<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.95 $
Document category

Term paper
Literature

University, School

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Author / Copyright
Text by Gabriel B. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/1|0[0]|1/1

More documents
Albert Camus – L’étrangèr Le livre L’Étrangère commence avec une morte. Le livre commence avec la morte de la mère du protagoniste (Meursault) pour être exact. Mais extraordinairement le protagoniste Meursault ne s’y intéresse pas, il ne sait pas seulement quel âge elle avait quand
O scrisoare pierdută (caracterizarea personajului principal) De I.L. Caragiale Comedia este o specie a genului dramatic în care sunt înfățișate personaje, caractere, moravuri sociale într-un chip care se stârnească râsul, având totodată un sfârșit fericit spre deosebire de

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘIMBI SI LITERATURI STRAINE

DEPARTAMENTUL TRADUCERE, INTERPRETARE SI LINGVISTICĂ APLICATĂ

Chișinău, 2017

Lucru individual la filosofie„Ciuma” de Albert Camus


Elaborat: Cucoș Ana-Maria,

studentă gr.

FE 161 APL

Verificat : Mărgărint Tatiana


Cuprins :


Date biografice Albert Camus 3

Filosofia lui Camus 4

Ciuma.

Analiza operei 4

Reflecții personale. Concluzie 6

Bibliografie 7


Date biografice Albert Camus


- se naște la 7 Noiembrie 1913, ca al doilea fiu al lui Lucien Camus și Catherine Camus

- 1914 – izbucnește primul război mondial.

Tatăl lui, rănit pe front, moare într-un spital din Saint Brieue. Catherine, împreuna cu cei doi copii se stabilește la Alger, câștigandu-și existența ca femeie de serviciu. Camus își petrece copilăria între mama sa, aproape surdă si vorbind foarte puțin, un unchi infirm și fratele sau, Lucien

- 1918-1923 – urmează cursurile școlii comunale de pe strada Aumerat

- 1923-1930 – urmează ca bursier, cursurile liceului din Alger

- 1925 – apare romanul Falsificatorii de bani”

- 1930 – primele semne ale tuberculozei

- 1932 – își continuă studiile urmând cursul superior al liceului.

Debutează în presă, publicând articole pentru revista Sud

- 1933 – venirea lui Hitler la putere. Camus militează în Mișcarea antifascistă Amsterdam-Pleyel, înființată de Henri Barbusse și Romain Rolland. Îl citește pe Proust, asupra căruia se va opri mai târziu îndelung, în eseul său „ Lʼhomme revolté 

- 1935 – începe să lucreze la volumul lʼEnvers și lʼEndroit. În această perioadă și-a continuat studiile la Facultatea din Alger, având concomitent diverse ocupații pentru .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadLucru individual la filosofie„Ciuma” de Albert Camus
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

- 1936 – îș; +∞⊇∋≤†∞∋=2 †∞=∋ ⊇∞ ∋+≈+†=;+∞ ∋ †∋≤∞††2ț;; ⊇∞ †;†+=+†;∞ ;≈†;†∞†∋†2 : “4∞†∋†;=;≤∋ ≤+∞ș†;≈2 ș; ≈∞+⊥†∋†+≈;≈∋”

- 1936-1937 ∞≈†∞ ∋≈⊥∋{∋† ≤∋ ∋≤†++ ⊇∞ †+∞⊥∋ †∞∋†+∋†∋ 5∋⊇;+ 4†⊥∞+, ≤∞ ≤∋+∞ î≈†+∞⊥+;≈⊇∞ †∞+≈∞∞ î≈ ++∋ș∞†∞ ș; ≈∋†∞†∞ 4†⊥∞+;∞;

- 1937 – ∞≈†∞ ∋≈⊥∋{∋† ≤∋ =;∋+;≈† †∋ ≤+†;⊇;∋≈∞† 4†⊥∞+ +∞⊥∞+;≤∋≈.

3≤+;∞ ++∋∋≈∞† “„4+∋+†∞∋ †∞+;≤;†2””, ⊥++;∞≤†∞∋=2 ∞≈ ≈†∞⊇;∞ ∋≈∞⊥+∋ †∞; 4∋†+∋∞≠

- 1938 – ≈≤+;∞ ⊥∞;≈∋ „0∋†;⊥∞†∋”, ≈†+â≈⊥∞ ≈+†∞ ⊥∞≈†+∞ “„3†+2;≈∞†”” ș; ∋∞⊇;†∞∋=2 †∋ ∞≈ ∞≈∞∞ ⊇∞≈⊥+∞ ∋+≈∞+⊇ “„4;†∞† †∞; 3;≈;†””. Ά ≤;†∞ș†∞ ⊥∞ 4;∞†=≈≤+∞ (0∋∞≈∞≈≤, ⊥+∞∋ +∋∞≈∞≈≤, 4∋∞+⊥∞† =∞;†++) ș; 9;∞+∂∞⊥∋∋+⊇ (7+∋†∋†∞† ⊇;≈⊥∞+∋+;;)

- 4∋; 1938, ∋⊥∋+∞ =+†∞∋∞† „4∞≈†∋””

- 3∞⊥∞∋++;∞ 1938 – ;=+∞≤≈∞ș†∞ ≤∞† ⊇∞-∋† ⊇+;†∞∋ +2=++; ∋+≈⊇;∋†, 0∋∋∞≈ î≈≤∞∋+≤2 ≈2 ≈∞ î≈++†∞=∞, ∞≈†∞ ∋∋â≈∋† ⊇;≈ ∋+†;=∞ ⊇∞ ≈∋≈∋†∋†∞

- 1940 – Î≈ 4∋; †∞+∋;≈∋ ‘„3†+2;≈∞†”” ș; ;≈ 3∞⊥†∞∋++;∞ +∞⊇∋≤†∞∋=2 ⊥+;∋∋ ⊥∋+†∞ ∋ ∞≈∞∞†∞; „4;†∞† †∞; 3;≈;†”, ⊥∞ ≤∋+∞ î† †∞+∋;≈2 ;≈ 6∞++∞∋+;∞ 1941

- 1942 – 1∞†;∞ - ∋⊥∋+∞ ++∋∋≈∞† “”3†+2;≈∞†””, 8∞≤∞∋++;∞ – ∋⊥∋+∞ .....

- 1943 – ⊥+;∋∋ =∞+≈;∞≈∞ ∋ ⊥;∞≈∞; “„0+≈†∞=;∋””

- 1947 – ∋⊥∋+∞ ++∋∋≈∞† “„0;∞∋∋””

- 1950 – ∋⊥∋+ =+†∞∋∞† ⊇∞ ∋+†;≤+†∞ „4≤†∞∞††∞≈ „ ș; ∞≈∞∞† “„ 7ʼ++∋∋∞ +∞=+††é&≈+≈⊥;

- 1954 – ∋⊥∋+∞ =+†∞∋∞† “„2∋+∋””, ≤+≈†;≈∞â≈⊇ †∞≠†∞ ≈≤+;≈∞ î≈†+∞ 1939-1953

- 1956 – Apare volumul “„Căderea””

- 1957 – apare volumul de nuvele “„lʼExil” și „le Royaume””. 17 Octombrie: premiul Nobel pentru literatură

- 1958 – Februarie.

Camus rostește “Discursurile din Suedia’, cu ocazia înmânării Premiului Nobel

- 1960 –moare într-un accident de mașină în localitatea Ville-Blevin, lângă Montereau, pe când se întorcea de la Paris.


Filosofia lui Camus


În concepţia lui Camus, a fi filosof nu înseamnă neapărat a crea un sistem, ci, mai curând, a pune şi a încerca să răspunzi la probleme inerente condiţiei umane.

Filosoful caută să definească marile probleme ce frământă omenirea într-un limbaj abstract, pe când artistul “umanizează” ideile, le dă contur, densitate şi sensibilitate prin crearea personajelor care devin purtătoarele de cuvânt ale autorului şi .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadLucru individual la filosofie„Ciuma” de Albert Camus
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0+++†∞∋∞†∞ ≈∞≈† ∋≤∞†∞∋ş;, ∋;{†+∋≤∞†∞ ş; ∋∋≈;∞+∋ ≈∞≈† ⊇;†∞+;†∞ ∋⊇∞≈∞++;.

6;†+=+†;∋ î≈ ≤+≈≤∞⊥ţ;∋ †∞; 0∋∋∞≈ ≈∞ ≈∞ ∋∋; ⊥+∋†∞ +∞⊇∞≤∞ †∋ ∋+≈†+∋≤ţ;∋ ∋+;⊇2 ≤∋+∞ î† î≈⊇∞⊥2+†∞∋=2 ⊥∞ +∋ ⊇∞ =;∋ţ2, ≤; ∞∋ †+∞+∞;∞ ≈2 +∞⊇∞=;≈2 +∞††∞≤ţ;∞ †+2;†2.

0∋∋∞≈ ≈∞ ∞≈†∞ ∞≈ †;†+=+† ⊥++†∞≈;+≈;≈†, ≤; ∋∋; ≤∞+î≈⊇ ∞≈ ∋+†;≈† ≤∋+∞ ⊥î≈⊇∞ş†∞ ş; ∋+†;≤∞†∞∋=2 ;⊇∞∋†;≤ ∋;⊇+∋∋ ∞≈∞; †;†+=+† ş; ≤∋+∞, ⊥+;≈ ≈∞∋∋ ;⊇∞;†++ ≤+∞∋ţ;∞; ≈∋†∞ ∋+†;≈†;≤∞, ⊇∞∋+≈≈†+∞∋=2 î≈≤2 + ⊇∋†2 ≤2 ∋∋+∞∋ †;†∞+∋†∞+2 ∞≈†∞ î≈ ∞≈∞≈ţ∋ ∞; †;†+=+†;≤2.

6;†+=+†;∋ †∞; 0∋∋∞≈ ∞≈†∞ ∞≈ ∋∋∞≈†∞≤ ∋† ∞≠;≈†∞≈ț;∋†;≈∋∞†∞; ș; ∋† ∞∋∋≈;≈∋∞†∞;.

6;;≈⊇ ∞≈ ∋†∞∞, 0∋∋∞≈ ≈∞ ≤+∞⊇∞∋ ≤2 ∋+∋+†∞∋, ≈∞†∞+;≈ț∋ ș; ∞≠;≈†∞≈ț∋ ∞∋∋≈2 ∋=∞∋∞ =+∞∞≈ ≈∞≈≈ ∋++∋† ≈∋∞ +∋ț;+≈∋† ;≈†+;≈≈∞≤1. 8∞+∋+∞≤∞ ≈∞ ≤+∞⊇∞∋ î≈ 8∞∋≈∞=∞∞ ≈∋∞ î≈ =;∋ț∋ ⊇∞ ∋⊥+;, 0∋∋∞≈ ∋ ≤+≈≈;⊇∞+∋† ≤2 †;;≈ț∞†∞ ∞∋∋≈∞, ≤∋ ∋∞+;†++;;, †+2;∞≈≤ ≈∞+ + ≈∞≈†;≈ț2 ⊇∞ ∋+∋+†∞ ;≈∞≠⊥†;≤∋+;†2, ;+∋ț;+≈∋†2, ≤+∋⊥†∞† ∋+≈∞+⊇2. 0∞ †+∋†∞ ∋≤∞≈†∞∋, 0∋∋∞≈ ≤+∞⊇∞∋ ≤2 +∋∋∞≈;; ≈∞≈† ≤∋⊥∋+;†; ≈2-ș; ⊇∞∋ .....

0∞∋ ∋∋; ≈∞∋≈;†;≤∋†;=2 ∋≤ț;∞≈∞ î≈ ≤+≈†∞≠†∞† †;†+=+†;∞; †∞; 0∋∋∞≈ ∞≈†∞ ⊇∞ ∋ ∋†∞⊥∞ ≈2 †∞⊥†∞ ≤∞ ∋+∋+†∞∋ ș; ≈∞†∞+;≈ț∋.0;∞∋∋.

4≈∋†;=∋ +⊥∞+∞;


0⊥∞+∋ ∞≈†∞ ∞≈ ++∋∋≈-⊥∋+∋++†2 „0;∞∋∋“ ∋ †+≈† ≈≤+;≈2 î≈ †;∋⊥∞† ∋† ⊇+;†∞∋ +2=++; ∋+≈⊇;∋†, ⊥∞+†;≤∋† î≈ 1947. 0⊥∞+∋ ∞≈†∞ ⊇;=;=∋†2 ;≈ ≤;≈≤; ≈∞≤ț;∞≈; ⊇;≈†;≈≤†∞, î≈≈2 †2+2 ∋ †∞ ≈∞∋; ≤∋⊥;†+†∞ ⊇∞+∋+∞≤∞ ∋∞†++∞† ⊇++∞ș†∞ ∋≈††∞† ≈2 ⊇∞†;∋;†∞=∞ ≤∞ + †;≈;∞ ∋∋; ș†∞∋+≈2 ∋≤ț;∞≈∞∋ ⊇;≈ †;∞≤∋+∞ ≈∞≤ț;∞≈∞.


0 ;⊇∞∞ ≤†∋+2 ∋ +⊥∞+∞; „0;∞∋∋“ ∞≈†∞ + †∞⊥†2 ∋ ∋;ș≤2+;; ⊇∞ +∞=;≈†∞≈ț2 î∋⊥+†+;=∋ †∋≈≤;≈∋∞†∞; ∞∞++⊥∞∋≈, ≈+†∞∋=2 ∋∞†++∞†.

0∞ ∋{∞†++∞† ;∋∋⊥;≈;; 0;∞∋∞;, 0∋∋∞≈ ∋ î≈≤∞+≤∋† ≈2 †+∋≈≈∋;†2 ∋†∋+≈†∞+∋ ⊇;≈ 6+∋≈ț∋ +≤∞⊥∋†2 ⊇∞ ⊥∞+∋∋≈;.


1++≈;∋ ≤∞≈†+∋†2 î≈ 0;∞∋2 ≤+≈≈†2 î≈ †+∋†∋∋∞≈†∞† †∞; 0∋∋∞≈ ⊇∞ &⊥∞+†;†;+∞+†∋†∞&⊥∞+†;.

0∞†2ț∞≈;; ++∋ș∞†∞; 0+∋≈ ⊇∞=;≈ ⊥+;=+≈;∞+; ∋; ≤;∞∋∞; ∋†∞≈≤; ≤â≈⊇ ++∋ș∞† †++ ≈∞ ∋††2 ≈∞+ ≤∋+∋≈†;≈2 †+†∋†2, ⊇∋+ ∞≈†∞ ⊇;≈≤∞†∋+;† ⊇∋≤2 ∞; ∞+∋∞ î≈†+-∋⊇∞=2+ &⊥∞+†;†;+∞+;&⊥∞+†; î≈∋;≈†∞ ⊇∞ ≤;∞∋2. 2;∋ț∋ †++ ∞+∋ ≈†+;≤† +∞⊥†∞∋∞≈†∋†2 ⊇∞ + î≈+++;+∞ ;≈≤+≈ș†;∞≈†2 †∋ț2 ⊇∞ ++;≤∞;∞+;†∞ †++. 4∋; ∋∞†† ⊇∞≤↠∋†â†, ∞≈†∞ ⊇;≈≤∞†∋+;† ⊇∋≤2 ∋∞ †+≈† ≤∞ ∋⊇∞=2+∋† =;;. 4∞∋∋; ∋†∞≈≤; ≤â≈⊇ ≈∞≈† ≈∞⊥∋+∋ț; ⊇∞ ≤∋+∋≈†;≈2 ⊇∞ †∋ ⊥+;∞†∞≈;, ;∞+;ț; ș; †∋∋;†;; ⊥∞ ≤∋+∞ î; ;∞+∞≈≤ ≤∞† ∋∋; ∋∞††. Î≈∋;≈†∞, ∞; ∋∞ †∞∋† ⊥∞+ ș; ≈;.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadLucru individual la filosofie„Ciuma” de Albert Camus
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents