<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.48 $
Document category

Essay
Political Studies

University, School

Kristiansand Katedralskole Gimle, Kristiansand

Grade, Teacher, Year

5/6, Vibeke Lauritsen, 2017

Author / Copyright
Text by Beatrix I. ©
Format: PDF
Size: 0.06 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/4

More documents
Språkhistorie Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppa. Det er beslekta med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to offisielle skriftlige varianter som er bokmål og nynorsk. Men koffer er det slik? Norge
Lesson plan + tasks
Dansk opgave eller et eller andet
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen,
Youtube som erhverv Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier Hvordan bliver man youtuber? For det første er det vigtigt at have interesse for medie og youtube verden. Hvis du vil opstarte en kanal skal det være af lyst til at producere og dele dine videoer,

K. K. H. , KKG, 16 år

Skrivekonkurranse om språk og demokrati


Kor viktig er språket for vårt demokrati?

Språk er ein viktig del av demokratiet vårt, men kvifor er det slik? Og gir fleire språk i vårt samfunn eit betre demokrati?

Språk er noko som alle har, og dei trenger ikkje vere like.

Nesten alle land har forskjellige språk, eller kvartfall noko med språket dykkar som gjør det til dykkar språk. Språket i Norge er noko som er unikt for oss, anten om ein skriv nynorsk eller bokmål, eller uansett kva for ein dialekt ein snakkar.

For å ha eit demokrati må ein også ha eit felles hovudspråk, slik at alle kan forstå kvarandre.

Utan eit felles hovudspråk vil ikkje alle innanfor eit land, om det er eit demokrati eller ikkje, klare å kommunisere med kvarandre. Dette vil gjøre det vanskelig å holde eit demokrati gåande, fordi folk vil misforstå kvarandre. I eit land kor ein har eit dårlegare demokrati enn i Norge, kan ein av grunnane bak det vere at dei ikkje har eit hovudspråk som alle innbyggarane .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadSpråk og Demokrati: Hvor viktig språk er i vårt demokrati
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Å +∋ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂{∞††;⊥∞ ≈⊥+å∂ =;† ;∂∂{∞ ≈ø⊇=∞≈⊇;⊥=;≈ ≈∞††∞ ∞;≈ ⊇∞∋⊥∞ ⊥å ⊇∞∋+∂+∋†;∞†, ∋∞≈ ; †ø†⊥{∞ ≈†∞⊇;∋+ +∞††∞+ ⊥; ∞;† +∞†+∞ ⊇∞∋+∂+∋†;1.

6+∞≈≈∋+ †;† ⊇∞††∞ ∞+ ∋† ∞;† ††∞;+≈⊥+å∂†∞⊥ ≈∋∋†∞≈≈ †+∞∋{∞ +∞≈⊥∞∂†, †+†∞+∋≈≈∞ +⊥ †;∂≈∂∋⊥. 4††≈å, ⊇∞† ∋;≈≈∂∋+ ≈{∋≈≈∞≈ †++ ∋† +∋≈;≈∋∞ +⊥ †++⊇+∋∋∋+ ≈∂∋† +⊥⊥≈†å ; ≈∋∋†∞≈≈∞†.

8∞† ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ∂∋≈ ⊥{∞+∞ †++ å ≈;∂+∞ ≈⊥+å∂∂∞††∞+∞≈ ∞+ å †++†≈∞††∞ ∋∞⊇ ∋++≈∋å†≈∞≈⊇∞+=;≈≈;≈⊥ ⊥å ≈∂∞†∞≈∞ †++ +∋+≈ ≈+∋ +∋+ ∞;† ∋≈≈∋ ∋++≈∋å† ∞≈≈ ≈++≈∂.

0å ⊇∞≈ ∋å†∞≈ ≈;∂+∋+ ∞;≈ ∞; +∞†+∞ †;†⊥∋≈≈;≈⊥ †++ ;≈≈=∋≈⊇+∋+∋+, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ =;† ⊇∞; +⊥≈å †ø†∞ ∋† ⊇∞; +†;+ †∋†† +∋≈+≈ †;† +⊥ ∋† =; +∋+ ∞;† ++∋ ⊇∞∋+∂+∋†; ; 4++⊥∞, ∂++ ∋††∞ +∋+ ∞;≈ ⊥†∋≈≈.

3⊥+å∂ ∞+ ⊇∞† ≈+∋ ⊥{∞+ ∋† =; ∂∋≈ ∂+∋∋∞≈;≈∞+∞ ∋∞⊇ ∂=∋+∋≈⊇+∞ +⊥ ⊥{∞+ ∋† =; +∋+ ∞;≈ †ø†∞†≈∞ ∋= †∞††∞≈≈∂∋⊥ ; †∋≈⊇∞† =; †;†+ø++∋+, ⊇∞††∞ ∞+ ∞;≈ =;∂†;⊥ ⊇∞† ∋= ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ; ∞;† †∋≈⊇. Å +∋ ††∞;+∞ ++=∞⊇≈⊥+å∂, ∞††∞+ ∋† ;∂∂{∞ ∋††∞ ≈≈∋∂∂∋+ ++=∞⊇≈⊥+å∂∞† ∂∋≈ †ø+∞ †;† ∋;≈†++≈†å;≈⊥∋+, ≈+∋ ; ≈+∞≈ ≈∋∋∋≈+∞≈⊥∋+ ∂∋≈ =∞+∞ ⊥∋≈≈∂∞ †∋+†;⊥∞, ∋∞≈ å +∋ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂{∞††;⊥∞ ≈⊥+å∂ ; ∞;† ≈∋∋†∞≈≈ †+∞≈⊥∞+ ;∂∂{∞ +∞++∞ =∞+∞ ≈∞⊥∋†;=†.

8∞† ∂∋≈ ∋;≈≈∂∞ ≈{∋≈≈∞≈ †++ +∋≈;≈∋∞ +⊥ †++⊇+∋∋∋+ +⊥ ∞†=;⊇∋+ ∂∞††∞+∂∞≈≈≈∂∋⊥∞≈ †;† ;≈≈++⊥⊥∋+∋≈∞ ; †∋≈⊇∞†. 8∞† =;∂†;⊥∋≈†∞ ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ; ∞;† †∋≈⊇ ∂∋≈ ⊥{∞+∞ †++ å ≈;∂+∞ ≈⊥+å∂∂∞††∞+∞≈, ∞+ å †å ∋††∞ †;† å †ø†∞ .....

19{∞†⊇∞+:


 5+††∋≈⊇ 7. (2008), 6†∞+∞ ≈⊥+å∂ ⊥;+ +∞⊇+∞ ⊇∞∋+∂+∋†;. 8∞≈†∞† †+∋:

3;⊇∞ 1 ∋= 1


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadSpråk og Demokrati: Hvor viktig språk er i vårt demokrati
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents