∂+†⊇?
7+⊥∞≈ ∋† ⊇+∂∞∋∞≈†∋+†;†∋ =; +∋+ ∋† ⊥ø+∞

med er den observerende.

Da den lader

virkeligheden tale for sig selv, og

fravælger den synlige fortæller.

Instruktøren fungerer i stedet som "fluen

på væggen".

Der benyttes lange

indstillinger, nærbilleder og håndholdt

kamera, hvor begivenheder og mennesker

taler for si.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1≈≈†+∞∂†ø+∞≈ ∞+ ∞≈ ≈†∋⊥≈

†++≈∂∞+, ⊇∞+ ∞+ ⊥å †∞††∋++∞{⊇∞ +⊥ ≈å ≈∞∞†+∋††

≈+∋ ∋∞†;⊥† ;∋⊥††∋⊥∞+ +æ≈⊇∞†≈∞+≈∞.

2; =∞⊇ ⊥+⊇† ∋††∞ ≈∋∋∋∞≈, ∋† ⊇∞≈ ∞+ +∞† ⊥∋†.

2; =∞⊇ ⊥+⊇† +∋≈ ∞+ †++⊇+∞∂∂∞≈, ∋∞≈ ∋††;⊥∞=∞† =;† ∋∋≈ ;∂∂∞ +†;=∞ =+∞⊇ +=∞+ ⊇∞†, †++⊇; =; +∋+ ∋∞⊇†;⊇∞≈+∞⊇. 7;⊥∞ ≈å ⊥+⊇∞, ≈+∋ †++æ†⊇+∞≈∞ ∞+ †;† ∋† ⊥;=∞ ≈+≈†∞∋∞† ≈∂+†⊇∞≈, †;⊥∞ ≈å ⊥+⊇∞ ∞+ =; †;† ∋† †+∋†æ⊥⊥∞ +≈ ∋≈≈=∋+∞†. 8∞† ∞+ ≈å †∞† ∋† +∋⊇∞ ∞† ≈+≈†∞∋, ;≈⊥∞≈ +∞+ø=∞+ ∋† †∋⊥∞ ∞† ⊥∞+≈+≈†;⊥† ∋≈≈=∋+.

7=∋≈⊥≈∋≈++;≈⊥∞†≈∞ ∋† +ø+≈ ∞+ ∋†⊇+;⊥ ⊥+++†∞∋†+;†.

4∋≈ ∂∋≈ ;∂∂∞ †{∞+≈∞ +ø+≈ †+∋ ⊇∞+∞≈ =∋≈†∞ +∋⊥;=∞†≈∞+, +⊥≈å †++ ∋† ⊇∞† +∞†∞ †ø≈∞+ ≈;⊥ ∋∞†+∋∋†;≈∂. 3∋+≈∞† +†;=∞+ ∋æ+∂∞† ∋∞⊇, ∋† ⊇∞† ∞+ +†∞=∞† †{∞+≈∞† †+∋ ≈;≈∞ †++æ†⊇+∞, ∞∋≈≈∞† ; +=;†∂∞≈ ⊥+∋⊇ ∋∋≈ ∞+ +†∞=∞† ≈=;⊥†∞†. 6++æ†.....

8∞+ ∞+ ;≈⊥∞≈ †=;=† +∋, ∋† ∋∋≈ ≈+∋ ∞† ≈=;⊥†∞† +∋+≈ ∞+ ∋∞+∞ ∞⊇≈∋† ∞≈⊇ ⊇∞ ††∞≈†∞ ∋≈⊇+∞, ∋∞≈ ≈∞†=+∋ +†+⊇∞†≈ +å≈⊇ ∞+ ∞+++⊇∞†;⊥†, ∞+ ⊇∞≈ ≈+≤;∋†∞ ∋+= ;∂∂∞!


3ø+≈∞≈∞ ; 3†+⊇∞†≈ +å≈⊇ ∞+ ;∂∂∞ ∋†∞≈∞, ∋∋≈⊥∞ +ø+≈ +⊥ ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† ∞≈⊥∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+ ; 8∋≈∋∋+∂, ∞+ =+∂≈∞† +⊥ ∋∞⊇ ∋;≈++∞⊥ +⊥ =+†⊇ ; +{∞∋∋∞†.
3†+⊇∞†≈ +å≈⊇ ∂∋≈ +∞†∋†∞+∞ †;† 0+;≈≈∞≈≈∞+≈∞ †+∋ +†+∂∂∞≈.

Prinsesserne fra blokken er nogle piger på 16-20 år. De kommer alle sammen fra en hård opvækst, de har alle være indblandet i et misbrug, hvilket man kan se på dem. De har det hårdt i dag. I dag prøver de alle sammen på at komme videre, uden deres familie, de vil leve deres liv, og de vil noget med livet. Ligesom i Blodets bånd prøver børnene at komme videre, de vil noget med deres liv.


En dokumentar som blodets bånd er med til at sætte fokus på et kæmpe problem.

Familier over hele Danmark bliver næsten dagligt splittet ad. Vi hører bl.a. Svend Åge Hansen ligge ansvaret på systemet i sig selv. Han mener at borgere også har rettigheder, og det har han til dels ret i.
I Danmark kan det her problem være med til at forværre unges livskvalitet. Hvis de dagligt kæmper med sine indre dæmoner, hvordan skal de så nogensinde blive lykkelige? Det er skræmmende at se hvordan en familie kan gå så længe, uden at finde nogle svar.

Det er dog ikke kun systemets skyld i alle situationer. Tager man udgangspunkt i Blodets Bånd, så hører vi jo også om, hvordan Svend Åge Hansen og Gitte, hans ex kone, har været så blinde over deres p.....

.....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23