<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.43 $
Document category

Term paper
Technology

University, School

MEV, Èakovec

Grade, Teacher, Year

2, Neko Neko, 3

Author / Copyright
Text by Ulrich B. ©
Format: PDF
Size: 0.24 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-3.0]|0/1More documents
Speech Act – Theory Term Paper - Linguistics, B-Seminar „Semantics“ 1. Introduction 3 2. Speech Acts – Essentials on the Topic 3 3. Austin’s Theory 4 3.1 Constatives and Performatives 5 3.2 Performative Sentences 5 3.3 Locutionary and Illocutionary Acts 7 3.4 Criticism of Austin’s Theory 7 4. Searle’s Theory 8 4.1 Classification of Speech Acts 8 4.2. Criticism of Searle’s Theory 11 5. Direct and Indirect Speech Acts 11 5.1 Everyday Indirect Speech Acts and their Effects 12 6. Conclusion 13 7. Bibliography 14 8. Disclaimer 15 1. Introduction…


MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA
BAKAČ


BAZA PODATAKA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA


ZAVRŠNI RADČAKOVEC, 2015.


MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA
BAKAČ


BAZA PODATAKA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA

DATABASE OF REAL ESTATE AGENCIESZAVRŠNI RAD


Mentor:

Mr.sc.Željko Knok,dipl.ing.


ČAKOVEC, 2015.

Sažetak:


SADRŽAJ1. UVOD


U mojem završnom radu prikazat ću postupak kreiranja MySQL baze podataka za agenciju za promet nekretninama kao što i naslov rada govori.

Prvo ću napisati par riječi o bazi podataka da malo pojasnimo kako funkcionira. Zatim ćemo potrošiti par riječi na MySQL da se upoznate s njim i kako radi. Spomenut ćemo i njegove prednosti, nedostatke te performanse. Nakon toga proučit ćemo na koji način agencije za promet nekretninama rade i kakve sve podatke koriste u bazi podataka. Kada to proučimo uočit ćemo neke specifičnosti kod poslovanja i to će nam kasnije uvelike pomoći u razumijevanju baze podataka i kod izrade baze.

Sad kada smo to objasnili i proučili kako agencija za promet nekretninama funkcionira pokušat ću obrazložit konkretan primjer kreiranja baze za istu.

Detaljno ćemo proći kroz pravljenje modela za kreiranje tablica kao i njihovih međusobnih povezivanja. Spomenut ćemo koje tabele su glavne, koje pomoćne te vrste podataka koje ćemo unositi u svakoj od njih. Malo kasnije ćemo spomenuti unos ze brisanje podataka iz tablice.

Da bismo olakšali posao ljudima koji radu u agenciji za promet nekretninama malo ćemo se poslužiti sa PHP programskim jezikom.

PHP nam je potreban da olakšamo zaposlenicima agencije tako da pred njih na monitor stavimo jedno lijepo sučelje na kojem će se ponu lakše snalazit, a magija baze podataka će se izvoditi u pozadini.

Naravno na kraju rada bit će napisan zaključak da vidite u kojim segmentima je bilo problema, a isto tako u kojima ih nije bilo.

Biti će i kao nekva ocjena realizacije projekta u praksi te što je sve potrebno da bi bilo moguće ostvarit takav projekt.

Free of charge
Download
Seminar: Baza podataka agencije za promet nekretninama
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


2. RAZRADA TEME


2.1. Baze podataka


Za bazu podataka možemo reći da je konstrukcija namijenjena za pohranjivanje, analizu i pretraživanje nekih podataka.

Svi smo se susreli sa bazom podataka, možde ste ju i vi kreirali a niste bili ni svjesni toga. Npr. kada recimo ispisujemo neke datoteke u Wordu i smještamo ih po određenim direktorijima na neki način organiziramo bazu podataka. Ali kada naša baza postane toliko komplicirana da nismo više u stanju da jednostavno kontroliramo tok i razvoj podataka trebamo prijeći na viši stupanj organizacije podataka.

Jedan od tih sustava je i MySQL koji ću ja koristiti za ovaj završni rad ali o MySQL-u ćemo nešto kasnije.

Baza podataka se sastoji od jedne ili više tablica koje međusobno mogu biti povezane. Svaka tablica čuva neke podatke. Svaki red u tablici predstavlja jedan entitet u tablici, svaka kolona jedan od atributa unutar tog entiteta.


Slika 1. Baza podataka


2.1.1. Relacijski model baze podataka


Osnova relacijskog pristupa jest prikaz podataka pomoću relacija (Slika 2).

Taj model će biti korišten i u ovom završnom radu. U svakodnevnoj primjeni umjesto relacija upotrebljavamo riječ tablica zato što se relacija najčešće u aplikacijama prikazuje kao pravokutno područje koje se sastoji od stupaca(entiteta) i redaka(n-torki) pa podsjeća na tablicu. Entitet je objekt realnog svijeta o kojemu se informacije skupljaju i obrađuju.

Svaki entitet je u bazi podataka predočen jednom relacijom odnosno tablicom. Atribut je svojstvo određenog objekta o kojemu skupljamo podatke u bazi podataka. Primarni ključ je atribut čija vrijednost jednoznačno određuje pojavljivanje svake n-torke. U jednoj relaciji ne mogu postojati dvije n-torke sa istim vrijednostima primarnog ključa. Kasnije ćemo detaljnije objasniti postupak kreiranja relacijskog modela baze podataka kod kreiranja istog na našu temu.2.1.2. Objektni model baze podataka


Objektni model uvodi pojam klasa.

Klase je najlakše objasniti ako ih usporedimo sa stvarima iz prirode koje nas okružuju. Sve te stvari imaju razne atribute i ponašaju se na razne načine. To ponašanje možemo predočiti kao niz operacija. Također, stvari možemo smjestiti u kategorije. Upravo te kategorije u svijetu objektnog modeliranja i programiranja predstavljaju klase. Klasa je kategorija ili grupa stvari koje imaju iste atribute i isto se ponašaju.

Objekt je instanca klase.

Za razliku od relacijskih baza podataka, veze kod objektnih baza podataka se oblika ''je'' ili ''ima''. Prvi omogućuje izgradnju hijerarhije i dozvoljava nasljeđivanje. Drugi oblik dozvoljava strukture koje pokazuju agregaciju.

Slika 3. Agregacija klasa


2.2. O MySQL-u


Prvo bih želio spomenuti da je MySQL zvan i „My Sequel“ drugi najpopularniji open source sustav za upravljanje bazom podataka na svijetu.

Kada kažemo da je open source znači da je otvoren za proučavanje, testiranjew, nadogradnju i poboljšanje od strane bilo kojeg programera. Na raspolaganju je naravno kao komercijalni softvera ali i kao besplatan. Vlasnik i sponzor MySQL-a bila je Švedska tvrtka MySQL AB, ali sada je sve u vlasništvu Oracle korporacije. Što se tiče web aplikacija MySQL baza podataka je najpopularniji izbor za korištenje.

Vrlo je stabilna i ima dobro dokumentirane module i ekstenzije ta podršku brojnih programa, a jedan od njih je i PHP koji ćemo mi koristiti.

Za MySQL možemo reći da je sistem za upravljanje relacijskim bazama podataka. Relacijska baza podataka je baza koja podatke sprema u odvojene tablice, a ne sve u jednu.

Zašto bih preporučio korištenje MySQL-a? Prvenstveno jer je besplatan i ima podršku od brojnih programskih jezika te radi na skoro svim operacijskim sustavima.

Vrlo je brz, pouzdan i lagan za korištenje. Dokazao se i kao jako dobar kod manipulacije vrlo velikim bazama podataka.


2.3. Agencije za promet nekretninama


Izdvojit ćemo nekoliko rečenica da samo objasnimo zašto većina ljudi kod kupnje ili prodaje nekretnina koristi agencije i zsšto se svima preporuča da ih koriste.

Preporuča nam se da se posavjetujemo sa agencijom zbog ovih nekoliko karakteristika:

 • Uvijek su dobro informirane o promjenama u zakonodavstvu

 • Imaju uvid u promjene u tržištu nekretnina, cijene kao i u atraktivnost pojedinih lokacija

 • Mogu odrediti realnu, ali i dobitnu cijenu po kojoj ćete moći prodati ili kupiti nekretnine

 • U mogućnosti su prodati nekretninupo najboljoj mogućoj cijeni i u što kraćem vremenskom periodu, jer surađuju s drugim agencijama za nekretnine i posjeduju listu potencijalnih kupaca

 • Imaju potpunu informaciju o dokumentaciji potrebnoj za zatvaranje transakcije s nekretninom


  Kao što vidite iz ovih karakteristika, agencije trebaju imati jednu malo poveću bazu

  podataka i naravno baza mora biti efektivno kreirana da kupac u trenu dobije informacije koje je tražio o nekoj nekretnini.

  U ovom završnom radu mi ćemo kreirati bazu podataka za jednu takvu agenciju i obajasniti korak po korak.


  2.3.1. Model baze podataka agencije za promet nekretninama


  Prije nego počnemo raditi model baze treba malo istražiti koje podatke agencija za promet nekretninama treba da bismo znali napraviti model.

 • Iz ovog zakona sada znamo kakvi tipovi objekata spadaju u promet nekretnina.

  Pošto obavljaju poslove kupoprodaje i izdavanja nekretnina, agencije za promet nekretnina imaju potrebu da vode evidenciju o nekretninama, njihovim vlasnicima i klijentima i podacima vezanim za te poslove.

  Naravno kod obavljanja poslova između agencije i vlasnika nekretnine se definira ugovor kojim agencija dobiva neki svojn postotak. Svi ti podaci su naravno u bazi podataka tako da smo sada doznali jos neke podatke koje ćemo trebati staviti i u naš model baze podataka.

  Slika 4. Relacijski model baze podataka agencije za promet nekretninama


  Slika 4 prikazuje shemu baze podataka agencije za promet nekretninama.

  Shema je napravljena u MySQL-ovom programu Workbench. MySQL Workbench predstavlja grafičko sučelje za realizaciju tablica i baza. Naaravno ako nemamo pristup MyAQL Workbench-u shemu možemo prikazati i tekstualno:

 • klijent (idklijent, ime_klijent, adresa_klijent, telefon_klijent)

 • ugovor (idugovor, idvlasnik, idklijent, datum, iznos)

 • objekt (idobjekta, tip_objekta, površina, cijena, pbrLokacija, idvlasnik)

 • fotografija (idfotografija, sadrzaj, objekt)

 • lokacija (pbrLokacija, drzava, zupanija, grad, ulica)

 • dodatak (idobjekta, terasa, parking, klima, grijanje, kabelska)


  Kao što vidite u ovom slučaju smo napravili bazu za promet nekretninama sa sedam

  tablica.

  Podebljani tekst u kolonama predstavlja primarne ključeve, a podcrtani tekst predstavlja strani ključ.


  2.3.2. Kako pristupiti izradi modela baze podataka


 • Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents