<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.26 $
Document category

Homework
Religious Studies

University, School

STX NAKSKOV

Author / Copyright
Text by Rahel E. ©
Format: PDF
Size: 0.05 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/6More documents
Dronningens nytårstale 2015/2016 Talen blev holdt af Dronning Margrethe II den 31. december 2015 i Fredensborg i forbindelse med årsskiftet fra 2015 til 2016. Kommunikationsm­ode­l Afsender: Dronning Margrethe II Anledning: Nytår. Den traditionelle regeringens tale til befolkningen i anledningen af årsskiftet. Hensigt: en opsamling på året og kommenterer på de største begivenheder. Prise og takke den danske befolknings indsats i det forgangne år. Forene og samle nationen. Ønsker et godt nytår. Meddelelse: Nytårstale. Genre: Lejlighedstale/­pol­itisk tale Emne: Fællesskab, solidaritet, sammenhold og empati, nationalitetsfø­le­lse. Terror, flygtninge, hilsner til alle danske, Prins Henrik. Budskab: Terror – internationalt og herhjemme. Flygtningeprobl­eme­r. Taknemmelighed. Prinsgemalen går på pension. Modtager: Danmarks befolkning/tv-s­eer Forventning: samhørighed, samvær, ansvarlighed, åbenhed, tolerance og medfølelse med de andre. Virkning: folk falder i tænker over deres livet og fremtiden Reaktion: folk diskuterer, kommenterer. Nytårstalen er helt klart en lejlighedstale, fordi den bliver holdt ved den særlige begivenhed, som er slutningen på året. Men samtidig er den delvist politisk, fordi der bruges etos i talen. Etos kommer til udtryk igennem det faktum at den danske befolkning, på forhånd, har en form for troværdighed
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen, sprogligt og/eller indholdsmæssigt­. En vinklet og fængende indledning Den dårlige indledning, der mangler vinkling, afgrænsning af emnet, og ikke fanger læseren:”Rastlø­she­dens tyranni (tekst 4) er skrevet af Kristian Bøcker og blev trykt i Kristlig dagblad den 13. juli 2012. Den handler om kedsomhed og det at kede sig i dag. Tekstens primære synspunkt er, at det kan være nødvendigt at kede sig, men at vi i dag har sværere ved at kede os”. Den gode indledning, der anslår nogle problemstilling­er/­vinkler og fanger læseren:”De fleste kender til det. Flere gange om dagen benyttes det sociale medie Facebook til at holde sig opdateret om vennernes seneste aktiviteter eller selv at holde vennerne opdateret om egne aktiviteter. Det er i nutidens moderne samfund muligt at tilgå de sociale medier overalt. Fra computeren, fra smartphonen, far iPad’en. På denne måde bliver det muligt altid at følge med i, hvad der rører sig. Dette kan være alt fra en populær video på YouTube eller en god artikel på en netavis til hvem, der er blevet kærester med hvem, og hvad ens bedste ven har fået at spise til aftensmad. Kun de færreste
Etik Forskellige former for etik - Etik på internettet

A) Forskellige former for etik:

Etik er et begreb, der bruges i mange forskellige sammenhænge, og derfor findes der mange forskellige definitioner af begrebet.

Lige nu vil jeg fokusere på to af dem: Jesper Vinds og Ole Harlings.

Jesper Vind molekylærbiolog har siden han var en ung dreng været ateist. Han er formand for Dansk Ateistisk Selskab hvor han møder forskellige reaktioner på hans forhold til religion. Han er vant til at argumentere for sine holdninger og ikke mindst i dag, hvor religion fylder meget i samfundsdebatten.

Efter hans mening har etik eller moral ikke noget med religion at gøre. Videnskab har bevist at moralske instinkter kan ses allerede på babystadiet, det kan også ses hos flere dyre grupper og særdeleshed blandt aber. Han påstå også at arkæologiske studier tyder på at mennesket allerede for 50-60 tusinde år siden havde udviklet morals normer, og tog sig af til skade kommende stammemedlemmer. ” Så videnskabeligt set er der ingen grund til at tro at verdenen går i umoralsk kaos, hvis alle blev ateister heldigvis.” – siger Jesper Vind.

Han synes også at etik eller moral er svært at definere, men i hans øjne er det noget som hænger sammen med hvordan vi opfører os over for hinanden.

Hvilke handlinger vi udfører over for hinanden og hvordan de handlinger opfattes. Er det noget vi gør for vores egen skyld eller gør vi det for vores medmenneskers skyld. Det ligger i biologi i ikke i religion. Hvis han selv skulle komme med et bud på moral, så ”er det at man gør noget godt for andre uden at forvente at få noget igen”.

Jesper Vind definition af etik:

Etik ligger i biologi og ikke i religion.

Etik eller moral er noget som vi gør godt for andre uden at forvente at få noget igen.

Læge og tidligere formand for Det Etiske Råd, Ole Hartling, har i mange år været en markant stemme i den etiske debat, og er næsten blevet hr. Etik. I over 20 år, har han undervist speciallægestuderende i medicinsk etik.

Ideen med etik er at ville det rigtige og gode – synes Ole Harling. Han siger, at etisk debat aldrig går på, om man vil det gode. Ole Hartling gik ind i den etiske debat som erklæret modstander af, at aktiv dødshjælp skulle være en del af lægegerningen.  Han mener at lidelsen har en form for værdi, og at lidelsen er sæt i verden og det er et vedvarende og uløselige problem.

Han mener også at lidelsen skal bekæmpes, modarbejdes – det må enhver læge og ethvert menneske mene. Men menneskerne må også erkende, at det er et grundvilkår, at lidelsen hører menneskelivet til. Menneskerne ville ikke komme til at opleve nogle ting i livet, hvi.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEtik Forskellige former for etik - Etik på internettet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0†∞ 8∋+†;≈⊥≈ ⊇∞†;≈;†;+≈ ∋† ∞†;∂:

4† ∞†;≈∂ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈ ⊥å+ ⊥å, +=∋⊇ ⊇∞† ⊥+⊇∞ ∞+, +⊥ +=++⊇∋≈ ⊇∞† ⊥+⊇∞ +⊥≈å≈.

9†;∂≈ ∂æ†∞≈∋=≈ ∞+ ”+ø+ †æ+∞”. 8=∞+ ⊥∋≈⊥ ∋∋≈ ≈;⊥∞+ +ø+, †ø†⊥∞+ ⊇∞+ ∞† ∞†;≈∂ ∞⊇≈∋⊥≈ ∞††∞+ ∞≈ ∞†;≈∂ ⊇+∋. 1+ ∋∞+∞ =; ∂∋≈, ⊇∞≈ ∋∞+∞ ∋å =; +=∞+=∞{∞, +=∋⊇ =; +ø+.

1∞⊥ ∞+ ∞≈;⊥ ∋∞⊇ 1∞≈⊥∞+ 2;≈⊇ ∋† ∞†;∂ †;⊥⊥∞+ ; +;+†+⊥; +⊥ ;∂∂∞ ; +∞†;⊥;+≈, ∋∞≈ {∞⊥ ∞+ ∋∞⊥∞† ∋∞+∞ ∞≈;⊥ ∋∞⊇ 0†∞ 8∋+††;≈⊥ +⊥ +∋≈≈ ⊇∞†;≈;†;+≈ ∋† ∞†;∂. 3+∋ ∞† ⊥+∞≈⊇†æ⊥⊥∞≈⊇∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞†;⊥† =;†∂å+ +∞†;≈⊇∞+ =; +≈ ∂+≈≈†∋≈† ; ≈;†∞∋†;+≈∞+, +=++ ⊇∞† ∞≈∂∞††∞ ;≈⊇;=;⊇ ∋å †++∞†∋⊥∞ =∞+⊇∞+;≈⊥∞+ +⊥ =∋†⊥ ∋∞††∞∋, +=∋⊇ ⊇∞+ ∞+ +;⊥†;⊥† +⊥ †++∂∞+†.

8;≈≈∞ =æ†⊥ +⊥ =∞+⊇∞+;≈⊥∞+ +∋+ ∞≈ ≈æ+†;⊥ +∞†+⊇≈;≈⊥ ; ≈;†∞∋†;+≈∞+ ∋∞⊇ ∋≈⊇+∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+, †++⊇; ∋∋≈ ; ⊇∋⊥ ≈†ø⊇∞+ ⊥å ∞≈ ∋∋≈⊥†+†⊇;⊥+∞⊇ ∋† †++≈∂∞††;⊥∞ †;=≈+⊥†∋††∞†≈∞+, +=;†∂∞† ∂∋≈ =æ+∞ ⊥+∞≈⊇†∋⊥ †++ ∞∞≈;⊥+∞⊇∞+ +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ∂+≈††;∂†∞+.

2; ∂∋≈ ⊇∞†;≈∞+∞ ∞†;∂ ≈+∋ ∞≈ ∂+;†;≈∂ +∞††∞∂≈;+≈ +=∞+ =++∞≈ †++∞≈†;††;≈⊥∞+ +∋, +=∋⊇ ⊇∞+ ∞+ ⊇∞≈ +∞††∞ ∞††∞+ ⊥+⊇∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞†;⊥∞ +∋≈⊇†∞∋å⊇∞ +⊥ †;=≈†ø+∞†≈∞.

9†;∂ +∋+ ⊇∞+†++ ≈∋=≈†;⊥ +∞†+⊇≈;≈⊥ ; ∋ø⊇∞† ∋∞⊇ ∋≈⊇+∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+, +⊥ ∞†;≈∂∞ ≈⊥ø+⊥≈∋å† ⊥+;+∞+ ⊇∞+†++ ;≈⊇ ; ∞†+=∞+† ∋∞≈≈∞≈∂∞≈ †;= +⊥ =∞⊇∂+∋∋∞+ ∋††∞.

3) 9†;∂ ⊥å ;≈†∞+≈∞††∞†

1 †∋∂† ∋∞⊇, ∋† †∞∂≈+†+⊥;∞≈ ∞⊇=;∂†∞+ ≈;⊥, +⊥ ≈+∞ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ ⊇∞∂∂∞+ +⊥, æ≈⊇+∞≈ †+=∞ +⊥ +∞⊥†∞+ +∞†∞ †;⊇∞≈, +⊥ ⊇∞+ +†;=∞+ ⊇;≈∂∞†∞+∞† +∋ .....

8∞+∋∞⊇ ++∂∂∞≈ ⊇∞ ∞†;≈∂∞ ⊥+æ≈≈∞+, +⊥ ⊇∞+ ≈∞⊇≈憆∞≈ +å⊇ ⊥å +å⊇, ≈+∋ ≈∂∋† †ø†⊥∞ ≈∋∋†∞≈⊇∞†≈ ∞⊇=;∂†;≈⊥ (⊇++∞≈∞ +∋+ ∞† †;≈∂ +å⊇, ≈+⊥∞⊥†∞{∞+≈∂∞+≈∞, †æ⊥∞+≈∞, 6+†∂∞†;≈⊥∞† +⊥ ∋;≈;≈†∞+;∞+≈∞ +∋+ +⊥≈å ∞≈ ∞†;≈∂ +å⊇ +⊥ ∋∋≈⊥∞, ∋∋≈⊥∞ ∋≈⊇+∞). 4∞≈ +=∞∋ +∋+ ⊥∋†∞≈† ⊥å ∞†;∂ +⊥ +=∋⊇ ∞+ ∞†;∂ ∞⊥∞≈††;⊥ †++ ∞≈ ≈†ø++∞†≈∞?

8∞+ ∞+ ∋∋≈⊥∞ ≈+∋ =;††∞ ∋∞≈∞, ∋† ⊇∞≈ ∞+ ⊥+∞≈⊇∞† ; +∞†;⊥;+≈∞+≈∞, ∋∞≈≈ ∋≈⊇+∞ =;† ≈;∂∂∞+† ≈;⊥∞, ∋† ⊇∞† ∞+ ⊇∞† +∞≈∞ ≈+≈≈∞≈≈ – ∋†∞;≈†∞+, +∞∋∋≈;≈†∞+ +⊥ +∞†;⊥;+≈≈+;≈†++;∂∞+∞ ⊥å ⊇∞≈ ∞≈∞ ≈;⊇∞ ∋+⊇ ⊥+æ≈†∞+ +⊥ +;≈∂+⊥⊥∞+ ⊥å ⊇∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈;⊇∞.

0⊥ ⊇∞† +∋≈∞+ =∞{∞≈ †++ ∞≈ ∂∋∋⊥ ∋∞††∞∋ +∞†;⊥;ø≈ +⊥ ;∂∂∞-+∞†;⊥;ø≈ ∞†;∂. 8=;≈ ∋∋≈ ;∂∂∞ ø≈≈∂∞+ ∋† †∞=∞ †æ≈⊥∞+∞, ∂∋≈ ⊇∞† ≈å †++≈=∋+∞≈, ∋† ∋∋≈ †∋⊥∞+ ≈;† ∞⊥∞† †;= ∞††∞+ ∋å ∞≈ ∋≈⊇∞≈ ∋∂†;= +⊇∞ +{æ†⊥, †++ ∋† ≈†+⊥⊥∞ †;=∞†? 9∋≈ ∋∋≈ †++≈=∋+∞≈ ∋† †{∞+≈∞ ∞† †;††∞ †+≈†∞+, +=;≈ ∋∋≈ ;∂∂∞ ø≈≈∂∞+ +∋+≈∞†? 9+ ⊇∞† ; ++⊇∞≈ ∋† ∞≈ ∋∋≈⊇ ∞†≈∂∞+ +⊥ +∞⊥æ+∞ ∞≈ ∋∋≈⊇, +=;≈ ∋∋≈ ≈∞†= ∞+ ∋∋≈⊇? 3∂∋† †∞≈+;≈∂∞ +∋=∞+ †+= †;† ∋† +†;=∞ ∂∞≈≈†;⊥† +∞†+∞⊥†∞†? 4††∞ ⊇;≈≈∞ ∞†;≈∂∞ ⊇;†∞∋∋∋∞+ †+†⊇∞+ ∋∞+∞ +⊥ ∋∞+∞ ; =++∞≈ ≈∋∋†∞≈⊇.

Danmark stod over for nye teknologiske dilemmaer, efter det første danske reagensglasbarn blev født i 1984. Den efterfølgende debat var meget sporadisk og præget af fordomme og manglende viden. Derfor blev Det Etiske Råd oprettet i 1987 for at undgå samme forvirring ved kommende etiske dilemmaer ved nye teknologiske landevendinger. Man kan læse om Det Etiske Råd og det de stå for på deres hjemmeside detetiskeraad.dk.

Selvom rådet er uafhængigt, udpeges Det Etiske Råds 17 medlemmer af politikere. Medlemmerne sidder i en treårig periode med mulighed for forlængelse én gang. Følgende parter udpeger medlemmerne: ni medlemmer udpeges af Folketinget, fire medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, et medlem udpeges af miljøministeren, et medlem udpeges af videnskabsministeren, et medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren og et medlem udpeges af fødevareministeren.

Af de 17 medlemmer vælger indenrigs- og sundhedsministeren en formand. Der er intet krav om, at der skal være teologer repræsenteret, men som oftest har i hvert fald et af medlemmerne en teologisk baggrund. Det Etisk Råd er et uafhængigt og selvstændigt råd og modtager derfor ikke instrukser eller lignende fra hverken ministre, Fo.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEtik Forskellige former for etik - Etik på internettet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0å ⊇∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈;⊇∞ +=∞+∂∞≈ ⊥+†;†;∂∞+∞ ∞††∞+ +∞†+†∂≈;≈⊥&≈+≈⊥;≈∂∋†&≈+≈⊥;†ø†⊥∞ 8∞† 9†;≈∂∞ 5å⊇≈ ∋≈+∞†∋†;≈⊥∞+, ∋∞≈ 5å⊇∞† ≈⊥;††∞+ +††∞ ∞≈ =;⊥†;⊥ ++††∞ ; ⊇∞+∋††∞≈. 0å ⊇∞†∞†;≈∂∞+∋∋⊇.⊇∂ ∂∋≈ ∋∋≈ ≈∞ +=++⊇∋≈ 5å⊇∞† ∋++∞{⊇∞+ ∋∞⊇ ⊇∞ †++≈∂∞††;⊥∞ +∋+å⊇∞+ ;≈⊇∞≈†++ ⊥+†;†;∂. 0å ≈∞≈⊇+∞⊇≈+∋+å⊇∞† ∋++∞{⊇∞+ 8∞† 9†;≈∂∞ 5å⊇ ;≈æ+ ∋∞⊇ ≈⊥ø+⊥≈∋å† +∋, +=;†∂∞ ∞†;≈∂∞ ⊇;†∞∋∋∋∞+ ⊇∞+ ∞+ =∞⊇ †∞∂≈+†+⊥;∞≈≈ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †++ ∋† ≈憆∞ +ø+≈ ; =∞+⊇∞≈ +⊥ ⊥å=;+∂∞ †+≈†+∞.

9≈ †+⊥;≈∂ ⊥+++†∞∋≈†;††;≈⊥ ∞+, +∋ ⊇∞† ∞+ +∂∋+ ∋† ≈≤∋≈≈∞ †+≈†+∞ †++ +∋≈⊇;≤∋⊥, ≈å †++æ†⊇+∞≈∞ †å+ ∋∞†;⊥+∞⊇∞≈ †++ ∋† †å †++∞†∋⊥∞† ∞≈ ∋+++†, ∞††∞+ +∋ ∋∂†;= ⊇ø⊇≈+{æ†⊥. &≈+≈⊥;0å ≈∋†∞+- +⊥ ∋;†{ø+∋+å⊇∞†, +∋≈⊇†∞+ ∋++∞{⊇∞† +∋ ∋† +∞=∋+∞ ∋∋≈⊥†+†⊇;⊥+∞⊇∞≈ ∋† ⊇++ +⊥ ⊥†∋≈†∞+, ≈∋∋† +=++⊇∋≈ ⊇∞+ ∂∋≈ ≈;∂+∞≈ ∞≈ +æ+∞⊇+⊥†;⊥ ∞⊇=;∂†;≈⊥.&≈+≈⊥;0å †ø⊇∞=∋+∞+∋+å⊇∞† +∋≈⊇†∞+ ⊇∞† ⊇∞†≈ +∋ ∋† ≈∂∋+∞ +∞⊇+∞ +∞†;≈⊥∞†≈∞+ †++ ⊇++∞≈∞≈ =∞††æ+⊇ +⊥ ⊇∞†≈ ∋† ≈∂∋+∞ +⊥∋æ+∂≈+∋+∞⊇ +∋, +=++⊇∋≈ =++∞≈ †ø⊇∞=∋+∞+ +†;=∞+ †;†.

8∞† 9†;≈∂∞ 5å⊇ ⊥;=∞+ +å⊇ †;† 6+†∂∞†;≈⊥∞†≈ ⊥+†;†;∂∞+∞, ∋;≈;≈†+∞ +⊥ +††∞≈††;⊥∞ ∋+≈⊇;⊥+∞⊇∞+ +∋ ∞†;≈∂∞ ≈⊥ø+⊥≈∋å† +⊥ ∞⊇∋++∞{⊇∞+ ;≈†++∋∋†;+≈ +⊥ ⊇∞+∋†≈∂∋+∞≈⊇∞ ∋∂†;=;†∞†∞+ +∋ ⊇∞ ∞†;≈∂∞ ∞⊇†++⊇+;≈⊥∞+, ≈+∋ ≈∋∋†∞≈⊇∞† ≈†å+ +=∞+ †++. 6++ ∞∂≈∞∋⊥∞† ;⊥∞≈≈∞∋ ∞≈⊇∞+=;≈≈;≈⊥≈∋∋†∞+;∋†∞, ∋+†;∂†∞+ +⊥ +⊥†æ⊥.
8∞+ ∞+ ∋††;⊇ ∋;≈⊇≈† ∞≈ ∋† ⊇∞ 17 ∋∞⊇†∞∋∋∞+ ⊇∞+ +∋+ +∋⊥⊥+∞≈⊇ ≈+∋ ∞≈†∞≈ +;≈∂+⊥, ⊥+æ≈†, ∋∞⊇†∞∋ ∋† ∞≈ ∂+;≈†∞≈ †æ≈∂∞†∋≈∂ ∞††∞+ †∞+†+⊥. 83 ⊥++≤∞≈† ∋† ⊇∋≈≈∂∞+≈∞ ∞+ ∋∞⊇†∞∋ ∋† †+†∂∞∂;+∂∞≈, +⊥ ⊇∞+†++ ∂+∋∋∞+ ⊇∞≈ ∂+;≈†≈∞ ∞†;∂ ≈∋†∞+†;⊥=;≈ †;† ∋† †+†⊇∞ ∋∞⊥∞†.

8∞ ††∞≈†∞ ∋† ⊇∞+∞≈ ∋∞⊇†∞∋∋∞+ ∋∞≈∞+, ∋† ∞†;∂ +∋≈⊇†∞+ +∋ +=∞+=∞{∞†≈∞+≈∞ +∋ ⊇∞† ⊥+⊇∞ †;=, ∋† ∋∋≈ ≈∂∋† ∞†≈∂∞ ≈;≈ ≈æ≈†∞, ≈+∋ ∋∋≈ ⊥∞+≈∞ ≈∞†= =;† ∞†≈∂∞≈, ∋∋≈ ≈∂∋† ++∞⊥∞ ≈;≈ †∋≈†∋≈;, ∂+憆∞+, =;†{∞ +⊥ ;≈†∞;†;+≈ †;† ∋† ≈∞ +⊥ ∋ø⊇∞ ⊇∞† ∋≈⊇∞† ∋∞≈≈∞≈∂∞ ⊥å ∞≈ ∋å⊇∞, ≈+∋ ∋∋≈ ≈∞†= ⊥∞+≈∞ =;††∞ ≈∞≈ ⊥å +⊥ ∋ø⊇∞≈, +=;≈ ∋∋.....

9†;∂.⊇∂ ∞+ 9+;≈†∞†;⊥† 8∋⊥+†∋⊇≈ ≠∞+≈;⊇∞ +∋ ∞†;∂.

8∞≈ ;≈⊇∞++†⊇∞+ ∋+†;∂†∞+ +∋ ∞≈ †∋≈⊥ +æ∂∂∞ †∞∋∋∞+, ≈+∋ ∂∋†⊇∞+ ⊥å ∞†;≈∂∞ +=∞+=∞{∞†≈∞+: ≈∞≈⊇+∞⊇, ∋∂†;= ⊇ø⊇≈+{æ†⊥, ∂+;⊥, ≈†+∋† ∋.∋. 8∞≈∞⊇∞≈ ∋+†;∂†∞+ +∋ ∞†;∂∂∞≈≈ +;≈†++;∞, +∞†;⊥;+≈ +⊥ ∞†;∂ +⊥ ∋∞⊥∞† ∋∞+∞. 3∂∋† ∋∋≈ †;††∋⊇∞ ∋∂†;= ⊇ø⊇≈+{æ†⊥? 8=++ ∋∞⊥∞† ∞†;≈∂ ∋≈≈=∋+ †∋⊥∞+ =;+∂≈+∋+∞⊇∞+ +∞≈⊇† +∋ ; =∞+⊇∞≈ ; ⊇∋⊥? 8=++†++ ∞+ ⊇∞† ≈å ≈=æ+† ∋† †++++∞⊥∞ ∋≈≈=∋+†;⊥†? 8{∞∋∋∞≈;⊇∞≈ ∞+ ≈憆∞+ ≈†++ †+∂∞≈ ⊥å ∞†;≈∂∞ ≈⊥ø+⊥≈∋å† +⊥ ⊇;†∞∋∋∋∞+.

1≈⊇++†⊇∞† ∞+ {+∞+≈∋†;≈†;≈∂ ≈++∞⊇≈, +∋⊥⊥+∞≈⊇≈- +⊥ ⊇∞+∋†≈†+† +†.∋. +∋ ⊥+†;†;≈∂∞ +∞≈†∞†≈;≈⊥∞+, ≈∞≈⊇+∞⊇≈†∞∂≈+†+⊥; +⊥ †∞∋∋∞+ +∋ †∞≈⊥∞ ∞∋≈∞+. 4å+ ⊇∞≈ ∞+ ∞≈ ⊇∞† ∋† 9+;≈†∞†;⊥† 8∋⊥+†∋⊇ †++=∞≈†∞+ ∋∋≈ ∋† ⊇∞≈≈∞ +{∞∋∋∞≈;⊇∞ +∞≈=∞≈⊇∞+ ≈;⊥ +∞†∋†;=† ≈≈æ=∞+† †;† ∂;+∂∞†;⊥† ;≈†∞+∞≈≈∞+∞⊇∞, ∋∞≈ ⊇∞+ †∋⊥ ∋∋≈ †∞{†. 9†;∂. ⊇∂ ∞+ ∞∋†+æ≈⊥;⊥ ∋† ∂;+∂∞†;⊥∞ +∞†≈;≈⊥∞+ +⊥ ∞⊇∞≈ ⊥+†;†;≈∂ †;†+ø+≈†++++†⊇.

Hjemmesiden er respekteret langt ud over den kirkelige verden. Etik.dk henvender sig til alle danskere, og der er temaer, debat, ekspertsvar, grundige indføringsartikler og korte 10-ting om overblikartikler. Der er også direkte kontakt til nogle af landets største etik eksperter og meget mere lige ved hånden, når man besøger etik.dk.

Med fordele kan man bruge etik.dk i kristendoms-og religionsundervisning i skoler og gymnasier.

På den anden side synes jeg at detetiskeraad.dk er meget præget af politik. Det er lige her på denne hjemmeside at man kan læse Råds redegørelse til politikerne.

Om det er etik.dk eller detetiskeraad.dk så har religionerne ikke ret i deres udgave af etikken, og kristendommen eller for den sags skyld andre religioner bør ikke have patent på etikken.

Selvom ateister kæmper om at fylde mere på den etiske scene, er det stadig præster og teologer, der præger den offentlige etiske debat og gennem tiden har siddet med i Det Etiske Råd. Mange kristne har uretmæssigt taget patent på etikken i Danmark. Og det er et samfundsproblem. For samfundets lovgivning bygger i dag ikke længere på kristendommen, men på det e.....
This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEtik Forskellige former for etik - Etik på internettet
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23