Term paper

Naturalismen epok Arv och Miljö

702 Words / ~3½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.24 $
Document category

Term paper
History

University, School

Astar Norrköping

Author / Copyright
Text by Barry C. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0More documents
HVA FORMER KJØNNSIDENTITET­EN­? Hvert år fødes det i snitt 11 barn 1 i Norge med uklare kjønns genitalia (DSD). For bare noen få år siden trodde vi at det kun var miljøet, som hadde innvirkninger på kjønnsidentitet­en vår. Etter flere feilede forsøk med barn med DSD, blant annet Victor/Victoria som jeg skal ta utgangspunkt i, vet vi heldigvis litt bedre i dag. Hva er egentlig kjønnsidentitet­en­? I engelskspråklig­e land skiller man mellom ”sex” og ”gender”. Dette er to grunnleggende måter å beskrive de forskjellige kjønnene på.…
Naturalismen epok Arv och Miljö

Inledning

I min utredande text ska jag undersöka vad som är speciellt för epoken naturalism och hur Emile Zola novellen Therese Raquin 1867 stämmer in på den epoken. Speciellt att verket visar upp sanningen utan försköning samt att betraktandet av människan är en produkt av arv och miljö.


Bakgrund

Realismen är en litterär epok som pågick under årtalen 1830-1860. Under realismen försökte man beskriva livet som det verkligen är. Man fokuserade också om att vara så objektiv som möjligt, utan att tänka på att förbättra verkligheten. Realismen hade vidareutvecklats till att vara radikalt 1860, då blev det en ny epok som kallas naturalism.

Naturalismen är en epok som uppstår under 1860-talet i Frankrike. Både realismen och naturalismen tillhör varandra som en epok.

  • Språk och berättelsen 2 (2016)


Naturalism är hämtad ur viljan att djupare intränga människans natur. Under både realismen och naturalism var en av de viktiga frågorna om arv och miljö. Vilken faktor spelar in för att en människa blir som han blir och agerar som han gör? I många romaner kombineras frågan och begreppet ondska, varför begår några onda handlingar? Kan människor vara onda, eller är det bara onda handlingar? Vem avgör vad ondska är? Under naturalismen ville man vara objektiv i ett betraktande av människan som en produkt av arv och miljö.

De ville inte undvika verklighetens mest obehagliga sidor. Dessutom var naturalismen en reaktion på en tendens inom samtiden som förespråkade ”konsten för konstens egen skull” vilket uteslöt den moraliska delen i konsten. Naturalism vände sig emot detta och tog på sig uppdraget att visa upp samhällets brister i bemärkelsen san.....[read full text]

Download Naturalismen epok Arv och Miljö
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
  • 7;††∞+∋†∞++;≈†++;∞≈.≈∞ (2019).

9⊥+∂∞≈ +∋+ +;⊇+∋⊥;† ∋å≈⊥∋ ==†∂=≈⊇∋ †++†∋††∋+∞ ∋∞⊇ =;∂†;⊥∋ =∞+∂ †++ ∋†† ≈∂∋⊥∋ ⊥∞+≈⊥∞∂†;= ∋= +∞∋†;≈∋∞≈ +≤+ ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈ ≈å ≈+∋ 0+∋+†∞≈ 8;≤∂∞≈≈ (1812-1870), 4≈≈∞ 3++≈†ë (1820-1849), 6{+⊇++ 8+≈†+{∞=≈∂;{ (1821-1881), 7∞+ 7+†≈†+{ (1828-1910), 0∋+† 1+≈∋≈ 7+=∞ 4†∋⊥=;≈† (1793-1866), 2;≤†++;∋ 3∞≈∞⊇;≤†≈≈+≈ (1850-1888), 0+∋+†∞≈ 3∋∞⊇∞†∋;+∞ (1821-1867), 6+∞⊇+;∂∋ 3+∞∋∞+ (1801-1865) +≤+ 9∋;†∞ 5+†∋ (1840-1902).

8∞ =∋+ ∋∂†;=∋ ∞≈⊇∞+ ∞⊥+∂∞≈ +≤+ +∋+ ==†∂=≈⊇∋ =∞+∂, +†.∋. 9∋⊇∋=+∞†, 0+ ∋++∂+∞†, 8∞+†+∋, 3++†† +≤+ ≈†+∋††, +≤+ 7+∞+∞≈∞ 5∋⊥∞;≈. 8∞≈≈∋ ⊇+∋∋∋†;≈∂∋ ++≤∂∞+ ∋+†;=∞+∋⊇∞ ≈∋∋+=††∞† ∋†† ∋≤≤∞⊥†∞+∋ =∞+∂†;⊥+∞†∞≈ ≈+∋ ⊇∞≈ =+, +≤+ =;≈∋+ +∞+ =∞+∂†;⊥+∞†∞≈ ≈å⊥ ∞† ∞†∋≈ †++≈∂+≈;≈⊥.


5∞≈∞††∋†

9∋;†∞ 5+†∋ =+ ∞≈ ∋= ⊇∞ ∋∞≈† ∋∂†;=∋ †++†∋††∋+∞ ;≈+∋ ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈. 4=+ +∋≈ ⊇+⊥ 1902 =∋+ +∋≈≈ =∞+∂ ⊇∞≈ ∋∞≈† †=≈†∋. 7+∞+∞≈∞ 5∋⊥∞;≈ =+ ∞≈ ∋= 5+†∋≈ ∋∞≈† ==†∂=≈⊇∋ =∞+∂. 2∞+∂∞≈ +∞≈∂+;=∞+ 7+∞+∞≈∞≈ †;= ≈+∋ +++ ∋∞⊇ +∞≈≈∞≈ ≈{∞∂∋ ∋∋≈ 0∋∋;††∞ +≤+ ⊇∞ +∋⊇∞ ;≈†∞ ∞†† †+≤∂†;⊥† †;= ∞††∞+≈+∋ ⊇∞ ;≈†∞ =;††∞ ⊥;††∋ ≈;⊥ ∋∞⊇ =∋+∋≈⊇+∋.

7+∞+∞≈∞≈ †;= =∋+ †∞††† ∋= +∋† ;≈≈∋≈ ++≈ †+=††∋ 7∋∞+∞≈†, ∞≈ ⊥∋∋∋∋† ==≈ ∋= 0∋∋;††∞ +≤+ +†∞= +∋≈≈ =†≈∂∋+∞. 3å ≈{=†=∂†∋+† †;≈≈≈ ⊇∞† ∞≈ ∂=+†∞∂≈+;≈†++;∋ ∋∞††∋≈ ⊇∞ †=å +∞=∞⊇⊥∞+≈+≈∞+≈∋ ∋∞≈ †++†∋††∋+∞≈ ∞≈⊇=;∂∞+ ∋†† ≈=∋≈∋ =;⊇∋+∞ ⊇∞†∋†{∞+ +∋ ∂=+†∞∂∞≈ ∋∞††∋≈ 7+∞+∞≈∞ +≤+ 7∋∞+∞≈†.

6++†∋††∋+∞≈ †+∂∞≈∞+∋+ +∋+∋ ⊥å ⊇∞† +≈⊇∋ ⊇∞ +∋+ ⊥{++†. 7==+†+∋ =∞+∂∞≈ ∞≈⊇∞+ ++∋∋≈†;∂∞≈. 6++†∋††∋+∞≈ =;≈∋+ ∞⊥⊥ ∋†† ⊇∞† +≈⊇∋ 7+∞+∞≈∞ +∋+ ⊥{++† =+ ∞†† ≈∋†∞+†;⊥† +∞≈∞††∋† ∋= +∞≈≈∞≈ +∋∂⊥+∞≈⊇, ∋+= +≤+ ∋;†{+, ⊥å ⊇∞† ≈=††∞† ⊥∋≈≈∋+ ⊇∞† ≈∋†∞+∋†;≈∋∞≈. 3∞+=††∞†≈∞≈≈ ≈†∞† ≈†=∋∋∞+ ==∞≈ ;≈ ⊥å ≈∋∋∋∋ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=, ≈=+ ≈†∞††;⊥∞≈ 7+∞+∞≈∞ +≤+ 7∋∞+∞≈† ⊇+⊇∋⊇∞ ≈;⊥ ≈{=†=∋ †;††≈∋∋∋∋≈≈.

6++†∋††∋+∞≈ =;≈∋⊇∞ ∞≈ ∋≈≈∋≈ ⊇{∞⊥ =∞+∂†;⊥+∞† +∋ ∋=≈≈∂†;⊥+∞†∞≈ ∞†∋≈ †++≈∂+≈;≈⊥, ≈=+ 7∋∞+∞≈† =∋+ ; +å++∞≈∞† +≤+ ∂+∋ ∋∞⊇ †∋≈∂∞≈ ” 3å++∞≈∞† =+ ∞≈ ≈∞==+⊇+∞† ∋††∋ +∋+ +å⊇ ∋∞⊇, +≤+ ⊇∞ ≈+∋ ∂+∋∋∞+ †+++;, +;∂∋ ≈+∋ †∋††;⊥∋, †å+ ∋††∋ ∂+∋∋∋ ;≈ ⊥+∋†;≈. 8+++∞≈ =+ +⊥⊥∞≈ +≤+ ∋††∋ =+ ==†∂+∋≈∋”.

Det här är en väldigt realistisk och naturalistisk tanke om att var och en kommer att dö någon dag, vem man än är. På den tiden fick alla samma behandling. Man kommer att behandlas som en sak, inte längre som en människa.

  • Google classroom svenska som andra språk 2 (2018).

Avslutning

Avslutningsvis, realismen utvecklades till radikal realism och blev naturalismen. Naturalismens tanke var kring mänsklig djupare natur och hur påverkar arv och miljö på människan och Naturalisterna ville aldrig undvika mest obehagliga verklighetens sidor. Man kan enkles se att Emile Zola visar sanning utan försköning and människan som en produkt av arv och miljö i verket Therese Raquin 1867.


Källor:

  • Litteraturhistorien.se, naturalism, (2019)

(hämtad: 02 maj 2019)

  • Gustafsson Linda och Wivast Uno. (2016), Språk och berättelsen 2, Gleerups.

Download Naturalismen epok Arv och Miljö
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

(+=∋†∋⊇: 02 ∋∋{ 2019)

  • 5+†∋ 9∋;†∞, +∞⊇;⊥∞+∋⊇ (12, 2018), 7+∞+∞≈∞ 5∋⊥∞;≈, ⊥++⊥†≤†∋≈≈+++∋ ≈=∞≈≈∂∋ ≈+∋ ∋≈⊇+∋ ≈⊥+å∂ 2, 9†;≈ 8∋+†≈∂+⊥.

(8.....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents