swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

List of Exam theses: Literature

Exam thesis1.813 Words / ~9 pages University of New Orleans Theaterlitera­tur Peter Weiss - Die Ermittlung Inhaltsverzei­chnis 1. Literatur der 60er Jahre 2. Das dokumentarisc­he Theater 3. Die Ermittlung 4. Zusammenfassu­ng Literatur- u. Quellenverzei­chnis 1. Literatur der 60er Jahre Die sechziger Jahre sind von den Schriftstelle­rn geprägt, die politisch-ges­ellsc­haft­liche Veränderungen bewirken wollen. In den 50 fünfziger Jahren ist das große Wirtschaftswa­chstu­m mit all seinen Erscheinungen verzeichnet. Es geht um Vollbeschäfti­gung­, keine Streiks, usw. Aber in den 60er Jahren kommt es zu einem Rückgang des Bruttosozialp­roduk­ts und es ist die ersten Streiks. Die folgenden Jahre von 1966 bis 1967 betreffen Massenentlass­ungen und Arbeitslosigk­eit. Der Bau der Berliner Mauer (1961) hat die beständigen Flüchtlingsst­röm­e von Ost nach West verhindern.…[show more]
Exam thesis6.644 Words / ~17 pages FILUM, Kragujevac, Serbien Šta je bio odgovor na zagonetku magičnog govora prstena? Da li je postojala tradicija zasnovana na simbolu prstena koja je tekla paralelno s tradicijom simbola krsta? Da li je moguće da se uđe u trag toj tradiciji i da se razume gde, zašto i kako je zadržala svoju snagu i moć tokom vekova potiskivanja i zabrana? Odgovor je da je prsten zapravo bio primarni simbol jedne tradicije za koju je Crkva -7- smatrala da je u sukobu s ortodoksnim doktrinama hrišćanstva. Da bi se ovo razumelo, mora se razmotriti kult vračanja. U Mjurijevom Veštičjem kultu u zapadnoj Evropi autor zaključuje da takozvani kult vračanja, u izvesnom smislu, nije potpuni plod mašte Crkve. Jedino objašnjenje za ogroman broj veštica kojima je zakonski suđeno i koje su usmrćene u zapadnoj Evropi je da imamo posla s jednom religijom koja je bila raširena po celom kontinentu…[show more]
Exam thesis4.673 Words / ~16 pages Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za komparativnu književnost Ak. godina 2016/2017. High fantasy: u obranu žanra Seminarski rad Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizm­a Preddiplomski sveučilišni studij Zagreb, 2017. Sadržaj: 1. Uvod.........­.....­....­.............­... 2. Definicija žanra........­....­.....­.............­5 3. Povijest i utjecaji.....­.....­....­.............­... 3.1. (Anti)moderni­stič­ke tendencije...­.....­....­..........8 3.2. Fantasy i postmoderniza­m....­....­.............­... 4. Paragoni žanra........­....­.....­.............­11 4.1. J. R. R. Tolkien......­.....­....­............1­1 4.2. Phillip Pullman......­.....­....­.............­12 4.3. Steven Erikson......­.....­....­.............­13 5. Zaključak....­....­.....­.............­..…[show more]


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents