swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

List of Interpretations: Literature - Page 2

Interpretation668 Words / ~ pages Ujep/usti nad labem Utrpení mladého Werthera – J. W. Goethe 1774, milostný román - romantický román v dopisech líčí lásku muže, který miluje ženu svého přítele, a protože nevidí východisko ze situace, rozhodne se zemřít - děj je rozčleněn na dvě knihy a krátké úseky, které mají formu dopisů - jejich délka je různá a jsou označeny datem Johann Wolfgang Goethe - J. W. Goethe se narodil roku 1749 ve Frankfurtu n. M. - byl německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel - v čele skupiny Sturm und Drang (Bouře a vzdor), která měla vzdorovat tehdejší civilizaci a odstranit faleš - vzorem jim byl William Shakespeare - již během svého života se stal velmi uznávaným autorem - vystudoval práva v Lipsku a ve Štrasburku, krátce praktikoval u říšského kamerálního soudu ve Wetzlaru, vstoupil do vévodských…[show more]
Interpretation1.180 Words / ~6 pages Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol Анализ стихотворения «Бедная-бедна­я королева!» Она изучила тонкости танца И амура начатки При дворе отравленной розы** И душистой перчатки И за тройной престол отдала Бледнолицему скотту Свою свободу . А любила собачек, И попугайчиков, И куропаток-алы­е лапки, И рыбок герцога де Гиза, И голубя-сизокл­юва -Подарок кардинала дель Бюфа. Проповедник Нокс*** ее обличал. Она на речи эти Сплетала медовые словеса - Диавольские сети: «Неужели, отче, округлый стан И приятность лица Уязвляют вашего Творца, Иже создать умудрился Золотых рыбок де Гиза?» По степям скакала и пела она: «Вы, реки, вы, белоструи, Заверну коня - потопите меня, Пощадите - пока лечу я!**** Только птица кричала в крик, Как в загробье грешник, Среди бурь гремевших. Подумать: какой ей выпал путь, Припомнить: голод и войны, Силок, который она сплела Себе же…[show more]
Interpretation1.265 Words / ~1 page Deutsche Schule Rio de Janeiro Szenenanalyse­: Top Dogs. Szene 4.5. Urs Widmer ,,Sie sind entlassen, Krause!” Urs Widmers Theaterstück ,,Top Dogs” wurde zum ersten Mal am 14. Mai 1996 im Theater am Neumarkt in Zürich gespielt und handelt von einer Gruppe von Spitzenmanage­rn (Top Dogs), die im Zuge global bedingter Umstrukturier­ungen entlassen worden sind und sich im Outplacement-­Büro New Challenge Company(NCC) befinden. Die Aufbau des Dramas folgt einem individuell konstruierten Collageprinzi­p und beinhaltet 12 Szenen, das die Therapiesitzu­ngen der entlassenen und entindividual­isier­ten Topmanager dramatisieren­. Dabei basieren die Szenen auf realen Unterhaltunge­n zwischen dem Autor und verschiedenen Spitzenmanage­rn. Das Dilemma, die strukturelle Arbeitslosigk­eit, ergibt sich als Folge des ökonomischen Prozesses der Globalisierun­g…[show more]
Interpretation1.046 Words / ~8 pages Universität Kairo Einleitung: Gegenstand, Ziel und Methode der Arbeit Schriftstelle­r lassen sich oft durch literarische und historische Persönlichkei­ten inspirieren. Sie entnehmen dieser reichen Quelle ihre Ideen und Einfälle. Wie viele andere Schriftstelle­r und Dramatiker lehnt sich auch Friedrich Dürrenmatt in seinen Werken an historische Ereignisse und Personen an, wie z.B. in »Es steht geschrieben« (1946), »Ein Engel kommt nach Babylon« (1953), »Herkules und der Stall des Augias« (1954), »Die Wiedertäufer« (1967), »König Johann« (1968) u. a. Die vorliegende Arbeit befasst sich vor allem mit Dürrenmatts zwei Dramen: »Romulus der Große« (1949) und »Achterloo« (1983). Die beiden Dramen zeigen am besten, inwiefern Geschichte und geschichtsträ­chti­ge Gestalten parodistisch und grotesk dargestellt werden. Es geht in…[show more]
Interpretation7.474 Words / ~29 pages UPI Bandung THE MENTALITY OF HENRY TOWNSEND’S CHARACTER IN CONSTRUCTING HIS OWN IDENTITY IN EDWARD P. JONES’ THE KNOWN WORLD The section describes the data analysis, finding, and discussion. The data collected from the novel related to research problems as follow: 1). what is Henry Townsend’s structure of personality described in Edward P. Jones novel The Known World? 2). how is the construction of Henry Townsend’s personal identity? Character and identity formation is one concept that is quite interesting in the novel The Known World by Edward P. Jones. Personality development and the construction of identity manifested into character Henry Townsend, a black slave who turns to the Lord for other blacks. Here, the researcher analyzed the structure of personality and construction of identity. Structure of Personality of Henry Townsend’s…[show more]
Interpretation215 Words / ~1 page IICS, Istanbul Ahmet Haşim - Merdiven şiir analizi Ahmet Haşim’in Merdiven adlı şiirinde hayat yolu yani insan ömrü merdivene benzetilmekte­dir. Merdiven şiirdeki en büyük imgedir. “Merdiven” şiiri bir semboldür. Merdivene “hayat yolu” dersek başka, “şöhrete giden yol” dersek başka, “umutsuzluğa giden yol”, “hedefe giden yol” dersek başka anlamlar elde ederiz. Böylece şiirin anlamı çoğalır. Bana göre şiirde şair “merdiven” sembolüyle insan ömrünü anlatmak istemiştir. Çıkılan basamaklar geride bıraktığımız yıllardır. Şiirde ömrün son evreleri anlatılmaktad­ır. Bunu “ağaç, ağlamak, akşam vakti ve sararmış yapraklardan anlayabiliriz­. Şairin bulunduğu ortam batan güneşle birlikte karanlık bir geceye hazırlanıyor. Bu hazırlanmada karamsarlık, tedirginlik, üzüntü ve korku vardır. Hayatının son günlerine ya da haftalarına…[show more]
Interpretation1.061 Words / ~ pages Palacký Universität in Olomouc Gedichtinterp­retet­ion: An der Festungsmauer von Maria Hauska Palacký Universität Ölmutz Die philosophisch­e Fakultät Der Lehrstuhl der Germanistik Einführung in die Literaturwiss­ensch­aft Interpretatio­n des Gedichtes Ťažiarová 18. 5. 2014 Ölmutz Metrik AN DER FESTUNGSMAUER (Spielberg, Brünn) Steile, alte Mauer, dämmerüberron­nen­,  ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│´X A In den Luken, draus einst Kugeln schlugen, ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│ B Wuchert Löwenzahn mit kleinen gelben Sonnen, ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│´X A Zittergräser nicken aus den Fugen. ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│ B An die Erde, einst von Blut und Sterbetränen bitter, ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│´X C Kleben Schnecken ihre sanften Silberbänder, ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│´X D Durch der Ahornkronen schattendes Gegitter ´XX│´XX│´XX&s­hy│´XX│´XX│´X­…[show more]
Interpretation2.127 Words / ~9 pages UNIVERSITY SCIENCE MALAYSIA STRUCTURALIST ANALYSIS OF BINARY OPPOSITIONS The theory of structuralism transpired from the philosophies of language and linguistics. According to the Oxford dictionary, the term “structuralis­m” is defined as a method of elucidation and analysis of human’s facets on cognition, behaviors, culture, and experience, which emphases on affiliations of contrast between elements in a theoretical system. The dictionary further interprets the term “structuralis­m” by stating that it is a doctrine, in which the structure plays a vital role than the function itself. The theory of structuralism believes that a reader plays a pivotal role in decrypting meanings from texts whereby different genres are interpreted differently based on the reader’s background knowledge. One of the general tenets of structuralism is that it forms…[show more]
Interpretation778 Words / ~ pages Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna Vavřičková, Jgs11 LK Tschechisch FSG Pirna, 2014 Srovnání kniha a film: Vodník Ačkoli se filmy podle knižních předloh točí už bezmála 100 let, ne všechny knihy byly vždy považovány za zfilmovatelné­, ať už to bylo z důvodu pokročilých, moderních a fantaskních myšlenek či kvůli důrazu na citovou stránku díla, spíše než na jeho stránku dějovou. Naštěstí s novou dobou přichází nová technika a především nová generace odhodlaných režisérů, kteří rádi přijímají výzvy. Jedním z takových „nezfilmovate­lných­“ děl je Kytice (1853) od českého spisovatele, básníka a historika Karla Jaromíra Erbena. Jeho balady jsou velmi ponuré a tragické, plné pocitů a jedinečně vykreslených událostí a charakterů. Převedení tohoto díla na filmové plátno se zhostil režisér František A. Brabec a rozpoutal bouřlivou diskuzi o kvalitě tohoto…[show more]
Interpretation859 Words / ~2 pages Herzen States Pedagogical University Anna 2LN Textanalyse: Das Brot. Knappheit und Sinngehalt zeichnen jede Kurzgeschicht­e aus. Jedes Wort wird nicht zufällig gebraucht. Der Titel ist ein besonderer Teil der Geschichte. Das Wort „Brot“ ruft einige Assoziationen hervor. Die erste Assoziation ist Hunger. Es geht um die Existenz eines Ehepaars. Nach dem Krieg konnte man die reduzierte Portion des Brotes nur mit einer Lebensmittelk­arte bekommen. Dafür musste man in einer langen Schlange anstehen und auf ein kleines Stück Brot warten. Der bestimmte Artikel betont, dass es sich hierbei um eine begrenzte Portion handelt. Die zweite kultur-politi­sche Assoziation ist eine ernste ewige Folge des Hungers. Es ist die Revolution. Der Mann ist hungrig, hat kein Geld und sieht keinen Ausweg. Er hat nichts mehr und kann nur kämpfen. Meine nächste Assoziation ist eine…[show more]
Interpretation1.341 Words / ~4 pages Deutsche Schule Madrid Análisis Rima LII - Gustavo Adolfo Bécquer Interpretació­n Contenido 1. APARTADO 1º: INTRODUCCIÓN. 1 2. APARTADO 2º: MÉTRICA Y EXPRESIVIDAD ACÚSTICA DEL TEXTO. 1 3. APARTADO 3º: SEMÁNTICA DEL TEXTO: Articulación temática. 2 4. APARTADO 4º: GRAMÁTICA DEL TEXTO. 2 1. APARTADO 1º: INTRODUCCIÓN Nos encontramos frente a un texto escrito en verso, de carácter lírico. Su autor, Gustavo Adolfo Bécquer, pertenece al Posromanticis­mo español, Romanticismo en su segunda época, en la segunda mitad del siglo XIX; es decir que escribe en pleno Realismo. 2. APARTADO 2º: MÉTRICA Y EXPRESIVIDAD ACÚSTICA DEL TEXTO Consta de cuatro estrofas, en las cuales, los tres primeros versos son endecasílabos y el último un heptasílabo. El último verso sirve de estribillo durante las tres primeras estrofas. En la Rima LII predomina el arte mayor,…[show more]
Interpretation1.018 Words / ~ pages University of New Orleans The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne Symbolism and Imagery Nathaniel Hawthornes The Scarlet Letter contains various vivid and important symbols. This device of symbolism is portrayed well in the novel, particularly about through the scarlet letter A. The A is the most effective example due to the changes in the meaning throughout the novel. In the early stages of the novel, the scarlet letter A is perceived as a representatio­n of sin. The middle of the novel is a transition period, where the scarlet letter A is interpreted differently. The symbolism behind the scarlet letter “A” changes throughout this novel. At first the letter A symbolizes the sin of adultery but later in the novel, Hester Prynne changes it’s meaning through her hard work and charity. Some people begin to suggest that the A stands for able, since Hester…[show more]
Interpretation6.645 Words / ~18 pages Lectures analytiques : le personnage de roman du XVIIème siècle à nos jours Groupement de textes 1 : théories littéraires au XIXème et au XXème siècle Les genres préfaciels : la situation dénonciation des préfaces est particulière : il construit sa situation dénonciation grâce à léchange quil instaure entre le lecteur et lauteur dans un espace temporel et spatial qui se situe entre lécriture du roman et sa lecture. Texte 1 : Balzac, Préface à La Comédie humaine, 1842 Dans cet avant-propos, lauteur explique la structure de la construction des romans qui constituent son œuvre. Ill veut être le créateur dun système littéraire qui se fonde sur une méthode scientifique. Les personnages sont alors traités comme des espèces animales, dont la diversité est étudiée en fonction du milieu dans lequel ils sont plongés, et de lévolution.…[show more]
Interpretation2.563 Words / ~15 pages Vilnius University Er will, dass Maggie nicht mehr in Peacock wohnen wird und er auch kein Fest in seinem Hof will. Emma versucht Maggie aufzuhalten und organisiert gern das Fest. Weiterhin will John nicht ins Haus zurückzukehre­n, weil er weiß, dass Emma sofort erscheinen wird. Schließlich inszeniert Emma den Tod Johns. Obwohl der Tod meistens kein Ereignis ist, in diesem Fall markiert es einen Sieg Emmas über John (aber nur teilweise, in den Augen der anderen). Diese Szene könnte man als Ereignis betrachten, weil die Grenze zwischen beiden Identitäten verschwimmen. Wer lebt nocht, wer blieb im Leben? Ist es Emma oder John? Aber die Grenzen, kann man sagen, verschwindet auch früher als Emma ruft jemanden mit der Stimme Johns an. In beiden Fällen stimmt die Formel des Ereignisses: A ist in Raum 1 A überschreitet die Grenze Raum1-Raum2 A ist in Raum…[show more]
Interpretation927 Words / ~2 pages MSLU, Moscow, Russia , Group 0-6-32 The Lions Skin Main Characters: 1) Captain Robert Forestier – English man; cane under Eleanors care in a hospital unit; played bridge well, keen golfer, used to like hunting, was proud of his wine cellar; grey hair, moustache, healthy skin, tall, lean and broad-shoulde­red 2) Mrs. Eleanor Forestier – American woman – born in Portland, Oregon; rich by English standards; neither charming, beautiful, nor intelligent; on the contrary she was absurd, homely and foolish; tall as an average man, large mouth, great hooked nose, pale-blue short-sighted eyes, big ugly hands, golden hair; clumsy 3) Sir Frederick (Fred) Hardy – lately came into baronetcy, said to have been very wild in his youth, handsome and so on; had two small boys, swore he knew Robert – turned out to be Captain Hardy, 4) Lady Hardy – actress, well-mannered­…[show more]
Interpretation1.012 Words / ~ pages Lycée français QUAI DES BRUMES . INCIPIT par C. professeur agrégée de Lettres Modernes 1/ PORTRAIT DE JEAN RABE Entrée en scène abrupte in medias res : les 3 premières phrases le font surgir dans un blanc neigeux avec des caractéristiq­ues détat civil puis 3 indices de détresse matérielle. La suite est un récit sommaire, une rétrospective de son passé récent, traversé dune scène singulière (la nuit du bar des Halles) Le portrait dévoile au fur et à mesure du texte : le harcèlement de la faim : « dans la tête de lhomme qui a faim » comme dira Prévert dans La Grasse Matinée en 1945. pensée assujettie à lobsession de la nourriture. Désir de viande rouge (impure au regard du « blanc boréal » ) Le Rouge connote aussi le sang, qui coulera, qui sera versé dans « les brumes » la hantise dun logement pour la nuit : détail des expédients à sa portée pour dénicher un asile…[show more]
Interpretation1.297 Words / ~3 pages Augusto Walte. Antiguo Cuscatlan Comentario de texto de “Las Amigas “ [Localización­]: Este es un fragmente del libro “La Frontera de Cristal” escrita en 1995 por el autor y diplomático Carlos Fuentes, uno de los autores más destacados de México y fue incluso el candidato principal para el premio Nobel de Literatura. Él vivió en varias capitales de América y Europa lo cual lo llevo a desarrollar una cultura cosmopolita, que se ve reflejada a lo largo del libro. Carlos Fuentes forma parte de la generación del BOOM, que son obras experimentale­s ya que tratan el tiempo de manera no lineal, nos ofrecen voces y perspectivas diferentes, también se presentan diversos escenarios tanto rurales como urbanos y hay un constante cuestionamien­to de identidad en los personajes, lo regional se sobrepone a lo nacional y está presente el choque entre la cultura mexicana y la estadounidens­e.…[show more]
Interpretation985 Words / ~ pages Tingkaerskolen Denmark Karina Sparvath Sørensen 2.u Engelsk The Curious Incident of the Dog in the Night- time This assignment is about the book “The Curious Incident of the Dog in the Night-time”, which is written by Mark Haddon. The book is about the boy Christopher Boone who has the Asperger´s syndrome. In my paper, I will make an analysis and interpretatio­n with focus on setting, characterizat­ion, language and the themes in the novel. Christopher lives alone with his father, because his parents are divorced. Christopher and his father lives in the little town Swindon in England, “Christopher Boone, 36 Randolph Street, Swindon, Wiltshire” (p. 118 l. 17-20);, it is the address of the house where they live. The first half of the novel takes place in Swindon, where Christopher is very comfortable., Tthe reason why he is comnfortable there is because…[show more]
Interpretation2.674 Words / ~10 pages Vilnius University · ‘Beowulf’ has a lot of symbols, kennings and numbers that show the meaning behind it. · Main theme of the extract was Beowulf’s fear of death. · Beowulf is a hero who wants to help his kingdom and its people. · Revenge is not going to help anyone that is why Beowulf just mourned the death of the brother. · The etymology of the key words makes it easier to understand the meaning behind the word. REFERENCES Cirlot, J. E. (1971). A Dictionary of Symbols. Courier Corporation. [accessed on December 20, 2015] Ferber, M. (1999). A Dictionary of Literary Symbols. Cambridge: Cambridge university press. [accessed on December 20, 2015] Bullinger, E.W. (1921). Number in Scripture. Its Supernatural Design and Spiritual Significance. London: Eyre & Spottiswoode. [accessed on December 20, 2015] Baldwin, S. P. (2014). CliffsNotes on Beowulf.…[show more]
Interpretation1.161 Words / ~3 pages Ludwig-Maximilians-Universität München - LMU Gedichtvergle­ich von Thomas Hardys The Darkling Thrush und William Wordworths Hark! Tis the Thrush In the following, William Wordsworth’s sonnet “Hark! ‘tis the Thrush” from 1838 and Thomas Hardy’s poem “The Darkling Thrush” from 1900 will be briefly analyzed and then compared with regard to the dominant word fields and imagery as well as to the way they deal with the Romantic concept of nature and its effect on the human soul. In Wordsworth’s poem, the lyrical I – supposedly a man – listens to the caroling of a thrush and gains confidence and strength as a result. Concerning the content, it can be divided into three units: In the first five lines, he describes the thrush as a very strong and loving animal which isn’t much affected by any wind or weather and still keeps on caroling. He then addresses the thrush and thanks it for having…[show more]
Interpretation3.140 Words / ~13 pages International business college Aabenraa Analyse af et Dukkehjem Indholdsforte­gnels­e Indledning Henrik Ibsen skriver sig ind i perioden Det Moderne Gennembrud (1870-1890). Det moderne gennembrud indledes især, da den danske kritiker og litterat Georg Brandes1 indledte en række forelæsninger omkring ”Hovedstrømni­ng­er i det 19de Aarhundredes litteratur”2. I disse forelæsninger var pointen, at Georg Brandes ikke mente, at den danske litteratur var modtagelig for nye idéer udefra. Forelæsninger­ne viste sig at blive en stor succes og flere yngre digtere blev grebet af hans tanker. Det var blandt andet danske digtere som J.P. Jacobsen og Holger Drachmann, som derfor var med til at skabe et moderne gennembrud i dansk litteratur og digtning. Det Moderne Gennembruds litterære fokus var primært, at litteraturen skulle sætte problemer under debat - som…[show more]
Interpretation1.211 Words / ~ pages Karabuk University YOUR OWN IDEOLOGY FOR THE FUTURE The world always has existed in an order. There is a reason and a result of the formation of all. Everything is complete each other like a jigsaw puzzle. Humans are the most important piece of this jigsaw puzzle. Also , the rulers have the most significant figure for community. They have some specific tasks like administer, ster and eveybody has happy and prosperity etc. These task has reached since the oldest society to now. Every state structure has founded without language,reli­gion and race. In addition to, except for a community or people is managed , there are own emotional and personal feelings for every person. When we come together both of them, they has occured murders, blood revenges and wars. Therefore , the people give primacy to themselves in order to purpose of being summit. So , one state…[show more]
Interpretation1.986 Words / ~ pages Aalborg University, Denmark 2.A Dansk 9/1-2017 Analyse af Rødby-Puttgar­den Bogen Rødby-Puttgar­den er skrevet af Helle Helle. Bogen er udgivet i 2005. Forlæggeren af bogen er Samleren og bogen har blandt andet vundet kritikerprise­n 2005. Denne bog handler om søstrene Jane og Tine. Jane er hovedpersonen og bor sammen med sin storesøster Tine. I starten af bogen havde Jane ikke noget arbejde, men det skaffede Tine hende hurtigt, da Tine skulle på barsel med sin nyfødte datter Ditte. I bogen møder vi mange forskellige mennesker, som går ind og ud af pigernes liv. I gennem det meste af handlingen hører vi om Janes ”hverdag”. Det vil sige fra hun tager på arbejde, hvad hun laver og hvem hun mødes med. Søstrene møder både nye men også gamle venner. De møder ofte familien Lund. Fru Lund passer af og til Ditte og Bo Lund hjælper Tine med at reparere hendes gyngestol. Handlingen…[show more]
Interpretation4.244 Words / ~10 pages Zernike College, Haren Verslag ‘Homo Faber’ Inhoudsopgave Inleiding Dit verslag gaat over het boek ‘Homo Faber, ein bericht’ geschreven door Max Frisch. Ik heb dit boek gekozen omdat het onderwerp van het boek mij erg intrigeerde. Op de achterkant werd het boek beschreven als een verhaal waarin het wereldbeeld van een man totaal wordt verandert door de liefde. Dit sprak mij erg aan en daarom lijkt het mij erg leuk om te lezen. In dit verslag behandel ik de schrijver van het boek en de samenvatting. Ook behandel ik de literaire aspecten van het boek, zoals vertelverhaal­, schrijfstijl, thema, genre etc. Uiteindelijk vertel ik mijn eigen mening over het boek. Deze is over het algemeen positief, het was immers een erg goed verhaal, alleen de schrijfstijl van het boek beviel mij niet altijd. Maar over het algemeen vond ik het een sterk boek. Gegevens van het…[show more]
Interpretation1.398 Words / ~ pages Eastfield College FORNEY English 1302 5 February, 2018 “The Cobweb” by Raymond Carver “The Cobweb”, by Raymond Carver, is a short poem about the speaker’s soon-to-come death. Ultramarine, the series of short stories and poems from which “The Cobweb” comes from, consists of multiple poems with the theme of death and life. It is very common for people today to be uncertain of death and what it brings, and often are too reluctant to accept it. In “The Cobweb”, Raymond Carver expresses his own death, through the speaker, as an inevitability­. Raymond Carver went through many struggles in his life that influenced his writing. Many aspects of his hardships show throughout his works. Carver was born in Oregon by his mother and father who often struggled to keep their family afloat. His father was an alcoholic who worked in a sawmill. Carver’s father commonly moved…[show more]
Interpretation1.071 Words / ~ pages UBA Buenos Aires The title “Scarecrow” is closely related to the short story. Not only it is an anticipation of the end but it is also one of the characters. Scarecrows are used in farms to shoo away birds that may damage the cultivated field; but this scary figure is going to be a key element throughout the story as it is going to be used to silence a secret that may risk Eddie Gann’s freedom. The original purpose of the scarecrow changes when the criminal takes the puppet and replenishes it with the body of the man he has killed, Herkimer. Regarding some of the words in the story that are American such as, “pail”, “jack” and “wrench”; we can infer that the setting of the story in place, is a farm in the countryside of the U.S. The fact that the characters use American currency reinforces this idea. Related to the setting in time, we can assume that the story takes…[show more]
Interpretation1.107 Words / ~ pages Kcekmece High Schoool, Turkey ‘Juno and the Paycock’ Essay The play that I have studied is ‘Juno and the Paycock’ by Sean O’Casey. The play is set in the tenements in Dublin during the struggle for Irish independence. The play centers on the lives of Boyle family, who believe that they have inherited enough money to change their lives forever. They purchase vast amounts of items on credit and find themselves unable to pay for these items when the much anticipated inheritance does not materialize. In addition to this, the family is confronted with further hardship through their son Johnny, who has fought in the war and betrayed his comrade, a crime for which he will pay the ultimate price. Their daughter Mary, a girl who believes herself superior to the rest of her family, eventually finds herself pregnant and alone, abandoned by a man she believed loved her, but who…[show more]
Interpretation516 Words / ~ pages Kuban State University - Krasnodar IT of His First Flight by Liam O’Flaherty The problem of the given text is overcoming fears in life, every big deal begins with a first small step, and it’s the most difficult one to make. And the author highlights the importance of independence, self-belief and confidence and the need for motivation to attain goals. The main character, or the protagonist, is a young seagull. It is a flat character who pretended to be round, because he wants to live and to eat and he tries to overcome his fears but he can’t and dive for the fish just to stay alive. There are two settings in this text: the sea and the ledge. And these settings are opposed to each other. The stone is something lifeless, it’s very hard and we cannot change the form of it. And the sea is a source of life, it can get any shape and transform as you want. The same contrast we can find in the…[show more]
Interpretation558 Words / ~ pages Universitas Negeri Yogyakarta Sleman Judul : If Tomorrow Never Comes : Sampai Bertemu di Seoul Penulis : Okta Rahasti Penerbit : Diva Press Genre : Sad-Romance Korea Tahun Cetak : 2013 Cover : Soft Cover Unsur Intrinsik Tema : Kesakitan dari kepergian orang yang sangat dicintai Latar : Tempat : Seoul, Tokyo, Jepang, rumah Ji Hyun, rumah Jung Woon, pantai. Waktu : Beberapa tahun kemudian, esoknya, paginya, pada sore, sampai larut malam. Suasana : Menyedihkan, menegangkan, romantis. Alur : Alur maju Tokoh/ Penokohan : Ji Hyun : Baik hati, pemalu, pemaaf Jung Woon : Baik hati, cukup sabar Istri Jung Woon : Baik hati Anak Jung Woon : Sabar, baik hati, rela bertaruh Sudut Pandang : Orang ke-3 Amanat : Cinta adalah hal yang tak terduga. Maka yakinkanlah orang lain yang ragu padamu untuk tetap mencintaimu. Sinopsis “Ji Hyun, kalau ada bintang jatuh dan kau harus membuat permintaan,…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents