Presentation

Norsk språkhistorie: Språket og debatten

705 Words / ~1½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.40 $
Document category

Presentation
Literature

University, School

FUSK Finnsnes Norge

Author / Copyright
Text by Fernando B. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/4More documents
Samfunnsfag Oppgave Hvordan styres Norge? Norge styres av de tre styringsnivåene­, Staten, Fylket, og Kommunen. Hver av disse har forskjellige oppgaver og ulike måter å jobbe på. Staten Staten er delt i Stortinget, Regjeringen, og Departementene. Stortinget er den viktigste delen. Det består av 169 representanter fra forskjellige partier. Disse representantene er valgt av folket. Representantene er delt i to grupper, partigruppene og fagkomiteene. I partigruppene møtes politikere fra samme parti, og diskuterer hva de mener…

Språkhistorie

Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppa. Det er beslekta med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to offisielle skriftlige varianter som er bokmål og nynorsk. Men koffer er det slik?

Norge var nemlig i union med Danmark fra 1380 til 1814. Nordmenn som kunne skrive, skrev derfor på dansk. Det gjorde at det norske skriftspråket gradvis forsvant. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, og unionen med Danmark tok slutt. Norge kom i union med Sverige, men dansk fortsatte å være skriftspråket i Norge.

Norges selvstendigheit ble ofte diskutert på 1800-tallet, og mange var opptatt av at Norge burde ha sitt eget skriftspråk. Debattene om hvordan det norske språket skulle være, var lange og følelsespregede. Det var vanlig å ha et slikt behov på denne tiden ettersom vi ser på denne perioden som romantikken og da ble det nasjonale fremhevet som nokka veldig stort og viktig.

I mange byer var også talespråket ganske likt dansk, mens menneskene som bodde på landsbygda, stort sett snakket ulike norske dialekta. Dette førte til at det norske folket hadde tre mulige veier åpne når det gjaldt språket sett.

  1. Beholde dansk som skriftspråk

Embetsmennene og de med stor makt og utdannelse stod bak dette forslaget men de hadde ikke særlig mange med seg.

  1. Et fornorsket dansk

Dette betydde at man tok utgangspunkt i dansk, men gjorde det mer norsk ved å ta inn norske ord i stedet for danske.

  1. Et nytt norsk skriftspråk

- Noen mente vi ikke kunne bli en egen selvstendig nasjon før vi også hadde et eget norsk språk. Dette måtte lages helt på nytt, gjerne med utgangspunk.....[read full text]

Download Norsk språkhistorie: Språket og debatten
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

7+ ≈⊥+å∂†++≈∂∞+∞ +∋+ ; ≈æ+†;⊥ ⊥+∋⊇ ≈∋†† ≈∞†† ⊥+∞⊥ ⊥å ≈⊥+å∂∞†=;∂†;≈⊥∞≈. 1=∋+ 4∋≈∞≈ +∞;≈†∞ +∞≈⊇† ; 4++⊥∞ +⊥ +ø+†∞ ⊥å †++≈∂{∞††;⊥∞ ⊇;∋†∞∂†∞+. 8∋≈ ++∞∂†∞ †;†† †+∋ +=∞+ ∋= ⊇;∋†∞∂†∞≈∞ +⊥ †∋⊥⊇∞ ⊇∞† ≈∂+;††≈⊥+å∂∞† =; ; ⊇∋⊥ ∂∋††∞+ ≈+≈++≈∂. 9≈∞⊇ 9≈∞⊇≈∞≈ ⊥å ⊇∞≈ ∋≈⊇+∞ ≈;⊇∋ =;††∞ ;≈†∞⊇∞† ⊥{ø+∞ ⊇∞† ⊇∋≈≈∂∞ ≈∂+;††≈⊥+å∂∞† ∋∞+ ≈++≈∂. 8∞† ⊇∋≈≈∂∞ ≈∂+;††≈⊥+å∂∞† ; 4++⊥∞ ∞†=;∂†∞† ≈∞⊥ †;† ⊇∞† =; ; ⊇∋⊥ ∂∋††∞+ ++∂∋å†.

3+∂∋å† +⊥ ≈+≈++≈∂ ∞+ †;∂∞≈†;††∞ ∞††∞+ †+=∞≈ †∋∂∂∞† =æ+∞ {∋∋≈†;††;≈⊥≈=∞⊇†∋∂∞† †+∋ 1885. 8∞††∞ ;≈≈∞+æ+∞+ +†∋≈† ∋≈≈∞† ∋† ∋††∞ +††;≈;∞††∞ ⊇+∂∞∋∞≈†∞+ ∋å †++∂∂∞≈ ⊥å +å⊇∞ ++∂∋å† +⊥ ≈+≈++≈∂, ∋† ∋;≈≈† 25% ∋= ⊥++⊥+∋∋∋∞≈∞ ⊥å 459 ∋å =æ+∞ ⊥å ≈+≈++≈∂, ∋† †æ+∞+ø∂∞+ ∋å ≈∂+;=∞≈ +⊥ †++∂∂∞≈ ⊥å ++∂∋å† +⊥ ≈+≈++≈∂, +⊥ ∋† ≈++≈∂∞ ≈∂+†∞†∞=∞+ ∋å †æ+∞ å ≈∂+;=∞ +⊥ †∞≈∞ +å⊇∞ ≈+≈++≈∂ +⊥ ++∂∋å†. 3+∂∋å† ∞+ ∋∞≈† ++∞∂†, †ø+≈† +⊥ †+∞∋≈† †++⊇; ⊇∞† ⊇+∋;≈∞+∞+ ; +⊥ +∞≈⊇† 0≈†+ +⊥ ∋≈⊇+∞ ≈†ø++∞ ++∞+.

4≈†∋†† ≈+≈++≈∂++∞∂∞+∞ ∞+ †;†∞ ≈∋∋∋∞≈†;⊥≈∞† ∋∞⊇ ++∂∋å† +⊥ =; ∋≈≈†å+ ⊇∞† †;† å =æ+∞ ∋∞††+∋ +∞≈⊇† 10 +⊥ 15 %.

9††∞+ ≈∞≈†∞≈ 200 å+ ∋∞⊇ ≈⊥+å∂⊇∞+∋†† +∋+ =; ∋††≈å †å†† †+ ≈++≈∂∞ ∋円++∋∞+ +⊥ =; †∋ ⊇∞+∋††∞≈ +∋ ≈∋∋≈++≈∂∞≈ ⊇ø⊇. 1 ⊥∞+;+⊇∞≈ 1960 †;† 2000 †∞=⊇∞ ⊇∞ †+ ≈++≈∂∞ ∋円++∋∞≈∞ †+∞⊇∞†;⊥ ≈;⊇∞ +∋ ≈;⊇∞. 6ø+≈† ; ⊇∞ ∋††∞+ ≈;≈†∞ å+∋ +∋+ †++≈†∋⊥ +∋ å †{∞+≈∞ ≈;⊇∞∋å†≈∞≈⊇∞+=;≈≈;≈⊥∋ ; ≈∂+†∞≈ ≈∋†† †∋+† ⊥å ⊇∞+∋††∞≈ ;⊥{∞≈.

4∋≈ †+++ ∋† ⊇∞† ≈†;∂ ∋† ∞†∞=∞+ ;∂∂{∞ =;† +∋ ≈+≈++≈∂ ≈+∋ ≈;⊇∞∋å†≈∞≈⊇∞+=;≈≈;≈⊥. 9⊥ +∋+ +∋+ ∞≈⊇∞+≈ø∂† +∋ ⊇∞† =;+∂∞†;⊥ ∞ ≈†;∂† +⊥ ≈⊥∞+†∞ {∞=≈∋†⊇+∞⊇∞ ∞≈⊥⊇+∋∋∞+ +∋ ⊇∞+∞≈ ∋∞≈;≈⊥∞+ ∋≈⊥å∞≈⊇∞ ⊇∞ †+ ≈∂+;††≈⊥+å∂∞≈∞ =; +∋+ ; ⊇∋⊥. 9⊥ †;∂∂ ≈æ+∋∞+∞ 300 ≈=∋+ ∂∞≈ ⊥å †å †;∋∞+ +⊥ 6+;⊇∋ =∋+ +†∋≈† ⊇∞ ≈+∋ ≈∋ ≈;≈ ∋∞≈;≈⊥.

3=∋+∞≈∞ ∞⊥ †;∂∂ =∋+ +=∞++∋≈∂∞≈⊇∞, ⊇∞† =∋+ ;∂∂{∞ ≈†;∂ ∋† ⊇∞ ††∞≈†∞ =∋+ ≈∞⊥∋†;=∞ †;† ≈+≈++≈∂. 7=∞+† ;∋+†, ⊇∞≈ ⊥+≈;†;=∞ ∋≈⊇∞†∞≈ =∋+ ∋+∞ ≈†ø++∞ ∞≈≈ ⊇∞≈ ≈∞⊥∋†;=∞ ∋≈⊇∞†∞≈. 9∋ ⊇+∂∂∞+ +∞+ ∋∞≈∞ ⊇∋? 9+ ≈+≈++≈∂ ≈+∂∂∋ ⊇å+†;⊥ ∞††∞+ ∞ ⊇+∂∂∞+ †++ ∋† =; +∋+ +å⊇∞ ≈+≈++≈∂ +⊥ ++∂∋å† ≈+∋ +††;≈;∞††∞ ≈∂+;††≈⊥+å∂?

8∞† ≈++≈∂∞ ≈⊥+å∂∞† †++∋≈⊇+∋+ ≈∞⊥ †;† ≈†∋⊇;⊥+∞†. 8∞††∞ ∞ ;∂∂{∞ ≈+∂∂∋ ≈+†† ∋∞≈ ; ⊇∋⊥ ≈†å+ =; +=∞≈†++ ≈+∞ ∞††++⊇+;≈⊥∞+ ≈+∋ =; ;∂∂{∞ +∋+ ∋ø†† ⊥å †ø+. 3†∋≈† ∞††++⊇+;≈⊥∞≈∞ ≈+∋ †+∞∞+ ⊇∞† ≈++≈∂∞ ≈⊥+å∂∞† ∞+ ⊥†++∋†;≈∞+;≈⊥, ≈+≈;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ +⊥ ⊥+⊥∞†æ+∂∞††∞+. 1 ⊇∋⊥∞≈≈ ≈∋∋†∞≈≈ ∞+ ⊇∞† ∋∞;+ ∞≈≈ ≈+∞≈ ⊥∋≈⊥ ∞≈∂†∞+∞ å ∂+∋∋∞≈;≈∞+∞ ∋∞⊇ †+†∂ †+∋ +∞;†∞ =∞+⊇∞≈ +⊥ ⊇∞††∞ =;† ≈+∂ †ø+∞ †;† ∞≈⊇+;≈⊥∋ ; ≈⊥+å∂∞† ∋∞⊇ ≈+∞ ++⊇ .....

4∋≈ =∞;† ∋†⊇+; ∂∋ ≈+∋ ∂∋≈ +∞≈⊇∞ ∋∞⊇ ≈⊥+å∂∞† =å+†, +⊥ ∋∞⊇ ⊇∋⊥∞≈≈ †∞∂≈+†+⊥; +⊥ +∋≈∂∞ ∞†=;∂†;≈⊥, ≈å ∂∋≈ ≈⊥+å∂∞† ∞†=;∂†∞ ≈∞⊥ ; ∋∋≈⊥∞ +∞†≈;≈⊥∋. 0∞+≈+≈†;⊥ ≈å ≈+≈≈ ∞⊥ ∋† ⊇∞† +†;+ ≈=æ+† †+;≈† +=;≈ ⊇∞† ≈++≈∂∞ ≈⊥å+∂∞† +†;+ +++†∞. 3⊥+å∂ ∞+ ≈+∂∂∋ ∞≈;∂† +⊥ ⊇∞† ∞ ∞≈ ⊇∞† .....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents