<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.77 $
Document category

Final thesis
Pedagogy

University, School

VDPU Vznnitsya

Author / Copyright
Text by Einar K. ©
Format: PDF
Size: 0.42 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/3

More documents
24 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Ви ­82;ор ін ­85;ов те ­93;но у пр ­86;це на ­74;ча уч ­85;ів
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.

2


Зміст


Вступ 3

Розділ 1. Формування культури професійного голосу 5

Розділ 2. Особливості голосу вчителя 15

Розділ 3 . Гігієна голосу педагога 18

Розділ 4. Вправи для відновлення голосу 21

4.1 Пальчикова гімнастика 23

4.2 Нейропсихологічний комплекс 25

4.3 Дихальна гімнастика 27

4.4 Артикуляційна гімнастика 28

4 5 Інтонаційно - фонетичні вправи 30

4.6 Скоромовки 31

Розділ 5. Якість усної мови 32

Висновок 36

Список використаної літератури: 38


Вступ


Педагогічна діяльність вимагає від людини великої самовіддачі, оскільки вона побудована на спілкуванні, яке повинне бути щирим, переконливим. Урок, бесіда або інша форма занять з дітьми вимагає не тільки глибоких професійних знань, але і високого рівня загальної культури, ерудиції.

Важливим показником педагогічної майстерності є мова вчителя, її техніка, уміння користуватися і зберігати те, що дала нам природа, - власним голосом.

Людський голос - унікальний акустичний феномен, результат складних анатомо-фізіологічних процесів. Головне значення голосу в тому, що з його допомогою чоловік здатний говорити, виражати свої думки, спілкуватися. Але голос є і вельми цінним капіталом, особливо якщо професійна діяльність людини зв'язана з використанням цього інструменту. Педагоги як представники однієї з «голосових» професій повинні знати про особливості свого голосового апарату, про його збереження, заходи попередження голосових порушень.

Актуальність дослідження. Кожен, хто професійно використовує свій голосовий апарат, зобов'язаний мати елементарні знання з гігієни голосу, режиму професійної роботи і голосовий гімнастики, що загартує та вбереже від захворювань голосовий апарат. Це є складовою частиною професійної культури педагога.

   У даній роботі представлено опис методів і засобів голосової гігієни, що як доведеною відрізняються ефективністю і легкістю в застосуванні. Підібрано готові голосові вправи, різні види гімнастики, варіанти масажів і психологічних прийомів, використання яких не вимагає великої кількості часу і спеціального у.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadHygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Голосова гігієна як явище недостатньо поширена в практиці педагогічної діяльності, незважаючи на свою ефективність у профілактиці розладів голосового апарату. Застосування методів голосової гігієни суттєво зміцнює фізичне і психічне здоров'я педагога, підвищує його працездатність, що, безумовно, відбивається на якості викладання шкільних предметів.

Об'єкт дослідження: голос педагога в процесі його діяльності

Предмет дослідження: методи та шляхи відновлення педагогічного голосу, загальні гігієнічні норми.

Мета дослідження: виявити причини виникнення проблем з голосом у педагогічному спілкуванні й способи їх вирішення.

Завданнями цього дослідження є:

· визначити та теоретично обґрунтувати важливість голосу у педагогічній діяльності вчителя іноземних мов

· розкрити характеристику голосу у педагогічному спілкуванні;

· проаналізувати мову вчителя та її особливості;

· надати рекомендації щодо шляхів подолання голосового навантаження

Робота має традиційну структуру і складається з вступу, основної частини, в якій 2 розділи і списку використаної літератури (19 джерел).


Розділ 1. Формування культури професійного голосу


Професійний голос учителя відіграє важливу роль у його становленні як професіонала й майстра педагогічної праці. Учні отримують інформацію, перш за все, завдяки голосу вчителя, класного керівника. Як відомо, від постановки голосу, інтонації залежить якість сприйняття школярами навчальної інформації, правильне реагування ними на зауваження вчителя, своєчасне вирішення конфліктних ситуацій у педагогічн.....

Тому в процесі підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів слід звертати увагу на формування їх культури професійного голосу.

У педагогічній літературі питання формування культури професійного голосу майбутніх учителів розглядаються опосередковано, зокрема в аспекті оволодіння ними основами педагогічної майстерності. Як відзначають дослідники проблеми формування педагогічної майстерності майбутніх учителів (В. Гриньова, І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос та ін.), постановка голосу є невід’ємним компонентом педагогічної техніки, а процес говоріння – мовленням. У процесі спілкування голосу також приділяється увага вчених і практиків [7; 23; 24; 25]. Проте, як на наш погляд, у професійній підготовці майбутніх учителів ще недостатньо використовується потенціал професійного голосу з метою формування їх професіоналізму й майстерності.

Суть проблеми формування культури професійного голосу майбутніх учителів у процесі професійної підготовки полягає в тому, що в накопичених випускниками вищих педагогічних навчальних закладів знаннях і способах педагогічної діяльності бракує досвіду теоретичних і практичних дій використання голосового апарату як засобу підвищення якості професіоналізму й педагогічної майстерності.

На мою думку, виявлена нами проблема має вирішуватися такими способами, як: розширення інформації про можливості професійного голосу на заняттях зі студентами з основ педагогічної майстерності; використання потенціалу вокалу на заняттях з фахових дисциплін музичноестетичного напряму підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах з метою розвитку професійного голосу майбутніх учителів.

Розширення інформації про можливості професійного голосу на заняттях зі студентами з основ педагогічної майстерності відбувається за рахунок поглибленого вивчення суттєвих ознак професійного голосу, механізмів процесу говоріння вчителя, причин функціонального порушення голосу в педагогів.

Щоб сформувати професійно значущі якості голосу, треба спеціально вчитися. Аналізуючи минуле, слід відзначити, що постановкою голосу займалися переважно в галузі сценічного (підготовка співаків й акторів) і військового мистецтва. До середини 52111 ст. робота з голосом мала виключно емпіричний характер. Педагоги, працюючи з постановкою голосу, будували заняття на власному досвіді, що спирався на інтуїцію та відчуття.

Звичайно, такий підхід не задовольняв ні тих, хто навчав, ні тих, хто навчався. І тому велися спроби створення науково обґрунтованих методик роботи з голосом, що базувалися на фізіології й акустики голосотворенняю Мовленню, роботі з голосом, дикції, диханню приділяли значну увагу відомі вчителі А. Макаренко, В. Сухомлинський [25]. Вони вважали, що вчитель має так говорити, щоб діти відчули в його словах волю, культуру, особистість. Мовлення – “інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна розв’язати різні педагогічні завдання: зробити складну тему уроку цікавою, а процес її вивчення – привабливим; створити щиру атмосферу спілкування в класі, встановити контакт з учнями, досягти взаєморозуміння з ними; сформувати в учнів відчуття емоційної захищеності, вселити в них віру в себе” [24, с. 67]. Таким чином, культура професійного голосу майбутнього вчителя формується в про.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadHygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

У довідковій літературі поняття “голос” трактується як: здатність інтонувати мову або спів; сукупність звуків, що виникають шляхом модуляції повітря, що видихається або вдихається, вібруючими голосовими складками; акустичний феномен, суть якого полягає в тому, що звуки, утворені за допомогою голосових складок, несуть інформацію про індивідуальні особливості того, хто говорить, а також про його фізичний, емоційно-сихологічний стан, інтелектуальний та соціокультурний рівень, схильність до професії й національну належність [25, с. 51]. У лінгвістичному

значенні голос є диференціальною ознакою звуків мови, забезпечує розпізнавання наголошених і ненаголошених складів, матеріалізує інтонацію.

У психологічному аспекті голос з його дикцією складають звуковий зовнішній вигляд людини. Ми інтерпретуємо поняття “голос” як звук, звучання, що створюється в результаті проходження повітря між вібруючими голосовими складками, як сукупність різноманітних за висотою, силою і тембром звуків, що видає людина за допомогою голосового апарату.

Професійний голос учителя повною мірою забезпечує звукову сторону педагогічного спілкування. Властивості голосу вчителя, з одного боку, зумовлені його індивідуальними особливостями, а з іншого – метою й завданнями педагогічної діяльності та умовами, в яких вона .....

Голос учителя є таким інструментом, за допомогою якого він доносить своє повідомлення до аудиторії. Взаєморозуміння між учителем й аудиторією залежить його голосових і мовленнєвих даних. Голос може прихилити учнів на свій бік, переконати їх у чомусь, завоювати їх довіру.

Як свідчать результати досліджень психологів, ефективність комунікації учителя й школярів у 55% випадків залежить від візуальних уявлень учнів, пов’язаних із зовнішнім виглядом, рухами тіла, міміки, пантоміміки, жестів педагога, у 38% – забезпечується якістю голоса, модульованістю, використанням пауз, чіткістю й акцентністю мови та лише у 7% – виявляється семантикою слів, що виголошує вчитель [18].

Діти особливо чутливі до голосу педагога. Неправильне виголошування будь-яких звуків викликає в них сміх, монотонна мова наводить нудьгу, а неправильна інтонація сприймається як фальш і викликає недовіру до вчителя.

На думку вченого А. Князькова [24], професійний голос педагога складають:

потенційний рівень гучності (голосовий “запас міцності”, що дає змогу вчителеві бути почутим у будь-якій ситуації);

великий динамічний діапазон (можливість підвищувати / знижувати голос, регулювати рівні гучності, переходити від максимального до мінімального звучання стосовно висунутих завдань);

широкий діапазон (значне підвищення й зниження голосу за рахунок частоти колихання голосових зв’язок, що забезпечують мелодійність мови);

великий тембральний діапазон (різноманітність тембрів, зміни звукового забарвлення голосу, що дає змогу “фарбувати” окремі слова або висловлювання в різні тони, надаючи певно.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadHygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 8 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents