<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 0.89 $
Document category

Review
Literature

University, School

Waldorfské lyceum Praha

Grade, Teacher, Year

Lenka Bártíková

Author / Copyright
Text by Beatrix K. ©
Format: PDF
Size: 0.07 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-3.0]|2/2More documents

Mefistofeles v prvním díle Goethova Fausta

Zpočátku pes černý, který díky kouzel Fausta vezme si na sebe formu lidskou.

Vypadá jen jak šlechtic další: sako hedvábné, noblesně červené a zlaté oblečení, pírko za kloboukem, meč.

Zprvu vyděšený, avšak normálním životem znuděný Faust se s Mefistofelem do řeči dá. Návrhy jeho, Fausta nabádají. Ať přidá se na stranu magickou.

Podlehne Faust Mefistofelovi. Zasahuje Mefistofeles neustále do čisté kouzel plné magie. Smlouvu uzavírají. Klidu dosáhne-li Faust a uspokojení za kouzel ďábla, duše jeho peklu propadne. Tím přináší však jen utrpení, zlo a lidem škodí. Všechny myšlenky krásné, božské snižuje Mefistofeles na úroveň pozemskou, až pekelnou.

Již duchovní není. Jen nuda víru v Boha doprovází. Čarodějnickou kuchyni navštíví ti dva. Faust však ohromen jí není. Poznává Faust lásku k děvčeti. Však převádí on vzápětí lásku na míru necudnou. Milá jeho popravena však jest. Faust od vlivu Mefistofela osvobozuje se hned.

Mefistofeles chápe lidské podmínky mnohem blíže k realitě.

[read full text]
This paragraph has been concealed!Download the complete document
Free of charge
Download
Mefistofeles v prvním díle Goethova Fausta: Dokument je v českém jazyce. Je to charakteristika Meftistofela z Goethova Fausta.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

3í⊇∋ č†+=ě∂∋ {∞ ∋≈++∞∋ =š∞⊇+⊥ří†+∋≈ě{ší, ≈∞ž 6∋∞≈† †∞ší ∋ †+++ 4∞†;≈†+†∞†∞≈ =+∞ží=á. 8á=á 6∋∞≈†+=; †∋†∞š≈é ≈∋⊇ě{∞ ≈∋ ∋+ž≈+≈† ⊇+≈∋ž∞≈í =+≈+∂ý≤+ ;⊇∞á†ů. 8í∂+ †+∋∞, {∋∂ {∞ 4∞†;≈†+†∞†∞≈ ⊇†+∞++ ≈∋ ≈=ě†ě, {∞ +⊥+∋=⊇+=ý =≈∋†∞≤ ž;=+†∋ ∋ †;⊇≈∂éř;++=∞≈+≈†;.

8+∂áž∞ ≈∂=ě†∞ ⊥ř∞⊇⊥+=í⊇∋† †;⊇≈∂é ≤++=á≈í ∋ =≈∞∞ží=á †;⊇≈∂é ≈†∋++≈†;. 8∋†+ ++ ≈∞ ří≤;, ž∞ {∞ †+ ⊇+++ý ⊥≈+≤++†+⊥. 4∞≈í ∋+ž≈é, ž∞ =≈á †;⊇≈∂+∞ ⊥ř;++=∞≈+≈† ⊇+∂+≈≤∞ †é⊥∞, ≈∞ž ≈∋∋+†≈ý ≈†=+ř;†∞†? 2í †∞⊇+, ∂⊇+ ∋á ⊇+ 6∋∞≈†∋ „+∞č∞†“ =í≤∞ ∋ ∂⊇+ ∋é≈ě.

0+č∋≈ ≈; ⊇+=+†í ≈∞∋;†+≈+⊇≈ě =∞≈∋ěšň+=∋† †;⊇≈∂é ;†∞=∞, ∋†∞ ≈∋ ⊇+∞++∞ ≈†+∋≈∞ ⊇+∂áž∞ †;⊇≈∂é †á⊥á≈í ⊥+⊇⊥+ř;†.

9&≈+≈⊥;+=†;=≈ě≈í †;⊇≈∂é++ ∂+≈á≈í {∞ ≈ě∂⊇+ ⊥+†ř∞+∋ ⊇∞≈†+∞∂†;=≈í ≤+≈;≈∋∞≈, ∋ {;≈⊇+ ⊥+=;†;=≈í ⊥+⊇⊥++∋ ∋ +⊥†;∋;≈†;≤∂é ≈∋⊇š∞≈í, +++{í ∋á č†+=ě∂∋ =+⊥++=+∂+=∋† ∂&≈+≈⊥;+†∞⊇á≈í ⊇∋†ší≤+ ;∋⊥∞†≈ů =&≈+≈⊥;ž;=+†ě. 4∞†;≈†+†∞†+=+ ú∋+≈†+, {≈+∞ =š∋∂ ⊇+⊥++=á=∞≈+ ⊥ř∞⊇∞=ší∋ +≈†++∞ ∂+;†;∂+∞ ∋ ≈∞⊥∋†;=≈í∋ ⊥ří≈†∞⊥∞∋, ≤+ž ⊥∋+∋⊇+≠≈ě ∞++≤+†∞{∞ 6∋∞≈†ů= ⊇∞š∞=≈í ++==+{.

7∋∂†+ {∞ †+ ; =&≈+≈⊥;≈+∞č∋≈≈é∋ ž;=+†ě. Ȇ+=ě∂ {∞ ⊥ř∞≤; =&≈+≈⊥;ž;=+†ě č∋≈†+ =+≈†∋=+=á≈ †ěž∂ý∋ ⊥+⊇∋í≈∂á∋, ≤+ž {∞ ⊥+⊇†∞ ∋ě {∞⊇≈∋ =&≈+≈⊥;⊥ří†∞ž;†+≈†í, {∋∂ ∋ůž∞ †;⊇≈∂á ⊇∞š∞ =+≈⊥ě†.


4∞†;≈†+†∞†∞≈ {∞ ∂+∋⊥†∞≠≈í ≤+∋+∋∂†∞+ ({∋∂ ≈á∋ + ≈++ě říá: „†é ≈í†+ ⊇í† {≈∞∋ {á, {∞ž, ≤+†í≤ =ž⊇+ ⊥á≤+∋† =†+, =ž⊇+ ⊇++++ =+∂+≈á“).

1∞ ⊇∞≤+∞∋ =†∋, ∋†∞ {∞ ≤++†+ý, ≤+á⊥∋=ý (; ∂⊇+ž ≈∞⊇+∂áž∞ ⊥+≤++⊥;† ∂+≈∋;≤∂ý řá⊇ ≈=ě†∋, ∂†∞+ý 3ů+ ≈†=+ř;†), =∂∞š∞≈ý, ∋ ⊥++†+ ⊥++ č†+=ě∂∋ =∞†∋; ≈∞+∞=⊥∞čý =á≈†∞⊥≤∞ .....

4∞≈í †+ +++∋†ý ďá+∞† =&≈+≈⊥;†;⊇+=ý≤+ ⊥++á⊇∞∂. 8+∂áž∞ ≈∞ ==+†∞⊇+=ě ⊥ř;=⊥ů≈++;†, †∋∂ž∞ ≈∂+++ ≈;∂⊇+ {;≈ý, ∂++∋ě 6∋∞≈†∋ ≈∞⊥+=≈á, ž∞ †∞≈ š†∞≤+†;≤, ≤+ {⊇∞ =∞⊇†∞ 6∋∞≈†∋ {∞ š∂+⊇+†;+ý∋ =á≈†∞⊥≤∞∋ =†∋ ∋ ⊥∞∂†∋. 1∞ ≈;≤∞ ⊥ř∞⊇∞=ší∋ ≈+∋++†∞∋ =†∋, ≈∞⊥∋†;=≈í ≈í†+ ∋ š⊥∋†≈é++ =†;=∞, ∋†∞ + †+ =í≤ ⊇+∂áž∞ ∞≈⊥+∂+{;† †;⊇≈∂é ⊥+†ř∞++ ∋ žá⊇+≈†; ≈⊥†≈ě≈í∋ †é∋ěř {∋∂é++∂+†; ⊥řá≈í.

7+ {∞≈ †∋∂ „≈ě{∋∂.....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents