<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.48 $
Document category

Homework
English Language

University, School

Odense V

Grade, Teacher, Year

HF 2017

Author / Copyright
Text by Thora T. ©
Format: PDF
Size: 0.03 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/1

More documents
Lesson plan + tasks
Dansk opgave eller et eller andet
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen,
Erasmus montanus - selvhøjtidelig eller genial? Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham? Erasmus Montanus er et komedie-stykke skrevet af Ludvig Holberg, og det blev trykt i 1723. Det er et stykke, der er rigt på sprog og konflikter. Stykket stammer fra den litterære periode

A. S.
22/08-17
English A

English assignment

23.1


Hvilke ord er tællelige, utællelige eller begge dele?
Utællelige - salt, snow, butter, love
Tællelige - spoon, street
Begge dele - wood

De utællelige navneord, det er dem vi ikke kan tælle direkte.

Dvs. vi kan ikke sætte 1 eller 2 foran ordet.
Et eksempel på et utælleligt navneord er f.eks money. Vi kan ikke bare sige ”a money eller 1 money,” da vi har brug for en måleenhed (dollar, pund, kroner, etc.)

De tællelige navneord er dem vi kan tælle, altså dem vi kan sætte ”a” eller ”an”. Et eksempel på et tælleligt navneord kan være ”cow,” da man kan sige ”a cow”

Det ord jeg har sat ved ”begge dele,” er wood, da det kan have flere betydninger.

Det kan være (a) wood, som i en skov, eller det kan være træ, som vi hverken kan sætte ”a” eller et tal foran.

23.2
Oversæt til engelsk:
Rød - utællelig
Blå - tællelig

1) Nyhederne er gode i dag.
The news is good today.

2) Penge gør ikke én lykkelig, eller gør de…?
Money does not make one happy, or does it?

3) ”Hvis er de der penge?” ”Det er mine.”
”Whose money is this?” ”It’s mine.”

4) Min bror har et stort arbejde på et stort bageri hvor de laver 5000 brød om ugen.
My brother has a big work in a large bakery where they make 5000 loaves of bread a week.

5) Sidst på måneden plejer jeg at have for mange regninger og for få penge.
At the end of the month, I usually have to many bills to pay and not enough money.

6) Hr. .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEngelsk grammatik, Hvilke ord er tællelige, utællelige eller begge dele?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3;≈†∞+ ⊇;≈∂∞†∞+∞+ ∋†⊇+;⊥ ⊥∞≈
⊥∞.
4+. 4≈⊇ 4+≈. 3;≈†∞+ ≈∞=∞+ ⊇;≈≤∞≈≈ ∋+≈∞+. 8∞ ∞∋+≈≈ ;† ∋≈⊇ ≈+∞ ≈⊥∞≈⊇≈ ;†.


7) 1∞⊥ ∂∋≈ ;∂∂∞ ++∞⊥∞ ⊇∞ +∞+ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+. 8∞ ∞+ †++ ⊥∋∋†∞.
1 ≤∋≈ ≈+† ∞≈∞ †+;≈
;≈†++∋∋†;+≈.

1† ;≈ †++ +†⊇.

8) 1∞⊥ +†;=∞+ †++=;++∞† +=;≈ {∞⊥ †å+ †++ ∋∋≈⊥∞ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+
1 ⊥∞† ≤+≈†∞≈∞⊇ ;† 1 +∞≤∞;=∞ †++ ∋∞≤+ ;≈†++∋∋†;+≈.

9) 8∋ {∞⊥ +∞{≈†∞ +{∞∋∋∞†+∋, ⊥∋= ∋;≈ †∋+ ∋;⊥ 20 +å⊇ ≈+∋ {∞⊥ ∋†⊇+;⊥ ∂∋≈ +∞≈∂∞.
3+∞≈ 1 †+∋=∞††∞⊇ †++∋ ++∋∞, ∋+ †∋†+∞+ ⊥∋=∞ 20 ⊥;∞≤∞≈ +† ∋⊇=;≤∞ ≠+;≤+ 1 ≤∋≈ ≈∞=∞+ +∞∋∞∋+∞+.

10) 4;≈∞ ∋ø+†∞+ ∞+ ;∂∂∞ ≈+∞, ∋∞≈ {∞⊥ ∞+ ⊥†∋⊇ †++ ⊇∞∋.
4+ †∞+≈;†∞+∞ ;≈ ≈+† ≈∞≠, +∞† 1 ⊇+ †;∂∞ ;†.

11) 9≈ ⊥+≈⊥∞≈†+† ∞+ ∞† +∞+†;⊥† ∋ø+∞†.
4
++≤∂;≈⊥ ≤+∋;+ ;≈ ∋ †+=∞†+ ⊥;∞≤∞ +† †∞+≈;†∞+∞.

12) 7æ⊇∞+∋ø+†∞+ ≈∞+ ⊥+⊇† ∞⊇.
7∞∋†+∞+ †∞+≈;†∞+∞ †++∂≈ ⊥++⊇.

23.3

0=∞+≈æ† †;† ∞≈⊥∞†≈∂:


8∞≈⊥∞+
1≈ 1982, †+∞ 9≈⊥†;≈+ {+∞+≈∋†;≈† ∋≈⊇ ∋∞†+++ 6∞++⊥∞ 0+≠∞†† †;=∞⊇ ;≈ 0∋+;≈, ≠+∞+∞ +∞ ≠++∂∞⊇ ∋≈ ∋ ⊥+;=∋†∞ †∞†++.

0≈∞ ⊇∋+ +∞ †+≈† +;≈ {++ ∋≈⊇ ∋++∞≈⊇ †+∋† ⊥∞+;+⊇, ∋+≈† +† +;≈ ∋+≈∞+ ≠∋≈ ≈†+†∞≈ †++∋ +;≈ ++†∞† +++∋, ≈+ †+∞ +≈†+ ∋+≈∞+ +∞ +∋⊇ †∞†† ≠∋≈ ≠+∋† ≠∋≈ ;≈ +;≈ ⊥+≤∂∞†.
1† ≠∋≈ ≈+≠ ≈∞≤∞≈≈∋++ †++ +;∋ †+ †;≈⊇ ∋ ≈∞≠ {++ ≠+;≤+ ≠∋≈≈’† ∞∋≈+. 9=∞++ ⊇∋+ +∞ ≠∋†∂∞⊇ †+++∞⊥+ 0∋+;≈ ≠;†+ +;≈ †+;∞≈⊇, 3++;≈ †++∂;≈⊥ †++ ∋ ≈∞≠ {++. 6++†∞≈∋†∞†+, +∞ +∋⊇ ⊥∋;⊇ +;≈ +∞≈† ;≈ ∋⊇=∋≈≤∞, ≈+ +∞ +∋⊇ ∋ ⊥†∋≤∞ †+ †;=∞ +∞† ;≈;†;∋††+ ;≈ +;≈ ≈;†∞∋†;+≈, +∞ +∞≤∋∋∞ ∋++∞ ∋≈⊇ ∋++∞ ⊇∞≈⊥∞+∋†∞.

8∞ +∋⊇ †+ †;=∞ +≈ ++∞∋⊇ ∋≈⊇ ∋∋+⊥∋+;≈∞, +∞ +∋⊇ †+ ⊥∋≠≈ +;≈ ≤†+†+∞≈ ∋≈⊇ ;≈ †+∞ ∞≈⊇, +∞ +∋⊇ ≈+ †;†††∞ ∋+≈∞+ †∞†† †+∋† +∞ ≤+∞†⊇≈’† ∞=∞≈ ∋††++⊇ †+ ∋ †+∋† +† ++∞∋⊇. 6++ †++∞∞ ⊇∋+≈, +∞ +∋⊇ ≈+ †++⊇ ∋† ∋††. 3∞† †+∞≈ ≈+∋∞†+;≈⊥ ∋∋∋=;≈⊥ +∋⊥⊥∞≈∞⊇ - +∞ †+∞≈⊇ ∋ ≤+;≈ +≈ †+∞ ++∋⊇. 8∞ +∞≈+∞⊇ †+ †+∞ ≈++⊥ ∋≈⊇ ++∞⊥+† ∋ ⊥+∞≈⊇ +† ⊥+†∋†+∞≈ †+∋† +;∋ ∋≈⊇ 3++;≈ ≤++∂∞⊇ ∋≈⊇ .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEngelsk grammatik, Hvilke ord er tællelige, utællelige eller begge dele?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents