<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 14.55 $
Document category

Assignment
Business Studies

University, School

HHX Vejlby-Risskov

Grade, Teacher, Year

2. yeaar

Author / Copyright
Text by Reinhard D. ©
Format: PDF
Size: 0.08 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[4]|0/3

More documents
Presentation
Bowling for columbine
Skolemassakre Indledning Dylan Klebold: ”I didn’t like life very much.” Eric Harris: “I know my mom and dad will be in shock and disbelief, I can’t help it.. That’s it. Sorry. Goodbye.” Dette er de sidste ord fra drabsmændene til deres familier og verden. Disse få ord er ikke
Speech example: The Need of Fitness One year ago I was 40 pounds bigger, I was overweight and I found myself very unhealthy.My best friends said I should give bodybuilding a try, so I did.And now one year later I am the man I am. It is not only a free time activity it is a lifestyle and it’s actually good for
Europäisches Gymnasium ,,Johann Heinrich Pestalozzi’’ Meerane Facharbeit Schuljahr 2016/17 Im Leistungkurs Englisch Fitness – Optimal Health von N. S., N. en Betreuerin: Frau B. Ort, Datum: Meerane, 31.10.2016 Table of Contents 1. Introduction P 3. 2. Main body P 3-10 . 2.1. Exercise P

Afsætning A Tietgen Handelsgymnasium J. C.

Klasse 209 19/11/2017


Fitness World


Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe.

For at vurdere Fitness Worlds marketing-mix i forhold til målgruppen, vil der blive taget udgangspunkt i de 4 p’er som er Produkt, pris, place og promotion.


Fitness World er primært en servicevirksomhed, da de ikke udbyder et håndgribeligt produkt.

Som medlem af fitness har man mulighed for at gøre brug af en lang række træningsmaskiner, hold træninger, sauna, svømmehal og solarie i og et bad efter en træning.

De tilbyder også andre ydelser såsom skabe til opbevaring og fitnessblade. Fitness World sælger service til kunder på konsumentmarkedet, og er derfor meget afhængige af deres kunders efterspørgsel efter kædens ydelser. Kunderne er i gennemsnit kun medlem i et år, hvilket siges er normal inden for fitness branchen.

Hvis man kigger i vedlagte bilag er det meget tydeligt at konkludere at størstedelen af kunderne er fra 15-29 år. Det er oftest dem der har mest tid og har et behov som gå op i deres krop.

Halvdelen af kunderne melder sig ind ved henvendelse i centret og den anden halvdel over nettet. De fleste melder sig ind når der f.eks. tilbydes gratis oprettelse samt gratis træningsmåned. Der bruges mange ressourcer på at holder på kunderne, og fitness World har også helt op til 170.000. Som kunder har man også mulighed for at sætte sit medlemskab på pause, så man ikke skal betale indmeldingsgebyr igen, dog mod betaling.


Fitness World henvender sig mest til målgruppen 15-29 år, og derfor har de tilpasset prisen, da målgruppen ofte er folk med for.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0+;≈∞≈ †++ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇≈ ⊥++⊇∞∂†∞+ ∂∋≈ ⊇∞†;≈∞+∞≈ ≈+∋ ”=∋†∞∞ †++ ∋+≈∞+”. 8∞+ ∞+ †∋†∞ +∋ †∋= ⊥+;≈, +⊥ +ø{ ∂=∋†;†∞† ∋† +⊇∞†≈∞+ ∋† ≈⊥++†≈∞⊇≈†++. 8∞ +∋∋∋∞+ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ⊥+⊇†, ⊇∋ ⊥+;≈ +⊥ ∂=∋†;†∞† †ø†⊥∞+ +;≈∋≈⊇∞≈ +∞+. 8∞ †∋⊥∞+ ⊥∞≈⊥∞ †++ ∋† ⊥†∞∋∋∞ ∋† ∋†∋∞†⊇∞ ++†⊇†+æ≈;≈⊥∞+ ∞††∞+ +=;≈ ∋∋≈ ∋;≈†∞+ ≈;† 6;†≈∞≈≈ ∂++†. 1 †++++†⊇ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ∞+ ⊇∞† †∋∂†;≈∂ ∂†+⊥† +⊥ ⊇∞† ∞+ ∞≈ ⊥+⊇ ⊥+;≈≈†+∋†∞⊥;.


4å+ ⊇∞+ ≈∂∋† †∋=∞ ≈+∞ ≤∞≈†+∞ +∞≈⊇† ; 8∋≈∋∋+∂ +†;=∞+ ⊇∞+ †∋≈⊥† ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å ⊥+⊇ +∞†;⊥⊥∞≈+∞⊇, +⊥ +=++ ⊇∞+ ∞+ ††∞≈† ⊇∞+ =;† ∂+∋∋∞ †;† ∋† +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† ≤∞≈†+∞†. 8∞+ +†;=∞+ †∋⊥† ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å +∞++∞+∞ ; †+∂∋†+∋+å⊇∞† +⊥ +∞†+†∂≈;≈⊥≈†æ†+∞⊇∞≈, ≈+∋ ∞+ ∋∞⊥∞† ∋†⊥ø+∞≈⊇∞ †++ ⊥†∋≤∞+;≈⊥ ∋† ≈+∞ ≤∞≈†+∞, ⊇∋ +∞†+†∂≈;≈⊥≈∞≈⊇∞+†∋⊥∞† ≈∂∋† =æ+∞ 20.000-30.000 ∋∞≈≈∞≈∂∞+. 0∞≈†+∞≈∞ +†;=∞+ +⊥≈å †+⊥;≈∂ ;≈⊇+∞††∞† ;≈⊇;=;⊇∞∞†† ; †++++†⊇ †;† ⊥†∋≤∞+;≈⊥∞≈ +⊥ ; †++++†⊇ †;† ;≈⊇†{∞≈;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞⊇∞+≈∞1.

1 ≈†ø++∞ ++∞+ †++=∞≈†∞≈ ⊇∞+ ∋† ≤∞≈†+∞≈∞ †;⊥⊥∞+ ;≈⊇∞≈ †++ ∂++† ∋†≈†∋≈⊇, ∋∞≈≈ ∂∞≈⊇∞+ ∞⊇∞≈ †++ ++∞+≈∞ ∞+ =;††;⊥∞ †;† ∋† ∂ø+∞ †æ≈⊥∞+∞ †++ †+æ≈;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞⊇∞+. 8∞ +∋∋∋∞+ ⊇∞+∞≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ ⊥+⊇†, ⊇∋ ⊇∞ +∋+ =∋†⊥† ∋† ⊥†∋≤∞+∞ ≤∞≈†+∞≈∞ ≤∞≈†+∋††, ⊇∋ ⊇∞† +††∞≈† ∞+ ⊇∞+ ∞≈⊥∞ .....


6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ⊥+⊇∞ †;† ∋† ∋∋+∂∞⊇≈†ø+∞ ≈;⊥ =;∋ ≈∞††∞†, +⊥ ⊇∞† ∞+ +⊥≈å ⊇∞+ ⊇∞ †∋≈⊥∞+ ⊇∞+∞≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ +∞⊇≈†.

8∞ +∋+ ∞≈ +{∞∋∋∞≈;⊇∞ +=++ ∋∋≈ ∂∋≈ †;†∋∞†⊇∞ ≈;⊥ ≈++∞⊇≈++∞=∞, ++†⊇, ∋∋;†∂∋∋⊥∋⊥≈∞+ +⊥ ∂+≈∂∞++∞≈≤∞+. 8∞ ∋≈=∞≈⊇∞+ +⊥≈å ∋∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ =;∋ 6∋≤∞+++∂, +=++ ⊇∞ +∋+ ∞≈ ≈†++ ⊥+∞⊥⊥∞ ∋∋≈ ∂∋≈ †;†∋∞†⊇∞ ≈;⊥. 8∞† ∞+ ∞≈ ⊥+⊇ ∋å⊇∞ ∋† †∋≈⊥∞ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ⊥å, ⊇∋ ⊇∞† ∞+ ⊇∞∋ ⊇∞+ ∞+ ∋∞≈† ⊥å 6∋≤∞+++∂. 8∞ +∋+ +⊥≈å ∞≈ ∋⊥⊥, +=++ ∋∋≈ ∂∋≈ †ø†⊥∞ ∋∞⊇ ; ≈++∞⊇∞+, †;†∋∞†⊇∞ ≈;⊥ ++†⊇ +⊥ †ø†⊥∞ ≈;≈ ∞⊥∞≈ †+æ≈;≈⊥ ∋=.

8∞ +∋+ +⊥≈å ⊥†∋∂∋†∞+ +æ≈⊥∞≈⊇∞ ; ⊇∞+∞≈ ≤∞≈†+∞, +=++ ∋∋≈ ∂∋≈ †ø†⊥∞ ∋∞⊇ ; ⊇;=∞+≈∞ †;†+∞⊇. 8∞ †;†++⊇∞+ +⊥≈å ⊥∞+≈+≈†;⊥† ≈∋†⊥ ; ≤∞≈†+∞≈∞, +=++ ∋∋≈ ∂∋≈ ∂ø+∞ ⊇∞+∞≈ ⊥++⊇∞∂†∞+.


3;⊇∞ 2: 9∂≈⊥++†∋+†;=, ∂∞≈⊇≈∂∋+ +⊥ ⊥++≤∞≈ ≈å†+∞∋† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ⊥;∂ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.


6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∋+ ∋∋≈⊥∞ ⊥+∞≈⊇†∋⊥ †++ ∋† ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.

De kunne gøre brug af mange motiver. Proaktivt internt kunne de benytte, da de allerede har stordriftsfordele på det danske marked. Derfor ville de være oplagt for dem at gå på det internationale marked. Dette er et motiv til at starte eksport i forbindelse med fremtiden. Fitness World er store på hjemmemarkedet, da de har monopol på markedet. Det ville derfor være oplagt da de har svært ved at øge markedsandelen i Danmark grundet de knap 6 millioner indbyggere, man kan derfor konstatere at det er svært at øge markedsandelen.

På den anden side ville Fitness World have svært med at konkurrere på det internationale marked, da det ikke re et unikt produkt og der er mange u.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


8∞ ∂∞≈≈∞ +⊥≈å +∞≈+††∞ ⊇∞ ;≈†∞+≈∞ +∞∋∂†;=∞ ∋+†;=∞+, ≈+∋ ∞+ ≈å+ +∋=∞+⊇∞≈∞≈ †=;≈⊥∞+ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ †;† ∋† +=∞+=∞{∞ ∋† ∞∂≈⊥++†∞+∞.

3+∋ ≈æ=≈† ; +;†∋⊥ +∋+ ⊇∞ ≈∂∋+† ≈†++† +=∞+≈∂∞⊇, +⊥ +∋+ ⊇∞+†++ †∞⊇;⊥ ∂∋⊥∋≤;†∞†. 8∞† ∂∞≈≈∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞† ⊥+⊇† ∋+†;= †;† ∋† 63 ∂∞≈≈∞ ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††. 3æ≈+≈∞⊇{æ=≈;≈⊥ ∞+ +⊥≈å ∞† ⊥æ†⊇∞≈⊇∞ ∋+†;= †++ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇, ⊇∋ =∞{+∞† +∞†+⊇∞+ ∋∞⊥∞† †++ ∂æ⊇∞≈. 6++≈∂∞††∞≈ ∋∞††∞∋ ∋å≈∞⊇∞+≈∞ ∞+ +†∞=∞† ∋;≈⊇+∞, ∋∞≈ {∋≈∞∋+, †∞++∞∋+ +⊥ ∋∋+†≈ ∞+ ∋∞⊇†∞∋≈†+∞∋⊥∋≈⊥∞.


6++ ∋† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ≈∂∋† ∂∞≈≈∞ ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††, +ø+ ⊇∞ ∂∞≈≈∞ +å≈⊇†∞+∞ ⊇∞ ∞⊇†++⊇+;≈⊥∞+ +⊥ ≈⊥∞≤;∞††∞ ∂+∋= ⊇∞+ ∂∋≈ +⊥≈†å ; †+++;≈⊇∞†≈∞ ∋∞⊇ ∞∂≈⊥++†∋++∞{⊇∞.

6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∋+ ⊥+⊇∞ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †++ ∋† +å≈⊇†∞+∞ ∞⊇†++⊇+;≈⊥∞+ +⊥ ≈⊥∞≤;∞††∞ ∂+∋=, ⊇∋ †+æ≈;≈⊥ ∞+ ≈+⊥∞† ∋††∞ ; +∞†∞ =∞+⊇∞≈∞≈ ∂∞≈⊇∞+ †;†, +⊥ ⊇∞+†++ +∞+⊇∞ ⊇∞† ;∂∂∞ =æ+∞ ≈+⊥∞† ⊥+++†∞∋. 8∞+ †;⊥⊥∞≈ ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å ∋† ;≈⊇†{∞≈;≈⊥∞≈ ∞+ =;⊥†;⊥∞+∞ ∞≈⊇ ∋∋+∂∞⊇≈∋≈⊇∞†∞≈, +⊥ ⊇∞+†++ ≈∂∋† ⊇∞ ;∂∂∞ ⊥å †++ +∞+†;⊥† †+∞∋. 8∞+ †;⊥⊥∞≈ +⊥≈å ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å ⊇∞≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ +⊥†∞=∞†≈∞ ; +=∞+† ≤∞≈†∞+, +⊥ ⊇∞† ∂∞≈≈∞ +⊥≈å =æ+∞ ∞≈ ∞⊇†++⊇+;≈⊥ ≈å+ ∋∋≈ ≈∂∋† †∋†∞ ∞† ∋≈⊇∞+†∞⊇.....

8∞+∞≈ †++⊇∞† ∞+ ∋† ≈∞†=∞ ≈∋=≈∞† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ≈∞∋† ∋† ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†† ∋∞⊇. 8∞ ≈∂∋† ⊇∞+†++ ;∂∂∞ æ≈⊇+∞ ⊥å ⊥++⊇∞∂†≈∋=≈∞†, +⊥ ∂∞≈≈∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞≈ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋† †++⊇∞†. 9≈ ∞⊇†++⊇+;≈⊥ ∂∞≈≈∞ =æ+∞ ∋† †;≈⊇∞ †++=æ+⊇;⊥∞ †∞=∞+∋≈⊇ø+∞+. 8∞ ∞+ ∋†+æ≈⊥;⊥∞ ∋† +∞+†;⊥ †∞=∞+;≈⊥≈†;⊇ +⊥ ⊥+⊇ ∂=∋†;†∞†, +⊥ ⊥å ⊇∞≈ ∋å⊇∞ ∂∋≈ †∞=∞+∋≈⊇ø+∞+≈∞ +⊥≈å =æ+∞ ∋∞⊇ †;† ∋† ⊥+∞≈≈∞ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +⊥ ∂+æ=∞ ††∞+∞ ⊥∞≈⊥∞.


6++ ∋† =∞+⊇∞+∞ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇≈ ⊥++≤∞≈ ≈å†+∞∋† ⊇∞ ⊥;∂ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†† =;† ⊇∞+ ⊥ø+∞≈ ++∞⊥ ∋† 0⊥⊥≈∋†∋-∋+⊇∞††∞≈.


0⊥⊥≈∋†∋ =;≈∞+ ⊇∞≈ †∋≈⊥≈+∋∋∞ +∞=æ⊥∞†≈∞ ⊥å ∞∂≈⊥++†∋∋+∂∞⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋ 4 †∋≈∞+.

6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +ø+ ; ≈†∋+†∞≈ ≈∋†≈∞ ⊥å ⊇∞ †∋≈⊇∞ ⊇∞+ †;⊥≈∞+ +{∞∋∋∞∋∋+∂∞⊇∞† ∋∞≈† ∋∞†;⊥†, ≈å≈+∋ 7+≈∂†∋≈⊇ +⊥ 3=∞+;⊥∞. 9††∞++å≈⊇∞≈ ≈+∋ ⊇∞ +∋+ ⊥{++† ≈;⊥ ⊥+⊇∞ ∞+†∋+;≈⊥∞+ ⊥å ⊇∞† ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ ∋∋+∂∞⊇, ∂∋≈ ⊇∞ ∞††∞++å≈⊇∞≈ +∞=æ⊥∞ ≈;⊥ ∞⊇ ⊥å ≈†ø++∞ ∋;†{ø∋†≈†∋≈⊇∞. 8∞† ∂∞≈≈∞ =æ+∞ ⊥+†∞≈ ∞††∞+ 7++∂;∞†. 4∋+∂∞⊇≈+⊥∞+∋†;+≈≈†++∋∞+≈∞ =;≈∞+ †∋≈∞+≈∞. 9∂≈⊥++†∞≈ ≈†∋+†∞+ †;† +∞∋∂†;=† +⊥ ≈∂∞+ ≈⊥++∋⊇;≈∂.

8∞ ∂+∋∋∞+ ; ∂+≈†∋∂† ∋∞⊇ †∞=∞+∋≈⊇ø+∞+ ; ∞⊇†∋≈⊇∞†, ≈+∋ +∋+ ∞+†∋+;≈⊥ ∋∞⊇ ++∋≈≤+∞≈ +⊥ ∂∋≈ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞∂≈⊥++††++∋;⊇†∞+∞ †;† ∋∞+∞ ≈+≈†∞∋∋†;≈∂ ∞∂≈⊥++†. 4å+ ∂æ⊇∞≈ +∋+ ∞†∋+†∞+∞† ≈;⊥ ⊥+⊇† ⊥å ⊇∞† ⊥å⊥æ†⊇∞≈⊇∞ ∋∋+∂∞⊇ +⊥ +∋+ †∞≈⊇∞† ⊥†∋≤∞+;≈⊥∞+ †++ ≤∞≈†+∞≈∞, ∞+ ⊇∞ ; ≈†∋≈⊇ †;† ∋† ∞†∋+†∞+∞ ∞⊥∞† ≈∋†⊥≈≈∞†≈∂∋+. 3;⊇≈† ∋∞≈ ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† †∞≈⊥∞+∞+ ⊥++⊇∞∂†;+≈∞≈ ⊥+⊇† +⊥ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†;≈∞+;≈⊥≈⊥+∋⊇∞≈ ≈†;⊥∞+ ≈å ∋∞⊥∞† ∋† ⊇∞ ∂∋≈ ††+††∞ ⊇∞†∞ ∋† ⊥++.....

1

2


2This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents