Homework

Repetisjonsoppgave hest og hestehold

1.060 Words / ~3½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.59 $
Document category

Homework
Biomedical Sciences

University, School

Lundehaugen Ungdomsskole Klepp

Author / Copyright
Text by Franca H. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 3.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0]|0/1

More documents
Lesson plan + tasks
Dansk opgave eller et eller andet
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen,

Repetisjonsspørsmål:

Hestens historie:

 1. Skriv en liten oppsummering av hesten sin utvikling gjennom tidene

Over en periode på mer en 50millioner år har hesten stadigt utviklet seg forbeholdt miljøet den har levd i. leveområde, tilgang på mat og byttedyr er faktorer som har formet hesten til slik den er i dag.

 • Urhesten – Eohippus (55-34mill år siden) var 30-60cm små skogsdyr med 4tær foran og 3tær bak som befant seg i Europa og Nord- Amerika

 • Mesohippus (40mill år siden) endret anatomi og utviklet seg i Nord- Amerika til å bli 60cm høy.

 • Merychippus (30-20mill år siden) også i Nord- Amerika og begynnte å stå mer på tå, og tilpasset seg rask løping på hardt underlag.

 • Dinohippus (13-5 millioner år siden) er den nærmeste slektingen til equus, og den første art til å vise «hvile apperat».

 • Equus (Nådagens hest).

  Przewalski er den hesterasen som er nærmest gamlehester.

 1. Forklar forholdet mellom mennesker og hest før hesten blei temt.

Før hesten ble temt, ble den mer sett på som en kilde til mat og næring.

Det er 6000år siden de første hestene i vest- Asia og deler av Europa ble temt og brukt som arbeidskraft. 1. Når begynte mennesker å temme hest? Hva var de første bruksområda?

Hesten ble temt i vest- asia og deler av europ.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadRepetisjonsoppgave hest og hestehold
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞≈†∞≈∞ +†∞ †ø+≈† ++∞∂† †;† {++⊇++∞∂, †+∋≈≈⊥++† +⊥ ∂+;⊥†ø+;≈⊥. 1. 9=∋ +∋+ +∞≈†∞≈ +∋†† å ≈∞; †++ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ≈; ∞†=;∂†;≈⊥?

8∞≈†∞≈ +∋+ =æ+† ∋∞⊇ ⊥å å +;⊇+∋ †;† ∞††++≈∂;≈⊥ +⊥ +⊥⊥⊇∋⊥∞†≈∞+ ∋= †∂≈.

4+∞ †∋≈⊇+∋+å⊇∞+ +⊥ †∞††∞+∞ {++⊇++∞∂. 1 ≈†∞;≈∋†⊇∞+∞≈ =∋+ +∞≈†∞∂{ø†† ∞≈ =;∂†;⊥ ∂;†⊇∞ †;† ≈æ+;≈⊥, +⊥ +∋+ ;∂∂∞ ∋;≈≈† ⊥å=;+∂∞† ≈⊥∞≈;∞††† ⊇∞≈ ≈++≈∂∞ +;≈†++∞ ; †++∋ ∋= †++ (7++, 0⊇;≈ +⊥ ≈†∞;⊥≈;+, +∞≈† ∋.8+∞≈). 1. 9++†∞;≈ +∋+ ∋∞≈≈∞≈∂∞ ⊥å=∞+∂∋ +∞≈†∞≈ ≈; ∞†=;∂†;≈⊥?

4≈∂ +∋+ ⊥å=;+∂∞† +∞≈†∞≈≈ ∞†=;∂†;≈⊥ ⊥{∞≈≈+∋ ∋=† †++å+≈∋∂∞† †∋≈∂∞≈∞ +∋ +=++⊇∋≈ +∞≈†∞≈≈ ∞∂≈†∞+;ø+ +ø+ =æ+∞ †++ å +⊥†;∋∋†;≈∞+∞ ∋++∞;⊇∞†.

1 ≈∞≈∞+∞ †;⊇ +∋+ ∋++∞;⊇≈+∞≈†∞≈ +†;†† ++††∞† ∞† ∋∞⊇ ∋∋≈∂;≈∞+, +⊥ ∞+ ≈å ∋∞+ †;† +++++ +⊥ ≈⊥++† ++∞∂. 4å⊇∋⊥∞≈≈ +∞≈†∞+ ∞+ ≈⊥∞≈;∋† ∋=†∞† †;† ⊇∞††∞, +⊥ ∞≈ †;≈≈∞+ ∞†;∂∞ +∞≈†∞+ ∋∞⊇ ≠+≠-†∋∂†++∞+ †+∋ ∞†;∂∞ †∋≈⊇. 1. 9++†∞;≈ ⊥å=∞+∂∞+ =; +∞≈†∞≈ ≈; †+∋∋†;⊇?

2; ⊥å=;+∂∞+ +∞≈†∞≈≈ †+∞∋†;⊇ =∞⊇ å ∋=†∞ ⊇∞∋ ∋+† ⊇∞† =; ≈∞†= ø.....

8∞† ∞+ ††∞+∞ ∋=≈†∋⊥ ≈+∋ {+++∞+ +∞=;≈≈† †++ å ∞≈†∞≈ ;=∋+∞†∋ +∋≈∞≈ ≈+∋ ∞+, ∞††∞+ ≈+∋ {+++∞+ †++ å ∞†=;∂†∞ +∞≈†∞≈∞ †;† å †å ∞† +∞⊇+∞ ∞∂≈†∞+;ø+ ≈+∋ ∞⊥≈∞+ ≈∞⊥ ++∋ †;† ≈⊥++†∞≈ ⊇∞≈ ≈∂∋† ++∞∂∞≈ ;.8=++⊇∋≈ =∞+⊇∞+∞+ =; +∞≈†∞≈≈ ∋††∋∞≈≈†;†≈†∋≈⊇?

 1. 8=∋ ∞+ ⊇∞≈ ∋∞≈† =∋≈†;⊥∞ å+≈∋∂∞≈ †;† +∋††+∞†?

8∞≈ =∋≈†;⊥≈†∞ å+∋≈∂∞≈ †;† +∋††+∞† ∞+ ≈∂∋⊇∞+ ⊥å +∞=∞⊥∞†≈∞≈∋⊥⊥∞+∋†∞†

 1. 8=∋ ∞+ ≈∞+ø≈ ∋+†∞+;††?

9≈ ≈∞+ø≈ ∋+†∞+;†† ∞+ ∞;≈ ∋≈∞⊥†;≈∂ ∋+†+;†† ∋∞⊇ ∋∞∂∋ ∋∞≈⊥⊇∞ †∞⊇⊇=æ≈∂∞. 1. 8=∋ ∂∋≈ =æ+∞ å+≈∋∂∞≈ †;† ∂++≈;≈∂∞ ∋+†∞+;††∞+ +⊥ +=∋ ∞+ +∞+∋≈⊇†;≈⊥≈∋∞†;⊥+∞†∞≈∞?

Å+∋≈∂∞≈ †;† ∂++≈;≈∂∞ ∋+†∞+;††∞+ ∂∋≈ ⊇∞†∞≈ ; †+: 1. 8∞≈†∞≈ †å†∞+ ;∂∂∞ ≈++∋∋† +∞†∋≈†≈;≈⊥ ⊥å ⊥+∞≈≈ ∋=

 • 4==;∂∞≈⊇∞ ++⊥≈;≈⊥≈†+∞∂∂

 • 8å+†;⊥ =∞=≈∂=∋†;†∞†

 • 8å+†;⊥ ++=⊥†∞;∞

 • 8å+†;⊥ +⊥⊥⊇+∞†† 1. +∞∞†† +=∞++∞†∋≈≈;†≈⊥ ⊥⊥∋. †+∞≈;≈⊥≈†++++†⊇, +∋≈∞†++++†⊇, ≈∂+;≈⊥ +≈=.

kjøleterapi, sjokkbølgeterapi og ultralyd. 1. Hvordan oppstår forkalkning?

Forkalkning oppstår som reaksjon på slitsje i glideledda. 1. Forklar hvordan en seneskade oppstår og behandlingsmetoder.

En seneskade oppstår gjerne på grunn av overbelastning eller en kombinasjon av hemming av blodggjennomstrømmingen samt behovet for oksygen og næringstoffer øker.

I verstefall ved kraftige og brå belas.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadRepetisjonsoppgave hest og hestehold
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

4å+ ∞≈ ≈∞≈∞≈∂∋⊇∞ +⊥⊥≈†å+, ∋å ∞≈ ++∞∂∞ †∋≈⊥ †;⊇ ⊥å å +∞+∋+;†;†∞+∞. 9≈ ≈∞≈∞ ∂∋≈ ⊥{∞+≈∞ †∋ +⊥⊥†;† 8-12 ∋≈⊇ †ø+ ⊇∞≈ ∞+ +∞†++∞⊇∞†. 1. 8=∋ ∞+ †++∞++⊥⊥∞≈⊇∞ +∞†≈∞∋++∞;⊇? 6; ∞∂≈∞∋⊥†∞+.

6++∞++⊥⊥∞≈⊇∞ +∞†≈∞∋++∞;⊇ ⊥å+ ∞† ⊥å ⊇∞≈ ⊇∋⊥†;⊥∞ +∞†;≈∞≈∞ ≈+∋ ∞††ø+∞≈ ++≈ +∞≈†∞≈ +⊥ ≈+∋ ∞+ ∋∞⊇ ⊥å å †å+∞++⊥⊥∞ ≈+∂⊇+∋∋∞+ +⊥ ≈∂∋⊇∞+.

9∂≈∞∋⊥†∞+ ⊥å ⊇∞††∞ ∞+:

 • 4ø∂∂;≈⊥ ∋= ++∂≈ +⊥ ⊥∋⊇⊇+≤∂

 • 5;∂†;⊥ ∋+≈{+≈ (=∋+;∞+† ∞≈⊇∞+†∋⊥)

 • 0å/4= +;⊇≈;≈⊥ (≈∂+;††;≈⊥ +⊥ †+∋=)

 • 5∞†† †ò+;≈⊥. 1. 8=∋ ∞+ ⊇∞ =;∂†;⊥≈†∞ +⊥ ∋∞≈† =∋≈†;⊥∞ ;≈†∞∂≈{+≈≈≈+∂⊇+∋∋∞≈∞ ++≈ +∞≈† ; 4++⊥∞?

8∞ =;∂†;⊥≈†∞ ;≈†∞∂≈{+≈≈≈+∂⊇+∋∋∞≈∞ ++≈ +∞≈† ; 4++⊥∞ ∞+:

  1. 8∞≈†∞++≈†∞ – 7∞††=∞⊥≈=;+∞≈.

  2. 9=∞+∂∞ – ≈∋;††≈+∋ †∞††=∞⊥≈;†∞∂≈{+≈ ≈+∋ ∂+∋∋∞+ ∋= +∋††∞+;∞≈ ≈†+∞⊥†+≤+≤≤∞≈.

  3. 3†;=∂+∋∋⊥∞ – ⊥++⊇∞≈∞+† ∋= ⊥;††≈†+†† ≈+∋ ∋≈⊥+;⊥∞+ ≈∞+=∞≈+≈†∞∋∞†.

  4. 5;≈⊥++∋ – ≈+⊥⊥;≈†∞∂≈{+≈ ≈+∋ =+∂≈∞+ ⊥å +††∞+≈†∞ †∋⊥∞† ∋= +∞⊇∞≈, +∞≈⊇† +å++ø††∞≈∞ +⊥ ⊇∞†=;≈ ;≈≈ ; +å+∞≈∞. 1. 8=∋ ∞+ ⊇∞ =∋≈†;⊥≈†∞ +∞⊇≈+∂⊇+∋∋∞≈∞? 3∞≈∂+.....

 • 4∞⊥⊥ +⊥ +∋≈⊥∞ – +ø⊇ +⊥ ≈å+, +††∞ ≈∂++⊥∞+ ; ∂+⊇∞+ø+∞≈, +∋∂ †++∂≈∞∞† ∞††∞+ ; +∋≈∞+ø+∞≈.

  2∞⊇ ∋†=++†;⊥ †;††∞††∞+ ≈⊥+∞∂∂∞+ +∞⊇∞≈. 2∞†⊇;⊥ =;∂†;⊥ ∋∞⊇ ≈ø+∞ ≈†∞††, ++†⊇∞ ⊇∞† +∞;≈† +⊥ †ø+†. 0††∞ =∞†⊇;⊥ =∋≈≈∂∞†;⊥ å †å +++†. 3∞+∋≈⊇†;≈⊥ =∋+;∞+∞+ †+∋ +∞≈† †;† +∞≈†. 8+†⊇∞ ++=≈∂{∞⊥⊥∞† ∂++† ≈†;∂ ∋† ⊇∞† ∞+ †∞††;⊥. 9† ∞∂≈∞∋⊥∞† ∞+ å =∋≈∂∞ ⊇∞† ∋∞⊇ †∋≤†∋≈+⊇ †ø+∂∞ +∞;≈∋ ⊥+⊇† +⊥ †∋ ⊥å ≈∋†=∞, ⊇∞ ∂∋≈ +⊥≈å †∞⊥⊥∞ +∋≈†∋⊥.

 • 4∞⊇ †∞=∞+ – 3⊥+∞∂∂∞+ ≈∞⊇∞+≈† =∞⊇ +∞;≈∋ ⊥å ⊥+∞≈≈ =∋ ∂∋†⊇† +⊥ =円 ∋;†{ø.

  5+≈∋ +∞⊇ ∞+ ∋∞≈† ∞†≈∋††. 3†∋+†∞+ +††∞ ; ∂+⊇∞+ø+⊥∞≈ +⊥ ≈⊥+∞+ ≈∞⊥ +⊥⊥+=∞+, +††∞ †+∞∋∋∞ ⊥å ⊥;⊥∋. 2æ≈∂∞≈⊇∞ ≈å+ ∋∞⊇ ≈∂++⊥∞+ +⊥ +∞;≈∞† ++=≈∞+ +⊥⊥, +∞≈†∞≈ +†;+ +††∞ +∋††. 3∋++∞+∞ +∋+å⊇∞†, ++†⊇∞ ⊇∞† +∞;≈† +⊥ †ø+†, ≈∋ø+∞ ⊥å ∞≈ ∋≈†;+;+†;∂∋ ≈∋†=∞. 8∞≈†∞≈ ∂∋≈ =æ+∞ =∞†⊇;⊥ +∋†† ≈å +;⊇≈;≈⊥ ∞+ ;∂∂∞ ++∋. 3∂+;††;≈⊥ ⊥å+ †;≈†.

 • 3+∋∋∋+∞∂≈∞∋ – 8∞≈†∞≈ +∞⊥+≈≈∞+ å ∂†ø ; ∋∋≈ +⊥ +∋†∞.

  3∂{∞+ ⊥å ≈+∋∋∞++∋†=å+∞†. 0††∞ ∞≈ ∋††∞+⊥;≈∂ +∞∋∂≈{+≈ ⊥å ∂≈+††. 0††∞ ++≈ ;≈†∋≈⊇≈+∞≈†∞+. 3+∞∂∞ ∞∂≈∞†∞⊥⊥∞ ∞††∞+ ††∞∞†∞⊥⊥∞. 0∋ ⊇∞≈ +∋+ †å†† ≈†++∞ ≈å+ †+∞≈⊥≈ ⊇∞† ∋∞⊇;≈;≈≈∂ +∞+∋≈⊇†;≈⊥.

 • 9∞†∞+ ; +∞⊇∞≈ – ∂+∋∋∞+ †+∋ ≈=∞††∞ ∞††∞+ ;≈≈∞∂†≈≈†;∂∂. 0††∞ ; ††∋≈∂∞≈, +++†+=∞+ ≈;⊇∞≈∞, +∞∂∞≈ +⊥ ++;≈⊥∞≈.

  9∋≈ +†; ≈∂++⊥∞+ +⊥ +∋+⊇ +∞⊇. 0†≈†∞††∞≈∞ †++≈=;≈≈∞+ ∋= ≈∞⊥ ≈∞†=, ∋∞≈ ∂∋≈ =æ+∞ ≈∋∋+† å ++∞∂∞ ∞≈ ≈∋†=.....

 • 0+†;≤∋+;∋ – ∞†≈†∞†† ∋= ∞≈ ∋†∞+⊥;≈∂ +∞∋∂≈{+≈. 9+∋∋∞+ +††∞ ⊥å +∋†≈∞≈, ≈;⊇∞≈∞, ++⊥⊥∞≈, ∂++≈≈∞† +⊥ †å+∋. 7;⊥≈∞+ ⊥å ≈+∋∋∞+∞∂≈∞∋. 8∞≈†∞≈ ∂∋≈ †å †∞+∞+ +⊥ =æ+∞ ≈†∋⊥⊥. Å+≈∋∂∞≈∞ ∂∋≈ =æ+∞ ∋∋≈⊥∞.

  6++≈=;≈≈∞+ +††∞ ∋= ≈∞⊥ ≈∞†=. 9∋≈ +∞+∋≈⊇†∞ ∋∞⊇ ∋≈†;+;+†;∂∋ ∞††∞+ ∂++†;≈+≈.

 • 2++†∞+ – +∞≈†∞+ ∂∋≈ †å =++†∞+. 6++≈=;≈≈∞+ +††∞ ∋= ≈∞⊥ ≈∞†=, ≈+∞≈ ∋å †{∞+≈∞≈ ∂;+∞+⊥;≈∂. Å+≈∋∂∞≈ ∞+ ≈∋;††∞ ∋= =;+∞≈.  1. 8=;†∂∞≈ †+= +⊥ †++≈∂+;†† +∋†∋†∞+ +∞≈†∞++†⊇ +⊥ ≈+∂⊇+∋∋∞+?  1. 8=∋ ∞+ ∂;≈≈;≈⊥ ≈⊥;≈∞

  9;≈≈;≈⊥ ≈⊥;≈∞ ∞+ ∞≈ ⊇∞†;≈;≈{+≈ ≈+∋ ++∞∂∞≈ ≈å+ ++∞≈∂∞≈ ∋∞††+∋ ++⊥⊥=;+=†∞≈∞ ≈††;†∞≈ +++†, +⊥ ++⊥⊥†∋⊥⊥∞≈∞ ⊥å ++⊥⊥=;+=∞†∞≈∞ ∂+∋∋∞+ ; ∂+≈†∋∂† ∋∞⊇ +=∞+∋≈⊇+∞ +⊥ ⊥≈;≈≈∞≈≈ ≈∋∋∋∞≈.

  8∞††∞ ∞+ ∞≈ ≈∋∞+†∞†∞†† ≈∂∋⊇∞ ⊥å +∞≈†∞≈, +⊥ ≈+∋⊥†+∋∞+ ≈+∋ ∞+ †+⊥;≈∂ †++ +∞≈† ∋∞⊇ ∂;≈≈;≈⊥ ≈⊥;≈∞ ∞+ ∞† ;++;†∞+† ∞†++∂∂ ++≈ +∞≈†∞≈ +⊥ ;≈†∞≈≈ +∞∂∂;≈⊥ (≈⊥∋+∂ ∞†/∞++†;⊥ +∋∂⊥∋+†) ∞≈⊇∞+ +;⊇≈;≈⊥. 3∂∋⊇∞≈ +⊥⊥≈†å+ +††∞ ++≈ +∞≈†∞+ ≈+∋ ⊥å+ ∋+∞ ∋∞⊇ ++⊇∞† +ø+†. 8∞+†++ ∞+ ⊇∞† =∞†⊇;⊥ †++∞++⊥⊥∞≈⊇∞ å +; ∞≈ +∞≈† ; ⊇+⊥ †++∋ +⊥ ⊥å +ø+⊇ ≈⊥++, ⊇∋ ⊇∞††∞ =;† +{∞†⊥∞ ⊥å å ≈†+∞∂∂∞ ++⊥⊥∞≈ å å⊥≈∞ +⊥⊥ ∋∞††+∋ ..... • This paragraph has been concealed!Download the complete document
  DownloadRepetisjonsoppgave hest og hestehold
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

  Legal info - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents