Essay

Essay om Internet og Viden

1.211 Words / ~3 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.92 $
Document category

Essay
Danish

University, School

Birkerød Gymnasium

Author / Copyright
Text by Einar E. ©
Format: PDF
Size: 0.08 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/6More documents
Essay ( Pro and Contra – Internet) The Internet is an invention of modern times, provoking lots of discussion in our society. While the Internet certainly provides us with opportunities that go far beyond our normal ,possible horizon; voices are raised, stating that the Internet not only brings good but it may be developing to our disadvantage. In the following essay I will deal with the question whether the Internet is a must to survive. My first argument against the need for the Internet is based upon social reasons. Many Internet users…

30/04/2018

Internet og viden


Internettet er en af de vigtigste opfindelser fra det 20. århundrede, og er langsomt blevet en del af det meste af befolkningen fra Ilandenes hverdag. Internettet kan bruges til alverdens ting; hurtig viden, socialisering, debat og masse andet. Alle disse ting giver individer en masse muligheder og potentiale, men også nogle begrænsninger for evnen til at tilegne viden.

Mennesket er simpelthen blevet konstant afhængige af den hurtige måde at tilegne sig viden på. Så hvordan ville være verden uden internettet? Kunne vi som individer blive mere grunddige og sociale? Eller er internettet reelt det rigtige for det moderne samfund?


Denne konstante afhængighed af at tilegne sig viden via internettet, har Markus Bernsen skrevet en artikel til Weekendavisen om. Artiklen hedder surferhjerne, og lægger vægt på det moderne fænomen ”surferhjerne”. Bernsen benytter bl.a. internetskeptikeren Nicholas Carrs knap så optimistiske essay ”Gør google os dumme?”, til at understøtte hans egen holdning om internettet som en negativ opfindelse.

Ifølge Nicholas, er det blevet svært at sætte sig ind i en bog eller længere tekster, fordi at ens hjerne forventer ”at indtage information på samme måde, som nettet distribuerer den: i en hurtigt bevægende strøm af partikler” (s. 1, l. 30).

Den dybe læsning, der plejede at komme naturligt, er altså blevet en anstrengelse. Jeg har selv fanget mig selv i at lade mig distrahere, af internettets mulighed for at hoppe fra kilde til kilde. For takket være internettets allestedsnærværelse, er det blevet muligt at få alt den viden man tilstræber.

Dog kan informationen være utroværdig og opdigtet. I det at internettet byder på ubegrænset viden, der kunne være delt af samtlige, uden nogen form for krav for troværdighed. Uden de grundlæggende kildekritiske metoder, man erhverver sig i diverse uddannelser, vil man i sin naive forstand, tilegne sig forvrænget viden.

Der er tilsyneladende tale om en langsom skabelse, af en digital kløft, mellem de ”unge”, med kendskab til internettets funktioner, kontra de ældre, der intet indblik har på internet. Hvis ældre ikke er i stand til at benytte internettet, vil de befinde sig i situationer, hvor de ikke er i stand til at finde le.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEssay om Internet og Viden
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3∋≈⊇≈+≈†;⊥=;≈ =;† ⊇∞††∞ =æ+∞ ∞† ≈†++† ⊥+++†∞∋ †++ ⊇∞ æ†⊇+∞, +=;≈ ;≈†∞+≈∞††∞† †++†≈∋† ∞⊇≈∂;††∞+ ⊇∞≈ †++∂†∞ †;††∞+∋†∞+≈ =;⊇∞≈. 6++ +=;≈ =; +†;=∞+ =∞⊇ ∋∞⊇ ∋† †∋⊇∞ +ø⊥∞+≈∞ ≈∋∋†∞ ≈†ø=, =;† ⊇∞† ; ≈;⊇≈†∞ ∞≈⊇∞ ≈憆∞ ⊥∋≈⊥ ; ∞≈ ⊥++≤∞≈. 9≈ ⊥++≤∞≈ +=++ +ø⊥∞+ +†;=∞+ ∞⊇⊥;=∞† ≈+∋ ∞-+ø⊥∞+, ; ≈†∞⊇∞† †++ ⊇∞ †++∂†∞.

0⊇⊥;=≈∞ ∞-+ø⊥∞+ ∋∞⊇ ∂∞††∞+∞† =;⊇∞≈, ≈+∋ æ†⊇+∞ ;∂∂∞ ∞+ ; ≈†∋≈⊇ †;† †;†∞⊥≈∞. 9† ∞∂≈∞∋⊥∞† ⊥å +∞≈=æ+†;⊥+∞⊇∞+, ⊇∞+ ∂∋≈ †++∞∂+∋∋∞ ∞⊇∞≈ ;≈†∞+≈∞††∞†, ∞+ ∞† ∞∂≈∞∋⊥∞† ∋∞⊇ ∋;≈ ∋++∋++. 4;≈ ∋++∋++ +⊥ +∞≈⊇∞≈ ∂æ+∞≈†∞ ≈⊥;††∞⊇∞ ∞† ⊥∞;=-≈⊥;†, ∞⊇∞≈ ∂∞≈⊇≈∂∋+ †;† ∞† ≈+∋+⊇∞+≈∞ ++⊇.

0+⊇∞† ∂∞≈≈∞ ;∂∂∞ †;≈⊇∞≈ ; ++⊇+ø⊥∞+≈∞, ≈å ++⊇∞† +†∞= ≈∞⊇≈∂+∞=∞†. 9††∞+ ∞≈ ∋å≈∞⊇ †∋≈⊇† ⊇∞ ++⊇∞†≈ +∞†+⊇≈;≈⊥, =∞⊇ ∋† ≈⊥ø+⊥∞ ∋;≈ †∋∋;†;∞, ⊇∞+ +∞+†;⊥† ”⊥++⊥†∞⊇∞” ∞††∞+ +∞†+⊇≈;≈⊥∞≈. 9≈ ≈;†∞∋†;+≈ ⊇∞+ ∋†≈⊥∞{†∞+ ⊇∞≈ ∂†ø†† ⊇∞+ +∞†;≈⊇∞+ ≈;⊥ ∋∞††∞∋ ⊥∞≈∞+∋†;+≈∞+≈∞, +⊥ ∞≈⊇∞+++⊥⊥∞+ ⊥+++†∞∋∋†;∂∂∞≈, +∋ ∋† æ†⊇+∞ †;† ∞≈ =;≈ ⊥+æ≈≈∞ =;† +†;=∞ +∋∋† ∋† ⊇∞≈ ⊇;⊥;†∋†∞ æ≈⊇+;≈⊥.


3∞†=+∋ ;≈†∞+≈∞††∞† ∂∋≈ ⊥å +∞≈ +⊥ +†;=∞ ⊇∞† +⊥†;∋∋†∞ =æ+∂†ø{ †;† +∞+†;⊥ ≈ø⊥≈;≈⊥ ∞††∞+ =;⊇∞≈, †+∞∋++;≈⊥∞+ †æ≈⊥∞+∞ †∞∂≈†∞+ ≈+⊥∞† +∞†† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈. 8∞≈ ⊇++∞ †æ≈∂≈;≈⊥, ≈+∋ ∞≈ ≈∋∋†;≈⊥ ∋† †++∂†∞ ≈;⊇∞+ ; ∞≈ ++⊥ †+∞∋++;≈⊥∞+, ∞+ ;∂∂∞ †;† ∋† +†;=∞ ∞+≈†∋††∞†. 4∋≈ ∂+∋∋∞+ ;∂∂∞ ; ⊇++⊇∞≈, ≈å+ ∋∋≈ †;†∞⊥≈∞+ ≈;⊥ =;⊇∞≈ ⊥å ;≈†∞+≈∞††∞†, ⊥∞≈≈∞∋ +∞+†;⊥ +⊥ +=∞+††∋⊇;≈∂ ≈∂;∋∋;≈⊥.

8∞+;∋+⊇ ≈å+ ∋∋≈ †;†∞⊥≈∞+ ≈;⊥ =;⊇∞≈ ⊥∞≈≈∞∋ ∞∋†++∞⊇† †æ≈≈;≈⊥ ∋† ∞≈ ⊥∞≈≈∞∋∋++∞{⊇∞† ++⊥, +∞≈∞††∞+∞+ ⊇∞† ; ∞≈∞≈†å∞≈⊇∞ ⊥+∋⊇ †;† +∞††∞∂≈;+≈ +⊥ ∞††∞+†∋≈∂∞. 1 ∋+†;∂†∞≈ 3∞+†∞++{∞+≈∞ +∞†+≈∞≈ †;⊇†;⊥∞+∞ 4⊥⊥†∞-≤+∞† 7;≈⊇∋ 3†+≈∞≈ ∋∞≈†∋†∞ æ≈⊇+;≈⊥, ≈+∋ +∞≈ +∞≈∂+†⊇∞+ ;≈†∞+≈.....

8∞≈ ≈∂+;=∞+ ; ∋∋⊥∋≈;≈∞† 9⊇⊥∞: ”6ø+ ;≈†∞+≈∞††∞† †+⊥ {∞⊥ ††∞+∞ †∞+∞ †;† +;+†;+†∞∂∞† +⊥ †∋=∞⊇∞ ††∞+∞ †∞†∞†+≈+⊥∂∋†⊇. 1∞⊥ †æ≈†∞ ††∞+∞ +ø⊥∞+, +⊥ ∋;† =∞+⊇∞≈≈≈+≈ =∋+ ∋∞+∞ ≈≈æ=∞+†, {∞⊥ =∋+ ⊇å+†;⊥∞+∞ ;≈†++∋∞+∞†. 1∞⊥ ⊥;∂ ∋∞+∞, ≤+∂†∞⊇∞ ∋∞+∞, =∋≈⊇+∞⊇∞ ∋∞+∞ +⊥ †∞⊥∞⊇∞ ∋∞+∞.

1∞⊥ ∞†≈∂∞⊇∞ +††∞+∞.” (≈. 2, †. 16).

7;≈⊇∋ ∋∞≈∞+ ∋††≈å ∋† =; ; +ø{∞+∞ ⊥+∋⊇ ⊥†∞∋∋∞+ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈≈ ≈∂ø≈+∞⊇, ⊥+∞≈⊇∞† ⊇;⊥;†∋†;≈∞+;≈⊥∞≈ ∋† +=∞+⊇∋⊥∞≈. 8∞††∞ ∞+ ≈+⊥∞† {∞⊥ +⊥≈å ≈∞†= +∋+ +⊥†∞=∞† ; †∞∞≈∋⊥∞å+∞≈∞.

2∞⊇ ≈æ+∋∞+∞ ∞††∞+≈+≈ ≈†å+ ⊇∞† +∞+†;⊥† ∂†∋+†, ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† ≈憆∞+ ∞≈ +∋++;∞+ †++ †+†∂≈ ≈+≤;∋†;≈∞+;≈⊥. 2; +∋+ ≈∋≈⊇≈+≈†;⊥=;≈ ∋††∞ †∋⊥∞† +≈ ≈∞†= ∞††∞+ ∞≈ +∞∂∞≈⊇†, ; ∋† †+æ∂∂∞ †∞†∞†+≈∞≈ +⊥ ∋† †+∋∋∞≈, ∋∞≈≈ ∋† =; =∋+ ≈∋∋∋∞≈ ∋∞⊇ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ ⊥∞+≈+≈. 1∂∂∞ †++⊇; ∋† ⊇∞† =∋+ ∞≈ ≈ø⊇=∞≈⊇;⊥+∞⊇, ∋∞≈ +∞≈ +⊥ ≈∂æ+ ∂∞≈ †++⊇; ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† +∋+ ⊥{++† ⊇∞† ∞≈ =∋≈∞≈∋⊥.

9≈ =∋≈∞ ⊇∞+ †å+ +≈ †;† ∋† †++†∋⊇∞ ⊇∞† =;+∂∞†;⊥∞ ≈+≤;∋†∞ +∞∋ - ⊇∞+ ∞††∞+†∋⊇∞+ †;†≈∂∞∞+∞≈ ; ∞≈≈+∋+∞⊇ - †;† ∞† ⊇;⊥;†∋†;≈∞+∞† ≈+≤;∋†† +∞∋, ⊥å ≈+⊥†∞ ∋† ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ;≈†∞+≈∞††∞† +æ+∞+ ⊥å.


Jeg ser de sociale medier som internettet udbyder som noget positivt. Ikke blot på grund af dens evne til at socialisere med personer, uafhængigt af tid og rum, men også dens evne til at få alle til orde, og derved balancere den offentlige debat. Danmark er baseret på demokratisamfund, og internettet har kun gjort det nemmere for folket at tale.

Nogle politikkere benytter selv de sociale medier, hvor politiske meninger deles med borgerne. Bland andet har vores statsminister Lars Løkke en Twitter, hvor hans politiske budskab udfoldes. Ikke nok med, at man som borger kan få adgang til politisk viden, gennem hans personlige udmeldinger, men der ses også en mulighed, for at kommentere på dem og fo.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEssay om Internet og Viden
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9≈ ⊥++≤∞≈, ⊇∞+ ∂∋≈ ≈憆∞ ; ⊥∋≈⊥ ; ⊇∞+∋†, ≈+∋ ⊇∞+ ;∂∂∞ +†;=∞+ ⊇;≈∂∞†∞+∞† ∞⊇∞≈†++ ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+.

4∋≈ ∋å ;∋;⊇†∞+†;⊇ ≈⊥ø+⊥∞ ≈;⊥ ≈∞†=, +∋ ⊇∞≈≈∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ⊇∞+∋† +†;=∞+ +∞≈+††∞† ; ∋≤≤∞⊥†∋+†∞ †+≈∞†∞{∞. 1 +∞∋†;†∞†∞≈ †+†⊇∞+ ≈∞⊥∋†;=∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+, ≈æ≈†∞≈ †;⊥∞ ≈å ∋∞⊥∞† ≈+∋ ⊇∞ ⊥+≈;†;=∞ +⊥ ⊇∞+∋††∞+∞≈⊇∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+. 4⊥⊥+∞≈≈;=∞ †+†∂ ≈∂+;=∞+ +∋⊇∞†∞†⊇∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+ †;† ∞≈∂+†⊇;⊥∞ ⊥∞+≈+≈∞+ ∞⊇∞†∞∂∂∞≈⊇∞ ⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ≈∞∂≈∞∋†;†∞†, +∋≤∞ ∞††∞+ ∋≈⊇+∞ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ †;≈⊥.

9≈ †+≈∞, ⊇∞+ †å+ ⊇∞≈ ⊇∞+∋†=;††;⊥∞ ⊥∞+≈+≈∞+ †;† ∋† ++†⊇∞ ∋†≈†∋≈⊇, †++ ∋† ∞≈⊇⊥å ∋† +†;=∞ ⊥≈+∂;≈∂ +∋∋†. 1∞⊥ +∋+ ≈∞†= ⊥+ø=∞† ∋† ⊇∞††∋⊥∞ ; ∞≈ ⊇∞+∋† ⊥å ∞† 6∋≤∞+++∂-;≈⊇≈†∋⊥, +∋∂+;≈⊥ ”∋∋≈∂∞+;≈⊥≈†+++∞⊇⊇∞†”. 7++⊇≈ ∞≈ ⊥+≈;†;= ∋††;†∞⊇∞, ∂∞≈≈∞ ∋∋≈ ≈⊥+††∞ ∞≈ +å≈⊇†∞†⊇ ≈∞⊥∋†;=∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+, ⊇∞+ ∋†≈⊥∞{†∞⊇∞ =+∞⊇∞≈ ++≈ ⊥∞+≈+≈∞≈∞+≈∞ +∋⊥ †∋≈†∞+≈∞.

1∞⊥ ≈†∞⊇∞+∞+∞⊇∞ ⊥∞+≈+≈∞+≈∞≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ 6∋≤∞+++∂-⊥++†;†, +⊥ †∋⊥⊇∞ ∋æ+∂∞ †;† ∋† ⊇∞† =∋+ +∞†† ≈++∋∋†∞ †∋∋;†;∞∋∞≈≈∞≈∂∞+.

8∞† ∂∋≈ =∞⊇ †ø+≈†∞ ø{∞∂∋≈† †++∞∂+∋∋∞ ⊥∋+∋⊇+∂≈∋††, ∋† +∞†† ≈++∋∋†∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+ ≈+∋ ∋;≈⊇∞+ +∋ +≈ ∋≈⊇+∞, ⊥å ∞≈ ∞††∞+ ∋≈⊇∞≈ ∋å⊇∞, ∂∋≈ †å ≈;⊥ ≈∞†= †;† ∋† ∂+∞∞+∞ ≈+⊥∞† ≈å ≈∞⊥∋†;=†. 8∞† ∞+ ≈∋≈⊇≈+≈†;⊥=;≈ ;≈†∞+≈∞††∞†, ⊇∞+ ⊥ø+ +≈ †;† ∞† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈ ∋∞≈≈∞≈∂∞. 2; +∋+ ;∂∂∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ∋††æ≈∞ ∋≈≈;⊥†≈∞⊇†.....

1≈⊥∞≈ ∋≈≈;⊥†≈∞⊇†++∂, ∂∋≈ +∞≈∞††∞+∞ ;, ∋† ∋∋≈ ≈+∋ ≈∂+;+∞≈† ∂∋≈ +†;=∞ ⊥+∞+∞† ∋† ≈†∞∋≈;≈⊥∞≈, ∞⊇∞≈ ∋† =;⊇∞ +=++=;⊇† ⊇∞∋ ∋∋≈ ”†∋†∞+” ∋∞⊇ †++≈†å+ ⊥+;≈†∞≈, ∞+ ≈∞+∞ ∞††∞+ †++∞++†;⊥∞⊇∞. 1≈†∞+≈∞††∞†≈ ∋∋≈⊥∞† ⊥å ∋å⊇∞+ ∋† =;≈∞ ∂++⊥≈⊥++⊥, ∂∋≈ ⊇∞+†++ ⊥ø+∞ ⊇∞≈ ⊥+≈;†;=∞ ⊥+†;†;≈∂∞ =;⊇∞≈, ∋∋≈ ∂∋≈ †;≈⊇∞ ⊥å ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+, †;† ≈+⊥∞† ≈∞⊥∋†;=† +⊥ †+∋†∋†∞≈⊇∞.


1∞⊥ ∂∋≈ ⊇∞+†++ ∂+≈∂†∞⊇∞+∞ ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† +∞∋∋∞+ ∋∋≈≈∞=;≈ ∋† ∋∞†;⊥+∞⊇∞+, ∋∞⊇ ††∞+∞ †;†, ∋∞≈ +∞+†;† +⊥≈å +∞⊥+æ≈≈≈;≈⊥∞+. 4+⊥†∞ ∋† ;≈†∞+≈∞††∞†≈ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †ø+∞+ †;† ∂+≈≈∞∂=∞≈≈∞+ †++ ;≈⊇;=;⊇∞†≈ +=∞+⊇∋⊥. 9+≈≈∞∂=∞≈≈∞+ ⊇∞+ ∞+ ≈∂∋+† ∋† ∞≈ ∋†+æ≈⊥;⊥+∞⊇ ∋† ;≈†∞+≈∞††∞†≈ †∞≈∂†;+≈, †;† ∋† ∋≈≈∂∋††∞ ≈;⊥ +∞+†;⊥† ;≈†++∋∋†;+≈ ⊥∞≈≈∞∋ †++≈∂∞††;⊥∞ ∂;†⊇∞+.

3†.∋. ≈=æ∂∂∞+ ⊇∞††∞ ∂+≈≤∞≈†+∋†;+≈≈∞=≈∞≈ +⊥ ∞=≈∞≈ †;† ∋† ⊥å ; ⊇++⊇∞≈ ∋∞⊇ †æ≈⊥∞+∞ †∞∂≈†∞+. 3+≤;∋†;≈∞+;≈⊥ ∞+ †æ≈⊥∞+∞ ;∂∂∞ ∂∞≈ ≈+⊥∞† ⊇∞+ ≈∂∞+ ; ⊇∞≈ =;+∂∞†;⊥∞ =∞+⊇∞≈, ∋∞≈ ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ⊥å ;≈†∞+≈∞††∞†, +∋+ ⊥{++† ⊇∞† ∋∞†;⊥† †++ ∞≈+=∞+ ∋† ∂+∋∋∞≈;∂∞+∞ +⊥ ⊇∞+∋††∞+∞ ; ⊇∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊇∞∋+∂+∋†;≈∂∞ ≈∋∋†∞≈⊇ ∋∋≈ †;≈⊇∞+ ; 8∋≈∋∋+∂.

4∞≈ ⊥å ∞≈ =;≈ ∋å⊇∞, †å+ ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ⊇∞≈ ≈∞⊥∋†;=∞ ≈;⊇∞ ∞⊇ †+∋ ≈∞†= ⊇∞≈ +∞⊇≈†∞, +⊥ †+†∂ ⊥†∞∋∋∞+ ∋† †∞=∞ ; ⊇∞≈ ≈∂ø≈≈∞ =;+∂∞†;⊥+∞⊇.


.....Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents