swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Documents about Transport business

Worksheet2.720 Words / ~17 pages University of Mostar Visoka škola ‘’Logos centar’’ Mostar SEMINARSKI RAD Crne kutije u cestovnom prometu Kolegij: ‘’Cestovnopro­m­etna sigurnost s ekspertizama prometni nesreća“ Mentor: Student: Prof.dr.Goran Zovak Marin Klarić Mostar, Januar 2014 Sadržaj Uvod .2 Šta su crne kutije? 3 Zašto instalirati automobilsku crnu kutiju? .5 Prednosti automobilskih crnih kutija? .7 Činjenice o privatnosti automobilskih crnih kutija 10 Kako automobilska crna kutija pomaže istražiteljim­a nesreća? 12 Kako funkcionira crna kutija u automobilu? 14 Literatura 16 1.Uvod Kod zrakoplova je dilema oko crne kutije, odnosno black box, odavno riješena, pa je postala obavezan dio u kokpitu današnjih komercijalnih aviona. O crnoj kutiji za vozila, prije svega kamione, a potom i za najprisutnije na cestama osobne automobile, već se govori čitav niz godina.…[show more]
Essay2.190 Words / ~17 pages IBCollege Krupa Troskovi eksploatacije SADRŽAJ 1. UVOD. 1 2. TORŠKOVI EKSPLOATACIJE­. 2 2.1. Eksploatacion­i ciklus vozila. 4 2.2. Eksploatacion­i ciklus vozila i troškovi ciklusa. 5 3. PRORAČUN TROŠKOVA VOZILA. 6 3.1. Troškovi goriva. 7 3.2. Troškovi maziva. 11 3.3. Troškovi pneumatika. 11 4. STALNI TROŠKOVI VOZILA. 13 4.1. Troškovi održavanja. 13 4.2. Troškovi amortizacije. 14 5. TROŠKOVI VOZAČA I PUTNIKA. 15 6. ZAKLJUČAK. 16 LITERATURA. 17 1. UVOD Eksploatacija vozila je izraz za iskorištenje vozila (voznog parka) u odnosu na njihov tehnički (instalisani kapacitet) propisan tehničkim priručnikom za održavanje i troškove eksploatacije­. Eksploatacija se može pratiti sa obimom prevoza kao osnovnim mjerilom za praćenje stepena korištenja kapaciteta. Maksimalni obim transportnih usluga, zadati nivo proizvodnosti voznog. Paralelno…[show more]
Report1.560 Words / ~13 pages Prometni Fakultet, Rijeka ORGANIZIRANI PRIJEVOZ DJECE ZAKONSKA REGULATIVA RH SADRŽAJ Str. UVOD 3 SADRŽAJ PRAVILNIKA . 4 STAVKE PRAVILNIKA 4 OPĆI UVJETI . 4 KOČNICE 5 INSTALACIJA ZA NAPAJANJE MOTORA GORIVOM . 5 SIGURNOSNA SKLOPKA 5 VATROGASNI APARAT,KUTIJA PRVE POMOĆI 6 IZLAZ ZA SLUČAJ OPASNOSTI 6 OTVORI ZA SPAŠAVANJE 6 VIDLJIVOST PRILAZA VRATIMA 7 OTVARANJE VRATA SA SERVO UPRAVLJANJEM 7 POKAZNO SVJETLO 7 UPRAVLJANJE VRATIMA 8 NEMOGUĆNOST OZLJEDE . 8 OZNAKE 8 HODNIK I STUBE 8 SJEDALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM . 8 UNUTARNJA UMJETNA RASVJETA 9 PREČKE I RUKOHVATI 9 ZAŠTITA STUBIŠTA . 10 IZDAVANJE POTVRDE . 11 ZAKLJUČAK . 12 LITERATURA . 13 1.Uvod Prema današnjim prometnim standardima i zakonima ciljevi i smjernice vode ka planiranju sve većoj sigurnosti u prometu s obzirom da iz godine u godinu broj vozila na cestama je u porastu.Takvi­m planiranjem i takvim…[show more]
Diploma thesis16.441 Words / ~112 pages Saobracajni fakultet Beograd Анализа услова у саобраћајном току на делу државног пута IA реда 1 од Београда до Дољевца АНАЛИЗА УСЛОВА У САОБРАЋАЈНОМ ТОКУ НА ДЕЛУ ДРЖАВНОГ ПУТА IA РЕДА 1 ОД БЕОГРАДА ДО ДОЉЕВЦА Резиме: У овом раду приказана је анализа услова у саобраћајном току са главним освртом на анализу прекорачења ограничених брзина на посматраном потезу аутопута. Анализа је спроведена на потезу аутопута од Београда до Дољевца, укупне дужине од 234,2 km. Најпре је спроведена детаљна анализа техничко-експ­лоата­цион­их карактеристик­а која показује да не постоје већи проблеми, али је на одређеним деоницама забележен уздужни нагиб преко 3% који значајно утиче на капацитет и ниво услуге. При анализи промене ПГДС-а запажен је генерални тренд пораста, али у 2009-ој години долази до мањег пада ПГДС-а на посматраном потезу. Анализа прекорачења ограничених…[show more]
Excerpt5.654 Words / ~34 pages Universität Banja Luka -Homologacija­- -ECE pravilnici- ECE pravilnik br.1- Jednoobrazni propisi koji se odnose na homologaciju glavnih svjetala za motorna vozila koja emituju. Jedan asimetričan oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop i opremljena su sijalicama sa užarenim vlaknom kategorije R2 i/ili HS1. Stav 1 Glavna svjetla zamotorna vozila koja emituju jedan asimetricni oboreni snop svjetlosti Ili jedan veliki svjetlosni snop ili jedan veliki svjetlosni snop I opremljena su sijalicama sa užarenim vlaknom kategorije R2 ili H51 moraju biti homologovane u skladu sa ovim pravilnikom. Stav 2 Odredbe ove uredbe odnose se na glavna svjetla za motorna vozila iz stava 1. ovog člana koja imaju stakleno sočivo ili sočivo od plastičnih materijala. V opšem obliku homologacijsk­e oznake, mogu se nači I sledeči elementi: C – označava…[show more]
Homework2.751 Words / ~9 pages Faculty of maritime studies kolokvij Stvarno pravo je skup pravnih normi građanskog prava kojima se uređuju odnosi što nastaju među ljudima u povodu stvari. Karakteristik­e stvarnog prava: objekt stvarnopravno­g odnosa je stvar, stvarna prava su apsolutna i djeluju protiv svakoga, broj stvarnih prava određen je propisom. U KOJEM SE PROPISU NALAZE ODREDBE O STVARNIM PRAVIMA NA BRODU? U našem pravnom sustavu stvarna su prava uređena Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(96). Tim su zakonom predviđena ova stvarna prava: pravo vlasništva,sl­užn­osti,s­tvarnog tereta,građen­ja i založno pravo. Stvarna prava uređena su Pomorskim zakonikom (2004). Prema tome stvarna prava mogu postojati na brodu, brodu u gradnji,jahti i jahti u gradnji. KOJA STVARNA PRAVA NA BRODU POSTOJE? Zakonikom su predviđena ova stvarna prava na brodu, brodu u gradnji,…[show more]
Homework3.244 Words / ~17 pages Veleučilište u Rijeci MEĐUNARODNI CESTOVNI PROMET PUTNIKA I PRTLJAGE (seminarski rad) SADRŽAJ 1. UVOD 1 2. DEFINICIJA I PODJELA PROMETA 2 2.1. PODJELA PROMETA 2 2.2. STRUKTURA CESTOVNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 3 2.3. CESTOVNA INFRASTRUKTUR­A I GLAVNI KORIDORI U REPUBLICI HRVATSKOJ 4 3. MEĐUNARODNI CESTOVNI PROMET PUTNIKA I PRTLJAGE 6 3.1. MEĐUNARODNE CESTOVNE PROMETNE ORGANIZACIJE, ZAKONSKE ODREDBE I KONVENCIJE 6 3.2. OSNOVNI POJMOVI U MEĐUNARODNOM PROMETU PUTNIKA I PRTLJAGE 7 3.3. PRIJEVOZNIČKI DOKUMENTI 8 3.3.1. Prijevoznički dokumenti koji se odnose na putnike 8 3.3.2. Prijevoznički dokumenti koji se odnose na prtljagu 9 3.4. ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA 10 3.4.1. Odgovornost prijevoznika prema osobama 10 3.4.2. Odgovornost prijevoznika prema prtljagi 10 3.4.3. Prigovori i tužbe 12 4. ZAKLJUČAK 14 POPIS ILUSTRACIJA LITERATURA…[show more]
Term paper4.735 Words / ~19 pages Sveučilište u Zagrebu PROMETNA KULTURA VOZAČ MOTORNOG VOZILA PRIPREMILA: Helena Vrban PSIHOLOGIJA: Znanost o psihičkim procesima i ponašanju i njihovim fizikalnim biološkim uvjetima i učincima CILJEVI I ZADAĆE PSIHOLOGIJE: proučiti i protumačiti ponašanje čovjeka na osnovi toga predvidjeti ponašanje ljudi ubuduće utjecati na mjenjanje ponašanja, ukoliko je to potrebno METODE PSIHOLOGIJE: Metoda samoopažanja ili introspekcija opažanje vlastitih psihičkih procesa metoda opažanja ili ekstrospekcij­e u prirodnim uvjetima – opažanje ponašanja drugih ljudi u prirodnom javljanju eksperiment – ispitivanje namjerno izazvane pojave u strogo kontroliranim uvjetima PROMETNA PSIHOLOGIJA Primjena psihologijsko­g znanja na probleme prometa, posebno na ulogu čovjeka u prometu Tehnike prikupljanja podataka u prometnoj psihologiji:…[show more]
Lesson preparation6.505 Words / ~25 pages Universität Zagreb Ovisno, da li se roba paletizira ili skladišti pojedinačno, izračunava se i potrebna veličina skladišnog prostora. U sastavni dio skladišnog prostora spada: -prostor za smještaj i održavanje transportnih sredstava, -prostor za smještaj ambalaže, -prostor za vraćenu robu, -skladišni ured, -garderoba, -sanitarije. Veličina prostora za smještaj i održavanje transportnih vozila ovisi o broju vozila i načinu održavanja (vlastito ili od strane trećih osoba). Prostor za smještaj ambalaže ovisi o količini i trajnosti ambalaže. Uredske prostorije uglavnom se sastoje od dijela za računalnu obradu podataka, dvorane za sastanke, sobe za prijem stranaka, prostora za garderobu i sanitarije. Ove prostorije treba smjestiti što bliže mjestu primanja i otpreme robe. 13. Unutarnje uređenje skladišta Na unutarnje uređenje…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents