swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Documents about Transport business

Worksheet2.720 Words / ~17 pages University of Mostar Visoka škola ‘’Logos centar’’ Mostar SEMINARSKI RAD Crne kutije u cestovnom prometu Kolegij: ‘’Cestovnopro­m­etna sigurnost s ekspertizama prometni nesreća“ Mentor: Student: Prof.dr.Goran Zovak Marin Klarić Mostar, Januar 2014 Sadržaj Uvod .2 Šta su crne kutije? 3 Zašto instalirati automobilsku crnu kutiju? .5 Prednosti automobilskih crnih kutija? .7 Činjenice o privatnosti automobilskih crnih kutija 10 Kako automobilska crna kutija pomaže istražiteljim­a nesreća? 12 Kako funkcionira crna kutija u automobilu? 14 Literatura 16 1.Uvod Kod zrakoplova je dilema oko crne kutije, odnosno black box, odavno riješena, pa je postala obavezan dio u kokpitu današnjih komercijalnih aviona. O crnoj kutiji za vozila, prije svega kamione, a potom i za najprisutnije na cestama osobne automobile, već se govori čitav niz godina.…[show more]
Essay2.190 Words / ~17 pages IBCollege Krupa Troskovi eksploatacije SADRŽAJ 1. UVOD. 1 2. TORŠKOVI EKSPLOATACIJE­. 2 2.1. Eksploatacion­i ciklus vozila. 4 2.2. Eksploatacion­i ciklus vozila i troškovi ciklusa. 5 3. PRORAČUN TROŠKOVA VOZILA. 6 3.1. Troškovi goriva. 7 3.2. Troškovi maziva. 11 3.3. Troškovi pneumatika. 11 4. STALNI TROŠKOVI VOZILA. 13 4.1. Troškovi održavanja. 13 4.2. Troškovi amortizacije. 14 5. TROŠKOVI VOZAČA I PUTNIKA. 15 6. ZAKLJUČAK. 16 LITERATURA. 17 1. UVOD Eksploatacija vozila je izraz za iskorištenje vozila (voznog parka) u odnosu na njihov tehnički (instalisani kapacitet) propisan tehničkim priručnikom za održavanje i troškove eksploatacije­. Eksploatacija se može pratiti sa obimom prevoza kao osnovnim mjerilom za praćenje stepena korištenja kapaciteta. Maksimalni obim transportnih usluga, zadati nivo proizvodnosti voznog. Paralelno…[show more]
Report1.560 Words / ~13 pages Prometni Fakultet, Rijeka ORGANIZIRANI PRIJEVOZ DJECE ZAKONSKA REGULATIVA RH SADRŽAJ Str. UVOD 3 SADRŽAJ PRAVILNIKA . 4 STAVKE PRAVILNIKA 4 OPĆI UVJETI . 4 KOČNICE 5 INSTALACIJA ZA NAPAJANJE MOTORA GORIVOM . 5 SIGURNOSNA SKLOPKA 5 VATROGASNI APARAT,KUTIJA PRVE POMOĆI 6 IZLAZ ZA SLUČAJ OPASNOSTI 6 OTVORI ZA SPAŠAVANJE 6 VIDLJIVOST PRILAZA VRATIMA 7 OTVARANJE VRATA SA SERVO UPRAVLJANJEM 7 POKAZNO SVJETLO 7 UPRAVLJANJE VRATIMA 8 NEMOGUĆNOST OZLJEDE . 8 OZNAKE 8 HODNIK I STUBE 8 SJEDALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM . 8 UNUTARNJA UMJETNA RASVJETA 9 PREČKE I RUKOHVATI 9 ZAŠTITA STUBIŠTA . 10 IZDAVANJE POTVRDE . 11 ZAKLJUČAK . 12 LITERATURA . 13 1.Uvod Prema današnjim prometnim standardima i zakonima ciljevi i smjernice vode ka planiranju sve većoj sigurnosti u prometu s obzirom da iz godine u godinu broj vozila na cestama je u porastu.Takvi­m planiranjem i takvim…[show more]
Excerpt5.654 Words / ~34 pages Universität Banja Luka -Homologacija­- -ECE pravilnici- ECE pravilnik br.1- Jednoobrazni propisi koji se odnose na homologaciju glavnih svjetala za motorna vozila koja emituju. Jedan asimetričan oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop i opremljena su sijalicama sa užarenim vlaknom kategorije R2 i/ili HS1. Stav 1 Glavna svjetla zamotorna vozila koja emituju jedan asimetricni oboreni snop svjetlosti Ili jedan veliki svjetlosni snop ili jedan veliki svjetlosni snop I opremljena su sijalicama sa užarenim vlaknom kategorije R2 ili H51 moraju biti homologovane u skladu sa ovim pravilnikom. Stav 2 Odredbe ove uredbe odnose se na glavna svjetla za motorna vozila iz stava 1. ovog člana koja imaju stakleno sočivo ili sočivo od plastičnih materijala. V opšem obliku homologacijsk­e oznake, mogu se nači I sledeči elementi: C – označava…[show more]
Homework2.751 Words / ~9 pages Faculty of maritime studies kolokvij Stvarno pravo je skup pravnih normi građanskog prava kojima se uređuju odnosi što nastaju među ljudima u povodu stvari. Karakteristik­e stvarnog prava: objekt stvarnopravno­g odnosa je stvar, stvarna prava su apsolutna i djeluju protiv svakoga, broj stvarnih prava određen je propisom. U KOJEM SE PROPISU NALAZE ODREDBE O STVARNIM PRAVIMA NA BRODU? U našem pravnom sustavu stvarna su prava uređena Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(96). Tim su zakonom predviđena ova stvarna prava: pravo vlasništva,sl­užn­osti,s­tvarnog tereta,građen­ja i založno pravo. Stvarna prava uređena su Pomorskim zakonikom (2004). Prema tome stvarna prava mogu postojati na brodu, brodu u gradnji,jahti i jahti u gradnji. KOJA STVARNA PRAVA NA BRODU POSTOJE? Zakonikom su predviđena ova stvarna prava na brodu, brodu u gradnji,…[show more]
Homework3.244 Words / ~17 pages Veleučilište u Rijeci POPIS ILUSTRACIJA SLIKA STRANICA 1. Mreža prometne infrastruktur­e u Republici Hrvatskoj 4 2. Javne ceste u Republici Hrvatskoj 2013. godine 5 3. Primjer karte međunarodnog cestovnog prometa 8 4. Primjer prtljažne karte 9 GRAFIKON 1. Struktura prijevoza putnika prema vrstama prijevoza 2008. godine u Republici Hrvatskoj 3 LITERATURA 1. Hlača, V: HRVATSKO PROMETNO PRAVO I MEĐUNARODNE KONVENCIJE, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2000. 2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10 INTERNET 1. Definiraj.com Baza znanja: 2. Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze: PROMET1, 3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktur­e, 4. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktur­e, [1] Definiraj.com Baza znanja: , 07.04.2013. [2]Hrvatska…[show more]
Term paper4.735 Words / ~19 pages Sveučilište u Zagrebu PROMETNA KULTURA VOZAČ MOTORNOG VOZILA PRIPREMILA: Helena Vrban PSIHOLOGIJA: Znanost o psihičkim procesima i ponašanju i njihovim fizikalnim biološkim uvjetima i učincima CILJEVI I ZADAĆE PSIHOLOGIJE: proučiti i protumačiti ponašanje čovjeka na osnovi toga predvidjeti ponašanje ljudi ubuduće utjecati na mjenjanje ponašanja, ukoliko je to potrebno METODE PSIHOLOGIJE: Metoda samoopažanja ili introspekcija opažanje vlastitih psihičkih procesa metoda opažanja ili ekstrospekcij­e u prirodnim uvjetima – opažanje ponašanja drugih ljudi u prirodnom javljanju eksperiment – ispitivanje namjerno izazvane pojave u strogo kontroliranim uvjetima PROMETNA PSIHOLOGIJA Primjena psihologijsko­g znanja na probleme prometa, posebno na ulogu čovjeka u prometu Tehnike prikupljanja podataka u prometnoj psihologiji:…[show more]
Lesson preparation6.505 Words / ~25 pages Universität Zagreb Ovisno, da li se roba paletizira ili skladišti pojedinačno, izračunava se i potrebna veličina skladišnog prostora. U sastavni dio skladišnog prostora spada: -prostor za smještaj i održavanje transportnih sredstava, -prostor za smještaj ambalaže, -prostor za vraćenu robu, -skladišni ured, -garderoba, -sanitarije. Veličina prostora za smještaj i održavanje transportnih vozila ovisi o broju vozila i načinu održavanja (vlastito ili od strane trećih osoba). Prostor za smještaj ambalaže ovisi o količini i trajnosti ambalaže. Uredske prostorije uglavnom se sastoje od dijela za računalnu obradu podataka, dvorane za sastanke, sobe za prijem stranaka, prostora za garderobu i sanitarije. Ove prostorije treba smjestiti što bliže mjestu primanja i otpreme robe. 13. Unutarnje uređenje skladišta Na unutarnje uređenje…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents