<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.57 $
Document category

Exam thesis
Management / Administration

University, School

FEFA Belgrade

Grade, Teacher, Year

2012, Prof Dr Diklic, 10

Author / Copyright
Text by Sebastian K. ©
Format: PDF
Size: 0.70 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
  0/1|0[-3]|0/1

More documents
Committee: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) Issue: Preventing satellite collision Position: Main Chair Contents INTRODUCTION. 1 DEFINITION OF KEY TERMS.. 2 BACKGROUND INFORMATION. 3 MAJOR COUNTRIES AND ORGANISATIONS INVOLVED. 5 TIMELINE OF EVENTS.. 7 UN INVOLVEMENT: RELEVANT
Salezijanska kla­sična gimnazija 2013/2­014 školska godina Rijeka ­ i kreativnost ­ Anić, 2.s 15. ožujka 2014 Mentor: prof. Doris Penić Inteligencija i kreativnost kao svima znani
Upravljanje razredom: pedagoški pristup djeci Uvod Suvremeni nastavnik i suvremena škola sve su manje davatelji informacija. Učeniku je nastavnik ujedno i predstavnik društva, sudac, izvor znanja, pomagač u učenju, uzor, istražitelj, čuvar, vođa grupe, zamjenski roditelj, prijatelj,

FEFA, Univerzitet “Singidunum”

SEMINARSKI RAD


Predmet: Upravljanje promenama

Tema: Emocionalna inteligencija i liderstvo


Sadržaj:

1 Uvod

2 . Šta je emocijalna inteligencija?

3 Emocionalna inteligencija u liderestvu

4 Kako se meri emocionalna inteligencija

5 Da li se emotivna inteligencija može naučiti?


Uvod

U ovom seminarskom radu ću objasniti pojam emocionalne inteligencije i objasniću u kakvoj je ona vezi sa liderstvom. Upoznaćemo se sa najzastupljenijim modelima emocijalne inteligencije,  sagledati najvažnije veštine lidera i dati savete kako unaprediti liderske veštine uz pomoć emocionalne inteligencije.


Šta je emocionalna inteligencija?


Emocionlana inteligencija (EI) je sposobnost pojedinca, u ovom slučaju lidera u poslovnom okruženju da razume i upravlja kako svojim emocijama tako i emocijama ljudi oko njega. Trenutno postoje tri najzastupljenije definicije i teorije o tome šta je zapravo emocionalna inteligencija.

-          EI model sposobnosti

-          Mešoviti EI model

-          EI model osobina


EI model sposobnosti

EI model sposobnosti gleda na emocije kao na koristan izvor informacija koji pomaže u razumevanju i u navigaciji kroz društveno okruženje. Po ovom modelu, pojednici se razlikuju u njihovoj sposobnosti da obrade informacije emotivne prirode i da poruke iz tih informacija primene u svom okruženju. Takođe, ovaj model pravi razliku između četiri vrste sposobnosti.

Uočavanje emocija

Uočavanje emocija predstavlja sposobnost da se otkriju i dešifruju emocije u licima, slikama, glasovima, kulturnim tvorevinama i takođe, a možda i najvažnije, sposobnost uočavanja sopstvenih emocija. Uočavanje emocija predstavlja osnovni aspekt emocionalne inteligencije jer čini sve druge obrade emocionalnih informac.....[read full text]This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9++;š2∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋

9++;š2∞≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ∞∋+≤;{∞ ∂++;≈†∞ =∋ +†∋∂š∋=∋≈{∞ +∋=≈;+ ∂+⊥≈;†;=≈;+ ∋∂†;=≈+≈†;, ∂∋+ š†+ ≈∞ +∋=∋;š†{∋≈{∞ ; +∞š∋=∋≈{∞ ⊥+++†∞∋∋.

5∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋

5∋=∞∋∞=∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ ≈+=∋†; {∞=;∂ ∞∋+≤;{∋ ; ⊇∋ +∋=∞∋∞∋+ ∂+∋⊥†;∂+=∋≈∞ +⊇≈+≈∞ ∋∞2∞ +∋=≈;∋ ∞∋+≤;{∋∋∋.  

0⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋

0⊥+∋=†{∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋∋∋ ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ +∞⊥∞†;š∞ ; ∞⊥+∋=†{∋ ∞∋+≤;{∋∋∋ ∞ ≈∞+; ; ∞ ⊇+∞⊥;∋∋ (⊥+=;†;=≈;+ ; ≈∞⊥∋†;=≈;+) +∋⊇; ⊥+≈†;=∋≈{∋ ž∞†{∞≈+⊥ ;≈++⊇∋ ;†; ≤;†{∋.


4∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞†


4∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞† {∞ ⊥+=; ⊥∞† ⊥+∞⊇≈†∋=;+ ⊥≈;++†+⊥ 8∋≈;∞† 6+†∞∋∋≈ ; +≈ †+∂∞≈;+∋ 91 ∂∋+ š;++∂ ≈⊥∞∂†∋+ ≈⊥+≈++≈+≈†; ; =∞š†;≈∋ ∂+{∞ ≈∞ ⊥+∂+∞†∋2∂∋ ≈≈∋⊥∋ †;⊇∞+≈†=∋. 0⊥+∋=+ +=∋{ ∋+⊇∞† {∞ ≈∋{=∋≈†∞⊥†{∞≈;{; ; ≈∋{2∞š2∞ ≈∞ ∂++;≈†;.

6+†∞∋∋≈-+= ∋+⊇∞† ;=⊇=∋{∋ 2∞†;+; ⊥†∋=≈∞ ∂+∋⊥+≈∞≈†∞ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.

3∋∋+≈=∞≈†

3∋∋+≈=∞≈† ⊥+∞⊇≈†∋=†{∋ ≈⊥+≈++≈+≈† ⊇∋ ≈∞ 2;†∋{∞ ≈+⊥≈†=∞≈∞ ∞∋+≤;{∞ ; ⊇∋ ≈∞ ⊥+∞⊥+=≈∋ ≈{;++= ∞†;≤∋{ ≈∋ ⊇+≈+.....

3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞

3∋∋+∞⊥+∋=†{∋≈{∞ ⊥+⊇+∋=∞∋∞=∋ ∂+≈†++†;≈∋≈{∞ ∞∋+≤;{∋ ; ;∋⊥∞†≈;=≈+≈†; ; ≈{;++=+ ⊥+;†∋⊥+2∋=∋≈{∞ ≈+=+≈∋≈†∋†;∋ ≈;†∞∋≤;{∋∋∋ ; +∂+†≈+≈†;∋∋.

3+≤;{∋†≈∋ ≈=∞≈†

Socijalna svest predstavlja sposobnost da se oseti, razume i reaguje na emocije drugih i emocija socijlane mreže.

Upravljanje odnosima

Upravljanje odnosima predstavlja sposobnost da se u toku konflikta utiče na druge i da se drugi inspirišu za rešavanje problema.


EI model osobina


EI model osobina predstavlja konceptulanu razliku izmedju EI modela sposobnosti i EI modela osobina. Po EI modelu osobina, emocionalna inteligencija je “sazvežđe” emocionalnih samopercepcija lociranih u podsvesti i u nižim nivoima licnosti. U širem smislu, EI model osobina se odnosi na individulane prercepcije pojedinca o njihovoj emocionalnoj inteligenciji.

Ova definicija emocionalne inteligencije isključivo obuhvata sposobnosti koju smo sposobni sami da primetimo za razliku od naših objektivnih sposobnosti koje nismo u stanju uvek da prepoznamo i koje su teško naučno merljive upravo zbog toga sto različiti ljudi vide naše osobine različito.


Emocionalna .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


9∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ ≈;≈∞ ⊥∞∋ ≈+≈ ∞ †;⊇∞+≈†=∞


9∋⊇∋ +∋=∋;š†{∋∋+ + ⊥+{∋∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” š†∋ ≈∋∋ ⊥+=+ ⊥∋⊇≈∞ ≈∋ ⊥∋∋∞†?

8∋ †; {∞ “≈∋=+š∞≈; †;⊇∞+” ∋∞†++;†∋†;=≈∋ +≈++∋, ∂+{∋ +∞=∂+∋⊥+∋;≈≈+ ∞⊥+∋=†{∋ †{∞⊇;∋∋ ; ⊇∋{∞ ;∋ ∞⊥=∋∂†≈∞ ⊇;+∞∂†;=∞, ≈∞++∋=;+∞2; ≈∞ ≈∋ ∋;š†{∞≈{∋ =∋⊥+≈†∞≈;+ ; †{∞⊇; +∂+ ≈∞+∞? 8∋ †; {∞ †;⊇∞+ +≈++∋ ∂+{∋ 2∞ ≈∋ +;†+ ∂∋∂∋=∞ =≈∋∂∞ ≈∋⊥∋⊇∋ ≈∋ ≈{∞⊥∋ +∞∋⊥+=∋†; +∞+≈+ ; 2∞≈†+ ≈∋ ≈=∋∂; ≈∋≤;≈ ⊥+∂∞š∋†; ⊇∋ ;≈∂∋ž∞ ≈=+{∞ ∋+2 ∂∋∂+ +; ≈†=∋+; ≈†∋=;+ ⊥+⊇ ≈=+{∞ ∂+≈†++†∞?

1≈†;≈∋ {∞ ⊇∋ {∞ “≈∋=+≈∞≈; †;⊇∞+” ≈∞š†∋ ≈∞⊥++†≈+≈† +⊇ ⊥++∞ ≈∋=∞⊇∞≈+⊥.

“3∋=+š∞≈; †;⊇∞+” {∞ +≈++∋ ∂+{∋ ≈;∂∋⊇∋ ≈∞ ⊥∞+; ∂+≈†++†∞ ≈∋⊇ ≈+++∋, +∞= ++=;+∋ ∞ ∂+{+{ ≈∞ ≈;†∞∋≤;{; ≈∋†∋=;. 7∋∂+⊇{∞ ;∋∋ ⊥+†⊥∞≈+ ⊥+=∞+∞≈{∞ ∞ ≈=+{∞ =∋⊥+≈†∞≈∞ ; ∞ ≈=+{ †;∋, ∞=∞∂ {∞ †{∞+∋=∋≈ ⊥+∞∋∋ ≈{;∋∋, ∞=∞∂ ;+ ≈†∞š∋ ; ∞=∞∂ {∞ +†=++∞.....

3=; +=; ∂=∋†;†∞†; “≈∋=+š∞≈+⊥ †;⊇∞+∋” ≈∞ =∞†;∂;∋ ⊇∞†+∋ =∋≈†∞⊥∋ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞.


9∋+≤;+≈∋†≈∋ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∋ {∞ +⊇ ≈∞š†;≈≈∂+⊥ =≈∋≤∋{∋ =∋ ≈=∞ †;⊇∞+∞. 0 +=+∋ ⊇∞†∞ 2∞∋+ ⊥++š;+;†; ∋∞š+=;†; 91 ∋+⊇∞† ⊇∋ +;≈∋+ ++†{∞ ∞=;⊇∞†; =≈∋2∋{ ∞∋+≤;+≈∋†≈∞ ;≈†∞†;⊥∞≈≤;{∞ ; ∞=;⊇∞†; ∂∋∂+ {∞ ∋+ž∞∋+ ⊥+;∋∞≈;†; ∞ ⊥+≈†+=≈+∋ ≈=∞†∞.


1.&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 3∋∋+≈=∞≈†


4∂+ ≈∋+ ≈∋∋+≈=∞≈†≈;, ∞=∞∂ =≈∋∋+ ∂∋∂+ ≈∞ +≈∞2∋∋+ ; ∂∋∂+ 2∞ ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞ ; ∋∂≤;{∞ ∞†;≤∋†; ≈∋ †{∞⊇∞ +∂+ ≈∋≈. 3;†; ≈∋∋+≈=∞≈†∋≈ ∂∋⊇∋ ≈∋+ ∞ ⊥+=;≤;{; †;⊇∞+∋ †∋∂+2∞ =≈∋≤; ⊇∋ 2∞∋+ ;∋∋†; {∋≈≈∞ ≈†;∂∞ + ≈∋š;∋ ⊥+∞⊇≈+≈†;∋∋ ; ∋∋≈∋∋∋, š†+ {∞ ;=∞=∞†≈+ =∋=≈+.


Š†∋ ∋+ž∞∋+ ∞+∋⊇;†; ⊇∋ +;≈∋+ ⊥+=∞2∋†; ≈;=+ ≈=∞≈†; + ≈∞+;?


-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 2+⊇;†; ⊇≈∞=≈;∂

8≈∞=≈;≤; ⊥+∋∋ž∞ ∞ ⊥+=∞2∋≈{∞ ≈∋∋+≈=∞≈†; ∋∂+ ≈∋+ =+†{≈; ⊇∋ ;=⊇=+{;∋+ ⊥∋+ ∋;≈∞†∋ ⊇≈∞=≈+ ⊇∋ ⊥;š∞∋+ ≈∋š∋ +∋=∋;š†{∋≈{∋ ; ∞∋+≤;{∞.

-&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥;&≈+≈⊥; 0≈⊥++;†;

9∋⊇∋ ≈∋∋ ≈∞ {∋=∞ +∞≈, †{∞†≈{∋ ;†; {∋∂∞ ∞∋+≤;{∞, ∋++∋∋+ ⊇∋ ∞≈⊥++;∋+ ; ⊇∋ ;≈†+∋ž;∋+ =∋š†+ ;∋∋∋+ †∋∂=∞ ∞∋+≤;{∞. 7+ 2∞ ≈∋∋ ⊥+∋+2; ⊇∋ ⊥+⊇;⊥≈∞∋+ ≈=∞≈† + ≈∋∋+∋ ≈∞+;. 7∋∂+2∞ {∞ =∋ž≈+ ⊇∋ =∋⊥∋∋†;∋+ ⊇∋ ∞=∞∂ ∋+ž∞∋+ ∂+≈†++†;≈∋†; ≈∋š∞ ∞∋+≤;{∞, ≈.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Emocionalna inteligencija i liderstvo - Upravljanje promenama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents