Essay

Kisebbségek Erdélyben

1.025 Words / ~4½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 4.08 $
Document category

Essay
Political Studies

University, School

University Babes Bolyai Cluj-Napoca

Grade, Teacher, Year

8, Pállfy Barna, 2017

Author / Copyright
Text by Shirley W. ©
Format: PDF
Size: 0.09 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0]|0/1

More documents
Bethlen István és Gömbös Gyula hatalomfelfogásána­k összehasonlítása TORN090304 Bethlen és Gömbös. Stróbl Katalin Két politikai irányzat az 1920-as 1930-as évek Magyarországán német-történelem Vonyó József STKHAAB.PTE 2006/2007 őszi szemeszter Ha Magyarország ezeréves történetének
Reformata Transylvanica Tanulmányok az erdélyi református egyház 16–18. századi történetéhez Tartalomjegyzék Előszó. 3 Derecskei Demeter, a Partium reformátora. 6 Háromszéki egyházszervezeti viszonyok 1581-ben. 11 A kolozsvári református egyházközség a 17. század
Etnikai konfliktusok M. - Fekete V. , politológia II. év Örményország-Azerb­ajdzsán A hegyi- karabahi konfliktus -2017- A hegyi- karabah területen három népcsoport osztozik: grúzok, örmények és azeriek. Inkább a két utóbbi releváns esetünkben. A két etnikum között

Kisebbségek Erdélyben  • Örmények -

M. - F.

V.

Politológia, II évAz örmények a 17. században telepedtek meg tömegesen Erdélyben.

A szakirodalmak betelepedésüket 1672- höz kötik. Az örmények azonban már jóval korábban megjelentek Erdélyben és betelepedésük folytatódott a 18. század elején is, kisebb csoportokban. Erdély kisebbségeinek története sajátos jelenség Európában. Mindig is sokvallású és etnikumú ország volt. Három nemzet (székely, magyar, szász) és négy vallás (katolikus, református, evangélikus és unitárius) volt releváns politikailag.

Biztosították a hatalommegosztást és a hatalmi egyensúlyt egy sajátos rendszert alkotva. A székelyek adóktól mentesek voltak, ezért pedig Erdély keleti határait őrizték, önkormányzatuknak autonómiája volt. A szászok, akik a Német birodalom különböző részeiről származtak Nagyszeben, Királyföld, Medgyes, Beszterce környékein éltek, a szász egyetem mint egyik első autonómia jött létre.

A románok Erdélyben a 13. századtól vannak jelen, bizonyos források szerint. Politikailag nagyon sokáig nem volt jelentőségük, ebből kifolyólag a 17. századig nem lehet a románok etnikai tudatáról beszélni Erdélyben. Az ortodox valláshoz való tartozásuk határozta meg őket. 1791-ben mint egy panaszlevélként nyújtották be II. Lipóthoz a „Supplex Libellus Valachorum” nevet viselő dokumentumot, melyben egyenlő jogokat és kiváltságokat követelnek a három nemzettel.

A kérésükre nemleges választ kaptak. A Diploma Leopoldium időszakában az örmények az erdélyi társadalomban mint kereskedők voltak jelen, szabadon kereskedhettek és mentesek voltak a kvártély és előfogat alól, az Udvari Kamara és az erdélyi kincstartó alá tartoztak. Az Erdélyben letelepedett örmények egy gazdasági rést töltöttek be Erdély gazdasági életében. Nagy szerepük volt a térség pénzforgalmában, kereskedelmében és társadalmi téren egy köztes pozíció az elitek és az alacsonyabb rétegek között.

Gazdasági szerepkörükből adódó fontosságukat jelzi, hogy különböző kiváltságokat szereztek Apafi Mihály fejedelemtől, valamint Erdély Habsburg Birodalomba való integrálódása után nem csak, hogy megtartották ezeket a privilégiumokat, hanem gyarapították őket. Közösségeik bíráskodási és közigazgatási autonómiát élveztek. A 18. században az erdélyi örmények négy településen éltek nagyobb számban: Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépví.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadKisebbségek Erdélyben
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4= ö+∋é≈+∞∂ ∋ †ö++; ∂;≈∞++≈é⊥ ≈=∞∋é+∞≈ ≈∞∋ =+††∋∂ ∂∞⊇=∞††∞∂, ;⊇∞⊥∞≈ ≈+∞†=ü∂ =∋†∋∋;≈† ∋ ∂∞+∞≈∂∞⊇∞†∞∋+∞≈ +∞†ö††ö†† ≈=∞+∞⊥ü∂ ∋;∋††. 4= ö+∋é≈+∞∂ †é†∞∂≈=á∋∋ ∋ 18. ≈=á=∋⊇ ∞†∞{é≈ 1200- 1500- +∋ †∞+∞†ő. 4 18. ≈=á=∋⊇ ∂ö=∞⊥é;⊥ †+†+∋∋∋†+≈∋≈ ⊥+∋+∋⊥+⊇+†† ∞†á≈∋ ∋ †+†+∋∋∋† ≈†∋⊥≈ᆆ. 4= 1850. é=; ≈é⊥≈=á∋†á†á≈≈∋† 7687 ö+∋é≈+† í+†∋∂ ö≈≈=∞ 9+⊇é†++∞≈, ∋∋∞†+ ∋ †∋∂+≈≈á⊥ 0,4 % - ᆠ†∞††∞ ∂;. 4 ∂é≈ő++;∞∂+∞≈ ≈=á∋ú∂ ∞⊥++∞ ≤≈∋∂ †+⊥++††.

4= ö+∋é≈+∞∂ ≈;∂∞+∞≈ +∞;††∞≈=∂∞⊇é≈é≈∞∂ ∞⊥+;∂ †+≈†+≈ †∞††é†∞†∞ ∋ =∋††á≈; ∞≈;ó =+††. 4 8∋+≈+∞+⊥+∂ ;⊥∞≈ ≤≈∋∂ †+≈†+≈≈∋∂ †∋†á††á∂, ++⊥+ 9+⊇é†+† ∋ ∂∋†+†;≤;=∋∞≈ ⊇+∋;≈á†{∋ í⊥+ ∂;∋†∋∂í†=∋ ∞⊥+ ∞⊥+≈é⊥∞†. 9≈≈∞∂ ∋ ≈=++⊥∋†∋∋=á≈á+∋ =∋††á≈; ∞≈;ó {ö†† †é†+∞. 9= ∋ †+†+∋∋∋† ∋ ++∋á≈+∂∂∋† ≈∞+é=≈é⊥∞∂+∞ ü†∂ö=ö†† é≈ ≤≈∋∂ +é≈=†∞⊥∞≈∞≈ {á+† ≈;∂∞++∞†. 4= ö+∋é≈+∞∂≈é† ≈∞∋ ∋∞≈† =ö∂∂∞≈ő∋∞≈†∞≈∞≈ ∋ †+†+∋∋∋†, ⊇∞ ∋ =∋††á≈; =∞=∞†ő{ü∂ †∞†;≈∋∞+†∞ ∞≈;ó++= =∋†ó ≤≈∋††∋∂+=á≈+∋≈ +∞{†ő †∞+∞†ő≈é⊥∞∂∞†, í⊥+ ∋= ö+∋é≈+∞∂ ∋ +∞†∞†∞⊥∞⊇é≈ü∂ ∞†á≈ +ö=;⊇⊇∞† ≤≈∋††∋∂+=†∋∂ ∋ ∂∋†+†;∂∞≈ ∞⊥++á=++=.

4 ∂∋†+†;∂∞≈+∂∂∋† =∋†ó ∞⊥+∞≈ü†é≈ ∋∞⊥∂ö≈≈+í†∞††∞ ∋= ú{∋++ ∂;=ᆆ≈á⊥+∂ ∋∞⊥≈=∞+=é≈é† é≈ ∋ +∞;††∞≈=∂∞⊇é≈† ∋= ∞+⊇é†+; +∞≈⊇; †á+≈∋⊇∋†+∋+∋. 4= ∞≈;ó† ∂;+∋≈=≈á†=∋ ∋= ö+∋é≈+∞∂ ∋++∋ †ö+∞∂∞⊇†∞∂, ++⊥+ ∞†;≈∋∞+=∞ †∞⊥+∞≈∞∂ ∋;≈† 9+⊇é†+ ≈∞⊥+∞⊇;∂ ⊥+†;†;∂∋; ≈∞∋=∞†∞. 9é+é≈ü∂∞† ∋=+≈+∋≈ ∋∂á+≤≈∋∂ ∋ ++∋á≈+∂ ∂é+é≈é† ;≈ ∋ +∞≈⊇ ∞†∞†∋≈í†+††∋. 4= ö+∋é≈+∞∂ †ő†∞⊥ ∂∞+∞≈∂∞⊇∞†∞∋∋∞† é≈ ∂ü†ö≈+ö=ő ∂é=∋ű=∞≈ á⊥∋∂∂∋† †+⊥†∋†∂+=†∋∂: †í∋á++∂.....

3∞†+⊥∋⊇á≈∞∂ ≈∞∋ =+†† ∋∂∋⊇á†+∋∞≈†∞≈, +;≈=∞≈ 9+⊇é†++∞≈ ∋†∋⊥=∞†ő∞≈ ∋⊥+á+†á+≈∋⊇∋†+∋ =+†† {∞†∞≈. 4= ö+∋é≈+∞∂ ∋;≈† ∂∞+∞≈∂∞⊇ő∂ é≈ ∂é=∋ű=∞≈∞∂ ;⊇∞⊥∞≈∞∂ =+††∋∂ ≈∞∋ ≤≈∋∂ ∞†≈;∂∋;†∋⊥, ≈+∞†=;†∞⊥, ≈=+∂á≈∋;∂+∋≈, +∋≈∞∋ ∋∞≈†∋†;†á≈∞∂+∋≈ é≈ †+⊥†∋†∂+=á≈∞∂+∋≈ ;≈. 9∋;∋†† ∂;≈∞++ ∂+≈††;∂†∞≈+∂ é≈ ∞††∞≈≈=∞≈= ∋†∋∂∞†† ∂; ∋= ∞+⊇é†+; ≈é⊥∞∂ é≈ ∋= ö+∋é≈+ ∂;≈∞++≈é⊥ ∂ö=ö††. 4 ∂;∋†∋∂∞†† +∞†+=∞† ∋ 19. ≈=á=∋⊇+∋ ∋á+ =ᆆ+=+††, ∞††ű≈†∞∂ ∋ ≈∞⊥∋†í= ≈=†∞+∞+†í⊥;á∂. „Ő∂ ∋ ∂∞+∞≈∂∞⊇é≈† ≤≈∋∂≈∞∋ ∋;≈⊇∞≈ü†† ∂∞=∞;∂+∞ =é=∞ †∞†⊥∋=⊇∋⊥+⊇†∋∂, ∋∞⊥†é⊥∞≈∞⊇†∞∂, ∋;≈† ∋ ≈=é∂∞†+ ∋+≈⊇{∋, ú{ +∋=á{+∂≈∋∂ ≈+∂ é⊇∞≈ ∋é=;† +∞†∋∂∋+í†á∂; ⊇∞ ≈∞ ;+;⊥+∞†{ü∂ ∞=† †ő†ü∂, ≈ő† ö+ü†+∞†ü≈∂ ∞†ő∋∞≈∞†∞†ü∂ö≈, ∋∞+† ∞ ≈∞∋=∞††ö+∞⊇é∂ ≈∞∋ =∋†∋ +á†á††∋≈ ∞ +∋=á++=; ( .) Ő∂ á†=∞††é∂ ∋ ∋; ≈+∞†=ü≈∂∞†, ∋ű=∞††≈é⊥ü≈∂∞†, ő∂ é+⊇∞∂∞⊥+≈é⊥; ≈=ö=∞†é⊥+∞ †é⊥†∞∂, ≈ ∞∂∂é≈† ++∂+≈∞††∋∂ =∞†ü≈∂.&⊥∞+†;&≈+≈⊥; 0++á≈ 3∋†á=≈ 19. ≈=á=∋⊇ ∂ö=∞⊥; {∞††∞∋=é≈∞ ∋= ö+∋é≈+∞∂+ő†.

3;∂∞+∞≈∞≈ ∋∞⊥≈=∋+∋⊇∞††∋∂ ∋ ∋∋⊥+∋++∂ ≈=∞∋é+∞≈ ∂;∋†∋∂∞†† ≈∞⊥∋†í= †∞†∋{⊇+≈≈á⊥+∂†ó†. 4= ∋≈≈=;∋;†á≤;ó{∞∂≈∋∂ =∋†∋∋;† ∋ =á+† ≤≈+⊥++†{∋;∂ ∋∞⊥≈=ű≈é≈é≈∞∂ ∂ö≈=ö≈+∞†ő∞≈. 4 +∞†++∋∂++; †;+∞+á†;≈ ≈∞∋∞≈≈é⊥ ≈=ö=∞†≈é⊥∞≈∂é≈† †∞∂;≈†∞†† ∋= ö+∋é≈+∞∂+∞. 4= ö+∋é≈+∞∂ ≈;∂∞+∞≈ ∋≈≈=;∋;†á≤;ó{ᆠ∞†ő≈∞⊥í†∞††∞ ∋ †á+≈∋⊇∋†∋; ≈†á†∞≈=∞∂, =∋††á≈∞∂ é≈ =;≈=+≈+†∋⊥ ∂;≈ ≈=á∋ú∂ ;≈. 9†∋∋⊥+∋++≈+⊇á≈∞∂ ∞⊥+;∂ +∂∋ ∋ ⊇+∋;≈á≈≈ ∋∋⊥+∋+ ⊥+†;†;∂∋; ≈∞∋=∞†.

4 ∂é† ≈=é∂∞†+†ö†⊇; †∞†∞⊥ ∞≈∞†é+∞≈ ∋= ∞†≈++∋ó ∋∋⊥+∋+ ∂ö+≈+∞=∞† +∋†á≈á+∋ ∋ ≈+∞†==ᆆá≈ ∋á+ ∋ 18. ≈=á=∋⊇ =é⊥é+∞ =é⊥+∞∋∞≈†. 3=∋∋+≈ú{=á+ é≈ 9+=≈é+∞†=á++≈ ∞≈∞†é+∞≈ ∋ †+†+∋∋∋† ∋ 19. ≈=á=∋⊇ ∋á≈+⊇;∂ †∞†é+∞ ;≈ á†+ú=ó⊇+††, +;≈=∞≈ ;†† ∋ ≈∋⊥++++ ∋+á≈+≈=á∋, ∋ +∞†+; ∞†;†, ∋= ö+∋é≈+ ;≈∂+†á∂ +∋†á≈á+∋ ∋ ≈+∞†=∞† †+=á++ ≈;∂∞+ü†† ∋∞⊥ő+;=≈;ü∂. 4= ö+∋é≈+∞∂ ⊥∋=⊇∋≈á⊥; +∋≈+∋††á≈∋ ∋ 19. ≈=á=∋⊇ ∞†∞{é≈ ∂∞=⊇ő⊇ö††, +∞≈=ű∂ü†† ∋ ⊥;∋≤∞∂, ⊥+∞≈⊥ü††∞∂ ∋ ⊥∋=⊇∋≈á⊥; ⊥+=í≤;ó;∂, ∋ ∂ü†∂∞+∞≈∂∞⊇∞†∞∋+ő† ∞⊥++∞ ;≈∂á++ ᆆé+†∞∂ ∋ +∞†∂∞+∞≈∂∞⊇∞†∞∋+∞.

3+∂∋≈ †∋†=∋∂+∋ é≈ 4∋⊥+∋+++≈=á⊥+∋ ∂ö††ö=†∞∂. 3+∂∋≈ ≈∞∋∞≈≈é⊥∞† ≈=∞+∞=†∞∂, ∞⊥+é≈; ∞†∋∂∋† ∂∞+∞≈†∞∂ ∋= é+=é≈+∞≈ü†é≈+∞, í⊥+ =á†∋≈=†+††á∂ ∋ †∞†{∞≈ +∞+†=∋⊇á≈† ∋ ⊇+∋;≈á≈≈ ⊥+†;†;∂∋; ≈∞∋=∞†+∞. 4= ö+∋é≈+∞∂ †ö+†é≈∞†é+∞≈ ∋ 19. ≈=á=∋⊇ {∞†∞≈†∞†† {∞†∞≈†ő≈ †++⊇∞†ó⊥+≈†+†. 1848 ∞†á≈ ∋= ö+∋é≈+ ∂;≈∞++≈é⊥ ;≈ ∞†=∞≈=†∞††∞ ∂;=ᆆ≈á⊥∋;†, ∞= †+=á++ ⊥+∞≈⊥í†∞††∞ ∂ü†ö≈ᆆá≈ú∂∋†. 4= 1848-∋≈ ∞≈∞∋é≈+∞∂≈∞∂ ≈∋⊥+ ≈=∞+∞⊥∞ =+†† ∋ ∋∋⊥+∋+- ö+∋é≈+ ;⊇∞≈†;†á≈ ∂;∋†∋∂∞†á≈á+∋≈.

Az örmények a magyarok oldalára állva álltak ki a magyar kultúra megvédése mellett. 1848-49 a közös nemzethez való élményt kínált, a szabadságharcban kialakult magyar- örmény identitás magyar- örmény hősöket eredményezett. Az integrálódás asszimilációhoz vezettet, ami a 19. század végére vált véglegessé. Ekkora az erdélyi örmények körében kialakult a magyar nemzeti érzés, ezáltal teljesen megszűntek az előítéletek a kisebbséggel szemben.

Azonban a felgyorsult asszimiláció identitásválságot eredményezett. Válaszul az identitásválságra egy értelmiségi csoport kidolgozta az armenizmus ideológiáját. Politikai értelemben a magyarság részeként határozták meg magukat, de kulturális értelemben örmények kívántak maradni. Az ideológia révén szerették volna igazolni az örménység világtörténeti kivételességét, valamint fontos szerepüket a .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadKisebbségek Erdélyben
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4= ∋+∋∞≈;=∋∞≈ ö+∋é≈+- ∂é⊥é+∞≈ ∋∞⊥+∋†á++=ó∋∂ =+††∋∂ ∋=+∂ ∋ †∞†∋{⊇+≈≈á⊥+∂ ∋∋∞†+∞∂ ∋ ∋∋⊥+∋++∂ ≈=∞∋é+∞≈ ≈=;∋⊥∋†;∂∞≈≈á †∞+∞††é∂ ő∂∞†. 0é†⊇á∞† ∋= ∋†∂∋†∋∋=∂+⊇á≈ ∂é⊥∞≈≈é⊥∞, =∋†∋∋;≈† ∋ +ű≈é⊥. 9 †∞†∋{⊇+≈≈á⊥+∂≈∋∂ +é=é≈ †∞⊇+†† ∂;∋†∋∂∞†≈; ∋ ∂é† ≈é⊥ ∂ö=ö††; ∂∋⊥≤≈+†∋†. 4= ∋+∋∞≈;=∋∞≈ ;⊇∞+†ó⊥;á{∋ ∋;≈† ∞⊥+ ∋= ∋≈≈=;∋;†á≤;ó≈ †+†+∋∋∋† ∋∞⊥ᆆí†á≈á+∋ †ö+†é≈ő ≈;∂∞+†∞†∞≈ ∂í≈é+†∞†. 4= ∞+⊇é†+; ö+∋é≈+∞∂ ;⊇∞≈†;†á≈∋ ∋ †∞≈≈∞++ ∞∋†í†∞†† +∋†á≈+∂+∋ =ᆆ+=+†† ∋∞⊥.

9†≈++∋ó +é≈=∞ ∋ „∋∋⊥+∋+- ö+∋é≈+∞∂≈∞∂” ∋á+ ∞⊥+ᆆ∋†á≈ ≈∞∋ +∞≈=é†; ő≈∞;∂ ≈+∞†=é†. 4= ∞†=∞≈=∞††/∞†=∞≈=≈; †á†≈=ó ö+∋é≈+ ;⊇∞≈†;†á≈† ∞+ő≈í†∞≈; ⊥+ó+á†{á∂ ∞⊥+∞≈ü†∞†∞∂, †+†+ó;+∋†+∂. Ö≈ᆆó ö+∋é≈+ ∂∋†+†;∂∞≈ ∞⊥++á= ≈;≈≤≈, ⊇∞ 6+∞+⊥+ó≈=∞≈†∋;∂†ó≈+≈ é≈ 3=∋∋+≈ú{=á++≈ ∋é⊥ †∋+†∋≈∋∂ ö+∋é≈+ +í†∞≈ú ∋;≈é∂∞†. Ö≈∋∞⊥+∋†á++=á≈ú∂ =;≈=+≈+†∋⊥+≈, ∋ ∂ö+≈+∞=∞††ő† †ü⊥⊥, ++⊥+ ö+∋é≈+≈∞∂ =∋⊥+ ∋∋⊥+∋+≈∋∂ =∋††{á∂ ∋∋⊥∞∂∋†.

1⊇∞≈†;†á≈†∞⊇∋†∞∂∋† ∋†∋⊥=∞†ő∞≈ ∋= ∞+⊇é†+; ∋∋⊥+∋+≈á⊥ ∂;≈∞++≈é⊥; +∞†+=∞†∞ +∋†á++==∋ ∋∞⊥. 4 ≈é⊥≈=á∋†á†á≈+∂ ∋†∂∋†∋á=∋† ∋∋⊥+∋+≈∋∂ =∋††{á∂ ∋∋⊥∞∂∋†.3;+†;+⊥+á†;∋:

  1. 9+=á≤≈ 3á†;≈†: Ö+∋é≈+∞∂ 9+⊇é†++∞≈

  1. Ö+∋é≈+∞∂ 9+⊇é†++∞≈ (2012. 09. 18)

  1. 4∋⊥+∋+- ö+∋é≈+ ;⊇∞≈†;†á≈

  1. 3∞≈=é†⊥∞†é≈ 1∋∂∞+;≈; 6+ö+⊥⊥+∞†: Ö+∋é≈+∞∂+ő†- 5ó∋á+∋≈ é≈ 9+⊇é†++∞≈ (2015. 07. 26)

  1. Ö+∋é≈+.....

The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents