<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 14.15 $
Document category

Assignment
Business Studies

University, School

HHX Vejlby-Risskov

Grade, Teacher, Year

2. yeaar

Author / Copyright
Text by Reinhard D. ©
Format: PDF
Size: 0.08 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[4.0]|2/1More documents
Words are more deceitful and powerful than we think - TOK essay: Power of Language Name: 11 TOK Language Essay Word Count: 1154 Essay question: Words are more deceitful and powerful than we think Intro -Different ways to use language -Euphemism -Effect on language towards people -Verbal abuse can be as bad as any other abuse SP1 -Certain ways of saying things can make a difference: -How you talk to someone with higher authority and to your friends -Words can make a situation better or worse during arguments Evidence -Jay Z talked differently when Oprah interviewed him than when he got interviewed by casual TV host, like Jonathan Ross. -It’s like saying the glass is half empty and half full CC1 -Words might change how people see the situation but doesn’t actually change the situation Response It’s more about words affecting how people see the situation rather than how it changes the situation. SP2 -Some people accept politically correct language because it sounds more respectable Evidence -African Americans are very sensitive towards the word black; they prefer to be called African American -Nowadays instead of saying stupid, school uses the word developing or minimally exceptional CC2

Afsætning A Tietgen Handelsgymnasium

Klasse 209 19/11/2017


Fitness World


Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe.

For at vurdere Fitness Worlds marketing-mix i forhold til målgruppen, vil der blive taget udgangspunkt i de 4 p’er som er Produkt, pris, place og promotion.


Fitness World er primært en servicevirksomhed, da de ikke udbyder et håndgribeligt produkt.

Som medlem af fitness har man mulighed for at gøre brug af en lang række træningsmaskiner, hold træninger, sauna, svømmehal og solarie i og et bad efter en træning.

De tilbyder også andre ydelser såsom skabe til opbevaring og fitnessblade. Fitness World sælger service til kunder på konsumentmarkedet, og er derfor meget afhængige af deres kunders efterspørgsel efter kædens ydelser. Kunderne er i gennemsnit kun medlem i et år, hvilket siges er normal inden for fitness branchen.

Hvis man kigger i vedlagte bilag er det meget tydeligt at konkludere at størstedelen af kunderne er fra 15-29 år. Det er oftest dem der har mest tid og har et behov som gå op i deres krop.

Halvdelen af kunderne melder sig ind ved henvendelse i centret og den anden halvdel over nettet. De fleste melder sig ind når der f.eks. tilbydes gratis oprettelse samt gratis træningsmåned. Der bruges mange ressourcer på at holder på kunderne, og fitness World har også helt op til 170.000. Som kunder har man også mulighed for at sætte sit medlemskab på pause, så man ikke skal betale indmeldingsgebyr igen, dog mod bet.....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∞≈=∞≈⊇∞+ ≈;⊥ ∋∞≈† †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ 15-29 å+, +⊥ ⊇∞+†++ +∋+ ⊇∞ †;†⊥∋≈≈∞† ⊥+;≈∞≈, ⊇∋ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ +††∞ ∞+ †+†∂ ∋∞⊇ †++++†⊇≈=;≈ †∋= ;≈⊇∂+∋≈†.

0+;≈∞≈ †++ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇≈ ⊥++⊇∞∂†∞+ ∂∋≈ ⊇∞†;≈∞+∞≈ ≈+∋ ”=∋†∞∞ †++ ∋+≈∞+”. 8∞+ ∞+ †∋†∞ +∋ †∋= ⊥+;≈, +⊥ +ø{ ∂=∋†;†∞† ∋† +⊇∞†≈∞+ ∋† ≈⊥++†≈∞⊇≈†++. 8∞ +∋∋∋∞+ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ⊥+⊇†, ⊇∋ ⊥+;≈ +⊥ ∂=∋†;†∞† †ø†⊥∞+ +;≈∋≈⊇∞≈ +∞+. 8∞ †∋⊥∞+ ⊥∞≈⊥∞ †++ ∋† ⊥†∞∋∋∞ ∋† ∋†∋∞†⊇∞ ++†⊇†+æ≈;≈⊥∞+ ∞††∞+ +=;≈ ∋∋≈ ∋;≈†∞+ ≈;† 6;†≈∞≈≈ ∂++†. 1 †++++†⊇ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ∞+ ⊇∞† †∋∂†;≈∂ ∂†+⊥† +⊥ ⊇∞† ∞+ ∞≈ ⊥+⊇ ⊥+;≈≈†+∋†∞⊥;.


4å+ ⊇∞+ ≈∂∋† †∋=∞ ≈+∞ ≤∞≈†+∞ +∞≈⊇† ; 8∋≈∋∋+∂ +†;=∞+ ⊇∞+ †∋≈⊥† ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å ⊥+⊇ +∞†;⊥⊥∞≈+∞⊇, +⊥ +=++ ⊇∞+ ∞+ ††∞≈† ⊇∞+ =;† ∂+∋∋∞ †;† ∋† +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† ≤∞≈†+∞†. 8∞+ +†;=∞+ †∋⊥† ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å +∞++∞+∞ ; †+∂∋†+∋+å⊇∞† +⊥ +∞†+†∂≈;≈⊥≈†æ†+∞⊇∞≈, ≈+∋ ∞+ ∋∞⊥∞† ∋†⊥ø+∞≈⊇∞ †++ ⊥†∋≤∞+;≈⊥ ∋† ≈+∞ ≤∞≈†+∞, ⊇∋ +∞†+†∂≈;≈⊥≈∞≈⊇∞+†∋⊥∞† ≈∂∋† =æ+∞ 20.000-30.000 ∋∞≈≈∞≈∂∞+. 0∞≈†+∞≈∞ +†;=∞+ +⊥≈å †+⊥;≈∂ ;≈⊇+∞††∞† ;≈⊇;=;⊇∞∞†† ; †++++†⊇ †;† ⊥†∋≤∞+;≈⊥∞≈ +⊥ ; †++++†⊇ †;† ;≈⊇†{∞≈;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞⊇∞+≈∞1.

1 ≈†ø++∞ ++∞+ †++=∞≈†∞≈ ⊇∞+ ∋† ≤∞≈†+∞≈∞ †;⊥⊥∞+ ;≈⊇∞≈ †++ ∂++† ∋†≈†∋≈⊇, ∋∞≈≈ ∂∞≈⊇∞+ ∞⊇∞≈ †++ ++∞+≈∞ ∞+ =;††;⊥∞ †;† ∋† ∂ø+∞ †æ≈⊥∞+∞ †++ †+æ≈;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞⊇∞+. 8∞ +∋∋∋∞+ ⊇∞+∞≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ ⊥+⊇†, ⊇∋ ⊇∞ +∋+ =∋†⊥† ∋† ⊥†∋≤∞+∞ ≤∞≈†+∞≈∞ ≤∞≈†+∋††, ⊇∋ ⊇∞† +††∞≈† ∞+ ⊇∞+ ∞≈⊥∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+ +∞†;≈⊇∞+ ≈;⊥.


6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ⊥+⊇∞ †;† ∋† ∋∋+∂∞⊇≈†ø+∞ ≈;⊥ =;∋ ≈∞††∞†, +⊥ ⊇∞† ∞+ +⊥≈å ⊇∞+ ⊇∞ †∋≈⊥∞+ ⊇∞+∞≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ +∞⊇≈†.

De har en hjemmeside hvor man kan tilmelde sig nyhedsbreve, hold, mailkampagner og konkurrencer. De anvender også markedsføring via Facebook, hvor de har en stor gruppe man kan tilmelde sig. Det er en god måde at fange målgruppen på, da det er dem der er mest på Facebook. De har også en app, hvor man kan følge med i nyheder, tilmelde sig hold og følge sin egen træning mv.

De har også plakater hængende i deres centre, hvor man kan følge med i diverse tilbud. De tilbyder også personligt salg i centrene, hvor man kan k.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3;⊇∞ 2: 9∂≈⊥++†∋+†;=, ∂∞≈⊇≈∂∋+ +⊥ ⊥++≤∞≈ ≈å†+∞∋† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ⊥;∂ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.


6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∋+ ∋∋≈⊥∞ ⊥+∞≈⊇†∋⊥ †++ ∋† ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.

8∞ ∂∞≈≈∞ ⊥ø+∞ ++∞⊥ ∋† ∋∋≈⊥∞ ∋+†;=∞+. 0++∋∂†;=† ;≈†∞+≈† ∂∞≈≈∞ ⊇∞ +∞≈+††∞, ⊇∋ ⊇∞ ∋††∞+∞⊇∞ +∋+ ≈†++⊇+;††≈†++⊇∞†∞ ⊥å ⊇∞† ⊇∋≈≈∂∞ ∋∋+∂∞⊇. 8∞+†++ =;††∞ ⊇∞ =æ+∞ +⊥†∋⊥† †++ ⊇∞∋ ∋† ⊥å ⊥å ⊇∞† ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ ∋∋+∂∞⊇. 8∞††∞ ∞+ ∞† ∋+†;= †;† ∋† ≈†∋+†∞ ∞∂≈⊥++† ; †+++;≈⊇∞†≈∞ ∋∞⊇ †+∞∋†;⊇∞≈. 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ≈†++∞ ⊥å +{∞∋∋∞∋∋+∂∞⊇∞†, ⊇∋ ⊇∞ +∋+ ∋+≈+⊥+† ⊥å ∋∋+∂∞⊇∞†. 8∞† =;††∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ +⊥†∋⊥† ⊇∋ ⊇∞ +∋+ ≈=æ+† =∞⊇ ∋† ø⊥∞ ∋∋+∂∞⊇≈∋≈⊇∞†∞≈ ; 8∋≈∋∋+∂ ⊥+∞≈⊇∞† ⊇∞ ∂≈∋⊥ 6 ∋;††;+≈∞+ ;≈⊇++⊥⊥∞+∞, ∋∋≈ ∂∋≈ ⊇∞+†++ ∂+≈≈†∋†∞+∞ ∋† ⊇∞† ∞+ ≈=æ+† ∋.....

0å ⊇∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈;⊇∞ =;††∞ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∋=∞ ≈=æ+† ∋∞⊇ ∋† ∂+≈∂∞++∞+∞ ⊥å ⊇∞† ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ ∋∋+∂∞⊇, ⊇∋ ⊇∞† ;∂∂∞ +∞ ∞† ∞≈;∂† ⊥++⊇∞∂† +⊥ ⊇∞+ ∞+ ∋∋≈⊥∞ ∞⊇++⊇∞+∞ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.


8∞ ∂∞≈≈∞ +⊥≈å +∞≈+††∞ ⊇∞ ;≈†∞+≈∞ +∞∋∂†;=∞ ∋+†;=∞+, ≈+∋ ∞+ ≈å+ +∋=∞+⊇∞≈∞≈ †=;≈⊥∞+ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ †;† ∋† +=∞+=∞{∞ ∋† ∞∂≈⊥++†∞+∞.

3+∋ ≈æ=≈† ; +;†∋⊥ +∋+ ⊇∞ ≈∂∋+† ≈†++† +=∞+≈∂∞⊇, +⊥ +∋+ ⊇∞+†++ †∞⊇;⊥ ∂∋⊥∋≤;†∞†. 8∞† ∂∞≈≈∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞† ⊥+⊇† ∋+†;= †;† ∋† 63 ∂∞≈≈∞ ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††. 3æ≈+≈∞⊇{æ=≈;≈⊥ ∞+ +⊥≈å ∞† ⊥æ†⊇∞≈⊇∞ ∋+†;= †++ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇, ⊇∋ =∞{+∞† +∞†+⊇∞+ ∋∞⊥∞† †++ ∂æ⊇∞≈. 6++≈∂∞††∞≈ ∋∞††∞∋ ∋å≈∞⊇∞+≈∞ ∞+ +†∞=∞† ∋;≈⊇+∞, ∋∞≈ {∋≈∞∋+, †∞++∞∋+ +⊥ ∋∋+†≈ ∞+ ∋∞⊇†∞∋≈†+∞∋⊥∋≈⊥∞.


For at Fitness World skal kunne gå internationalt, bør de kunne håndtere de udfordringer og specielle krav der kan opstå i forbindelse med eksportarbejde.

Fitness World har gode muligheder for at håndtere udfordringer og specielle krav, da træning er noget alle i hele verdenen kender til, og derfor burde det ikke være noget problem. Der ligges meget vægt på at indtjeningen er vigtigere end markedsandelen, og derfor skal de ikke gå for hurtigt frem. Der ligges også meget vægt på den personlige oplevelse i hvert center, og det kunne også være en udfordring når man skal tale et anderled.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞+∞≈ †++⊇∞† ∞+ ∋† ≈∞†=∞ ≈∋=≈∞† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ≈∞∋† ∋† ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†† ∋∞⊇. 8∞ ≈∂∋† ⊇∞+†++ ;∂∂∞ æ≈⊇+∞ ⊥å ⊥++⊇∞∂†≈∋=≈∞†, +⊥ ∂∞≈≈∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞≈ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋† †++⊇∞†. 9≈ ∞⊇†++⊇+;≈⊥ ∂∞≈≈∞ =æ+∞ ∋† †;≈⊇∞ †++=æ+⊇;⊥∞ †∞=∞+∋≈⊇ø+∞+. 8∞ ∞+ ∋†+æ≈⊥;⊥∞ ∋† +∞+†;⊥ †∞=∞+;≈⊥≈†;⊇ +⊥ ⊥+⊇ ∂=∋†;†∞†, +⊥ ⊥å ⊇∞≈ ∋å⊇∞ ∂∋≈ †∞=∞+∋≈⊇ø+∞+≈∞ +⊥≈å =æ+∞ ∋∞⊇ †;† ∋† ⊥+∞≈≈∞ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +⊥ ∂+æ=∞ ††∞+∞ ⊥∞≈⊥∞.


6++ ∋† =∞+⊇∞+∞ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇≈ ⊥++≤∞≈ ≈å†+∞∋† ⊇∞ ⊥;∂ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†† =;† ⊇∞+ ⊥ø+∞≈ ++∞⊥ ∋† 0⊥⊥≈∋†∋-∋+⊇∞††∞≈.


0⊥⊥≈∋†∋ =;≈∞+ ⊇∞≈ †∋≈⊥≈+∋∋∞ +∞=æ⊥∞†≈∞ ⊥å ∞∂≈⊥++†∋∋+∂∞⊇∞+≈∞ ⊥∞≈≈∞∋ 4 †∋≈∞+.

6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +ø+ ; ≈†∋+†∞≈ ≈∋†≈∞ ⊥å ⊇∞ †∋≈⊇∞ ⊇∞+ †;⊥≈∞+ +{∞∋∋∞∋∋+∂∞⊇∞† ∋∞≈† ∋∞†;⊥†, ≈å≈+∋ 7+≈∂†∋≈⊇ +⊥ 3=∞+;⊥∞. 9††∞++å≈⊇∞≈ ≈+∋ ⊇∞ +∋+ ⊥{++† ≈;⊥ ⊥+⊇∞ ∞+†∋+;≈⊥∞+ ⊥å ⊇∞† ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ ∋∋+∂∞⊇, ∂∋≈ ⊇∞ ∞††∞++å≈⊇∞≈ +∞=æ⊥∞ ≈;⊥ ∞⊇ ⊥å ≈†ø++∞ ∋;†{ø∋†≈†∋≈⊇∞. 8∞† ∂∞≈≈∞ =æ+∞ ⊥+†∞≈ ∞††∞+ 7++∂;∞†. 4∋+∂∞⊇≈+⊥∞+∋†;+≈≈†++∋∞+≈∞ =;≈∞+ †∋≈∞+≈∞. 9∂≈⊥++†∞≈ ≈†∋+†∞+ †;† +∞∋∂†.....

8∞ ∂+∋∋∞+ ; ∂+≈†∋∂† ∋∞⊇ †∞=∞+∋≈⊇ø+∞+ ; ∞⊇†∋≈⊇∞†, ≈+∋ +∋+ ∞+†∋+;≈⊥ ∋∞⊇ ++∋≈≤+∞≈ +⊥ ∂∋≈ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞∂≈⊥++††++∋;⊇†∞+∞ †;† ∋∞+∞ ≈+≈†∞∋∋†;≈∂ ∞∂≈⊥++†. 4å+ ∂æ⊇∞≈ +∋+ ∞†∋+†∞+∞† ≈;⊥ ⊥+⊇† ⊥å ⊇∞† ⊥å⊥æ†⊇∞≈⊇∞ ∋∋+∂∞⊇ +⊥ +∋+ †∞≈⊇∞† ⊥†∋≤∞+;≈⊥∞+ †++ ≤∞≈†+∞≈∞, ∞+ ⊇∞ ; ≈†∋≈⊇ †;† ∋† ∞†∋+†∞+∞ ∞⊥∞† ≈∋†⊥≈≈∞†≈∂∋+. 3;⊇≈† ∋∞≈ ;∂∂∞ ∋;≈⊇≈† †∞≈⊥∞+∞+ ⊥++⊇∞∂†;+≈∞≈ ⊥+⊇† +⊥ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†;≈∞+;≈⊥≈⊥+∋⊇∞≈ ≈†;⊥∞+ ≈å ∋∞⊥∞† ∋† ⊇∞ ∂∋≈ ††+††∞ ⊇∞†∞ ∋† ⊥++⊇∞∂†;+≈∞≈ †;† ∞⊇†∋≈⊇∞†.
1

2


2
Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23