<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.19 $
Document category

Essay
History

University, School

Kennemer Lyceum Overveen

Grade, Teacher, Year

2012, made by Alexander Odintsov

Author / Copyright
Text by Paolo O. ©
Format: PDF
Size: 0.68 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.5 of 5.0 (6)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-2.0]|0/2







More documents
Mechanisms of Humour in the American Comedy Series How I Met Your Mother 1. Introduction “You can turn painful situations around through laughter. If you can find humor in anything - even poverty -you can survive it.” said the well known American comedian, actor and author Bill Cosby. Humour is considered to be a crucial element for the quality of ones life. Who wants to live a life without joy and laughter at all? I read this quotation on the Internet and started wondering about humour in general, and then decided to write the seminar…
King’s Cross & St. Pancras Een vergelijkend onderzoek met Regent Quarter Inhoud 1 Site en situation. 3 2 Theoretisch kader Regeneration. 15 Voorstel Veldwerk. 17 1 Site en situation 1.1 Ligging King´s Cross en St. Pancras. Londen is de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk en de grootste stad van West-Europa. Groot Londen heeft ongeveer 7,5 miljoen inwoners en de totale metropool van Londen 14 miljoen inwoners. Londen is historisch gezien een van de grote wereldsteden en blijft een wereldstad op politiek, cultureel, mode,…
Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?

ANW Praktische Opdracht

Door

Inleiding:

In dit verslag zullen we niet alleen bespreken of buitenaards leven bestaat maar ook of we er al mee in aanraking zijn geweest. Mijn onderwerp is dus: "buitenaards leven". Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik altijd vond dat mensen veel te oppervlakkige kijken naar dit onderwerp. Er zijn eigenlijk twee groepen mensen: Mensen die erin geloven en mensen die er niet in geloven.

Ik ben iemand die het gelooft maar ook niet geloof. Want wat is buitenaards leven eigenlijk? Zoeken we groene mannetjes of wellicht goddelijke wezens? In dit verslag zal ik mijn vindingen presenteren.

Inhoud:

1. Onderzoeksvraag

2. Wat en waar is buitenaards leven?

3. Kometen

4. De oudheid en invloed van buitenaards leven

 1. Vliegmachines

 2. Moderne machines

5. Mythes

6. Conclusie

7. Bronnen

1. Onderzoeksvraag

Ik wil in dit verslag niet alleen nagaan of buitenaards leven bestaat, maar ook wat we onder buitenaards verstaan en of de mensheid al in aanraking is geweest met buitenaards leven. Mijn hoofdonderzoeksvraag is: Is de aarde ooit met buitenaards leven in aanraking geweest?

De deelvragen die hieruit volgen zijn:

 • Wat is buitenaards leven?

 • Waar zijn we naar opzoek?

 • Waarom zijn we opzoek naar buitenaards leven?

 • Is er bewijs dat de voor vandaag geavanceerde technieken al in de oudheid werden toegepast of gezien?

  2. Wat en waar is buitenaards leven?

  Buitenaards leven; wat is het nou precies? Waar denken we aan als we het woord "Aliën" horen? De meeste mensen denken aan groene mannetjes met grote ogen, net als Hollywood ze heeft afgebeeld. Maar onder buitenaards leven horen we niet alleen maar groene mannetjes te verstaan, maar ook over bijvoorbeeld micro-organismen afkomstig uit het heelal.

  Als we willen weten wat buitenaards leven is, moeten we nagaan wat leven over het algemeen betekent. In de biologie is er een lijst van kenmerken gecreëerd om te bepalen of iets leeft of niet. De lijst bestaat uit 7 kenmerken, ook wel levensfuncties genoemd. De lijst bestaat uit de volgende kenmerken:

  1. Homeostase: het vermogen van een organisme om het interne milieu constant te houden.

  2. Leven vertoont organisatie en structuur: er is een verband tussen vorm (anatomie, histologie, morfologie) en functie (fysiologie, gedrag). De basale bouwstenen van het leven zijn cellen.

  3. Metabolisme of stofwisseling: het opnemen van energie van het geheel van biochemische processen die plaatsvinden in cellen en organismen ten behoeve van de activiteit, groei, voortplanting en instandhouding. Energie wordt van de ene vorm in de andere vorm getransformeerd.

  4. Groei: het proces van toename van grootte en complexiteit.

  5. Er vinden aanpassingen plaats in structuren of gedrag, die de organismen beter in staat stellen te overleven of voor nageslacht te zorgen. Dit principe van adaptatie aan het milieu is fundamenteel voor de evolutie van populaties.

  6. Prikkelbaarheid: het kunnen reageren op stimuli, op veranderingen in het uitwendige of inwendige milieu van het organisme.

  7. Voortplanting: het proces waarbij een organisme voor nakomelingen en voor het voortbestaan van de soort zorgt. Voor geslachtelijke voortplanting zijn twee individuen nodig. De nakomelingen hebben kenmerken van beide oude.....[read full text]

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Er zijn dus genoeg voorbeelden van planeten die de aardse eigenschappen hebben waardoor buitenaards leven mogelijk is.


3. Kometen

We hebben de mogelijkheid van buitenaards leven bewezen. Maar hoe zou buitenaards leven naar aarde kunnen reizen? Een manier is door middel van kometen. Een aantal wetenschappers zeggen dat leven vanuit alleen water niet mogelijk is. Hun zeggen dat leven op aarde kwam via een ingeslagen komeet. Dit suggereert dat misschien wij zelf wel buitenaards zijn.

Er is bewijs dat kometen die de aarde vele jaren geleden bombardeerden het leven hebben gebracht.

Wetenschappers hebben verschillende onderzoeken verricht om te kijken hoe de eerste micro-organismen op aarde ontstonden terwijl de aarde eerst, miljarden jaren geleden, onvruchtbaar en verlaten was. De wetenschappers door middel van gaswapens en explosies gekeken of het überhaupt mogelijk is om van een komeet leven te krijgen (omdat het op een komeet heet is).

Het bleek dat aminozuren ondanks de hoge temperaturen en schokgolven niet braken. De zuren vormden ‘peptidebindingen’, deze bindingen knopen aminozuren aan elkaar om zo te veranderen in proteïnen. En juist proteïnen zijn de werkpaarden voor iedere vorm van leven. De druk die ontstond tijdens de inslag zorgde voor de energie die nodig is om peptiden te creëren.

Wetenschappelijk bewijs suggereert dat na een hevig bombardement van kometen en asteroïden het leven op aarde 3,8 miljard jaar geleden begon. Maar de aarde zou daarvoor te warm zijn voor een levend wezen om te overleven. De oudste fossielen, die een bewijs zijn van leven op onze planeet, dateren van zo’n 3,5 miljard jaar geleden.

Wetenschappers vragen zich af hoe leven zo snel kon ontstaan, omdat er weinig bewijs is dat de aarde voor de inslag water bevatte of dat er aminozuren gebouwd werden. Wetenschappers denken dat het ook mogelijk is dat er meerdere leveringen van ingrediënten door de jaren heen werden gedaan, middels kometen.

Volgens deze theorie zijn alle levende organismen die nu op aarde leven helemaal niet uit het niets ontstaan, maar zijn ze wellicht afkomstig van buitenaardse planeten.


4. De oudheid en invl.....

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Een van de objecten die erin werd gevonden, was een klein hout model van een vogel naast een rol papyrus waar op stond: "Ik wil vliegen". De vogel werd naar een museum in Caïro gebracht naast een paar andere modelvogels. De modellen lagen daar onopgemerkt, totdat in 1969 Egyptoloog Dr. Khalil Messiha de vogelcollectie had bestudeerd. Hij had opgemerkt dat er iets vreemdst was aan de vorm van de vleugel.

Op het eerste gezicht lijkt de vogel op een normale vogel. Als je goed kijkt zijn het helemaal geen vogelvleugels. In het middenstuk zijn de vleugels dik en aan de uiteinden zij de vleugels dun. Bovendien hebben vogels geen roterende vleugel, vogels hebben dat niet nodig dankzij hun aerodynamische architectuur. De vogel lijkt meer op een vliegtuig dan op een vogel als je goed kijkt.

Het enige wat het houten model niet heeft zijn stabilisatoren. Maar als je goed kijkt zie je dat die stabilisatoren ooit in de geschiedenis er wel waren; er is een speciaal uitgesneden stuk op de staart. Zouden de oud-Egyptenaren de technologie van het vliegen hebben gehad?

In 2006 werd de Saqqara vogel precies op schaal nagebouwd. Het onderzoek was zeer succesvol, het bleek namelijk dat de Saqqara vogel kon vliegen. De Saqqara vogel is een model van een modern zweefvliegtuig. Maar hoe zouden de Egyptenaren zoiets kunnen afvuren? Tegenwoordig gebruiken we een gemotoriseerd vliegtuig om een zweefvliegtuig op te laten stijgen.

Er is geen bewijs van gemotoriseerde vliegtuigen in het oude Egypte. Daarom denken Egyptologen dat deze zweefvliegers werden gelanceerd door middel van katapulten. Deze techniek word ook tegenwoordig toegepast door sommige hobbyzweefvliegers. De theorie is goedgekeurd door diverse professionele Egyptologen. De Saqqara vogel is niet het enige voorbeeld van een oer-vliegtuig.

Aan de andere kant van de wereld, in de bergen van Columbia, zijn een aantal interessant archeologische manifesten. Een daarvan is een graf langs de Magdalena rivier. De graf behoorde tot een van de pre- Columbiaanse civilisaties van 1500 jaar geleden, dit graf was van de Tolima. Een van de vindingen waren honderden kleine, gouden figuurtjes die ongeveer 5 tot 10 cm groot zijn.

Veel van de beeldjes leken op insecten en vissen. Alleen van de honderden beeldjes die ze hebben gevonden, hebben ze ook ongeveer een dozijn gevonden die lijken o.....

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Er zijn mensen die laten zien dat dit echt is.


We hebben nu twee voorbeelden van beeldjes die perfect aerodynamisch zijn, en ook nog eens aan de andere kant van de wereld (van elkaar) bevinden. Is dit toeval? Of slaat toeval ook al nergens op? Heeft de oude mens serieus echte vliegtuigen gezien en misschien zelfs astronauten?

Het antwoord ligt wellicht in duizend jaren oude documenten met vliegpatronen, vliegtuig specificaties en zelfs luchtgevechten beschreven met immens veel detail.

II: Moderne machines:

Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van grote machines zoals bulldozers en kranen om gigantische stenen in steengroeven te vervoeren. Om stenen te slijpen hebben we speciale moderne snijmachines. Al deze machines zijn door de mens van nu gemaakt door middel van hydronische technologie. Zonder deze technologie zou het nooit mogelijk zijn geweest om wolkenkrabbers te maken.

Maar toch, duizenden jaren geleden, maakte de oude mens met gigantische stenen hun tempels en monumenten, soortgelijke gebouwen als onze wolkenkrabbers van nu. Voorbeelden van dit soort monumenten zijn Stonehenge, de piramides en het vak bouwwerk van de Inca’s. Het bewegen van zulke gigantische stenen, waarvan sommige wel 100 ton (100000 kg) wegen, is een grote uitdaging, zelfs met de moderne technologie van tegenwoordig.

Alsnog werden deze gigantische stenen uit solide steengroeven gewonnen, vervolgens mijlen ver vervoerd en precies op de goeie plek neergezet. Zouden de mensen van duizenden jaren geleden deze stenen hebben gesneden met hamers met koperdraden en vervoerd door middel van houten wielen, zoals de reguliere historici verklaren. Of beschikten onze voorouders over geavanceerde technologieën die in der loop van tijd verdwenen zijn?


Piramides zijn niet de enige bouwwerken uit het verleden met gigantische stenen, ook de tempels gekoppeld aan de piramides zijn opgebouwd uit stenen. En de stenen die gebruikt zijn om zo’n tempel te bouwen zijn nog zwaarder dan die van de piramides, namelijk 100 ton. Zo’n blok weegt net zo veel als 100 familieauto’s gecompe.....

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

En hoe tilden de Egyptenaren de gigantische stenen op? Niet alleen in Egypte maar over de hele wereld waar oude stenen bouwwerken staan. Zoals in Libanon, waar archeologen een blok hebben gevonden van wel 1200 ton. Om zo’n blok vandaag te tillen zou je 21 moderne zwaargewichtkranen nodig hebben.


Reguliere historici willen dat we geloven dat de Egyptenaren die de piramides hebben gebouwd:

 • Niet over wielen beschikten

 • Geen katrollen hadden

 • En geen ijzer hadden

Kortom, ze hadden niks volgens de reguliere historici: “Het enige wat ze hadden was brute en mentale kracht”. Het lijkt alsof het verhaal niet compleet is: de context past niet bij de bewijzen. Je moet jezelf de vraag stellen: “Waarom zouden de oud-Egyptenaren het zo moeilijk voor hunzelf maken?” Het moet wel zo zijn dat het helemaal niet moeilijk voor hun was; het was makkelijk. Er bestaat een grillige beschrijving van hoe de Egyptenaren de stenen vervoerden en tilden.

Een document beschrijft dat de blokken werden vervoerd door middel van een witte substantie, die op de stenen werd gelegd en op “magische” wijze de stenen naar voren bewoog. Op een of andere manier werden de stenen gewichtloos gemaakt aldus de beschrijving. Misschien was dit wel een buitenaardse techniek die buitenaardse wezens de Egyptenaren hadden geschonken.

Het grootste bewijs wat we hebben en wat deze twijfelachtige theorie ondersteunt, is het precieze steenwerk wat de oude mensen duizenden jaren geleden voor elkaar kregen. Tegenwoordig hebben we scherpe diamanten messen om patronen in steen te werven, volgens steendeskundigen is het niet mogelijk om stenen zo precies te snijden als mensen duizenden jaren geleden deden.

Het zou met de hand kunnen, alleen om zulke werken te maken zou je niet alleen immens veel tijd nodig hebben, maar ook jaren .....

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Alhoewel de meeste historici beweren dat de Vimana's een mythe zijn, zijn er papieren die moderne machines en technologieën beschrijven zoals elektriciteit, energiebronnen, hoe de piloten zijn en wat ze moeten dragen, over wat de piloten eten en de papier beschrijven zelfs de wapens die in de vliegmachines aanwezig zijn. De vlieginstructies van de Vimana's lijken zelfs op moderne vlieginstructies.

De papier praten ook over een technologie dat het mogelijk is om de Vimina te besturen met gedachtes. Dit zijn technologieën waar het moderne leger nu pas mee bezig is.


(Onder) tekening van een Vimana.

(Rechtsonder) Vymaanika-Shaastra, handboek van de Vimana.

De Vymaanika-Shaastra laat zien dat Vimana's vlogen door middel van gyroscopen, elektriciteit en kwik. Kwik is een ongewone substantie, het is een metaal, het is vloeibaar en ook een geleider. Het is mogelijk om ongewone dingen te doen met kwik. Je zou het in een gesloten gyroscoop-achtige apparaat kunnen stoppen, met kwik wat ronddraait, en daarna kun je er spanning op zetten.

Er zijn studies gedaan door NASA, en je zult zien dat er allemaal ongewone dingen gebeuren, zoals zweefeffecten (ook wel levitatie- of antizwaartekracht effecten genoemd) en ronddraaiend helder licht is ook een onderdeel ervan. De Vymaanika-Shaastra heeft het over ronddraaiend kwik wat een soort krachtige wind maakt (windmolen effect) wat een soort "flywheel" kan aandrijven waarvan je langzaam energie van kan winnen.

En dat kan worden gebruikt om een propeller aan te drijven zoals in een hovercraft. Dit flywheel systeem is niet praktisch, er wordt beweerd dat er een gigantische flywheel nodig zou zijn om een voorwerp in de ruimte te krijgen, om de flywheels over het algemeen snel energie verliezen. Het zou kunnen dat de mensen iets anders probeerden te verwoorden. Het zou kunnen zijn dat het een verkeerde translatie in de loop der jaren heeft begaan omdat een vortex zoals een flywheel niet praktisch is om een straalmotor aan te drijven.


(Rechts): Een we.....

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.

Kortom, ik vind dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar waar leven oorspronkelijk van afkomstig is.


7. Bronnen

Het internet:

24.06.2012:

25.06.2012:

ānika_Shāstra

Boeken:

знцклопедия для детей - астрономия

.....

Download Is onze aarde ooit in contact gekomen met buitenaards leven?
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents