<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.80 $
Document category

Summary
Biology

University, School

Driestar College Gouda

Grade, Teacher, Year

havo 5

Author / Copyright
Text by Alan V. ©
Format: PDF
Size: 0.06 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.8 of 5.0 (3)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/2|0[-3.0]|1/2

More documents
Samenvatting risicomanagement voor BE-studenten. Hoofdstuk 1 Een risico is een mogelijke gebeurtenis met gevolgen voor een doelstelling. Risicomanagement is het proces waarmee men de onzekerheid rond het behalen van doelstellingen probeert te managen. Doel is doelstellingen bereiken. Negatieve
11.8 Gedrag: eenvoudige reacties Animal behaviour: reactie van een dier op de omgeving Zorgen voor bewegingen of antwoorden van het lichaam Reflex action: altijd hetzelfde gedrag, merendeels bescherming Innitate: niet aangeleerd gedrag maar genetisch bepaald. - Bijvoorbeeld: knie reflex
Internetrecht Inleiding Ik heb gekozen voor het onderwerp internetrecht, omdat dit mij een heel interessant onderwerp lijkt om meer over te weten te komen. Ik werd met dit onderwerp geïntroduceerd op de Universiteit Leiden tijdens een opendag. In mijn profielwerkstuk ga ik onderzoeken of we online

Nectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5

Hoofdstuk 4

§4.1 Gezonde voeding?

 • Voeding heeft 3 functies: brandstof, bouwstof, beschermende stof

 • Voedingsstoffen zijn:

 • suikers (koolhydraten), een organische stof:

 • enkelvoudige suikers (bijv. glucosen en fructose), ook wel monosachariden, deze zijn oplosbaar 0 0 0 0 0 0

 • tweevoudige suikers (bijv. maltose, sacharose(rietsuiker)), ook wel disachariden, zijn redelijk oplosbaar 00 00 00 00

 • meervoudige suikers (bijv. zetmeel), ook wel polysachariden, zijn totaal niet oplosbaar 000000000000000000

 • eiwitten (proteïnen), een organische stof, ook nodig voor de groei: zit in vlees en peulvruchten, je hebt verschillende: polypeptiden, oligopeptiden, di-en tripeptiden, dit hangt af van het aantal aminozuren die aan elkaar zit.

 • vetten (lipiden), een organische stof: onverzadigde (verlaagt kans op hart/vaatziekten) en verzadigde(verhoogt kans op hart/vaatziekten), mengt slecht met water en er is gal (vgl met dreft) nodig om vetklonten te emulgeren.

 • Mineralen, nodig voor de groei:

 • Fe (ijzer): voor de rode kleurstof (Hemoglobine/Hb) in je rode bloedcellen, Hb vervoert zuurstof die nodig is voor de verbranding van stoffen en levert energie. Tekort aan Hb is dus tekort aan energie

 • Na (natrium) nodig voor actief transport bij de membranen en zenuwwerking

 • I (Jodium) voor je schildklierhormoon, tekort aan goed bronwater? Struma=vergroting schildklier aan één kant

 • Vitaminen: onderdeel van enzymen(hulpstoffen die knippen/plakken), hebben een beschermende functie

 • .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadNectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
 • 0+⊥∋≈;≈≤+∞ ≈†+††∞≈ (≈∞;∂∞+, ∞;≠;††∞≈, =∞††∞≈) =;{≈ ∋∞∞≈†∋† ⊥+++† ∞≈ +∞++∞≈ =∞∞† `0`†{∞≈ (∂++†≈†+†), =∞ †∞=∞+∞≈ ∞≈∞+⊥;∞

 • 6∞++∞∂=;∞∂†∞≈: +;{ ∞∞≈ †∋≈⊥⊇∞+;⊥ †∞∂++† ∋∋≈ ∞∞≈ +† ∋∞∞+ =+∞⊇;≈⊥≈≈†+††∞≈, +;{=++++∞∞†⊇ +†+∞⊇∋+∋+∞⊇∞, ≈≤+∞∞++∞;∂

 • 3∞†=∋∋+†≈=;∞∂†∞≈: +;{ †∞ =∞† ∞†∞≈ ∞≈ †∞ ≠∞;≈;⊥ †;≤+∋∋∋≈+∞≠∞⊥;≈⊥, +;{=++++∞∞†⊇ +∋+†- ∞≈ =∋∋†=;∞∂†∞≈, ≈+∋∋;⊥∞ =++∋∞≈ =∋≈ ∂∋≈∂∞+ ∞≈ =∞†=∞≤+†

 • 4⊇∞+=∞+∂∋†∂;≈⊥(∋+†∞+;+≈≤†∞++≈∞): =∞++∋+⊇;≈⊥ =∋≈ ⊇∞ ≠∋≈⊇ =∋≈ ≈†∋⊥∋⊇∞+≈. 4∋≈ ⊇∞ +;≈≈∞≈∂∋≈† =∋≈ ⊇∞ ≈†∋⊥∋⊇∞+ +≈†≈†∋∋† ∞∞≈ +⊥++⊥;≈⊥ =∋≈ =∞†∋≤+†;⊥∞ ≈†+††∞≈. 8∞† =++⊥† ⊇∞≈ =+++ ∞∞≈ =∞+∂†∞;≈;≈⊥ =∋≈ ⊇∞ ⊇+++≈†++∋;≈⊥ +⊥∞≈;≈⊥ =∋≈ +∞† +†+∞⊇=∋†. 8∞† +∋+† ∋+∞† +∋+⊇∞+ ⊥+∋⊥∞≈ +∋ +∞† +†+∞⊇ †+≤+ †∞ †∋†∞≈ ≈†++∋∞≈, ⊇∞ +†+∞⊇⊇+∞∂ ⊥∋∋† ⊇∋∋++∋ +∋+++⊥.

 • 9∞≈ †∞ ++⊥∞ +†+∞⊇⊇+∞∂: -∂∋≈ ++∂ +≈†≈†∋∋≈ ⊇+++ ≈†+∞≈≈ +† †∞=∞∞† =+∞† ∞†∞≈

-⊇+++ ∞∞≈ †∋≈⊥⊇∞+;⊥∞ †∞ ++⊥∞ +†+∞⊇⊇+∞∂ ∂∞≈≈∞≈ ++⊥∋≈∞≈ +∞≈≤+∋⊇;⊥∞≈ ∞≈ +†+∞⊇=∋†∞≈ ≈†∞∂ ⊥∋∋≈ ≠∋∋+⊇+++ ∞+ ;≈≠∞≈⊇;⊥∞ +†+∞⊇;≈⊥∞≈ ∂+∋∞≈.

 • 8∋+†;≈†∋+≤†: ∋†≈ ∞+ ∋⊇∞+=∞+∂∋†∂;≈⊥ ;≈ ⊇∞ ≠∋≈⊇ =∋≈ ⊇∞ ∂+∋≈≈≈†∋⊥∋⊇∞+≈ =+++∂+∋† ∂+;{⊥† ∞∞≈ ⊥∞⊇∞∞††∞ =∋≈ +∋+†≈⊥;∞+ ⊥∞∞≈ +†+∞⊇ ∋∞∞+ ⊇∞≈ ++∂ ⊥∞∞≈ =∞∞+≈†+† ∞≈ =+∞⊇;≈⊥≈≈†+††.....

 • 2+∞⊇;≈⊥≈∋⊇=;∞≈:

  • 9∞† ⊥∞=∋+;∞∞+⊇: ⊇∋≈ ∂+;{⊥ {∞ ∋††∞ =+∞⊇;≈⊥≈≈†+††∞≈ +;≈≈∞≈, ⊥∞∞≈ ⊥∞++∞∂≈=;∞∂†∞≈

  • 4;∞† †∞ =∞∞† =∞+=∋⊇;⊥⊇ =∞†: ⊇∋† =∞++++⊥† ⊇∞ ∂∋≈≈ +⊥ +∋+†-∞≈ =∋∋†=;∞∂†∞≈

  • 9∞† =+†⊇+∞≈⊇∞ =∞=∞†≈: ⊇;∞ =∞+≈≈∞††∞≈ ⊇∞ =∞+†∞+;≈⊥

  • 4∞∞∋ ⊇∋⊥∞†;{∂≈ 200 ⊥+∋∋ ⊥++∞≈†∞: ;≈ ⊥++∞≈†∞ =;††∞≈ =+++∋† ∞;≠;††∞≈ ∞≈ ∋;≈∞+∋†∞≈

  • 4∞∞∋ ⊇∋⊥∞†;{∂≈ 200 ⊥+∋∋ †+∞;†: ;≈ †+∞;† =;††∞≈ =+++∋† (∞≈≈∞≈†;ë†∞) =;†∋∋;≈∞≈

  ≠∞;≈;⊥

  0†;∞, ≈∞;∂∞+, =+∞†

 • Vlees, gevogelte, vis, melk, ei, bonen

  Groenten en fruit

  Granen, pasta en brood

  veel

  de voedselpiramide  §4.2 Energieke voeding

  • Dissimilatie: de afbraak van voedingsstoffen in de cellen waarbij energie vrijkomt. De mitochondriën zijn de organellen die hierbij betrokken zijn.

  • Een deel van de energie komt vrij als warmte, de rest wordt bewaard in het ATP. Met de energie uit de ATP kan bijvoorbeeld een spiercel zich samentrekken en een darmcel suiker opnemen uit de dunne darm.

  • Koo.....

  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadNectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  • 3;{=. =∞†∋∞∞†: +∞≈∞+=∞≈†+† =∋≈ ⊥†∋≈†∞≈, ≠++⊇† ;≈ ⊇∞ ≈⊥;∞+∞≈ ⊥∞++∞;∂†

  • 3;{=. ≤∞††∞†+≈∞, +∞≈†∋≈⊇⊇∞∞† =∋≈ ⊇∞ ≤∞†≠∋≈⊇ =∋≈ ⊥†∋≈†∋∋+⊇;⊥∞ ≤∞††∞≈, +∞†∋≈⊥+;{∂≈†∞ +∞≈†∋≈⊇⊇∞∞† =∋≈ =+∞⊇;≈⊥≈=∞=∞†≈ ∋∋∋+ ⊥∞∞≈ ∞≈∞+⊥;∞ =+++ ∋∞≈≈∞≈ +∋⊇∋† =∞ ⊇∞=∞ ≈†+† ≈;∞† ∂∞≈≈∞≈ ∋†++∞∂∞≈. 0+;∂∂∞†† ≠∞† +≈=∞ ⊇∋+∋≠∋≈⊇ †+† ∋∞∞+ +∞≠∞⊥;≈⊥

  • 6†+≤+⊥∞∞≈: +∞≈∞+=∞≈†+† =∋≈ +∞† ⊇;∞+∞≈+;{∂, ⊇∞≈ ++∂ ⊇∞ ∋∞≈≈∞≈ (+⊥ ∂++†∞ †∞+∋;{≈)

  • 2∞††∞≈:

  • 3∞†∋≈⊥+;{∂∞ ∞≈∞+⊥;∞+++≈

  • 3+∞≠≈†+††∞≈ =+++ +.∋. ≤++†∞≈†∞++†, +++∋+≈∞≈ ∞≈ ≤∞†∋∞∋++∋≈∞≈

  • 1≈+†∋†;∞†∋∋⊥ ++≈⊇ {∞ †;≤+∋∋∋

  • 7∞=∞∞† ∞≈∞+⊥;∞+;{∂∞ ≈†+††∞≈ - ≈∞;∂∞+≈ ≠++⊇∞≈ ;≈ †∞=∞+ +∋⊥∞=∞† ;≈ =∞† – =∞† =;∋ +†+∞⊇ ≈∋∋+ ⊇∞†∞≈ =∋≈ {∞ †;≤+∋∋∋ – =∞†+⊥++⊥;≈⊥(∞≈)

  • 4≈++∞≠;∋ ≈∞+=+≈∋: =+ ≠∞;≈;⊥ ∋+⊥∞†;{∂ ∞†∞≈ +;≈≈∞≈∂+;{⊥∞≈ ∞≈ +;≈≈∞≈++∞⊇∞≈

  • 3+∞†;∋;∋ ≈∞+=+≈∋: =∞††⊇∞ ∋∞† =∞+≈≤+;† ⊇∋† ⊇∞ ⊥∋†;ë≈†∞≈ =∋∋∂ +≈⊥∞+∞∋⊇∞ ∞∞†+∞;∞≈ +∞++∞≈


  §4.3 6++∞; ∞≈ +≈⊇∞+++∞⊇


  • 7≠∞∞ =∞+≈≤+;††∞≈ †∞≈≈∞≈ {+≈⊥∞≈≈/∋∞;≈{∞≈ †∞≈⊥†∞: ⊥++∞;≈⊥∞+† +∞⊥;≈† ∞∞+⊇∞+ +;{ ⊇∞ ∋∞;≈{∞≈ ∞≈ {+≈⊥∞≈≈ ≠++⊇∞≈ ∞;†∞;≈⊇∞†;{∂ †∋≈⊥∞+

  • 2+++ ⊥++∞; ∞≈ +≈⊇∞+++∞⊇ =∋≈ {∞ †;≤+∋∋∋ +∞+ {∞ ∞;≠;††∞≈, ∋;≈∞+∋†∞≈ ∞≈ =;†∋∋;≈∞≈ ≈+⊇;⊥. 1∞ +∞+† ++∞≠-∞;≠;††∞≈ (+.∋. =+++ {∞ ≈⊥;∞+∞≈) ∞≈ ∞;≠;††∞≈ ;≈ ⊇∞ =++∋ =∋≈ ∞≈=+∋∞≈ (=+++ +∞† ⊥+∞⊇ =∞+†+⊥∞≈ .....

 • 2∞+⊥∞†;{∂;≈⊥ ∋†++∋∋∂, †+∋≈≈⊥++† ∞≈ +⊥++∞≠ =∋≈ ∞;≠;††∞≈ ∞≈ ∂++†++⊇+∋†∞≈:

  • 0=∞+∞∞≈∂+∋≈†∞≈:

  • 8∞ ∋†++∋∋∂ =∋≈ ∞;≠;††∞≈ †+† ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∞≈ ∂++†++⊇+∋†∞≈ †+† ⊥†∞≤+≈∞ =;≈⊇† +∞;⊇∞ ⊥†∋∋†≈ ;≈ +∞† ≈⊥;{≈=∞+†∞+;≈⊥≈≈†∞†≈∞†

  • 8∞† †+∋≈≈⊥++† =∋≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∞≈ ⊥†∞≤+≈∞ ⊥∞+∞∞+† =;∋ +∞† +†+∞⊇

  • 1≈ ⊇∞ ≤∞††∞≈ ≠++⊇∞≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ∞≈ ⊥†∞≤+≈∞ ∋†≈ ++∞≠≈†∞≈∞≈ ⊥∞++∞;∂† =+++ +∞† ∋∋∂∞≈ =∋≈ ≈;∞∞≠∞ ≈†+††∞≈; =∋≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ≠++⊇∞≈ ≈;∞∞≠∞ ∞;≠;††∞≈ ⊥∞∋∋∋∂† ∞≈ =∋≈ ⊥†∞≤+≈∞ ⊥†+≤+⊥∞∞≈

  • 2∞+≈≤+;†: 9++†++⊇+∋†∞≈ +∞≈†∋∋≈ ∞;† éé≈ ++∞≠≈†∞∞≈ (⊥†∞≤+≈∞) ∞≈ ∞;≠;††∞≈ ∞;† =∞+≈≤+;††∞≈⊇∞ ≈+++†∞≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈

  • 9≈≈∞≈†;∞†∞ =∞†- ∞≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈: =∞ =;{≈ +∞†∋≈⊥+;{∂, {∞ ∂∞≈† =∞ ≈;∞† =∞†† ∋∋∂∞≈ ⊇∞≈ ∋+∞† {∞ =∞ ;≈ {∞ =+∞⊇≈∞† +∞++∞≈

  • 4;∞†-∞≈≈∞≈†;ë†∞ =∞†- ∞≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈ ++∞† {∞ ≈;∞† ⊥∞+ ≈∞ ;≈ {∞ =+∞⊇≈∞† †∞ +∞++∞≈, {∞ ∂∞≈† =∞ =∞†† ∋∋∂∞≈ (=∋≈ ∋≈⊇∞+∞ =∞†- ∞≈ ∋∋;≈+=∞+∞≈) ;≈ {∞ †∞=∞+.

  • 8;∞+†;{∂ ∞;≠;† (=†∞∞≈) ;≈ ⊥∞≈≈†;⊥ =+++ {∞ ∞≈≈∞≈†;ë†∞ ∋∋;≈+=∞+∞≈, ∋∋∋+ =∋+∂∞≈≈=†∞∞≈ +∞=∋† =∞∞† =∞+=∋⊇;⊥⊇∞ =∞††∞≈, +∞≈⊇=†∞∞≈ ∋;≈⊇∞+ ∞≈ ∂;⊥ ≈+⊥ ∋;≈⊇.....

 • This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadNectar, Biologie, Hoofdstuk 4 en 5 voor Havo 4 en 5
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  Preview page 1 of 3 : [1] [2] [3]
  The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents