<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 2.23 $
Document category

Essay
Political Studies

University, School

Kristiansand Katedralskole Gimle, Kristiansand

Grade, Teacher, Year

5/6, Vibeke Lauritsen, 2017

Author / Copyright
Text by Beatrix I. ©
Format: PDF
Size: 0.06 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/4More documents
Sprachwandel: Entwicklung der deutschen Sprache Seite 4 Entwicklung der deutschen Spra­che (sprachliche Hauptkriterien) 1) Vom Indoeuropäische­n/­Indogerma­nischen zum Germanischen erste oder germanische Lautverschiebun­g (ab ca. 1. Jahrtausend v. Chr. bis ca. 4. Jh. n. Chr.) Beispiele: Lautgruppe griechisch lateinisch gotisch althochdeutsch englisch neuhochdeutsch p f t k x patér phrátór (pekós) pater frater pecu fadar brôar faihu fater bruoder fihu father brother – Vater Bruder Vieh b p d t g k týrbé dýo góny turba…

K. , KKG, 16 år

Skrivekonkurranse om språk og demokrati


Kor viktig er språket for vårt demokrati?

Språk er ein viktig del av demokratiet vårt, men kvifor er det slik? Og gir fleire språk i vårt samfunn eit betre demokrati?

Språk er noko som alle har, og dei trenger ikkje vere like. Nesten alle land har forskjellige språk, eller kvartfall noko med språket dykkar som gjør det til dykkar språk. Språket i Norge er noko som er unikt for oss, anten om ein skriv nynorsk eller bokmål, eller uansett kva for ein dialekt ein snakkar.

For å ha eit demokrati må ein også ha eit felles hovudspråk, slik at alle kan forstå kvarandre. Utan eit felles hovudspråk vil ikkje alle innanfor eit land, om det er eit demokrati eller ikkje, klare å kommunisere med kvarandre. Dette vil gjøre det vanskelig å holde eit demokrati gåande, fordi folk vil misforstå kvarandre.

I eit land kor ein har eit dårlegare demokrati enn i Norge, kan ein av grunnane bak det vere at dei ikkje har eit hovudspråk som alle innbyggarane snakkar eller forstår.

Å ha mange forskjellige språk vil ikkje nødvendigvis sette ein dempe på demokratiet, men i følgje studiar heller gi eit betre demokrati1. Grunnar til dette er at eit fleirspråkleg samfunn fremje respekt, toleranse og likskap. Altså, det minskar sjansen for at rasisme og fordommar sk.....[read full text]

Download Språk og Demokrati: Hvor viktig språk er i vårt demokrati
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞† ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ∂∋≈ ⊥{∞+∞ †++ å ≈;∂+∞ ≈⊥+å∂∂∞††∞+∞≈ ∞+ å †++†≈∞††∞ ∋∞⊇ ∋++≈∋å†≈∞≈⊇∞+=;≈≈;≈⊥ ⊥å ≈∂∞†∞≈∞ †++ +∋+≈ ≈+∋ +∋+ ∞;† ∋≈≈∋ ∋++≈∋å† ∞≈≈ ≈++≈∂. 0å ⊇∞≈ ∋å†∞≈ ≈;∂+∋+ ∞;≈ ∞; +∞†+∞ †;†⊥∋≈≈;≈⊥ †++ ;≈≈=∋≈⊇+∋+∋+, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ =;† ⊇∞; +⊥≈å †ø†∞ ∋† ⊇∞; +†;+ †∋†† +∋≈+≈ †;† +⊥ ∋† =; +∋+ ∞;† ++∋ ⊇∞∋+∂+∋†; ; 4++⊥∞, ∂++ ∋††∞ +∋+ ∞;≈ ⊥†∋≈≈.

3⊥+å∂ ∞+ ⊇∞† ≈+∋ ⊥{∞+ ∋† =; ∂∋≈ ∂+∋∋∞≈;≈∞+∞ ∋∞⊇ ∂=∋+∋≈⊇+∞ +⊥ ⊥{∞+ ∋† =; +∋+ ∞;≈ †ø†∞†≈∞ ∋= †∞††∞≈≈∂∋⊥ ; †∋≈⊇∞† =; †;†+ø++∋+, ⊇∞††∞ ∞+ ∞;≈ =;∂†;⊥ ⊇∞† ∋= ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ; ∞;† †∋≈⊇. Å +∋ ††∞;+∞ ++=∞⊇≈⊥+å∂, ∞††∞+ ∋† ;∂∂{∞ ∋††∞ ≈≈∋∂∂∋+ ++=∞⊇≈⊥+å∂∞† ∂∋≈ †ø+∞ †;† ∋;≈†++≈†å;≈⊥∋+, ≈+∋ ; ≈+∞≈ ≈∋∋∋≈+∞≈⊥∋+ ∂∋≈ =∞+∞ ⊥∋≈≈∂∞ †∋+†;⊥∞, ∋∞≈ å +∋ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂{∞††;⊥∞ ≈⊥+å∂ ; ∞;† ≈∋∋†∞≈≈ †+∞≈⊥∞+ ;∂∂{∞ +∞++∞ =∞+∞ ≈∞⊥∋†;=†.

8∞† ∂∋≈ ∋;≈≈∂∞ ≈{∋≈≈∞≈ †++ +∋≈;≈∋∞ +⊥ †++⊇+∋∋∋+ +⊥ ∞†=;⊇∋+ ∂∞††∞+∂∞≈≈≈∂∋⊥∞≈ †;† ;≈≈++⊥⊥∋+∋≈∞ ; †∋≈⊇∞†. 8∞† =;∂†;⊥∋≈†∞ ⊇∞∋+∂+∋†;∞† ; ∞;† †∋≈⊇ ∂∋≈ ⊥{∞+∞ †++ å ≈;∂+∞ ≈⊥+å∂∂∞††∞+∞≈, ∞+ å †å ∋††∞ †;† å †ø†∞ ∋† ⊇∞; ∞+ ∞;≈ ⊇∞† ∋= ⊇∞≈.

19{∞†⊇∞+:


 5+††∋≈⊇ 7. (2008), 6†∞+∞ ≈⊥+å∂ ⊥;+ +∞⊇+∞ ⊇∞∋+∂+∋†;. 8∞≈†∞† †+∋:

3;⊇∞ 1 ∋= 1Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents