Final thesis

Huế- Die alte Kaiserstadt von Vietnam

2.165 Words / ~8 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.93 $
Document category

Final thesis
German foreign language

University, School

USSH- Ho Chi Minh City

Author / Copyright
Text by Conni O. ©
Format: PDF
Size: 0.29 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/2More documents
Quản trị thươn­g hiệu - Công ty cổ phần thực phẩm Phú Hiệp Mục lục. I. Lời nói đầu. 1. Giới thiệu dự án 2. Cơ sở pháp lý lập luận dự án. 3. Sự nhất thiết phải đầu tư và mục tiêu đầu tư. II. Giới thiệu thương hiệu. 1. Công ty cổ phần thực phẩm Phú Hiệp. 2. Thương hiệu “Thịt hun khói Sapa – Sapa bacon”. 3. Câu chuyện thương hiệu. III. Quản trị thương hiệu. 1. Đặc tính thương hiệu. 2. Biểu tượng và hệ thống nhận diện thương hiệu. 3. Khẩu hiệu thương hiệu. 4. Xây dựng kế hoạch truyền thong. 5. Xây dựng kế hoạch mục tiêu. IV. Kết luận. Lời nói đầu.  Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao và du lịch của Việt Nam. Trong  xu hướng phát triển hiện đại tỷ lệ các cặp vợ chồng phải làm việc và thường về nhà muộn (khoảng 5 đến 7 giờ tối) và đây cũng là giờ cao điểm để mọi người đi chợ mua thức ăn về nhà chế biến. Công việc chế biến thức ăn tại nhà thường mất 1-2 giờ và bữa ăn tối cũng chỉ có thể sẵn sàng vào khoảng lúc 8 giờ tối. Nếu gia đình có khách mời và chủ nhà muốn tìm mua một số món ăn đặc biệt để tiếp khách,
Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông tin và sự hiểu biết về AEC còn rất hạn chế. Trong khi đó, một số nước khác trong khu vực, điển hình như Thái Lan đã có sự chuẩn bị và lên kế hoạch khá cụ thể cho việc gia nhập AEC. Hướng đến một thị trường chung tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đầy thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh sản phẩm với nhiều nước khác mạnh hơn trong khu vực. Ngay lúc này, hàng hóa Việt Nam đã và đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm của Thái Lan, Lào và Campuchia. Do đó, tích cực chuẩn bị ngay từ bây giờ (nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh sản phẩm, nguồn lực và đổi mới công nghệ,.) là cần thiết và sẽ mang đến cơ hội cho Việt Nam bắt kịp với xu thế, trình độ phát triển của khu vực, tăng sức cạnh tranh trong cộng đồng ASEAN. TRÁI PHIẾU Trái phiếulà một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể làdoanh nghiệp(trái phiếu

Tourismus 1


Vietnam Nationaluniversität Ho-Chi-Minh-Stadt Seminarleiter: Phan Kim Khánh Duy

Hochschule für Geistes- und Sozialwissenschaften Referentin: Nguyễn Hoàng Phương

Fakultät für Deutsche Linguistik und Literatur Datum: 26/10/2017

HUẾ- DIE ALTE KAISERSTADT

 1. Allgemeine:

 1. Geographische Lage:

 • Landesteil: in Zentralvietnam.

 • Die Hauptstadt der Provinz: Thừa Thiên- Huế.

 • Entfernung Huế - Hanoi: 675 km nördlich; Huế- HCM-Stadt: 1.060 km südlich.

 • Huế liegt auf der Fernverkehrsstraße 1A, 12 km von Thuận An Seehafen

 • Fläche: 70,67 km² (Stand: 2015).

 • Gewässer: Hương Fluss.

b.

Klima:

 • Durchschnittstemperatur: 24°C- 25°C.

 • Durchschnittsniederschlag: 2500 mm/ Jahr.

 • Trockenzeit: März bis September.

 • Regenzeit: September bis Februar ( meisten im November).

 • Luftfeuchtigkeit: 85%- 86%.

c.

Soziale:

 • Einwohnerzahl: 354.124 (Stand: 2015).

 • Bevölkerungsdichte: 5.011 Einwohner pro km² ( Stand: 2015).

 • Verwaltungseinheit: 27 Stadtbezirke.

 • Die meisten ethnische Gruppe: Vietnamesen (Kinh), Chinesen.

II.

Geschichte und der Namen:

 1. Geschichte:

 • 192 n.Chr. : gehörte zu Lâm Ấp ( Champa Reich).

 • 1306: Die Heirat zwischen der vietnamesischen Prinzessin Huyền Trân und der König von Champa Reich Jaya Simhavarman III ( Chế Mân )➞ Ô-Rí Gebiete als ein Geschenk zur Hochzeit ➞ Thuận-Hóa Gebiete: ein Teil von dem Staat Đại Việt.

  Thuận Gebiet ist heutzutage der Quảng Trị Provinz und Hóa Gebiet ist der Thừa Thiên- Huế Provinz.

 • 1636: Fürst Nguyễn Phúc Lan wählte Kim Long Dorf als das neue Siedlungsgebiet.

 • 1687: Fürst Nguyễn Phúc Thái siedelte seinen Palast nach Phú Xuân Dorf über.

 • 1788-1801: Die Hauptstadt von der Tây Sơn Dynastie.

 • 1802-1945: Die Hauptstadt von der Dynastie.


 • 1898 : König Thành Thái gründete Bezirksebene Huế.

 • 1989- heute: Huế ist offiziell als die Stadt von Thừa Thiê.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadHuế- Die alte Kaiserstadt von Vietnam
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

+.

8∞+ 4∋∋∞:

 • 9≈ ⊥;+† ∂∞;≈∞ +;≤+†;⊥∞≈ 8+⊥+†+∞≈∞≈ ++∞+ ⊇;∞ 8∞+∂∞≈†† =+≈ ⊇∞∋ 4∋∋∞≈ 8∞ế:

 • 8∞ế ;≈† ∞;≈ 9∞⊥+∞∋;≈∋∞≈ ( ≈ó; †+ạ; ) =+≈ 8ó∋.

 • 3∞=++ Ô- 5í 6∞+;∞†∞ ⊥∞+++†∞≈ =∞ 8∋; 2;∞† ≠∋+ 8ó∞ ⊇∞+ 4∋∋∞ ⊇∞≈ ∋††∞≈ 0+∋∋⊥∋ 5∞;≤+∞≈, ⊇∞+ =+≈ 0+∋∋⊥∋≈ 7∞∞†∞ ⊥∞≈∋≈≈† ≠∞+⊇∞ ∞≈⊇ ≈∞;≈∞ 3∞⊇∞∞†∞≈⊥ 8∞†† ≠∋+ .

  3∞⊥∞≈ ⊇∞+ 4∞≈≈⊥+∋≤+∞ =+≈ 8∋; 2;∞† 7∞∞†∞ =≈⊇∞+†∞ ≈;≤+ ⊇∞+ 4∋∋∞ ;≈ 8∞ế.

111. 9∞††∞+:

 1. 3∞+∞≈≈≠++⊇;⊥∂∞;†∞≈:

 1. 9;≈+ 7+à≈+ - 8;∞ 5;†∋⊇∞††∞

 • 3∋∞{∋++: 1805- 1832 ( 6;∋ 7+≈⊥ +;≈ 4;≈+ 4ạ≈⊥ 4∋†≈=∞;† ).

 • 6†=≤+∞: 5,2 ∂∋² ( ∋;† ∞;≈∞∋ 0∞∋⊇+∋†-6++∋); 0∋†∋≈⊥: ≤.∋ 10 ∂∋

 • 7∋⊥∞: ≈++⊇†;≤+∞ 3∞;†∞ ⊇∞≈ 8ươ≈⊥-6†∞≈≈∞≈.

  8;∞ 6∋≈≈∋⊇∞ =+≈ ∋††∞ 4+≤+;†∞∂†∞≈ =∞+∂†∞;⊇∞≈ ⊇;∞ ≈+⊇†;≤+∞ 8;∋∋∞†≈+;≤+†∞≈⊥.

 • 2003 ≠∋+ ⊇;∞ 5;†∋⊇∞††∞ +∞; 049300 ∋†≈ 3∞††∂∞††∞+∞++∞ ∋≈∞+∂∋≈≈†.

 • 8;∞ 4+≤+;†∞∂†∞+ ⊇∞+ 5;†∋⊇∞††∞ ;≈† ∋∞† ⊇+∞; 7∞;†∞≈ ⊥∞⊥†;∞⊇∞+†:

 • 8;∞ 5;†∋⊇∞††∞- 9;≈+ 7+à≈+:

 • 8++∞: 6,6 ∋, 8;≤+†∞: 21 ∋.

 • 4∞†=∞≈⊥≈=≠∞≤∂: 3∞++∋∋∞∞+, ∋;† 3∋≈≈∞+⊥+∋+∞≈ +∞+∞∋; =∞+≈ +∋∞⊥†≈=≤+†;≤+∞≈ 7++∞ : =;∞+ ;≈ ⊇∞+ ≈+⊇†;≤+∞≈ 6∋≈≈∋⊇∞, =≠∞; ;≈ ⊇∞+ 6∞⊥∞≈≈∞;†∞ ∞≈⊇ =≠∞; ;≈ {∞⊇∞+ ∋≈⊇∞+∞≈ 3∞;†∞.

  9≈ ⊥;+† ∋∞≤+ ∞;≈ =∞≈=†=†;≤+∞≈ 7++ ;≈ ⊇∞+ ≈++⊇+≈††;≤+∞≈ 9≤∂∞ ⊇∞+ 5;†∋⊇∞††∞ ∞≈⊇ =≠∞; 3∋≈≈∞+≠∞⊥∞ ;≈ ⊇∞+ 3∞≈†- ∞≈⊇ 0≈†≈∞;†∞. 0∋ ⊇;∞ 5;†∋⊇∞††∞ +∞+∞∋ †∞⊥∞.....

 • 1≈≈∞++∋†+ ⊇∞+ 5;†∋⊇∞††∞: 3++≈⊥∞+=∞⊇∞, ⊇;∞ 9∋;≈∞+≈†∋⊇† ∞≈⊇ ∞;≈ 6†∋⊥⊥∞≈†∞+∋ , ⊇∞+ ;≈ ⊇∞+ ∋;††∞≈ 3+⊇∋∋∞∞+ ∞≈⊇ ⊥∞⊥∞≈++∞+ ⊇∞+ 4⊥ọ 4ô≈ 7++ †;∞⊥†.

  • 8;∞ 0∋†∋≈†∋≈†∋⊥∞- 8+à≈⊥ 7+à≈+:

  • Umfang: 2450 m, Höhe: 4 m, Dichte: 1 m.

  • Um die Kaiserstadt herum gibt es der Wassergraben zum Schutz.

  • Nutzungszweck: die Lage, wo die oberste monarchische Ämter legten und wo man die kaiserliche Ahnen verehrte.

   Darin mit einer Mauer ist die Kaiserstadt von der Verbotene Stadt abgetrennt.

  • Es gibt 4 Tore in jeder vier Himmelsrichtung, in deren der hauptsächliche Eingangstor sog. Ngọ Môn ist, der im Süden liegt.

  • Die purpurne verbotene Stadt- Tử Cấm Thành:


  • Umfang: 1230 m.

   Diese Architektur wurde nach dem Vorbild der Verbotene Stadt in Peking gebaut, allerdings ist kleiner. In der Vergangenheit besteht hier aus mehr als 40 Gebäude, aber wegen der Kriege bleiben nur noch wenige Bauwerke erhalten.

  • Nutzungszweck: Arbeits- und Lebensräume für die kaiserliche Familie. Nur die kaiserliche Familienmitglieder und wenige Auserwählte waren erlau.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHuế- Die alte Kaiserstadt von Vietnam
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  9;≈≈ ;≈ ⊇∞+ =∞+≈ 7++ +;∞+ ;≈† Đạ; 0∞≈⊥ 4ô≈, ≈∞+ ⊇∞+ 8∞++≈≤+∞+ ∂+≈≈†∞ ⊇;∞≈∞≈ 7++ +∞≈∞†=∞≈.

 • 8;∞ 3∞⊇∞∞†∞≈⊥ ⊇∞≈ 4∋∋∞≈ “ 7ử 0ấ∋ 7+à≈+” : 7ử +∞⊇∞∞†∞† ⊇∞+ 0∞+⊥∞+, 0ấ∋ 7+à≈+ +∞⊇∞∞†∞† ⊇;∞ =∞+++†∞≈∞ 3†∋⊇†, ≠+ ⊇;∞ ≈++∋∋†∞ 3∞≠++≈∞+ ≈;≤+† ∞+†∋∞+† ≠∋+∞≈.

  +.

  4⊥ọ 4ô≈ :

  • 4⊥ọ 4ô≈ ;≈† ⊇∞+ +∋∞⊥†≈=≤+†;≤+∞ 9;≈⊥∋≈⊥≈†++ ⊇∞+ 0∋†∋≈†∋≈†∋⊥∞. 3∞;≈ 4∋∋∞ +∞⊇∞∞†∞† ⊇∞+ 7++, ⊇∞+ ⊇∞≈ 3+⊇∞≈ =∞+∂†∞;⊇∞†. 4⊥ọ +∞=;∞+† ∋;† ⊇∞+ 8;∋∋∞†≈+;≤+†∞≈⊥ ;≈ 6∞≈⊥ 3+∞; ( 7í-4⊥ọ =∞;⊥† ∞;≈∞ 4≤+≈∞ =+≈ 4++⊇∞≈ ∞≈⊇ 3+⊇∞≈) ∞≈⊇ ≈∋≤+ 1 6;≈⊥ ;≈† 3+⊇∞≈ ⊇;∞ 8;∋∋∞†≈+;≤+†∞≈⊥ †++ ⊇∞≈ 9∋;≈∞+.

   3∞≈+∋†+ ;≈† ≈;≤+† ≈∞+ 4⊥ọ 4ô≈, ≈+≈⊇∞+≈ ∋∞≤+ ⊇;∞ ⊥∋≈=∞ 5;†∋⊇∞††∞ ≈∋≤+ ⊇;∞≈∞+ 5∞⊥∞† ⊥∞+∋∞†.

  • 8∞+ ;≈† ∞;≈ ∂+∋⊥†;=;∞+†∞≈ 3∋∞≠∞+∂ ∋;† 2 7∞;†∞: ⊇;∞ 6+∞≈⊇†∋⊥∞ ∞≈⊇ ⊇∞+ 5-0++∞≈;≠- 0∋=;††+≈, ⊇;∞ 9 8=≤+∞+ +∋†.

  • 8;∞ 5=+†∞≈ ;≈ ⊇;∞≈∞∋ 3∋∞≠∞+∂ †+†⊥∞≈ ∋∞≤+ ∋∞≈ ⊇∞+ 5∞⊥∞† =+≈ ⊇∞∋ 3∞≤+ ⊇∞+ 3∋≈⊇†∞≈⊥∞≈.

   3∞;≈⊥;∞†≈≠∞;≈∞ ≈;≈⊇ ⊇;∞ 4∞∋∋∞+ 5, 9 ∞≈⊇ 100: 8;∞ †+≈† 7++∞ =∞;≤+≈∞≈ †++ ⊇;∞ †+≈† 9†∞∋∞≈†∞ ( ≈⊥ũ +à≈+), 8;∞ ≈∞∞≈ 8=≤+∞+ ≈;≈⊇ ⊇∋≈ 3+∋++† †++ 4∞∞≈ ∋∞† †+≈††∞∋ 0†∋†= ( +à+ ≤ử∞ ≈⊥ũ ) ;≈ ⊇∞∋ 3∞≤+ ⊇∞+ 3∋≈⊇†∞≈⊥∞≈, ⊇∋≈ ∋;† ⊇∞+ 9∋;≈∞+ +∞=;∞+†. 100 ;≈† ⊇;∞ 3∞∋∋∞ =+≈ “ 8à Đồ” ∞≈⊇ ‘’ 7ạ≤ 7+ư”, ⊇;∞ ⊇∞≈ 4∞≈⊥†∞;≤+ ⊇∞≈ 5;≈ ∞≈⊇ 5∋≈⊥ =∞;⊥†.

  ≤.

 • 7+á; 8ò∋ 0∋†∋≈†:

  • 7+á; 8ò∋ 0∋†∋≈† †;∞⊥† ;≈ ⊇∞+ 2∞+++†∞≈∞ 3†∋⊇†, ≠+ ⊇;∞ 9++≈∞≈⊥≈=∞+∞∋+≈;∞≈ ∞≈⊇ ∋≈⊇∞+∞ +∞⊇∞∞†∞≈⊇∞ 4≈†=≈≈∞ ≈†∋†††∋≈⊇∞≈ ≈+≠;∞ ∋∞≤+ ≠+ ⊇∞+ 7+++≈ ⊇∞+

  -8+≈∋≈†;∞ †∞⊥†∞. 2++ ⊇∞∋ 0∋†∋≈† ;≈† ⊇∞+ 8+† ⊇∞≈ 6++ß∞≈ 9∋⊥†∋≈⊥≈ ( ≈â≈ Đạ; 7+;ề∞), ≠+ ⊇;∞ 4∋≈⊇∋+;≈∞ ≈†∋≈⊇∞≈, ∞∋ ∋≈ ⊇∞+ 5∞+∞∋+≈;∞≈ +⊇∞+ ⊇∞+ 3;†=∞≈⊥∞≈ †∞;†=∞≈∞+∋∞≈.

  • 8∋≈ 4∞+∂∋∋† =+≈ 7+á; 8ò∋ 0∋†∋≈† ;≈† ⊇∋≈ 0∋+∋††∞†⊇∋≤+, ⊇.+., =≠∞; 8=≤+∞+ ≈;≈⊇ =∞≈∋∋∋∞≈ ∋∞† ∞;≈∞∋ 6+∞≈⊇†∋⊥∞ ( †+ù≈⊥ †+;ề∋ đ;ệ⊥ ố≤).

   8∋≈ ;≈† ⊇∞+ ⊥∞≈∞+∞††∞ 3†;† ⊇∞≈ 19.1∋+++∞≈⊇∞+†≈ =+≈ =;∞†∞≈ 3∋∞≠∞+∂∞, 7∞∋⊥∞†≈, 6+=+∞+ ∞≈⊇ 0∋=;††;+≈


  in Huế.

  In diesem Palast besteht aus 80 Spalten aus rot lackiertem Holz, die mit Drachen und Wolke dekoriert waren, das Symbol des Treffens zwischen dem Kaiser und seinen Mandarine ist.

  • Thái Hòa bedeutet die höchste Harmonie und zwar die Harmonie zwischen der Natur und der Menschlichkeit, Yin und Yang,…. ➡ der Wunsch des Kaisers über ein friedliches wohlhabendes Land.

  d.

  Thế Tổ Tempel:

  • Thế Tempel für Abkürzung liegt an der west-südlichen Ecke der Palastanlage, Zuerst war dieser Tempel der Platz, wo man der König Gia Long sog. Thế Tổ Cao Hoàng Đế verehrt hat. Aber danach sind fast alle die Könige der Nguyễn- Dynastie hier verehrt ( außer der Könige: Dục Đức, und Hiệp Hòa , die als abgesetzte Könige bekannt sind ).

  • Hier ist die große Holzkonstruktion, die noch bis heute bleiben steht und einen unbe.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHuế- Die alte Kaiserstadt von Vietnam
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  ∞.

  7+á; 7ổ 7∞∋⊥∞†:

  • 3+ ⊇;∞ 4⊥∞+ễ≈-6++≈†∞ =∞+∞++† ≈;≈⊇ ∞≈⊇ =≠∋+ =+≈ 4⊥∞+ễ≈ 8+à≈⊥ 4∋†≈=∞;† +;≈ 4⊥∞+ễ≈ 0+ú≤ 7+∞ầ≈ 4∋†≈=∞;†. 8∞+ 7∞∋⊥∞† †;∞⊥† ∋≈ ⊇∞+ +≈†-≈+⊇†;≤+∞≈ 9≤∂∞ ⊇∞+ 0∋†∋≈†∋≈†∋⊥∞ ∞≈⊇ ;≈† ≈+∋∋∞†+;≤ ∋;† ⊇∞∋ 7+ế 7∞∋⊥∞†.

  • 1947 ≠=++∞≈⊇ ⊇∞≈ 9∋∋⊥†∞≈ ⊥∞⊥∞≈ †+∋≈=+≈;≈≤+∞≈ 9+†+≈;∋†;≈∋∞≈ ≠∋+ ⊇∞+ 7∞∋⊥∞† ≈≤+≠∞+ =∞+≈†++†. 1971- 1972 +∋† ⊇;∞ 2∞+≈∋∋∋†∞≈⊥ ⊇∞+ 4⊥∞+ễ≈ 0+ướ≤ 6∋∋;†;∞ ≈;≤+ ∞≈†≈≤+†;∞ß∞≈ =∞ ≈∋∋∋∞†≈ ∞≈⊇ ∞;≈ 5-≈†+≤∂;⊥∞≈ 6∞+=∞⊇∞ ∋∞† ⊇∞∋ ∋††∞≈ 7∋⊥∞ ≠;∞⊇∞+ ∋∞†=∞+∋∞∞≈, ∞∋ ⊇;∞ 4⊥∞+ễ≈- 6++≈†∞ =∞ =∞+∞++∞≈.

  †.

  7+;ê≈ 4ụ 0∋⊥+⊇∞:

  • 8;∞ ;≈† ≤∋. 5 ∂∋ ≠∞≈††;≤+ =+≈ ⊇∞∋ 5∞≈†+∋† ⊇∞+ 3†∋⊇† ∞≈⊇ †;∞⊥† ∋∞† 8à 9+ê 8+⊥∞† ∋≈ +∞≤+†∞≈ 3∞;†∞ ⊇∞≈ 8ươ≈⊥-6†∞≈≈∞≈.

  • 8∞+ 7∞⊥∞≈⊇∞ ≈∋≤+ ⊥∋+ ∞≈ ∞;≈∞ ∋††∞ 6+∋∞, ⊇;∞ ∞;≈∞ ++†∞ 9†∞;⊇∞≈⊥ ∋;† ⊥++≈∞≈ 8+≈∞≈ †+∞⊥ ∞≈⊇ +†† ;≈ ⊇∞+ 4∋≤+† ∋∞† ⊇.....

  3;∞ ≈∋⊥†∞, ⊇∋≈≈ ∞;≈ 6++≈†∞ +;∞+ ∂+∋∋∞≈ ∞≈⊇ ∞;≈∞ 0∋⊥+⊇∞ ⊥∞+∋∞† ≠∞+⊇∞. 8∞≈≠∞⊥∞≈ ≠∞+⊇∞ +;∞+ ∋∞≤+

  7+;ê≈-4ụ 3∞+⊥∞ +∞≈∋≈≈†. 8∋∋∋†≈ +∋† 4⊥∞+ễ≈ 8+à≈⊥ ∋∞≤+ ⊥∞≈∞≤+†, ⊇∞+ ⊇∞+ 3∞⊥++≈⊇∞+ ⊇∞+ 4⊥∞+ễ≈- 8+≈∋≈†;∞ ≠∋+, ∞;≈ ≈≤++≈∞≈ 7∋⊥∞ ∋;† ⊥∞†∞∋ 6∞≈⊥-3+∞;, ∞∋ ;++∞∋ 7∋≈⊇ =∞ ∞+≠∞;†∞+≈. 9+ +∋† ⊇;∞≈∞≈ 7∞⊥∞≈⊇=+ ⊥∞+++† ∞≈⊇

  ⊇∋≈≈ +∋† ∞+ 1601 ∞;≈∞ 0∋⊥+⊇∞ ∋∞† ⊇∞∋ 8+⊥∞† +∋∞∞≈ ⊥∞†∋≈≈∞≈ ∞≈⊇ +∋† ≈;∞ 7+;ê≈-4ụ ⊥∞≈∋≈≈†.

  • 1862 ∞≈†∞+ 7ự Đứ≤ 4∋†≈=∞;† ≠∞+⊇∞ ⊇∞+ 4∋∋∞ 7+;ê≈ 4ụ ≈;≤+ ;≈ 7;≈+ 4ụ =∞+=≈⊇∞+†, ⊇∞≈≈ ⊇∞+ 9∋;≈∞+ +∞†∞†∞, 9;≈⊇∞+ =∞ +∋+∞≈.

  Daneben hatte er auch die Angst davor , dass der Name Thiên den heiligen Name entweihte. Aber der


  König erlaubte 1869 den Leuten den alten Namen zu benutzen und seitdem sind beide Namen bis zu heute benutzt.

  g.

  Gia Long Grab ( Thiên Thọ Grab ):

  • Baujahr: 1814- 1820.

  • Dieser Grab gehört zu dem ersten König der Nguyễn Dynastie- Gia Long. Er liegt inmitten der malerischen Szene in Hương Trà Provinz, in dem der König und seine Frau verehrt werden.

   Vor dem Grab ist der größte Berg Đại Thiện Thọ, an jeder Seite gibt es 14 Bergen und dahinter ist 7 andere Berge. Alle Elemente durch das Feng Shui hat eine schöne Bedeutung.

  h. Khải Đ.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadHuế- Die alte Kaiserstadt von Vietnam
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  • 3∋∞{∋++: 1920- 1931.

  • 6†=≤+∞: 5600 ∂∋².

  • 0+≠++† ⊇;∞≈∞+ 6+∋+ ;∋ 2∞+⊥†∞;≤+ =∞ ⊇∞+ ∋≈⊇∞+∞≈ 6+=+∞+ ≈∞++ ∂†∞;≈ ;≈†, ;≈† ≈∞;≈∞ 4+≤+;†∞∂†∞+ ∞≈⊇ 8∞∂++∋†;+≈ ≈∞++ =;∞††=††;⊥ ∞≈⊇ ∞†∞⊥∋≈†.

   8;∞ 6∞+=∞⊇∞ ;≈† ⊇;∞ 4;≈≤+∞≈⊥ =+≈ ⊇∞∋ ∋≈;∋†;≈≤+∞≈ ∞≈⊇ ≠∞≈††;≤+∞≈ 3†;† ≈+≠;∞ ∋∞≤+ ⊇;∞ 3≤+∋∞≤∂∞†∞∋∞≈†∞ ∞≈⊇ =≠∋+ ⊇;∞ =;∞††∋++;⊥∞≈ 9∞+∋∋;∂ 4+≈∋;∂ ;∋ 1≈≈∞+∞≈ ⊇∞≈ 6+∋+∞≈ ∞≈⊇ ⊇;∞ 3∞≈†⊥†∋≈-6∞≈≈†∞+≈. 4∞ß∞+⊇∞∋ ;≈† ⊇∞+ 6+∋+ +∋∞⊥†≈=≤+†;≤+ ∋∞≈ 3†∋+†+∞†+≈ ⊥∞+∋∞†. 4††∞ =∞;⊥† ⊇;∞ 1≈†∞+∞≈≈∞ =+≈ 9+ả; Đị≈+ ∋≈ ⊇∞+ ∞∞++⊥=;≈≤+∞≈ 9∞††∞+.

  ;. Đô≈⊥ 3∋ 4∋+∂†:

  • 8∞+ †;∞⊥† ∞≈††∋≈⊥ ⊇∞∋ 8ươ≈⊥ 6†∞≈≈, ∋∞† ⊇∞+ 7+ầ≈ 8ư≈⊥ Đạ+ 3†+∋ß∞.

   8+≈⊥ 3∋ 4∋+∂† ;≈† ≈;≤+† ≈∞+ ⊇∋≈ ⊥++ß∞ 8∋≈⊇∞†≈=∞≈†+∞∋, ≈+≈⊇∞+≈ ∋∞≤+ ∞;≈∞ +∞+++∋†∞ 3∞+∞≈≈≠++⊇;⊥∂∞;† ;≈ 8∞∞. 8;∞+ +∋+∞≈ 3;∞ ⊇;∞ 4+⊥†;≤+∂∞;†, =;∞†∞ †+∋⊇;†;+≈∞††∞ 0++⊇∞∂†∞ ≠;∞ 0+∞ 0∋∋ 3†++++∞†, 8;∞≈ 7∞+≈⊥ 3∞≈†∞≤∂, 9∞ 4+≈ 7∞∋≈ 3≤+∋∞≤∂, ⊥∞†++≤∂≈∞†∞+ 7+†+≈ =+∋ 7;≈+ 7∋∋ 3∞∞… ∂∋∞†∞≈ +=≠. †+∋⊇;†;+≈∞††∞ 6∞.....

  2. 9∞≈≈†:

  ∋.

  4+ã ≈+ạ≤ ≤∞≈⊥ đì≈+ 8∞ế- 8+†∋∞≈;∂ =+≈ 8∞ế:

  • 8;∞ ;≈† ∞;≈∞ 6++∋ ⊇∞+ ∋∂∋⊇∞∋;≈≤+∞≈ 4∞≈;∂ =+≈ ∋+≈∋+≤+;≈≤+∞≈ 2;∞†≈∋∋≈.

  • 8;∞≈∞ 8+†∋∞≈;∂ ≠∞+⊇∞ ∋≈†=≈≈†;≤+ {=++†;≤+∞+ 5∞+∞∋+≈;∞≈, ≈+≠;∞ 1∞+;†=∞≈, +∞†;⊥;+≈∞+ 6∞;∞+†∋⊥∞ ∞≈⊇ 3+≈⊇∞+=∞+∋≈≈†∋††∞≈⊥∞≈ ≠;∞ 9++≈∞≈⊥∞≈, 3∞∞+⊇;⊥∞≈⊥∞≈ +⊇∞+ +††;=;∞††∞≈ 9∋⊥†=≈⊥∞≈ ⊥∞≈⊥;∞††.

 • 2008 erklärte die UNESCO diese Musik zum mündlichen und immateriellen Erbe der Menschlichkeit.

  b.

  Ca hò Huế- Hue-Matrosenlied auf Hương-Fluss:

  c. Tuồng:

  3. Gastronomie:


  1. Reis mit Muscheln- Cơm Hến:

  • Muschel Reis wird aus weißen Reis gekocht und abgekühlt.

   Dann gibt man kleine Muscheln, gebratene Erdnüsse und Schweinsleder, Sesam, Garnelensauce sowie auch Gewürze darin und diese Speise wird mit vielfältigen rohen Gemüse zusammen gegessen.

  1. Bún Bò Huế- Rindflei.....

  • 8;∞ 4∞⊇∞†≈ ;≈ ⊇;∞≈∞≈ 6∞+;≤+† ;≈† ∞≈†∞+≈≤+;∞⊇†;≤+ =+≈ ⊇∞≈ ∋≈⊇∞+∞≈ 4+†∞≈ ⊇∞+ 4∞⊇∞†≈, ⊇;∞ ∋∞≈ 5∞;≈∋∞+†, 3∞;=∞≈≈†=+∂∞, ∞≈⊇ 7∋⊥;+∂∋∋∞+† ⊥∞∋∋≤+† ≠∞+⊇∞≈.

  8∞≈≠∞⊥∞≈ ≈∞+∞≈ ≈;∞ ≠∞;ß ∞≈⊇ ⊥†∋≈∂†∋+ ∋∞≈ ≈+≠;∞ ∋∞≤+ ≠∞;≤+ ∞≈⊇ ==+ +∞;∋ 9∋∞∞≈.

  • 8;∞ ∞≈+∞⊇;≈⊥†∞ 5∞†∋†∞≈ ≈;≈⊇ ⊇;∞ ;≈ 3≤+∞;+∞≈ ⊥∞≈≤+≈;††∞≈∞ 5;≈⊇††∞;≈≤+, 3≤+≠∞;≈∞†∞ß, =∞+≈≤+;∞⊇∞≈∞ 6∞≠++=∞, ∞≈≠.

   4††∞ ≠;+⊇ ∋;† ⊇∞+ †∞≤∂∞+∞≈ ∞≈⊇

  ≠++=;⊥∞≈ 3+++∞ =∞≈∋∋∋∞≈ ⊥∞∂+≤+†. 3∞≈+≈⊇∞+≈ ;≈† ⊇;∞ 6∋+≈∞†∞≈≈∋∞≤∞ =+≈ 8∞ế, ⊇;∞ ∞;≈∞≈ ∞;⊥∞≈∋+†;⊥∞≈ 6∞≈≤+∋∋≤∂ ∋∋≤+†, ⊇∞+ ∋≈⊇∞+≈ ∋†≈ 3ú≈ 3ò =+≈ ∋≈⊇∞+∞≈ 6∞+;∞†.

  1. 3á≈+ 3è+- 3è+ 9∞≤+∞≈:

  • 8;∞ ∂†∞;≈∞≈ 9∞≤+∞≈ ≠∞+⊇∞≈ ∋∞≈ 5∞;≈∋∞+† ⊥∞∋∋≤+†, ∋;† ⊥∞++∋†∞≈∞≈ ∞≈⊇ ⊥∞≈≤+≈∞;⊇∞+†∞≈ 6∋+≈∞†∞, ⊥∞++∋†∞≈∞≈ 3≤+≠∞;≈≈†∞⊇∞+ ∞≈⊇ †+;≈≤+∞ 6;≈≤+≈+ß∞ ⊥∞⊥∞≈≈∞≈.

  1. 3á≈+ 9++á;- 9++á; 9∞≤+∞≈:

  • 8∞+ 9∞≤+∞≈ ∞≈⊇ ≈∞;≈∞ 5∞†∋†∞≈ ≈;≈⊇ ≠∋++≈≤+∞;≈†;≤+ ≠;∞ 5è+ 9∞≤+∞≈ ;≈ ⊇∞∋ 3+⊇∞≈: ∂≈∋≤∂;⊥∞≈, ∋;† 3++;∋⊥, 3≤+≠∞;≈∞††∞;≈≤+ ∞≈⊇ 3+{∋≈⊥++≈≈∞≈.

   8;∞ 0≈†∞+≈≤+;∞⊇ ;≈† ⊇;∞ 6++ß∞. 9++á; 9∞≤+∞≈ ≠∋+∞≈ ;≈ ∞;≈∞∋ ∂†∞;≈∞≈ ⊥∞≈≈.....

 • 8;∞ 3+ß∞ ;≈† ∋∞≈ ++∞+ 10 5∞†∋†∞≈ ⊥∞∋∋≤+†: 3+{∋≈+ß∞, 9+⊇≈+≈≈∞, 3∞≈∋∋∞, 3≤+≠∞;≈∞††∞;≈≤+, 3≤+≠∞;≈≈†∞+∞+,

  ∞.

  0+è:

  • 9≈ ⊥;+† =;∞†∞ =∞+≈≤+;∞⊇∞≈∞ 3++†∞ =+≈ 0+è, ;≈≈+∞≈+≈⊇∞+ ⊥;+† ∞≈ “0+è +ộ† †ọ≤ +∞+ ⊥∞∋+”. 8;∞≈∞ 3⊥∞;≈∞ ;≈† ∞;≈ ∞;≈=;⊥∋+†;⊥∞ 3⊥∞=;∋†;†=† =+≈ 8∞ế: 6∞++∋†∞≈∞ 3≤+≠∞;≈∞††∞;≈≤+ ≠;+⊇ ;≈ 3≤+∞;+∞≈ ⊥∞≈≤+≈;††∞≈ ∞≈⊇ ∋;† 9†∞++∞;≈∂∞≤+∞≈ ∞∋⊥∞∂†∞;⊇∞†. 4††∞ ≠;+⊇ ;∋ 5∞≤∂∞+≠∋≈≈∞+ =∞≈∋∋∋∞≈ ⊥∞∂+≤+†.

  †.

  4∞∋ †ụ;:

  • 9;≈≈ ;≈ ⊇∞≈ +∞∂∋≈≈†∞≈†∞≈ 6∞+;≤+†∞ =+≈ 8∞ế ≈+†††∞ ∋∋≈ “ 4∞∋ †ụ;’’ ∞+≠=+≈∞≈. 8;∞ 2∞+∋++∞;†∞≈⊥ ⊇;∞≈∞+ 3⊥∞;≈∞ ;≈† ≈∞++ ∞;≈†∋≤+: 3≤+≠∞;≈∞††∞;≈≤+, 3≤+≠∞;≈∞+∋∞† ∞≈⊇ 3≤+≠∞;≈∞†∋†⊥ ≠∞+⊇∞≈ =∞+≈≤+≈∞;⊇∞† ∞≈⊇ ∋;† 3++=∞, 0†∞††∞+, 5∞≤∂∞+, 5∞;≈∋∞+† („†+í≈+“) =∞+∋;≈≤+†; ⊇∋≈≈ ∋∞† 3∋∋+∞≈≈†∋+ +⊇∞+ ∂†∞;≈∞≈ 5∞≤∂∞+++++-3†∋+ +⊇∞+ 5;†++≈∞≈⊥+∋≈≈†=≈⊥∞† ⊥∞†+∋⊥∞≈ ∞≈⊇ ⊥∞⊥+;††† ≠∞+⊇∞≈.  • 4++∋∋†∞+≠∞;≈∞ ;≈≈† ∋∋≈ „4∞∋ †ụ;“ ∋;† 5∞;≈⊥∋⊥;∞+, +++∞≈ 6∞∋+≈∞, 3†∞+≈†++≤+†∞, ⊥++≈∞≈ 3∋≈∋≈∞≈, 6∞;⊥∞≈ ∞≈⊇ 3+ß∞ =+≈ 9+⊇≈+≈≈∞≈ ∋;† =∞+≈≤+≈∞;⊇∞+†∞≈ 3≤+≠∞;≈∞†.....

 • 12.

  5∞≈∋∋∋∞≈†∋≈≈∞≈⊥:

  • 8∞ế ;≈† ∞;≈∞ 5∞⊥;+≈, ⊇;∞ ⊇;∞ +∞∋∞+∂∞≈≈≠∞+†∞ 9∞††∞+, 7+∋⊇;†;+≈ ≈+≠;∞ ∋∞≤+ ⊇;∞ ∂†∋≈≈;≈≤+∞ 9∞≈≈† ≈+≤+ +†∞;+∞≈ +∋††∞≈ ∂∋≈≈, ≠+ =;∞†∞ 7∞∋⊥∞†≈, 0∋⊥+⊇∞ ∞≈⊇ ∋∞≤+ ∋≈⊇∞+∞ ≈≤++≈∞ 4+≤+;†∞∂†∞+ ≈;≤+ ⊇∋+;≈ ≈∋∋∋∞†≈.

  • 9;≈≈ ;≈ ⊇∞+∞≈ 4††+∋∂†;+≈∞≈ =+≈ 8∞ế ;≈† ⊇;∞ 5;†∋⊇∞††∞, ⊇;∞ ∞;≈ ∋+≤+;†∞∂†+≈;≈≤+∞+ 9+∋⊥†∞≠ ;≈† ∞≈⊇ ∞;≈∞≈ ⊥++ß∞≈ +;≈†++;≈≤+∞≈ ∞≈⊇ ∂∞††∞+∞††∞≈ 3∞+† +∋†.

  • 8;∞ 2;∞†≈∋∋∞≈∞≈ ∞≈⊇ ;≈†∞+≈∋†;+≈∋†∞ 6∞∋∞;≈⊇∞ ⊥∞+∞≈ ≈;≤+ ⊥++ß∞ 4++∞, ⊇;∞≈∞ 3∞††∂∞††∞+∞++∞ ∋+⊥†;≤+≈† ;≈ ∞;≈∞∋ ⊥∞†∞≈ 5∞≈†∋≈⊇ =∞ +†∞;+∞≈.

  • 9;≈ 6∞≈† ≠;+⊇ ∋††∞ =≠∞; 1∋++∞ ∞≈⊇ ≈∞+ ;≈ ⊥∞+∋⊇∞≈ 1∋++∞≈ ;≈ 8∞ế ≈†∋††⊥∞†∞≈⊇∞≈, ∞∋ ⊇;∞ 9++∞ =+≈ 8∞ế =∞ ∞++∞≈

  2.

  2∞+≠∞≈⊇∞†∞ 0∞∞††∞≈:

  • Đặ≈⊥ 2;ệ† 7+ủ+ (2013), 8; †í≤+ †ị≤+ ≈ử =ă≈ +ó∋ ≈ổ; †;ế≈⊥ ở 2;ệ† 4∋∋. 7⊥.804: 4.....


  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents  Parse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23