Discussion / Argumentative Essay

Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?

1.799 Words / ~6 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.95 $
Document category

Discussion
Psychology

University, School

Stabekk, Stabekk

Grade, Teacher, Year

2014, Marianne

Author / Copyright
Text by Sara R. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-0.5]|0/3More documents
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt­. En vinklet og fængende indledning Den dårlige indledning, der mangler vinkling, afgrænsning af emnet, og ikke fanger læseren:”Rastlø­she­dens tyranni (tekst 4) er skrevet af Kristian…
Erasmus montanus - selvhøjtidelig eller genial? Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham? Erasmus Montanus er et komedie-stykke skrevet af Ludvig Holberg, og det blev trykt i 1723. Det er et stykke, der er rigt på sprog og konflikter. Stykket stammer fra den litterære periode oplysningstiden­, og det bærer det tydeligt præg af. Teksten tager fat i flere af de daværende samfundsproblem­ati­kker, og med sin humoristiske tone formår Holberg at stille disse problematikker til skue og skamme. Uanset status i samfundet…

HVA FORMER KJØNNSIDENTITETEN?

Hvert år fødes det i snitt 11 barn 1 i Norge med uklare kjønns genitalia (DSD). For bare noen få år siden trodde vi at det kun var miljøet, som hadde innvirkninger på kjønnsidentiteten vår. Etter flere feilede forsøk med barn med DSD, blant annet Victor/Victoria som jeg skal ta utgangspunkt i, vet vi heldigvis litt bedre i dag.

Hva er egentlig kjønnsidentiteten? I engelskspråklige land skiller man mellom ”sex” og ”gender”. Dette er to grunnleggende måter å beskrive de forskjellige kjønnene på. ”Sex” viser til de biologiske forskjellene mellom kjønnene. Det at en mann ser ut som en mann og en kvinne som en kvinne.

Om man bruker ordet ”gender” derimot, beskriver man og viser til kjønnsidentiteten som skapes sosialt og kulturelt. Når vi snakker om kjønnsidentitet er det også viktig å huske på at den sosiale betydningen av å være kvinne eller mann, varierer i forskjellige kulturer og historiske perioder. 2 I denne drøftingsoppgaven vil jeg i hovedsak ta for meg den norske kulturen og vår tidsepoke.

En av de første psykologene som mente at det kun var samfunnet som formet menneskets kjønnsidentitet, var John Money. Det som menes kan formes av samfunnet er for eksempel holdninger, fordommer, moraler, nasjonalfølelse osv. Dette påvirkes av sosiale, kulturelle og fysiske faktorer. 3Dette skal jeg komme tilbake til senere.

Money ble verdenskjent for John/Joan saken. Denne omhandlet et tvillingpar hvor begge guttene var blitt født med for trang forhud. Under operasjonen til den ene tvillingen John, ble det gjort en feil og hans genitalier ble ødelagt. Dette så psykologen John Money som en mulighet for å kunne bevise sine teorier, om hva som påvirket kjønnsidentiteten og opererte John til jenta Joan.

I 1972 kunne han stolt fortelle verden om Joan, som ble interessert i å leke med dukker, mens tvillingbroren hennes var interessert i biler. Dette skulle bevise at arv og gener ikke spilte noen rolle for kjønnsidentiteten. Forskningsresultatene til Money ble brukt til å behandle hele 15.000 barn med uklare kjønnskarakteristika over hele verden frem til 1997. De barna som ble født med DSD ble omgjort til det kjønnet, hvor den kirurgiske operasjonen var minst, uten å tenke over konsekvensene for barnet.

Dessverre for Money ble i 1997 en vitenskapelig artikkel publisert, som plukket fra hverandre hele hans teori om Joan/John. Joan hadde nemlig hatt en svært problematisk oppvekst og ikke oppført seg som en jente. Hun hadde nektet å gå i jenteklær og lekt med gutteleker.

Da Joan ble 14 år startet hun prosessen for å bli John igjen.4 Altså ble teorien til Money motbevist med samme bevis, som han hadde tenkt til å bruke s.....[read full text]

Download Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Det har vært forsket på dyr som har endret kjønn uten problemer ved at man tilfører dem det mannlige eller kvinnelige kjønnshormonet. I Themsen i London er for eksempel ufrivillig store deler av fisker blitt hunnfisker, grunnet den kjemiske faktoren: det store østrogenutslippet fra prevensjonsmidler.

Noen dyr endrer også kjønn i løpet av livet, for eksempel klovnefisken.7 Det er derfor gode grunner til å tro at det samme er mulig å gjøre med et menneske. Dette er også en eldre tankegang. I 1689 utga behavioristen John Locke boken ” Essay concerning Human Understanding“ hvor han forklarer begrepet ”Tabula rasa“. ”Tabula rasa” betyr skrapt helle eller ren tavle og blir brukt til å forklare at vi er født som blanke ark og at vår kunnskap er bygd opp fra våre erfaringer og sanseoppfatninger fra omverdenen.8 Teorien til John Locke og behaviorismen stemmer overens med den til Agnes Bolsø.


Når barnet er i 2-3 års alderen oppdager det at det er en forskjell mellom kjønnene.9 Freud kalte fasen for den ødipale fasen. I denne fasen mente han at barnet identifiserte seg selv med de som er av samme kjønn og rivaliserte seg med det motsatte kjønn. Konflikter i denne fasen mente Freud kunne føre til problemer med barnets kjønnsidentitet.

I denne fasen er de sosiale faktorene svært viktige. Noe som kan skape konflikter, kunne vært om barnet vokser opp i en mannsdominert eller en kvinnedominert familie. Om en jente for eksempel vokser opp med kun brødre, vil dette kunne påvirke hennes atferd og interesser.

Hvis en jente identifiserer seg for mye med faren vil dette kunne påvirke hennes seksuelle legning.10 Noe som også kan føre til problemer med kjønnsidentifisering. Victoria hadde både en mor og en far og hadde derfor ikke dette problemet. Det kan hende at Victoria hadde oppført seg lengre som en jente, om hun bare hadde hatt en mor og kun vært med jenter i den ødipale fasen.

En kulturell faktor som kan påvirke kjønnsidentiteten, er forbudet mot å være homofil eller lesbisk. Mange steder blir det sett på som en synd eller er ulovlig å være med en av samme kjønn. Heldigvis har vi ikke det problemet i Norge i dag. Det er likevel fortsatt vanskeligere å være .....

Download Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Et av de største argumentene for at miljøet former kjønnsidentiteten er transseksuelle( definisjon: ”en kjønnsidentitetsforstyrrelse der et individs kjønnsidentitet er motsatt av individets biologiske kjønn”)11 Dette er derimot feil. Transseksuelle har kromosomoppsetnings som tilsvarer fenotypen.

Altså om du har det mannlige kjønnskromosomet vil du se ut som en mann og omvendt. Nyere studier har funnet ut av at genvariasjonen som påvirker følsomheten for kjønnshormoner i viktige perioder under hjernens utvikling, kan henge sammen med transseksualisme.

I mann-til-kvinne-transseksuelle er det også funnet kvinnelig hjernestruktur i en kjerne i stria terminalis. De fleste som jobber med transseskuelle er enige om at biologiske faktorer har en betydning for transseksualitet. Dette motbeviser at kjønnsidentiteten til transseksuelle er blitt tillært.

De er med andre ord blitt født som transseksuelle. Det er heller ikke mulig å endre transseksualitet gjennom psykoterapi.12


Agnes Bolsø har ikke bare synspunktet at kjønnsidentiteten er noe som er tillært, men det hun legger mest vekt på, er at vi skal tilrettelegge mer for tvekjønnede barn. ”mennesker blir først mennesker når de er mann eller kvinne” kritiserer hun i episoden.

Hvis vi hadde ventet med å gjøre operasjonen på tvetydige kjønn, hadde aldri Victoria episoden vært noe problem. I dag er det 90% som er fornøyde med operasjonen, men om vi hadde ventet til de kan velge selv, kunne vi fått prosenten opp mot hundre. Det er heller ikke nødvendig at de gjennomfører en operasjon i det hele tatt.

Norge som skal være så liberalistisk burde kunne godta at det kan være et tredje kjønn. I Sverige har de for eksempel startet med kjønnsnøytrale barnehager og omtaler flere barn, med det kjønnsnøytrale pronomenet ”hen”.13

Download Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.

12

13 (leseda.....


Download Er kjønnsidentitet bestemt av arv eller miljø?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents