<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.97 $
Document category

Essay
Political Studies

University, School

University Babes Bolyai Cluj-Napoca

Grade, Teacher, Year

8, Szabó István, 2017

Author / Copyright
Text by Shirley W. ©
Format: PDF
Size: 0.09 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0]|0/3

More documents
The conflict between the United States and Iraq. By all accounts, the reality of the American occupation and rebuilding of Iraq has diverted considerably from the idealistic vision that the occupiers held at the outset. Indeed, the American experience as an occupying force has been a disillusioning
Conflict between Protestants and Catholics in Ireland The troubles The country of Ireland, which is known for its beautiful scenery, is divided into two parts. The northern part, called also Northern Ireland belongs for today to the United Kingdom and covers about 13 800 km². The southern part ,called
Kisebbségek Erdélyben Örmények - M. - F. V. Politológia, II év Az örmények a 17. században telepedtek meg tömegesen Erdélyben. A szakirodalmak betelepedésüket 1672- höz kötik. Az örmények azonban már jóval korábban megjelentek Erdélyben és betelepedésük folytatódott

Etnikai konfliktusok

M. - Fekete V. , politológia II. év

Örményország-Azerbajdzsán

A hegyi- karabahi konfliktus-2017-

A hegyi- karabah területen három népcsoport osztozik: grúzok, örmények és azeriek.

Inkább a két utóbbi releváns esetünkben. A két etnikum között akkor kezdődtek meg a harcok, amikor a Hegyi- karabah autonóm terület parlamentje megszavazta (1988, február 20) az Örményországhoz való csatlakozást. Az eseményre kihatással volt az éppen felbomló Szovjetunió helyzete is. Ahogy a felbomlása közeledett, fokozatosan egy növekvő tendenciájú erőszakos konfliktussá nőtte ki magát, az ami békésen indult.

Nem csak ez az egy ok vezethető vissza a konfliktus gyökeréhez. Egy másik fontos tényező, hogy a terület az évszázadok, sőt évezredek alatt többször tartozott más fennhatóság alá, esetleg volt vazallus. Másik oka a konfliktusnak, amely kihatással van a mostani helyzetre is az az, hogy amikor a Hegyi- Karabah Azerbajdzsánhoz tartozott az azeriek masszív asszimilációs politikájukkal próbálták kiszorítani az örményeket a területeikről.

Ezentúl tartósan fenntartották a betelepítés politikáját az azeriek, ami jelentős nyomást gyakorolt az örményekre. Ezek a fontos szikrái az összetűzéseknek. Tény, hogy jelenleg a két ország között- Örményország és Azerbajdzsán- a határ le van zárva és nincs semmiféle diplomáciai kapcsolat a felek között. Meglátásom szerint ez meglehetősen nehezíti a konfliktus rendezésének a lehetőségét.

Nem elhanyagolható oka a konfliktusnak – bár nem etnikai, de lényegi – a vallási különbözőség is, ami a besorozások idejében újabb elemi tényező lehetett a keresztény örmények és a muszlim azeriek között. A Hegyi- Karabah korábban a Szovjetunióhoz tartozott az azeri tagköztársaság részeként. A területen mindig is többségben éltek az örmények, ezért 1988. február 20- án Örményország és az autonóm hegyi- karabahi vezetők kezdeményezték, hogy a két terület közigazgat.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEtnikai konfliktusok - A hegyi- karabahi konfliktus: Etnopolitics: About the Nagorno-Karabakh conflict
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9=† ∋=+≈+∋≈ ≈∞∋ 4+≈=∂=∋ ≈∞∋ 3∋∂∞ ≈∞∋ +∋⊥+†∋ {ó=á. 4 †∞⊥+=∞+∞≈ ∂+≈††;∂†∞≈ ∋ 3=+={∞†∞≈;ó †∞†++∋†á≈á=∋† ∂∞=⊇ő⊇ö††: 1991. ∋∞⊥∞≈=†∞≈ 30-á≈ ∞†ő≈=ö+ 4=∞++∋{⊇=≈á≈, ∋∋{⊇ ≈=∞⊥†∞∋+∞+ 2-á≈ 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+ ;≈ ∋= ∞†≈=∋∂∋⊇á≈+ó† ⊇ö≈†ö††. 1992 é= ∞†∞{é≈ †∞⊥+=∞+∞≈ +∋+≤+∂ é≈ ∞†≈;∂∋; †;≈=†+⊥∋†á≈+∂ ∂∞=⊇ő⊇†∞∂ ∋ ∂∋∞∂á=∞≈; †∞+ü†∞†∞≈.

4= 1994-;⊥ †∋+†ó +á+++ú≈∋∂ 30 ∞=∞+ á†⊇+=∋†∋ =+††, ∋ 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+ †ü⊥⊥∞††∞≈∞⊇é≈é† ∞∂∂++ ≈∞∋ ;≈∋∞+†∞ ∞† 4=∞++∋{⊇=≈á≈, ⊇∞ ∋ †∞†∞∂ †ű=≈=ü≈∞†∞† ∂ö†ö††∞∂. 4 ⊇∞ †∋≤†+ ++≈=á⊥+† ≤≈∋∂ +á++∋ ᆆ∋∋, ∂ö=†ü∂ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ ;≈∋∞+; ∞† é≈ ∋í⊥ ⊥á+ é==∞† ∞=∞†ő†† ∋++ó† +∋††+∋††∞≈∂ , ++⊥+ ∞⊥+∞†ő+∞ ≈∞∋ ∂ö+=+≈∋†∋=ó⊇;∂ ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ +∂∋;+∋ ∋∞⊥+†⊇á≈ é≈ ∋ ⊥+++†é∋∋ ∂∞=∞†é≈∞ ∋ ≈∞∋=∞†∂ö=; ⊥∞+⊥+†;†;∂∋; {á†≈=∋á∂ á†⊇+=∋†∋ ;≈ †∞+∞† =∋⊥+ †∞†† ;≈, ∋=∞†á≈ ≈∋{≈+≈ ú{{á é†∞⊇† ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ é≈ ú{∋++ +∞=∞≈ ö≈≈=∞≤≈∋⊥á≈+∂ ∂∞=⊇ő⊇†∞∂.

4= 1994-∞≈ †∞⊥+=∞+≈+∞⊥=á≈† +∞≈⊇≈=∞+∞≈∞≈ ∋;≈⊇∂é† +†⊇∋†+≈ ∋∞⊥≈é+†;∂. 4 ⊇+ó≈- é≈ +∋∂é†∋†á∋∋⊇á≈+∂ =;≈=+≈† ∋++∋ ∞†∋†≈∋∂, ++⊥+ +∋∋∋+ ∂∞=∞†+∞†∞††∞≈ ∋é+∞†ű=é ⊇∞==∋⊇+∋†+†† =+†≈∋ ∋ ∂+≈††;∂†∞≈. 9††ő† †∋+†+††∋∂ ∋ ≈∋⊥++∋†∋†∋∋∂ ;≈; ≈∞∋ =é†∞††∞≈, ++⊥+ +++≈=, †+∋≈≤;∋ é≈ ∋∋∞+;∂∋; ∂ö==∞†í†ő∂ {∞†∞≈†é†é+∞≈ 2016 á⊥+;†;≈ ∞†∞{é≈ ⊥+++≈∋≈ ≈=∞+=∞=†∞∂ ∞⊥+ ∋=∞+;-ö+∋é≈+ †∋†á†∂+=ó†, ++⊥+ +é∂é≈ ∋∞⊥+†⊇á≈† †∋†á†{∋≈∋∂ ∋ ∂.....

1++≈ 9∞+++ ∋∋∞+;∂∋;- é≈ 3=∞+⊥∞{ 7∋=++= +++≈= ∂ü†ü⊥+∋;≈;≈=†∞+ ∂ö=ö≈ ≈+;†∋†∂+=∋†+∋≈ ü=∞≈† &⊥∞+†;∋;≈⊇∞≈ ∂ü†≈ő +∋†∋†+∋≈∋∂&⊥∞+†;, ++⊥+ †∋+†≈á∂ ∋∋⊥∞∂∋† †á=+† ∋ ∂+≈††;∂†∞≈†ó†. 4= ü=∞≈∞† ∞⊥+é+†∞†∋ű∞≈ 7ö+ö∂++≈=á⊥≈∋∂ ≈=ó††, +;≈=∞≈ 5∞≤∞⊥ 7∋++;⊥ 9+⊇+⊥∋≈ ∞†≈ö∂ ≈+톆∋≈ ∂;ᆆ† 4=∞++∋{⊇=≈á≈ ∋∞††∞†. . 4=+≈+∋≈ ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ †∞+∞†≈é⊥∞≈ ∋∞⊥+†⊇á≈á+∋ ∋é⊥;≈ ∂é† ≈=∞∋é†+ ≈+;†∋†∂+=∋†á† ∞∋†í†∞≈é∋ +∞ .

4= é≈ ∋∞⊥†á†á≈+∋ ≈=∞+;≈† ∋ †ű=≈=ü≈∞†; ∋∞⊥ᆆ∋⊥+⊇á≈† ∋é†+í†∞≈; é≈ ∞+ő≈í†∞≈; ∂∞††. 7+=á++á ∞= ≈∞∋ †∞+∞†≈é⊥∞≈ ∋;≈⊇∋⊇⊇;⊥, ∋∋í⊥ ∋ =;†á⊥ ⊥∞+⊥+†;†;∂∋; ≈∋⊥++∋†∋†∋∋; ∞++∞≈ ≈∞∋ =∞≈=≈∞∂ +é≈=† ∋∋+†+∋≈ ∂∞=∞≈∂∞⊇ő +∋+∋∋⊇;∂ †é†∂é≈†. 9=∞∂∞† ∋= ᆆí†á≈+∂∋† †á∋∋≈=†{á∂ ∋†á 2†∋⊥+;∋;+ 0∞†+;≈ +++≈= ∞†≈ö∂, ∋∂; ∋++∋ ≈=ó†í†+††∋ †∞† 4=∞++∋{⊇=≈á≈ é≈ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ ᆆ∋∋†ő{é†, ++⊥+ +;=†+≈í†≈á∂ ∋ †ű=≈=ü≈∞† †∞†{∞≈∂ö+ű +∞†∋+†á≈á†.

4 9+∞∋† †á{é∂+=†∋†á≈∋ ≈=∞+;≈† 0∞†+;≈ †∞†∞†+≈+≈ †á+⊥+∋†† 1†+∋∋ 4†;+∞= ∋=∞+; é≈ 3=∞+=≈ 3=∋+⊥≈={á≈ ö+∋é≈+ ∞†≈ö∂∂∞†, é≈ ∂;{∞†∞≈†∞††∞: 4+≈=∂=∋, ∋;≈† ∋++⊥+ ∞⊇⊇;⊥, ∋ †+=á++;∋∂+∋≈ ;≈ ∂é≈= ∂ö==∞†í†∞≈; ∋ +∞†+=∞† ≈++∋∋†;=á†á≈∋ é+⊇∞∂é+∞≈. 4= +++≈= ∞†≈ö∂ +∋≈⊥≈ú†++=†∋ ∋≈≈∋∂ †+≈†+≈≈á⊥ᆠ;≈, ++⊥+ 3∋∂∞ é≈ 1∞+∞=á≈ - ∋ +∞⊥+;-∂∋+∋+∋+; ∂é+⊇é≈ ∋∞⊥+†⊇á≈á≈ †á+∋⊇+=ó 93935-†∞≈†ü†∞†, ∋= ú⊥+≈∞=∞=∞†† ∋;≈≈=∂; ≤≈+⊥++† ∂ö=+∞∋ű∂ö⊇é≈∞ ∋∞††∞†† - ú{í†≈∋ †∞† ∋ ⊥á++∞≈=é⊇∞†, é≈ &⊥∞+†;∂∞+∞≈≈é∂ ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ +é∂é≈ +∞≈⊇∞=é≈é≈∞∂ ∋ó⊇+=∋†∋;†&⊥∞+†;.

3á+ ∞=∞∂ ∋ ∂;{∞†∞≈†é≈∞∂ ≈=;≈†∞ ∋;≈⊇∞≈ †∞⊥+=∞+∞≈ ∂+≈††;∂†∞≈ ∂;++++∋≈á≈∋ ∞†á≈ ≈∋⊥=;†á⊥+† †á†≈∋∂, ∋=é+† ∋é⊥;≈≤≈∋∂ 0++≈=++≈=á⊥ ≈=ó†∋†† †∞† ∋= ü⊥++∞≈, ∋∋; ∋⊇ ++==á í⊥+ ∋á+ ∞⊥+ =;†á⊥⊥+†;†;∂∋; =∞†ü†∞†∞†. 4∞∋ ∂é≈†∞∂∞⊇∞†† ∋= 90 ;††∞†é∂∞≈ ≈=∋∂+≈=†á†+∋ ≈∞∋ ∋∞⊥≈=ó†∋†≈; ∋ ∂é+⊇é≈+∞≈, í⊥+ ∋= 9∞+ó⊥∋; 3;=†+≈≈á⊥; é≈ 9⊥+ü††∋ű∂ö⊇é≈; 3=∞+=∞=∞† (93935) ∋;≈≈=∂; ≤≈+⊥++†{∋ 2016 á⊥+;†;≈ 5-é≈ =á†≈á⊥†∋≈á≤≈∂+=á≈† †∋+†+†† 3é≤≈+∞≈, é≈ ∞=† ∂ö=∞†ő∞≈ ∋= ∞+ő≈=∋∂ +∞≈=ü≈†∞†é≈é+∞ ≈=ó†í†+††∋ †∞† ∋ †∞†∞∂∞†.

Mint európai nagyhatalom Franciaország is megszólalt a kérdésben, mely válaszokkal az utóbbi időben nem késik meg a francia apparátus, ha geopolitikai konfliktusról van szó és a francia külügyminisztérium közlése szerint a csoport társelnökségét adó Franciaország, Oroszország és Egyesült Államok képviselői látogatást terveznek Bakuba, Jerevánba, illetve Hegyi-Karabahba is.

Idézem: "A konfliktust nem lehet erőszakkal megoldani. Emiatt a feszültség azonnali fokozatos csökkentésére és a fegyvernyugvás megújítására szólítunk fel" - mondta Jean-Marc Ayrault francia külügyminiszter. Maja Kocijancic, Federica Mogherininek, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének a szóvivője elmondta: az Európai Unió "állandó kapcsolatban áll az örmény és az azeri külügym.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEtnikai konfliktusok - A hegyi- karabahi konfliktus: Etnopolitics: About the Nagorno-Karabakh conflict
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

9+≤;{∋≈≤;≤ ∞⊥+∋≈∋∂∂++ ≈∞∋ ∂+∋∋∞≈†á††∋ 5∞≤∞⊥ 7∋++;⊥ 9+⊇+⊥∋≈ †ö+ö∂ ∞†≈ö∂ ∂++á++; ∂;{∞†∞≈†é≈é† ∋++ó†, ++⊥+ ∋ &⊥∞+†;∋∞⊥≈=ᆆ†&⊥∞+†; 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+ ∞⊥+ ≈∋⊥ ;≈∋é† 4=∞++∋{⊇=≈á≈ +é≈=∞ †∞≈=. 4=† †∞ ∂∞†† ≈=ö⊥∞=≈ü≈∂, ++⊥+ ∋ †∞⊥+=∞+∞≈ ∂+≈††;∂†∞≈ †+=á++; ∂;é†∞=ő⊇é≈∞ ∞†ő+∞ ≈∞∋ †á†+∋†ó é≈ =;≈≈=∋†++⊇í†+∋†∋††∋≈ ∂ö=∞†∂∞=∋é≈+∞∂+∞= =∞=∞†+∞†, ∂ö=†ü∂ ∋∂á+ ≈∋⊥+≈=∋+á≈ú +á+++ú++= ;≈, ∋∞†+≈∞∂ ∞†≈ő≈+++∋≈ ∋= 0++≈= †é†≈∞∂ †∞≈= =á†∋≈=†é⊥é≈; ∂é≈+≈=∞+∞, ∋∞†+∞† ≈∞∋ †+⊥ ∂∋++∋ †∞†† ∂é==∞† ≈é=≈; ≈∞∋ ∋= 9⊥+∞≈ü†† Á††∋∋+∂, ≈∞∋ ∋ ∂ö=∞† ∂∞†∞†, ≈∞∋ ∋= ∞∞+ó⊥∋; ≈∋⊥++∋†∋†∋∋∂ {∞†∞≈ ᆆá≈ ≈=∞+;≈†, ⊇∞ ∞⊥+∞††∞≈ =á†+⊥∋; ∋≈≈∋∂, ++⊥+ ∂ö==∞†í†é≈ü∂∂∞† =é⊥†∞⊥∞≈ ∋∞⊥+†⊇á≈† †∋†á†≈∋∂ ∋= é=†;=∞⊇∞∂ ó†∋ †∋+†ó =;†á+∋.

9≈≈∞∂ ∞≈é†+∞;† ∋=+≈+∋≈ ≈∋⊥+ =∋†ó≈=í≈ű≈é⊥⊥∞† ≤≈ö∂∂∞≈†∞≈; †+⊥{∋ ∋ †∞†∞∂ ⊥+ö∂∞+∞≈∞≈ ∞††é+ő ᆆá≈⊥+≈†{∋, ∋∋; ≈∞∋ ≈∋⊥++≈ =ᆆ+=+†† ∋= é=∞∂ ≈++á≈. 4=∞++∋{⊇=≈á≈ ≤≈∋∂ ∋++∋ +∋{†∋≈⊇ó +∞†∞∞⊥+∞=≈;, +∋ 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+ =;≈≈=∋∂∞+ü† ∋ †∞≈≈+∋†ó≈á⊥∋ ∋†á, ∋í⊥ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ ∋ †é+≈é⊥ †ü⊥⊥∞††∞≈≈é⊥é≈∞∂ ∞††+⊥∋⊇á≈ᆠ≈=∞+∞†≈é ∂;+∋+≤+†≈;. 2016 á⊥+;†;≈ 9-é≈ ö+∋é≈+ †ü≈†∞†ő∂ 4∞≠ 5++∂+∋≈ ∋= ∋=∞+; ∂+≈=∞†á†∞≈ ∞†ő†† ∂ö=∞†∞††é∂ ∋ 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+; 9ö=†á+≈∋≈á⊥ ∞†;≈∋∞+é≈é† é≈ ∂é+†é∂ ∋ ≈∞∋=∞†∂ö=; ∂ö=ö≈≈é⊥∞†, ++⊥+ ≈∞ +∋⊥+{á∂ ∋≈≈+;+∋≈ 4=∞++∋{⊇=≈á≈ ∞††∞≈ü∂ ;+á≈+∞†ó ∋⊥+∞≈≈=;ó{á†.

6+≈†+≈ ∋∞⊥{∞⊥+∞=≈;, ++⊥+ ∋ ∋∞⊥∂ö†ö†† †ű=≈=ü≈∞†∞† ∋= ∞†∋ú†† ≈∋⊥+∂+∋≈ †ö++≈=ö+ ∋∞⊥≈é+†∞††é∂ ∋ ≈=∞∋+∞≈ ᆆó †∞†∞∂, í⊥+ ∋ †∋+†ó≈ ∋∞⊥+†⊇á≈ ∋é⊥ =á+∋† ∋∋⊥á+∋. 9⊥+ ∋á≈;∂ ≈=∞∋≈=ö⊥+ő† ≈é==∞ ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ ∋∞⊥+†⊇á≈ᆠ†∋†á≈ ∋∞⊥†∞⊥ő, ⊇∞ ∋ ⊥;††∋≈∋†≈+;†∋⊥ ∋;≈⊇∞≈ +†⊇∋†+ó† ≈++∋á≈ ∋†∋†† †∞=ő 7ö+ö∂++≈=á⊥ ≈∞∋ é+⊇∞∂∞†† ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ ∂;é†∞=ő⊇é≈é+∞≈, ∋á+ ≤≈∋∂ ∋ ≈∋⊥+≈=á∋ú †ö+ö∂++≈=á⊥; ö+∋é≈+ ∂;≈∞++≈é⊥ ∋;∋†† ≈∞∋, ∋ ∂∞+⊇ ≈=∞⊥∋+∋†;=∋∞≈ ∋∞††é ∋ †∞⊥∂∞=é≈+é ≈∞∋ +;á≈+=;∂ ∞⊥+ ú{∋++ „⊥+++†é∋á≈” ∂;≈∞++≈é⊥.

8∋ ∂;†ö+ ∋ +á+++ú, ∋ +∞⊥;+≈á†;≈ ≈=∞+∞⊥†ő∂ ∂ö=ü† ≈∞≈∂; ≈∞∋ {ö≈ ∂; +∞†ő†∞ ⊥+=;†í=∋≈. 8∋+á+ ∋;≈⊇ ∋= ö+∋é≈+∞∂, ∋;≈⊇ ∋= ∋=∞+;∋∂ +;=+≈+í†+††á∂, ++⊥+ {ó +∋+≤+≈+∂, ∋∂;∂ ∂; †∞⊇≈∋∂ ᆆ≈; ∋= é+⊇∞∂∞;∂é+†, ⊇∞ ∋∂; ∞=† ∋ +á+++ú† ∂∋†+≈∋;†∋⊥ ∋∞⊥≈+∞+;, ⊥+†;†;∂∋;†∋⊥ ∞†=∞≈=í†;. 7é+∂é⊥+∞ ≈é==∞ †∞†∋∞+ü†+∞† ∞⊥+ ∂+∋⊥++∋;≈≈=∞∋+≈ ⊥∞+⊥+†;†;∂∋; ∋∞⊥+†⊇á≈ †∞+∞†ő≈é⊥∞ ∋ ∂;†á†á≈†∋†∋≈≈∋∂ †ű.....

4= ö+∋é≈+ †ö++≈é⊥ű 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+ (∋∋∞†+≈∞∂ †ü⊥⊥∞††∞≈≈é⊥é† ≈∋{á†+≈ ∋ó⊇+≈ ∋∋⊥∋ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ ≈∞∋ ;≈∋∞+; ∞†) =;≈≈=∋≈=∞+=é≈é+∞ 4=∞++∋{⊇=≈á≈≈∋∂ ∂∞=é≈ ∞≈é†+∞ =∋≈. 4 †ö++; ∋∞⊥≈=ᆆ† †∞+ü†∞†+∞= – =∋⊥+ ∋=+∂ ∞⊥+ +é≈=é+∞= – Ö+∋é≈+++≈=á⊥ ∋ „∂+++;⊇++” ∋;∋†† +∋⊥∋≈=∂+⊇+∋† †+⊥⊥∋†-∂ö+ö∋∋∞†. 8;⊥+†∞†;∂∞≈∋≈ ∋∞⊥+†⊇á≈† {∞†∞≈†+∞†≈∞ 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+ „∞†∞≈⊥∞⊇é≈∞” é≈ ∞⊥+ ∂+++;⊇++ +;=†+≈í†á≈∋ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ †∞†é, ∋∋;≈∞∂ †∞{é+∞≈ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ †+†++≈ó† +;=†+≈í†∋≈∋ 4∋+;≤≈∞=á≈;⊥, ∞≈∞††∞⊥ ∂;≈=é†∞≈í†=∞ ∋≈≈∋∂ +∋†á+ᆠ7ö+ö∂++≈=á⊥ †∞†é.

9≈≈∞∂ ∋ ∋∞⊥+†⊇á≈≈∋∂ ∋=+≈+∋≈ ≈=;≈†∞ á†+á⊥+∋†∋††∋≈ ∋∂∋⊇á†+∋ †∞≈≈∞, ++⊥+ ∋ †∞+ü†∞†+ő† =∋†ó †∞∋+≈⊇á≈† ≈∞∋ 4=∞++∋{⊇=≈á≈, ≈∞∋ Ö+∋é≈+++≈=á⊥ =∞=∞†é≈∞ ≈∞∋ †∞⊇≈á ∞††+⊥∋⊇†∋†≈; ≈∋{ᆠ∂ö==é†∞∋é≈+é=∞†. Ö+∋é≈+++≈=á⊥ +á∋⊇á≈∞† í⊥+ =∋⊥+ ≈∋{ᆠ†∞+ü†∞†é† =á⊥≈á ∂∞††é, =∋⊥+ ∞†=∞≈=†∞≈é ∂ö=ö≈ +∋†á+ᆠ1+á≈≈∋†, ∋∋; ≈ú†++≈ ∂+≤∂á=∋†+† {∞†∞≈†∞≈∞ ≈=á∋á+∋. Í⊥+ ∋∋; ∋ †é+∂é⊥∞≈, ⊥∋⊥í++≈ ∞⊥+≈=∞+ű≈∞∂ †ű≈;∂, ∋ ⊥+∋∂++†∋†+∋≈ {á++∋†∋††∋≈ ú†. Í⊥+ ∋ †∞⊥≈∋⊥++++ ∞≈醆+∞† ∋ ∂+≈††;∂†∞≈ ++≈≈=ú †á=ú, ∋∂á+ †ö++ é=†;=∞⊇∞≈ +ö⊥=ü†é≈é+∞ ≈=á∋í†+∋†∞≈∂.

31371065Á614

1)3†+⊥5∞⊥∞+†;∂ - 4 9∋+∋+∋+-⊇+≈≈=;é (2012. 4á+≤;∞≈ 4.)

2)4ú††-9++ -9⊥+ +∞†∋⊥++†† ∂+≈††;∂†∞≈ ∋≈∋†ó∋;á{∋
(2012. 3=∞⊥†∞∋+∞+ 5.)

3)Ö+∋é≈+ 9∞††∞+á†;≈ é≈ 1≈†++∋á≤;ó≈ 9ö=⊥+≈†, Ö+∋é≈+ 4⊥+≈†+†; 2∋††á≈; 9ö=ö≈≈é⊥ – 8∞⊥+; ∂∋+∋+∋+

4)4∋⊥+∋+ 4∋+∋≈≤≈ - 4= ∞††∞†∞⊇∞†† +á+++ú (2012. 3=∞⊥†∞∋+∞+ 6.)

5)3;∂;⊥é⊇;∋ – 8∞⊥+;-∂∋+∋+∋+; +á+++ú (2015. 6∞++∞á+ 6.)

6) 3;=†+≈≈á⊥⊥+†;†;∂∋ - 8∞⊥+; 9∋+∋+∋+ – †∞††á≈⊥+†á≈, =∋⊥+ ∞⊥+ ú{ +á+++ú ∂∞=⊇∞†∞? (2016. Á⊥+;†;≈ 13.)

7) 1≈⊇∞≠ - 7∋≈≈∋≈ †é†≈=á= +∋†+††{∋ =∋≈ ∋ +∞⊥+;-∂∋+∋+∋+; +∋+≤+∂≈∋∂

- 7ű=≈=ü≈∞†∞† ∂ö†ö†† Ö+∋é≈+++≈=á⊥ é≈ 4=∞++∋{⊇=≈á≈

(2016. Á⊥+;†;≈ )

8) 9;†∞∂;≈†ő.+∞ - 8∞⊥+;-9∋+∋+∋+: †ű=≈=ü≈∞†+∞≈ ᆆ∋⊥+⊇†∋∂ ∋∞⊥ ∋ †∞†∞∂ (2016. á⊥+;†;≈. 6)

9) 4∋⊥+∋+ 4∋+∋≈≤≈ – 4= ∞††∞†∞⊇∞†† +.....

10) 6∞+⊥+†;†;∂∋ - 8∋+á=≈†é≈=∞∂ ∋ 9∋∞∂á=∞≈+∋≈ – ∋= ∋=∞++∋{⊇=≈á≈;-ö+∋é≈+ ∂+≈††;∂†∞≈ +ᆆ∞+∞ (2014. 3=∞⊥.....This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadEtnikai konfliktusok - A hegyi- karabahi konfliktus: Etnopolitics: About the Nagorno-Karabakh conflict
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents