Opinion speech

Competiția mai buna decat cooperarea

1.931 Words / ~6 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.95 $
Document category

Opinion speech
Communication / Media

University, School

Free motion

Author / Copyright
Text by Kornelia B. ©
Format: PDF
Size: 0.17 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0More documents
Internetul – între libertate şi constrângere. Globalizarea. Într-un video de pe site-ul Youtube[1], cercetător­ul japonez Michio Kaku vorbeşte despre punctul de vedere al oamenilor de ştiinţ­&#­259; în legătur­59;­ cu civilizaţi­ile­ extraterestre; aceştia recunosc 3 tipuri de civilizaţi­i posibile, notate gradual de la 1 la 3, cea din urmă reprezentând tipul de civilizaţi­e supremă, pe care omul de ştiinţ­&#­259; o aseamăn­59;­…
Scrie un eseu de 2 – 3 pagini, despre particularităţi­l­e unui roman al experienţei prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - precizarea a două caracteristici ale acestui tip de roman, existente în opera literară studiată; - prezentarea, prin referire la romanul studiat, a patru elemente de construcţie a subiectului şi / sau ale compoziţiei ( de exemplu: acţiune, secvenţă narativă, conflict, relaţii temporale şi spaţiale,…

Acest Parlament consideră că , în obținerea progresului școlar ,cooperarea este mai importantă decât competiția .” - Guvern


Repartiția argumentelor pe vorbitori :

Vorbitor 1: Arg. Socio-educațional : ”Evoluţia se bazează pe comunitate şi cooperare.”  Bruce Lipton

Vorbitor 2:

Vorbitor 3: Contraargumentare + arii de conflict

Definirea termenilor :

Progres școlar = exprimă aprecierea rezultatelor obţinute şi a evoluţiei situaţiei la învăţătură a elevului prin raportarea acestora la performanţe anterioare. Corelat cu succesul şcolar, progresul nu implică un nivel limită de performanţă şcolară, ci are un caracter de proces, se află în continuă devenire, ceea ce înseamnă că rezultatele obţinute de elev se raportează, în orice moment, atât la obiectivele stabilite cât şi la posibilităţile proprii întru-un moment al dezvoltării sale. (Raymond Boudon – Dicționar de sociologie )

Cooperarea   activitate orientata social, in cadrul careia individul colaboreaza cu ceilalti pentru atingerea unui tel comun 

Competiție = în  sociologie, este un concurs între  indivizi, grupe, etc., pentru teritoriu sau o locație de resurse, pentru resurse și bunuri materiale,
parteneri, pentru prestigiurecunoaștere socialăpremii, sau grupă ori statut social, pentru conducere. Competiția este opusul cooperării.

Filosofia de caz :

Societatea contemporană, marcată de profunde transformări şi afectată de numeroase probleme, încearcă soluţionări, modificări de paradigme în toate domeniile, inclusiv în cel educaţional. Ritmul alert de dezvoltare, progresele fără precedent în ştiinţă şi tehnică, informatizarea şi automatizarea în toate domeniile, globalizarea economiei, contradicţiile puternice din viaţa economică, politică, socială, culturală, impun noi politici educaţionale.

Devine necesară o revizuire a manierei de abordare a relaţiei cooperare-competiţie în şcoli, astfel încât elevii formaţi concomitent în spiritul cooperării cu ceilalţi, dar şi în spiritul cultivării competenţelor personale, al performanţelor individuale şi al aspiraţiilor înalte, să obţină rezultate mai bune pentru echipa profesională în care se vor intregra, precum şi succes individual în orice domeniu de activitate.


Status quo:

Politica educaţională românească din ultimele decenii a accentuat paradigma învăţării colaborative, precum şi a rolului pozitiv al învăţării prin cooperare în educarea/instruirea elevilor. Profesorii care sunt preocupați doar de stimularea relațiilor competitive la nivelul clasei de cele mai multe ori ajung să neglijeze copiii care necesită un ajutor suplimentar.

Pe scurt, competiția vizează succesul școlar individual, în plan colectiv putând genera, în mod indi.....[read full text]

Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Pornind de la paradigma competenţei şi a interactivităţii, cooperarea şi competiţia sunt fenomene necesare, fiind într-un raport de interdependenţă funcţională care asigură formarea personalităţii elevului.

Învăţarea prin cooperare presupune utilizarea microgrupurilor de elevi în scopuri instrucţionale, astfel încât, lucrând împreună şi respectând principiile grupurilor cooperative, să fie maximizate atât procesul, cât şi produsele propriei învăţări, dar şi ale celorlalţi colegi. De asemenea, deşi perspectivele teoretice asupra învăţarii prin cooperare diferă în literatura de specialitate din străinătate şi din ţară, există un nucleu comun, referitor la ideea de grupare a elevilor, în vederea desfăşurării unor acţiuni instructive şi educative conjugate, pentru realizarea unor scopuri comune, cu efecte de natură cognitivă şi noncognitivă, de care beneficiază toţi cei implicaţi.

În ultimele două decenii, promotorii învăţării prin cooperare, P.C. Abrams şi colab. (1995), J. Putnam (1997), D.W. Johnson, R.T. Johnson şi E.J. Holubec (1993) insistă asupra faptului că abilităţile sociale nu sunt înnăscute, ci se învaţă, fiind la fel de importante ca şi abilităţile cognitive. Aşadar, cooperarea eficientă dintre membrii grupului depinde nu doar de abilităţile cognitive, ci şi de o serie de abilităţi de comunicare, de luare a deciziilor, de conducere, de influenţă, de gestionare a conflictelor, de negociere, de consolidare a încrederii şi – fără a le plasa pe ultimul loc – de exprimare emoţională, abilităţi care, la rândul lor, se formează.

Promotorii învăţării prin cooperare, D. W. Johnson şi R.T. Johnson (1989), D. W. Johnson, R.T. Johnson şi E.J. Holubec, subclasifică grupurile de învăţare prin cooperare în trei categorii, stabilind etape metodologice distincte pentru fiecare tip de grupare: grupuri formale de învăţare prin cooperare, grupuri informale de învăţare prin cooperare şi grupuri de bază de învăţare prin cooperare.


Metoda mozaicului

Tehnica mozaic de învăţare prin cooperare (the jigsaw strategy) promovează un proces mai bun de învăţare, îmbunătăţeşte motivaţia elevilor şi permite ca un volum mai mare de conţinut să fie studiat şi împărtăşit de membrii unui grup. Tehnica mozaic a fost elaborată iniţial de Elliot Aronson şi studenţii săi. Tehnica asigură:

 • O modalitate eficientă de înv.....

Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Grupuri de brainstorming

Soluție

Folosirea activităţii de brainstorming prin cooperare este o strategie valoroasă şi eficientă prin care echipe de elevi trebuie să vină cu idei şi să-şi dezvolte unul altuia ideile într-un mediu sigur. Prin grupări distractive şi creative, elevii au ocazia de a lucra împreună şi a învăţa în acelaşi timp lucruri importante ce ţin de conţinut.

Dr. Spencer Kagan a conceput o mulţime de structuri de grupare bazate pe cooperare, care pot fi utilizate cu elevi de toate vârstele. Principalul obiectiv al acestor structuri este de a promova:

 • Participarea prin interacţiuni structurate

 • Participarea în mod egal

 • Interacţiunea elevilor cu privire la orice conţinut

 • Comunicarea eficientă

  Soluție !

 • Lucrul împreună pentru a învăţa împreună

 • Învăţarea prin cooperare ca parte a oricărei lecţii

În același timp, tot mai multe voci se ridică împotriva competiției, promovând ideea de învățare prin colaborare și lucru în echipă ca soluție pentru dezvoltarea echilibrată a copiilor, urmând exemplul unor sisteme mai performante cum este cel finlandez.

De-a lungul a multor ani de cercetare şi formare, Dr. Spencer Kagan a elaborat şi a perfecţionat peste 160 de structuri. Toate acestea le oferă profesorilor un mod bine planificat de a grupa elevii şi de a le preda conţinuturi importante într-un fel distractiv şi care îi implică în .....

Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3. O cercetare interesanta asupra efectelor sistemelor de notare in situatii de cooperare si in situatii competitive a fost realizata de Morton Deutsch (1949). Asa cum explica psihologul american, specialist in dinamica grupurilor, cand o situatie presupune competitie, succesul oricarui membru al grupului inseamna esecul altuia, si el numeste aceasta forma de interactiune „interdependenta potrivnica'.

Prin opozitie, atunci cand succesul oricaruia dintre membrii grupului mareste sansele de succes ale celorlalti, avem de-a face cu interdependenta numita cooperare sau „interdependenta motrice'. Pentru a observa impactul acestor tipuri de interdependenta, Deutsch a organizat un experiment in care doua grupuri de elevi au fost evaluate in mod diferit. in grupul de competitie, li s-a spus elevilor ca acela care va avea cea mai buna prestatie va primi cel mai inalt calificativ, iar ceilalti vor fi notati, in ordine descrescatoare, in functie de calitatea activitatii realizate. in grupul cooperativ, li s-a spus ca performanta grupului va determina calificativul individual.

Astfel, membrii grupului cooperativ au urmarit scopuri realizabile in mod interdependent, iar cei din grupul de competitie au urmarit scopuri potrivnic interdependente.

Condiții pentru profesori în ceea ce privește activitățile în gup prin cooperare :

  • împartirea sarcinilor intre membrii grupului dupa ce grupul s-a constituit;

  • marimea grupului trebuie adaptata volumului sarcinii;

  • caracterul sarcinii trebuie sa se preteze la indeplinirea ei prin cooperare si sa fie adaptata varstei subiectilor;

  • este necesara prezenta in grup a unor membri care sa-si poata asuma rolul de conducator.

  • luarea in consideratie a perioadei necesare dezvoltarii unui spirit de grup;


Competitia are insa o serie de efecte negative, care nu sunt deloc neglijabile:

 •  in grupurile competitive s-a constatat o crestere a numarului comportamentelor agresive, ostile, a conflictelor si a atitudinilor de opozitie si suspiciune

 • Competitia exagerata genereaza frustrare, anxietate, sentimente de nesiguranta si de neputinta la copiii mai putin dotati, care sunt tent.....

Download Competiția mai buna decat cooperarea
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
 • Apartenenta la grupurile „cooperative' ofera membrilor satisfactie, echilibru si conditii optime de dezvoltare a personalitatii.

  Concluzionând, în contextul situaţiilor de instruire axate pe cooperare, rolurile profesorului se redimensionează şi capătă noi valenţe, depăşind optica tradiţională, în care el era doar un furnizor de informaţii în timpul orelor de curs.

  Utilizarea cooperării în dozaj optim în situaţiile de instruire depinde de profesor, cel care va avea de îndeplinit diferite roluri şi va manifesta diverse competenţe generate atât de contextul interactivităţii, cât şi de cel competiţional.

  Votați moțiunea !

  3 | P.....


 • Download Competiția mai buna decat cooperarea
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents