<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.42 $
Document category

Translation
Literature

University, School

The Aga Khan Academy, Mombasa

Author / Copyright
Text by Doreen B. ©
Format: PDF
Size: 0.08 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/2More documents
Piezoeléctricos­: se produce por la deformación de la placa que recibe la presión sonora, que es más delgada y fina. Este micrófono tiene un transporte más difícil, posibilidades de deformarse por ejemplo con cambios de humedad bruscos. Tipos: Micro de cristal: las frecuencias que produce son muy altas (80Hz/10kHz). La membrana que se deforma suele ser una pieza cristalina en su formación molecular Micro de cerámica: la membrana o pieza que se deforma con la presión sonora está hecha con cerámica de vario y titanio. La frecuencia es…

DP1-KISWAHILI BW. NYAGAHDP 1

MITIHANI

SWAHILI B – HIGHER/STANDARD LEVEL

MUDA: MASAA 2


 1. INSHA

Kamilisha kazi hii kwa maneno kati ya 250 na 400.


SWALI: Wewe kama mwanafunzi katika shule yako umeshangazwa na namna wanafunzi wenzako wanavyolalamika kila wakati kuhusu hali ya chakula, maji, takataka na wale ndege aina ya kunguru. Mwalimu Mkuu amekuuliza uwahutubie wanafunzi hawa kuhusu maswala haya na hasa namna ya kuyasuluhisha. Andika hotuba hiyo.


Wageni waalikwa, wazazi, Mwalimu Mkuu, walimu na wanafunzi wenzangu; hamjambo?
Jina langu ni Ali-Mohamed . Mimi ni mwanafunzi wa daraja la Diploma ya mwaka wa kwanza, katika shule ya Aga Khan Academy, Mombasa. Ni mmojawapo wa viongozi wa wanafunzi humu shuleni.

Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa fursa hii niliopewa kusimama mbele yenu ili kuwanzungumzia kuhusu hali ya chakula, maji, takataka, bila kusahau hawa ndege wasumbufu wanaoitwa kunguru. Pia, nawashukuru waandalizi wa mkutano huu unaotuleta pamoja ili kutatua maswala haya yanayotukumba.

Hii inaonyesha imani mliyo nayo kwetu sisi kama wanafunzi kuweza kuchangia katika suluhisho la shida zetu.

Mimi nikiwakilisha wanafunzi katika shule hii, nimepokea malalamishi kadha wa kadha kuhusu hali ya chakula, maji, takataka na kunguru. Maswala haya ni muhimu sana katika afya yetu. Kwanza kabisa, ningependa kuzungumzia swala la uharibifu wa chakula shuleni. Ningependa kutambua kwamba shule yetu inaandaa chakula cha hali ya juu na aina mbalimbali.

Chakula hiki kina madini kama; protini, wanga, vitamini zinazotokana na mboga na matunda. Lakini, wanafunzi wanalalamika kuwa hakuna vyakula vya kisasa kama vile piza, baga na vyakula vya chokoleti na soda. Lakini ningependa kuwahamasisha wanafunzi wenzangu kuhusu umuhimu wa vyakula tunavyokula hapa shuleni kwa sababu vina kila madini yanayohitajika katika .....[read full text]

Download Kuandika insha na vile kutumia lugha sanifu katika insha
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

2+∋∂∞†∋ +;=; ≈; ∋∞+;∋∞ ∂≠∋ ∋†+∋ +∞†∞ ;∂;†;≈⊥∋≈;≈+≠∋ ≈∋ =+∋∂∞†∋ =+∋ ∂;≈∋≈∋.

9≠∋ ∞⊥∋≈⊇∞ ∋≠;≈⊥;≈∞, ∂∞≈∋ +;†; ≈≠∋†∋ †∋ ∞+∋+;+;†∞ ≠∋ ≤+∋∂∞†∋ ∞≈∋+†+∂∋≈∋ ≈∋ ≤+∋∂∞†∋ ∂;≈⊥; ∂∞†∞⊥≠∋ ∂≠∞≈+∞ ∋∋⊥;⊥∋ +∋ †∋∂∋†∋∂∋. 9≠∋ ∋∋+≈; +∋≈⊥∞, ≈;≈⊥∞⊥∞≈⊇∋ ∂∞≠∋≈+∋∞+; ≠∋≈∋†∞≈=; ≠∞≈=∋≈⊥∞ ∋∞≠∞ ∋∋∂;≈; ≈∋≈∋ ∂∋†;∂∋ ∂∞†∞∋;∋ ≤+∋∂∞†∋ ∞≈∋≤+++;†∋{;. 7∞∂;≈∞†∞+;≈+∋ +;†; ≈≠∋†∋, †∞†∋∂∞≠∋ ⊥;∋ †∞∋∞≈∞†∞+;≈+∋ ≈≠∋†∋ †∋ †∋∂∋†∋∂∋ +∋⊥∋ ≈+∞†∞≈;.

9∞≈∞∋∋ ∂≠∞†;, †∋∂∋†∋∂∋ ≈+;≈⊥; =;≈∋†+∂∋≈∋ ≈∋ =+∋∂∞†∋ ∋∞ =;≈+≠∋{; †∞≈∋=++†∞∋;∋ ≈∋ +∋⊥∋ ≈;≈⊥∞⊥∞≈⊇∋ ∂∞†+∋ ⊥∞≈⊇∞∂∞=+ ;†; †∞≠∞ ≈∋ ∋∋⊥;⊥∋ ∋+∋†;∋+∋†; +∋ ∂∞≠∞∂∞∋ ∋;∂∞+∞, ∂∋+∋†∋≈; ≈∋ =+∋∂∞†∋. 8∋⊥∋ ≈;≈⊥∞+∋+∋ †∞≠∞ ≈∋ ∋∋⊥;⊥∋ ∋∞≈⊥; +∋≈∋ ∂≠∞≈+∞ ∋∋∞≈∞+ +∋ ⊇∞∂∋ ≈∋ ⊥;∋ ∞≠∋≈{∋≈;. 8;; ;†∋≈∋;⊇;∋ ∂∞†∞⊥∋ †∋∂∋ =∞†∞ ∋∋+∋†; †∞≈∋⊥+≤+∞=∞∋ ∋∞ †∞≈∋⊥+≈∞≈∞∋ =+∋∂∞†∋ =+∞†∞.

4;∋; ≈∋+≈∞†∞∋ †∞∂;†∋≈+∋ +;=;, †∞†∋≠∞=∋ ⊥;∋ ∂∞{∋†; ∋∋=;≈⊥;+∋ +∞†∞ ≠∞≈+∞≠∞ ∂≠∋≈; ∞≈;⊥+=;+∋ ∞†∋, ∞†∋{∞≈⊥∋ ∞∂∞†∋. 4; +∋+; †∋≈⊥∞ ∂≠∋ 4≠∋†;∋∞ 4∂∞∞, ∋†∞∋†;†;∞ ∋∋∋++ +∋+∋ ∂≠∋ ∂∋+;+∞.

2;†∞ =;†∞, ≈;∋∞⊥+∂∞∋ ∋∋†∋†∋∋;≈+; ∂∞+∞≈∞ ∞+∋+∋ ≠∋ ≤+∞⊥∋ =∋ ∋∋{; ∋∋+∋ ∂≠∋ ∋∋+∋. 7∞∂∞∋+∞∂∞ ∂≠∋∋+∋, ∋∋{; ≈; ∞+∋;! 4;∋; ≈;≈⊥∞⊥∞≈⊇∋ ∂∞†;†;∋ ∋∂∋=+, ≈≠∋†∋ †∋ ∂∞+≈⊥∞=∋ ;⊇∋⊇; +∋ =;†∞+ =+∋ ∋∋{; +∋⊥∋ ≈+∞†∞≈; ∂≠∋ ≈∋+∋+∞ ∋∋+∋ ≈+;≈⊥;, ∞†∋∂∞†∋ +∋∂∞≈∋ =;†∞+ =+∋ ∋∋{; ∋∋+∋†; ∋∋+∋⊥+ =;≈⊥∞†∋∋ ∂∞≠∋.

4∞ +∋†∋, ∞∂;⊥∋†∋ ∂;†∞+ ≤+∋ ∋∋{; ∞†∋∂∞†∋ ∂≠∋∋+∋, +∋∂∞≈∋ ≤+∞⊥∋ =∋ ∋∋{;. 8;; ≈;∋∞∋+;†;≠∋ ∂≠∋∋+∋ ≠∋≈∋†∞≈=; +∞†∞∋+∞∋ +∋⊥∋ ≈∋ ⊥∋†∞ ≠∋∂;†∋†∞†∋ ∋∋{;. 1≈;†+≈+∞, =;†∞+ +;=; ∋∋+∋ ≈+;≈⊥; +∞≠∋ +∋=;≈∋ ∋∋{; +∋+;⊇; ∂≠∋ ≈∋+∋+∞ †+;{; +∞≠∋ =;∋∞+∋+;+;∂∋ ≈∋ ;≈∋≤+∞∂∞∋ ∋∞⊇∋ ∋+∞†∞ ∂≠∋ ≈+∞†∞ ∂∞=;+∞∂∞+;≈+∋.

8∋†;∋∋+∞, ∂∞≈∋ ≈≠∋†∋ †∋ ∂∞≈⊥∞+∞! 4⊇∞⊥∞ +∋≠∋ ≠∋≈∋†∞∂∞+∋ ≈∋≈∋ +∋≈∋ †∞≈∋⊥+∂∞†∋ ∋∋+∋†; ⊥+⊥+†∞ ⊥∋†∞. 3∋≈∋+∋∂∞+∋ =+∋∂∞†∋ =+∞†∞ +∋†∋ ∋∂+≈+≈;. 3;{∞; ≈≠∋†∋ +;†; ∋†∋†;∋≈⊥∋†;∋ ∂;=;⊥; ∂∋∋∋ ≈+∞†∞ ;†; †∞≠∞ ≈∋ ∞≈∋†∋∋∋ †∞≈∋⊥+∂∞†∋ +∋†∋ ≤+;≈; +∋ ∋∋+∋≈⊇∋. 7∋+⊇∋, ≈;≈⊥∞⊥∞≈⊇∞∂∞=∋ ∂∞≠∞⊥+ ≈∋ ≠∋†∞ ≠∞≈+∞ ⊥∋≈⊇∋ ∋∞ ∋∋≈∋†; ;†; ∂∞≠∋†;≈+;∋ ≈⊇∞⊥∞ +∋≠∋ +∋≈∋ ∂∋†;∂∋ ∋∋∞≈.....

4;∂;∋∋†;=;∋, ∋≤+∋ ≈;≈∞∋∞ ∂∞≠∋ ≈;≈∋ ;∋∋≈; ∂∞+≠∋ ≈∋ ∞≈;∋∋∋;=; ≠∋ ≈+∞†∞ +∞†∞ ∂≠∋∋+∋ ≠∋†∋∋≈⊥∋†;∋ ∋∋≈≠∋†∋ +∋+∋ ∂≠∋ ∂∋+;+∞ ≈∋ ∂∞+++∞≈+∋ ∋∋;≈+∋ +∞†∞ +∋⊥∋ ≈+∞†∞. 4∋†+∋ ≈+∞∂+∋≈; =∋≈⊥∞ †∞≈∋ ∂≠∞≈∞ ≈++†∞ ∋†;+∂∋∋ ≈∋ ∂∞≈;≈;∂;†;=∋ ∂≠∋ ∋∋∂;≈;.

4≈∋≈†∞≈;! 1. 44704151 54 70684

1130 4433471 5079

 1. 6∞∋†∋ ∋∋∋⊥;=+ ∞†;++⊥∞≠∋.(4†∋∋∋ 4)


 1. 4∋∞⊥∋≤+;∂∋ ∋∂++∋ ≠∋∂∞ ∂≠∋⊥∋≈;.(4≈⊇;∂∋ ∂≠∋ ≠;≈⊥;).


3∋∋∞⊥∋≤+;∂∋ ∋;∂++∋ +∋+ ∋∋∂≠∋⊥∋≈;.


 1. 3∞=; ≠∋ ∋∋+∋=∞ ≠∋≈⊥∞≈+;∂≠∋, ≠∋≈⊥∞∞†;≠∋ ≈∋ ∞∋∋†; ≠∋ ≠∋†∞(9∋≈∞≈+∋). - ≈∞⊥∋†∞


3∞=; ≠∋ ∋∋+∋=∞ ≠∋≈;≈⊥∞≈+;∂≠∋ ≠∋≈;≈⊥∞∞†;≠∋ ≈∋ ∞∋∋†; ≠∋ ≠∋†∞.


 1. Juma aliniuliza kama nilikuwa nimechukua kitabu chake.(Andika kwa usemi halisi). – direct speech


Umechukua kitabu changu?”, Juma aliniuliza.


 1. Waimbaji hao walipanda juu ya majukwaa.(Geuza kwa umoja).- singular


Mwimbaji huyo alipanda juu ya jukwaa.


 1. Sahihisha sen.....

Download Kuandika insha na vile kutumia lugha sanifu katika insha
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


 1. 4⊥∋∋;∋ ∋∋+∋=+ =;∋∞∞=≠∋ ≈; =∞†∞.


4⊥∋∋;∋ ∋∋+∋+ ≠∋∋∞∞=≠∋ ≈; ≠∞†∞.


 1. 9;†∋+∞ ∋†;+∞≈+∋∋ ;≈∋ ⊥;≤+∋ ∋=∞+; ≈∋≈∋.


9;†∋+∞ ∋†;≤++≈+∋∋ ∂;≈∋ ⊥;≤+∋ ≈=∞+; ≈∋≈∋.


 1. 7∞≈⊥∋ ≈∞≈†∞≈≈; ∞∂;†∞∋;∋ ∋∋≈∞≈+ +∋†∞∋†∋++.(4†∋∋∋ 4).


 1. 1≈;†+≈+∞


1≈;†+≈+∞, =;†∞+ +;=; ∋∋+∋ ≈+;≈⊥; +∞≠∋ +∋=;≈∋ ∋∋{; +∋+;⊇; ∂≠∋ ≈∋+∋+∞ †+;{; +∞≠∋ =;∋∞+∋+;+;∂∋ ≈∋ ;≈∋≤+∞∂∞∋ ∋∞⊇∋ ∋+∞†∞ ∂≠∋ ≈+∞†∞ ∂∞=;+∞∂∞+;≈+∋.

 1. 7;≤+∋ +∋ (⊇∞≈⊥;†∞/ ;≈ ≈⊥;†∞ +†)


7;≤+∋ +∋ ∂∞∋∞+≈+∋ ∋≈;=∞∂∞ +∋+∋+∋+∋, +∞+∞ ∋†;=∞∂∋ †∞.


 1. 4≈⊥∋∋ (∋† †∞∋≈†)


4;≈⊥∞⊥∞≈⊇∋ ∞≈;≈∋;⊇;∞ ≈∋ =;†∋+∞ =+∋ ∂∞≈+∋∋, ∋≈⊥∋∋ =;≠;†;.


 1. 4∋∋⊇∋∋ (≈;≈≤∞/+∞≤∋∞≈∞ – ≤∋∞≈∋†;=∞ ≤+≈≈+†∋†;+≈)


4∋∋⊇∋∋ ∞∋∞≈;∞†;.....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents