Essay

Blodets Bånd: Svend Åges finurlighed

2.151 Words / ~4 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.96 $
Document category

Essay
Dramatics

University, School

Th. Langs HF og VUC Silkeborg

Grade, Teacher, Year

Dansk

Author / Copyright
Text by Aloisia I. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/5

More documents
La generación de los mil euros SRO – Spansk/Afsætning Indholdsfortegnels­e Engelsk resume Desigual is a global company within clothes. Their shops are positioned in all the largest cities all over the world. They have many shops in Spain, but as Spain is suffering from economical
Kvalitetssikre udvalgte knudepunkter og normalkonstruktion­er - Kvalitetssikring i projekteringsfasen­ Indledning: Denne rapport vil blive udarbejdet for at, kvalitetssikre udvalgte knudepunk­ter og normalkonstruktion­er, da dette altid en vigtig del af en byggeproces,
L. N. Dansk aflevering 1 5/9-2017 Griskhed Indledning/resume Novellen ”Griskhed” er skrevet af Charlotte Weitze og er fra novellesamlingen mørkets egne fra 2005. Den er skrevet i en postmoderne tid, men temaerne i novellen er dog noget som berører alle. Griskhed handler om en pige, hvis morfar

K. Nørgaard H. 1.N

Analyserende artikel - blodets bånd


Svends forfærdelige kærlighed
“Hvis vi ikke var blevet fjernet, havde livet også været noget helt andet i dag … Jeg vil gerne tale om det, far.

Jeg vil, far. Jeg har brug for at vide hele sandheden, for at jeg kan komme videre i mit liv…”


Af: K. Nørgaard H.


Blodets bånd er en dansk dokumentarfilm fra 2013, som er instrueret af Christian Sønderby Jepsen og Pernille Bervald.

Det er en voldsom dokumentar, som bid for bid viser de mindre flatterende sider, af en familie i dyb krise, et menneske i dyb krise. Dokumentaren skildrer livet i en familie, hvor alle fortrænger eller benægter den barske sandhed, men åbner alligevel op.

Det er en fortælling om den negative sociale arvs rystende konsekvenser.

Ud af Svend Åge Hansens børneflok på 16, stifter vi kendskab med de fire, Christina, Daniel, Michelle og i korte glimt Ivan, som familien ikke længere har kontakt til. Fire svigtede sjæle, der alle har lidt under alkoholismens magt. Fire forbrændte børn, med indre dæmoner. De er skadet, skadet af en barndom med en far der har udsat dem for vold og massivt misbrug, og en fjern mor, der har lukket øjnene og krøbet i ly bag sit strikketøj.

Vi er gode til at gemme os, krybe i ly, for det vi ikke tør at blande os i, men filmen tvinger os til at tage stilling til hvornår vi skal bryde ind? Hvornår har vi pligt til at tage os af andres børn? Hvordan samler man stumperne af sin sjæl, og bliver et helt normalt menneske efter sådan en barndom? Kan man nogensinde løsrive sig fra det miljø man er vokset op i, når man er så splittet af kærlighed og had, og bundet sammen af blodets bånd?

Livet er skrøbeligt, især hvis det ikke er bygget på et .....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞ †++†∋+†∞ +ø+≈

9≈ ⊇∞≈⊥∞+∋† ⊥;⊥∞≈†∞∋∋∞ †;⊥⊥∞+ ≈;≈ †∋+ +∋ ≈=∋+, ≈=∋+ ⊥å +=++†++ +∞≈ ;∂∂∞ ∋円∞ ++ ++≈ +∞≈⊇∞≈ †∋+ +⊥ ∋++, +=++†++ +∞≈ ≈∂∞††∞ =æ+∞ ∞† ∋≈⊇∞† ≈†∞⊇? 8=++†++ +†∞= +∞≈ +⊥ +∞≈⊇∞≈ †+∞ ≈ø≈∂∞≈⊇∞ †=∋≈⊥≈†{∞+≈∞†? 8∞≈ ⊥+ø=∞+ ∋† †å +∋∋ †;† ∋† †++≈†å, ∋† +∞≈ +∋+ ++∞⊥ †++ ∞† ≈=∋+, ≈å +∞≈ ∂∋≈ ∂+∋∋∞ +=∞+ ⊇∞† ∂∋⊥;†∞† ; +∞≈⊇∞≈ †;=, +⊥ ≈∞ †+∞∋∋⊇.

8∞† ∞+ 0++;≈†;≈∋ ≈+∋ †;⊥⊥∞+ ≈;≈ †∋+, +∋ ∋† †å ∋† =;⊇∞ +=++†++ ⊇∞ +†∞= †=∋≈⊥≈†{∞+≈∞†.

9∋∋∞+∋∞† †;†∋∞+ ≈∞⊇ ∋† ∞≈ ∋ø+∂ ⊥∋⊇∞, +=++ =; ≈æ+∋∞+∞ +≈ ∞† †;††∞ +æ∂∂∞+∞≈. 0;⊥∞≈≈ ≈†∞∋∋∞ +†;=∞+ †+⊇∞†;⊥∞+∞, ∋∞+∞ ∋≈∂†∋⊥∞⊇∞. 2; +†;=∞+ ⊇+∋⊥∞† ∋+⊇ ⊇∞∋.

8=∋⊇ ∞+ ⊇∞+ ≈∂∞† ; ∋ø+∂∞†, +∋⊥ ⊇∞ †;+∞ =æ⊥⊥∞, +=;†∂∞ +∞∋∋∞†;⊥+∞⊇∞+ ⊥∞∋∋∞+ ≈;⊥ ; ⊇∞† †;††∞ +æ∂∂∞+∞≈? 8∞≈ ≈+≈∂++≈∞ †+⊇ ⊥ø+ +∞†∞ ≈;†∞∋†;+≈∞≈ ∋∞+∞ ∋∞†∞≈†;≈∂. “8=;≈ =; ;∂∂∞ =∋+ +†∞=∞† †{∞+≈∞†, ≈å +∋=⊇∞ †;=∞† +⊥≈å =æ+∞† ≈+⊥∞† +∞†† ∋≈⊇∞† ; ⊇∋⊥!” ≈;⊥∞+ ⊥;⊥∞≈, +=++ ∞≈ ∋∋≈⊇∞≈†∞∋∋∞ ≈=∋+∞+ +∞≈⊇∞ ∋†=;≈∞≈⊇∞, “1∞⊥ .....

6+æ⊇∞≈⊇∞ †;⊥⊥∞+ +∞≈ ≈;≈ †∋+, +∞≈ ⊥∞≈†∋⊥∞+ †∋+ ; +=∞+ ≈æ†≈;≈⊥ +∞≈ ≈;⊥∞+, ≈+∋ ∞≈ †;††∞ ⊥;⊥∞ ⊥∞∋† ; ∞≈ ∞≈⊥ ∂=;≈⊇∞≈ ∂++⊥.

9∋∋∞+∋∞† =++∋∞+ ;≈⊇ ⊥å ⊇∞∋, †++ ∋† =; ≈∂∋† †∋≈⊥∞ ⊇∞ ≈æ+∞+ †ø†∞†≈∞+, ≈å =; †å+ ∞≈ †++≈∞∋∋∞†≈∞, ∋† ∋† =; ;∂∂∞ ≈;⊇⊇∞+ +=∞+†++ ∞≈ †ø†∞†≈∞≈∂+†⊇ ∋∋≈⊇, ∋∞≈ ∞† ∋∞≈≈∞≈∂∞ ∋∞⊇ ≈†++∞, ⊇++∞ ∋+ ⊥å ≈{æ†∞≈.


2; =;† ;∂∂∞ +∋=∞ ⊇∞ ∋∋≈⊥∞ ∞≈⊇≈∂+†⊇≈;≈⊥∞+ +∋ ∋† ⊇∞† ∞+ ≈+≈†∞∋∞†≈ ≈∂+†⊇, †++ ⊇∞† =∞⊇ =; ⊥+⊇† ∋† ⊇∞† ;∂∂∞ ∞+.

8∞† =∞⊇ +∋≈, ⊇∞† =∞⊇ +ø+≈∞≈∞, ∋∞≈ ∞+∂∞≈⊇∞†≈∞≈ ∞+ †++ ≈=æ+ +⊥ †++∋†;†∞†∞≈ †++ †∋≈††ø∋+∞†.

En stille, trist musik breder sig og vi forlader rummet. Det asynkrone lydspor er nedtonet dramatisk, det fuldender effekten, og vi er ikke i tvivl om, at den historie vi nu skal høre er både tragisk, barsk og hjerteskærende.

Som seere giver det den effekt, at vi får et indtryk i hvad vi skal til at se.

Vi får et indtryk af, at det er noget barsk.

Vi kommer nærmere på stamtræet, og vi bliver nu præsenteret for den mand, den familie, vi skal helt ind under huden på. Det står meget og hurtigt klart at Svend Åge Hansen er en mand, der ikke har levet et liv, indenfor de gængse rammer.

Han er tidligere gøgler, har seksten børn, hvor det dog kun er de sidste fire dokumentaren omhandler, og den ældste af dem Ivan, kun i små bider, da Svend Åge Hansen ikke ha.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


6†∞∋≈†∞≈≈ †++≈=∋+

0å ≈∂;†† ≈;⊇⊇∞+ †∋∋;†;∞≈ +⊥ ∂;⊥⊥∞+ ⊥å ⊥∋∋†∞ †∋∋;†;∞+;††∞⊇∞+, †ø+≈† ∞+ ⊇∞† 0++;≈†;≈∋ ≈+∋ ∞+ ⊇∞≈ +≈⊥≈†∞ ⊇∋††∞+.

8∞≈ †∞⊇∞+ ⊇∞≈⊥∞+∋† ∞††∞+ †+æ∂ ≈+∋ +∞=;≈∞+ ∋† +∞≈ ∞+ 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈≈ ⊇∋††∞+. 8∞≈ +†;=∞+ †;†∋∞† ; ∞††+∋≈æ+ +;††∞⊇∞+, +=++ =; ≈∞+ †∋∋;†;∞+;††∞⊇∞+ †+∋ +∞≈⊇∞≈ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=.

8∞≈ ∋;≈⊇∞≈ †;⊇∞≈ ;≈⊇∞≈ +ø+≈∞≈∞ +†∞= †=∋≈⊥≈†{∞+≈∞†, ≈+∋ ∞≈ +∋+∋+≈;≈∂ +⊥ ⊥+⊇ †;⊇. 8∞≈ +∋+ ∞† ≈∋;=† ∞⊇†++∂ +⊥ +∋†∋†∞+ †;⊇∞≈ +{∞∋∋∞, ≈+∋ ∞† †;= ; ∞≈ ≈∋ø++†+∋≈†. (3,00-4,00)

4++∞≈ †;† ⊇∞ †;+∞ +≈⊥≈†∞ +ø+≈, ≈+∋ ∞+ 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈≈ †;⊇†;⊥∞+∞ æ⊥†∞†æ††∞ ⊥∞≈≈∞∋ 28 å+, 6;††∞ 7;††; 8∋≈≈∞≈, ∂;⊥⊥∞+ +⊥≈å ⊥å ⊥∋∋†∞ †∋∋;†;∞+;††∞⊇∞+, +∞≈ +∞≈∂∞+ ⊇+⊥ ;∂∂∞ ≈.....

8∞≈ ∋;≈⊇∞≈ +=++†++ +∞≈ †∋†⊇† †++ 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈, +∞≈ =∋+ +†+† 17 å+ ⊇∋ ⊇∞ +†∞= ⊥;††. 8∞≈ =∋+ †+∂∂∞†;⊥.

8∞≈ +∋+ ⊇∞† ≈∋∋∋∞ ≈∋;=∞ ∞⊇†++∂ ; ∋≈≈;⊥†∞†, ≈+∋ 0++;≈†;≈∋ +∋+, +∞≈ ∞+ +⊥≈å †;†∋∞† ; ≈æ++;††∞⊇∞+, ≈+∋ =;≈∞+, ∋† +∞≈ ≈†∋⊇;⊥ ∞+ †æ† ∂≈+††∞† †;† 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈ ≈∋∋† ∋;≈⊇∞+≈∞.

8∞≈ ≈;⊇⊇∞+ ; ∞≈ ≈+†∋ ; ≈;≈ ∋++⊥∞≈∂å+∞ ∋∞⊇ ∞≈ ≤;⊥∋+∞† +⊥ ∞† ≈+†∋+++⊇ ≈+∋ ††+⊇∞+, ∋∞⊇ ∞† †+†⊇† ∋≈∂∞+æ⊥∞+ +⊥ †+∋∋∞††∋≈∂∞+. 3+∋ +∋ ∋† +∞≈ ∞+ ⊥++∞† †∋≈† †;† ≈+†∋∞≈. (4,00-4,24)

8∋≈;∞†, 3=∞≈⊇ Å⊥∞ 8∋≈≈∞≈≈ +≈⊥≈†∞ ⊇+∞≈⊥, †++†æ††∞+ ∋† +∋≈ ∞+ +∞⊇≈†∞ =∞≈≈∞+ ∋∞⊇ ≈;≈ †∋+, +=++ ⊇∞+ +†;=∞+ =++∋∞† ;≈⊇ ⊥å ∞† ⊥∋∋∋∞†† +;††∞⊇∞, ≈∞† †+∋ 8∋≈;∞†≈ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=, +=++ 8∋≈;∞† ≈;⊇⊇∞+ ≈†++≈∋;†∞≈⊇∞ ⊥å +∋≈≈ †∋+≈ ≈∂ø⊇.

8∞† ∋∞≈†∞ ∋† ⊇+∂∞∋∞≈†∋+∞≈ ∞+ †;†∋∞† ∋∞⊇ +å≈⊇++†⊇† ∂∋∋∞+∋, +⊥ †∞† ++≈†∞≈⊇∞ ∂∋∋∞+∋. 6++ ∋† ⊥ø+∞ ⊇∞† +∞†∞ ∋∞+∞ ≈æ+=æ+∞≈⊇∞, ∞+ 8∋≈;∞† †;†∋∞† ∋∞⊇ ≈æ≈†∞≈ ≈†;††∞≈†å∞≈⊇∞ ∂∋∋∞+∋, ∋∞≈≈ +∋≈ ≈;⊇⊇∞+ ; ≈+†∋∞≈, +⊥ †++†æ††∞+ +∋ ∞≈ ≈=∞≈⊇∞≈ †;⊇, +⊥ ≈;† ∋∋+;=∋†∞≈†∞ †++++†⊇ †;† ≈;≈ †∋+. 4æ++;††∞⊇∞+≈∞ ∋† 8∋≈;∞† ∞+ ≈ø⊥∞≈ ∞††∞+ ⊇∞ æ⊥†∞ †ø†∞†≈∞+, ≈+∋ ⊥∞∋∋∞+ ≈;⊥ +∋⊥ ∞† +∋+≈∂ +⊇+∞.

8∞† ++†;⊥∞ ∂∋∋∞+∋ †+∞∋+æ=∞+ 8∋≈;∞†≈ ∞++ +⊥ .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadBlodets Bånd: Svend Åges finurlighed
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents