<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.26 $
Document category

Essay
Political Studies

University, School

Kristiansand Katedralskole Gimle, Kristiansand

Grade, Teacher, Year

5/6, Vibeke Lauritsen, 2017

Author / Copyright
Text by Beatrix I. ©
Format: PDF
Size: 0.06 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/3More documents
Språkhistorie Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppa. Det er beslekta med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to offisielle skriftlige varianter som er bokmål og nynorsk. Men koffer er det slik? Norge var nemlig i union med Danmark fra 1380 til 1814. Nordmenn som kunne skrive, skrev derfor på dansk. Det gjorde at det norske skriftspråket gradvis forsvant. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, og unionen med Danmark tok slutt. Norge kom i union med Sverige, men dansk fortsatte å være skriftspråket i Norge. Norges selvstendigheit ble ofte diskutert på 1800-tallet, og mange var opptatt av at Norge burde ha sitt eget skriftspråk. Debattene om hvordan det norske språket skulle være, var lange og følelsespregede­. Det var vanlig å ha et slikt behov på denne tiden ettersom vi ser på denne perioden som romantikken og da ble det nasjonale fremhevet som nokka veldig stort og viktig. I mange byer var også talespråket ganske likt dansk, mens menneskene som bodde på landsbygda, stort sett snakket ulike norske dialekta. Dette førte til at det norske folket hadde tre mulige veier åpne når det gjaldt språket sett. Behol..

K. , KKG, 16 år

Skrivekonkurranse om språk og demokrati


Kor viktig er språket for vårt demokrati?

Språk er ein viktig del av demokratiet vårt, men kvifor er det slik? Og gir fleire språk i vårt samfunn eit betre demokrati?

Språk er noko som alle har, og dei trenger ikkje vere like.

Nesten alle land har forskjellige språk, eller kvartfall noko med språket dykkar som gjør det til dykkar språk. Språket i Norge er noko som er unikt for oss, anten om ein skriv nynorsk eller bokmål, eller uansett kva for ein dialekt ein snakkar.

For å ha eit demokrati må ein også ha eit felles hovudspråk, slik at alle kan forstå kvarandre.

Utan eit felles hovudspråk vil ikkje alle innanfor eit land, om det er eit demokrati eller ikkje, klare å kommunisere med kvarandre. Dette vil gjøre det vanskelig å holde eit demokrati gåande, fordi folk vil misforstå kvarandre. I eit land kor ein har eit dårlegare demokrati enn i Norge, kan ein av grunnane bak det vere at dei ikkje har eit hovudspråk som alle innbyggarane snakkar eller forstår.

Å ha mange forskjellige språk vil ikkje nødvendigvis sette ein dempe på demokratiet, men i følgje studiar heller gi eit betre demokrati1.

[read full text]
This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadSpråk og Demokrati: Hvor viktig språk er i vårt demokrati
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

6+∞≈≈∋+ †;† ⊇∞††∞ ∞+ ∋† ∞;† ††∞;+≈⊥+å∂†∞⊥ ≈∋∋†∞≈≈ †+∞∋{∞ +∞≈⊥∞∂†, †+†∞+∋≈≈∞ +⊥ †;∂≈∂∋⊥. 4††≈å, ⊇∞† ∋;≈≈∂∋+ ≈{∋≈≈∞≈ †++ ∋† +∋≈;≈∋∞ +⊥ †++⊇+∋∋∋+ ≈∂∋† +⊥⊥≈†å ; ≈∋∋†∞≈≈∞†.

8∞† ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ∂∋≈ ⊥{∞+∞ †++ å ≈;∂+∞ ≈⊥+å∂∂∞††∞+∞≈ ∞+ å †++†≈∞††∞ ∋∞⊇ ∋++≈∋å†≈∞≈⊇∞+=;≈≈;≈⊥ ⊥å ≈∂∞†∞≈∞ †++ +∋+≈ ≈+∋ +∋+ ∞;† ∋≈≈∋ ∋++≈∋å† ∞≈≈ ≈++≈∂.

0å ⊇∞≈ ∋å†∞≈ ≈;∂+∋+ ∞;≈ ∞; +∞†+∞ †;†⊥∋≈≈;≈⊥ †++ ;≈≈=∋≈⊇+∋+∋+, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ =;† ⊇∞; +⊥≈å †ø†∞ ∋† ⊇∞; +†;+ †∋†† +∋≈+≈ †;† +⊥ ∋† =; +∋+ ∞;† ++∋ ⊇∞∋+∂+∋†; ; 4++⊥∞, ∂++ ∋††∞ +∋+ ∞;≈ ⊥†∋≈≈.

3⊥+å∂ ∞+ ⊇∞† ≈+∋ ⊥{∞+ ∋† =; ∂∋≈ ∂+∋∋∞≈;≈∞+∞ ∋∞⊇ ∂=∋+∋≈⊇+∞ +⊥ ⊥{∞+ ∋† =; +∋+ ∞;≈ †ø†∞†≈∞ ∋= †∞††∞≈≈∂∋⊥ ; †∋≈⊇∞† =; †;†+ø++∋+, ⊇∞††∞ ∞+ ∞;≈ =;∂†;⊥ ⊇∞† ∋= ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ; ∞;† †∋≈⊇. Å +∋ ††∞;+∞ ++=∞⊇≈⊥+å∂, ∞††∞+ ∋† ;∂∂{∞ ∋††∞ ≈≈∋∂∂∋+ ++=∞⊇≈⊥+å∂∞† ∂∋≈ †ø+∞ †;† ∋;≈†++≈†å;≈⊥∋+, ≈+∋ ; ≈+∞≈ ≈∋∋∋≈+∞≈⊥∋+ ∂∋≈ =∞+∞ ⊥∋≈≈∂∞ †∋+†;⊥∞, ∋∞≈ å +∋ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂{∞††;⊥∞ ≈⊥+å∂ ; ∞;† ≈∋∋†∞≈≈ †+∞≈⊥∞+ ;∂∂{∞ +∞++∞ =∞+∞ ≈∞⊥∋†;=†.

8∞† ∂∋≈ ∋;≈≈∂∞ ≈{∋≈≈∞≈ †++ +∋≈;≈∋∞ +⊥ †++⊇+∋∋∋+ +⊥ ∞†=;⊇∋+ ∂∞††∞+∂∞≈≈≈∂∋⊥∞≈ †;† ;≈≈++⊥⊥∋+∋≈∞ ; †∋≈⊇∞†. 8∞† =;∂†;⊥∋≈†∞ ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ; ∞;† †∋≈⊇ ∂∋≈ ⊥{∞+∞ †++ å ≈;∂+∞ ≈⊥+å∂∂∞††∞+∞≈, ∞+ å †å ∋††∞ †;† å †ø†∞ ∋† ⊇∞; ∞+ ∞;≈ ⊇∞† ∋= ⊇∞≈.

19{∞†⊇∞+:


 5+††∋≈⊇ 7. (2008), 6†∞+∞ ≈⊥+å∂ ⊥;+ +∞⊇+∞ ⊇∞∋+∂+∋†;. 8∞≈†∞† †+∋:

3;⊇∞ 1 ∋= 1Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23