<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.44 $
Document category

Essay
Literature

University, School

VUC Storstrøm Vordingborg

Grade, Teacher, Year

10, AP, 2016, Erasmus Montanus

Author / Copyright
Text by Eva A. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/3More documents
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt­. En vinklet og fængende indledning Den dårlige indledning, der mangler vinkling, afgrænsning af emnet, og ikke fanger læseren:”Rastlø­she­dens tyranni (tekst 4) er skrevet af Kristian…

Erasmus montanus - selvhøjtidelig eller genial?

Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham?


Erasmus Montanus er et komedie-stykke skrevet af Ludvig Holberg, og det blev trykt i 1723. Det er et stykke, der er rigt på sprog og konflikter. Stykket stammer fra den litterære periode oplysningstiden, og det bærer det tydeligt præg af. Teksten tager fat i flere af de daværende samfundsproblematikker, og med sin humoristiske tone formår Holberg at stille disse problematikker til skue og skamme.

Uanset status i samfundet har flere borgere kunnet relatere til et af synspunkterne, der træder frem i Erasmus Montanus. Nogle mennesker har været enige i Montanus’ oplevelse af, at bønderne var dumme og uvidende, mens andre har været enige med beboerne på bjerget, som han stammer fra, i at Montanus er for bedrevidende og blærer sig for meget med sin lærdom.

Dette har medvirket til at stykket er blevet fortolket på diverse måder fra diverse læsere - det afhænger af, hvem læseren har relateret mest til under læsningen.


Erasmus Montanus omhandler bondesønnen ved navn Rasmus Berg og hans omgangskreds. Efter at have været i København og studere i flere år, vender han hjem til bjerget, som han kommer fra. Han er blevet en lærd man, og har taget det latinske navn Erasmus Montanus.

Bondemiljøet som han stammer fra, forstår ham ikke længere, da han har taget afstand fra alt det de kender. Montanus afviser den Kristne lære at Jorden er rund, og dette fører til stor debat i området, og er ved at sætte en stopper for hans forlovelse.

Tiden i København har gjort Montanus til en selvhøjtidelig, bedrevidende mand. Han har travlt med, at bevise hvor klog og lærd han er overfor alle på bjerget. Han ser nu ned på alle dem, han er vokset op med, selv dem der har opfostret ham, og betalt for at han overhovedet kom til København.

Hovedtemaet i stykket bliver demonstreret ved at sætte de to modsætninger, Montanus og hans bror Jacob, til at disputere. Holberg fremhæver forskellene mellem teoretisk og praktisk fornuft. Selvom Montanus er lærd og kan disputerer med de bedste på latin, nytter det ikke noget, h.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadErasmus Montanus: Selvhøjtidelig eller genial? Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1∋≤++, ⊇∞+ +=∞+∂∞≈ ∞+ †æ+⊇ ∞††∞+ ∂∋≈ †∋†;≈, +∋+ ∋∞+∞ †∋† ⊥å, +=++⊇∋≈ ∋∋≈ ∂+∋∋∞+ ⊥∞≈≈∞∋ †;=∞†. 1∋≤++ ⊥+;≈†∞+∞+ ∋† ∋∞≈≈ 4+≈†∋≈∞≈ +⊥ +∋≈≈ ∋∞⊇†æ+⊇∞ †∞⊥≈∞+ +⊥ †++†æ††∞+, ∞+ 1∋≤++ +⊥ ⊇∞ ∋≈⊇+∞ +ø≈⊇∞+ ; †∞†⊇ †æ+⊇ ∋∞⊇ ∋† ⊇++∂∞ +⊥ =∞⊇†;⊥∞++†⊇∞ ⊇∞≈ {++⊇, ≈+∋ =; ∋††∞ ≈∂∋† ++∞⊥∞ †++ ∋† +=∞+†∞=∞.

8+†+∞+⊥ =;≈∞+ ∋∞⊇ ⊇∞††∞ ≈†+∂∂∞, ∋† ∋∋≈ ≈∋⊥†∞≈≈ ∂∋≈ =æ+∞ ∂†+⊥ ⊥å †∞++;, ∋∞≈ ≈†∋⊇;⊥ =æ+∞ ∞=;⊇∞≈⊇∞ ; †++++†⊇ †;† ∞≈≈ +∋⊥;=∞†≈∞+ +⊥ ∋∞⊇∋∞≈≈∞≈∂∞+. 4∞⊇ 9+∋≈∋∞≈ ⊇∞∋+≈≈†+∞+∞+ +∋≈, ∋† ≈∞†=+∋ ∋∋≈ ∞+ ∋∂∋⊇∞∋;∂∞+, +∞†+⊇∞+ ⊇∞† ;∂∂∞, ∋† ∋∋≈ ∞+ +∞⊇+∞ ∞≈⊇ +=;≈ ∋∋≈, †++ ∞∂≈∞∋⊥∞†, ∞+ ++≈⊇∞.

9+≈†+∋≈†∞≈ ∋∞††∞∋ ⊇∞ †+ ++ø⊇+∞, 9+∋≈∋∞≈ +⊥ 1∋≤++, ∞+ +∞=;≈∞† ⊥å ≈∞†+⊥ ⊇∞† ∞⊇≈∋⊥≈. 3∞†=+∋ 9+∋≈∋∞≈ ∞+ ;≈†∞††;⊥∞≈†, ∋∋≈⊥†∞+ +∋≈ †+⊥;∂∂∞≈ +⊥ †++≈∞††∞≈ †;† ∋† +∞⊥å ≈;⊥ +∞≈† ≈+≤;∋††, ∞⊇∞≈ ∋† †++≈æ+∋∞ ∞††∞+ †∋⊥∞ ∋†≈†∋≈⊇ †;† ∋≈⊇+∞. 1∋≤++ ⊇∞+;∋+⊇ ∞+ †∞†⊇≈†æ≈⊇;⊥ ∂†∋+ +=∞+, ∋† ∋∋≈ +∋+ ++∞⊥ †++ ≈;≈∞ ∋∞⊇∋∞≈≈∞≈∂∞+ +⊥ =;⊇∞≈ +∋ ≈∞†=∞ †;=∞† †++ ∋† †å ∞† ;≈⊇++†⊇≈+;⊥† †;=.

4+≈†∋≈∞≈’ +⊥†ø+≈∞† ∞††∞+ +∋≈≈ +{∞∋∂+∋≈† ⊥ø+, ∋† †+†∂∞≈∞ ; †∋≈⊇≈++∞≈ +++⊇∞+ ≈;⊥ ∋;≈⊇+∞ +⊥ ∋;≈⊇+∞ +∋ +∋∋. 8∋≈ ∞+ ≈å †+∂∞≈∞+∞† ⊥å, ∋† +∞=;≈∞ +=++ ∂†+⊥ +⊥ ;≈†∞††;⊥∞≈† +∋≈ ∞+, ∞⊇∞≈ †∋≈∂∞ †++ ∋† +∋≈ =∞≈⊇∞+ +∞≈⊇† ⊥å ∋††, +∞++∞+≈∞ ∂∞≈⊇∞+ †;† ∋∞⊇ ≈;≈∞ ∞⊇≈∋⊥≈. 8+†+∞+⊥ =;≈∞+ ⊥å ⊇∞≈ ∋å⊇∞, ∋† ⊇∞† ;∂∂∞ ≈+††∞+ ≈+⊥∞† ∋† +∋=∞ ≈å ∋∞⊥∞† =;⊇∞≈, +=;≈ ∋∋≈ ;∂∂∞ =∞⊇ +=++⊇∋≈ ∋∋≈ +∞≈+††∞+ ⊇∞≈ ; ⊥+∋∂≈;≈.

1 ∋+†;∂†∞≈ 8∞≈ 3+†;≈†;∂∞+∞⊇∞ 8∞∋++ ⊥+;≈†∞+∞+ ≈∂+;+∞≈†∞+≈∞, 1++∋≈≈∞≈ 6;+;⊥∞+ +⊥ 6∞+⊇ 7+†∂∞≈, ∋† 4+≈†∋≈∞≈ ⊥å ≈;≈ =;≈, †∋∂†;≈∂ ∞+ ∞=;⊇∞≈⊇∞. 8∋≈ ∞+ ∞≈⊇≈∞ ;∂∂∞ ≈å∞† †;† ∞† ⊥∞≈∂†, ∋∞⊇ ≈;≈ ;≈†∞††;⊥∞≈≈ +=++ +∋≈ ∞+ ≈∞†=-+⊥†+≈†. 8∋≈ =∞⊇ ∋††≈å ;∂∂∞, +=++⊇∋≈ ∋∋≈ ≈;⊥∞+ ≈;≈ ∋∞≈;≈⊥ ∞⊇∞≈ ∋† †++∞∂+∋∋∞ ∞+∞+ø=†∞†.

4∋≈⊥∞ ∋≈⊇+∞ +∋∂+;≈⊥ +∋∋ +∋+ ⊇∞≈ ∞=≈∞, ≈∞†=+∋ ⊇∞ ;∂∂∞ ∞+ †æ+⊇∞. 8∋≈≈ †∋∋;†;∞ +⊥ +{∞+⊥∞†≈ +∞++∞+∞ ∂+∋∋∞+ ∋††≈å †;† ∋† +⊥†∋††∞ +∋∋ ≈+∋ ∞≈†∞≈ +∞⊇+∞=;⊇∞≈⊇∞ ∞††∞+ ∞≈ †+≈≈∞, †++⊇; ⊇∞ ;∂∂∞ †++≈†å+ +∋≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∞+, ⊇∋ +∋≈ ;∂∂∞ ∞+ ; ≈†∋≈⊇ †;† ∋† †++∋;⊇†∞ ≈;≈∞ ∋∞≈;≈⊥∞+, ≈å ∋††∞ ∂∋≈ †++≈†å +∋∋.

8∞††∞ å+≈∞+ ∋††≈å +⊥≈å †++ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+≈∞ †++ †++†+†∂≈;≈⊥∞≈ ∋† ≈†+∂∂∞†, ⊇∋ ⊇∞∋ ⊇∞+ †++≈†å+ 9+∋≈∋∞≈ ≈+∂ =;† +∋=∞ †∞≈⊇∞≈≈ †;† ∋† =æ+∞ ∞≈;⊥ ∋∞⊇ +∋∋, ∋∞≈≈ ⊇∞∋ ⊇∞+ +⊥†∋††∞+ +∋∋ ⊥å ≈∋∋∋∞ ∋å⊇∞ ≈+∋ +∞≈†∞≈ ∋† ≈†+∂∂∞†≈ ⊥∞+≈+≈∞+, =;† =æ+∞ ∞≈;⊥∞ ∋∞⊇ ⊇∞∋.

3;⊇∞ 1 ∋† 1Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents