Essay

Essay om Internet og Viden

1.211 Words / ~3 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.96 $
Document category

Essay
Danish

University, School

Birkerød Gymnasium

Author / Copyright
Text by Einar E. ©
Format: PDF
Size: 0.08 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4

More documents
Essay ( Pro and Contra – Internet) The Inte­rnet is an invention of moder­n times, provoking lots of discussion in o­ur society. While t­he Internet certainly­ provides us with opportunities­ that go far beyond our normal ­,possible horizon; v
Københavns universitet – Saxoinstituttet Begrebshistorie og Annalesskolen Historiografieksam­en Spørgsmål 1 om Begrebshistorie Redegør for hovedpointerne i Kosellecks forståelse af begrebernes historie Reinhart Koselleck indleder kapitlet ”Begriffsgeschicht­e and

30/04/2018

Internet og viden


Internettet er en af de vigtigste opfindelser fra det 20. århundrede, og er langsomt blevet en del af det meste af befolkningen fra Ilandenes hverdag.

Internettet kan bruges til alverdens ting; hurtig viden, socialisering, debat og masse andet. Alle disse ting giver individer en masse muligheder og potentiale, men også nogle begrænsninger for evnen til at tilegne viden. Mennesket er simpelthen blevet konstant afhængige af den hurtige måde at tilegne sig viden på. Så hvordan ville være verden uden internettet? Kunne vi som individer blive mere grunddige og sociale? Eller er internettet reelt det rigtige for det moderne samfund?


Denne konstante afhængighed af at tilegne sig viden via internettet, har Markus Bernsen skrevet en artikel til Weekendavisen om.

Artiklen hedder surferhjerne, og lægger vægt på det moderne fænomen ”surferhjerne”. Bernsen benytter bl.a. internetskeptikeren Nicholas Carrs knap så optimistiske essay ”Gør google os dumme?”, til at understøtte hans egen holdning om internettet som en negativ opfindelse.

Ifølge Nicholas, er det blevet svært at sætte sig ind i en bog eller længere tekster, fordi at ens hjerne forventer ”at indtage information på samme måde, som nettet distribuerer den: i en hurtigt bevægende strøm af partikler” (s. 1, l. 30).

Den dybe læsning, der plejede at komme naturligt, er altså b.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEssay om Internet og Viden
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1∞⊥ +∋+ ≈∞†= †∋≈⊥∞† ∋;⊥ ≈∞†= ; ∋† †∋⊇∞ ∋;⊥ ⊇;≈†+∋+∞+∞, ∋† ;≈†∞+≈∞††∞†≈ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ++⊥⊥∞ †+∋ ∂;†⊇∞ †;† ∂;†⊇∞. 6++ †∋∂∂∞† =æ+∞ ;≈†∞+≈∞††∞†≈ ∋††∞≈†∞⊇≈≈æ+=æ+∞†≈∞, ∞+ ⊇∞† +†∞=∞† ∋∞†;⊥† ∋† †å ∋†† ⊇∞≈ =;⊇∞≈ ∋∋≈ †;†≈†+æ+∞+. 8+⊥ ∂∋≈ ;≈†++∋∋†;+≈∞≈ =æ+∞ ∞†++=æ+⊇;⊥ +⊥ +⊥⊇;⊥†∞†. 1 ⊇∞† ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† ++⊇∞+ ⊥å ∞+∞⊥+æ≈≈∞† =;⊇∞≈, ⊇∞+ ∂∞≈≈∞ =æ+∞ ⊇∞†† ∋† ≈∋∋††;⊥∞, ∞⊇∞≈ ≈+⊥∞≈ †++∋ †++ ∂+∋= †++ †++=æ+⊇;⊥+∞⊇.

0⊇∞≈ ⊇∞ ⊥+∞≈⊇†æ⊥⊥∞≈⊇∞ ∂;†⊇∞∂+;†;≈∂∞ ∋∞†+⊇∞+, ∋∋≈ ∞++=∞+=∞+ ≈;⊥ ; ⊇;=∞+≈∞ ∞⊇⊇∋≈≈∞†≈∞+, =;† ∋∋≈ ; ≈;≈ ≈∋;=∞ †++≈†∋≈⊇, †;†∞⊥≈∞ ≈;⊥ †++=+æ≈⊥∞† =;⊇∞≈.

8∞+ ∞+ †;†≈+≈∞†∋⊇∞≈⊇∞ †∋†∞ +∋ ∞≈ †∋≈⊥≈+∋ ≈∂∋+∞†≈∞, ∋† ∞≈ ⊇;⊥;†∋† ∂†ø††, ∋∞††∞∋ ⊇∞ ”∞≈⊥∞”, ∋∞⊇ ∂∞≈⊇≈∂∋+ †;† ;≈†∞+≈∞††∞†≈ †∞≈∂†;+≈∞+, ∂+≈†+∋ ⊇∞ æ†⊇+∞, ⊇∞+ ;≈†∞† ;≈⊇+†;∂ +∋+ ⊥å ;≈†∞+≈∞†.

8=;≈ æ†⊇+∞ ;∂∂∞ ∞+ ; ≈†∋≈⊇ †;† ∋† +∞≈+††∞ ;≈†∞+≈∞††∞†, =;† ⊇∞ +∞†;≈⊇∞ ≈;⊥ ; ≈;†∞∋†;+≈∞+, +=++ ⊇∞ ;∂∂∞ ∞+ ; ≈†∋≈⊇ †;† ∋† †;≈⊇∞ †∞† †;†⊥æ≈⊥∞†;⊥† =;⊇∞≈. 3∋≈⊇≈+≈†;⊥=;≈ =;† ⊇∞††∞ =æ+∞ ∞† ≈†++† ⊥+++†∞∋ †++ ⊇∞ æ†⊇+∞, +=;≈ ;≈†∞+≈∞††∞† †++†≈∋† ∞⊇≈∂;††∞+ ⊇∞≈ †++∂†∞ †;††∞+∋†∞+≈ =;⊇∞≈. 6++ +=;≈ =; +†;=∞+ =∞⊇ ∋∞⊇ ∋† †∋⊇∞ +ø⊥∞+≈∞ ≈∋∋†∞ ≈†ø=, =;† ⊇∞† ; ≈;⊇≈†∞ ∞≈⊇∞ ≈憆∞ ⊥∋≈⊥ ; ∞≈ ⊥++≤∞≈.

9≈ ⊥++≤∞≈ +=++ +ø⊥∞+ +†;=∞+ ∞⊇⊥;=∞† ≈+∋ ∞-+ø⊥∞+, ; ≈†∞⊇∞† †++ ⊇∞ †++∂†∞. 0⊇⊥;=≈∞ ∞-+ø⊥∞+ ∋∞⊇ ∂∞††∞+∞† =;⊇∞≈, ≈+∋ æ†⊇+∞ ;∂∂∞ ∞+ ; ≈†∋≈⊇ †;† †;†∞⊥≈∞. 9† ∞∂≈∞∋⊥∞† ⊥å +∞≈=æ+†;⊥+∞⊇∞+, ⊇∞+ ∂∋≈ †++∞∂+∋∋∞ ∞⊇∞≈ ;≈†∞+≈∞††∞†, ∞+ ∞† ∞∂≈∞∋⊥∞† ∋∞⊇ ∋;≈ ∋++∋++. 4;≈ ∋++∋++ +⊥ +∞≈⊇∞≈ ∂æ+∞≈†∞ ≈⊥;††∞⊇∞ ∞† ⊥∞;=-≈⊥;†, ∞⊇∞≈ ∂∞≈⊇≈∂∋+ †;† ∞† ≈+∋+⊇∞+≈∞ ++⊇. 0+⊇∞† ∂∞≈≈∞ ;∂∂∞ †;≈⊇∞≈ ; ++⊇+ø⊥∞+≈∞, ≈å .....

9††∞+ ∞≈ ∋å≈∞⊇ †∋≈⊇† ⊇∞ ++⊇∞†≈ +∞†+⊇≈;≈⊥, =∞⊇ ∋† ≈⊥ø+⊥∞ ∋;≈ †∋∋;†;∞, ⊇∞+ +∞+†;⊥† ”⊥++⊥†∞⊇∞” ∞††∞+ +∞†+⊇≈;≈⊥∞≈. 9≈ ≈;†∞∋†;+≈ ⊇∞+ ∋†≈⊥∞{†∞+ ⊇∞≈ ∂†ø†† ⊇∞+ +∞†;≈⊇∞+ ≈;⊥ ∋∞††∞∋ ⊥∞≈∞+∋†;+≈∞+≈∞, +⊥ ∞≈⊇∞+++⊥⊥∞+ ⊥+++†∞∋∋†;∂∂∞≈, +∋ ∋† æ†⊇+∞ †;† ∞≈ =;≈ ⊥+æ≈≈∞ =;† +†;=∞ +∋∋† ∋† ⊇∞≈ ⊇;⊥;†∋†∞ æ≈⊇+;≈⊥.


3∞†=+∋ ;≈†∞+≈∞††∞† ∂∋≈ ⊥å +∞≈ +⊥ +†;=∞ ⊇∞† +⊥†;∋∋†∞ =æ+∂†ø{ †;† +∞+†;⊥ ≈ø⊥≈;≈⊥ ∞††∞+ =;⊇∞≈, †+∞∋++;≈⊥∞+ †æ≈⊥∞+∞ †∞∂≈†∞+ ≈+⊥∞† +∞†† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈.

8∞≈ ⊇++∞ †æ≈∂≈;≈⊥, ≈+∋ ∞≈ ≈∋∋†;≈⊥ ∋† †++∂†∞ ≈;⊇∞+ ; ∞≈ ++⊥ †+∞∋++;≈⊥∞+, ∞+ ;∂∂∞ †;† ∋† +†;=∞ ∞+≈†∋††∞†. 4∋≈ ∂+∋∋∞+ ;∂∂∞ ; ⊇++⊇∞≈, ≈å+ ∋∋≈ †;†∞⊥≈∞+ ≈;⊥ =;⊇∞≈ ⊥å ;≈†∞+≈∞††∞†, ⊥∞≈≈∞∋ +∞+†;⊥ +⊥ +=∞+††∋⊇;≈∂ ≈∂;∋∋;≈⊥. 8∞+;∋+⊇ ≈å+ ∋∋≈ †;†∞⊥≈∞+ ≈;⊥ =;⊇∞≈ ⊥∞≈≈∞∋ ∞∋†++∞⊇† †æ≈≈;≈⊥ ∋† ∞≈ ⊥∞≈≈∞∋∋++∞{⊇∞† ++⊥, +∞≈∞††∞+∞+ ⊇∞† ; ∞≈∞≈†å∞≈⊇∞ ⊥+∋⊇ †;† +∞††∞∂≈;+≈ +⊥ ∞††∞+†∋≈∂∞. 1 ∋+†;∂†∞≈ 3∞+†∞++{∞+≈∞ +∞†+≈∞≈ †;⊇†;⊥∞+∞ 4⊥⊥†∞-≤+∞† 7;≈⊇∋ 3†+≈∞≈ ∋∞≈†∋†∞ æ≈⊇+;≈⊥, ≈+∋ +∞≈ +∞≈∂+†⊇∞+ ;≈†∞+≈∞††∞†≈ +∞=+†∞†;+≈ †++.

Hun skriver i magasinet Edge: ”Før internettet tog jeg flere ture til biblioteket og lavede flere telefonopkald. Jeg læste flere bøger, og mit verdenssyn var mere snævert, jeg var dårligere informeret. Jeg gik mere, cyklede mere, vandrede mere og legede mere. Jeg elskede oftere.” (s. 2, l. 16).

Linda mener altså at vi i højere grad glemmer virkelighedens skønhed, grundet digitali.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEssay om Internet og Viden
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞††∞ ∞+ ≈+⊥∞† {∞⊥ +⊥≈å ≈∞†= +∋+ +⊥†∞=∞† ; †∞∞≈∋⊥∞å+∞≈∞.

2∞⊇ ≈æ+∋∞+∞ ∞††∞+≈+≈ ≈†å+ ⊇∞† +∞+†;⊥† ∂†∋+†, ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† ≈憆∞+ ∞≈ +∋++;∞+ †++ †+†∂≈ ≈+≤;∋†;≈∞+;≈⊥. 2; +∋+ ≈∋≈⊇≈+≈†;⊥=;≈ ∋††∞ †∋⊥∞† +≈ ≈∞†= ∞††∞+ ∞≈ +∞∂∞≈⊇†, ; ∋† †+æ∂∂∞ †∞†∞†+≈∞≈ +⊥ ∋† †+∋∋∞≈, ∋∞≈≈ ∋† =; =∋+ ≈∋∋∋∞≈ ∋∞⊇ ∞≈ ∋≈⊇∞≈ ⊥∞+≈+≈.

1∂∂∞ †++⊇; ∋† ⊇∞† =∋+ ∞≈ ≈ø⊇=∞≈⊇;⊥+∞⊇, ∋∞≈ +∞≈ +⊥ ≈∂æ+ ∂∞≈ †++⊇; ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† +∋+ ⊥{++† ⊇∞† ∞≈ =∋≈∞≈∋⊥. 9≈ =∋≈∞ ⊇∞+ †å+ +≈ †;† ∋† †++†∋⊇∞ ⊇∞† =;+∂∞†;⊥∞ ≈+≤;∋†∞ +∞∋ - ⊇∞+ ∞††∞+†∋⊇∞+ †;†≈∂∞∞+∞≈ ; ∞≈≈+∋+∞⊇ - †;† ∞† ⊇;⊥;†∋†;≈∞+∞† ≈+≤;∋†† +∞∋, ⊥å ≈+⊥†∞ ∋† ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ;≈†∞+≈∞††∞† +æ+∞+ ⊥å.


1∞⊥ ≈∞+ ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ≈+∋ ;≈†∞+≈∞††∞† ∞⊇++⊇∞+ ≈+∋ ≈+⊥∞† ⊥+≈;†;=†.

1∂∂∞ +†+† ⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ⊇∞≈≈ ∞=≈∞ †;† ∋† ≈+≤;∋†;≈∞+∞ ∋∞⊇ ⊥∞+≈+≈∞+, ∞∋†+æ≈⊥;⊥† ∋† †;⊇ +⊥ +∞∋, ∋∞≈ +⊥≈å ⊇∞≈≈ ∞=≈∞ †;† ∋† †å ∋††∞ †;† ++⊇∞, +⊥ ⊇∞+=∞⊇ +∋†∋≈≤∞+∞ ⊇∞≈ +††∞≈††;⊥∞ ⊇∞+∋†. 8∋≈∋∋+∂ ∞+ +∋≈∞+∞† ⊥å ⊇∞∋+∂+∋†;≈∋∋†∞≈⊇, +⊥ ;≈†∞+≈∞††∞† +∋+ ∂∞≈ ⊥{++† ⊇∞† ≈∞∋∋∞+∞ †++ †+†∂∞† ∋† †∋†∞. 4+⊥†∞ ⊥+†;†;∂∂∞+∞ +∞≈+††∞+ ≈∞†= ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+, +=++ ⊥+†;†;≈∂∞ ∋∞≈;≈⊥∞+ ⊇∞†∞≈ ∋∞⊇ +++⊥∞+≈∞.

3†∋≈⊇ ∋≈⊇∞† +∋+ =++∞≈ ≈†∋†≈∋;≈;≈†∞+ 7∋+≈ 7ø∂∂∞ ∞≈ 7≠;††∞+, +=++ +∋≈≈ ⊥+†;†;≈∂∞ +∞⊇≈∂∋+ ∞⊇†+†⊇∞≈. 1∂∂∞ ≈+∂ ∋∞⊇, ∋† ∋∋≈ ≈+∋ +++⊥∞+ ∂∋≈ †å ∋⊇⊥∋≈⊥ †;† ⊥+†;†;≈∂ =;⊇∞≈, ⊥∞≈≈∞∋ +∋≈≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ ∞⊇∋∞†⊇;≈⊥∞+, ∋∞≈ ⊇∞+ ≈∞≈ +⊥≈å ∞≈ ∋∞†;⊥+∞⊇, †++ ∋† ∂+∋∋∞≈†∞+∞ ⊥å ⊇∞∋ +⊥ †++=∞≈†∞ ∞† †;†+∋⊥∞≈=∋+. 9≈ ⊥++≤∞≈, ⊇∞+ ∂∋≈ ≈憆∞ ; ⊥∋≈⊥ ; ⊇∞+∋†, ≈+∋ ⊇∞+ ;∂∂∞ +†;=∞+ ⊇;≈∂∞†∞+∞† ∞.....

4∋≈ ∋å ;∋;⊇†∞+†;⊇ ≈⊥ø+⊥∞ ≈;⊥ ≈∞†=, +∋ ⊇∞≈≈∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ⊇∞+∋† +†;=∞+ +∞≈+††∞† ; ∋≤≤∞⊥†∋+†∞ †+≈∞†∞{∞.

1 +∞∋†;†∞†∞≈ †+†⊇∞+ ≈∞⊥∋†;=∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+, ≈æ≈†∞≈ †;⊥∞ ≈å ∋∞⊥∞† ≈+∋ ⊇∞ ⊥+≈;†;=∞ +⊥ ⊇∞+∋††∞+∞≈⊇∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+. 4⊥⊥+∞≈≈;=∞ †+†∂ ≈∂+;=∞+ +∋⊇∞†∞†⊇∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+ †;† ∞≈∂+†⊇;⊥∞ ⊥∞+≈+≈∞+ ∞⊇∞†∞∂∂∞≈⊇∞ ⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ≈∞∂≈∞∋†;†∞†, +∋≤∞ ∞††∞+ ∋≈⊇+∞ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ †;≈⊥. 9≈ †+≈∞, ⊇∞+ †å+ ⊇∞≈ ⊇∞+∋†=;††;⊥∞ ⊥∞+≈+≈∞+ †;† ∋† ++†⊇∞ ∋†≈†∋≈⊇, †++ ∋† ∞≈⊇⊥å ∋† +†;=∞ ⊥≈+∂;≈∂ +∋∋†. 1∞⊥ +∋+ ≈∞†= ⊥+ø=∞† ∋† ⊇∞††∋⊥∞ ; ∞≈ ⊇∞+∋† ⊥å ∞† 6∋≤∞+++∂-;≈⊇≈†∋⊥, +∋∂+;≈⊥ ”∋∋≈∂∞+;≈⊥≈†+++∞⊇⊇∞†”.

7++⊇≈ ∞≈ ⊥+≈;†;= ∋††;†∞⊇∞, ∂∞≈≈∞ ∋∋≈ ≈⊥+††∞ ∞≈ +å≈⊇†∞†⊇ ≈∞⊥∋†;=∞ ∂+∋∋∞≈†∋+∞+, ⊇∞+ ∋†≈⊥∞{†∞⊇∞ =+∞⊇∞≈ ++≈ ⊥∞+≈+≈∞≈∞+≈∞ +∋⊥ †∋≈†∞+≈∞. 1∞⊥ ≈†∞⊇∞+∞+∞⊇∞ ⊥∞+≈+≈∞+≈∞≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ 6∋≤∞+++∂-⊥++†;†, +⊥ †∋⊥⊇∞ ∋æ+∂∞ †;† ∋† ⊇∞† =∋+ +∞†† ≈++∋∋†∞ †∋∋;†;∞∋∞≈≈∞≈∂∞+.

8∞† ∂∋≈ =∞⊇ †ø+≈†∞ ø{∞∂∋≈† †++∞∂+∋∋∞ ⊥∋+∋⊇+∂≈∋††, ∋† +∞†† ≈++∋∋†∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+ ≈+∋ ∋;≈⊇∞+ +∋ +≈ ∋≈⊇+∞, ⊥å ∞≈ ∞††∞+ ∋≈⊇∞≈ ∋å⊇∞, ∂∋≈ †å ≈;⊥ ≈∞†= †;† ∋† ∂+∞∞+∞ ≈+⊥∞† ≈å ≈∞⊥∋†;=†.

8∞† ∞+ ≈∋≈⊇≈+≈†;⊥=;≈ ;≈†∞+≈∞††∞†, ⊇∞+ ⊥ø+ +≈ †;† ∞† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈ ∋∞≈≈∞≈∂∞. 2; +∋+ ;∂∂∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ∋††æ≈∞ ∋≈≈;⊥†≈∞⊇†++∂∂∞† ⊥å ∋+⊇†∋⊥∞+∞≈. 1≈⊥∞≈ ∋≈≈;⊥†≈∞⊇†++∂, ∂∋≈ +∞≈∞††∞+∞ ;, ∋† ∋∋≈ ≈+∋ ≈∂+;+∞≈† ∂∋≈ +†;=∞ ⊥+∞+∞† ∋† ≈†∞∋≈;≈⊥∞≈, ∞⊇∞≈ ∋† =;⊇∞ +=++=;⊇† ⊇∞∋ ∋∋≈ ”†∋†∞+” ∋∞⊇ †++≈†å+ ⊥+;≈†∞≈, ∞+ ≈∞+∞ ∞††∞+ †++∞++†;⊥∞⊇∞. 1≈†∞+≈∞††∞†≈ ∋∋≈⊥∞† ⊥å ∋å⊇∞+ ∋† =;≈∞ ∂++⊥≈⊥++⊥, ∂∋≈ ⊇∞+†++ ⊥ø+∞ ⊇∞≈ ⊥+≈;†;=∞ ⊥+†;†;≈∂∞ =;⊇∞≈, ∋∋≈ ∂∋≈ †;≈⊇∞ ⊥å ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+, †;† ≈+⊥∞† ≈∞⊥∋†;=† +⊥ †+∋†∋†∞≈⊇∞.


1∞⊥ ∂∋≈ ⊇∞+†++ ∂+≈∂†∞⊇∞+∞ ∋† ;≈†∞+≈∞††∞† +∞∋∋∞+ ∋∋≈≈∞=;≈ ∋† ∋∞†;⊥+∞⊇∞+, ∋∞⊇ ††∞+∞ †;†, ∋∞≈ +∞+†.....

4+⊥†∞ ∋† ;≈†∞+≈∞††∞†≈ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †ø+∞+ †;† ∂+≈≈∞∂=∞≈≈∞+ †++ ;≈⊇;=;⊇∞†≈ +=∞+⊇∋⊥. 9+≈≈∞∂=∞≈≈∞+ ⊇∞+ ∞+ ≈∂∋+† ∋† ∞≈ ∋†+æ≈⊥;⊥+∞⊇ ∋† ;≈†∞+≈∞††∞†≈ †∞≈∂†;+≈, †;† ∋† ∋≈≈∂∋††∞ ≈;⊥ +∞+†;⊥† ;≈†++∋∋†;+≈ ⊥∞≈≈∞∋ †++≈∂∞††;⊥∞ ∂;†⊇∞+. 3†.∋. ≈=æ∂∂∞+ ⊇∞††∞ ∂+≈≤∞≈†+∋†;+≈≈∞=≈∞≈ +⊥ ∞=≈∞≈ †;† ∋† ⊥å ; ⊇++⊇∞≈ ∋∞⊇ †æ≈⊥∞+∞ †∞∂≈†∞+. 3+≤;∋†;≈∞+;≈⊥ ∞+ †æ≈⊥∞+∞ ;∂∂∞ ∂∞≈ ≈+⊥∞† ⊇∞+ ≈∂∞+ ; ⊇∞≈ =;+∂∞†;⊥∞ =∞+⊇∞≈, ∋∞≈ ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ⊥å ;≈†∞+≈∞††∞†, +∋+ ⊥{++† ⊇∞† ∋∞†;⊥† †++ ∞≈+=∞+ ∋† ∂+∋∋∞≈;∂∞+∞ +⊥ ⊇∞+∋††∞+∞ ; ⊇∞† ∋+⊇∞+≈∞ ⊇∞∋+∂+∋†;≈∂∞ ≈∋∋†∞≈⊇ ∋∋≈ †;≈⊇∞+ ; 8∋≈∋∋+∂.

4∞≈ ⊥å ∞≈ =;≈ ∋å⊇∞, †å+ ⊇∞ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ⊇∞≈ ≈∞⊥∋†;=∞ ≈;⊇∞ ∞⊇ †+∋ ≈∞†= ⊇∞≈ +∞⊇≈†∞, +⊥ †+†∂ ⊥†∞∋∋∞+ ∋† †∞=∞ ; ⊇∞≈ ≈∂ø≈≈∞ =;+∂∞†;⊥+∞⊇......


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEssay om Internet og Viden
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents