swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?


Documents about Political Studies

Tutorial2.919 Words / ~15 pages UCLA/ Los Angeles The conflict between the United States and Iraq. By all accounts, the reality of the American occupation and rebuilding of Iraq has diverted considerably from the idealistic vision that the occupiers held at the outset. Indeed, the American experience as an occupying force has been a disillusionin­g one. Through the course of their occupation the American strategists and forces alike have had to learn a lot of hard lessons about why their initial plans were wrong what they might need to do to amend it. For the Iraqis, the experience has generally been one of considerable hardship and suffering. While there are similarities in the sense that both sides have experienced a heavy dose of confusion, frustration, and concern about the future course of Iraq, there are key differences as well. Foremost among these is the fact that, as the…[show more]
Bachelor thesis9.649 Words / ~37 pages Metropolitní univerzita Praha - MUP Právě druhá podoba definice nacionalismu převládla v německém prostředí už od druhé poloviny 19. století a přetrvala prakticky až po současnost. ­ Při vyslovení pojmu „krajní pravice“ v souvislosti s Německem, se automaticky člověku vybaví jen určitá etapa historie, konkrétně doba Hitlerova nacismu s jeho velmi antisemitským charakterem, případně období druhé světové války. Tyto jmenované události se však neobjevily sami od sebe a nevznikly jen tak z ničeho, ale byly vyvrcholením problémů, které německou společnost doprovázely již před první světovou válkou. Příčiny, vedoucích k režimu Třetí říše, lze vysledovat už se vznikem německého císařství za kancléře Bismarcka, jehož snaha zachovat tradiční systém a pořádek neuspokojoval­a požadavky všech vrstev. Za velmi podstatnou příčinu růstu pravicového radikalismu…[show more]
Diploma thesis35.863 Words / ~109 pages Ekonomicka univerzita Bratislava Pragmatické chování Korupce jako pragmatické chování na rozdíl od ostatních charakteristi­k zahrnují také aktivity korumpujících občanů a nesoustředí se pouze na zkorumpované osoby ve veřejných funkcích. Příkladem pragmatického vymezení korupčního chování je například formulace dle návrhu konvence OSN o postupu proti korupci, v němž je za korupční jednání považována „nabídka, slib nebo předání jakékoliv výhody jako nepřiměřené pohnutky pro výkon povinností a vyjednávání, požadavek, přijetí jakékoliv takové výhody jako nepřiměřené pohnutky pro výkon nebo nevykonání povinností.“ „Stejně definuje korupci také Rada OECD ve svých doporučeních týkajících se uplácení při mezinárodních obchodních transakcích z roku 1994.“[15] Mezinárodní nezisková organizace Transparency International (IT) vystupující…[show more]
Specialised paper3.510 Words / ~15 pages Goethe Gymnasium Hamburg Inwiefern beeinflusst die Integrationsp­oliti­k der Bundesregieru­ng die Radikalisieru­ng der Gesellschaft? Facharbeit von: PGW-Profil, S3 Carl von Ossietzky Gymnasium Herr Hamburg, den 14.10.2016 Inhaltsverzei­chnis 1.Einleitung .1 2. Integrationsp­oliti­k 2 2.1 Nationaler Integrationsp­lan .4 2.2Integratio­n als Zukunftsaufga­be 5. 3.Radikalisie­rung 8. 3.2Rechtsruck 9 3.3AfD 10 4. Literaturverz­eichn­is .13 5. Versicherung 15 1 Einleitung In Zeiten, bei denen vermehrte Anschläge islamistische­r Herkunft auftreten, rechtsorienti­erte Parteien, wie die AfD Ansehen gewinnen und eine Flüchtlingskr­ise herrscht, ist es besonders wichtig eine gute Integrationsp­oliti­k zu führen. Integration ist eine zentrale Herausforderu­ng und eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. In der deutschen Gesellschaft…[show more]
Glossary1.797 Words / ~8 pages UCV ,Caracas Universidad Central de Venezuela, 17 de Enero del 2016 Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Idiomas Modernos Cátedra de Política Internacional – C.I.: Conceptos Fundamentales – Política Internacional Para el estudio de la Política Internacional­, es pertinente poner en claro ciertos conceptos básicos previamente, de manera que la profundizació­n y el análisis no se vea entorpecido por la constante confusión de términos e imprecisión conceptual. En vistas de lograr dicho objetivo, se reúne este breve “glosario” de términos y conceptos. Política: Podemos observar tres vertientes básicas a la hora de definir lo que puede llamarse “política”. El concepto coloquial, el concepto integral, un poco mas completo, y finalmente el concepto griego antiguo de la misma. Coloquialment­e, se habla de política como la “Actividad…[show more]
Glossary1.450 Words / ~ pages London, York Government and politics Questions: Name the current party leaders of the main 6 political parties in the UK. Conservative party – led by David Cameron (right-wing party) They have many policies, which include: Reducing the deficit, which would allow us to focus on out debts and safeguard the economy and maintaining a low mortgage rate. Enable working class people to become more financially secure by cutting income tax and freezing fuel duty. They want to create more jobs, which can be achieved by backing small businesses and enterprises and lower job taxes. Capping welfare whilst reducing immigration, which will ensure that our economy can provide for those people who work hard and abide by rules. Providing the younger generation with the best schools and skills to secure their future success. Labour party – led by Ed Miliband…[show more]
Handout513 Words / ~ pages Tonbridge School The Composition of Parliament Currently there are 650 members in the House of Commons, who each represent a constituency. They are elected by those in the constituency during a General Election. Following the resignation of 2 members, there are currently 830 members (41 of whom are peers on leave of absence). These members consist of hereditary peers, life peers, Lords Spiritual and Lords of Appeal. Hereditary peers acquired membership by inheriting the title from the previous generation (the House of Lords Act 1999 ended the right of all but 92 hereditary peers to sit and vote in the Lords). Life peers are appointed by the Prime Minister on behalf of the Monarch. Senior bishops and archbishops of the Church of England automatically gain a seat in the House of Lords. Law Lords are appointed by the Queen on the advice of the Prime Minister,…[show more]
Review980 Words / ~2 pages Wilhelmsgymnasium Kassel Erich Fromms Wirtschaftskr­itik Herr Lohr Politik und Wirtschaft 21. April 2012 In dem Textauszug aus „Haben oder Sein“ von Erick Fromm, erschienen in München, im Jahre 2006, kritisiert der Autor den Kapitalismus als Wirtschaftssy­stem, in dem „eine gesunde Wirtschaft nur um den Preis kranker Menschen möglich ist“. Er schreibt, dass der Kapitalismus einer der Gründe sei, weshalb ein Großteil der Menschen in „entwürdigend­er Armut“ lebe und die Bevölkerung der Industrienati­onen zu einem „Homo consumens“, sprich zu einem Menschen mache, der nur auf den Konsum ausgerichtet ist. Bei diesem Konsum unterscheidet Fromm zwischen „gesundem“, das heißt dem Verbraucher zuträglichen, und „pathogenen“, also krankmachende­n, Konsum. Die Schuld an dem krankhaften Konsum gibt er den Produzenten, da diese in dem Verbraucher Bedürfnisse…[show more]
Miscellaneous 3.826 Words / ~12 pages Budapest HISZEK EGY KORMÁNYBAN? Keresztény és demokrata Kormányunk a tűzzel játszik. Kormányunk a vérünkkel játszik. Kormányunk a vallással játszik. Kacérkodott már vele korábban is, és nem is volt vele egyedül, hiszen vélt vagy valós, remélt és valóban megkapott előnyök érdekében a magyar egyházak sem voltak restek soha az állami politikával kacérkodni vagy vele akár nyíltan összefeküdni. A jelenleg kormányzó párt – szándékosan nem pártokat mondok, mert bár önmagukat pártszövetség­ként definiálják, technikailag nem létezhetnek egymás nélkül. – egy „keresz­tény kurzusú” politikát folytat. Voltaképpen ez a keresztény kurzus, melyet a „keresz­tényd­emok­raták” fémjeleznek, sem nem keresztényi, sem nem demokrata csak névleg, gyakorta pedig még úgy sem, hiszen időnként­…[show more]
Test report3.651 Words / ~9 pages Universität von Miskolc Összehasonlít­ó politológia vizsgaanyag 2010/11./1. 1. A POLITIKAI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍT­ÁSÁNA­K PARADIGMÁJA: RENDSZER, STRUKTÚRÁK ÉS FUNKCIÓK. ( Fisichella 3.3, 3.4, 3.5, Almond 53-57, 60-69) Az összehasonlít­ás célja: „Elménk tehetetlen, ha nincs mit összehasonlít­ani.”­ Tocqueville rávilágított, hogy az összehasonlít­ás fontos eleme az egész emberi gondolkodásna­k. A politikai rendszereket is csak egymáshoz hasonlítva érthetjük meg. A nemzeti múlt összehasonlít­ása jelenével, tapasztalatai­nk összevetése más nemzetek tapasztalatai­val, helyesebben láttatja velünk saját intézményeink­et. Jobban kirajzolódnak előttünk saját politikai rendszerünk előnyei és hiányosságai, ha más társadalmak politikáját tanulmányozzu­k., szélesebb perspektívábó­l tudjuk tekinteni…[show more]
Text Analysis352 Words / ~1 page Fanny-Leicht Gymnasium Stuttgart Cartoon Analysis First World vs. Third World or Rich vs. Poor The cartoon is a drawn picture without text, no speech bubbles, and no text under the picture. It speaks for itself. The picture shows a landscape with a dried out soil. There are cracks in the ground. Seems a landscape in the subtropic continent. You see two drums and two man, they bend down to their drum. On the left side there is a hudge man with a black suit and a ty, the man holds a small oilcan under a black liquid which comes out of his drum, while his other hand cant the drum to get out the liquid in his oilcan. His drum has a strong form and it sparkles a bit. On the right side of the picture a thin man who wears just pants, hes got no shoes and no shirt. He holds a feeding dish under a dropping clear liquid while his other hand cant the drum which looks verry dirty and smaller than the other…[show more]

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents