Lesson plan with work tasks

Dansk opgave eller et eller andet

1.595 Words / ~4½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 5.35 $
Document category

Lesson plan + tasks
Advertisement

University, School

Campus Bornholm

Grade, Teacher, Year

School

Author / Copyright
Text by Dieter I. ©
Format: PDF
Size: 0.05 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|3/2More documents
HVA FORMER KJØNNSIDENTITET­EN­? Hvert år fødes det i snitt 11 barn 1 i Norge med uklare kjønns genitalia (DSD). For bare noen få år siden trodde vi at det kun var miljøet, som hadde innvirkninger på kjønnsidentitet­en vår. Etter flere feilede forsøk med barn med DSD, blant annet Victor/Victoria som jeg skal ta utgangspunkt i, vet vi heldigvis litt bedre i dag. Hva er egentlig kjønnsidentitet­en­? I engelskspråklig­e land skiller man mellom ”sex” og ”gender”. Dette er to grunnleggende måter å beskrive de forskjellige kjønnene på. ”Sex” viser til de biologiske forskjellene mellom kjønnene. Det at en mann ser ut som en mann og en kvinne som en kvinne. Om man bruker ordet ”gender” derimot, beskriver man og viser til kjønnsidentitet­en som skapes sosialt og kulturelt. Når vi snakker om kjønnsidentitet er det også viktig å huske på at den sosiale betydningen av å være kvinne eller mann, varierer i forskjellige kulturer og historiske perioder. 2 I denne drøftingsoppgav­en vil jeg i hovedsak ta for meg den norske kulturen og vår tidsepoke. En av de første psykologene som mente at det kun var samfunnet som formet menneskets kjønnsidentitet­, var John Money. Det som menes kan formes av samfunnet er for eksempel holdninger, fordommer, moraler, nasjonalfølelse osv. Dette påvirkes av sosiale, kulturelle og fysiske faktorer. 3Dette skal jeg komme tilbake til senere.
Erasmus montanus - selvhøjtidelig eller genial? Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham? Erasmus Montanus er et komedie-stykke skrevet af Ludvig Holberg, og det blev trykt i 1723. Det er et stykke, der er rigt på sprog og konflikter. Stykket stammer fra den litterære periode oplysningstiden­, og det bærer det tydeligt præg af. Teksten tager fat i flere af de daværende samfundsproblem­ati­kker, og med sin humoristiske tone formår Holberg at stille disse problematikker til skue og skamme. Uanset status i samfundet har flere borgere kunnet relatere til et af synspunkterne, der træder frem i Erasmus Montanus. Nogle mennesker har været enige i Montanus’ oplevelse af, at bønderne var dumme og uvidende, mens andre har været enige med beboerne på bjerget, som han stammer fra, i at Montanus er for bedrevidende og blærer sig for meget med sin lærdom. Dette har medvirket til at stykket er blevet fortolket på diverse måder fra diverse læsere - det afhænger af, hvem læseren har relateret mest til under læsningen. Erasmus Montanus omhandler bondesønnen ved navn Rasmus Berg og hans omgangskreds. Efter at have været i København og studere i flere år, vender han hjem til bjerget, som han kommer fra. Han er blevet en lærd man, og har taget det latinske navn Erasmus Montanus. Bondemiljøet som han stammer fra, forstår ham ikke længere, da han har taget afstand fra alt det de kender. Montanus afviser den Kristne

Kronikken


Kronikopgaven kræver:

 • En vinklet og fængende indledning

 • En klar og koncentreret redegørelse

 • En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen

 • En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter

 • En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt.


En vinklet og fængende indledning

Den dårlige indledning, der mangler vinkling, afgrænsning af emnet, og ikke fanger læseren:
”Rastløshedens tyranni (tekst 4) er skrevet af Kristian Bøcker og blev trykt i Kristlig dagblad den 13. juli 2012. Den handler om kedsomhed og det at kede sig i dag.

Tekstens primære synspunkt er, at det kan være nødvendigt at kede sig, men at vi i dag har sværere ved at kede os”.


Den gode indledning, der anslår nogle problemstillinger/vinkler og fanger læseren:
”De fleste kender til det.

Flere gange om dagen benyttes det sociale medie Facebook til at holde sig opdateret om vennernes seneste aktiviteter eller selv at holde vennerne opdateret om egne aktiviteter. Det er i nutidens moderne samfund muligt at tilgå de sociale medier overalt. Fra computeren, fra smartphonen, far iPad’en. På denne måde bliver det muligt altid at følge med i, hvad der rører sig.

Dette kan være alt fra en populær video på YouTube eller en god artikel på en netavis til hvem, der er blevet kærester med hvem, og hvad ens bedste ven har fået at spise til aftensmad. Kun de færreste kender ikke til fænomenet Facebook, og det sociale medie er over de seneste år blevet udbredt til det meste af verden, hvor det nyder stor anerkendelse. Men facebook deler vandene.

Ikke alle er lige begejstrede for fænomenet og dette rejser en debat om, hvorvidt Facebook fortsat kan holde på sine brugere. Denne debat bidrager lektor ved universitetet i Helsinki, Claus Elholm Andersen til i kronikken Et nyt liv uden Facebook, der blev bragt i Jyllandsposten den 26. maj 2012.”
Vi får en helt overordnet præsentation af Facebook og mediets udbredelse og funktion.

Denne indledning leder naturligt frem til den bærende problemstilling, ”Facebook deler vandene” og direkte herfra til en præsentation af teksten og dens forfatter.

Dermed har læseren fået afgrænset det meget brede emne og fået leveret kronikkens vinkel på emnet: Debatten om ”hvorvidt Facebook ka.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDansk opgave eller et eller andet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis9≈ ∂†∋+ +⊥ ∂+≈≤∞≈†+∞+∞† +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞

4å+ ∋∋≈ ≈∂+;=∞+ ∞≈ +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞, ∞+ ∋∋≈ ; ⊥+;≈≤;⊥⊥∞† †++∋;⊇†∞+ ∋† ∋≈⊇+∞≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+.

5∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ +∋+ †ø†⊥∞≈⊇∞ ⊥∞≈+∞†+æ∂:

 • 8∞≈ ∞+ ∞≈ ≈+≈†∞∋∋†;≈∂ +⊥ †+⊥;≈∂ ⊇;≈⊥+≈∞+∞† ⊥∞≈⊥;=∞†≈∞ ∋† ∞† ≈†+†. 8=∋⊇ ∞+ †∞∂≈†∞≈≈ ++=∞⊇≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+, +⊥ +=∋⊇ ∞+ ∞≈⊇∞+⊥∞≈∂†∞+?

 • 8∞≈ ∞+ ≈∋⊥†;⊥, ;∂∂∞ ≈∞+{∞∂†;=.

  0∞+≈+≈†;⊥∞ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+ +⊥ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+ ∋å ;∂∂∞ +†∋≈⊇∞≈ ;≈

 • 8∞≈ ;≈⊇∞++†⊇∞+ ≈⊥++⊥†;⊥∞ ∋∋+∂∞+;≈⊥∞+, ⊇∞+ ∋∋+∂∞+∞+ ⊇;≈†∋≈≤∞: 3+∞⊥ ∞⊇†++∂, ⊇∞+ =;≈∞+, ∋† ⊇∞† ∞+ ∋≈⊇+∞≈ †∋≈∂∞+/†∞∂≈†, ⊇∞+ ⊥∞≈⊥;=∞≈.

8∞≈ ⊇å+†;⊥∞ +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞ †++=∞∂≈†∞≈ ∋∞⊇ +∞†∞+∋†, ∞+ †++ †∋≈⊥ +⊥ ∋∋≈⊥†∞+ ⊥+æ≤;≈;+≈!


9≈ ⊇∋≈≈∂†∋⊥†;⊥ =∞†⊇;≈⊥+≈∞+∞† ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂ ∋† ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈∞≈

4† ∂∋+∋∂†∞+;≈∞+∞ =;† ≈;⊥∞ ∋† ≈†å ≈∞⊇ ⊥å ≈æ+∞⊥≈∞ †+æ∂.

4å+ +⊥⊥∋=∞≈ ∂+æ=∞+ ∞≈ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂ ∋† ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈†++∋∞≈, ≈†;††∞+ ⊇∞≈ ∋††≈å ∞≈ †++=∞≈†≈;≈⊥ +∋, ∋† ⊇∞ ≈+∋ ∞†∞= ∂∋≈ ⊥∞≈≈∞∋≈∂∞∞ +=++⊇∋≈ †∞∂≈†∋∋†∞+;∋†∞† †++∋;⊇†∞+ +⊥ †++≈=∋+∞+ ≈;≈∞ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+. 3∞⊥+∞+∞† ”∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈†++∋” ∞+ ; ⊇∞≈≈∞ ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥ ∋∞⊥∞† +∞∋∋∞†;⊥† +⊥ ⊇æ∂∂∞+ ≈å=∞† †∞∂≈†∞≈≈/†∞∂≈†∞+≈∞≈ ≈æ+†;⊥∞ ≈⊥++⊥†;⊥∞ +⊥ ≈†;†;≈†;≈∂∞ ≈+∋ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†++;≈∂∞ ∂∞≈⊇∞†∞⊥≈.

9†∞∋∞≈†∞+ ; ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈:

4⊥⊥∞††++∋∞+: ∞†+≈/⊥∋†+≈/†+⊥+≈ 4+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈: .....

4+⊥∞∋∞≈††+⊥∞+: 3∂+æ∋∋∞- ⊥†;⊇∞+∋≈∞-, ∋æ≈⊥⊇∞∋+⊥∞∋∞≈†. 3+∞⊥ ∋† ∞∂≈∞∋⊥†∞+

1++≈;/≈∋+∂∋≈∋∞/+∞∋++ ++⊇≈⊥;† +⊥ ++⊇=∋†⊥ ++∞⊥ ∋† †∋+=∞⊇∞ ∋⊇{∞∂†;=∞+ 1ø{≈∞†∋†⊇∞≈⊇∞ ++∞⊥ ∋† †∞⊥≈

6;⊥∞+∞+: 5∞†++;≈∂∞ ≈⊥ø+⊥≈∋å†, ∋≈∋†++, ∋††;††∞+∋†;+≈, ++⊥∞++∞†…

3;††∞⊇≈⊥++⊥: 4∞†∋†++, ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈;≈⊥, +∞≈{æ†;≈⊥, ⊥∞+≈+≈;†;∂†;+≈, ≈+∋++†∞+ …

8ø{ ≈†;†: 6+∞∋∋∞⊇++⊇, †∋⊥†∞+∋;≈+†+⊥;, †∞∂≈;≈∂∞ +∞⊥+∞+∞+

7∋= ≈†;†: 1∋+⊥+≈, +∋≈⊇∞++⊇, †∋†+;≈æ+∞ +⊥ =∞†⊥æ+∞ ∞⊇†++∂

3+∞⊥ †∋⊥+∞⊥+∞+∞+≈∞ ≈∋†∞+†;⊥† ; ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥∞≈, ;∂∂∞ ≈+∋ ⊥+æ⊇;∂∋†∞+ ⊇∞+ =;≈∞+, +=++ ∋∋≈⊥∞ ⊇∋≈≈∂†∋⊥†;⊥∞ †∞+∋∞+, ⊇∞ +∋+ †æ+† ; †;∋∞+≈∞.

Afgør meget nøje, hvad der er centralt for netop denne tekst måde at formidle sine budskaber på. Det gælder ikke om at vride så meget ud af teksten som muligt. Censorevalueringerne fremhæver især disse problemer:
1. Mange forsømmer at analysere effekten af/hensigten med argumentationen
2. Karakteristikken mangler logisk forbindelse med resten af kronikken
3. Appelformanalysen fylder for meget og udfoldes på bekostning af karakteristikken af fx sprog og argumentation.
4. Overdreven brug af Toulmins argumentationsmodel.

Et eksempel på den gode karakteristik:
”Andersen gendriver flere steder sin argumentation ved at nævne, at den måske er banal: ”For også det er en banal pointe, som har været kendt siden de gamle grækere, men stadig er lige så aktuel i dag som dengang”. Her nævnes et virkemiddel og teksteksempel.
”Ved på forhånd at tage fat på eventuelle modargumenter, som i dette tilfælde argumentationens banalitet, styrkes Andersens troværdighed”. Her nævnes argumentationsformens hensigt.
”Han får bragt argumentationen ned på læserens niveau ved selv at indrømme eventuelle mangler, og dette er ligeledes med til at styrke læserens tillid til Andersen”. Effekt 1.
”I sin gendrivelse henviser Andersen til de gamle grækere og får på denne måde vendt argumentationens banalitet .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDansk opgave eller et eller andet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4∞⊇ ∋≈⊇+∞ ++⊇ +∋+ 4≈⊇∞+∞≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈† =æ+∞† ⊥+†⊇;⊥† ; †∞≈;≈⊇=;≈ ∋† å+. 8∞††∞ ∞+ +⊥≈å ∞≈ †++∋ †++ ∞†+≈-∋⊥⊥∞†, ≈+∋ ++∞⊥∞+ ”⊇∞ ⊥∋∋†∞ ⊥+æ∂∞+∞≈” ∋∞†++;†∞† †;† ∋† ∞≈⊇∞+++⊥⊥∞ ≈;≈ ∞⊥∞≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈”. 9††∞∂† 2 – +æ=∞+ ≈;⊥ ∋≈∋†+†;≈∂ +=∞+ ∞∂≈∞∋⊥†∞† +⊥ ∞⊇=;⊇∞+ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=∞†.

6++ ∋† †å ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥ ; ∂++≈;∂∂∞≈≈ ∞≈∂∞††⊇∞†∞ ∂∋≈ ⊇∞+ =æ+∞ ∞≈ ⊥+;≈†∞ ; ∋† ∂+∋+;≈∞+∞ ⊇∞†∞ ∋† +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ †++ †∞∂≈†∞≈≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+ ∋∞⊇ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈ ∋† †∞∂≈†∞≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈†++∋.

6≠ ∞+ ⊇∞† +⊥†∋⊥† ∋† ++∞⊥∞ 7+∞†∋;≈≈ +∞⊥+∞+≈∋⊥⊥∋+∋†, ≈å+ ∋∋≈ ; +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ ≈†å+ ≈∞⊇ ⊥å ⊇∞ ≤∞≈†+∋†∞ ⊥+;≈†∞+.

7∋⊇ =æ+∞ ∋∞⊇ ∋† ⊇∞⊇;∂∞+∞ ∞† +∞†† ∋†≈≈;† ∋†∞≈∞ †;† †≠ †∞∂≈†∞≈≈ ++∞⊥ ∋† ≈†;†;≈†;≈∂∞ =;+∂∞∋;⊇†∞+:
”5∞≈∞ 7+∂∂∞+∞+⊥ ++∞⊥∞+ ∋∋≈⊥∞ ≈†;†;≈†;≈∂∞ =;+∂∞∋;⊇†∞+.

8∞+ +†;=∞+ +†.∋. ++∞⊥† ∋††;††∞+∋†;+≈, ∋∞†∋†++∞+ +⊥ ⊥∞≈†∋⊥∞†≈∞≈†;⊥∞+∞+. 8∞† ≈∞+ =; ∞∂≈∞∋⊥†∞+ ⊥å +∞+ …”.
1∋⊥††∋⊥∞†≈∞≈ ∞+ ≈∂∋+⊥ +⊥ ∂+++∞∂†, ∋∞≈ ⊇∞≈≈∞ ∋å⊇∞ ∋† †++∋;⊇†∞ ;∋⊥††∋⊥∞†≈∞+≈∞ ⊥å ≈æ≈∂∞+ †+∞∋⊇+;††∞≈ +⊥ ++†∋∞≈ ; ∂++≈;∂∂∞≈ +⊥ ≈∂∋⊇∞+ ⊇∞+∋∞⊇ †++∋;⊇†;≈⊥∞≈; ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈ +⊥ ≤;†∋†∞+≈∞ †∋†⊇∞+ ;∂∂∞ ≈∋†∞+†;⊥† ;≈⊇ ; ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥∞≈.
9≈ +∞†† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈ ⊇+≈∋∋;∂ =;††∞ ∞≈ †++∋∞†∞+;≈⊥ ≈+∋ ⊇∞≈≈∞ ⊥;=∞:
”3+∋ ⊇∞† †+∞∋⊥å+, ⊥ø+ 5∞≈∞ 7+∂∂∞+∞+⊥ ++∞⊥ ∋† ∞≈ †∋≈⊥ +æ∂∂∞ ≈†;†;≈†;≈∂∞ ⊥+∞+ ; .....

Foruden alitteration, metaforer og andre billedskabende virkemidler ser vi en udstrakt brug af figurer, fx denne afsluttende anafor: ”Det sjove er kampen mellem krænkelse og kvalitet, mellem det, er er for meget, og det, der er for lidt. Det er både pinligt og populært. Og det er et billede på en konflikt, som ikke kan ophæves”. Den peger samtidig tilbage til tekstens indledende sætning: ”Det er populært og pinligt.

Det er for lidt for de fleste og for meget for de få”. På den måde skaber Lykkeberg en elegant cirkelkomposition, og efterlader læseren med et billede af en både reflekteret og stilsikker skribent. Men gør det hans udsagn om X Factor og kvalitets- og krænkelseskritikken mere holdbare? Er hans argumenter skridsikre blot fordi, de er stilsikre? Spørgsmålet er om …”
Her ser vi en karakteristik, der eksplicit peger tilbage til redegørelsen og på den måde sikrer en naturlig sammenhæng mellem kronikkens redegørende og karakteriserede afsnit: Spørgsmålet om, hvad Lykkeberg siger, og hvordan han siger det, tænkes sammen.

Samtidig bruges de stilistiske iagttagelser til noget meningsfuldt og skaber – ikke mindst – en direkte vej ind i diskussionen.


En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter

I kronikken skal man diskutere tekstmaterialets synspunkter og på den måde tilkendegive sine egne kvalificerede holdninger til det givne emne (og med brug af materiale fra nettet, hvis opgaveformuleringen kræver det).
Der er i kronikken vide rammer til at diskutere teksten og emnet, og der må gerne anlægges fx en samfundsfaglig vinkel på stoffet, hvis man skønner, at det er gavnligt i forhold til emnet og forstår at formidle bevæggrundene for den anlagte optik klart ud til læseren.
Det afgørende er, at diskussionen:

 • på en fængende og engageret måde går i dybden med stoffet.

 • afspejler overblik og viden om emnet og en vilje til at forsvare .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDansk opgave eller et eller andet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
 • 9+ ≈∞†=≈†æ≈⊇;⊥ +⊥ †+;⊥ø+ ≈;⊥ †+∋ †∞∂≈†∞≈.

 • ∋≈†æ⊥⊥∞+ ∞† ++∞⊇† †+∂∞≈ ⊥å ∞∋≈∞† †+∞∋†++ ⊥å †∞∂≈†∞≈ ∋†∞≈∞.

 • 8∋+ †∋⊥†;⊥ ≈∞+≈†∋≈≈ +⊥ †+≈⊥⊇∞.


  8∞≈ ≈=∋⊥∞ ⊇;≈∂∞≈≈;+≈:
  ”3∞†=+∋ ⊇∞† ∂∋≈ =æ+∞ ∂∞⊇∞†;⊥† ∋† †æ≈∂∞ ∞††∞+ ≈†;++∞ ∞⊇ ; †∞††∞≈, ≈å ∞+ ⊇∞† ≈+⊥†∞ ⊥∋≈⊥∞ ⊇∞†, ≈+∋ ≈∂∋† †;†.

  2; ≈∂∋† ;⊥∞≈≈∞∋ ≈+⊥†∞ †;≈⊥ +∞+ ; †;=∞†, +⊥ ∂∞⊇≈+∋+∞⊇ ∞+ ∞≈ ∋† ⊇∞∋. 7∋⊥ ≈∞ ;⊥∞≈ +;≈†++;∞≈ +∋ +∞{≈∞≈ †;† 7+≈∂†∋≈⊇. 8∞≈ ∞+ ∞† +;⊥†;⊥ ⊥+⊇† ∞∂≈∞∋⊥∞†. 7∞+∞≈ ⊥∞≈≈∞∋ 7+≈∂†∋≈⊇ ∞+ †∋≈⊥ +⊥ ≈ø⊇=∞≈⊇;⊥, ∋∞≈ =; ∂∋≈ {+ ++∞⊥∞ †;⊇∞≈ †;† ∋† ⊥†æ⊇∞ +≈ †;†, ≈å+ =; ∞+ †+∞∋∋∞, +⊥ †æ≈∂∞ ⊥å ∋†† ⊇∞†, ⊇∞+ ≈∂∋† ≈∂∞. 8∞† ≈∋∋∋∞ ∞+ ⊇∞† ∋∞⊇ ∂∞⊇≈+∋+∞⊇ +⊥ †;=∞†. 9∞⊇≈+∋+∞⊇∞≈ ∞+ †+æ†≈, †;† †;⊇∞+ †∋≈⊥, ∋∞≈ ≈ø⊇=∞≈⊇;⊥, †++ ⊇∞† ∞+ +∞+, =; †å+ †;⊇ †;† ∞††∞+†∋≈∂∞ +∋∂+;≈⊥ =++∞≈ †;=”.
  8∞≈≈∞ ⊇;≈∂∞≈≈;+≈ †∋†∞+ ∞∂+;†;≈∂ †∞∂≈††++†æ⊥⊥∞† ∞††∞+ ∋∞≈⊇∞≈, +⊥ ∞+ †+†⊇† ∋∞⊇ +∋≈∋†;†∞†.....

 • 8∞≈∞⊇∞≈ ∂ø+∞+ ⊇∞≈ ; +;≈⊥ +⊥ +∞≈†å+ ;∂∂∞ ∋† ∋∞⊥∞† ∋≈⊇∞† ∞≈⊇ ∞∋+⊇∞†∞+∞⊇∞ ⊥∞≈†∋⊥∞†≈∞+ ∋† ⊇∞ ≈∋∋∋∞ ⊥+;≈†∞+ †+∋ †∞∂≈††++†æ⊥⊥∞†. 3;⊇≈† ∋∞≈ ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† ∋∋≈⊥†∞+ ⊇∞≈ ∞≈ ∞≈⊥∋⊥∞+∞† +⊥ ⊥∞+≈+≈†;⊥ ≈⊥++⊥†+≈∞.

  8∞≈ ⊥+⊇∞ ⊇;≈∂∞≈≈;+≈:
  ”4å+ ⊇∞† ∞+ ≈∋⊥†, +⊥ ∋∋≈ ∞+ †æ+⊇;⊥ ∋∞⊇ ∋† ∂†ø=∞ ++⊇ +⊥ ∂≈∞⊥⊥∞ ††∞∞+; ∂∋≈ ⊇∞† =æ+∞ ≈=æ+† ;∂∂∞ ∋† ⊥;=∞ 9+;≈†;∋≈ 3ø≤∂∞+ +∞† ; =;≈≈∞ ∋† †∞∂≈†∞≈≈ ∞⊇≈∋⊥≈, †++ {∋, =; †∞=∞+ ; ∞≈ =∞+⊇∞≈, ⊇∞+ ∂+æ=∞+ ∋∂†;=;†∞† +⊥ ∞≈⊇∞+++†⊇≈;≈⊥, +⊥ ⊇∞† ∂∋≈ ⊥+⊇† =æ+∞, ∋† ⊇∞≈≈∞ +∞≈⊥∞+ ∞††∞+ ≈⊥æ≈⊇;≈⊥ †ø+∞+ †;† ∞† †∋+ ∋† ”∞††∞+†∋≈∂∞”, ”∂+∞∋†;=;†∞† +⊥ ≈æ+=æ+”, ”;∂∂∞ ∋;≈⊇≈†” ≈+∋ 3ø≤∂∞+ ≈;⊥∞+, ”⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ≤+∋⊥∞†∞+, ∋++;††∞†∞†+≈, ≈∋∋+†⊥++≈∞ +⊥ ≈å =;⊇∞+∞”.

  Dette er nemlig ting som disse, der tilbyder erstatning for transitområderne og det, som i teksten kaldes kedsomhed: Tænkepauser.

  Det er en tid, hvor børn opdrages af iPad såvel som af mor og far. Tv’et kører for fulde gardiner fra tidlig morgen til Ramasjang går i seng, og X-Box, Wii, Play Station og computer tilbyder virtuel leg, krigsspil, sport foran fjensynet, alt hvad hjertet begærer.

  Fantastisk! Eller hvad? [….]

  Men er det egentlig en ny problematik? Som med så mange andre problematikker er svaret nej. I år er 200året for Kirkegaards fødsel, og den danske filosof, der betragtes som eksistentialismens fader, beskæftigede sig også med rastløsheden.

  En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt.

  Kronikken rundes af ved at pege tilbage til indledningen og slå en sløj.....  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadDansk opgave eller et eller andet
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents  Parse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23