swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Documents about Slavonic Philology

Homework521 Words / ~ pages Technische Universität Dresden - TUD Środki masowego przekazu Nie jestem dużym użytkownikiem środków masowego przekazu, dlatego nie odgrywają v moim życiu ważną rolę. Nie jest to dlatego, że mnie wiadomości nie interesują, ale bo po prostu nie mam czasu. W przypadku, że się dzieje coś bardzo ważnego, to potem staram się szukać tą informację wsiędzie, gdzie jest to możliwe. Przykład takie wiadomości jest wypadek tramwajowy, który stał się na naszej linii z wsi do miasta. Drugim przykładem może być ważna sprawa polityczna w czasie wyborów, czy jakaś afera (na przykład teraz, kiedy nasz prezydent mówil bardzo wulgarnie). Dla mnie jest ważna tylko taka informacja, której mi w życiu potrzeba, lub która mnie interesuje. Kiedy byłam małą dziewczyną, to czytałam czasopisma dla dzieci, najwięcej „Sluníčko“. Potem rozpocznęła się długa faza oglądania telewizji,…[show more]
Notes4.372 Words / ~28 pages Karl-Franzens-Universität Graz - KFU Zusammenfassu­ng_Ri­ngVO Schrift bei den Südslawen: Beginn des Schrifttums: 9. – Mitte 10. Jh. Graphematik = distinktive Einheiten eines Schriftsystem­s – deren Funktion Graphem = Grundeinheit eines Schriftsystem­s; kleinste bedeutungsunt­ersch­eide­nde graphische Einheit des Schriftsystem­s einer bestimmten Sprache Graphetik = Untersuchung der Schriftsystem­e (Kalligraphie etc.) Logographie = „Wiedergeburt­“ einer Wortbedeutung Phonographie = Wiedergabe eines Tones, Lautes Es gibt:- piktographisc­he Symbole- Ideographisch­e Symbole (abstrakt)- Syllabolische Schriften- Phönizisch  Ankunft von Konstantin + Method in Mähren/Morawa (863) = SLAWEN MISSION;  869 stirbt Konstantin in Rom (verbringt Lebensabend in Kloster, nimmt dort den Namen Kyrill an); Method kehrt nach Mähren zurück (Gefangennahm­e)…[show more]
Term paper2.107 Words / ~7 pages Karl-Franzens-Universität Graz - KFU · Slavko Kolar Slavko Kolar je u svom zivotu otkrivao nepoznati svijet, ali ne siroka i otvorena prostranstva dalekih krajeva, nego onu nepoznatu i nepriznatu blizinu, koja nam se uvijek nalazi za ledjima. Otkrivao nam je zabacene i zatamnjene zakute svijeta koje gotovo ni geografija ne biljezi. Vec ta zivotna povijest ilustracija je vremena u kojem je zivio i svijeta na kojem je izgradio svoju novelistiku. Rodjen je u selu Palesniku u Moslavini (1.XII. 1891), on ce po diktatu neprekidnih premjestaja svog oca, ucitelja, vec u mladosti obici Garesnicu, Cazmu, Bjelovar i Zagreb, upoznavajuci na taj nacin kontraste tadasnje Hrvatske. Zavrsivsi, nakon gimnazije, vise gospodarsko uciliste u Krizevcima, Kolar i sam prezivljava za to doba karakteristic­nu zivotnu putanju cinovnika koji je hirom vlasti bacen sa jedne tacke na…[show more]
Summary2.364 Words / ~7 pages UMB Banska bystrica 1. štúdia: Podstata syntaktických kategórií (Kačala): Ako je v úlohe predikačnej syntaktickej kategórie realizovaná kategória mena?Vo väčšine dvojčlenných viet sa podmet realizuje prostredníctv­om mena (substantívum­, pronomen, numerále), takže môžeme hovoriť o zviazanosti kategórie mena so syntaktickou kategóriou podmetu. Táto kategória sa podieľa na realizácii vetotvorného aktu, teda o nej hovoríme ako o predikačnej syntaktickej kategórii. Prečo má v slovenčine a v slovanských jazykoch zápor neobvyklú, špecifickú úpvahu kongruenčnej syntaktickej kategórie?V slovenčine si záporný predikát vyžaduje zhodu v zápore pri výrazoch všeobecnej, resp. deiktickej povahy. Teda pri popretí platnosti predikátu negujeme aj ďalšie slová vo výpovedi (Nikde neprší.). Vo vetách typu „Ne/mohli by ste mi podať to pero?“…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents