<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.24 $
Document category

Homework
English Language

University, School

Odense V

Grade, Teacher, Year

HF 2017

Author / Copyright
Text by Thora T. ©
Format: PDF
Size: 0.03 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/1More documents
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt­. En vinklet og fængende indledning Den dårlige indledning, der mangler vinkling, afgrænsning af emnet, og ikke fanger læseren:”Rastlø­she­dens tyranni (tekst 4) er skrevet af Kristian…


22/08-17
English A

English assignment
23.1


Hvilke ord er tællelige, utællelige eller begge dele?
Utællelige - salt, snow, butter, love
Tællelige - spoon, street
Begge dele - wood
De utællelige navneord, det er dem vi ikke kan tælle direkte. Dvs. vi kan ikke sætte 1 eller 2 foran ordet.
Et eksempel på et utælleligt navneord er f.eks money.

Vi kan ikke bare sige ”a money eller 1 money,” da vi har brug for en måleenhed (dollar, pund, kroner, etc.)
De tællelige navneord er dem vi kan tælle, altså dem vi kan sætte ”a” eller ”an”. Et eksempel på et tælleligt navneord kan være ”cow,” da man kan sige ”a cow”
Det ord jeg har sat ved ”begge dele,” er wood, da det kan have flere betydninger.

Det kan være (a) wood, som i en skov, eller det kan være træ, som vi hverken kan sætte ”a” eller et tal foran.
23.2
Oversæt til engelsk:
Rød - utællelig
Blå - tællelig
1) Nyhederne er gode i dag.
The news is good today.
2) Penge gør ikke én lykkelig, eller gør de…?
Money does not make one happy, or does it?
3) ”Hvis er de der penge?” ”Det er mine.”
”Whose money is this?” ”It’s mine.”
4) Min bror har et stort arbejde på et stort bageri hvor de laver 5000 brød om ugen.
My brother has a big work in a large bakery where they make 5000 loaves of bread a week.
5) Sidst på måneden plejer jeg at have for mange regninger og for få penge.
At the end of the month, I usually have to many bills to pay and not enough money.
6) Hr. .....[read full text]

Download Engelsk grammatik, Hvilke ord er tællelige, utællelige eller begge dele?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3;≈†∞+ ⊇;≈∂∞†∞+∞+ ∋†⊇+;⊥ ⊥∞≈
⊥∞.
4+. 4≈⊇ 4+≈. 3;≈†∞+ ≈∞=∞+ ⊇;≈≤∞≈≈ ∋+≈∞+. 8∞ ∞∋+≈≈ ;† ∋≈⊇ ≈+∞ ≈⊥∞≈⊇≈ ;†.


7) 1∞⊥ ∂∋≈ ;∂∂∞ ++∞⊥∞ ⊇∞ +∞+ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+. 8∞ ∞+ †++ ⊥∋∋†∞.
1 ≤∋≈ ≈+† ∞≈∞ †+;≈
;≈†++∋∋†;+≈. 1† ;≈ †++ +†⊇.
8) 1∞⊥ +†;=∞+ †++=;++∞† +=;≈ {∞⊥ †å+ †++ ∋∋≈⊥∞ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+
1 ⊥∞† ≤+≈†∞≈∞⊇ ;† 1 +∞≤∞;=∞ †++ ∋∞≤+ ;≈†++∋∋†;+≈.

9) 8∋ {∞⊥ +∞{≈†∞ +{∞∋∋∞†+∋, ⊥∋= ∋;≈ †∋+ ∋;⊥ 20 +å⊇ ≈+∋ {∞⊥ ∋†⊇+;⊥ ∂∋≈ +∞≈∂∞.
3+∞≈ 1 †+∋=∞††∞⊇ †++∋ ++∋∞, ∋+ †∋†+∞+ ⊥∋=∞ 20 ⊥;∞≤∞≈ +† ∋⊇=;≤∞ ≠+;≤+ 1 ≤∋≈ ≈∞=∞+ +∞∋∞∋+∞+.
10) 4;≈∞ ∋ø+†∞+ ∞+ ;∂∂∞ ≈+∞, ∋∞≈ {∞⊥ ∞+ ⊥†∋⊇ †++ ⊇∞∋.
4+ †∞+≈;†∞+∞ ;≈ ≈+† ≈∞≠, +∞† 1 ⊇+ †;∂∞ ;†.
11) 9≈ ⊥+≈⊥∞≈†+† ∞+ ∞† +∞+†;⊥† ∋ø+∞†.
4
++≤∂;≈⊥ ≤+∋;+ ;≈ ∋ †+=∞†+ ⊥;∞≤∞ +† †∞+≈;†∞+∞.
12) 7æ⊇∞+∋ø+†∞+ ≈∞+ ⊥+⊇† ∞⊇.
7∞∋†+∞+ †∞+≈;†∞+∞ †++∂≈ ⊥++⊇.
23.3

0=∞+≈æ† †;† ∞≈⊥∞†≈∂:

8∞≈⊥∞+
1≈ 1982, †+∞ 9≈⊥†;≈+ {+∞+≈∋†;≈† ∋≈⊇ ∋∞†+++ 6∞++⊥∞ 0+≠∞†† †;=∞⊇ ;≈ 0∋+;≈, ≠+∞+∞ +∞ ≠++∂∞⊇ ∋≈ ∋ ⊥+;=∋†∞ †∞†++.

0≈∞ ⊇∋+ +∞ †+≈† +;≈ {++ ∋≈⊇ ∋++∞≈⊇ †+∋† ⊥∞+;+⊇, ∋+≈† +† +;≈ ∋+≈∞+ ≠∋≈ ≈†+†∞≈ †++∋ +;≈ ++†∞† +++∋, ≈+ †+∞ +≈†+ ∋+≈∞+ +∞ +∋⊇ †∞†† ≠∋≈ ≠+∋† ≠∋≈ ;≈ +;≈ ⊥+≤∂∞†.
1† ≠∋≈ ≈+≠ ≈∞≤∞≈≈∋++ †++ +;∋ †+ †;≈⊇ ∋ ≈∞≠ {++ ≠+;≤+ ≠∋≈≈’† ∞∋≈+. 9=∞++ ⊇∋+ +∞ ≠∋†∂∞⊇ †+++∞⊥+ 0∋+;≈ ≠;†+ +;≈ †+;∞≈⊇, 3++;≈ †++∂;≈⊥ †++ ∋ ≈∞≠ {++.

6++†∞≈∋†∞†+, +∞ +∋⊇ ⊥∋;⊇ +;≈ +∞≈† ;≈ ∋⊇=∋≈≤∞, ≈+ +∞ +∋⊇ ∋ ⊥†∋≤∞ †+ †;=∞ +∞† ;≈;†;∋††+ ;≈ +;≈ ≈;†∞∋†;+≈, +∞ +∞≤∋∋∞ ∋++∞ ∋≈⊇ ∋++∞ ⊇∞≈⊥∞+∋†∞. 8∞ +∋⊇ †+ †;=∞ +≈ ++∞∋⊇ ∋≈⊇ ∋∋+⊥∋+;≈∞, +∞ +∋⊇ †+ ⊥∋≠≈ +;≈ ≤†+†+∞≈ ∋≈⊇ ;≈ †+∞ ∞≈⊇, +∞ +∋⊇ ≈+ †;†††∞ ∋+≈∞+ †∞†† †+∋† +∞ ≤+∞†⊇≈’† ∞=∞≈ ∋††++⊇ †+ ∋ †+∋† +† ++∞∋⊇.

6++ †++∞∞ ⊇∋+≈, +∞ +∋⊇ ≈+ †++⊇ ∋† ∋††. 3∞† †+∞≈ ≈+∋∞†+;≈⊥ ∋∋∋=;≈⊥ +∋⊥⊥∞≈∞⊇ - +∞ †+∞≈⊇ ∋ ≤+;≈ +≈ †+∞ ++∋⊇. 8∞ +∞≈+∞⊇ †+ †+∞ ≈++⊥ ∋≈⊇ ++∞⊥+† ∋ ⊥+∞≈⊇ +† ⊥+†∋†+∞≈ †+∋† +;∋ ∋≈⊇ 3++;≈ ≤++∂∞⊇ ∋≈⊇ ∋†∞ .....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents