<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 6.24 $
Document category

Term paper
Art / Design / History of Art

University, School

Aarhus Business College, Denmark

Grade, Teacher, Year

12, 1028

Author / Copyright
Text by Renato C. ©
Format: PDF
Size: 0.29 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/4More documents
LagkagehusetAf Kjær Nielsen Opgave 1Karakteriser kort virksomheden Lagkagehuset Lagkagehuset er en produktionsvirk­som­hed som selv producerer og sælger bagerivarer. Virksomheden er danskejet og stiftet i 2008. Dette på baggrund af en fusion mellem 2 bagerier, da de havde en fælles tankegang i forhold til at sætte nye standarder inde for bageribranchen. Jeg vil ved hjælp af de fire P’er nedenfor kort beskrive virksomheden videre. De fire P’er Produkt: Lagkagehuset sælger bagerivarer hvilket som brød, kager, snacks. De tilbyder også salater og andre mindre måltider. Virksomheden går ind for høj kvalitet, og de ynder at præsentere pæne butikker med café. Lagkagehuset har en streng kvalitetskontro­l, og et brød må ikke ligge i butikken i længere end tre timer uden at blive solgt. I 2014 valgte man også at ansætte en kvalitetschef, hvilket sikrer en høj kvalitet af produkterne. De formår at holde et forholdsvis bredt sortiment, hvilket tilpasser sig efter den enkelte butik. Her har forhold som placering en stor betydning, siden sortimentet i de jyske butikker er bredere end det i København. Pris: Produktionsomko­stn­ingerne for Lagkagehuset er høje. Dette er de på grund af den høje kvalitet som skal holdes, hvilket også har betydning for prisen. Virksomhedens varer føles mere eksklusive for kunden, da man på grund af den høje pris får et produkt i hænde, hvor
[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Ane-Mette I år 1887 udkom Henrik Pontoppidans (1857-1943) novellesamling Fra Hytterne. Henrik Pontoppidan fik Nobelprisen i litteratur i 1917, på trods af han var af gammel præsteslægt og ønskede at blive ingeniør, men afbrød studiet for at blive forfatter. I samlingen er blandt andet novellen ”Ane-Mette”, som beskriver de fattiges levevilkår på landet i slutningen af 1800-tallet. Novellen er karakteristisk for det moderne gennembrud, da den skildrer en realistisk opfattelse af de mennesker i perioden og de holdninger der præger den. Novellen omhandler Elsebeths liv som fattig og kampen mod sult og en mand med alkoholprobleme­r. Elsebeth har ikke mulighed for at give hendes afdøde datter Ane-Mette, en flot begravelse da økonomien ikke strækker. Klasseforskelle­n fremgår tydeligt, eftersom hun kommer fra et dårligt socialt lag. Der er gjort brug af en implicit 3. persons fortæller, der ikke selv deltager i begivenhederne, men som fortæller teksten. Vi får ikke oplyst nogen form for viden om fortælleren som en karakter og fortælleren er ikke en del af handlingen. Det gør, at fortælleren er usynlig for læseren og tager afstand til forløbet, hvilket er karakteristisk for en 3. persons fortæller som er implicit. Det medfører til at fortælleren er mere troværdig over for læseren end en jeg-fortæller. Fortælleren er desuden

 DA/SH

Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse  2

Indledning og problemformulering  3

    Metode      

    Hovedafsnit:

·       Redegørelse  5

·       Analyse  6

·       Budskab  11

·        Perspektivering  11

    Konklusion

    Litteraturliste  12


Indledning og problemformulering


Først vil jeg redegøre for den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud og Henrik Pontoppidans rolle heri.

Dernæst vil jeg analysere Henrik Pontoppidans Nådsensbrød, med fokus på sarkasme, herunder religionskritik.

Slutteligt vil jeg sætte Nådsensbrød ind i et nutidigt, samt litteraturhistorisk perspektiv og sammenhæng. 


Metode

Først og fremmest vil der i opgaven blive gjort brug af den socialhistoriske metode, for at få en idé om handlingen af teksten ud fra historiens sociale og historiske kontekst, og dette kan eksempelvis blive gjort gennem miljøbeskrivelser.


Derudover vil der i mindre grad blive gjort brug af den biografiske metode, herunder den genetisk-historiske, der søger at forklare teksterne ud fra begivenheder og indtryk i forfatterens liv, blandt andet, fordi Pontoppidan til tider skrev ud fra egne erfaringer og ud fra egne holdninger, hvorfor sammenhængen ville være af interesse at undersøge. Redegørelse for den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud og Henrik Pontoppidans rolle heri.

Det moderne gennembrud skabte igennem litteraturen et mere åbent forum for diskussion og kritik af samtidens problematikker. Dette står i skarp kontrast til romantikkens forfattere, der ofte skildrede et romantiseret billede af virkeligheden i deres litteratur, og ikke satte virkelighedens problemer under debat, som Det moderne gennembruds fadder Georg Brandes formulerede det.

Romantikkens idealisme blev altså udskiftet med en realisme og der ønskede at slå fast, at der kun findes én verden – denne verden, som igennem en naturvidenskabelig, empirisk, samt positivistisk tilgang kan ses, måles, vejes, beskrives og analyseres.[1]

Efter Georg Brandes (brandesianismen) intention blev Det moderne gennembrud, med dets religionskritik, individualistiske frihedsidealer og fornufts- og fremskridtstro[2] opgøret med romantikkens virkelighedsfjerne illusioner, og den nationalromantiske litteraturs dyrkelse af følgende institutioner: Kongen, familien, nationen, samt især kirken.[3] Herudover ønskede Brandes et opgør med det traditionelle kristne samfund, da det ikke havde individet i fokus.[4] 


Henrik Pontoppidan (1857-1943) er en af de store og vigtige forfattere i Det moderne gennembrud. Han har et omfattende forfatterskab bag sig – og fik i 1917 Nobelprisen i litteratur.[5] Pontoppidan voksede op som præstesøn i Randers, hvor faren prædikede en mørk, syndsbetonet kristendom – næsten livsfjendsk.[6] Dette, kombineret med en næsten punktlig dyrkelse af kristendommen, ansporede Pontoppidan til at tage en anden og mere religionskritisk retning[7].

Første skridt i denne retning, var valget af ingeniørstudiet, som han dog senere afbryder, til fordel for litterær forfatter samt journalist. Pontoppidan er kendt som en forfatter, der leverer en skarp kritik af samfundsforholdene i sin samtid – helt på linj.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1 ≈;≈∞ ≈+=∞††∞+ †+∋ 1880'∞+≈∞ ∞+ ⊇∞† ≈æ+†;⊥† †∋††;⊥†+†∂∞†≈ =;†∂å+ ⊥å †∋≈⊇∞†, ⊇∞+ ∞+ ; †+∂∞≈ +⊥ +∋≈ †∞≈⊥∞+∞+ ∋∞⊇ ≈;≈ ≈+≤;∋†∞ ;≈⊇;⊥≈∋†;+≈ ≈+∋ ∞† †∋†∞+ø+ †++ ⊇∞∋[8]. 8∞+∞⊇+=∞+ ≈∂;†⊇+∞⊇∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈;†∞∋†;+≈∞+, ;≈⊇;=;⊇∞+ +⊥ ≈†∞⊇∞+, ≈+∋ ∞+ ⊥∞≈∂∞≈⊇∞†;⊥∞, ⊇∋ ⊇∞ ++⊥⊥∞+ ⊥å ∞⊥≈∞ +⊥†∞=∞†≈∞+ †+∋ †;=∞† ⊥å †∋≈⊇∞†, +=;†∂∞† ⊥ø+ ⊇∞∋ ∋∞+∞ +∞∋†;≈†;≈∂∞.[9]  6+∋ 1850´∞+≈∞ ∞⊇=;∂†∞≈ ; 9∞++⊥∋ ∞≈ ≈+ ≈∋†∞+=;⊇∞≈≈∂∋+∞†;⊥ †;†=æ+∞†≈∞≈†++≈†å∞†≈∞,&≈+≈⊥;≈∋†∞+∋†;≈∋∞.

6++≈†å∞†≈∞≈ ∞+ ∋+≈;≈†;≈∂, +=;†∂∞† +∞†+⊇∞+, ∋† ∋∋≈ ∞⊇∞†∞∂∂∞≈⊇∞ ∋≈∞+∂∞≈⊇∞+ ∞∂≈;≈†∞≈≈∞≈ ∋† ⊇∞≈ ∋∋†∞+;∞††∞ =∞+⊇∞≈, +⊥ =∞+⊇∞≈≈∋≈≈∂∞∞†≈∞≈ ∞+ ∋†∞;≈†;≈∂. 7;††∞+∋†∞+∋æ≈≈;⊥† +∞≈=;≈∞+ +∞⊥+∞+∞† †;† †∞∂≈†∞+ ∋∞⊇ ∞† ≈æ+†;⊥† †;=≈- +⊥ ∋∞≈≈∞≈∂∞≈+≈, ⊇∞+ +∋+ ∞≈ ∋†∞;≈†;≈∂ ⊥+∞≈⊇++†⊇≈;≈⊥. 4∞≈≈∞≈∂∞† ≈∞≈ ∋††≈å ≈+∋ ∞† ⊇++, ⊇∞+ ∞+ ≈†++∞† ∋† ⊇+;††∞+ (3;⊥∋∞≈⊇ 6+∞∞⊇ ⊥å ≈∋∋∋∞ †;⊇ =∋+ =∞⊇ ∋† ∞⊇=;∂†∞ ≈;≈&≈+≈⊥;⊥≈+∂+∋≈∋†+≈∞, ⊇∞+ ∋∞+∞ ∞≈⊇ ≈+⊥∞≈ ∋≈⊇∞≈ †∞++; ≈∋††∞ †+∂∞≈ ⊥å ⊇∞††∞) ∋+⊇≈∋† †;⊇†;⊥∞+∞, +=++ ∋∞≈≈∞≈∂∞† +†∞= ≈∞† ≈+∋ ∞† +⊥+ø{∞†/≈{æ†∞†;⊥†/⊥∞⊇⊇+∋∋∞†;⊥† =æ≈∞≈. 8∞+∞⊇+=∞+ ∞+ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ; ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈ +⊥ ++≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∞+ ∞† ⊥++⊇∞∂† ∋† ⊇∞†≈ ∋+= +⊥ ∋;†{ø.

8∞≈≈∞ (∋;†{ø)⊇∞†∞+∋;≈;≈∋∞ ≈;⊥∞+, ∋† ∞≈+=∞+ +æ≈⊇∞†≈∞ ∞+ †++∞⊇+∞≈†∞∋† +⊥ ∂∋≈ †++∂†∋+∞≈ ∞⊇ †+∋ ⊥∋≈≈∂∞ +∞≈†∞∋†∞ å+≈∋⊥∞+ ∞††∞+ ≈∋†∞+†+=∞, +=++†++ ⊇∞≈ ⊥+;≈≤;⊥;∞†† =;† ∂∞≈≈∞ †++∞⊇≈;⊥∞≈.[10] 8∞†† ∂+≈∂+∞† +∞†ø⊇ ⊇∞†, ∋† ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞+≈∞ ; 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ =æ+∂∞+ +††∞ +∞∂∂∞⊇∞ ∞≈⊇∞+, †++⊇; ⊇∞ ;∂∂∞ ∂∞≈≈∞ †∞=∞ ∞≈⊇∞+ ⊇∞ +∞†;≈⊥∞†≈∞+, ≈+∋ ∋+=∞≈ +⊥ ∋;†{ø∞† †∋⊥⊇∞ +⊥ †;†.[11] 8∞≈ ⊇∋+≠;≈;≈†;≈∂∞ ∋≈≈∂∞∞†≈∞ ∞⊇†++⊇+∞⊇∞ ⊇∞+=∞⊇ ⊇∞≈ ∂+;≈†≈∞ ⊇∞†∞+∋;≈;≈∋∞, ≈∞∋†;⊥ ∋† ∋†† ∞+ †++∞⊇+∞≈†∞∋† ∋† 6∞⊇.[12] 8+≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ⊥∞≈≈∞∋≈†+ø∋∋∞+ ⊇∞† ≈∋†∞+∋†;≈†;≈∂∞ ≈+≈ ∞≈ ≈†++ ⊇∞† ∋† +∋≈≈ †∞∂≈†∞+ ; †++∋ ∋† ∞≈ +⊥†∋⊥∞†+∞⊇ ∋† ⊇∞† ≈∋†∞+∋†;≈†;≈∂∞ ⊥+∞≈⊇†∞∋∋ +∋ ∋+= +⊥ ∋;†{ø +⊥ ∋† †;=∞† +⊥ †;†=æ+∞†≈∞≈ ∞+ +∞≈†∞∋† ∋† ∋† (≈+≤;∋†) ∋+=, ∋;†{ø +⊥ ⊇+;††. 8∞†† ; †++†æ≈⊥∞†≈∞ ∋† ≈∋∋†;⊇∞≈≈ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂∞ ≈†+ø∋≈;≈⊥∞+ ≈∋††∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ; ≈;≈∞ †∞∂≈†∞+ ≈∞†+⊥ ≈⊥ø+⊥≈∋å†≈†∞⊥≈ =∞⊇ †++∞≈†;††;≈⊥∞≈ +∋ ∞≈ 6∞⊇ ; ∞† ≈∋∋†∞≈⊇, ⊇∞+ ∞⊇=;∂†∞⊇∞ ≈;⊥ ∋∞+∞ +⊥ ∋∞+∞ ≈∋†∞+=;⊇∞≈≈∂∋+∞†;⊥†, ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† †++⊇; 0+∋+†∞≈ 8∋+≠;≈≈ †∞++;∞+ +∋ ≈∞+=;=∋† +† †+∞ †;††∞≈† ; 0∋ 4+†∞+≈∞≈ 0⊥+;≈⊇∞†≈∞ (1859) =∋≈⊇† †+∞∋.[13] 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ =∋+ †;⊥∞†∞⊇∞≈ ;≈≈⊥;+∞+∞† ∋† ⊇∞≈ †+≈∂∞ †;†+≈+† 6+;∞⊇∞+;≤+ 4;∞†=≈≤+∞≈ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂∞ ;⊇é∞+ +⊥ †∋≈∂∞+ +∋ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ; ≈†.....

2æ+∂∞+≈∞ +∋=⊇∞ +∋≈, ;≈≈⊥;+∞+∞† ∋† 3+∋≈⊇∞≈, †æ≈† ; +∞⊥+≈⊇∞†≈∞≈ ∋† 1890'∞+≈∞. 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ⊇++⊥ ;≈≈⊥;+∋†;+≈ †+∋ 4;∞†=≈≤+∞ †++ ≈;≈ ⊥å≈†∋≈⊇ +∋, ∋† 6∞⊇ ∞+ ⊇ø⊇, +⊥ †++ ≈;≈ ≈ø≈⊇∞+†∞∋∋∞≈⊇∞ ∂+;†;∂ ∋† ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈≈ ∋++∋† – +∞†† ; †++†æ≈⊥∞†≈∞ ∋† ≈;≈ †∋+≈ ∋ø+∂∞ ∂+;≈†∞≈⊇+∋, ⊇∞+ ∋≈≈⊥++∞⊇∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †;† ∋† †∋⊥∞ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ +⊥ ∋∞+∞ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂ +∞†≈;≈⊥. 4;∞†=≈≤+∞ +æ=⊇∞⊇∞, ∋† ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈ ∞+ ⊇∞ ≈=∋⊥∞≈ +∞†;⊥;+≈, +⊥ ∋† ⊇∞≈ ∂+;≈†≈∞ ∋++∋† ∞+ ≈†++∞† ∋† ⊇∞ ≈=∋⊥∞≈ ≈++∋∞+, ≈+∋ †++ ∞∂≈∞∋⊥∞† ∋∞⊇†;⊇∞≈+∞⊇ +⊥ ≈æ≈†∞∂æ+†;⊥+∞⊇.

8∞+ +∞†+≈∞+ 4;∞†=≈≤+∞, ∋† ⊇∞† ∞+ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ; ≈;⊥ ≈∞†= +⊥ ;∂∂∞ 6∞⊇, ≈+∋ ∞+ †++∋å†∞† ∋∞⊇ =++∞≈ ∞∂≈;≈†∞≈≈ +⊥ †;=. 6∞⊇ ∞+ ⊇ø⊇, +∋≈ ∞+ ;∂∂∞-∞∂≈;≈†∞+∞≈⊇∞, +⊥ ⊇∞+†++ ≈∂∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞+ ∞{ +∞††∞+ +∞∂+∋+∞ ≈;⊥ +∋, +∋ ⊇∞† +∋+ '≈+≈⊇∞†' ;†ø†⊥∞ ⊇∞ ∂+;≈†≈∞ ≈++∋∞+. 1 ≈†∞⊇∞† ≈∂∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞† †+∂∞≈∞+∞ ≈;⊥ +∋ ∋† =æ+∞ ≈;† ∞⊥∞† †;= +∞=;⊇≈†[14], ≈∋∋† +++⊇∞ ≈†∋=∞∋++∋†∞≈ †;† †++⊇∞† †++ +∞++∞∋++∋†∞≈, ⊇∞+ †+†⊇∞+ †;=∞† ∋∞⊇ ∋∞≈;≈⊥.[15]

4≈∋†+≈∞ ∋† 8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ 4å⊇≈∞≈≈++ø⊇, ∋∞⊇ †+∂∞≈ ⊥å ≈∋+∂∋≈∋∞, +∞+∞≈⊇∞+ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;∂.

1 ≈+=∞††∞≈&≈+≈⊥;4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇&≈+≈⊥;(1887)[16] †++†æ††∞≈ +∋ ⊇∞≈ †++∋+∋∞⊇∞, ≈+≤;∋†† †∋=†≈†å∞≈⊇∞ +⊥ ≈∞⊇≈†;⊇†∞ 3†;≈∞, ⊇∞+ ≈∂∋† †=∋≈⊥≈∋≈++;≈⊥∞≈ ⊥å ⊇∞† †+∂∋†∞ †∋††;⊥+∞≈, †++⊇; +∞≈ ∞⊇ ∋† ≈†∋≈⊇ †;† ∋† †{∞≈∞ †;† ⊇∋⊥∞≈ +⊥ =∞{∞≈.

Umiddelbart skulle man tro, at Stine ville bønfalde myndighederne om hjælp, men anbringelsen på fattiganstalten beskrives i novellen som et overgreb mod Stine, fordi det i perioden er forbundet med enorm skam at modtage hjælp fra det offentlige og være fattig, eksempelvis frafaldt retten til at gifte sig og stemme.[17]

Faktisk er hovedpersonen i novellen, Stine Bødkers, nævnt med sit rigtige navn. Novellen udkom i som bekendt i samlingen Fra Hytterne (1887), men den havde en forgænger, en journalistisk artikel med samme titel skrevet i 1885. Artiklen var indholdsmæssigt stort set lig novellen som den blev omarbejdet til (dog hed novellens hovedperson Stine Bødkers i forlægget Trine Bødkers).[18]

Trine Bødkers levede i Østby (hvor Pontoppidan også selv voksede op). Pontoppidan udstillede hende uden hendes samtykke, med rigtigt navn til offentlig beskuelse. Offeret Trine Bødkers blev vred og Trine Bødkers søn gik til Pontoppidan og truede med sagsanlæg.

Det kan måske være svært at sætte sig ind i hvorfor Trine Larsen blev så vred som hun gjorde. Hun blev ganske vist udnyttet – men mange ville nu til dags synes, at det i det mindste var i en god sags tjeneste – retfærdiggjort af social indignation. Men dengang var det en udbredt opfattelse blandt menigmand og folket, at det at være en del af fattigfolket og fattig var noget selvforskyldt.

Medlidenhed med den laveste sociale klasse var i nogen grad faktisk mere noget, der hørte eliten til.[19]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9≈⊇=;⊇∞+∞ =∋+ +⊥ +†∞= ⊇∞† †∋∂†∞∋, ∋† +∋≈ ≈∂+∞= ∞⊇ †+∋ ⊇∞†, +∋≈ ∂∞≈⊇†∞, ∞≈⊇≈∞ ∞† ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∋ ; 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ †++†∋††∞+≈∂∋+ +⊥ ⊇∞††∞ ∞+ +⊥≈å †;††æ†⊇∞† ; 4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇ +⊥ Ø≈†++, +=++ +∋≈ †;⊇†;⊥∞+∞ ≈∞†= +∋+ ++∞†. 8∞+∋∞⊇ ++⊥⊥∞+ +;≈†++;∞≈ ({†. +=∞≈≈†å∞≈⊇∞ {+∞+≈∋†;≈†;≈∂∞ ∋+†;∂∞†) ⊥å ∞⊥≈∞ ∞+†∋+;≈⊥∞+ +⊥ +⊥†∞=∞†≈∞+.

6∞≈≈∞∋ +∞†∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ≈∂;†⊇+;≈⊥ ∋† ”9∋≈≈∞≈” (≈++⊥†ø+† †∋††;⊥⊥å+⊇ ; Ø≈†++) ∋æ+∂∞≈ †+⊇∞†;⊥† ∞≈ ≈∞⊥∋†;= ∂†∋≈⊥, +=;†∂∞† ∞∂≈∞∋⊥∞†=;≈ ∂∋≈ ≈∞≈ ; †ø†⊥∞≈⊇∞ †∞∂≈†∞⊇⊇+∋⊥: ”8∞+ ∞+ ∋††;⊇ ≈+⊥∞† ∞⊥∞† ∞++⊥⊥∞†;⊥† =∞⊇ 3+≈∞† ∋† ∞≈ ≈∋∋⊇∋≈ 6++≈∋∋†;≈⊥ ∋† ⊥∋∋†∞, †;=≈†+憆∞ 4∞≈≈∞≈∂∞+, +=∞∋ 7;†=æ+∞†≈∞≈ ;≈†∞† †æ≈⊥∞+∞ +∋+ ∋† ++⊇∞ – ;≈æ+, +=++ 7;=∞†≈ †∋≈⊥∞ 9∞∋∋∞+ +∋+ ≈∋† ≈∋∋ ⊇++∞ 4æ+∂∞+ ∋† 7;†;≈†∞†⊥{ø+∞†≈∞ ≈+∋ +†∋≈⊇† ⊇;≈≈∞.” (†.26)

8∞††∞ ≈∞⊥∋†;=∞ ∂†∋≈⊥ ⊥∋≈≈∞+ ∞≈⊇=;⊇∞+∞ ;≈⊇ ; 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ †++∋å† ∋∞⊇ †∞∂≈†∞≈ – ≈∞∋†;⊥ ∋† ∂æ∋⊥∞ †∋††;⊥†+†∂∞†≈ ≈∋⊥ +⊥ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ≈∞+{∞∂†;=∞ ++†⊇≈;≈⊥ +†;=∞+ ⊇∞+∋∞⊇ +⊥≈å ∋†≈⊥∞{†∞†. 8∞≈≈∞ ≈+≤;∋†∞ ;≈⊇;⊥≈∋†;+≈ ≈∞≈ ;⊥∞≈, ⊇∋ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ +†∞= †=∋≈⊥≈†++††+††∞† †;† ”9∋≈≈∞≈”.

8∞+ ∋æ+∂∞≈ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ ;+æ+⊇;⊥∞ ∋+⊇=;†{∞ †+⊇∞†;⊥†, +⊥ ∋∞⊇ ∞† ≤;†∋† ≈+∋ ”8∞+ ∞+ ;≈†∞† 4∋∋† †++, +=++ +∞≈ ≈∂+∞⊥.” (†. 174) +∞≈∂+;=∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈;†∞∋†;+≈∞≈ +⊥ ;⊥∞≈≈∞∋ +∞≈⊇∞≈ ∋+⊇=;†{∞ ∋†∞≈∞, ∋æ+∂∞≈ ;⊥∞≈ +=++ ≈†∞∋∋∞ †∞=∞†++++†⊇∞≈∞ ⊥å †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈ ∋å +∋=∞ =æ+∞† ∋∞⊇ ∞≈ ≈å⊇∋≈ +∞∋∂†;+≈.


3∞†=∞ ++∞⊥∞≈ ∋† ++⊇∞† ”9∋≈≈∞≈” +†;=∞+ ∞≈ ∋∞†∋†++ †++ ≈+⊥∞†, ⊇∞+ †++ ⊇∞ ††∞≈†∞ ∞+ ⊥∞≈∂∞≈⊇∞†;⊥†, ∞≈ ∂∋≈≈∞, +⊥ ++∞⊥∞+ ⊇∞† †;† ∋† +∞≈∂+;=∞ †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈. 9≈ ∂∋≈≈∞ ∞+ ≈+∋ +∞∂∞≈⊇† †∞∂∂∞†, †;† †;⊇∞+ ⊥∞∋† =æ∂ +⊥ ∂∋≈ †;⊥∞†∞⊇∞≈ =æ+∞ ≈=æ+ ∋† +++⊇∞ ∞⊇ ∋†.

9∋≈≈∞≈≈ ≈+∋∋∞†+; +⊥ †∞∂∂∞†+∞⊇ +∞††∞∂†∞+∞+ ⊇∞+∋∞⊇ †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈≈ +∞≈≈;⊥† +⊥ +⊥⊥∋=∞. 9≈⊇=;⊇∞+∞ ∞+ ⊇∞+ ; †++++†⊇ †;† ”9∋≈≈∞≈” ∞≈ ≈†++ ∂+≈†+∋≈† ;∋∞††∞∋ ⊇∞≈ ∋å⊇∞ ⊇∞† ;≈⊇+∞ +⊥ +⊇+∞ ∋† ”9∋≈≈∞≈” +†;=∞+ +∞≈∂+∞=∞† ⊥å. 3∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ =∋+ ;∂∂∞ ≈†+††∞ ∋† †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈∞ +⊥ ⊇∞+∞≈ +∞++∞+∞. 8∞+†++ +†∞= ⊇∞ +††∞ ⊥†∋≤∞+∞† ∞⊇∞≈ †++ ++∞≈, +⊥ ⊇∞+ +†∞= ⊥{++† ∋∞⊥∞† ∞⊇ ∋†, ∋† ∋∋≈ ;∂∂∞ ∞∋;⊇⊇∞†+∋+† ≈∂∞††∞ ∂∞≈≈∞ ∂∞≈⊇∞ ∞≈ †∋††;⊥⊥å+⊇ ⊥å †∋≤∋⊇∞≈ +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ;∂∂∞ ∞∋;⊇⊇∞†+∋+† +∋=⊇∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ≈∞, +=∋⊇ ⊇∞+ .....

8∞††∞ =∋+ ∞≈⊇≈∞ ∞≈ +⊇∋+⊥∞†≈∞ ∋† †∋††;⊥†+†∂∞†: 8∞† =∋+ ≈+⊥†∞, ∋∋≈ ;∂∂∞ =;††∞ ∂∞≈⊇∞≈ =∞⊇, ≈+⊥†∞ ⊇∞+ ≈∂∞††∞ ⊥∞∋∋∞≈ =æ∂ +⊥ ⊥†∞∋∋∞≈.

 ”6+∞∋∋∞⊇∞, ⊇∞+ ∂+∋∋∞+ †+++; ⊥∋∋ 2∞{∞≈, =;† ≈;∂∂∞+† ;∂∂∞ ∋≈≈†∋∋ ⊇∞† †;† ∋;≈⊇+∞ ∞≈⊇ ∞† 7;≈⊥- +⊥ 4++∞≈†+∞≈, ∞† ∂⊥†. 7∞⊥†+∞≈ ∞†. †;⊥≈.” (†. 16).

6∋≤∋⊇∞≈, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ⊇∞† +⊇+∞, †+∞∋≈†å+ ≈+⊇∞†;⊥†, ≈æ≈†∞≈ ∂;+∂∞†;⊥†, +⊥ ⊇∞† ;≈⊇+∞ +∞≈∂+;=∞≈ ∋∞⊥∞† ∂∞∋∋∞+†;⊥† +⊥ †∞∋∋∞+≈∞≈ +=∞+⊇∋⊥ ≈∂;†⊇+∞≈ ≈+∋ ∞≈ †;†=æ+∞†≈∞ ; †æ≈⊥≈∞†; ⊇∞ ∋⊇†+⊇∞+ +⊥ ;≈⊇++⊇≈∞+ ≈;⊥ ∋† †++⊥† †++ ;≈≈⊥∞∂†ø+∞≈≈ ∋†≈†+∋††∞†≈∞, ⊇∞+ ≈†++∞+ ∋≈≈†∋††∞≈ ∋∞⊇, ≈+∋ †;⊇†;⊥∞+∞ ∋;†;†æ+∋∋≈⊇, +å+⊇ ∋;†;†æ+⊇;≈≤;⊥†;≈. 8∞† ≈∋∞∂∂∞ +⊇+∞ ⊥∞∋∋∞+ (+⊥ ⊇∞+∋∞⊇ †++⊥†∞∋∋∞+) ∋∞⊇ ∋≈⊇+∞ ++⊇ ⊇∞† +∋+≈∂∞ ;≈⊇+∞.


Til sidst i historien, spørges der af provsten ind til hvad der foregår, og hertil svarer skolebørnene, at "Det var bare Stine Bødkers, der kom paa Kassen!" (l. 189). Læg mærke til brugen af ordet bare, for dette viser os, at tvangssituationer som denne var en normalitet og ikke videre bemærkelsesværdige. Han slutter af med denne sætning, for at understrege, at man afskriver hende som en hjælpeløs lemming, uden de rettigheder og den værdi, som man tillægger hver enkelt individ.

Dette viser også, hvor langt nede folkene på ”Kassen” er i den sociale rangstige.


”(…)hvor man havde Brug for en stærk, bred Ryg og et Par rappe Næver” (l 128).

Her gøres af Pontoppidan brug af metonymi til at beskrive hendes situation. Hendes identitet og eksistens bliver hende frataget og hun står tilbage med kun en stærk ryg og et par rappe næver. Hun bliver gjort til en arbejdskraft i stedet for et individ. Mennesker er altså lemmer, må det forstås, og hendes indre, herunder personlighed, er underordnet hendes fysik.

Denne ensretning og nedbrydning af personligheden opnås ved, igennem frygt og rædsel, at underkaste lemmerne denne militærorden, -disciplin, -punktlighed (inspektøren var tidligere militærmand). Gården kan derfor sammenlignes med en kaserne, hvor rekrutternes individualitet brydes ned og en ny "identitet" som disciplinerede og unde.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


4å+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ +∞≈∂+;=∞+ +∞++∞+≈∞ ⊥å †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈∞, +∞≈∂+;=∞+ +∋≈ ⊇∞∋ ≈+∋ †∞∋∋∞+≈∞ ∞††∞+ †∋††;⊥†∞∋∋∞+≈∞. 8;≈≈∞ †∞∋∋∞+ +†;=∞+ ⊥å ≈;≈ =;≈ ∞≈ ∋∞†∋†++ †++ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ +⊥†∋††∞†≈∞ ∋† +∞++∞+≈∞≈ =;†∂å+. 4††≈å ∞≈ ∞≈⊇∞+∞⊇=;∂†∞†, †++∋+∋∞†, +⊥ ;⊇∞≈†;†∞†≈†ø≈ ∋+†, +=;≈ å+†;∞+≈ +å+⊇∞ ∋++∞{⊇∞ +∋+ ≈∋† ∋∋+∂∋≈†∞ ≈⊥++ ⊥å ∂++⊥ +⊥ ≈{æ† +⊥ ⊥{++† ⊇∞∋ †;† ∋++∞{⊇≈∋∋≈∂;≈∞+.

4å+ †∋††;⊥∞ +†∞= ∞≈ ⊇∞† ∋† †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈∞ +†∞= ⊇∞ ⊇∞+∞≈ ;⊇∞≈†;†∞† †+∋†∋⊥∞† +⊥ “≈†;+∞≈ ; 7ø+∞† ∋† ∋;≈⊇+∞ ∞≈⊇ †{++†∞≈ 8∋⊥∞ †;† ⊇∞ =;††;⊥≈†∞ +⊥ †ø{∞†;⊥≈†∞ 7∞⊇ ; 4∞∂∋≈;≈∋∞≈…” (†.74) +⊥ ”…∋† ≈†∞≈∂∞≈ +⊥ +∞≈=∋≈∂∞† 7∋∋+∞⊇” (†.76)

0+⊇∞≈∞ ≈†;+∞≈, †∞⊇ +⊥ +∞≈=∋≈∂∞† †∋∋+∞⊇, ≈∂∋+∞+ ∞† ;≈⊇†++∂ ∋†, ∋† ⊇∞+ †∋†∞≈ +∋ ∞≈ ∋∋≈∂;≈∞. 6∋††;⊥†+†∂∞† ∞+ ∋††≈å +†+† ∞† †∞⊇ ∞††∞+ †∞∋ ; ∞≈ ∋∋≈∂;≈∞. 8∞††∞ ∋∋≈∂;≈∞+; ∋† ∞≈ †∋††;⊥⊥å+⊇ +†;=∞+ †++ +∞++∞+≈∞ ⊇∞† ≈;⊇≈†∞ ≈†+⊥ †ø+ ⊇ø⊇∞≈, ⊇∞+ ≈∞ ;∂∂∞ †æ≈⊥∞+∞ ∞+ ≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥∞ ;≈⊇;=;⊇∞+. 8∞† ∞≈∞≈†∞, ⊇∞+ ∞+ †;†+∋⊥∞, ∞+ ≈{æ†∞†ø≈∞ ⊥∋∋†∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+, ⊇∞+ ∞+ ⊇ø⊇∞ ; ≈;≈⊇∞†, +⊥ ∂∞≈ +∋+ †∞∋∋∞+≈∞ †;†+∋⊥∞.


6∞≈+∞∋æ≈≈;⊥† ∞+ 8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ≈+=∞††∞ ∋† +∞†∞⊥≈∞ ≈+∋ ∞≈ ∂†∋≈≈;≈∂ ≈+=∞††∞ +⊥ ∂+∋⊥+≈;†;+≈≈∋æ≈≈;⊥† ≈†∋+†∞+ ≈+=∞††∞≈ ; ;≈ ∋∞⊇;∋≈ +∞≈ ∋∞⊇ ≈;†∞∋†;+≈∞≈, +=++ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ ≈∂∋† ⊥å ”9∋≈≈∞≈”.&≈+≈⊥; 4+=∞††∞≈≈ +⊥++⊥≈;≈⊥ ∞+ +∞+∞††∞+ ∞≈ ≤;+∂∞†∂+∋⊥+≈;†;+≈, +=;†∂∞† +∞†+⊇∞+, ⊇∞≈ ≈†∞††∞⊇∞ +=++ ⊇∞≈ ≈†∋+†∞⊇∞.

0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ;≈⊇†∞⊇∞+ ≈+=∞††∞≈ ∋∞⊇ ∋† ⊥+æ≈∞≈†∞+∞ †æ≈∞+∞≈ †++ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈, +⊥ +∞≈⊇∞≈ ≈;†∞∋†;+≈ +⊥ ∋∞⊇ ++⊇∞≈∞ ”4≈†∞⊇≈;≈⊥∞≈ =∋+ =æ⊥†;⊥ ≈+∂; ⊇∞† =∋+ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈, ⊇∞+ ≈∂∞†⊇∞ ⊥∋∋ &⊥∞+†;9∋≈≈∞≈&⊥∞+†; (†.2) 8∞+∞††∞+ =∞≈⊇∞+ +;≈†++;∞≈ ≈;⊥ =æ∂ †+∋ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ +⊥ ⊥å+∞⊥+≈⊇∞+ +∞≈∂+;=∞†≈∞≈ ∋† +⊥ +∞††∞+ †+∂∞≈ ⊥å ”9∋≈≈∞≈” +⊥ +∋≈.....

3†∞††∞†;⊥† =∞≈⊇∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈å ;⊥∞≈ †;†+∋⊥∞ †;† ≈∞ ∋†∂†∋+∞⊇∞ ≈;†∞∋†;+≈ ∋∞⊇ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ +⊥ ∋∞⊇ ++⊇∞≈∞ &⊥∞+†;8∞† =∋+ +∋+∞ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈, ⊇∞+ ∂+∋ ⊥∋∋ 9∋≈≈∞≈!&⊥∞+†;, ≈†∞††∞+ †++†æ††;≈⊥∞≈. Å+≈∋⊥∞≈ †;† ⊇∞≈≈∞ ≤;+∂∞†∂+∋⊥+≈;†;+≈, ≈∂∋† ∋å≈∂∞ †;≈⊇∞≈ ; †++†∋††∞+∞≈≈ ø≈≈∂∞ +∋ ∋† †ø+≈† +∞≈∂+;=∞ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ ≈†++∞ ∋+⊇=;†{∞, +⊥ +∞+∞††∞+ †;≈⊇∞ å+≈∋⊥∞≈ +∞+†;† =∞⊇ ∋† +∞≈∂+;=∞ †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈ +⊥ ⊇∞†≈ +æ⊇≈†∞+, +⊥ +∋≈ †∋⊇∞+ ⊇∞+∋∞⊇ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ ∞∋†∂†∋+∞⊇∞ ≈;†∞∋†;+≈ ≈†å +∞≈ – †++ ∋† †∋≈†++†⊇∞ †æ≈∞+∞≈≈ +⊥∋æ+∂≈+∋+∞⊇.

8+≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∞+ ++∞⊥ ∋† ≈∋+∂∋≈∋∞ ∞† ⊥∞≈≈∞∋⊥å∞≈⊇∞ ≈†;†;≈†;≈∂ =;+∂∞∋;⊇⊇∞† ; +∋≈≈ ≈∋∋†∞≈⊇≈∂+;†;∂[20]. 1++≈;∞≈ ⊥ø+ ≈†æ+∂∞+∞ ;≈⊇†++∂ ⊥å †æ≈∞+∞≈, ∞≈⊇ +=;≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∋∞+∞ ⊇;+∞∂†∞ +∋=⊇∞ ⊥;=∞† ∞⊇†++∂† †++ ≈;≈ ∂+;†;∂. 3∞≈∂+;=∞†≈∞+≈∞ †++†æ+⊇∞+, †++≈ø{∞+ +⊥ =æ∂∂∞+ ∞††∞+†∋≈∂∞ ++≈ †æ≈∞+∞≈. 1 †ø†⊥∞≈⊇∞ ∞⊇⊇+∋⊥ ⊥ø+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ++∞⊥ ∋† ∞≈ ;++≈;≈∂ †++†æ††∞+.&≈+≈⊥;

”3∞≈+≈⊇∞+†;⊥† ≈+∂ ≈+≈∞≈ ;∋;⊇†∞+†;⊇&≈+≈⊥;8∞++∞⊇∞†≈&≈+≈⊥;6∋††;⊥†+†∂ ≈†∞† ;∂∂∞ ∋† ≈憆∞ 0+;≈ ⊥∋∋ ⊇∞††∞ 0∋†∋⊇≈, +=++∋∞⊇ ∋∋≈ ≈∋∋ +∞≈⊇+∋∋≈⊇∞† +∋+ +∞†æ≈∂† ⊇∞+∞≈ ⊥∋∋†∞ 8∋⊥∞”(†.98). 4∋≈ †++≈∞∋∋∞+ +∞+ ∞≈ ≈∋+∂∋≈∋∞, ⊇∞+ ⊥ø+ †++†æ††∞+∞≈≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂† +∞† ∞≈†+⊇;⊥†: 8∞+ ∞+ ∞≈ å+∞≈†+≈ ≈+≤;∋† ;≈⊇;⊥≈∋†;+≈ +=∞+ =;†∂å+∞≈∞ ⊥å †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈ ++≈ †++†∋††∞+∞≈, +⊥ ⊇∞††∞ ∞+ ≈+∋ +∞∂∞≈⊇† ∞+ ∞† ∂∋+∋∂†∞+;≈†;≈∂ ≈†;††+æ∂ †++ ∋∋≈⊥∞ ∋† 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ †∞∂≈†∞+ +⊥ 4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇ ∞+ ;≈⊥∞≈ ∞≈⊇†∋⊥∞†≈∞.

6∋††;⊥†+†∂∞≈∞ ≈憆∞+ ∋††≈å ;∂∂∞ ⊥+;≈ ⊥å ⊇∞††∞ ´⊥∋†∋⊇≈´, ⊇∞ +∋+ =æ+∞† ≈å ´+∞†⊇;⊥∞´ ∋† =æ+∞ ++≈∋† ⊥å.  1 =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈ +∞≈∂+;=∞+ +∋≈ {+ ”9∋≈≈∞≈” ≈+∋ ∞† ∂∞∋∋∞+†;⊥† ≈†∞⊇, +=++ +∞++∞+≈∞ +†;=∞+ ∞⊇≈∋† †++ ≈∞⊇=æ+⊇;⊥∞≈⊇∞ +⊥ ∞=æ+⊇;⊥ +∞+∋≈⊇†;≈⊥, ;∂∂∞ †++⊇; ⊇∞ ≈+∋ ≈å⊇∋≈ †+å⊇† †++∂∞+† +⊥ ≈∂∋† ≈†+∋††∞≈, ∋∞≈ ≈+∂ ≈æ+∋∞+∞ ∋++∞{⊇∞† ≈;⊥ ;+{∞† +⊥ ++∞⊇† ≈∋∋∋∞≈ ∞≈⊇∞+ ”…†;=∞†≈ +++⊇∞”.

Et andet eksempel, er hans umiddelbart positive beskrivelse af ”Kassen” og dets ydre. ”Helt kongeligt ligger dette paa Toppen af en kratbevoxet Banke ud mod Fjorden – muret i rødt og graat, med spir paa Gavlene og Majestætens Navnechiffer funklende i Guld paa blaa Grund over Indgangsdøren.” (l. 95).

Uden forforståelse vil det uskarpe øje måske finde denne beskrive ret så positiv, men med førnævnte forforståelse og baggrundsviden om Pontoppidan, hans politiske overbevisninger og sociale indignation, kan det altså konkluderes, at der her bliver gjort brug af sarkasme. Brugen af ord som ”Majestætens” og ”funklende i Guld” kan på sin vis fortolkes som skjult stikpille til henholdsvis den aristokratiske royale elite, såvel som den økonomiske.

Dog kan det som bekendt også være en konsekvens af, at facaden på bygningen er bygget sådan, at man ikke umiddelbart kunne se, hvad der gemmer sig bag, fordi man ikke ville kendes ved fattigfolket.  Brugen af sarkasme kommer egentligt allerede til udtryk i novellen titel ”Naadsensbrød”. ”Naadsensbrød” betyder ”leve af andres barmhjertighed” eller (hjælp som ydes af medlidenhed)[21], hvilket selvsagt er sarkastisk ment, eftersom novellen ikke ligefrem beskriver barmhjertighed over for fattiglemmerne, nærmere .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3å†∞⊇∞≈ ⊥;=∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∋††∞+∞⊇∞ =∞⊇ †;††∞≈ ∞⊇†++∂ †++ ≈∋∋†∞≈⊇≈∂+;†;∂.

3+⊥≈∞†+⊥∞⊇∞≈ +⊥ ⊥++=≈†∞≈ ∞+ ≈+∋ †ø†⊥∞ ∋† ⊇∞+∞≈ +∞†;⊥;ø≈∞ +=∞++∞=;≈≈;≈⊥ +⊥ †;††∞+ †;†∂≈+††∞† (6∞⊇≈) +∋+∋+{∞+†∞†;⊥+∞⊇, +⊥ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈∂∋+∞+ ⊇∞+;⊥∞≈≈∞∋ ∞† ;++≈;≈∂ ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈†++++†⊇ ∋††∞+∞⊇∞ ; †;††∞≈.

8∞††∞ ∋;≈⊇+∞ ∞∂≈∞∋⊥∞† ⊥å +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;∂ ⊥∋≈≈∞+ †;⊥∞†∞⊇∞≈ ∞⊇∋æ+∂∞† ∋∞⊇ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥ +⊥⊥ø+ ∋∞⊇ ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈, +∋≈≈ ;≈≈⊥;+∋†;+≈ †+∋ ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈ +⊥ 8∋+≠;≈, ≈∋∋† 4;∞†=≈≤+∞ +⊥ +∞⊇≈∂∋+∞† +∋ ∋† +++⊇∞ ≈†∋=∞∋++∋†∞≈ †;† †++⊇∞† †++ +∞++∞∋++∋†∞≈[22].

0⊥ ;⊇∞† +∋≈≈ ≈†++∞ 6∞⊇-6∋⊇∞+-3∂;∂∂∞†≈∞ =;≈∞+ ≈;⊥ ; 8ø+∞≈, ⊇∞∂∂∞+ ⊇∞ ⊥∋∋†∞ 8+=∞⊇∞+ ∞≈⊇≈∞ ∞≈ 7+∋∋∞ ⊇++∞+∞ ≈∞⊇ +=∞+ 4∋∋††∞+≈∞” (†.38)

1≈≈⊥∞∂†ø+∞≈ ≈∂;†⊇+∞≈ ≈+∋ ∞≈ 6∞⊇-6∋⊇∞+ ≈∂;∂∂∞†≈∞, +=;†∂∞† ⊥;=∞+ ∞† +;††∞⊇∞ ∋† ∞≈ ∋æ⊥†;⊥ +⊥ ∋∋⊥††∞†⊇ ⊥∞+≈+≈, ⊇∞+ ⊇;∂†∞+∞+ †∋††;⊥†+†∂∞†≈ †;= +⊥ +∋+ ∋∋⊥†∞≈ +⊥ +∞†ø{∞†≈∞+≈∞ †;† ∋† ⊥;=∞ +⊥ †∋⊥∞. 9≈ =;⊇∞+∞†++†+†∂≈;≈⊥ ∂∞≈≈∞ =æ+∞, ∋† ⊇∞+∞≈ ∋†+æ≈⊥;⊥+∞⊇ ∋† +∋∋ ∞+ †;⊥∞ ≈å ≈†++, ≈+∋ ⊇∞≈ †++∞≈⊇∞ ∂+;≈†≈∞ †++∞≈†;††∞+ ≈;⊥, ∋† =∞⊇∂+∋∋∞≈⊇∞ ∞+ ∋†+æ≈⊥;⊥ ∋† 6∞⊇.

9∋≈≈∞≈” +†;=∞+ †;⊥∞†∞⊇∞≈ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞† ∋∞⊇ ∞≈ ∂;+∂∞. 8∞††∞ +†;=∞+ (≈∞†=†ø†⊥∞†;⊥) +∞≈∂+∞=∞† ;++≈;≈∂: ”9=;⊥+∞⊇∞≈ +∞⊥+≈⊇†∞ †++ ⊇∞∋ +∞+ ; ⊇;≈≈∞ ≈†++∞, +ø{†;⊇†;⊥∞ 5∞∋, +=++ 7+≈∞† †+∋ ⊇∞ +ø{∞ =;≈⊇∞∞+ †∋†⊇∞+ ;≈⊇ ≈+∋ ∋∞⊇ ∞≈ +=∞+{++⊇;≈∂ 6†∋≈≈, +⊥ +=++ ⊇∞≈ ∋;≈⊇≈†∞ 8+≈†∞≈ +⊥ 8∋+∂∞≈ ⊥;=∞+ 6∞≈†+⊇ ∞≈⊇∞+ 7+††∞† ≈+∋ ; ∞≈ ∂;+∂∞” .....

1 ⊇∞††∞ ≤;†∋† =;≈∞≈ ;++≈;∞≈ =∞⊇ ∋† 9∋≈≈∞≈ +†;=∞+ +∞≈∂+∞=∞† ≈+∋ ≈+⊥∞† ⊥∞⊇⊇+∋∋∞†;⊥†, +⊥+ø{∞† +⊥ ; =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈ +∞† ++∋∋≈†;≈∂ +⊥ ;⊇+††;≈∂ ; †++++†⊇ †;†, +=++⊇∋≈ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈ ∞⊥∞≈††;⊥ ≈å ∞⊇.

9;+∂∞≈, +∞⊥+æ≈∞≈†∞+∞+∞† =∞⊇ ≈+⊥≈∞†+⊥∞⊇∞≈ +⊥ ⊥++=≈†∞≈, ø≈≈∂∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∋† †;††æ⊥⊥∞ ∂+;†;∂. 8∞† +⊇+∞ ∋† &⊥∞+†;9∋≈≈∞≈&⊥∞+†; +†;=∞+ +∞≈∂+∞=∞† ≈+∋ ∞≈ ≈†++ +⊥ ††+† ++⊥≈;≈⊥, ⊇∞+ ≈†å+ ; ≈∂∋+⊥ ∂+≈†+∋≈† †;† ⊇∞†≈ ;≈⊇+∞. 4å+ †+†∂ ∂+∋ ⊥å ”9∋≈≈∞≈” +†;=∞+ ⊇∞ ∞∋∞≈≈∞≈∂∞†;⊥⊥{++† +⊥ †+∋†∋⊥∞† ⊇∞∋ ⊇∞+∞≈ ;⊇∞≈†;†∞†, +⊥ ⊇∞† =;≈∞≈ =∞⊇, ∋† ⊇∞+ ;≈⊥∞≈ +∞≈⊥∞∂† =;≈∞≈ †++ ⊇∞∋ †æ≈⊥∞+∞.

1 +∞†∋†;+≈ †;† ∂;+∂∞≈ ∂∋≈ ⊇∞††∞ ∂∋≈ †++†+†∂∞≈ ≈+∋ ∋† ∂;+∂∞≈ ∞{ +∞††∞+ ≈∂∋+∞+ ≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥† †æ≈∂∞≈⊇∞ ;≈⊇;=;⊇∞+ ∋∞⊇ ∞⊥∞≈ ;⊇∞≈†;†∞† (;≈⊇+∞), ∋∞≈ ∞⊇∋⊇†;† +∋+ ∞† ≈†++† +⊥ ††+† ++⊥≈;≈⊥≈=æ+∂ (+⊇+∞). 9;+∂∞≈, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈, ⊇∞+ ≈+∋ ∞⊇⊥∋≈⊥≈⊥∞≈∂† +⊥ ; ⊇∞†≈ ⊥+∞≈⊇=+†⊇ +∞+⊇∞ ≈†;††∞ ≈;⊥ ∂+;†;≈∂ ; †++++†⊇ †;† ∞⊇≈+††∞†≈∞≈, †∋††;⊥⊇+∋∋∞≈ +⊥ ∞†∞≈⊇;⊥+∞⊇∞≈, ∋≤≤∞⊥†∞+∞+ +⊥ †∞⊥;†;∋∞+∞+ ⊇;≈≈∞ †++++†⊇.

Ironisk nok den kirke, der prædiker barmhjertelighed og næstekærlighed. Som konsekvens heraf, må fattigfolket ty til flasken, ”og under den fortvivlede Kamp for Tilværelsen, hun derefter havde maattet føre, var hun bestandig oftere tiet til Fattigfolks støre trøster, til Brændevinens Barmhjærtighed” (l.131). Brændevinens barmhjertighed træder i stedet for kirkens barmhjertelighed – eller mangel på samme.


Denne meget detaljerede beskrivelse af ”Kassen” og Stine Bødkers´ situation, er blandt andet en konsekvens af, at Pontoppidan var meget optaget af miljøets betydning for menneskers muligheder i livet. Som bekendt var han optaget af det naturalistiske grundtema omkring arv og miljø og hvordan vores medfødte arveanlæg og miljø er det, der afgør, hvad den enkelte bliver til her i livet. Den underudviklede, forarmede, og identitetsløse art, fattiglemmerne, der “slibes i Løbet af mindre end fjorten Dage til de villigste og føjeligste Led i Mekanismen” (l.74) er fanget i denne ´kasse´ af social arv.


I forhold til budskabet ønsker Pontoppidan således, blandt andet, at tage fattigfolks parti og med sin sociale indignation ændre synet på dem og deres vilkår igennem sin uforskønnede realisme, der vækker læserens medlidenhed og sympati med de undertrykte.

8∞+∞⊇+=∞+ ø≈≈∂∞+ +∋≈ +⊥≈å ∋† æ≈⊇+∞ +⊥†∋††∞†≈∞≈ +∋, ∋† †∋††;⊥⊇+∋ ∞+ ≈∞†=†++≈∂+†⊇†, ;≈æ+ ++≈ ⊇∞≈ ++∞⊇∞ +∞†+†∂≈;≈⊥. 8∞+∞⊇+=∞+ ø≈≈∂∞⊇∞ +∋≈ ∋† †∋⊥∞ ∞† +⊥⊥ø+ ∋∞⊇ ;⊇é∞≈ +∋, ∋† †∋††;⊥†+†∂∞† ;∂∂∞ +†+† ∞+ ∞† †∞⊇ ∞††∞+ †∞∋ ; ∞≈ ∋∋≈∂;≈∞, ⊇∞+ ⊥++⊇∞≤∞+∞+ ∞≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥∞ ;≈⊇;=;⊇∞+ ∞≈⊇∞+ ≈†∋=∞†;⊥≈∞≈⊇∞ †++++†⊇.

1 †++†æ≈⊥∞†≈∞ +∞+∋†, +∞††∞≈ ⊇∞+ ∞≈ ∂+;†;∂ ∋+⊇ ∂;+∂∞≈ +⊥ ∋† ⊇∞≈ +∞††∞+ ;∂∂∞ ≈∂∋+∞+ ≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥∞ ;≈⊇;=;⊇∞+ +⊥ ++∂†∞+;≈∂ †∋†∞+ ∋∞⊇ †+ †∞≈⊥∞+, †++⊇; ⊇∞ ;∂∂∞ ≈†;††∞+ ≈;⊥ ∂+;†;≈∂ +=∞+ †++ ∞†∞≈⊇;⊥+∞⊇∞≈, ∋∞≈≈ ⊇∞ ≈∋∋†;⊇;⊥† ⊥+æ⊇;∂∞+ +∋+∋+{∞+†;⊥+∞⊇. 1 †++++†⊇ †;† ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈, ∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ +∞⊇≈∂∋+, ∋† ⊇∞† ;∂∂∞ +∞+⊇∞ =æ+∞ ⊇∞† ∋∞⊇†ø⊇†∞ ∋+=∞∋≈†æ⊥ +⊥ ∋;†{ø∞† ≈+∋ ⊇∞†, ⊇∞+ ∋†⊥ø+ ∞≈≈ ≈∂æ+≈∞ +⊥ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† +++⊇∞ ∞⊇ ∋† ”∂∋≈≈∞≈”.

0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ⊥+∞≈⊇++†⊇≈;≈⊥ ∞+ ⊥+æ⊥∞† ∋† ⊥∞≈≈;∋;≈∋∞: 4∞≈≈∞≈∂∞† =∋+ ;∂∂∞ †+;†, ∋∞≈ ⊇∞†∞+∋;≈∞+∞† ∋† ∂+憆∞+, ≈+∋ ⊇∞† ;∂∂∞ +∋=⊇∞ ;≈⊇=;+∂≈;≈⊥ ⊥å.

6+∋ ∞† ≈∞†;⊇;⊥† ⊥∞+≈⊥∞∂†;= ∞+ 8∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇≈ +∞†+⊇≈;≈⊥ ≈†∋⊇;⊥ +∞†∞=∋≈†, †++ ⊇∞† ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇, ⊇∞+ ; ≈;≈ †;⊇ †∋≈⊇† ≈†∞⊇, ∞+ ∞† ∞∋†≈†∞††∞† ∂∋⊥;†∞†. 9∋∋≈≤;⊥∋†;+≈ +⊥ ≈+†æ≈∂≈;≈⊥ ∞+ ≈†∋⊇;⊥ ∞≈ ⊇+;=∞≈⊇∞ ∂+∋††. 8∞† ∞=;⊥∞ †++∋≈⊇+;≈⊥ - ∞∋≈≈∞† ⊇∞†≈ ∞≈⊇∞†;⊥∞ ∋å†- ∞+ ≈†∋⊇;⊥ ∞≈ +∞†;≈⊥∞†≈∞ †++ ∞⊇=;∂†;≈⊥. 8∞+†++ ∞+ ⊇∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇ ≈†∋⊇;⊥ ⊇∞≈ =;⊥†;⊥≈†∞ ∂;†⊇∞ †;† =++∞≈ ∞⊥∞≈ =;+∂∞†;⊥+∞⊇.

1 †++++†⊇ †;† ∋+⊇∞+≈∞ †;††∞+∋†∞+ ∂∋≈ 8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ +⊥ 4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=∞+∞≈ †;† +∞≈++†⊇≈=;≈ 5∋++∋ 8∋≈≈∋≈ +⊥ 3454804 (2013)[23], †++⊇; 8∋≈≈∋≈ †;⊥∞†∞⊇∞≈ ⊥ø+ ++∞⊥ ∋† ≈+≤;∋†+∞∋†;≈∋∞ +⊥ ∞⊇ †+∋ ∞⊥≈∞ ∞+†∋+;≈⊥∞+ (⊇+⊥ ; +ø{∞+∞ ⊥+∋⊇ ∞≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈) +∞≈∂+;=∞+ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈ +∞†† ≈ø⊥†∞+≈† ≈+∋ ⊇∞≈ ∞+.

8∋≈≈∋≈ +∞≈∂+;=∞+ †;⊥∞†∞⊇∞≈ ⊇∞† +∞+ +∋≈++⊥≈≈=;⊥† †+∋ +∋≈≈ †++æ†⊇+∞ (⊇∞≈ ”†++æ†⊇+∞†ø≈∞ ⊥∞≈∞+∋†;+≈”), ≈+∋ ; +∞†∋†;+≈ †;† 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ∂∋≈ =æ+∞ ∋+≈⊇;⊥+∞⊇∞+≈ +∋≈++⊥≈≈=;⊥† +=∞+†++ †∋††;⊥†+†∂∞†. 8∞+∞⊇+=∞+ ∂∞≈⊇∞†∞⊥≈∞≈ +∞⊥⊥∞ †++†∋††∞+∞ =∞⊇, ∋† ⊇∞ ⊥å ∂+≈†++=∞+≈;∞†† =;≈ †+⊥ +†∋⊇∞† †+∋ ∋∞≈⊇∞≈ ; ⊇∞+∞≈ +∞≈∂+;=∞†≈∞+ ∋† +∞≈++†⊇≈=;≈ ∞†≈;≈∂∞ ∋;†{ø∞+ +⊥ †∋††;⊥†+†∂∞† +⊥ +∞†+≈†∞ ∞≈ ∋ø+.....


4†† ; ∋†† ∂∋≈ ⊇∞† ∋††≈å ∂+≈∂†∞⊇∞+∞≈, ∋† 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ≈∋†∞+∋†;≈†;≈∂∞ ∋†⊇æ∂≈;≈⊥ ∋† †;=∞†≈ +∋+≈∂∞ +∞∋†;†∞†∞+ +++⊇∞+ ∋∞⊇ ++∋∋≈†;∂∂∞≈≈ ++∋∋≈†;≈∞+∞≈⊇∞ ≈†;†, +⊥ ∋∞⊇ ⊇∞ +∞+∋≈⊇†∞⊇∞ +∞⊇≈∂∋+∞+ ≈憆∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ; +ø{ ⊥+∋⊇ ∞≈ +æ∂∂∞ ∋† 1800-†∋††∞†≈ ⊥+++†∞∋∞+ ∞≈⊇∞+ ⊇∞+∋† (+†.∋. +=++=;⊇† †∋††;⊥⊇+∋ =∋+ ≈∞†=†++≈∂+†⊇†), +⊥ +⊥†+†⊇∞+ ≈å†∞⊇∞≈ 3+∋≈⊇∞≈’ ⊥+∞≈⊇†æ⊥⊥∞≈⊇∞ ⊥+;≈≤;⊥⊥∞+ †++ 8∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇.

4+=∞††∞≈ ≈†∋+†∞+ ; ;≈ ∋∞⊇;∋≈ +∞≈ +⊥ ⊥ø+ ++∞⊥ ∋† ≤;+∂∞†∂+∋⊥+≈;†;+≈. 8∞+∞⊇+=∞+ ⊥ø+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ; +ø{ ⊥+∋⊇ ++∞⊥ ∋† ≈∋+∂∋≈∋∞ †;† ∋† ∂∋≈†∞ †+≈ ⊥å †ø†⊥∞≈⊇∞ ⊥+++†∞∋≈†;††;≈⊥∞+, ∋† †∋††;⊥†+†∂ +†∞= ⊥{++† †;† ∞≈ ∋++∞{⊇≈∂+∋†† ; ≈†∞⊇∞† †++ ;≈⊇;=;⊇∞+ ∋∞⊇ ;⊇∞≈†;†∞†, ≈∋∋† ∋† †∋††;⊥†+†∂ +∞∂∂∞⊇∞ ∞≈⊇∞+, †++⊇; ⊇∞ ;∂∂∞ ∂∞≈≈∞ †∞=∞ ∞≈⊇∞+ ⊇∞ +∞†;≈⊥∞†≈∞+, ≈+∋ ∋+=∞≈ +⊥ ∋;†{ø∞† †∋⊥⊇∞ +⊥ †;†.

5⊇∞+∋∞+∞ †;≈⊇∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ⊇∞≈ +∋+∋+{∞+†;⊥+∞⊇≈⊥+æ⊇;∂∞≈⊇∞ ∂;+∂∞ ++∂†∞+;≈∂, +⊥ +∋≈ ø≈≈∂∞⊇∞ ∋† ⊥ø+∞ +⊥ ∋∞⊇ ⊇∞≈ ∂+;≈†≈∞ ⊇∞†∞+∋;≈;≈∋∞ (∋† ∋†† ∞+ +∞≈†∞∋† ∋† 6∞⊇), †;† †++⊇∞† †++ +∞⊇≈∂∋+∞† +∋, ∋† ⊇∞† ;∂∂∞ ∞+ ⊇∞† ∋∞⊇†ø⊇†∞ ∋+=∞∋≈†æ⊥ +⊥ ∋;†{ø, ⊇∞+ ∋†⊥ø+, +=∋⊇ ⊇∞≈ ∞≈∂∞††∞ +†;=∞+ †;† +∞+ ; †;=∞†, +=;†∂∞† ∞+ +∞†† ; †++†æ≈⊥∞†≈∞ ∋† ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈ +⊥ 8∋+≠;≈, ≈∋∋† 4;∞†=≈≤+∞≈ †∋≈∂∞+.


7;††∞+∋†∞+†;≈†∞


1 3∋++∋+∋ 9{æ+-8∋≈≈∞≈, 7;≈≈∞ 3∞+∞⊥ 3∞+†∞†≈∞≈: 7;††∞+∋†∞++;≈†++;∞≈ ⊥å †∋≈⊥≈ +⊥ ⊥å †=æ+≈.
7;≈∂: . 3+≈†;∋∞, 2012. 3∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† 5/6 2018

2 9≈∞⊇ 4;≤+∞†≈∞≈: 4∋†∞+∋†;≈∋∞ / 8∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇ (1870 - 1890). 7;≈∂: . 4+∂;= †++ 8∋≈≈∂ 7;††∞+∋†∞+. 3∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† 15/6 2018

3 6;+;⊥∞+, 1++∋≈≈∞≈ (2002): ”8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈”, (+∞≈ø⊥† 30/5/2018): 7;≈∂: ⊥++.⊥†/5589≈≤.

  0⊥⊇∋†∞+∞† ∋† 8∞⊥+∞≈ 8∋≈≈∞≈, 7++∞†≈, ∋⊥+;† 2018

4 1+;⊇

5 8∋≈≈ 8∞+†∞†: 6∞++⊥ 3+∋≈⊇∞≈ ; 8∞≈ 3†++∞ 8∋≈≈∂∞, 6+†⊇∞≈⊇∋†. 8∞≈†∞† 15. {∞≈; 2018

   †+∋

6 Sidsel Sander Mittet: Henrik Pontoppidan, Litteratursiden.dk. Link: . Senest besøgt d. 15/6 2018

7 Fibiger, Johannes, Lütken, Gerd: Litteraturens Veje:. Systime. Senest besøgt d. 15/6 2018.

  Link:

8 Ibid

9 Barbara Kjær-Hansen, Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien langs og tværs.
Link: . Systime, 2012. Senest besøgt 5/6 2018

10 Anne Bøndergaard: ”Danske forfattere”. Link: . Systime, 2015.....

11 Ibid

12 Ibid

13 Barbara Kjær-Hansen, Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien langs og tværs.

    Link:  . Systime, 2012. Senest besøgt 5/6 2018

14 4≈≈∞ 3ø≈⊇∞+⊥∋∋+⊇: ”8∋≈≈∂∞ †++†∋††∞+∞”.&≈+≈⊥;7;≈∂: . 3+≈†;∋∞, 2015. 3∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† 5/6 2018

+;⊇≈†;∋∞, 2012. 3∞≈∞≈† +∞≈∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† ⊇ ;⊥+-∋††;†;∞⊇∞ ≤+ †∞+ ;∂∂∞ ≈∂∋+∞+ ≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥∞ ;≈⊇;=;⊇∞+ +⊥ ≈;≈⊥.

15 0∂∞≈⊇† †++†∋††∞+: ”4;∞†=≈≤+∞, 6+;∞⊇+;≤+” 7;≈∂: . 9+;≈†∞†;⊥ 8∋⊥+†∋⊇. 3∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† 5/6 2018

16 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈, 8∞≈+;∂ (1887): 4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇, 6. 8∞⊥∞† +⊥ 3ø≈. 7;≈∂:

170∂∞≈⊇† †++†∋††∞+, ”3+⊥ – ⊥∋∋∋∞† – †∋††;⊥?”    

   7;≈∂: . 9ø+∞≈+∋=≈≈ 7∋≈⊇≈∋+∂;=.

18 8∞≈+;∂ 7+†† 4;∞†≈∞≈: ”3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈”. +∞≈+;∂⊥+≈†+⊥⊥;⊇∋≈.⊇∂. 3∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† 5/6 2018

   7;≈∂: .

19 1+;⊇

20 4≈≈∞ 3ø≈⊇∞+⊥∋∋+⊇: ”8∋≈≈∂∞ †++†∋††∞+∞”.&≈+≈⊥;7;≈∂: . 3+≈†;∋∞, 2015. 3∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† 5/6 2018

21 6+†⊇∞≈⊇∋†≈ 5ø⊇∞ 0+⊇+ø⊥∞+

22 6;+;⊥∞+, 1++∋≈≈∞≈ (2002): ”8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈”, (+∞≈ø⊥† 30/5/2018): 7;≈∂: ⊥++.⊥†/5589≈≤.

  0⊥⊇∋†∞+∞† ∋† 8∞⊥+∞≈ 8∋≈≈∞≈, 7++∞†≈, ∋⊥+;† 2018

23 5∋++∋, 8∋≈≈∞≈ (2013): 3454804, 6+†⊇∞≈⊇∋†. 7;≈∂:
[1] 3∋++∋+∋ 9{æ+-8∋≈≈∞≈, 7;≈≈∞ 3∞+∞⊥ 3∞+†∞†≈∞≈: 7;††∞+∋†∞++;≈†++;∞≈ ⊥å †∋≈⊥≈ +⊥ ⊥å †=æ+≈.

+;⊇≈†;∋∞, 2012. 3∞≈∞≈† +∞≈∞≈∞≈† +∞≈ø⊥† ⊇ ;⊥+-∋††;†;∞⊇∞ ≤+ †∞+ ;∂∂∞ ≈∂∋+∞+ ≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥∞ ;≈⊇;=;⊇∞+ +⊥ ≈;≈⊥.

[2] 9≈∞⊇ 4;≤+∞†≈∞≈: 4∋†∞+∋†;≈∋∞ / 8∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇ (1870 - 1890)

[3] 6;+;⊥∞+, 1++∋≈≈∞≈ (2002): .....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23