<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 12.65 $
Document category

Term paper
Jurisprudence / Law

University, School

Hogeschool Utrecht

Grade, Teacher, Year

2016,

Author / Copyright
Text by Ines C. ©
Format: PDF
Size: 1.07 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0]|0/0

More documents
Discuss media influences on anti-social behaviour Eron suggests that there is now a clear link between heavy exposure to televised violence and aggressive behaviour, crime and violence in society. Kunkel et al found that 2/3 of children’s programmes sampled in a content analysis contained
Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5 Hoofdstuk 4 §4.1 Gezonde voeding? Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof Voedingsstoffen zijn: suikers (koolhydraten), een organische stof: enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden,
Social mobility and Social Media in the UK H. V. 1STF English Part 1 – short answer Social media addict Communication has changed a lot over the last hundred years. Some say it was better when we talked to each other more often, and that our modern Facebook posts and Instagram photos aren’t profound

Internetrecht

Inleiding

Ik heb gekozen voor het onderwerp internetrecht, omdat dit mij een heel interessant onderwerp lijkt om meer over te weten te komen.

Ik werd met dit onderwerp geïntroduceerd op de Universiteit Leiden tijdens een opendag. In mijn profielwerkstuk ga ik onderzoeken of we online privacy hebben.

Internetrecht heeft eigenlijk betrekking op alle verschillende rechtsgebieden.

Er is niet een speciale internetrecht-wet of een wetboek. Er worden wetten vanuit andere rechtsgebieden toegepast op zaken die betrekking hebben op internet. Internetrecht is dus een soort mengelmoesje van andere rechtsgebieden gecombineerd en gericht op het internet.

Tegenwoordig leeft bijna ieder mens wel een gedeelte van de dag in een virtuele wereld.

Even Facebook, Instagram, Twitter of Tinder checken, want ja misschien heb je wel eindelijk de ‘’match’’ van je dromen Maar misschien is deze persoon wel helemaal niet wie je denkt dat hij is, alles is te mooi om waar te zijn. Is deze persoon strafbaar of niet? Of je ziet ineens je Facebook-profielfoto op een reclameflyer staan. Wat nu? Want je hebt hier – denk je – helemaal geen toestemming voor gegeven.

En wat nu als je een mailtje krijgt waarin staat dat je een erfenis erft van een heel ver familielid uit Engeland, maar je moet wel eerst een bedrag van duizenden euro’s overmaken voordat je deze erfenis kan ontvangen. Of je download net even popcorn time, want je wilt niet elke keer naar de bioscoop en geld betalen om een film te zien die je eigenlijk ook gratis via je laptop kan bekijken.

Maar je weet niet dat hackers er een cryptoware in versleuteld hebben. Via een cryptoware kunnen ze als je gegevens en bestanden op slot zetten en pas als jij een bedrag betaalt dan kan je weer bij je bestanden, maar dit bedrag moet dan weer wel in bitcoins betaald worden. Is er nog wel privacy op het internet? Ik probeer aan de hand van deelvragen op een conclusie te komen.

Het internet is natuurlijk heel breed en wereldwijd, zoals met ‘’www’’ al wordt aangeduid.

Ieder land heeft natuurlijke andere wetten en regels met betrekking op internet. Daarom probeer ik me zoveel mogelijk op dagelijkse ervaringen/ gebeurtenissen te richten, waar iedereen ter wereld mee in aanraking komt en dus ongeveer dezelfde consequenties hebben. Want ja, mensen zijn mensen. En hoe vrij we eigenlijk ook willen zijn, willen we toch .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Downloadinternetrecht - Hoe speelt social media in op privacy?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4∋∋+ +∞++∞≈ ≠∞ ⊇;∞ ∞;⊥∞≈†;{∂ ≈+⊥ ≠∞†? 3++⊇∞≈ ≠∞ ≈;∞† ≤+≈≈†∋≈† ;≈ ⊇∞ ⊥∋†∞≈ ⊥∞++∞⊇∞≈ =;∋ +≈=∞ 6∋≤∞+++∂-⊥∋⊥;≈∋, ≤++∂;∞≈, ;≈†∞+≈∞†⊥∞≈≤+;∞⊇∞≈;≈, ∞†≤.1≈++∞⊇

 8+∞ ≈⊥∞∞†† ≈+≤;∋† ∋∞⊇;∋ ;≈ +⊥ ⊥+;=∋≤+?

 3∋† ∋+∞† {∞ ⊇+∞≈ +∋ ∋∞∞+ ⊥+;=∋≤+ †∞ +∞++∞⊇∞≈? 5;{≈ {∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ +≈†;≈∞ ≈+⊥ =∞;†;⊥?

 3∋≈≈∞∞+ ;≈ +∞† +∞=∞;†;⊥⊇∞ +≈†;≈∞ †;{⊇⊥∞+∂ =∞+∋≈⊇∞+†?

 8+∞ ≠∞+∂† +≈†;≈∞ ;⊇∞≈†;†;≤∋†;∞? 1≈ ∞+ ;≈†∞+≈∞†≤+;∋;≈∋†;†∞;†?

 3∋† ⊇+∞† ⊇∞ +∞≤+†∞+†;{∂∞ ∋∋≤+† ∋∋≈ ≤++∞+≤+;∋∞?

 3∋† +;{ =;+†∞∞†∞ ⊥++≈⊇+∞≤+†∞≈?

3∋† ⊇+∞† ⊇∞ +=∞++∞;⊇ †∞⊥∞≈ ≤++∞+≤+;∋∞? 0≈⊇∞+=+∞∂

 0+≈≤†∞≈;∞

 4∋≠+++⊇8+∞ ≈⊥∞∞†† ≈+≤;∋† ∋∞⊇;∋ ;≈ +⊥ ⊥+;=∋≤+?

3∞†∞≈ ≠∞ ∞;⊥∞≈†;{∂ ≠∞† ≠∋† ≠∞ ⊇∞†∞≈ +⊥ ≈+≤;∋† ∋∞⊇;∋ ∞≈ ≠∋† ∞+ ∋∞∞ ⊥∞⊇∋∋≈ ≠++⊇†? 8∞ ∋∞∞≈†∞ ∋∞≈≈∞≈ +∞++∞≈ ⊥∞∞≈ ††∋∞≠ ;⊇∞∞ ≠∋∋+ ∋††∞≈ †∞+∞≤+† ∂+∋†, ≠∋≈† –+;{≈∋- ≈;∞∋∋≈⊇ †∞∞≈† ≈∋†∞∞+†;{∂ ⊇∞ ⊥+;=∋≤+ =+++≠∋∋+⊇∞≈ ∞≈ ∂†;∂∂∞≈ ⊥∞≠++≈ ⊥∞†;{∂ +⊥ ∋∂∂+++⊇.

4∋∋+ ≠∋† =+++ (⊥++†∞) ⊥∞=+†⊥∞≈ †;⊥⊥∞≈ ∞;⊥∞≈†;{∂ ∋≤+†∞+ +∞† ≈;∞† †∞=∞≈ =∋≈ ⊇∞=∞ =+++≠∋∋+⊇∞≈?

4††∞≈ ≠∋† ≠∞ ⊇∞†∞≈ ≠++⊇† ∋∞†+∋∋†;≈≤+ +⊥⊥∞≈†∋⊥∞≈ ⊇+++ ≈+≤;∋† ∋∞⊇;∋. 5∋∋+ ∞;⊥∞≈†;{∂, ≠∋≈† ⊇∞ ∋∞∞≈†∞ ∋∞≈≈∞≈ ⊇∞≈∂∞≈ ⊇∋† ∋†≈ {∞ ∞∞≈ †+†+ ⊥†∋∋†≈† +⊥ 6∋≤∞+++∂ ⊇∋† ⊇∞=∞ ∋††∞∞≈ =+++ {+∞≠ =+;∞≈⊇∞≈ =;≤+†+∋∋+ ;≈.

9†∂∞ ≈;†∞ ∋+∞† ∞∞≈ ⊥+;=∋≤+=∞+∂†∋+;≈⊥ +∞++∞≈ ∋†≈ =∞ ⊥∞+≈++≈≈⊥∞⊥∞=∞≈≈ =∞+=∋∋∞††. 8∋∋+;≈ ∋+∞† ∞;†⊥∞†∞⊥⊇ ≠++⊇∞≈ ≠∞†∂∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ≠++⊇∞≈ =∞+=∋∋∞†⊇ ∞≈ ≠∋† ⊇∋∋+∋∞∞ ⊥∞+∞∞+†. 2∞∞† ∋∞≈≈∞≈ ⊥∋∋≈ ∞+=∋≈ ∞;† ⊇∋† ∋†≈ ∞∞≈ ≈;†∞ ∞∞≈ ⊥+;=∋≤+=∞+∂†∋+;≈⊥ +∞∞†† +∞≈ ⊥+;=∋≤+ ≠∞† ‘’=∞;†;⊥’’ ;≈. 8;† ++∞†† ≈;∞† ∋††;{⊇ =+ †∞ =;{≈. 9∞≈ ⊥+;=∋≤+=∞+∂†∋+;≈⊥ ⊥∞∞†† ∋††∞∞≈ ⊇∞;⊇∞†;{∂ ≠∞∞+ ≠∋† ∞∞≈ +∞⊇+;{† +† ++⊥∋≈;≈∋†;∞ ⊇+∞† ∋∞† ⊥∞+≈++≈†;{∂∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈.

6∋≤∞+++∂ ∋∋∋∂† ;≈ +∋∋+ ‘ 4†⊥∞∋∞≈∞ ;≈†++∋∋†;∞ +=∞+ ⊥+;=∋≤+’ ∞∞≈ ∋∋≈†∋† ⊇;≈⊥∞≈ +∋∋+≈≤+∞+⊥ ⊇∞;⊇∞†;{∂, ⊇;† =;∞≈ =∞ ∋†≈ +≈⊇∞+⊇∞∞† =∋≈ +∞≈ ∋;≈≈;∞ +∋ ⊇∞ ≠∞+∞†⊇ ‘’+⊥∞≈∞+’’ †∞ ∋∋∂∞≈ ∞≈ ‘’+∞≤+†∞+ †∞ =∞++;≈⊇∞≈. 9+ ∋+∞† ;≈ ∞∞≈ ⊥+;=∋≤+=∞+∂†∋+;≈⊥ ∞∞≈ ∋∋≈†∋† ⊇;≈⊥∞≈ ∋∋≈ ⊇∞ ++⊇∞ ∂+∋∞≈, +;{=++++∞∞†⊇: • 5+∞∂+⊥⊇+∋≤+†∞≈: 0⊥ ≠∞†∂∞ ∋∋≈;∞+ ⊥∞++∞;∂† ⊇∞ ≈;†∞ =+∞∂+⊥⊇+∋≤+†∞≈ ∞≈ ≠∋∋+ ≠+.....

0++∂;∞≈+∞†∞∂∞≈;≈: 8∞ ≈;†∞ ∋+∞† =∞+∋∞†⊇∞≈ ≠∋† ∞+ =;∋ ≤++∂;∞≈ ≠++⊇† +;{⊥∞++∞⊇∞≈.

2;∋ ∞∞≈ ≤++∂;∞ ∂∋≈ ≠++⊇∞≈ +;{⊥∞++∞⊇∞≈ ≠∞†∂∞ ⊥∋⊥;≈∋’≈ ∞∞≈ ⊥∞+≈++≈ +∞=+∞∂† ∞≈ +;∞+∋∞∞ ∂∋≈ ∞∞≈ ⊥++†;∞† +=∞+ ⊇∞=∞ ≈⊥∞≤;†;∞∂∞ ⊥∞+≈++≈ +⊥⊥∞++∞≠⊇ ≠++⊇∞≈.

3∞+-+∞=+∞∂: 8∞ ≈;†∞ ∋+∞† ⊇∞;⊇∞†;{∂ ∋∋∂∞≈ ≠∞†∂∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ +;{ +;{++∞⊇† +=∞+ +∞† ⊥∞⊇+∋⊥ =∋≈ ⊇∞ ⊥∞+≈++≈ ∞≈ ≠∋† +;∞+∋∞∞ ≠++⊇† ⊥∞⊇∋∋≈.

5∞⊥;≈†+∋†;∞: 4†≈ ;∞∋∋≈⊇ =;≤+ +⊥ ∞∞≈ ≈;†∞ +∞⊥;≈†+∞∞+† ∋+∞†∞≈ ∞+ ∋∞∞≈†∋† (⊥∞+≈++≈†;{∂∞)⊥∞⊥∞=∞≈≈ ≠++⊇∞≈ ;≈⊥∞=∞†⊇.

8∞ ≈;†∞ ∋+∞† ⊇∞;⊇∞†;{∂ ∋∋∂∞≈ ≠∋∋+ ⊇∞=∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ =+++ ≠++⊇∞≈ ⊥∞++∞;∂†, +† ⊇∞=∞ =;≤+†+∋∋+ =;{≈ =+++ ∋≈⊇∞+∞≈ ∞≈ +† ⊇∞=∞ ++∂ ∞≤+† ≠++⊇∞≈ =∞+≠;{⊇∞+⊇ ∋†≈ +∞† ⊥++†;∞† +⊥⊥∞+∞=∞≈ ≠++⊇†.( 0+;=∋≤+=∞+∂†∋+;≈⊥ 6∋≤∞+++∂) 3∋† =+++ ≈+++†∞≈ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ≠++⊇∞≈ ∞+ =∞+=∋∋∞†⊇? (=+†⊥∞≈≈ 6∋≤∞+++∂) 1. ‘3∞ =∞+=∋∋∞†∞≈ ⊇∞ ;≈++∞⊇ ∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ⊇;∞ {∞ †∞=∞+† ≠∋≈≈∞∞+ {∞ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ ⊥∞++∞;∂†, ≠∋∋++≈⊇∞+ ≠∋≈≈∞∞+ {∞ {∞ ∋∋≈∋∞†⊇† =+++ ∞∞≈ ∋≤≤+∞≈†, ;†∞∋≈ ∋∋∋∂† +† ⊇∞∞††, ∞≈ ≠∋≈≈∞∞+ {∞ +∞+;≤+†∞≈ =∞+≈†∞∞+† ∞≈ ≤+∋∋∞≈;≤∞∞+† ∋∞† ∋≈⊇∞+∞≈.

Dit kan betrekking hebben op gegevens in en over de inhoud die je levert, zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. We verzamelen ook gegevens over hoe je onze diensten gebruikt, zoals de soorten inhoud die je bekijkt en op welke inhoud je reageert of de regelmaat en duur van je activiteiten. Facebook kan dus gebruik maken van de privéberichten die je naar je moeder stuurt of kan een profiel van je activiteiten opbouwen van o.a. je interesses en je internetleven.

2. We verzamelen ook inhoud en informatie die andere mensen leveren wanneer ze onze Diensten gebruiken, waaronder gegevens over jou, wanneer ze bijvoorbeeld een foto van je delen, je een bericht sturen, of je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.

3. We verzamelen gegevens over de mensen en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je deze mensen en groepen behandelt, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Downloadinternetrecht - Hoe speelt social media in op privacy?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3∞ =∞+=∋∋∞†∞≈ ++∂ ≤+≈†∋≤†⊥∞⊥∞=∞≈≈ ⊇;∞ {∞ †∞=∞+† ≠∋≈≈∞∞+ {∞ ⊇∞=∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ (=+∋†≈ ∞∞≈ ∋⊇+∞≈++∞∂) ∞⊥†+∋⊇†, ≈+≈≤+++≈;≈∞∞+† +† ;∋⊥++†∞∞+† =∋≈∋† ∞∞≈ ∋⊥⊥∋+∋∋†.

4. 4†≈ {∞ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ ⊥∞++∞;∂† =+++ ∋∋≈∂+⊥∞≈ +† †;≈∋≈≤;ë†∞ †+∋≈≈∋≤†;∞≈ (=+∋†≈ ≠∋≈≈∞∞+ {∞ ;∞†≈ ∂++⊥† +⊥ 6∋≤∞+++∂, ∞∞≈ ∋∋≈∂++⊥ ⊇+∞† ;≈ ∞∞≈ ⊥∋∋∞, +† ∞∞≈ +∞⊇+∋⊥ ⊇+≈∞∞+†), =∞+=∋∋∞†∞≈ ≠∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ +=∞+ ⊇∞ ∋∋≈∂++⊥ +† †+∋≈≈∋≤†;∞.

3∞ =∞+=∋∋∞†∞≈ +≈⊇∞+ ∋∞∞+ {∞ +∞†∋†;≈⊥≈⊥∞⊥∞=∞≈≈, =+∋†≈ +∞† ≈∞∋∋∞+ =∋≈ {∞ ≤+∞⊇;†≤∋+⊇ +† +∞†∋∋†∂∋∋+† ∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ∂∋∋+†⊥∞⊥∞=∞≈≈, ∋≈⊇∞+∞ ∋≤≤+∞≈†- ∞≈ =∞+;†;≤∋†;∞⊥∞⊥∞=∞≈≈, ∞≈ ⊇∞†∋;†≈ ∋∞† +∞†+∞∂∂;≈⊥ †+† †∋≤†∞+∞+;≈⊥, =∞+=∞≈⊇;≈⊥ ∞≈ ≤+≈†∋≤†⊥∞⊥∞=∞≈≈.

5. 3∞ =∞+=∋∋∞†∞≈ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ =∋≈ ∞≈ +=∞+ ⊇∞ ≤+∋⊥∞†∞+≈, †∞†∞†++≈≈ ∞≈ ∋≈⊇∞+∞ ∋⊥⊥∋+∋†∞≈ ≠∋∋++⊥ {∞ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ ;≈≈†∋††∞∞+† +† +⊥∞≈†, ∋†+∋≈∂∞†;{∂ =∋≈ ≠∋∋+=+++ {∞ †+∞≈†∞∋∋;≈⊥ +∞+† ⊥∞⊥∞=∞≈.

3∞ ∂∞≈≈∞≈ ⊇∞ =∞+=∋∋∞†⊇∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ∂+⊥⊥∞†∞≈ ∋∋≈ {∞ =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ∋⊥⊥∋+∋†∞≈. 8;† +∞†⊥† +≈≈ +∋ ≤+≈≈;≈†∞≈†∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ ∋∋≈ †∞ +;∞⊇∞≈ +⊥ ∋† {∞ ∋⊥⊥∋+∋†∞≈.

8;∞+ =+†⊥∞≈ ∞≈∂∞†∞ =++++∞∞†⊇∞≈ =∋≈ ⊇∞ ∋⊥⊥∋+∋∋†⊥∞⊥∞=∞≈≈ ⊇;∞ ≠∞ =∞+=∋∋∞†∞≈:

  • 9∞≈∋∞+∂∞≈ =+∋†≈ +∞† +∞≈†∞+;≈⊥≈≈+≈†∞∞∋, ⊇∞ +∋+⊇≠∋+∞=∞+≈;∞, ⊇∞ ∋⊥⊥∋+∋∋†;≈≈†∞††;≈⊥∞≈, ⊇∞ ≈∋∋∞≈ =∋≈ +∞≈†∋≈⊇∞≈ ∞≈ ≈+††≠∋+∞ ∞≈ ⊇∞ +∞≈†∋≈⊇≈- ∞≈ ≈+††≠∋+∞†+⊥∞≈, +∋††∞+;{- ∞≈ ≈;⊥≈∋∋†≈†∞+∂†∞ ∞≈ ∋⊥⊥∋+∋∋†-18'≈.

  • 4⊥⊥∋+∋∋††+≤∋†;∞≈, ≠∋∋++≈⊇∞+ +∞⊥∋∋†⊇∞ ⊥∞+⊥+∋†;≈≤+∞ †+≤∋†;∞≈, +∞⊥∋∋†⊇ =;∋ 603-, 3†∞∞†++†+- +† 3;-6;-≈;⊥≈∋†∞≈.

  • 2∞++;≈⊇;≈⊥≈⊥∞⊥∞=∞≈≈ =+∋†≈ ⊇∞ ≈∋∋∋ =∋≈ {∞ ∋++;∞†∞ ⊥++=;⊇∞+ +† ;≈†∞+≈∞†⊥++=;⊇∞+, +++≠≈∞+†+⊥∞, †∋∋† ∞≈ †;{⊇=+≈∞, ∋++;∞†∞ †∞†∞†++≈≈∞∋∋∞+ ∞≈ 10-∋⊇+∞≈.

6. 3∞ =∞+=∋∋∞†∞≈ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ≠∋≈≈∞∞+ {∞ ≠∞+≈;†∞≈ ∞≈ ∋⊥⊥≈ =∋≈ ∞≠†∞+≈∞ ⊥∋+†;{∞≈ +∞=+∞∂† ⊇;∞ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ ⊥∞++∞;∂∞≈ (+;{=++++∞∞†⊇ ≠∋≈≈∞∞+ =∞ ⊇∞ ∂≈+⊥ 2;≈⊇ ;∂ †∞∞∂ +† ⊇∞ ∋+⊥∞†;{∂+∞;⊇ †+† 6∋≤∞+++∂-∋∋≈∋∞†⊇;≈⊥ ∋∋≈+;∞⊇∞≈, +† +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ =+++ ∋∞†;≈⊥∞≈ ∞≈ ∋⊇=∞+†∞+∞≈ ⊥∞++∞;∂∞≈).

3∞ =∞+=∋∋∞†∞≈ +≈⊇∞+ ∋∞∞+ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ +=∞+ ⊇∞ ≠∞+≈;†∞≈ ∞≈ ∋⊥⊥≈ ⊇;∞ {∞ +∞=+∞∂†, {∞ ⊥∞++∞;∂ =∋≈ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ +⊥ ⊇;∞ ≠∞+≈;†∞≈ ∞≈ ∋⊥⊥≈, ∞≈ ⊇∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ⊇;∞ ⊇∞ +≈†≠;∂∂∞†∋∋+ +† ∞;†⊥∞=∞+ =∋≈ ⊇∞ ∋⊥⊥ +† ≠∞+≈;†∞ {+∞ +† +≈≈ ⊥∞∞††.

4∋∋+ ⊇∞ ⊥++†∞ =+∋∋⊥ ;≈ ≈∋†∞∞+†;{∂ 809 6∋≤∞+++∂ ⊇∞=∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ⊥∞++∞;∂†?:

1. 3∞ ∂∞≈≈∞≈ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈, ⊥∞⊥∞+≈+≈∋†;≈∞∞+⊇∞ ;≈++∞⊇ ∞≈ ≈∞⊥⊥∞≈†;∞≈ ∋∋≈+;∞⊇∞≈ ⊇+++ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ †∞ ⊥∞++∞;∂∞≈ +∋ ;≈=;≤+† †∞ ∂+;{⊥∞≈ ;≈ ++∞ {∞ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈ ⊥∞++∞;∂† ∞≈ +∋⊥∋∋† ∋∞† ⊇∞ ∋∞≈≈∞≈ +† ⊇;≈⊥∞≈ ≠∋∋+∋∞∞ {∞ +∞≈† =∞+++≈⊇∞≈ ∞≈ ≠∋∋+;≈ {∞ ;≈†∞+∞≈≈∞ +∞+† +⊥ ∞≈ +∞;†∞≈ +≈=∞ ⊇;∞≈≈†∞≈.

3∞ ⊥∞++∞;∂∞≈ ⊇∞=∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ++∂ +∋ {∞ ≈≈∞†∂+⊥⊥∞†;≈⊥∞≈ ∞≈ ≈∞⊥⊥∞≈†;∞≈ †∞ ∂∞≈≈∞≈ ∋∋≈+;∞⊇∞≈. 3∞ ∂∞≈≈∞≈ {∞ =+;∞≈⊇ +;{=++++∞∞†⊇ =+++≈†∞††∞≈ +∋ {+∞ ;≈ ∞∞≈ †+†+ †∞ †∋⊥⊥∞≈ ⊇+++ ⊇∞ †+†+'≈ =∋≈ {∞ =+;∞≈⊇ †∞ =∞+⊥∞†;{∂∞≈ ∋∞† ⊇∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ ⊇;∞ ≠∞ +∞++∞≈ =∞+=∋∋∞†⊇ +⊥ +∋≈;≈ =∋≈ {∞ ⊥++†;∞††+†+'≈ ∞≈ ⊇∞ ∋≈⊇∞+∞ †+†+'≈ ≠∋∋+;≈ {∞ +∞≈† ⊥∞†∋⊥⊇.

4†≈ ⊇∞=∞ †∞≈≤†;∞ +;{ {+∞ ;≈ ;≈⊥∞≈≤+∋∂∞†⊇, +∞⊥∋∋† {;{ +† ≠∞ ∋≈⊇∞+∞ ⊥∞++∞;∂∞+≈ =+++≈†∞††∞≈ {∞ †∞ †∋⊥⊥∞≈ ;≈ ∞∞≈ †+†+. 8;† ⊇+∞ {∞ ∋∞† ⊇∞ +⊥†;∞≈ +;{ ⊇∞ ;≈≈†∞††;≈⊥∞≈ 7;{⊇†;{≈ ∞≈ †∋⊥⊥∞≈.

3∋≈≈∞∞+ ≠∞ +∞≈≤+;∂∂∞≈ +=∞+ †+≤∋†;∞⊥∞⊥∞=∞≈≈, ⊥∞++∞;∂∞≈ ≠∞ ⊇∞=∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ +∋ +≈=∞ 8;∞≈≈†∞≈ =+++ {+∞ ∞≈ ∋≈⊇∞+∞≈ ∋∋≈ †∞ ⊥∋≈≈∞≈, +;{=++++∞∞†⊇ ⊇+++ {∞ †∞ +∞†⊥∞≈ +;{ +∞† ;≈≤+∞≤∂∞≈ ∞≈ =+∞∂∞≈ ≈∋∋+ †+∂∋†∞ ∞=∞≈∞∋∞≈†∞≈, ∋∋≈+;∞⊇;≈⊥∞≈ ;≈ {∞ +∞⊥;+ ≠∞∞+ †∞ ⊥∞=∞≈ +† {∞ =+;∞≈⊇∞≈ †∞ †∋†∞≈ ≠∞†∞≈ ⊇∋† {∞ ;≈ ⊇∞ +∞∞+† +∞≈†.

3∞ ++∞⊇∞≈ ∞≈⊥∞ê†∞≈ ∞≈ ⊇+∞≈ +≈⊇∞+=+∞∂, †∞≈†∞≈ †∞≈≤†;∞≈ ;≈ +≈†≠;∂∂∞†;≈⊥, ∞≈ ∋≈∋†+≈∞+∞≈ +≈=∞ ⊥∞⊥∞=∞≈≈ +∋ +≈=∞ ⊥++⊇∞≤†∞≈ ∞≈ ⊇;∞≈≈†∞≈ †∞ ∞=∋†∞∞+∞≈ ∞≈ =∞++∞†∞+∞≈, ≈;∞∞≠∞ ⊥++⊇∞≤†∞≈ ∞≈ †∞.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Downloadinternetrecht - Hoe speelt social media in op privacy?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 8 : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents