<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 14.27 $
Document category

Assignment
Business Studies

University, School

HHX Vejlby-Risskov

Grade, Teacher, Year

2. yeaar

Author / Copyright
Text by Reinhard D. ©
Format: PDF
Size: 0.08 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[4.0]|0/2

More documents
Presentation
Bowling for columbine
Skolemassakre Indledning Dylan Klebold: ”I didn’t like life very much.” Eric Harris: “I know my mom and dad will be in shock and disbelief, I can’t help it.. That’s it. Sorry. Goodbye.” Dette er de sidste ord fra drabsmændene til deres familier og verden. Disse få ord er ikke
Speech example: The Need of Fitness One year ago I was 40 pounds bigger, I was overweight and I found myself very unhealthy.My best friends said I should give bodybuilding a try, so I did.And now one year later I am the man I am. It is not only a free time activity it is a lifestyle and it’s actually good for
Europäisches Gymnasium ,,Johann Heinrich Pestalozzi’’ Meerane Facharbeit Schuljahr 2016/17 Im Leistungkurs Englisch Fitness – Optimal Health von N. S., N. en Betreuerin: Frau B. Ort, Datum: Meerane, 31.10.2016 Table of Contents 1. Introduction P 3. 2. Main body P 3-10 . 2.1. Exercise P

Afsætning A Tietgen Handelsgymnasium J. C.

Klasse 209 19/11/2017


Fitness World


Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe.

For at vurdere Fitness Worlds marketing-mix i forhold til målgruppen, vil der blive taget udgangspunkt i de 4 p’er som er Produkt, pris, place og promotion.


Fitness World er primært en servicevirksomhed, da de ikke udbyder et håndgribeligt produkt.

Som medlem af fitness har man mulighed for at gøre brug af en lang række træningsmaskiner, hold træninger, sauna, svømmehal og solarie i og et bad efter en træning.

De tilbyder også andre ydelser såsom skabe til opbevaring og fitnessblade. Fitness World sælger service til kunder på konsumentmarkedet, og er derfor meget afhængige af deres kunders efterspørgsel efter kædens ydelser. Kunderne er i gennemsnit kun medlem i et år, hvilket siges er normal inden for fitness branchen.

Hvis man kigger i vedlagte bilag er det meget tydeligt at konkludere at størstedelen af kunderne er fra 15-29 år. Det er oftest dem der har mest tid og har et behov som gå op i deres krop.

Halvdelen af kunderne melder sig ind ved henvendelse i centret og den anden halvdel over nettet. De fleste melder sig ind når der f.eks. tilbydes gratis oprettelse samt gratis træningsmåned. Der bruges mange ressourcer på at holder på kunderne, og fitness World har også helt op til 170.000. Som kunder har man også mulighed for at sætte sit medlemskab på pause, så man ikke skal betale indmeldingsgebyr igen, dog mod bet.....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∞≈=∞≈⊇∞+ ≈;⊥ ∋∞≈† †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ 15-29 å+, +⊥ ⊇∞+†++ +∋+ ⊇∞ †;†⊥∋≈≈∞† ⊥+;≈∞≈, ⊇∋ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ +††∞ ∞+ †+†∂ ∋∞⊇ †++++†⊇≈=;≈ †∋= ;≈⊇∂+∋≈†.

0+;≈∞≈ †++ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇≈ ⊥++⊇∞∂†∞+ ∂∋≈ ⊇∞†;≈∞+∞≈ ≈+∋ ”=∋†∞∞ †++ ∋+≈∞+”. 8∞+ ∞+ †∋†∞ +∋ †∋= ⊥+;≈, +⊥ +ø{ ∂=∋†;†∞† ∋† +⊇∞†≈∞+ ∋† ≈⊥++†≈∞⊇≈†++. 8∞ +∋∋∋∞+ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ⊥+⊇†, ⊇∋ ⊥+;≈ +⊥ ∂=∋†;†∞† †ø†⊥∞+ +;≈∋≈⊇∞≈ +∞+. 8∞ †∋⊥∞+ ⊥∞≈⊥∞ †++ ∋† ⊥†∞∋∋∞ ∋† ∋†∋∞†⊇∞ ++†⊇†+æ≈;≈⊥∞+ ∞††∞+ +=;≈ ∋∋≈ ∋;≈†∞+ ≈;† 6;†≈∞≈≈ ∂++†. 1 †++++†⊇ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ∞+ ⊇∞† †∋∂†;≈∂ ∂†+⊥† +⊥ ⊇∞† ∞+ ∞≈ ⊥+⊇ ⊥+;≈≈†+∋†∞⊥;.


4å+ ⊇∞+ ≈∂∋† †∋=∞ ≈+∞ ≤∞≈†+∞ +∞≈⊇† ; 8∋≈∋∋+∂ +†;=∞+ ⊇∞+ †∋≈⊥† ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å ⊥+⊇ +∞†;⊥⊥∞≈+∞⊇, +⊥ +=++ ⊇∞+ ∞+ ††∞≈† ⊇∞+ =;† ∂+∋∋∞ †;† ∋† +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† ≤∞≈†+∞†. 8∞+ +†;=∞+ †∋⊥† ∋∞⊥∞† =æ⊥† ⊥å +∞++∞+∞ ; †+∂∋†+∋+å⊇∞† +⊥ +∞†+†∂≈;≈⊥≈†æ†+∞⊇∞≈, ≈+∋ ∞+ ∋∞⊥∞† ∋†⊥ø+∞≈⊇∞ †++ ⊥†∋≤∞+;≈⊥ ∋† ≈+∞ ≤∞≈†+∞, ⊇∋ +∞†+†∂≈;≈⊥≈∞≈⊇∞+†∋⊥∞† ≈∂∋† =æ+∞ 20.000-30.000 ∋∞≈≈∞≈∂∞+. 0∞≈†+∞≈∞ +†;=∞+ +⊥≈å †+⊥;≈∂ ;≈⊇+∞††∞† ;≈⊇;=;⊇∞∞†† ; †++++†⊇ †;† ⊥†∋≤∞+;≈⊥∞≈ +⊥ ; †++++†⊇ †;† ;≈⊇†{∞≈;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞⊇∞+≈∞1.

1 ≈†ø++∞ ++∞+ †++=∞≈†∞≈ ⊇∞+ ∋† ≤∞≈†+∞≈∞ †;⊥⊥∞+ ;≈⊇∞≈ †++ ∂++† ∋†≈†∋≈⊇, ∋∞≈≈ ∂∞≈⊇∞+ ∞⊇∞≈ †++ ++∞+≈∞ ∞+ =;††;⊥∞ †;† ∋† ∂ø+∞ †æ≈⊥∞+∞ †++ †+æ≈;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞⊇∞+. 8∞ +∋∋∋∞+ ⊇∞+∞≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ ⊥+⊇†, ⊇∋ ⊇∞ +∋+ =∋†⊥† ∋† ⊥†∋≤∞+∞ ≤∞≈†+∞≈∞ ≤∞≈†+∋††, ⊇∋ ⊇∞† +††∞≈† ∞+ ⊇∞+ ∞≈⊥∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+ +∞†;≈⊇∞+ ≈;⊥.


6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ⊥+⊇∞ †;† ∋† ∋∋+∂∞⊇≈†ø+∞ ≈;⊥ =;∋ ≈∞††∞†, +⊥ ⊇∞† ∞+ +⊥≈å ⊇∞+ ⊇∞ †∋≈⊥∞+ ⊇∞+∞≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ +∞⊇≈†.

De har en hjemmeside hvor man kan tilmelde sig nyhedsbreve, hold, mailkampagner og konkurrencer. De anvender også markedsføring via Facebook, hvor de har en stor gruppe man kan tilmelde sig. Det er en god måde at fange målgruppen på, da det er dem der er mest på Facebook. De har også en app, hvor man kan følge med i nyheder, tilmelde sig hold og følge sin egen træning mv.

De har også plakater hængende i deres centre, hvor man kan følge med i diverse tilbud. De tilbyder også personligt salg i centrene, hvor man kan k.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3;⊇∞ 2: 9∂≈⊥++†∋+†;=, ∂∞≈⊇≈∂∋+ +⊥ ⊥++≤∞≈ ≈å†+∞∋† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ⊥;∂ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.


6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∋+ ∋∋≈⊥∞ ⊥+∞≈⊇†∋⊥ †++ ∋† ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.

8∞ ∂∞≈≈∞ ⊥ø+∞ ++∞⊥ ∋† ∋∋≈⊥∞ ∋+†;=∞+. 0++∋∂†;=† ;≈†∞+≈† ∂∞≈≈∞ ⊇∞ +∞≈+††∞, ⊇∋ ⊇∞ ∋††∞+∞⊇∞ +∋+ ≈†++⊇+;††≈†++⊇∞†∞ ⊥å ⊇∞† ⊇∋≈≈∂∞ ∋∋+∂∞⊇. 8∞+†++ =;††∞ ⊇∞ =æ+∞ +⊥†∋⊥† †++ ⊇∞∋ ∋† ⊥å ⊥å ⊇∞† ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ ∋∋+∂∞⊇. 8∞††∞ ∞+ ∞† ∋+†;= †;† ∋† ≈†∋+†∞ ∞∂≈⊥++† ; †+++;≈⊇∞†≈∞ ∋∞⊇ †+∞∋†;⊇∞≈. 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ∞+ ≈†++∞ ⊥å +{∞∋∋∞∋∋+∂∞⊇∞†, ⊇∋ ⊇∞ +∋+ ∋+≈+⊥+† ⊥å ∋∋+∂∞⊇∞†. 8∞† =;††∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ +⊥†∋⊥† ⊇∋ ⊇∞ +∋+ ≈=æ+† =∞⊇ ∋† ø⊥∞ ∋∋+∂∞⊇≈∋≈⊇∞†∞≈ ; 8∋≈∋∋+∂ ⊥+∞≈⊇∞† ⊇∞ ∂≈∋⊥ 6 ∋;††;+≈∞+ ;≈⊇++⊥⊥∞+∞, ∋∋≈ ∂∋≈ ⊇∞+†++ ∂+≈≈†∋†∞+∞ ∋† ⊇∞† ∞+ ≈=æ+† ∋.....

0å ⊇∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈;⊇∞ =;††∞ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ +∋=∞ ≈=æ+† ∋∞⊇ ∋† ∂+≈∂∞++∞+∞ ⊥å ⊇∞† ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ ∋∋+∂∞⊇, ⊇∋ ⊇∞† ;∂∂∞ +∞ ∞† ∞≈;∂† ⊥++⊇∞∂† +⊥ ⊇∞+ ∞+ ∋∋≈⊥∞ ∞⊇++⊇∞+∞ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††.


8∞ ∂∞≈≈∞ +⊥≈å +∞≈+††∞ ⊇∞ ;≈†∞+≈∞ +∞∋∂†;=∞ ∋+†;=∞+, ≈+∋ ∞+ ≈å+ +∋=∞+⊇∞≈∞≈ †=;≈⊥∞+ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ †;† ∋† +=∞+=∞{∞ ∋† ∞∂≈⊥++†∞+∞.

3+∋ ≈æ=≈† ; +;†∋⊥ +∋+ ⊇∞ ≈∂∋+† ≈†++† +=∞+≈∂∞⊇, +⊥ +∋+ ⊇∞+†++ †∞⊇;⊥ ∂∋⊥∋≤;†∞†. 8∞† ∂∞≈≈∞ ⊇∞+†++ =æ+∞ ∞† ⊥+⊇† ∋+†;= †;† ∋† 63 ∂∞≈≈∞ ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††. 3æ≈+≈∞⊇{æ=≈;≈⊥ ∞+ +⊥≈å ∞† ⊥æ†⊇∞≈⊇∞ ∋+†;= †++ 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇, ⊇∋ =∞{+∞† +∞†+⊇∞+ ∋∞⊥∞† †++ ∂æ⊇∞≈. 6++≈∂∞††∞≈ ∋∞††∞∋ ∋å≈∞⊇∞+≈∞ ∞+ +†∞=∞† ∋;≈⊇+∞, ∋∞≈ {∋≈∞∋+, †∞++∞∋+ +⊥ ∋∋+†≈ ∞+ ∋∞⊇†∞∋≈†+∞∋⊥∋≈⊥∞.


6++ ∋† 6;†≈∞≈≈ 3++†⊇ ≈∂∋† ∂∞≈≈∞ ⊥å ;≈†∞+≈∋†;+≈∋††, +ø+ ⊇∞ ∂∞≈≈∞ +å≈⊇†∞+∞ ⊇∞ ∞⊇†++⊇+;≈⊥∞+ +⊥ ≈⊥∞≤;∞††∞ ∂+∋= ⊇∞+ ∂∋≈ +⊥≈†å ; †+++;≈⊇∞†.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadFitness World 2 - det er en aflevering om. Side 1: Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. Side 2: Eksportmotiv, kundskab og proces såfremt Fitness World gik internationalt. 

Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents