swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Documents about Communication Technology

Report1.647 Words / ~4 pages Roskilde Gymnasium Nielsen 2.W 13-10-2017 Hilsemåder Tilbage i 1920 brugte italienske fascister ”heil” som hilsen, senere overtog nasisterne denne hilsen, altså en tilpasning af hilsemåde på tværs af grænser. Tænk hvis det også sker i dag, at vi tilpasser hilsemåderne efter hinanden og efter omstændighede­rne. Men er hilsemåde så vigtige? Er det vigtigt at have de samme overalt eller kan man have varierende hilsemåderne? Hvilke faktorer påvirker det enkelte samfund, og har det betydning for resten af landet. I de tre artikler denne kronik omhandler, er det beskrevet hvad meningerne er omkring hilsemåde i Danmark Artiklen ”Håndtryk: Politisk strid om håndtryk” er skrevet af Mette Klingsey. Artiklen er udgivet i Information den 23. april 2007. Artiklen er en diskussion omkring normer angående hilsemåden ”at give håndtryk”, som nogle udvalgte…[show more]
Presentation1.041 Words / ~ pages Karl-Franzens-Universität Graz - KFU Body Language Referat – Presentaton – Communicaton Techniques Body Language of Americans Let’s start with a short classificatio­n of body language. As you may know human communication consists of two parts, the verbal and the nonverbal communication­. The first one is about what we say and the second one about how we say it. Body language is a part of nonverbal communication­. What do you think. Do we communicate more verbally or more nonverbally? Actually 90% of our body language is nonverbally, which is a very high percentage. So let’s get started with the actual topic. Let’s just think for one moment about this question: “ When we turn the TV sound off, how do we know we’re watching an American TV series or film?” Well, what we see first are the actors and their mimic which is a form of body language. What we can observe is that Americans…[show more]
Review2.261 Words / ~16 pages Universität Potsdam Контактное лицо в JANUS по вопросам сотрудничеств­а: Ms. , () Email: JANUS RESEARCH GROUP INC: JANUS повышает эффективность и производитель­ность вашей организации, предоставляя инновационные и экономически эффективные услуги, продукты и решения с помощью технологическ­их усовершенство­ваний и улучшения бизнес-процес­сов. Мы передовые поставщики передовых технологий. Наш опыт заключается в предоставлени­и нашим клиентам специализиров­анной­, технической помощи (SETA) услуг с учётом инженерных систем и создание и быстрое развитие инновационных­, высококачеств­енных виртуальных 3D тренировок с визуализацией окружающей среды что ведёт к сокращению расходов для вашей организации. Мы предоставляем SETA support по направлениям: Virtual Training & Visualization­s…[show more]
Term paper2.698 Words / ~25 pages TSU Nashville LeBron James 1LeBron James 1 Tennessee State University Persuasive Research Report LeBron James: Two Brands, Three Points Business Communication­s (BISE 3150) Fall, 2013 October 10, 2013 Dr. Instructor Tennessee State University Avon Williams Center, Suite K408 Nashville, Tennessee 37203 Dear Dr. Henry: This report was requested by Mr. Campbell on November 8, 2013. The report presents background on the celebrity and the results from the data collected. The purpose of this report is to inform you which celebrity I believe should endorse Campbell’s Chunky Soup. LeBron James is a respectable athlete whose outstanding character has been proven on and off the basketball court. He proves to be a consistent player for the Miami Heat and maintains a positive, personal reputation. LeBron James is an ideal celebrity of choice for…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents