swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Category Transport business

Documents about other


Worksheet
Seminarski rad o crnoj kutij u cestovnom saobraćaju.
University of Mostar, 2013, Goran Zavak, crna kutija, 2014-06-14
Visoka škola ‘’Logos centar’’ Mostar SEMIN­ARSKI RAD Crne kutij u cestovnom prometu Kolegij: ‘’Cestovn­oprometna sigurnost s ekspertizama prometni nesrea Mentor: Student: Prof.dr.G­oran Zovak Marin Klari Mostar, J­anuar

Keywords: koji, nesree, crne kutije, automobilske crne, crna kutija, automobilskih crnih kutija, sekundi prije sudara, nekoliko sekundi prije,
Essay
Troskovi eksploatacije - Eksploatacioni ciklus vozila i troškovi ciklusa
IBCollege Krupa, 2010, Ibrahim Basic, 2013-05-31
Troskovi eksploatacije SADRŽAJ 1. UVOD. 1 2. TOR KOVI EKSPLOATACIJE. 2 2.1. Eksploatacioni ciklus vozila. 4 2.2. Eksploatacioni ciklus vozila i troškovi ciklusa. 5 3. PRORAUN TRO KOVA VOZILA. 6 3.1. Troškovi goriva. 7 3.2. Troškovi maziva. 11 3.3. Troškovi pneumatika. 11 4. STALNI TRO

Keywords: troškovi, pneumatika, formuli, utrošak goriva, ciklus vozila, tipa vozila, eksploatacioni ciklus vozila, jedinina cijena amortizacije, goriva reprezentativnog vozila,
Excerpt
Homologacija u drumskom prevozu
Universität Banja Luka, 2,Dragan Makonic,organizacija drumskog prevoza, 2014-05-22
-Homologaci­ja- -ECE praviln ECE pravilnik br.1- Jednoobrazni propisi koji se odnose na homologaciju glavn­ih svjetala za motorna vozila koja emituju. Jedan asimetria­n oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop i opremljena su sijalicama

Keywords: odnose, jednoobrazni propisi, propisi koji, motorna vozila, homologaciju glavnih svjetala, jedan veliki svjetlosni, obavljanje administrativnih poslova,
Homework
Law in Maritime transport
Faculty of maritime studies, 2015, 2015-04-02
kolokvij Stvarno pravo je skup pravnih normi graanskog prava kojima se ureuju odnosi što nastaju meu ljudima u povodu stvari. Karakteristike stv­arnog prava: objekt stvarnopravnog odnosa je stvar, stvarna prava su apsolutna i djeluju protiv svakoga, broj stvarnih prava odreen je

Keywords: ugovor, tražbine, prema, zakupu broda, stvarna prava, upisnik brodova, nositelj plovidbenog pothvata, nije drugaije ugovoreno,
Homework
Međunarodni cestovni promet putnika i prtljage
Veleučilište u Rijeci, 2013, 2013-05-02
MEUNARODNI CESTOVNI PROMET PUTNIKA I PRTLJAGE (seminarski rad) SADRŽAJ 1. UVOD 1 2. DEFINICIJA I PODJELA PROMETA 2 2.1. PODJELA PROMETA 2 2.2. STRUKTURA CESTOVNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 3 2.3. CESTOVNA INFRASTRUKTURA I GLAVNI KORIDORI U REPUBLICI HRVATSKOJ 4 3. MEUNARODNI CESTOVNI

Keywords: prtljage, prijevoznik, prema, cestovni promet, promet putnika, meunarodni cestovni, meunarodni cestovni promet, cestovni promet putnika, meunarodnom cestovnom prijevozu,
Term paper
Prometna kultura: psihologija i ponašanje u prometu
Sveučilište u Zagrebu, 2010, 2016-02-27
PROMETNA KULTURA VOZA MOTORNOG VOZILA PRIPREMILA: Helena Vrban PSIHOLOGIJA: Znanost o psihikim procesima i ponašanju i njihovim fizikalnim biološkim uvjetima i uincima CILJEVI I ZADAE PSIHOLOGIJE: prouiti i protumaiti ponašanje ovjeka na osnovi toga predvidjeti ponašanje

Keywords: vozila, prometu, sposobnosti, odnosno, koji, sigurnost prometa, crte osobnosti, prometnih traka, više prometnih traka, kulturnog ponašanja vozaa, radna sredina vozaa,
Lesson preparation
UNUTRAŠNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE – skripta –
Universität Zagreb, 2010, 2015-07-16
UNUTRAŠNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE – skripta – 1. Skladište, skladištenje i glavne komponente skladišnog sustava Skladištenje je planirana aktivnost kojom se materijal/roba dovodi u stanje mirovanja. Skup svih aktivnosti s materijalom u skladištu predstavlja skladišni proces,

Keywords: robe, prema, sustava, može, lokacije, kapacitet skladišta, prizemna skladišta, fiksnom lokacijom, slaganje kontejnera pomou, stvarni kapacitet skladišta, optimalna lokacija skladišta,
Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents