Interpretation

Kartofler, kød, noget grønt

1.786 Words / ~4 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.16 $
Document category

Interpretation
Advertisement

University, School

københavns universitet

Grade, Teacher, Year

3x, high school

Author / Copyright
Text by Raymond C. ©
Format: PDF
Size: 0.07 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
2/7|147.5[-2]|14/54

More documents
Litterær a­rtikel - hjem Hje­m Vores dage kan blive temmelig overvælde­nde, og vi vender altid tilbage efter det mest trygge og velkendte sted, nemlig hjem. Det er i menneskets natur at søge det trygge og bekendte, i stedet for det fremmede og det ukendte.
L. N. Dansk aflevering 1 5/9-2017 Griskhed Indledning/resume Novellen ”Griskhed” er skrevet af Charlotte Weitze og er fra novellesamlingen mørkets egne fra 2005. Den er skrevet i en postmoderne tid, men temaerne i novellen er dog noget som berører alle. Griskhed handler om en pige, hvis morfar
Erasmus montanus - selvhøjtidelig eller genial? Er Erasmus Montanus en tosse, eller kunne vi lære noget af ham? Erasmus Montanus er et komedie-stykke skrevet af Ludvig Holberg, og det blev trykt i 1723. Det er et stykke, der er rigt på sprog og konflikter. Stykket stammer fra den litterære periode

D. s. 18-09-2016

Kartofler, kød, noget grønt

Vi D.ere lever i et organiseret samfund, hvor hverdagen er blevet til en rutine, der gentager sig kontinuerligt.

Vi skelner mellem det korrekte og det ukorrekte og er i stand til at håndtere diverse situationer ved hjælp af fornuften. Fornuft er refleksion samt rationalitet og ansvarlighed, dog kan vi nogle gange ende i situationer, hvor vi bliver styret af vores følelser. Dette skyldes blandt andet, at vi mennesker har instinktive tendenser. Derfor kan vi, i visse situationer, reagere ubevidst på en måde, som vi ellers ikke vil erkende.

Sådan en situation bliver omtalt i novellen Kartofler, kød, noget grønt skrevet af Julia Butschkows, som stammer fra novellesamlingen ’’Der er ingen bjerge i Danmark’’ publiceret i 2011.

Novellen Kartofler, kød, noget grønt handler om en kvinde som skal få syet sin nye købte frakke hos en skrædder.

Den starter in media res, hvor jeg-fortælleren, som er kvinden beskriver skrædderen. Novellen foregår i en kronologisk rækkefølge samt en enkelt flashback, der omhandler en begivenhed som er sket og afsluttet. ’’ Alligevel tog jeg rulletrappen opad, da jeg gik ind i Magasin, i stedet for ned i underetagen. Op mod dametøjsafdeling, i stedet for ned mod madvarerne. ’’ (s. 5, l. 49-50).

Kartofler, kød, noget grønt er skrevet med en indre synsvinkel, samt en eksplicit fortæller, da læseren ser alle begivenheder gennem fortællerens øjne, samt hendes tanker og følelser.

Derimod er der tale om den ydre synsvinkel ved skrædderen, da læseren bliver oplyst om hvad han siger, men ikke hvad han føler og tænker. Dog er den indre synsvinkel dominerende, da begivenhederne er detaljeret beskrevet af jeg-fortælleren. Udover et enkelt flashback, som er berettet i bagudsyn, er novellen fortalt som medsyn, da handlingen sker samtidig med .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadKartofler, kød, noget grønt
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∋≈⊇†;≈⊥∞≈ †++∞⊥å+ ++≈ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ⊥å 4ø++∞+++, +⊥ ≈†+æ∂∂∞+ ≈;⊥ +=∞+ ∞≈ ⊇∋⊥.

4+=∞††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈† ∞+ ≈≤∞≈;≈∂ +⊥++⊥⊥∞†, ⊇∋ +∋≈⊇†;≈⊥∞≈ †∋⊥∞+ ≈;† ∞⊇⊥∋≈⊥≈⊥∞≈∂† ; ⊇∞≈ ∂+≈∂+∞†∞ ≈;†∞∋†;+≈ +⊥ ⊇∋ †æ≈∞+∞≈ ∞+ †æ† ⊥å +∞⊥;=∞≈+∞⊇∞+≈∞ +⊥ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈.

4+=∞††∞≈ +†;=∞+ †++†∋†† ⊥∞≈≈∞∋ {∞⊥-†++†æ††∞+∞≈≈ ≈+≈≈=;≈∂∞† +⊥ ⊇∞ ∋≈⊇+∞ ⊥∞+≈+≈∞+ +†;=∞+ +∞≈∂+∞=∞† ∞⊇ †+∋ +∞≈⊇∞≈ ≈∞+{∞∂†;=∞ ∋∞≈;≈⊥∞+ +∋ ⊇∞∋. 3⊥++⊥∞† ∞+ ≈;∋⊥∞†† +⊥ †∞† ∋† †++≈†å, †∞∂≈†∞≈ ∞+ ⊇+∋;≈∞+∞† ∋† =∞++∞+ +⊥ ∋⊇{∞∂†;=∞+, ≈+∋ ⊥ø+ ∋† †æ≈∞+∞≈ +∋+ †+∂∞≈ ⊥å +∋≈⊇†;≈⊥∞≈, ≈∋∋† ∋† ⊇∞+ ∞+ ⊇∞†∋†{∞+∞⊇∞ +∞≈∂+;=∞†≈∞+. 4+=∞††∞≈ ∞+ ⊥+æ⊥∞† ∋† ⊇;∋†+⊥∞+ ∋∞††∞∋ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ +⊥ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ≈+∋ ∞+ ; †++∋ ∋† ⊇;+∞∂†∞ †∋†∞.

8∞≈∞⊇∞≈, +⊥†+æ⊇∞≈ ⊇∞+ ;≈⊇+∞ ∋+≈+†+⊥, +=++ {∞⊥-†++†æ††∞+∞≈ +⊥†+≈∞+ †æ≈∞+∞≈ +∋ ≈;≈ ∂+≈∞, ≈;≈∞ †ø†∞†≈∞+ +⊥ †∋≈∂∞+.

0∞+≈+≈∞+≈∞ ; ≈+=∞††∞≈ ∞+ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈, ≈+∋ ∞+ ∂=;≈⊇∞≈, ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ +⊥ {∞⊥-†++†æ††∞+∞≈≈ æ⊥†∞†æ††∞. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈, ≈+∋ ∞+ ≈+=∞††∞≈≈ ∞≈∋=≈⊥;=≈∞ †++†æ††∞+, ∞+ ∞≈ ∂=;≈⊇∞ ⊇∞+ ≈∂∋† +∋=∞ ≈+∞† ≈;≈ †+∋∂∂.....

8∞≈ ∞+ ∞≈ ++∋+≈∞∂≈∞∞† ∂=;≈⊇∞, ≈+∋ ∞+ ⊥;†† ∋∞⊇ ∞≈ ∂=;≈⊇∞ =∞⊇ ≈∋=≈ 9=∋. 9=;≈⊇∞≈ ∞+ ∋;⊇∋†⊇+∞≈⊇∞, ⊇∋ +∞≈ ⊥+æ≤;≈∞+∞+, ∋† +∞≈ +⊥ +∞≈⊇∞≈ æ⊥†∞†æ††∞ ∞+ †+ =+∂≈≈∞ ∂=;≈⊇∞+, ∋∞≈≈ +∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ⊇∞+∞≈ +++††∞⊥: ’’ 2; ≈+≈†∞≈ ⊇∞† =;††∞ =;+∂∞ †;⊇† †++ ≈∂+†∞⊥;⊥∞∋⊥†;⊥† +=;≈ †+ =+∂≈≈∞ ∂=;≈⊇∞+ ⊥å =++∞≈ ∋†⊇∞+ ⊥;∂ +∞≈⊇†, +å≈⊇ ; +å≈⊇, ∋∞⊇ ⊇∞≈ ≈∋∋∋∞ +;≈⊥ ⊥å. ’’ (≈. 4, †. 18-20). 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ =;≈∞+ =∞⊇ ≈;≈∞ +∋≈⊇†;≈⊥∞+ +⊥ ∞⊇†∋†∞†≈∞+, ∋† +∞≈ ∞+ ∞≈ †++=;++∞† ⊥∞+≈+≈.

8∞≈ ⊥;=∞+ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ≈+⊥†∞ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+ +∋ ≈;⊥ ≈∞†=, ≈+∋ +∞≈ ≈∞≈∞+∞ †++†++⊇∞+: ’’ 0†∞⊇≈∞†;⊥. 8∞† ∂+∋∋∞+ +∋⊥ ⊥å ∋;⊥ ≈∞†=. 8=++†++ ≈∋⊥⊇∞ ⊇∞ ≈∞ ⊇∞†, †æ≈∂∞+ {∞⊥, +⊥ †++†++⊇∞+ {∞⊥ +∋+ ≈∋⊥† ⊇∞†. ’’ (≈. 5, †.61-62), ’’ 8∞† ∞+ ∂∞≈ †++⊇; {∞⊥ +∋+ =æ+∞† †;† ++⊥∋ ; ⊇∋⊥, ≈;⊥∞+ {∞⊥, +⊥ †ø†∞+ ;⊥∞≈ ∋† {∞⊥ +∋+ ≈∋⊥† †++ ∋∞⊥∞†.’’ (≈. 6, †. 81-82). 6+∞≈⊇∞≈ †;† ∋† +∞≈ ∞+ ≈å †++=;++∞† ∂∋≈ ∞=∞≈†∞∞†† =æ+∞ ∋† +∞≈ ∞+∞=;⊇≈† +†;=∞+ ≈†++∞† ∋† ≈;≈∞ †ø†∞†≈∞+ +⊥ ;≈≈†;≈∂†∞+.

9=;≈⊇∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ⊥å ∞≈ ⊥+≈;†;= ∋å⊇∞, +=;†∂∞† +∞†+⊇∞+, ∋† +∞≈ ≈+≈∞≈ +∋≈ ∞+ ∋††+∋∂†;=. 8+⊥ +∋+ +∞≈ +⊥≈å ⊇å+†;⊥ ≈∋∋=;††;⊥+∞⊇ +=∞+ ∋† +†;=∞ †;††+∞∂∂∞† ∋† ∋∋≈⊇∞≈, ∞††∞+≈+∋ +∞≈ ∞+ ∞≈ ⊥;†† ∂=;≈⊇∞. 4††;⊥∞=∞† †+++†;=∞+ +∞≈ ++≈ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ +⊥ ≈å+ +∋≈ ∂+∋⊥†;∋∞≈†∞+∞+ +∞≈⊇∞ =∞⊇ ∋† ≈;⊥∞, ∋† +∞≈ =;† ≈∞ ≈∞≠∞† ∞⊇ ∋∞⊇ ≈†ø=†∞+≈∞ +⊥ †+∋∂∂∞≈ ⊥å, †å+ +∞≈ +∋∋ †;† ∋† +∞∂+憆∞ ∋† +∞≈ ∞+ ≈∞≠∞†. ’’ ++∞ ≠;†† †++∂ =∞++ ≈∞≠+. ’’ ’’ 5+∞ †+;≈∂ ≈+?’’ ≈⊥ø+⊥∞+ {∞⊥. ‘’ +† ≤+∞+≈∞’’ ≈;⊥∞+ +∋≈ ’’ (≈. 6, †. 84-85).

3∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ≈+∋ +†;=∞+ ⊇∞†∋†{∞+∞† +∞≈∂+∞=∞† ∋† {∞⊥-†++†æ††∞+∞≈, ∞+ ∞≈ ;≈⊇=∋≈⊇+∞+ ∋∋≈⊇, ≈+∋ ∞=∞≈†∞∞†† ∞+ †+∋ ∞† ∋∞††∞∋ø≈††;⊥† †∋≈⊇: ’’ 8∞† ∞+ ≈=æ+† †++ ∋;⊥ ∋† ∋†⊥ø+∞ +=;†∂∞† †∋≈⊇ +∋≈ ∂+∋∋∞+ †+∋. 1+∋≈? 1+∋∂? 4†⊥+∋≈;≈†∋≈? ’’ (≈. †. 1-2). 8∞≈∞⊇∞≈ ∞+ +∋≈ ⊥;†† +⊥ +æ+∞+ ∞≈ ⊥†;∋†∞≈⊇∞ =;∞†≈∞≈+;≈⊥ ⊥å †;≈⊥∞+∞≈.

Han bliver beskrevet som en velsoigneret og attraktiv mand, af fortælleren: ’’ Han er ulasteligt klædt, slank, nærmest spinkel. Sorte bukser, hvid skjorte. Han er nyklippet, velsoigneret. Smilet er høfligt, tandsættet usædvanlig pænt og regelmæssigt. ’’ (s. 4, l. 3-6). Skrædderen minder hovedpersonen om en britisk-amerikansk stumfilmskuespiller og instruktør, Chaplin.

Hun beskriver positivt, hvordan skrædderens udseende, samt hans høflighed minder hende om Chaplin, som var blevet 88 år og havde 10 børn. Desuden er skrædderen også tiltrukket af hovedpersonen, idet han iagttager hendes overdele og siger, at hun vil se sexet ud med hendes høj hæle støvler og frakken. Eva, som er hovedpersonens ægtefælle, er den eneste person, hvis navn .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadKartofler, kød, noget grønt
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

7æ≈∞+∞≈ +†;=∞+ +⊥†+≈† +∋, ∋† +∞≈ ⊇∞†∞+ ≈;† †ø{ ∋∞⊇ ≈;† æ⊥†∞†æ††∞, ⊇∋ ⊇∞ +∋+ ≈∋∋∋∞ ≈†ø++∞†≈∞ +⊥ ≈†++† ≈∞† ≈∋∋∋∞ ≈∋∋⊥. 1∞⊥-†++†æ††∞+∞≈ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞+ 9=∋ ∋∞⊇ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, +∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ≈;≈ æ⊥†∞†æ††∞ ⊥å ∞≈ ≈∞⊥∋†;= ∋å⊇∞, ; ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥ †;† ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ≈+∋ +∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ⊥+≈;†;=†. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ≈+≈∞≈ ∋† ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ∋;≈⊇∞+ +∞≈⊇∞ +∋ 0+∋⊥†;≈, ≈+∋ †;∂ 10 +ø+≈. 8∞≈ †æ≈∂∞+ ⊥å ≈;≈ æ⊥†∞†æ††∞ +⊥ +∞≈⊇∞ ≈∞†= +⊥ +⊥†+≈∞+ †æ≈∞+∞≈ +∋ ∋† ⊇∞ ∞+ +∋+≈†ø≈∞, +∞≈ †;††ø{∞+, ∋† 9=∋ ;∂∂∞ =;† +∋=∞ ≈+⊥∞≈ +ø+≈, ∋∞≈ ∋† +∞≈ ⊥+⊇† ∂∞≈≈∞ †æ≈∂∞ ≈;⊥ ⊇∞†.

4∞⊇ ⊇;≈≈∞ +∞††∞∂≈;+≈∞+ ;≈†++∋∞+∞+ {∞⊥-†++†æ††∞+∞≈ †æ≈∞+∞≈, ∋† +∞≈ +∋+ ∞≈ †æ≈⊥≈∞† +∋ ∞† +∋+≈, ≈+∋ +∞≈ =∞⊇ ;∂∂∞ =;† +†;=∞ †;† =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈ ∋∞⊇ ≈;≈ æ⊥†∞†æ††∞.

4+=∞††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈† ;≈⊇∞++†⊇∞+ ≈+⊥†∞ +∋≈∋†∞ ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈⊥∋+.

8;≈≈∞ ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈⊥∋+ ∞+: ⊇∞† +∞=;⊇≈†∞ +⊥ ⊇∞ ∞+∞=;⊇≈†∞, 9=∋ +⊥ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ;≈⊇∂ø+∞† +⊥ †+∋∂∂∞≈ +⊥ †++≈∞†† +⊥ †ø†∞†≈∞. 8∞† +∞=;⊇≈†∞ +⊥ ⊇∞† ∞+∞=;⊇≈†∞ ∞+ ∞† =;⊥†;⊥† ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈⊥∋+, ⊇∋ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ∋⊥∞+∞+ +∞=;⊇≈† +⊥ ∞+∞=;⊇≈† ⊥å ≈+⊥†∞ ≈⊥∞≤;†;∂∂∞ ∋å⊇∞+, ; ≈+=∞††∞≈. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ++≈∞+=∞+∞+ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ⊇∞†∋†{∞+∞†, +=++ +∞≈ ≈æ+∋∞≈† =∞+⊇∞+∞+ +∋∋ ∞+∞=;⊇≈†; ’’ 8∋≈ ∞+ ∞†∋≈†∞†;⊥† ∂†æ⊇†, ≈†∋≈∂, ≈æ+∋∞≈† ≈⊥;≈∂∞†.

3++†∞ +∞∂≈∞+, +=;⊇ ≈∂{++†∞. 8∋≈ ∞+ ≈+∂†;⊥⊥∞†, =∞†≈+;⊥≈∞+∞†. 8å+∞† ∞+ +†∋≈∂†, ∋∞≈ ;∂∂∞ †∞⊇†∞† ∋† =+∂≈. 8∋≈ †∞⊥†∞+ ∋;†⊇†, ;∂∂∞ †++ ∋∞⊥∞†, ∋† ∋††∞+≈+∋=∞. 3∋;†∞† ∞+ +ø††;⊥†, †∋≈⊇≈憆∞† ∞≈æ⊇=∋≈†;⊥ ⊥æ≈† +⊥ +∞⊥∞†∋æ≈≈;⊥†’’ (≈. 4, †. 3-6). 8∞≈∞⊇∞≈ ⊥;=∞+ +∞≈ +∋∋ ≈+⊥†∞ ∞≈ø⊇=∞≈⊇;⊥∞ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+ +∋ ≈;⊥ ≈∞†=, ≈+∋ +∞≈ ≈∞≈∞+∞ +∞≈ †++†++⊇∞+. 6+∞≈⊇∞≈ †;† ∋† +∞≈ ⊥;=∞+ +∋∋ ∞≈ø⊇=∞≈⊇;⊥∞ +⊥†+≈≈;≈⊥∞+ ∞+, ∋† +∞≈ ∞+∞=;⊇≈† +†;=∞+ ≈†++∞† ∋† ≈;≈∞ †ø†∞†≈∞+ +⊥ ;≈≈†;≈∂†∞+, +∞≈ ∞+ ;≈†∞+∞≈≈∞+∞† ; +∋∋ +⊥ ∋⊥∞+∞+ .....

9=∋ +⊥ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ∞+ +⊥≈å ∞† =;⊥†;⊥† ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈⊥∋+ ; ≈+=∞††∞≈. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ≈;≈ æ⊥†∞†æ††∞ ⊥å ∞≈ ∂∞⊇∞†;⊥ +⊥ ≈∞⊥∋†;= ∋å⊇∞, ; ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥ †;† ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ≈+∋ +∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ⊥+≈;†;=†. 9=∋ ≈+∋++†;≈∞+∞+ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ †∋≈†∞ +∋∋∋∞+ ;≈⊇∞≈†++ +∞≈⊇∞≈ †;=, ∋∞≈≈ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ≈+∋++†;≈∞+∞+ †+≈† +⊥ †æ≈⊥≈†∞≈. 3∂+æ⊇⊇∞+∞≈ ≈+∋ ∋;≈⊇∞+ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ +∋ 0+∋⊥†;≈, ∞+ ≈+∋++† ⊥å †æ≈⊥≈†∞≈ +∋ ∋† †å +ø+≈, ≈+∋ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ⊥∞+≈∞ =;† +∋=∞, ∋∞≈ ;∂∂∞ ∂∋≈ †∋⊇∞ ≈;⊥ ⊥ø+∞, ⊇∋ +∞≈ ∞+ ⊥;†† ∋∞⊇ 9=∋: ’’ 0+∋⊥†;≈ +†∞= 88 å+ +⊥ †;∂ 10 +ø+≈.

9=∋ +⊥ {∞⊥ ∞+ +∋+≈†ø≈∞. 9=∋ +∋+ ∋†⊇+;⊥ +∋†† †+≈† †;† ∋† †å +ø+≈. 1≈⊇;∋∞††∞∋ ∂∋≈ {∞⊥ ⊥+⊇† †å †+≈†. ’’ (≈. 6, †. 89-90). 8∞+∞⊇+=∞+ ∞+ ;≈⊇∂ø+∞† +⊥ †+∋∂∂∞≈ +⊥≈å ∞† =;⊥†;⊥† ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈⊥∋+. 1≈⊇∂ø+∞† ≈+∋ ∞⊥∞≈††;⊥ ∞+ †;††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈† ≈+∋++†;≈∞+∞+, ≈∋∋† 9=∋, ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ †∋≈†∞ +∞≈†∞∋†∞ +∋∋∋∞+, ∋∞≈≈ †+∋∂∂∞≈ ≈+∋++†;≈∞+∞+ ∞† +⊥⊥ø+ ∋+⊇ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ ⊇∋⊥†;⊥∞ +∞†;≈∞ +⊥ †∋≈†∞ +∋∋∋∞+.

8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ∂ø+∞+ †+∋∂∂∞≈, ≈∞†=+∋ +∞≈ =∞⊇, ∋† +∞≈⊇∞≈ æ⊥†∞†æ††∞ ;∂∂∞ =;† ≈+≈∞≈ +∋ ⊇∞≈ +⊥ ⊥ø+ ⊥å ⊇∞≈≈∞ ∋å⊇∞ ∞† +⊥⊥ø+ ∋+⊇ ≈;≈∞ †∋≈†∞ +∞≈†∞∋†∞ +∋∋∋∞+. 8∞≈∞⊇∞≈ +⊥†+≈∞+ +∞≈ +⊥≈å, ∋† ⊇∋∋∞∋†⊇∞†;≈⊥∞≈ †;⊥⊥∞+ +=∞≈⊥å, ∋∞≈≈ ∋∋⊇∋†⊇∞†;≈⊥∞≈ ∞+ ≈∞⊇∞≈∞≈⊇∞+; ’ 4††;⊥∞=∞† †+⊥ {∞⊥ +∞††∞†+∋⊥⊥∞≈ +⊥∋⊇, ⊇∋ {∞⊥ ⊥;∂ ;≈ ; ∋∋⊥∋≈;≈, ; ≈†∞⊇∞† †++ ≈∞⊇ ; ∞≈⊇∞+∞†∋⊥∞≈’’ (≈.5, †. 48-49). 9††∞+≈+∋ ;≈⊇∂ø+∞† ≈+∋++†;≈∞+∞+ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈≈ ⊇∋⊥†;⊥∞ ⊇∋⊥, ;††∞≈†+∞+∞+ +∞≈ ∞+∞=;⊇≈†, ∋† +∞≈ =æ†⊥∞+ ∋† †∋⊥∞ +⊥ †;† ⊇∋∋∞∋†⊇∞†;≈⊥∞≈, ∋††≈å ⊥+ø=∞ ≈+⊥∞† ≈+†.

6++≈∞†† +⊥ †ø†∞†≈∞ ∞+ +⊥≈å ∞† ∋+⊇≈æ†≈;≈⊥≈⊥∋+ ≈+∋ +⊥†+æ⊇∞+ ; ≈+=∞††∞≈ ’ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈†’’. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ +∋+ ∞≈ ⊇∋⊥†;⊥ +∞†;≈∞, ≈+∋ ∞+ ;≈⊇+∞††∞† =∞⊇ +{æ†⊥ ∋† †++≈∞††∞≈, ∋∞≈ =∞⊇ ∋ø⊇∞† ∋∞⊇ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, +†;=∞+ +∞≈⊇∞≈ +∞†;≈∞+∞⊇∞ †;= ++∞⊇†, ⊇∋ +∞≈ +†;=∞+ ≈†++∞† ∋† ≈;≈∞ †ø†∞†≈∞+.

4+=∞††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, †;⊇† ⊥+ø≈† ;≈⊇∞++†⊇∞+ ≈+⊥†∞ =;⊥†;⊥∞ †∞∋∋∞+.

8+=∞⊇†∞∋∋∞† ∞+ ∞∂≈;≈†∞≈†;∋†;≈∋∞ +⊥ ∋≈⊇+∞ =;⊥†;⊥∞ †∞∋∋∞+ ∞+ †++≈∞†† +⊥ †ø†∞†≈∞+ +⊥ ⊥∋+†++++†⊇. 9∂≈;≈†∞≈†;∋†;≈∋∞ ++⊥⊥∞+ ⊥å ;⊇∞∞≈ +∋, ∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞† ≈∞†= ⊇∋≈≈∞+ ≈;† †;†=æ+∞†≈∞ +⊥ ;⊇∞≈†;†∞† ⊥∞≈≈∞∋ ∞≈≈ ∞⊥≈∞ =∋†⊥ ≈∋∋† +∋≈⊇†;≈⊥∞+. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ; ≈+=∞††∞≈ +†;=∞+ †;††+∞∂∂∞† ∋† ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ∋∞≈ =∞⊇ +{æ†⊥ ∋† †++≈∞††∞≈, †å+ +∞≈ ⊇å+†;⊥ ≈∋∋=;††;⊥+∞⊇ +=∞+ ∋† +†.....

8+⊥ =æ†⊥∞+ +∞≈, ∋† †+++†;=∞ ++≈ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈ +⊥ ≈å+ +∋≈ ††;+†∞+ ∋∞⊇ +∞≈⊇∞ +⊥ ∂+∋⊥†;∋∞≈†∞+∞+ +∞≈⊇∞, ⊥;=∞+ +∞≈ +∞∂+憆∞†≈∞ †;† +∋≈≈ ;≈†∞+∞≈≈∞. 0å ⊇∞≈≈∞ ∋å⊇∞ æ≈⊇+∞+ +∞≈ ≈;≈ ∞⊥∞≈ †;†=æ+∞†≈∞, ⊇∋ +∞≈ =æ†⊥∞+ ∋† ∞+∂∞≈⊇∞ ≈;≈∞ †ø†∞†≈∞+ †+∞∋ †++ ≈;≈ †++≈∞††. 8+=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ⊇∞∋+≈≈†+∞+∞+, =∞⊇ +{æ†⊥ ∋† ≈;≈∞ +∞††∞∂≈;+≈∞+, ≈;† ≈∞⊥∋†;=∞ æ⊥†∞≈∂∋+ +⊥ =∞⊇ ∋† æ≈⊇+∞ ≈;≈ †;†=æ+∞†≈∞, æ≈⊇+∞+ +∞≈ ∞=∞≈†∞∞†† +⊥≈å ≈;† †;=.

4+=∞††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈† ∂∋≈ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=∞+∞≈ †;† ⊇∞≈ ⊥∞+;+⊇∞ ⊇∞≈ ∞+ ≈∂+∞=∞† ;, ∂∞≈⊇† ∞≈⊇∞+ ≈∋=≈∞† ’’ ∞∂≈⊥∞+;∋∞≈†∞+∞≈⊇∞ +∞∋†;≈∋∞’’.

3⊥∞≤;†;∂† +ø+∞+ ≈+=∞††∞≈ ∞≈⊇∞+ ∞≈⊇∞+⊥∞≈+∞≈ ≈∋∋†∞≈⊇≈∂+;†;∂ +∞∋†;≈∋∞, +=++ ∋∋≈ +∋≈∞+∞+ ≈;≈∞ †∞∂≈†∞+ +∋ †∞∋∋†;∂∂∞+ ≈+∋ =∋+ +⊥†∋††∞† ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈ ∋† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈. 8+∋+≈∞∂≈∞∋†;†∞† ∞+ +⊥≈å ∞≈ ∋† ⊇∞ †æ≈+∋∞≈∞+, ≈+∋ †++†∋††∞+∞ +∞⊥+≈⊇†∞ ∋† ≈∂+;=∞ +∋. 8+∋+≈∞∂≈∞∞††∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+ +†∞= +∞≈∂+∞=∞† ⊥å ∞≈ ≈∞⊥∋†;=† ∋å⊇∞, ≈æ+∋∞≈† ≈+∋ ∞≈++∋∋†∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+, ≈+∋ ;∂∂∞ ∂∞≈≈∞ †æ≈∂∞ †++≈∞††;⊥†. 8∞††∞ ∂∋≈ +∞†∋†∞+∞≈ †;† ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ; ≈+=∞††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈† ⊇∋ +∞≈ +†;=∞+ ≈†++∞† ∋† ≈;≈∞ †ø†∞†≈∞+ +⊥ ;∂∂∞ †++≈∞††∞≈.

0⊇ †+∋ ∋;≈ ∋≈∋†+≈∞ +⊥ +=∞+=∞{∞†≈∞+, ∂∋≈ {∞⊥ ∂+≈∂†∞⊇∞+∞, ∋† ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ ; ≈+=∞††∞≈ 9∋+†+††∞+, ∂ø⊇, ≈+⊥∞† ⊥+ø≈† æ≈⊇+∞+ ≈;≈ †;†=æ+∞†≈∞ =∞⊇ +∞≈⊇∞≈ +∋≈⊇†;≈⊥∞+ +⊥ =∋†⊥.

1 †ø+∞† ∋† +∋≈⊇†;≈⊥∞≈ ≈†å+ +∞≈ ∋∞††∞∋ ≈;≈ †++≈∞†† +⊥ †ø†∞†≈∞+ ∋∞≈ ; ≈;⊇≈†∞ ∞≈⊇∞, †∋⊇∞+ +∞≈ ≈;≈ †ø†∞†≈∞+ ≈†++∞ +∞≈⊇∞. 8∞≈ †ø†∞+ ≈;⊥ ⊇å+†;⊥ †;†⊥∋≈ ⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ⊇∞≈ ;≈†∞+∞≈≈∞ +∞≈ +∋+ †++ ≈∂+æ⊇⊇∞+∞≈, ∋∞≈ ∋††;⊥∞=∞† =æ†⊥∞+ ∋† ⊥;=∞ +∞≈⊥+≈≈ †;† +∋∋ =∞⊇ ∋† +∞∂+憆∞ +∋≈≈ +⊥ ≈;≈ ∞⊥∞≈ ;≈†∞+∞≈≈∞. 4å+ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ≈;≈ æ⊥†∞†æ††∞ ; ≈†∋+†∞≈ ∋† ≈+=∞††∞≈, ⊥+æ≤;≈∞+∞+ +∞≈, ∋† ⊇∞† ∋∞⊇ ∋† +†;=∞ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞† ≈+∋ ∞≈ ≈∂+†∞⊥;⊥∞ =;† +∋=∞ =;+∂∞† †++ †{+††∞†’’ =; ≈+≈†∞≈ ⊇∞† =;††∞ =;+∂∞ †;⊇† †++ ≈∂+†∞⊥;⊥∞∋⊥†;⊥† +=;≈ †+ =+∂≈≈∞ ∂=;≈⊇∞+ ⊥å =++∞≈ ∋†⊇∞+ ⊥;∂ +∞≈⊇†, +å≈⊇ ; +å≈⊇, ∋∞⊇ ⊇∞≈ ≈∋∋∋∞ +;≈⊥ ⊥å. ’’ (≈. 4, †. 19-20). 7=æ+†;∋+⊇ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞+ +∞≈ ≈;⊥ ≈∞†= ⊥+≈;†;=†, ≈+∋ ∞≈ ≈∂+†∞⊥;⊥∞ ; ≈†∞†≈;≈⊥∞≈ ∋† ≈+=∞††∞≈: ’’ 0⊥ {∞⊥ †ø†∞+ ∋;⊥ ⊥†∞⊇≈∞†;⊥ ⊥∞≈∞+† ≈+∋ ∞≈ ≈∂+†∞⊥;⊥∞, {∞⊥ =∞⊇ ;∂∂∞ +=∋⊇ {∞⊥ ≈∂∋† ≈;⊥∞, ≈å {∞⊥ ≈;⊥∞+ ;≈⊥∞≈†;≈⊥. ’’ (≈. 6, †. 94-95). 9≈⊇≈∞ ∞≈ ⊥∋≈⊥ ;††∞≈†+∞+ ++=∞⊇⊥∞+≈+≈∞≈, ∋† +∞≈ †∋⊇∞+ ≈;⊥ ≈.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadKartofler, kød, noget grønt
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents