Lesson plan with work tasks

Dansk opgave eller et eller andet

1.633 Words / ~4½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 5.38 $
Document category

Lesson plan + tasks
Advertisement

University, School

Campus Bornholm

Grade, Teacher, Year

School

Author / Copyright
Text by Dieter I. ©
Format: PDF
Size: 0.05 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/1

More documents
HVA FORMER KJØNNSIDENTITETEN?­ Hvert år fødes det i snitt 11 barn 1 i Norge med uklare kjønns genitalia (DSD). For bare noen få år siden trodde vi at det kun var miljøet, som hadde innvirkninger på kjønnsidentitet­en vår. Etter flere feilede forsøk med barn med DSD, blant
Erasmus montanus - selvhøjtidelig eller genial? Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham? Erasmus Montanus er et komedie-stykke skrevet af Ludvig Holberg, og det blev trykt i 1723. Det er et stykke, der er rigt på sprog og konflikter. Stykket stammer fra den litterære periode
Amina Sabriye2­2/08-17English A English assignment23.1 Hv­ilke ord er tællelige, utællelige eller begge dele?Utællel­ige - salt, snow, butter, loveTællelige - spoon, streetBegge dele - woodDe utællelige navneord, det er dem vi ikke kan tælle direkte. Dvs. vi

KronikkenKronikopgaven kræver:

 • En vinklet og fængende indledning

 • En klar og koncentreret redegørelse

 • En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen

 • En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter

 • En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt.En vinklet og fængende indledning

Den dårlige indledning, der mangler vinkling, afgrænsning af emnet, og ikke fanger læseren:
”Rastløshedens tyranni (tekst 4) er skrevet af Kristian Bøcker og blev trykt i Kristlig dagblad den 13. juli 2012. Den handler om kedsomhed og det at kede sig i dag.

Tekstens primære synspunkt er, at det kan være nødvendigt at kede sig, men at vi i dag har sværere ved at kede os”.Den gode indledning, der anslår nogle problemstillinger/vinkler og fanger læseren:
”De fleste kender til det.

Flere gange om dagen benyttes det sociale medie Facebook til at holde sig opdateret om vennernes seneste aktiviteter eller selv at holde vennerne opdateret om egne aktiviteter. Det er i nutidens moderne samfund muligt at tilgå de sociale medier overalt. Fra computeren, fra smartphonen, far iPad’en. På denne måde bliver det muligt altid at følge med i, hvad der rører sig.

Dette kan være alt fra en populær video på YouTube eller en god artikel på en netavis til hvem, der er blevet kærester med hvem, og hvad ens bedste ven har fået at spise til aftensmad. Kun de færreste kender ikke til fænomenet Facebook, og det sociale medie er over de seneste år blevet udbredt til det meste af verden, hvor det nyder stor anerkendelse. Men facebook deler vandene.

Ikke alle er lige begejstrede for fænomenet og dette rejser en debat om, hvorvidt Facebook fortsat kan holde på sine brugere. Denne debat bidrager lektor ved universitetet i Helsinki, Claus Elholm Andersen til i kronikken Et nyt liv uden Facebook, der blev bragt i Jyllandsposten den 26. maj 2012.”
Vi får en helt overordnet præsentation af Facebook og mediets u.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDansk opgave eller et eller andet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞≈≈∞ ;≈⊇†∞⊇≈;≈⊥ †∞⊇∞+ ≈∋†∞+†;⊥† †+∞∋ †;† ⊇∞≈ +æ+∞≈⊇∞ ⊥+++†∞∋≈†;††;≈⊥, ”6∋≤∞+++∂ ⊇∞†∞+ =∋≈⊇∞≈∞” +⊥ ⊇;+∞∂†∞ +∞+†+∋ †;† ∞≈ ⊥+æ≈∞≈†∋†;+≈ ∋† †∞∂≈†∞≈ +⊥ ⊇∞≈≈ †++†∋††∞+.

8∞+∋∞⊇ +∋+ †æ≈∞+∞≈ †å∞† ∋†⊥+æ≈≈∞† ⊇∞† ∋∞⊥∞† ++∞⊇∞ ∞∋≈∞ +⊥ †å∞† †∞=∞+∞† ∂++≈;∂∂∞≈≈ =;≈∂∞† ⊥å ∞∋≈∞†: 8∞+∋††∞≈ +∋ ”+=++=;⊇† 6∋≤∞+++∂ ∂∋≈ ++†⊇∞ ⊥å ≈;≈∞ ++∞⊥∞+∞.9≈ ∂†∋+ +⊥ ∂+≈≤∞≈†+∞+∞† +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞

4å+ ∋∋≈ ≈∂+;=∞+ ∞≈ +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞, ∞+ ∋∋≈ ; ⊥+;≈≤;⊥⊥∞† †++∋;⊇†∞+ ∋† ∋≈⊇+∞≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+.

5∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ +∋+ †ø†⊥∞≈⊇∞ ⊥∞≈+∞†+æ∂:

 • 8∞≈ ∞+ ∞≈ ≈+≈†∞∋∋†;≈∂ +⊥ †+⊥;≈∂ ⊇;≈⊥+≈∞+∞† ⊥∞≈⊥;=∞†≈∞ ∋† ∞† ≈†+†. 8=∋⊇ ∞+ †∞∂≈†∞≈≈ ++=∞⊇≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+, +⊥ +=∋⊇ ∞+ ∞≈⊇∞+⊥∞≈∂†∞+?

 • 8∞≈ ∞+ ≈∋⊥†;⊥, ;∂∂∞ ≈∞+{∞∂†;=.

  0∞+≈+≈†;⊥∞ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+ +⊥ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+ ∋å ;∂∂∞ +†∋≈⊇∞≈ ;≈

 • 8∞≈ ;≈⊇∞++†⊇∞+ ≈⊥++⊥†;⊥∞ ∋∋+∂∞+;≈⊥∞+, ⊇∞+ ∋∋+∂∞+∞+ ⊇;≈†∋≈≤∞: 3+∞⊥ ∞⊇†++∂, ⊇∞+ =;≈∞+, ∋† ⊇∞† ∞+ ∋≈⊇+∞≈ †∋≈∂∞+/†∞∂≈†, ⊇∞+ ⊥∞≈⊥;=∞≈.

8∞≈ ⊇å+†;⊥∞ +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞ †++=∞∂≈†∞≈ ∋∞⊇ +∞†∞+∋†, ∞+ †++ †∋≈⊥ +⊥ ∋∋≈⊥†∞+ ⊥+æ≤;≈;+≈!9≈ ⊇∋≈≈∂†∋⊥†;⊥ =∞†⊇;≈⊥+≈∞+∞† ∂∋+∋∂†∞.....

4† ∂∋+∋∂†∞+;≈∞+∞ =;† ≈;⊥∞ ∋† ≈†å ≈∞⊇ ⊥å ≈æ+∞⊥≈∞ †+æ∂.

4å+ +⊥⊥∋=∞≈ ∂+æ=∞+ ∞≈ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂ ∋† ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈†++∋∞≈, ≈†;††∞+ ⊇∞≈ ∋††≈å ∞≈ †++=∞≈†≈;≈⊥ +∋, ∋† ⊇∞ ≈+∋ ∞†∞= ∂∋≈ ⊥∞≈≈∞∋≈∂∞∞ +=++⊇∋≈ †∞∂≈†∋∋†∞+;∋†∞† †++∋;⊇†∞+ +⊥ †++≈=∋+∞+ ≈;≈∞ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+. 3∞⊥+∞+∞† ”∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈†++∋” ∞+ ; ⊇∞≈≈∞ ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥ ∋∞⊥∞† +∞∋∋∞†;⊥† +⊥ ⊇æ∂∂∞+ ≈å=∞† †∞∂≈†∞≈≈/†∞∂≈†∞+≈∞≈ ≈æ+†;⊥∞ ≈⊥++⊥†;⊥∞ +⊥ ≈†;†;≈†;≈∂∞ ≈+∋ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†++;≈∂∞ ∂∞≈⊇∞†∞⊥≈.

9†∞∋∞≈†∞+ ; ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈:

4⊥⊥∞††++∋∞+: ∞†+≈/⊥∋†+≈/†+⊥+≈ 4+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈: 0å≈†∋≈⊇, +∞†æ⊥, +{∞∋∋∞†

4+⊥∞∋∞≈††+⊥∞+: 3∂+æ∋∋∞- ⊥†;⊇∞+∋≈∞-, ∋æ≈⊥⊇∞∋+⊥∞∋∞≈†. 3+∞⊥ ∋† ∞∂≈∞∋⊥†∞+

1++≈;/≈∋+∂∋≈∋∞/+∞∋++ ++⊇≈⊥;† +⊥ ++⊇=∋†⊥ ++∞⊥ ∋† †∋+=∞⊇∞ ∋⊇{∞∂†;=∞+ 1ø{≈∞†∋†⊇∞≈⊇∞ ++∞⊥ ∋† †∞⊥≈

6;⊥∞+∞+: 5∞†++;≈∂∞ ≈⊥ø+⊥≈∋å†, ∋≈∋†++, ∋††;††∞+∋†;+≈, ++⊥∞++∞†…

3;††∞⊇≈⊥++⊥: 4∞†∋†++, ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈;≈⊥, +∞≈{æ†;≈⊥, ⊥∞+≈+≈;†;∂†;+≈, ≈+∋++†∞+ …

8ø{ ≈†;†: 6+∞∋∋∞⊇++⊇, †∋⊥†∞+∋;≈+†+⊥;, †∞∂≈;≈∂∞ +∞⊥+∞+∞+

7∋= ≈†;†: 1∋+⊥+≈, +∋≈⊇∞++⊇, †∋†+;≈æ+∞ +⊥ =∞†⊥æ+∞ ∞⊇†++∂

3+∞⊥ †∋⊥+∞⊥+∞+∞+≈∞ ≈∋†∞+†;⊥† ; ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥∞≈, ;∂∂∞ ≈+∋ ⊥+æ⊇;∂∋†∞+ ⊇∞+ =;≈∞+, +=++ ∋∋≈⊥∞ ⊇∋≈≈∂†∋⊥†;⊥∞ †∞+∋∞+, ⊇∞ +∋+ †æ+† ; †;∋∞+≈∞.

4†⊥ø+ ∋∞⊥∞† ≈ø{∞, +=∋⊇ ⊇∞+ ∞+ ≤∞≈†+∋†† †++ ≈∞†+⊥ ⊇∞≈≈∞ †∞∂≈† ∋å⊇∞ ∋† †++∋;⊇†∞ ≈;≈∞ +∞⊇≈∂∋+∞+ ⊥å. 8∞† ⊥æ†⊇∞+ ;∂∂∞ +∋ ∋† =+;⊇∞ ≈å ∋∞⊥∞† ∞⊇ ∋† †∞∂≈†∞≈ ≈+∋ ∋∞†;⊥†. 0∞≈≈++∞=∋†∞∞+;≈⊥∞+≈∞ †+∞∋+æ=∞+ ;≈æ+ ⊇;≈≈∞ ⊥+++†∞∋∞+:
1. 4∋≈⊥∞ †++≈ø∋∋∞+ ∋† ∋≈∋†+≈∞+∞ ∞††∞∂†∞≈ ∋†/+∞≈≈;⊥†∞≈ ∋∞⊇ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈∞≈
2. 9∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈ ∋∋≈⊥†∞+ †+⊥;≈∂ †+++;≈⊇∞†≈∞ ∋∞⊇ +∞≈†∞≈ ∋† ∂++≈;∂∂∞≈
3. 4⊥⊥∞††++∋∋≈∋†+≈∞≈ †+†⊇∞+ †++ ∋∞⊥∞† +⊥ ∞⊇†+†⊇∞≈ ⊥å +∞∂+≈†≈;≈⊥ ∋† ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈ ∋† †≠ ≈⊥++⊥ +⊥ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈.
4. 0=∞+⊇+∞=∞≈ ++∞⊥ ∋† 7+∞†∋;≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈∋+⊇∞†.


Et eksempel på den gode karakteristik:
”Andersen gendriver flere steder sin argumentation ved at nævne, at den måske er banal: ”For også det er en banal pointe, som har været kendt siden de gamle grækere, men stadig er lige så aktuel i dag som dengang”. Her nævnes et virkemiddel og teksteksempel.
”Ved på forhånd at tage fat på eventuelle modargumenter, som i dette tilfælde argumentationens banalitet, styrkes Andersens troværdighed”. Her nævnes argumentationsformens hensigt.
”Han får bragt argumentationen ned på læserens niveau ved selv at indrømme eventuelle mangler, og dette er ligeledes med til at styrke læserens tillid til Andersen”. Effekt 1.
”I sin gendrivelse henviser Andersen til de gamle grækere og får på denne måde vendt argumentationens banalitet .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDansk opgave eller et eller andet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4∞⊇ ∋≈⊇+∞ ++⊇ +∋+ 4≈⊇∞+∞≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈† =æ+∞† ⊥+†⊇;⊥† ; †∞≈;≈⊇=;≈ ∋† å+. 8∞††∞ ∞+ +⊥≈å ∞≈ †++∋ †++ ∞†+≈-∋⊥⊥∞†, ≈+∋ ++∞⊥∞+ ”⊇∞ ⊥∋∋†∞ ⊥+æ∂∞+∞≈” ∋∞†++;†∞† †;† ∋† ∞≈⊇∞+++⊥⊥∞ ≈;≈ ∞⊥∞≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈”. 9††∞∂† 2 – +æ=∞+ ≈;⊥ ∋≈∋†+†;≈∂ +=∞+ ∞∂≈∞∋⊥†∞† +⊥ ∞⊇=;⊇∞+ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=∞†.

6++ ∋† †å ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥ ; ∂++≈;∂∂∞≈≈ ∞≈∂∞††⊇∞†∞ ∂∋≈ ⊇∞+ =æ+∞ ∞≈ ⊥+;≈†∞ ; ∋† ∂+∋+;≈∞+∞ ⊇∞†∞ ∋† +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ †++ †∞∂≈†∞≈≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+ ∋∞⊇ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈ ∋† †∞∂≈†∞≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈≈†++∋.

6≠ ∞+ ⊇∞† +⊥†∋⊥† ∋† ++∞⊥∞ 7+∞†∋;≈≈ +∞⊥+∞+≈∋⊥⊥∋+∋†, ≈å+ ∋∋≈ ; +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ ≈†å+ ≈∞⊇ ⊥å ⊇∞ ≤∞≈†+∋†∞ ⊥+;≈†∞+.

7∋⊇ =æ+∞ ∋∞⊇ ∋† ⊇∞⊇;∂∞+∞ ∞† +∞†† ∋†≈≈;† ∋†∞≈∞ †;† †≠ †∞∂≈†∞≈≈ ++∞⊥ ∋† ≈†;†;≈†;≈∂∞ =;+∂∞∋;⊇†∞+:
”5∞≈∞ 7+∂∂∞+∞+⊥ ++∞⊥∞+ ∋∋≈⊥∞ ≈†;†;≈†;≈∂∞ =;+∂∞∋;⊇†∞+.

8∞+ +†;=∞+ +†.∋. ++∞⊥† ∋††;††∞+∋†;+≈, ∋∞†∋†++∞+ +⊥ ⊥∞≈†∋⊥∞†≈∞≈†;⊥∞+∞+. 8∞† ≈∞+ =; ∞∂≈∞∋⊥†∞+ ⊥å +∞+ …”.
1∋⊥††∋⊥∞†≈∞≈ ∞+ ≈∂∋+⊥ +⊥ ∂+++∞∂†, ∋∞≈ ⊇∞≈≈∞ ∋å⊇∞ ∋† †++∋;⊇†∞ ;∋⊥††∋⊥∞†≈∞+≈∞ ⊥å ≈æ≈∂∞+ †+∞∋⊇+;††∞≈ +⊥ ++†∋∞≈ ; ∂++≈;∂∂∞≈ +⊥ ≈∂∋⊇∞+ ⊇∞+∋∞⊇ †++∋;⊇†;≈⊥∞≈; ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂∂∞≈ +⊥ ≤;†∋†∞+≈∞ †∋†⊇∞+ ;∂∂∞ ≈∋†∞+†;⊥† ;≈⊇ ; ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥∞≈.
9≈ +∞†† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈ ⊇+≈∋∋;∂ =;††∞ ∞≈ †++∋∞†∞+;≈⊥ ≈+∋ ⊇∞≈≈∞ ⊥;=∞:
”3+∋ ⊇∞† †+∞∋⊥å+, ⊥ø+ 5∞≈∞ 7+∂∂∞+∞+⊥ ++∞⊥ ∋† ∞≈ †∋≈⊥ +æ∂∂∞ ≈†;†;≈†;≈∂∞ ⊥+∞+ ; .....

6++∞⊇∞≈ ∋†;††∞+∋†;+≈, ∋∞†∋†++∞+ +⊥ ∋≈⊇+∞ +;††∞⊇≈∂∋+∞≈⊇∞ =;+∂∞∋;⊇†∞+ ≈∞+ =; ∞≈ ∞⊇≈†+∋∂† ++∞⊥ ∋† †;⊥∞+∞+, †≠ ⊇∞≈≈∞ ∋†≈†∞††∞≈⊇∞ ∋≈∋†++: ”8∞† ≈{+=∞ ∞+ ∂∋∋⊥∞≈ ∋∞††∞∋ ∂+æ≈∂∞†≈∞ +⊥ ∂=∋†;†∞†, ∋∞††∞∋ ⊇∞†, ∞+ ∞+ †++ ∋∞⊥∞†, +⊥ ⊇∞†, ⊇∞+ ∞+ †++ †;⊇†. 8∞† ∞+ +å⊇∞ ⊥;≈†;⊥† +⊥ ⊥+⊥∞†æ+†. 0⊥ ⊇∞† ∞+ ∞† +;††∞⊇∞ ⊥å ∞≈ ∂+≈††;∂†, ≈+∋ ;∂∂∞ ∂∋≈ +⊥+æ=∞≈”. 8∞≈ ⊥∞⊥∞+ ≈∋∋†;⊇;⊥ †;†+∋⊥∞ †;† †∞∂≈†∞≈≈ ;≈⊇†∞⊇∞≈⊇∞ ≈æ†≈;≈⊥: ”8∞† ∞+ ⊥+⊥∞†æ+† +⊥ ⊥;≈†;⊥†.

8∞† ∞+ †++ †;⊇† †++ ⊇∞ ††∞≈†∞ +⊥ †++ ∋∞⊥∞† †++ ⊇∞ †å”. 0å ⊇∞≈ ∋å⊇∞ ≈∂∋+∞+ 7+∂∂∞+∞+⊥ ∞≈ ∞†∞⊥∋≈† ≤;+∂∞†∂+∋⊥+≈;†;+≈, +⊥ ∞††∞+†∋⊇∞+ †æ≈∞+∞≈ ∋∞⊇ ∞† +;††∞⊇∞ ∋† ∞≈ +å⊇∞ +∞††∞∂†∞+∞† +⊥ ≈†;†≈;∂∂∞+ ≈∂+;+∞≈†. 4∞≈ ⊥ø+ ⊇∞† +∋≈≈ ∞⊇≈∋⊥≈ +∋ 5 6∋≤†++ +⊥ ∂=∋†;†∞†≈- +⊥ ∂+æ≈∂∞†≈∞≈∂+;†;∂∂∞≈ ∋∞+∞ ++†⊇+∋+∞? 9+ +∋≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∞+ ≈∂+;⊇≈;∂+∞ +†+† †++⊇;, ⊇∞ ∞+ ≈†;†≈;∂+∞? 3⊥ø+⊥≈∋å†∞† ∞+ +∋ …”
8∞+ ≈∞+ =; ∞≈ ∂∋+∋∂†∞+;≈†;∂, ⊇∞+ ∞∂≈⊥†;≤;† ⊥∞⊥∞+ †;†+∋⊥∞ †;† +∞⊇∞⊥ø+∞†≈∞≈ +⊥ ⊥å ⊇∞≈ ∋å⊇∞ ≈;∂+∞+ ∞≈ ≈∋†∞+†;⊥ ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥ ∋∞††∞∋ ∂++≈;∂∂∞≈≈ +∞⊇∞⊥ø+∞≈⊇∞ +⊥ ∂∋+∋∂†∞+;≈∞+∞⊇∞ ∋†≈≈;†: 3⊥ø+⊥≈∋å†∞† +∋, +=∋⊇ 7+∂∂∞+∞+⊥ ≈;⊥∞+, +⊥ +=++⊇∋≈ +∋≈ ≈;⊥∞+ ⊇∞†, †æ≈∂∞≈ ≈∋∋∋∞≈.

3∋∋†;⊇;⊥ ++∞⊥∞≈ ⊇∞ ≈†;†;≈†;≈∂∞ ;∋⊥††∋⊥∞†≈∞+ †;† ≈+⊥∞† ∋∞≈;≈⊥≈†∞†⊇† +⊥ ≈∂∋+∞+ – ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† – ∞≈ ⊇;+∞∂†∞ =∞{ ;≈⊇ ; ⊇;≈∂∞≈≈;+≈∞≈.9≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥, ∞≈⊥∋⊥∞+∞† +⊥ ;≈⊇≈;⊥†≈†∞†⊇ ⊇;≈∂∞≈≈;+≈ ∋† †∞∂≈†∞≈≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+

1 ∂++≈;∂∂∞≈ ≈∂∋† ∋∋≈ ⊇;≈∂∞†∞+∞ †∞∂≈†∋∋†∞+;∋†∞†≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+ +⊥ ⊥å ⊇∞≈ ∋å⊇∞ †;†∂∞≈⊇∞⊥;=∞ ≈;≈∞ ∞⊥≈∞ ∂=∋†;†;≤∞+∞⊇∞ ++†⊇≈;≈⊥∞+ †;† ⊇∞† ⊥;=≈∞ ∞∋≈∞ (+⊥ ∋∞⊇ ++∞⊥ ∋† ∋∋†∞+;∋†∞ †+∋ ≈∞††∞†, +=;≈ +⊥⊥∋=∞†++∋∞†∞+;≈⊥∞≈ ∂+æ=∞+ ⊇∞†).
8∞+ ∞+ ; ∂++≈;∂∂∞≈ =;⊇∞ +∋∋∋∞+ †;† ∋† ⊇;≈∂∞†∞+∞ †∞∂≈†∞≈ +⊥ ∞∋≈∞†, +⊥ ⊇∞+ ∋å ⊥∞+≈∞ ∋≈†æ⊥⊥∞≈ †≠ ∞≈ ≈∋∋†∞≈⊇≈†∋⊥†;⊥ =;≈∂∞† ⊥å ≈†+††∞†, +=;≈ ∋∋≈ ≈∂ø≈≈∞+, ∋† ⊇∞† ∞+ ⊥∋=≈†;⊥† ; †++++†⊇ †;† ∞∋≈∞† +⊥ †++≈†å+ ∋† †++∋;⊇†∞ +∞=æ⊥⊥+∞≈⊇∞≈∞ †++ ⊇∞≈ ∋≈†∋⊥†∞ +⊥†;∂ ∂†∋+† ∞⊇ †;† †æ≈∞+∞≈.
8∞† ∋†⊥ø+∞≈⊇∞ ∞+, ∋† ⊇;≈∂∞≈≈;+≈∞≈:

 • ⊥å ∞≈ †æ≈⊥∞≈⊇∞ +⊥ ∞≈⊥∋⊥∞+∞† ∋å⊇∞ ⊥.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadDansk opgave eller et eller andet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents