<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 6.30 $
Document category

Term paper
Art / Design / History of Art

University, School

Aarhus Business College, Denmark

Grade, Teacher, Year

12, 1028

Author / Copyright
Text by Renato C. ©
Format: PDF
Size: 0.29 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/5

More documents
LagkagehusetAf J. Kjær Nielsen Opgave 1Karakteriser kort virksomheden Lagkagehuset Lagkagehuset er en produktionsvirksom­hed som selv producerer og sælger bagerivarer. Virksomheden er danskejet og stiftet i 2008. Dette på baggrund af en fusion mellem 2 bagerier, da de havde en fælles
Købsadfærd Indholdsfortegnels­e Stimuli 3 Kultur 3 Konkurrenter 3 Økonomi 3 Miljø. 3 Politik og lovgivning. 4 Pris. 5 Opinionsleder 5 Horisontal 5 Vertikal 5 Organisme. 6 Kulturelle forhold. 6 Sociale forhold. 6 Personlige forhold. 6 Psykologiske forhold. 7 Respons. 8 Købsadfærdtyper
[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Ane-Mette I år 1887 udkom Henrik Pontoppidans (1857-1943) novellesamling Fra Hytterne. Henrik Pontoppidan fik Nobelprisen i litteratur i 1917, på trods af han var af gammel præsteslægt og ønskede at blive ingeniør, men afbrød studiet for at blive

 DA/SH

Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse  2

Indledning og problemformulering  3

    Metode      

    Hovedafsnit:

·       Redegørelse  5

·       Analyse  6

·       Budskab  11

·        Perspektivering  11

    Konklusion

    Litteraturliste  12


Indledning og problemformulering


Først vil jeg redegøre for den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud og Henrik Pontoppidans rolle heri.

Dernæst vil jeg analysere Henrik Pontoppidans Nådsensbrød, med fokus på sarkasme, herunder religionskritik.

Slutteligt vil jeg sætte Nådsensbrød ind i et nutidigt, samt litteraturhistorisk perspektiv og sammenhæng. 


Metode

Først og fremmest vil der i opgaven blive gjort brug af den socialhistoriske metode, for at få en idé om handlingen af teksten ud fra historiens sociale og historiske kontekst, og dette kan eksempelvis blive gjort gennem miljøbeskrivelser.


Derudover vil der i mindre grad blive gjort brug af den biografiske metode, herunder den genetisk-historiske, der søger at forklare teksterne ud fra begivenheder og indtryk i forfatterens liv, blandt andet, fordi Pontoppidan til tider skrev ud fra egne erfaringer og ud fra egne holdninger, hvorfor sammenhængen ville være af interesse at undersøge. Redegørelse for den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud og Henrik Pontoppidans rolle heri.

Det moderne gennembrud skabte igennem litteraturen et mere åbent forum for diskussion og kritik af samtidens problematikker. Dette står i skarp kontrast til romantikkens forfattere, der ofte skildrede et romantiseret billede af virkeligheden i deres litteratur, og ikke satte virkelighedens problemer under debat, som Det moderne gennembruds fadder Georg Brandes formulerede det.

Romantikkens idealisme blev altså udskiftet med en realisme og der ønskede at slå fast, at der kun findes én verden – denne verden, som igennem en naturvidenskabelig, empirisk, samt positivistisk tilgang kan ses, måles, vejes, beskrives og analyseres.[1]

Efter Georg Brandes (brandesianismen) intention blev Det moderne gennembrud, med dets religionskritik, individualistiske frihedsidealer og fornufts- og fremskridtstro[2] opgøret med romantikkens virkelighedsfjerne illusioner, og den nationalromantiske litteraturs dyrkelse af følgende institutioner: Kongen, familien, nationen, samt især kirken.[3] Herudover ønskede Brandes et opgør med det traditionelle kristne samfund, da det ikke havde individet i fokus.[4] 


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ (1857-1943) ∞+ ∞≈ ∋† ⊇∞ ≈†++∞ +⊥ =;⊥†;⊥∞ †++†∋††∞+∞ ; 8∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋++∞⊇. 8∋≈ +∋+ ∞† +∋†∋††∞≈⊇∞ †++†∋††∞+≈∂∋+ +∋⊥ ≈;⊥ – +⊥ †;∂ ; 1917 4++∞†⊥+;≈∞≈ ; †;††∞+∋†∞+.[5] 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ =+∂≈∞⊇∞ +⊥ ≈+∋ ⊥+æ≈†∞≈ø≈ ; 5∋≈⊇∞+≈, +=++ †∋+∞≈ ⊥+æ⊇;∂∞⊇∞ ∞≈ ∋ø+∂, ≈+≈⊇≈+∞†+≈∞† ∂+;≈†∞≈⊇+∋ – ≈æ≈†∞≈ †;=≈†{∞≈⊇≈∂.[6] 8∞††∞, ∂+∋+;≈∞+∞† ∋∞⊇ ∞≈ ≈æ≈†∞≈ ⊥∞≈∂††;⊥ ⊇++∂∞†≈∞ ∋† ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈, ∋≈≈⊥++∞⊇∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †;† ∋† †∋⊥∞ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ +⊥ ∋∞+∞ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂ +∞†≈;≈⊥[7].

6ø+≈†∞ ≈∂+;⊇† ; ⊇∞≈≈∞ +∞†≈;≈⊥, =∋+ =∋†⊥∞† ∋† ;≈⊥∞≈;ø+≈†∞⊇;∞†, ≈+∋ +∋≈ ⊇+⊥ ≈∞≈∞+∞ ∋†+++⊇∞+, †;† †++⊇∞† †++ †;††∞+æ+ †++†∋††∞+ ≈∋∋† {+∞+≈∋†;≈†. 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∞+ ∂∞≈⊇† ≈+∋ ∞≈ †++†∋††∞+, ⊇∞+ †∞=∞+∞+ ∞≈ ≈∂∋+⊥ ∂+;†;∂ ∋† ≈∋∋†∞≈⊇≈†++++†⊇∞≈∞ ; ≈;≈ ≈∋∋†;⊇ – +∞†† ⊥å †;≈{∞ ∋∞⊇ ++∋≈⊇∞≈;∋≈;≈∋∞≈.

1 ≈;≈∞ ≈+=∞††∞+ †+∋ 1880'∞+≈∞ ∞+ ⊇∞† ≈æ+†;⊥† †∋††;⊥†+†∂∞†≈ =;†∂å+ ⊥å †∋≈⊇∞†, ⊇∞+ ∞+ ; †+∂∞≈ +⊥ +∋≈ †∞≈⊥∞+∞+ ∋∞⊇ ≈;≈ ≈+≤;∋†∞ ;≈⊇;⊥≈∋†;+≈ ≈+∋ ∞† †∋†∞+ø+ †++ ⊇∞∋[8]. 8∞+∞⊇+=∞+ ≈∂;†⊇+∞⊇∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈;†∞∋†;+≈∞+, ;≈⊇;=;⊇∞+ +⊥ ≈†∞⊇∞+, ≈+∋ ∞+ ⊥∞≈∂∞≈⊇∞†;⊥∞, ⊇∋ ⊇∞ ++⊥⊥∞+ ⊥å ∞⊥≈∞ +⊥†∞=∞†≈∞+ †+∋ †;=∞† ⊥å †∋≈⊇∞†, +=;†∂∞† ⊥ø+ ⊇∞∋ ∋∞+∞ +∞∋†;≈†;≈∂∞.[9]  6+∋ 1850´∞+≈∞ ∞⊇=;∂†∞≈ ; 9∞++⊥∋ ∞≈ ≈+ ≈∋†∞+=;⊇∞≈≈∂∋+∞†;⊥ †;†=æ+∞†≈∞≈†++≈†å∞†≈∞,&≈+≈⊥;≈∋†∞+∋†;≈∋∞.

6++≈†å∞†≈∞≈ ∞+ ∋+≈;≈†;≈∂, +=;†∂∞† +∞†+⊇∞+, ∋† ∋∋≈ ∞⊇∞†∞∂∂∞≈⊇∞ ∋≈∞+∂∞≈⊇∞+ ∞∂≈;≈†∞≈≈∞≈ ∋† ⊇∞≈ ∋∋†∞+;∞††∞ =∞+⊇∞≈, +⊥ =∞+⊇∞≈≈∋≈≈∂∞∞†≈∞≈ ∞+ ∋†∞;≈†;≈∂. 7;††∞+∋†∞+∋æ≈≈;⊥† +∞≈=;≈∞+ +∞⊥+∞+∞† †;† †∞∂≈†∞+ ∋∞⊇ ∞† ≈æ+†;⊥† †;=≈- +⊥ ∋∞≈≈∞≈∂∞≈+≈, ⊇∞+ +∋+ ∞≈ ∋†∞;≈†;≈∂ ⊥+∞≈⊇++†⊇≈;≈⊥. 4∞≈≈∞≈∂∞† ≈∞≈ ∋††≈å ≈+∋ ∞† ⊇++, ⊇∞+ ∞+ ≈†++∞† ∋† ⊇+;††∞+ (3;⊥∋∞≈⊇ 6+∞∞⊇ ⊥å ≈∋∋∋∞ †;⊇ =∋+ =∞⊇ ∋† ∞⊇=;∂†∞ ≈;≈&≈+≈⊥;⊥≈+∂+∋≈∋†+≈∞, ⊇∞+ ∋∞+∞ ∞≈⊇ ≈+⊥∞≈ ∋≈⊇∞≈ †∞++; ≈∋††∞ †+∂∞≈ ⊥å ⊇∞††∞) ∋+⊇≈∋† †;⊇†;⊥∞+∞, +=++ ∋∞≈≈∞≈∂∞† +†∞= ≈∞† ≈+∋ ∞† +⊥+ø{∞†/≈{æ†∞†;⊥†/⊥∞⊇⊇+∋∋∞†;⊥† =æ≈∞≈. 8∞+∞⊇+=∞+ ∞+ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ; ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈ +⊥ ++≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ∞+ ∞† ⊥++⊇∞∂† ∋† ⊇∞†≈ ∋+= +⊥ ∋;†{ø.

8∞≈≈∞ (∋;†{ø)⊇∞†∞+∋;≈;≈∋∞ ≈;⊥∞+, ∋† ∞≈+=∞+ +æ≈⊇∞†≈∞ ∞+ †++∞⊇+∞≈†∞∋† +⊥ ∂∋≈ †++∂†∋+∞≈ ∞⊇ †+∋ ⊥∋≈≈∂∞ +∞≈†∞∋†∞ å+≈∋⊥∞+ ∞††∞+ ≈∋†∞+†+=∞, +=++†++ ⊇∞≈ ⊥+;≈≤;⊥;∞†† =;† ∂∞≈≈∞ †++∞⊇≈;⊥∞≈.[10] 8∞†† ∂+≈∂+∞† +∞†ø⊇ ⊇∞†, ∋† ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞+≈∞ ; 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ =æ+∂∞+ +††∞ +∞∂∂∞⊇∞ ∞≈⊇∞+, †++⊇; ⊇∞ ;∂∂∞ ∂∞≈≈∞ †∞=∞ ∞≈⊇∞+ ⊇∞ +∞†;≈⊥∞†≈∞+, ≈+∋ ∋+=∞≈ +⊥ ∋;†{ø∞† †∋⊥⊇∞ +⊥ †;†.[11] 8∞≈ ⊇∋+≠;≈;≈†;≈∂∞ ∋≈≈∂∞∞†≈∞ ∞⊇†++⊇+∞⊇∞ ⊇∞+=∞⊇ ⊇∞≈ ∂+;≈†≈∞ ⊇∞†∞+∋;≈;≈∋∞, ≈∞∋†;⊥ ∋† ∋†† ∞+ †++∞⊇+∞≈†∞∋† ∋† 6∞⊇.[12] 8+≈ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ⊥∞≈≈∞∋≈†+ø∋∋∞+ ⊇∞† ≈∋†∞+∋†;≈†;≈∂∞ ≈+≈ ∞≈ ≈†++ ⊇∞† ∋† +∋≈≈ †∞∂≈†∞+ ; †++∋ ∋† ∞≈ +⊥†∋⊥∞†+∞⊇ ∋† ⊇∞† ≈∋†∞+∋†;≈†;≈∂∞ ⊥+∞≈⊇†∞∋∋ +∋ ∋+= +⊥ ∋;†{ø +⊥ ∋† †;=∞† +⊥ †;†=æ+∞†≈∞≈ ∞+ +∞≈†∞∋† ∋† ∋† (≈+≤;∋†) ∋+=, ∋;†{ø +⊥ ⊇+;††. 8∞†† ; †++†æ≈⊥∞†≈∞ ∋† ≈∋∋†;⊇∞≈≈ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂∞ ≈†+ø∋≈;≈⊥∞+ ≈∋††∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ; ≈;≈∞ †∞∂≈†∞+ ≈∞†+⊥ ≈⊥ø+⊥≈∋å†≈†∞⊥≈ =∞⊇ †++∞≈†;††;≈⊥∞≈ +∋ ∞≈ 6∞⊇ ; ∞† ≈∋∋†∞≈⊇, ⊇∞+ ∞⊇=;∂†∞⊇∞ ≈;⊥ ∋∞+∞ +⊥ ∋∞+∞ ≈∋†∞+=;⊇∞≈≈∂∋+∞†;⊥†, ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† †++⊇; 0+∋+†∞≈ 8∋+≠;≈≈ †∞++;∞+ +∋ ≈∞+=;=∋† +† †+∞ †;††∞≈† ; 0∋ 4+†∞+≈∞≈ 0⊥+;≈⊇∞†≈∞ (1859) =∋≈⊇† †+∞∋.[13] 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ =∋+ †;⊥∞†∞⊇∞≈ ;≈≈⊥;+∞+∞† ∋† ⊇∞≈ †+≈∂∞ †;†+≈+† 6+;∞⊇∞+;≤+ 4;∞†=≈≤+∞≈ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂∞ ;⊇é∞+ +⊥ †∋≈∂∞+ +∋ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ; ≈†.....[read full text]

2æ+∂∞+≈∞ +∋=⊇∞ +∋≈, ;≈≈⊥;+∞+∞† ∋† 3+∋≈⊇∞≈, †æ≈† ; +∞⊥+≈⊇∞†≈∞≈ ∋† 1890'∞+≈∞. 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ⊇++⊥ ;≈≈⊥;+∋†;+≈ †+∋ 4;∞†=≈≤+∞ †++ ≈;≈ ⊥å≈†∋≈⊇ +∋, ∋† 6∞⊇ ∞+ ⊇ø⊇, +⊥ †++ ≈;≈ ≈ø≈⊇∞+†∞∋∋∞≈⊇∞ ∂+;†;∂ ∋† ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈≈ ∋++∋† – +∞†† ; †++†æ≈⊥∞†≈∞ ∋† ≈;≈ †∋+≈ ∋ø+∂∞ ∂+;≈†∞≈⊇+∋, ⊇∞+ ∋≈≈⊥++∞⊇∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ †;† ∋† †∋⊥∞ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ +⊥ ∋∞+∞ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;≈∂ +∞†≈;≈⊥. 4;∞†=≈≤+∞ +æ=⊇∞⊇∞, ∋† ∂+;≈†∞≈⊇+∋∋∞≈ ∞+ ⊇∞ ≈=∋⊥∞≈ +∞†;⊥;+≈, +⊥ ∋† ⊇∞≈ ∂+;≈†≈∞ ∋++∋† ∞+ ≈†++∞† ∋† ⊇∞ ≈=∋⊥∞≈ ≈++∋∞+, ≈+∋ †++ ∞∂≈∞∋⊥∞† ∋∞⊇†;⊇∞≈+∞⊇ +⊥ ≈æ≈†∞∂æ+†;⊥+∞⊇.

8∞+ +∞†+≈∞+ 4;∞†=≈≤+∞, ∋† ⊇∞† ∞+ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ; ≈;⊥ ≈∞†= +⊥ ;∂∂∞ 6∞⊇, ≈+∋ ∞+ †++∋å†∞† ∋∞⊇ =++∞≈ ∞∂≈;≈†∞≈≈ +⊥ †;=. 6∞⊇ ∞+ ⊇ø⊇, +∋≈ ∞+ ;∂∂∞-∞∂≈;≈†∞+∞≈⊇∞, +⊥ ⊇∞+†++ ≈∂∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞+ ∞{ +∞††∞+ +∞∂+∋+∞ ≈;⊥ +∋, +∋ ⊇∞† +∋+ '≈+≈⊇∞†' ;†ø†⊥∞ ⊇∞ ∂+;≈†≈∞ ≈++∋∞+. 1 ≈†∞⊇∞† ≈∂∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞† †+∂∞≈∞+∞ ≈;⊥ +∋ ∋† =æ+∞ ≈;† ∞⊥∞† †;= +∞=;⊇≈†[14], ≈∋∋† +++⊇∞ ≈†∋=∞∋++∋†∞≈ †;† †++⊇∞† †++ +∞++∞∋++∋†∞≈, ⊇∞+ †+†⊇∞+ †;=∞† ∋∞⊇ ∋∞≈;≈⊥.[15]

4≈∋†+≈∞ ∋† 8∞≈+;∂ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ 4å⊇≈∞≈≈++ø⊇, ∋∞⊇ †+∂∞≈ ⊥å ≈∋+∂∋≈∋∞, +∞+∞≈⊇∞+ +∞†;⊥;+≈≈∂+;†;∂.

1 ≈+=∞††∞≈&≈+≈⊥;4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇&≈+≈⊥;(1887)[16] †++†æ††∞≈ +∋ ⊇∞≈ †++∋+∋∞⊇∞, ≈+≤;∋†† †∋=†≈†å∞≈⊇∞ +⊥ ≈∞⊇≈†;⊇†∞ 3†;≈∞, ⊇∞+ ≈∂∋† †=∋≈⊥≈∋≈++;≈⊥∞≈ ⊥å ⊇∞† †+∂∋†∞ †∋††;⊥+∞≈, †++⊇; +∞≈ ∞⊇ ∋† ≈†∋≈⊇ †;† ∋† †{∞≈∞ †;† ⊇∋⊥∞≈ +⊥ =∞{∞≈.

0∋;⊇⊇∞†+∋+† ≈∂∞††∞ ∋∋≈ †++, ∋† 3†;≈∞ =;††∞ +ø≈†∋†⊇∞ ∋+≈⊇;⊥+∞⊇∞+≈∞ +∋ +{æ†⊥, ∋∞≈ ∋≈++;≈⊥∞†≈∞≈ ⊥å †∋††;⊥∋≈≈†∋††∞≈ +∞≈∂+;=∞≈ ; ≈+=∞††∞≈ ≈+∋ ∞† +=∞+⊥+∞+ ∋+⊇ 3†;≈∞, †++⊇; ⊇∞† ; ⊥∞+;+⊇∞≈ ∞+ †+++∞≈⊇∞† ∋∞⊇ ∞≈++∋ ≈∂∋∋ ∋† ∋+⊇†∋⊥∞ +{æ†⊥ †+∋ ⊇∞† +††∞≈††;⊥∞ +⊥ =æ+∞ †∋††;⊥, ∞∂≈∞∋⊥∞†=;≈ †+∋†∋†⊇† +∞††∞≈ †;† ∋† ⊥;††∞ ≈;⊥ +⊥ ≈†∞∋∋∞.[17]

Faktisk er hovedpersonen i novellen, Stine Bødkers, nævnt med sit rigtige navn. Novellen udkom i som bekendt i samlingen Fra Hytterne (1887), men den havde en forgænger, en journalistisk artikel med samme titel skrevet i 1885. Artiklen var indholdsmæssigt stort set lig novellen som den blev omarbejdet til (dog hed novellens hovedperson Stine Bødkers i forlægget Trine Bødkers).[18]

Trine Bødkers levede i Østby (hvor Pontoppidan også selv voksede op). Pontoppidan udstillede hende uden hendes samtykke, med rigtigt navn til offentlig beskuelse. Offeret Trine Bødkers blev vred og Trine Bødkers søn gik til Pontoppidan og truede med sagsanlæg.

Det kan måske være svært at sætte sig ind i hvorfor Trine Larsen blev så vred som hun gjorde. Hun blev ganske vist udnyttet – men mange ville nu til dags synes, at det i det mindste var i en god sags tjeneste – retfærdiggjort af social indignation. Men dengang var det en udbredt opfattelse blandt menigmand og folket, at det at være en del af fattigfolket og fattig var noget selvforskyldt.

Medlidenhed med den laveste sociale klasse var i nogen grad faktisk mere noget, der hørte eliten til.[19]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9≈⊇=;⊇∞+∞ =∋+ +⊥ +†∞= ⊇∞† †∋∂†∞∋, ∋† +∋≈ ≈∂+∞= ∞⊇ †+∋ ⊇∞†, +∋≈ ∂∞≈⊇†∞, ∞≈⊇≈∞ ∞† ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∋ ; 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ †++†∋††∞+≈∂∋+ +⊥ ⊇∞††∞ ∞+ +⊥≈å †;††æ†⊇∞† ; 4∋∋⊇≈∞≈≈++ø⊇ +⊥ Ø≈†++, +=++ +∋≈ †;⊇†;⊥∞+∞ ≈∞†= +∋+ ++∞†. 8∞+∋∞⊇ ++⊥⊥∞+ +;≈†++;∞≈ ({†. +=∞≈≈†å∞≈⊇∞ {+∞+≈∋†;≈†;≈∂∞ ∋+†;∂∞†) ⊥å ∞⊥≈∞ ∞+†∋+;≈⊥∞+ +⊥ +⊥†∞=∞†≈∞+.

6∞≈≈∞∋ +∞†∞ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ≈∂;†⊇+;≈⊥ ∋† ”9∋≈≈∞≈” (≈++⊥†ø+† †∋††;⊥⊥å+⊇ ; Ø≈†++) ∋æ+∂∞≈ †+⊇∞†;⊥† ∞≈ ≈∞⊥∋†;= ∂†∋≈⊥, +=;†∂∞† ∞∂≈∞∋⊥∞†=;≈ ∂∋≈ ≈∞≈ ; †ø†⊥∞≈⊇∞ †∞∂≈†∞⊇⊇+∋⊥: ”8∞+ ∞+ ∋††;⊇ ≈+⊥∞† ∞⊥∞† ∞++⊥⊥∞†;⊥† =∞⊇ 3+≈∞† ∋† ∞≈ ≈∋∋⊇∋≈ 6++≈∋∋†;≈⊥ ∋† ⊥∋∋†∞, †;=≈†+憆∞ 4∞≈≈∞≈∂∞+, +=∞∋ 7;†=æ+∞†≈∞≈ ;≈†∞† †æ≈⊥∞+∞ +∋+ ∋† ++⊇∞ – ;≈æ+, +=++ 7;=∞†≈ †∋≈⊥∞ 9∞∋∋∞+ +∋+ ≈∋† ≈∋∋ ⊇++∞ 4æ+∂∞+ ∋† 7;†;≈†∞†⊥{ø+∞†≈∞ ≈+∋ +†∋≈⊇† ⊇;≈≈∞.” (†.26)

8∞††∞ ≈∞⊥∋†;=∞ ∂†∋≈⊥ ⊥∋≈≈∞+ ∞≈⊇=;⊇∞+∞ ;≈⊇ ; 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ †++∋å† ∋∞⊇ †∞∂≈†∞≈ – ≈∞∋†;⊥ ∋† ∂æ∋⊥∞ †∋††;⊥†+†∂∞†≈ ≈∋⊥ +⊥ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈≈ ≈∞+{∞∂†;=∞ ++†⊇≈;≈⊥ +†;=∞+ ⊇∞+∋∞⊇ +⊥≈å ∋†≈⊥∞{†∞†. 8∞≈≈∞ ≈+≤;∋†∞ ;≈⊇;⊥≈∋†;+≈ ≈∞≈ ;⊥∞≈, ⊇∋ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ +†∞= †=∋≈⊥≈†++††+††∞† †;† ”9∋≈≈∞≈”.

8∞+ ∋æ+∂∞≈ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈ ;+æ+⊇;⊥∞ ∋+⊇=;†{∞ †+⊇∞†;⊥†, +⊥ ∋∞⊇ ∞† ≤;†∋† ≈+∋ ”8∞+ ∞+ ;≈†∞† 4∋∋† †++, +=++ +∞≈ ≈∂+∞⊥.” (†. 174) +∞≈∂+;=∞+ 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ≈;†∞∋†;+≈∞≈ +⊥ ;⊥∞≈≈∞∋ +∞≈⊇∞≈ ∋+⊇=;†{∞ ∋†∞≈∞, ∋æ+∂∞≈ ;⊥∞≈ +=++ ≈†∞∋∋∞ †∞=∞†++++†⊇∞≈∞ ⊥å †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈ ∋å +∋=∞ =æ+∞† ∋∞⊇ ∞≈ ≈å⊇∋≈ +∞∋∂†;+≈.


3∞†=∞ ++∞⊥∞≈ ∋† ++⊇∞† ”9∋≈≈∞≈” +†;=∞+ ∞≈ ∋∞†∋†++ †++ ≈+⊥∞†, ⊇∞+ †++ ⊇∞ ††∞≈†∞ ∞+ ⊥∞≈∂∞≈⊇∞†;⊥†, ∞≈ ∂∋≈≈∞, +⊥ ++∞⊥∞+ ⊇∞† †;† ∋† +∞≈∂+;=∞ †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈. 9≈ ∂∋≈≈∞ ∞+ ≈+∋ +∞∂∞≈⊇† †∞∂∂∞†, †;† †;⊇∞+ ⊥∞∋† =æ∂ +⊥ ∂∋≈ †;⊥∞†∞⊇∞≈ =æ+∞ ≈=æ+ ∋† +++⊇∞ ∞⊇ ∋†. 9∋≈≈∞≈≈ ≈+∋∋∞†+; +⊥ †∞∂∂∞†+∞⊇ +∞††∞∂†∞+∞+ ⊇∞+∋∞⊇ †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈≈ +∞≈≈;⊥† +⊥ +⊥⊥∋=∞.

9≈⊇=;⊇∞+∞ ∞+ ⊇∞+ ; †++++†⊇ †;† ”9∋≈≈∞≈” ∞≈ ≈†++ ∂+≈†+∋≈† ;∋∞††∞∋ ⊇∞≈ ∋å⊇∞ ⊇∞† ;≈⊇+∞ +⊥ +⊇+∞ ∋† ”9∋≈≈∞≈” +†;=∞+ +∞≈∂+∞=∞† ⊥å. 3∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ =∋+ ;∂∂∞ ≈†+††∞ ∋† †∋††;⊥⊥å+⊇∞≈∞ +⊥ ⊇∞+∞≈ +∞++∞+∞. 8∞+†++ +†∞= ⊇∞ +††∞ ⊥†∋≤∞+∞† ∞⊇∞≈ †++ ++∞≈, +⊥ ⊇∞+ +†∞= ⊥{++† ∋∞⊥∞† ∞⊇ ∋†, ∋† ∋∋≈ ;∂∂∞ ∞∋;⊇⊇∞†+∋+† ≈∂∞††∞ ∂∞≈≈∞ ∂∞≈⊇∞ ∞≈ †∋††;⊥⊥å+⊇ ⊥å †∋≤∋⊇∞≈ +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ;∂∂∞ ∞∋;⊇⊇∞†+∋+† +∋=⊇∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ≈∞, +=∋⊇ ⊇∞+ .....

8∞††∞ =∋+ ∞≈⊇≈∞ ∞≈ +⊇∋+⊥∞†≈∞ ∋† †∋††;⊥†+†∂∞†: 8∞† =∋+ ≈+⊥†∞, ∋∋≈ ;∂∂∞ =;††∞ ∂∞≈⊇∞≈ =∞⊇, ≈+⊥†∞ ⊇∞+ ≈∂∞††∞ ⊥∞∋∋∞≈ =æ∂ +⊥ ⊥†∞∋∋∞≈.

 ”6+∞∋∋∞⊇∞, ⊇∞+ ∂+∋∋∞+ †+++; ⊥∋∋ 2∞{∞≈, =;† ≈;∂∂∞+† ;∂∂∞ ∋≈≈†∋∋ ⊇∞† †;† ∋;≈⊇+∞ ∞≈⊇ ∞† 7;≈⊥- +⊥ 4++∞≈†+∞≈, ∞† ∂⊥†. 7∞⊥†+∞≈ ∞†. †;⊥≈.” (†. 16).

6∋≤∋⊇∞≈, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ⊇∞† +⊇+∞, †+∞∋≈†å+ ≈+⊇∞†;⊥†, ≈æ≈†∞≈ ∂;+∂∞†;⊥†, +⊥ ⊇∞† ;≈⊇+∞ +∞≈∂+;=∞≈ ∋∞⊥∞† ∂∞∋∋∞+†;⊥† +⊥ †∞∋∋∞+≈∞≈ +=∞+⊇∋⊥ ≈∂;†⊇+∞≈ ≈+∋ ∞≈ †;†=æ+∞†≈∞ ; †æ≈⊥≈∞†; ⊇∞ ∋⊇†+⊇∞+ +⊥ ;≈⊇++⊇≈∞+ ≈;⊥ ∋† †++⊥† †++ ;≈≈⊥∞∂†ø+∞≈≈ ∋†≈†+∋††∞†≈∞, ⊇∞+ ≈†++∞+ ∋≈≈†∋††∞≈ ∋∞⊇, ≈+∋ †;⊇†;⊥∞+∞ ∋;†;†æ+∋∋≈⊇, +å+⊇ ∋;†;†æ+⊇;≈≤;⊥†;≈. 8∞† ≈∋∞∂∂∞ +⊇+∞ ⊥∞∋∋∞+ (+⊥ ⊇∞+∋∞⊇ †++⊥†∞∋∋∞+) ∋∞⊇ ∋≈⊇+∞ ++⊇ ⊇∞† +∋+≈∂∞ ;≈⊇+∞.


7;† ≈;⊇≈† ; +;≈†++;∞≈, ≈⊥ø+⊥∞≈ ⊇∞+ ∋† ⊥++=≈†∞≈ ;≈⊇ †;† +=∋⊇ ⊇∞+ †++∞⊥å+, +⊥ +∞+†;† ≈=∋+∞+ ≈∂+†∞+ø+≈∞≈∞, ∋† &⊥∞+†;8∞† =∋+ +∋+∞ 3†;≈∞ 3ø⊇∂∞+≈, ⊇∞+ ∂+∋ ⊥∋∋ 9∋≈≈∞≈!&⊥∞+†; (†. 189). 7æ⊥ ∋æ+∂∞ †;† ++∞⊥∞≈ ∋† ++⊇∞† +∋+∞, †++ ⊇∞††∞ =;≈∞+ +≈, ∋† †=∋≈⊥≈≈;†∞∋†;+≈∞+ ≈+∋ ⊇∞≈≈∞ =∋+ ∞≈ ≈++∋∋†;†∞† +⊥ ;∂∂∞ =;⊇∞+∞ +∞∋æ+∂∞†≈∞≈=æ+⊇;⊥∞. 8∋≈ ≈†∞††∞+ ∋† ∋∞⊇ ⊇∞≈≈∞ ≈æ†≈;≈⊥, †++ ∋† ∞≈⊇∞+≈†+∞⊥∞, ∋† ∋∋≈ ∋†≈∂+;=∞+ +∞≈⊇∞ ≈+∋ ∞≈ +{æ†⊥∞†ø≈ †∞∋∋;≈⊥, ∞⊇∞≈ ⊇∞ +∞††;⊥+∞⊇∞+ +⊥ ⊇∞≈ =æ+⊇;, ≈+∋ ∋∋≈ †;††æ⊥⊥∞+ +=∞+ ∞≈∂∞†† ;≈⊇;=;⊇.

8∞††∞ =;≈∞+ +⊥≈å, +=++ †∋≈⊥† ≈∞⊇∞ †+†∂∞≈∞ ⊥å ”9∋≈≈∞≈” ∞+ ; ⊇∞≈ ≈+≤;∋†∞ +∋≈⊥≈†;⊥∞.


”(…)+=++ ∋∋≈ +∋=⊇∞ 3+∞⊥ †++ ∞≈ ≈†æ+∂, ++∞⊇ 5+⊥ +⊥ ∞† 0∋+ +∋⊥⊥∞ 4æ=∞+” († 128). 8∞+ ⊥ø+∞≈ ∋† 0+≈†+⊥⊥;⊇∋≈ ++∞⊥ ∋† ∋∞†+≈+∋; †;† ∋† +∞≈∂+;=∞ +∞≈⊇∞≈ ≈;†∞∋†;+≈. 8∞≈⊇∞≈ ;⊇∞≈†;†∞† +⊥ ∞∂≈;≈†∞≈≈ +†;=∞+ +∞≈⊇∞ †+∋†∋⊥∞† +⊥ +∞≈ ≈†å+ †;†+∋⊥∞ ∋∞⊇ ∂∞≈ ∞≈ ≈†æ+∂ ++⊥ +⊥ ∞† ⊥∋+ +∋⊥⊥∞ ≈æ=∞+. 8∞≈ +†;=∞+ ⊥{++† †;† ∞≈ ∋++∞{⊇≈∂+∋†† ; ≈†∞⊇∞† †++ ∞† ;≈⊇;=;⊇. 4∞≈≈∞≈∂∞+ ∞+ ∋††≈å †∞∋∋∞+, ∋å ⊇∞† †++≈†å≈, +⊥ +∞≈⊇∞≈ ;≈⊇+∞, +∞+∞≈⊇∞+ ⊥∞+≈+≈†;⊥+∞⊇, ∞+ ∞.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDA/SH Det moderne gennembrud, Henrik Pontoppidan og Naadsensbrød
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 3 : [1] [2] [3]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents