<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.69 $
Document category

Final thesis
Pedagogy

University, School

VDPU Vznnitsya

Author / Copyright
Text by Einar K. ©
Format: PDF
Size: 0.42 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|1/10More documents
24 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ Індивідуальне науково-дослідн­е завдання з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю» Виконав: студент 12 групи Макєєв Євгеній Перевірив: викладач МРДХК Пінчук С.І. Харків, 2013 План: Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції Сутність Мета Завдання Функції…
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально­го образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГУ) ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛО­ГИЧ­ЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Петрова Сильвия Григоровна Исторические идеи Вильгельма фон Гумбольдта. Доклад по дисциплине Всеобщая история. Новое время.Студента 3-го курса очной формы обучения Преподаватель: Н. В. Ростиславлева Москва 2017 Содержание Введение 3 Глава 1. Исторический…
Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.

2


Зміст


Вступ 3

Розділ 1. Формування культури професійного голосу 5

Розділ 2. Особливості голосу вчителя 15

Розділ 3 . Гігієна голосу педагога 18

Розділ 4. Вправи для відновлення голосу 21

4.1 Пальчикова гімнастика 23

4.2 Нейропсихологічний комплекс 25

4.3 Дихальна гімнастика 27

4.4 Артикуляційна гімнастика 28

4 5 Інтонаційно - фонетичні вправи 30

4.6 Скоромовки 31

Розділ 5. Якість усної мови 32

Висновок 36

Список використаної літератури: 38


Вступ


Педагогічна діяльність вимагає від людини великої самовіддачі, оскільки вона побудована на спілкуванні, яке повинне бути щирим, переконливим. Урок, бесіда або інша форма занять з дітьми вимагає не тільки глибоких професійних знань, але і високого рівня загальної культури, ерудиції.

Важливим показником педагогічної майстерності є мова вчителя, її техніка, уміння користуватися і зберігати те, що дала нам природа, - власним голосом.

Людський голос - унікальний акустичний феномен, результат складних анатомо-фізіологічних процесів. Головне значення голосу в тому, що з його допомогою чоловік здатний говорити, виражати свої думки, спілкуватися. Але голос є і вельми цінним капіталом, особливо якщо професійна діяльність людини зв'язана з використанням цього інструменту. Педагоги як представники однієї з «голосових» професій повинні знати про особливості свого голосового апарату, про його збереження, заходи попередження голосових порушень.

Актуальність дослідження. Кожен, хто професійно використовує свій голосовий апарат, зобов'язаний мати елементарні знання з гігієни голосу, режиму професійної роботи і голосовий гімнастики, що загартує та вбереже від захворювань голосовий апарат. Це є складовою частиною професійної культури педагога.

   У даній роботі представлено опис методів і засобів голосової гігієни, що як доведеною відрізняються ефективністю і легкістю в застосуванні. Підібрано готові голосові вправи, різні види гімнастики, варіанти масажів і психологічних прийомів, використання яких не вимагає великої кількості часу і спеціального у.....[read full text]

Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Суть проблеми формування культури професійного голосу майбутніх учителів у процесі професійної підготовки полягає в тому, що в накопичених випускниками вищих педагогічних навчальних закладів знаннях і способах педагогічної діяльності бракує досвіду теоретичних і практичних дій використання голосового апарату як засобу підвищення якості професіоналізму й педагогічної майстерності.

На мою думку, виявлена нами проблема має вирішуватися такими способами, як: розширення інформації про можливості професійного голосу на заняттях зі студентами з основ педагогічної майстерності; використання потенціалу вокалу на заняттях з фахових дисциплін музичноестетичного напряму підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах з метою розвитку професійного голосу майбутніх учителів.

Розширення інформації про можливості професійного голосу на заняттях зі студентами з основ педагогічної майстерності відбувається за рахунок поглибленого вивчення суттєвих ознак професійного голосу, механізмів процесу говоріння вчителя, причин функціонального порушення голосу в педагогів.

Щоб сформувати професійно значущі якості голосу, треба спеціально вчитися. Аналізуючи минуле, слід відзначити, що постановкою голосу займалися переважно в галузі сценічного (підготовка співаків й акторів) і військового мистецтва. До середини XVIII ст. робота з голосом мала виключно емпіричний характер. Педагоги, працюючи з постановкою голосу, будували заняття на власному досвіді, що спирався на інтуїцію та відчуття.

Звичайно, такий підхід не задовольняв ні тих, хто навчав, ні тих, хто навчався. І тому велися спроби створення науково обґрунтованих методик роботи з голосом, що базувалися на фізіології й акустики голосотворенняю Мовленню, роботі з голосом, дикції, диханню приділяли значну увагу відомі вчителі А. Макаренко, В. Сухомлинський [25]. Вони вважали, що вчитель має так говорити, щоб діти відчули в його словах волю, культуру, особистість. Мовлення – “інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна розв’язати різні педагогічні завдання: зробити складну тему уроку цікавою, а процес її вивчення – привабливим; створити щиру атмосферу спілкування в класі, встановити контакт з учнями, досягти взаєморозуміння з ними; сформувати в учнів відчуття емоційної захищеності, вселити в них віру в себе” [24, с. 67]. Таким чином, культура професійного голосу майбутнього вчителя формується в процесі мовлення.

У довідковій літературі поняття “голос” трактується як: здатність інтонувати мову або спів; сукупність звуків, що виникають шляхом модуляції повітря, що видихається або вдихається, вібруючими голосовими складками; акустичний феномен, суть якого полягає в тому, що звуки, утворені за допомогою голосових складок, несуть інформацію про індивідуальні особливості того, хто говорить, а також про його фізичний, емоційно-сихологічний стан, інтелектуальний та соціокультурний рівень, схильність до професії й національну належність [25, с. 51]. У л.....

Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Діти особливо чутливі до голосу педагога. Неправильне виголошування будь-яких звуків викликає в них сміх, монотонна мова наводить нудьгу, а неправильна інтонація сприймається як фальш і викликає недовіру до вчителя.

На думку вченого А. Князькова [24], професійний голос педагога складають:

потенційний рівень гучності (голосовий “запас міцності”, що дає змогу вчителеві бути почутим у будь-якій ситуації);

великий динамічний діапазон (можливість підвищувати / знижувати голос, регулювати рівні гучності, переходити від максимального до мінімального звучання стосовно висунутих завдань);

широкий діапазон (значне підвищення й зниження голосу за рахунок частоти колихання голосових зв’язок, що забезпечують мелодійність мови);

великий тембральний діапазон (різноманітність тембрів, зміни звукового забарвлення голосу, що дає змогу “фарбувати” окремі слова або висловлювання в різні тони, надаючи певної виразності);

якість звучання (ясність тембру, у результаті чого голос “долітає” до кожного слухача в будь-якій аудиторії);

стійкість (здатність голосу протистояти зовнішнім звуковим перешкодам, бути почутим на фоні стороннього галасу, потенційна стабільність висоти, гучн.....

Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4–7 децибелів.

До властивостей голосу вчена відносить резонанс, тип голосу, висоту

тону, гучність, чутність, тембр, експресія. Резонанс – це результат вібрації повітря в голосових порожнинах, тобто в синусах, носоглотці, гортані та грудній клітці. Для резонансу потрібне правильніше глибоке дихання. “Як було сказано, для звичайної розмови вам цілком достатньо неглибокого дихання. Але якщо ви виголошуєте довгу промову або у вас дуже тривала презентація, потрібно підсилити свій голос більшою кількістю повітря. Ви можете зробити свій голос нижчим, якщо будете наповнювати легені до глибини діафрагми і звільняти гортань для створення більшої вібрації та резонансу” [7, с. 98].

Типи голосів на прикладі співаків бувають сопрано (найвищий жіночий голос), альт (найнижчий жіночий голос), мецо-сопрано (середній жіночий голос). Тенор – найвищий чоловічий голос, бас – низький, а глибокий бас має винятково низький природний діапазон. Професійний голос учителя також відповідає одному із цих типів.

Для того, щоб голос учителя не звучав монотонно, він повинен охоплювати принаймні октаву. Це означає – чотири ноти вище від середини й чотири ноти нижче. Високий голос, як правило, неприємний для слуху. Його також важко записати без спотворення. Нижчі голоси приємні для слуху. Якщо вчитель відчуває напруженість, то висота голосу підвищується. Якщо він сердиться, голос стає різким і пронизливим. Якщо педагог стомився, голос стає хриплим. Якщо вчитель засмучений, то й діапазон, і висота голосу знижуються.

Гучність звука вимірюється децибелами. Вона безпосередньо пов’язана з об’ємом повітря в легенях. Обережно контролюючи силу й енергію звука, учитель регулює гучність свого голосу. Чутність голосу – це здатність учителя використовувати всі принципи правильного керування голосом, щоб природний голос поширювався рівномірно й був .....

Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Упровадження методик сприяє правильному й повному диханню, формуванню вміння самостійно працювати з голосовим апаратом, знімати м’язові зажими, що заважають роботі з голосом.

Незважаючи на те, що в педагогічній роботі все ширше застосовуються технічні засоби й різні види наочності, педагог кожного дня має велике голосове навантаження. Постійна розмова, бесіди з учнями негативно впливають на голосові зв’язки. Отоларингологи Національного центру голосу й мови стверджують, що вчителі, особливо жінки, мають голосові проблеми частіше, аніж співаки й актори. Вони ризикують порушити голосові зв’язки й “загубити” голос. Згідно з результатами дослідження, наведеними вченими Ю. Василенко (1974), О. Лавровою (1984), захворюваність голосового апарату наявна в 31% перекладачів, 36% вихователів дитячих садків та яслів, 40% педагогів, 77% екскурсоводів. Останнім часом спостерігається стійка тенденція збільшення кількості хворих педагогів (30–40% хворих педагогів у 30-ті рр. і 55–60% за останні десятиліття ХХ ст.). Крім цього, серед обстежених професіоналів голосу 80% мають голосові порушення віком від 25 до 55 років. Проте помилково стверджувати, що порушення голосу відсутнє в молодих учителів. Як свідчать результати дослідження, у 55% педагогів-початківців уже є різні ступені порушення голосу [18].

До причин захворюваності вчителя, пов’язаних з голосом, можна віднести: 1) щоденне підвищене, порівняно з іншими професіями, голосове навантаження; 2) невміле користування голосовим апаратом; 3) відсутність правил гігієни; 4) природну слабкість голосового органу; 5) стресову ситуацію в економічному та соціальному житті.

Однією з важливих причин ламання й втрати голосу людини є відсутність техніки подання голосу. Сьогодні у вищих педагогічних навчальних закладах ще недостатньо застосовується техніка подання голосу, відсутня система відбору майбутніх учителів за медичними показниками фонаційного дихання. Слабке фонаційне дихання при використанні голосу в професійній діяльності спонукає до хронічної гіпоксії з різними її ускладненнями. У багатьох педагогів фонаційне дихання дискоординовано й не відповідає ритму мови. Нерідко такий факт можна константувати, почувши вітання вчителя, виголошене після видоху на залишеному повітрі. Мова таких педагогів немає достатньої дихальної опори.

Майже 72% педагогів можуть бути визнані професійно непридатними за показниками стану голосового апарату. Крім усього іншого, незначні дефекти голосу можуть бути психотравмуювальними й викликати невротич.....

Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Інтенсивність голосу здорового педагога перебуває в межах 65–74 децибели. Крім широкого діапазону як за висотою, так й за силою звуків, що використовуються, голос педагога-професіонала має бути виразним, мелодійним з приємним тембром.

Розлад голосу утруднює процес не тільки відтворення мови того, хто

говорить, а й сприйняття його оточенням (Ю. Василенко, Л. Дмитрієв, О. Лаврова та ін.). Процес сприйняття й розуміння вчителя учнями тісно пов’язаний зі складним процесом навчального слухання, на яке, за підрахунками вчених, припадає приблизно 1/4–1/2 частини навчального часу. І тому цілком зрозуміло, що процес правильного сприйняття школярами навчального матеріалу залежить від досконалості мови вчителя.

Водночас постановка голосу є об’єктом і вокальної підготовки, і роботи актора над собою. К. Станіславський запропонував методику постановки голосу, яку доцільно використовувати в процесі підготовки майбутніх учителів. “Під час нової постановки голосу, яку я розробляв у собі, відкриті звуки голосних спрямовувалися щоразу в одне місце у верхньому твердому піднебінні, біля самих коренів зубів, і відбивалися десь у носових порожнинах передньої частини маски. Виявляється, для того, щоб позбутися затискання на високій ноті, треба ставити гортань і зів так само, як це робиться, коли ми позіхаємо. При цьому горло природно розправляється і в такий спосіб ліквідується небажане затискання. Завдяки новому секрету мої верхні ноти розправилися, звільнилися від затискання і набули металевого звучання. Я почувався щасливим” [25, с. 93].

Удосконаленню мовленнєвих умінь сприяє, наприклад, розучування ансамблю та створення невеликих словесних коментарів до нього. Така робота виражається в образності та експресії мови, завершеності висловлювань, їх емоційності та логічності, характеризує різнобічн.....

This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Hygiene of voice. Формування культури професійного голосу. Особливості голосу вчителя. Гігієна голосу педагога. Вправи для відновлення голосу.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents