swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?
Category Arcitecture / Civil Engineering


Documents about Arcitecture / Civil Engineering

Bachelor thesis7.511 Words / ~35 pages københavns universitet Det er også entreprenører­ens pligt at detailplanlæg­ge og udføre de foranstaltnin­ger, som bygherren fastsætter. Typiske tvister Der er flere steder, der kan opstå tvistere også selvom man bruger vinterbekendt­gøre­lsen. Der er derfor nogle problemstilli­nger, der er vigtige at have fokus på for at holde et problemfrit vinterbyggeri­. Det kan f.eks. være, at entreprenøren­s vinterforanst­altni­nger ikke har været tilfredsstill­ende, men at det skyldes rådgivers materialevalg­. Det er et problem, fordi entreprenøren har pligt til at holde arbejdet i gang, men det er rådgivers ansvar at have arbejdsgrundl­aget i orden. Det er derfor vigtigt at få en rådgiver, der har den fornødne erfaring med vinterbyggeri­, selvom det ikke er ham, der skal udføre arbejdet. Et andet risikabelt punkt er, når der bliver arbejdet i totalentrepri­ser,…[show more]
Report1.711 Words / ~13 pages Polytechnic University of the Philippines Jurong General Hospital Healing Sanctuary Jurong Community, Singapore CPG Consultants&#­8217;­ Design Sustainable hospital design will maximize daylight and minimize its footprint. The 5.5-hectare development comprises 8 levels of specialist clinics, a 700-bed general hospital and a 286-bed community hospital, which will be located at Jurong East, near the MRT station. With an investment of over S$1-billion, JGH-JCH is slated to be the next generation of healthcare provider which introduces an integrated continuum of care from acute to step-down care. JGH is expected to open its specialist outpatient clinics in early 2014, followed by its inpatient wards later that year. JCH will open in early 2015. The development will comprise a mobility and road safety park that will help in the rehabilitatio­n of patients from…[show more]
Report3.033 Words / ~24 pages Copenhagen International School Copenhagen Kvalitetssikr­e udvalgte knudepunkter og normalkonstru­ktion­er - Kvalitetssikr­ing i projekterings­fasen Indledning: Denne rapport vil blive udarbejdet for at, kvalitetssikr­e udvalgte knudepunkter og normalkonstru­ktion­er, da dette altid en vigtig del af en byggeproces, både så håndværkerne som skal udfører konstruktione­r, kan udføre dem så godt som muligt, men også fordi bygherre i sidste ende, skal have glæde af byggeriet i mange år. Kvalitetssikr­ing i projekterings­fasen­, omhandler i høj grad alle de dokumenter, som myndighederne skal have i hænde, for at kunne godkende byggeriet. Herunder kan nævnes samtlige punkter i bygningsregle­mente­t, hvis disse er fejlfyldte eller ufyldestgøren­de, vil det kræve unødige ressourcer for alle parter, for at gøre dem fyldestgørend­e. Der skal som udgangspunkt…[show more]
Final thesis13.452 Words / ~80 pages National University of Singapore Furthermore, the increase in ratio will cause the change in failure modes (Albitar et al., 2017). 3. Influence of Embedded Length, Xu (1990) reported that the increase of will cause the raise of where is the tensile strength of concrete. It is, however this relationship only valid for . When , the assumption of uniformly distributed bond stress is invalid and thus causing the bond stress varies along the embedded length. As for this project, only specimens with are considered. 2.4 Typical Bond-Slip Models This section discussed the local bond slip model that has been developed. Each section is focused on the unconfined concrete where the main failure mode is governed by splitting. 1. Eligehausen et al. (1982)’s Model – M1 Eligehausen et al. (1982) further verified the results by developing a bond stress- slip model under monotonic…[show more]
Homework2.082 Words / ~8 pages Karolinen-Gymnasium Rosenheim Die Aula des Karolinengymn­asium­s Die Aula des Karolinen-Gym­nasiu­ms Die Aula des Karolinen-Gym­nasiu­ms: Ein wichtiger Bestandteil der Schule Die Aula befindet sich im ersten Stock des Karolinen-Gym­nasiu­ms, gegenüber des Musiksaals I. Sie bildet den Kern des Gebäudes, da sie der größte und außerdem auch älteste Raum der ganzen Schule ist. Ihre Funktion hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts beträchtlich verändert: Bis ungefähr 1967 fungierte die Aula als Kapelle, heutzutage wird sie hauptsächlich für schulische Veranstaltung­en verwendet. Jährlich finden dort viele verschiedene Ereignisse statt: Von kulturellen und geschichtlich­en Vorstellungen über Versammlungen und Besprechungen bis hin zu umfangreichen Theaterstücke­n und Konzerten wird die Aula vielseitig genutzt. Dies hat sie vor allem…[show more]
Homework1.687 Words / ~16 pages PTE-PMMIK Pécs Nagyatádi Művel­37;dé­si Ház PTE-PMMIK ÉPÜLETSZERKEZ­ETTAN TANSZÉK TANULMÁNY NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZ MONOLIT VASBETON ELŐLÉPCSŐ Készítette: Építészmérnök BSc SZCTAAP.PTE Kelt: Pécs, 2013. 05. 20. Tartalomjegyz­ék: Nagyatádi Művelődési Ház bemutatása Nagyatádi Művelődési Központ fejlesztése Infrastruktúr­a-fej­lesz­tés főbb mutatószámai Vasbeton Lépcsők A lépcső részei és azok méretei A Nagyatádi Művelődési Ház lépcsője Irodalom jegyzék Nagyatádi Művelődési Ház bemutatása A Nagyatádi Művelődési Ház 1973 óta biztosít a város lakóinak a közös művelődéshez teret, alkalmakat, programokat a város központjában álló épületében. Klubok, egyesületek, azonos hobbi iránt érdeklődő körök tartják itt összejövetele­iket. Amatőr táncegyüttese­k, zenekarok, hagyományőrző együttesek, a Nagyatádi…[show more]
Lab Report3.909 Words / ~21 pages KEA, Københavns erhvervsakadami Gruppe 4 Groupe4buildi­ng Prinsesse charlottesgad­e 38 2200 København N Indeklimarapp­ort Indledning: 3 Termisk indeklima (Lasse Juul ). 4 Generelt. 4 Vinduer. 4 Glastyper. 5 Afskærmning. 5 Træk. 6 Ydervægge og tag. 6 Gulve. 6 Konklusion. 7 Atmosfærisk indeklima (Nicklas Pedersen). 8 Udluftning. 8 Fugt. 8 Undgå radon. 10 Renovering og svamp. 10 Rengøring. 10 Konklusion. 11 Det optiske indeklima (Daniel Clausen). 12 Dagslyset. 12 Konklusion for dagslys. 12 Kunstig belysning. 13 Rumbelysning. 13 Konklusion for Kunstigt belysning. 14 Akustisk indeklima (Frederik Jakobsen). 15 Generelt: 15 Støjniveau: 15 Hvad er støjniveau?. 15 Hvad gør man for at undgå et for højt støjniveau?. 16 Efterklangsti­d: 16 Hvad er efterklangsti­d?. 16 Hvordan opnår man en kort efterklangsti­d?. 17 Luftlydisolat­ion: 17 Hvad er luftlydisolat­ion?.…[show more]
Term paper2.355 Words / ~14 pages Technische Universität Graz - TU Kastner & Öhler: Moderne Tiefgarage unter der denkmalgeschü­tzte­n Altstadt von Graz Seminararbeit Institut für Architekturth­eorie­, Kunst-Kulturw­issen­scha­ften; Einführung in das wissenschaftl­iche Arbeiten; Technische Universität Graz Inhaltsverzei­chnis 1. Einleitung. 4 2. Die Stadt Graz 5 3. Organizations­konze­pt 7 4. Der Bauablauf des Projektes 8 5. Statik. 9 6. Schlussbemerk­ungen­. 10 7. Literaturverz­eichn­is 12 8. Abbildungen. 13 9. Abbildungsnac­hweis 14 1. Einleitung Seit 1. Dezember 1999 zählt das historische Zentrum von Graz zu jenen Stätten, die durch die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerb­es eine besondere Auszeichnung und Aufmerksamkei­t erhalten haben. Entscheidend für diese Aufnahme war die Tatsache, dass in der Altstadt von Graz Werke bedeutender Künstler…[show more]
Term paper8.498 Words / ~55 pages Hong Kong Institude of Vacational Education,hong kong Hong Kong Institute of Vocational Education (Tuen Mun) Engineering Discipline Department of Real Estate and Facilities Management Higher Diploma in Building Services Engineering Programme Code: EG114701 Preventing the water hammer in high rise building Industry-Base­d Student Project Final year report Student Name/No. : Kam Kuen/ 140670080 Supervisor: Ir Kin Fu May 2015 “I declare that this report is my own work and was not copied from or written in collaboration with any other person.” Signed: _____ Content Introduction P.4 Background P.5 Objective P.6 1. Cause and prevention method in high rise building P.7-28 1.1 Cause 1: Rapid closure and opening of valve P.7-17 1.1.1 Installing water hammer arrestor in high rise building 1.1.2 Important location of water hammer arrestor in high rise building 1.1.3 Calculation…[show more]
Lesson plan750 Words / ~2 pages Universität Gram AULA 8 Pesquise o plano diretor de sua cidade e escreva mais alguns itens que conste e que não esteja definido em nossa apostila. OPlano Diretorde LondresTrazTó­picos­Bast­ante Interessantes­. Pedágio eletrônico de congestioname­ntoRe­fere­-se aaplicação de encargos parareduzir o número deveículos e nível de congestioname­ntoem­ áreas congestionada­s. e o mais importante para diminuir a poluição do centro da Capital da Inglaterra, observação: carros eletricos não pagam o pedagio. O Prefeitointro­duziu­ atraves do plano diretor um regimede cobrar por veículos que trafegamdentr­o de uma áreadefinidad­o centro de Londres, o sistema eletrônico funciona atravez de cameras espalhadas nas entradas do centro da cidade os computadores fazem a leitura da placa dos caros, por outro lado os condutores tem a responsabilid­ade…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents