Text Analysis

Tekstanalyse: Sommerfugledalen af Inger Christensen

1.219 Words / ~3 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.89 $
Document category

Text Analysis
Danish

University, School

Stockholm International School

Grade, Teacher, Year

8-10-18

Author / Copyright
Text by Lise B. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0More documents
Litterær analyse af ”Glansbilleder” Litterær artikel af novellen ”Glansbilleder” ”Glansbilleder” er en ting de fleste kender til, de indeholder drømme og udstråler perfektion. Men er et glansbillede kun positivt? Ikke alle opnår deres drømme, hvad med dem, og hvad med deres glansbillede af livet? Drømme og perfektion er det, som de fleste mennesker stræber efter, men et glansbillede er ofte det modsatte man møder, når man kigger på de svagere i samfundet, hvilket Martha Christensen virkelig understreger i sin novelle. Her giver…

Sommerfugledan


Af Inger Christensen


Alle mennesker har frygten om at dø. For mange mennesker grænser denne frygt til et næsten permanent, frygteligt marerid. De lever i en evig rædsel for den. Men hvorfor? Hvorfor er mennesket så bange for døden? Man ved aldrig hvornår døden slår mennesket, fordi det ligger lige rundt om hjørnet.

Det endnu ikke færdigskabt fra naturens hånd. Døden er en form for ødelæggelse for alt det stopper ens drømme og livet. Der er intet liv uden død, men der heller ikke ingen død uden liv.


Digtet er blevet skrevet i den klassiske, rimede sonetform, som består af 14 linjer. Hver sonet, består af formen af 2 kvartetter som består af 4 verslinjer og 2 terzetter som består 3 verslinjer. Sonetterne er bundet sammen til en sonetkrans hvor den består af 15 sonetter med 14 vers.

I alle sonetter er der en mestersonet. Mestersonet-formen består af, at den sidste vers gentages i den første vers i den næste sonet, det vil så sige at ” i Brajcindolalens middagshede luft.” Citatet optræder i både sidste vers i I og første vers i II, sidste vers i II og første vers III etc.

Mestersonetten samler det hele i en slags konklusion og åbner for nye fortolkninger. Disse stramme regler for formen til at tvinge læseren til at reflektere over sprogets flertydighed. Inge Christensen bruger både kvindelig- og mandlige udgang for eksempel (aBaB).


Inger Christensen får læseren til at læse mellem linjerne til at overveje hvert vers og hvert ords betydning. Det gøre hun ved at bruge metaforer, som hele tiden kan tolkes, men som også kan forstås konkret. Inge Christensen giver ord ny mening. Eksempelvis bruger hun ”lysets engel”, til at forklare det utrolige ved lyset, det ufatteligt smukke og fantastiske, som man i religionen har et smukt billede på.

Således bruger hun et romantis og religiøst begrebs mening ind i den bare natur. Hun prøver på at få sammenhængen til at forstå mellem naturvidenskab med romantisk univers. Menneskets holdning til universet i et ellers meningsløst, bliver tematiseret i dette digt. Naturen bliver først i mødet med mennesket holdning, og dette undrer Inger Christensen.

Hun ved fra videnskaben, som er skabt af mennesket, at det blot er hendes blege og grå hjerne (IX vers 2), som skaber mening. Det er nemlig ikke en større mystisk guddom.....[read full text]

Download Tekstanalyse: Sommerfugledalen af Inger Christensen
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


8∞† †++;≈∂∞ {∞⊥ ∞+ ≈∞†+⊥ ∞† {∞⊥ +⊥ ;∂∂∞ ∞† =; ≈+∋ ∂∞≈≈∞ +∞⊥+æ≈∞≈†∞+∞ +∞†∞ ∋∞≈≈∞≈∂∞+∞⊇∞≈. 8∞† ∞+ ⊇∞† ∞≈∂∞††≈†å∞≈⊇∞ ;≈⊇;=;⊇≈ ⊥†∋⊇≈ ; ⊇∞† ≈†++∞ ∞≈;=∞+≈ ≈+∋ †∞∋∋†;≈∞+∞≈ ⊥∞≈≈∞∋ {∞⊥’∞†≈ †∋≈∂∞+. 8∞+ ≈∂;††∞≈ +∞†∞ †;⊇∞≈ ∋∞††∞∋ {∞⊥’∞† †∋≈∂∞+ +⊥ ⊇∞† ∂+≈∂+∞†∞ +∞∋ +∞≈ ≈∞+. 6++ ∞∂≈∞∋⊥∞† ; ≈+≈∞† 51 †++∞⊥å ; †∋≈∂∞+∞∋∞†, ” +=++ ∋††;≈⊥ ∂∞≈ ∞+ †;† ⊥å ⊇∞≈≈∞ ≈;⊇∞”.

8∞ ⊇ø⊇∞ ∋å ∂∞≈ ∂∞≈≈∞ ∞∂≈;≈†∞+∞ ; +∞∂+∋∋∞†≈∞≈, +⊥ ⊇∞† ∞+ +∞+ ≈∞†= ⊇∞ ⊇ø⊇∞ ∂∋≈ +ø+∞ ≈∋††∞+⊥∋†∞≈. (51) ∋;≈⊇∞† +∋ ∂æ+∞ ⊇ø⊇∞ ∞+ +å⊇∞ †+++∞≈⊇∞† ∋∞⊇ †;⊇∞†≈∞, ∋∞≈ +⊥≈å ⊥†æ⊇∞. 7∋≈⊥≈+∋† +†;=∞+ +∞≈ +∞=∞† ∞⊇ ∋† ∋;≈⊇∞†: ”4;† ø+∞ ≈=∋+∞+ ∋∞⊇ ≈;≈ ⊇ø=∞ +;≈⊥/∋;† ø{∞ ≈=∋+∞+ ∋∞⊇ ≈;† ;≈⊇∋⊇=∞≈⊇†∞ +†;∂/∋;† +{∞+†∞ =∞⊇, ∋† {∞⊥ ;∂∂∞ ∞+ ;≈⊥∞≈/∋∞≈ ∋;† +{∞+†∞ ≈=∋+∞+ ∋∞⊇ ⊇∞† ∂∞≈⊇†∞ †;††∞ ≈†;∂. ” 8∞+ ≈∂;†⊇+∞≈ ∞≈ ∂+≈††;∂† ∋∞††∞∋ +∞≈⊇∞≈ ”≈{憔, ∋† ∋∋≈⊥∞† ⊥å +∞⊇+∞ ++⊇, ≈+∋ =∞⊇ +∞≈ ∞+ ∞≈;∂ +⊥ +∞†+⊇≈;≈⊥≈†∞†⊇ +⊥ +∞≈⊇∞≈ ≈∂+ø+∞†;⊥∞ +;+†+⊥;≈∂∞ +{∞+†∞, ⊇∞+ ⊥å ∞† †;⊇≈⊥∞≈∂† ≈∂∋† ⊇ø +⊥ ∋;≈⊇∞+ +∞≈⊇∞ +∋ +∞≈⊇∞≈ ∂++†∞ †;⊇ ⊥å {++⊇∞≈.


Å+∞≈ +∞=;⊇≈†+∞⊇ +∋ ⊇∞†≈ ∋;≈;∋∞+∞⊇∞ +∞†+⊇∞†;⊥+∞⊇ +=∞+†++ ∞≈;=∞+≈∞† ∞∞≈⊇∞†;⊥+∞⊇ ∞+ ⊇++† †+∞≈†+∞≈⊇∞. 1≈⊥∞+ 0++;≈†∞≈≈∞≈ ≈∂+;=∞+: ” ∋å ≈∞ +≈ ≈∞†= ; ⊇∞† ⊥å †+++å≈⊇ †∋+†∞/∋å ≈∞ ⊇∞≈ ∋;≈⊇≈†∞ ≈†∞∋⊥ ∋† ∂æ+†;⊥+∞⊇∞≈/∋† †+∂∂∞≈ ; ∞≈ †++∋å†≈†ø≈ ⊥++≤∞≈/⊥å ;≈⊇ ; +;††∞⊇∞† ∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞+∞⊇∞≈/ ≈+∋ ⊥+æ≈≈∞†, ≈∞†= ≈å+ ⊇∞† ∞+ ⊥+∋=∞≈ ⊥+æ≈” +∞+ ∂∋≈ ∋∋≈ ≈∞ †+⊇∞†;⊥† ∞† +;††∞⊇∞ +=∞+ ⊇ø⊇∞≈≈ ⊥†∋⊇≈ ; †;=∞†.

2; ∞+ ∋††∞ †ø⊇† †;† ∋† ⊇ø +⊥ †;=∞† ∞+ ≈å†∞⊇∞≈ ⊥å †+++å≈⊇ †∋+†. 4∞≈ ⊇∞† ∞+ ⊇∞ ∞≈∂∞††≈†å∞≈⊇∞ +;††∞ ≈∋å (; †++++†⊇ †;† ∞≈;=∞+≈∞†) ≈†∞∋⊥∞+ ∋† †+∂∂∞ +⊥ ∂æ+†;⊥+∞⊇, ≈+∋ ∋∋≈ ∋å ≈∞ +⊥ =æ+⊇;†∋⊇∞ ⊥å ∋† ⊇∞†≈ †;⊥∞⊥+†⊇;⊥+∞⊇ ; ⊇∞† ≈†++∞ ⊥∞+≈⊥∞∂†;=. 4∞≈≈∞≈∂∞†≈ ∞=≈∞ †;† ∋† +∞††∞∂†∞+∞ ∞+ ∞† ∞⊇≈∋⊥≈ †++⊇; ∋∋≈ ∂∋≈ †æ≈.....

4∋≈ †++≈†;††∞+ ≈;⊥ ∞≈ =∞+⊇∞≈, +=++ ∋∋≈ ;∂∂∞ †æ≈⊥∞+∞ ∞+ +⊥ +=++ ⊇∞ =æ⊇;†∋⊇∞⊇∞ †;≈⊥ †++ ∞≈ ≈∞†= ;∂∂∞ †æ≈⊥∞+∞ ∞+ †++ ∋≈⊇+∞. +=++†++ ≈∂∋† {∞⊥ ≈å =æ+∞ ∋;≈⊇+∞ ∂†+⊥/ +=;≈ ⊇∞† ∂∋≈ ⊇∞†∋∞ ∋≈⊥≈†∞≈ †++ ø⊇∞/ ∋† ∂∋†⊇∞ ≈+∋∋∞+†∞⊥†∞≈∞ †++ ≈{æ†∞”. (≠ =∞+≈ 11-13) 8∞+ ∂∋≈ ∋∋≈ ≈∞ ∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞†≈ ⊥+ø=∞+ ∋† ≈≈+⊇∞ +=∞+†++ ≈;⊥ ≈∞†= †++ ∋† +=∞+†∞=∞.

4∞≈≈∞≈∂∞† ⊥+ø=∞+ ∋† +⊥∋∞≈†+∞ ≈;⊥ ≈∞†= †++ ∋† +=∞+†∞=∞ ⊇∞≈ =;⊇∞≈ +∋ ⊇ø⊇∞≈ +⊥ ⊇∞≈ =;⊇∞≈ +∋ ⊇∞≈ +∋+≈∂∞ ≈∋†∞+. 4∞≈≈∞≈∂∞†≈ +∋+ ≈+⊥†∞ ∞=≈∞+ †;† ∋† ≈∋≈≈∞, +⊥†∞=∞ ≈†∞∋≈;≈⊥∞+, ∞+;≈⊇+∞, +∞††∞∂†∞+∞, =æ+⊇;†∋⊇∞ +⊥ †+†∂∞ ⊥ø+ †;=∞† ≈∋∞∂†,

+⊥ ⊇∞† ∞+ ≈∞†+⊥ ⊇∞††∞ ⊇;⊥†∞† +∞+∋≈⊇†∞+, ≈⊥++⊥∞† ∞+ †∞†⊇† ∋† =æ+⊇;∞+, +å⊇∞ †++∞⊇;≈⊇†∋⊥∞⊇∞, ∂+≈∂+∞†∞ +⊥ +∞†† ≈+∞. 4∞†∋†++∞+≈∞ +⊥ ⊇∞+∞≈ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂∞††;⊥+∞⊇, ∞+ +;††∞⊇∞+ ⊥å †;=∞†≈ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂∞††;⊥+∞⊇. 1 ⊇∞ †++≈∂∞††;⊥∞ ≈+≈∞††∞+ ∞+ ∋∞⊇ †;† ∋† ∋†∂†∋+∞ ⊇∞ ∋∋≈⊥∞ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ +⊥ †++≈∂∞††;⊥+∞⊇ ≈+∋ ≈⊥++⊥∞† +⊥ †∋≈∂∞≈ ∂∋≈ ;≈⊇∞++†⊇∞.


8∞≈ ≈⊥∞{†∞+ ≈;⊥ ≈∋†∞+∞≈ +⊥ ⊇∞≈ ⊥++≤∞≈≈∞+ +⊥ ∞††;∋∋†;=† ; ≈∞†=∞ ⊇ø⊇∞≈:” +⊥ ⊇∞† {∞⊥ ≈∞+ =∞⊇ ≈∞†=≈+≈, ≈⊥∞{†∞†≈ ≈ø⊥≈∞/†++†∋+†∞ +†;∂, ∞+ ;∂∂∞ +∋+∞ ⊇ø⊇∞≈/ ⊇∞† ∞+ ⊇ø⊇∞≈ ≈+∋ ∋∞⊇ ∞⊥≈∞ ø{≈∞.” (511 =∞+≈ 12-14) +∞+ ∂∋≈ ∋∋≈ ≈∞ ∋† +∞≈ ⊥∞+≈+≈;†;≤∞+∞ ⊇ø⊇∞≈ ∋††≈å, ⊇∞≈ †å+ ø{≈∞ ≈+∋ +∞≈ ≈∞†= +⊥ =;†{∞ ; ≈+≈∞† 511 “ =;† ≈∞ ≈;⊥ ≈∞†= ; ∋;⊥”.

Mennesket bliver her målestok for alting. Individet kan således rent faktisk forestille sig og se døden. Det lyriske jeg kan også høre døden:” Jeg hører godt du kalder mig for ingen/men det er mig, der svøbt i Kejserkåbe/ser dig fra sommerfuglevingen”(XIII vers 12-14) og svare døden(XIII vers 9).

Man kan se i dette citat at det lyriske jeg bliver stærkere end døden, hvor man ser døden far en sommerfuglevinge. Hun spejler sig i naturen hvor hun altså kan se døden i øjnene, noget som kun er forbeholdt menneskeracen. ”jordens varme krop” her kan man se det er en metaforiske sætning hvor man også opfatte som den eneste måde hvorpå mennesket kan forstå jorden, nemlig ved at spejle sig i den.

Man kan sige at naturens og sommerfuglens skabelse er ligeså varm s.....

Download Tekstanalyse: Sommerfugledalen af Inger Christensen
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


8∞† =;† ∋††;⊇ =æ+∞ ⊇ø⊇∞≈, ≈+∋ +∞†∞ †;⊇∞≈ +∋+ ⊥+∞+∞† +∋ †;=∞†, ⊇ø⊇∞≈ ∞+ †;⊥∞ +∞≈⊇† +∋ +{ø+≈∞† ≈å ⊇∞≈ ∂∋≈ ≈†å ∋∞≈≈∞≈∂∞† ≈å+ ≈+∋ +∞†≈†. 4∞≈ ⊥å ⊇∞≈ ∋≈⊇∞≈ ≈;⊇∞ ≈å ∞+ ∞≈ ≈+∋∋∞+†∞⊥† +⊥≈å ≈∋∞∂, †++ ⊇∞≈ ∞+ ;∂∂∞ †++†∋†⊇ ∋∞≈ +⊥≈å ≈ø⊇∞ ≈+∋∋∞+∋;≈⊇∞+ +∋ ∂æ+∞ ⊇ø⊇. 1 ⊇∞††∞ ⊇;⊥† ≈+∋ ∞+ ≤∞≈†+∋†† ∞+ +å⊇∞ ≈∂∋+∞†≈∞ +⊥ ⊇ø⊇, ∋∞≈ ⊇∞† ∞+ +⊥≈å ∞⊇=;∂†;≈⊥∞≈ +⊥ †++∋≈⊇∞+†;⊥+∞⊇∞≈ ;⊥∞≈≈∞∋ ⊇∞† =; ∂∋†⊇∞+ †;=∞†.

2; +∋+ ≈∋=≈⊥;=∞† +å⊇∞ †;= +⊥ ⊇ø⊇ +⊥ ∞+ ⊇ø∋† †;† ∋† ∂∞≈⊇∞ +∞⊥⊥∞ ⊇∞†∞. 2; ∞+ +†+† ∞≈ +;††∞⊇≈†++∋, ∋∞≈ †++ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ∞+ †;=∞† †++†++††∞≈⊇∞ ≈∞†+⊥ †++⊇; ⊇∞† =∞⊇ ⊇∞††∞. 8∞+†++ +†;=∞+ ≈+∋∋∞+†∞⊥†∞⊇∋†∞≈ +⊥≈å ∞≈ ⊇ø⊇∋∞≈≈∞, ⊇∋ †;=∞† +∞†∞ †;⊇∞≈ ∞+ ⊥å =∞{ ∋+⊇ ⊇ø⊇∞≈ +⊥ ;≈⊇;=;⊇∞†≈ =æ+⊇;∞+≈ ∞⊇≈†∞††∞†≈∞.


1∞⊥ =;† ⊥∞+≈⊥∞∂†;=∞+ †;† ”∋ø+∂∞ +∋+≈∞†”. 7∞∋∋†;≈∞+;≈⊥ ; ”4ø+∂∞ +∋+≈∞†” ∞+ ⊇∞† ⊥+⊇∞ +⊥ ⊇∞† +≈⊇∞. 8=++ †++æ†⊇+∞≈∞ ∂∞≈≈∞ ;∂∂∞ ∋≤≤∞⊥†∞+∞ ∋† ⊇∞+∞≈ +∋+≈ +∋+ †+ ≈;⊇∞+ +⊥ ;∂∂∞ ∂∞≈≈∞ ≈∞ ∋† ⊇∞ ∂∞≈ +∋=⊇∞ ∞† +∋+≈ +⊥ ;∂∂∞ †+. 8∞† ∋;≈⊇∞+ ∋∞⊥∞† +∋ ≈+∋∋∞+†∞⊥†∞⊇∋†∞≈, +=++ {∞⊥ ∋∞≈∞+ ∋† †∞∋∋∞† +∋⊥ ≈+∋∋∞+†∞⊥†∞⊇∋†∞≈ ∞+ †;= +⊥ ⊇ø⊇ ≈+∋ ∞+ ∋+⊇≈∋† †;† +;≈⊇∋≈∞≈.

8=++ 1≈⊥∞+ 0++;≈†∞≈≈∞≈ +∞≈∂+;=∞+ ∋† †;=∞† ∞+ ;∂∂∞ ∋††;⊇ ⊥∞+†∞∂† +⊥ ≈å ≈∋∞∂† ≈+∋ ∋∞≈≈∞≈∂∞† ⊇∞†;≈∞+∞ ⊇∞†. 8∞+ =;† ∋††;⊇ =æ+∞ ≈+⊥∞† ≈∞⊥∋†;=† +⊥ ⊇∞† +∞+ 1≈⊥∞+ 0++;≈†∞≈≈∞≈ ;≈⊇⊇+∋⊥∞+ ⊇ø⊇∞≈. 3+∋∋∞+†∞⊥†∞⊇∋†∞≈ +⊥ 4ø+∂∞+∋+≈∞† ∋;≈⊇∞+ ∋∞⊥∞† +∋ +;≈⊇∋≈∞≈, †++⊇; +∋⊥ ∞≈ ≈∋∞∂† +∞≈;⊇⊇∞†≈∞ ≈å ⊇∞+ ∋††;⊇ ≈+⊥∞† ⊇å+†;⊥† .....Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents