Discussion / Argumentative Essay

Textanalyse avisartikel - Druk, stoffer og hor

983 Words / ~2½ pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.56 $
Document category

Discussion
Danish

University, School

Odense C

Grade, Teacher, Year

College

Author / Copyright
Text by Maureen F. ©
Format: PDF
Size: 0.06 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-1.0]|4/8More documents
Regalierne Dansk analyse og fortolkning Regalierne er skrevet i 1952 af Leif Panduro, men blev først udgivet i 1982. Udover ”Regalierne” er Leif Panduro også kendt for sine værker ”Amatørerne” fra 1972, ”Gris på gaflen” fra 1962 og ”Uro i forstæderne” fra 1995. Leif Panduro er født den 18. april 1923 og døde den 16. januar 1977 (54 år gammel). Han er vokset op i barske omgivelser på et børnehjem og har har i sine ungdomsår boet hos en plejefamilie. Hans forældre blev skilt kort efter hans fødsel og moderen Anne Johanne Panduro, blev langvarigt…

El Hellou 2.i Dansk – Kronik 26-04-2017

Druk, stoffer og hor

Der kan være mange forskellige grunde til at folk tager stoffer eller drikker. Mange af de ting som man gør i teenagealderen, bliver gjort til dels fordi det har været en del af ens opvækst. Børn kan meget nemt blive påvirket af forældrenes adfærd, som vil gøre at børnene senere i livet vil have samme livsstil som forældrene.

Som Damian Arguimbau selv siger i ”Druk, stoffer og hor” så er der mange årsager, ”For eksempel psykiatriske lidelser eller uheldige familie- og opvækstforhold”. Men bliver unge bare fremstillet som uvidende mennesker? Eller prøver de bare deres grænser af?


Damians hovedsynspunkt i denne artikel vil nok være, at nutidens ungdomslitteratur ikke afspejler virkelighedens ungdom. Han mener dog også at nutidens ungdom opfører dig en del bedre end den ældre generation. Men modsat, så går udviklingen i ungdomslitteraturen, hvor vi i hverdagen oftere og oftere møder ”incestramte, drikfældige, kokainsniffende, ecstasyspisende unge med mange skiftende sengepartnere”, som Damian beskriver det.

Men ifølge ham har både ungdomslitteraturen og ungdommen samvittigheden til fælles, og derfor vil ungdomslitteraturen alligevel virke.


Ifølge Damian så er der kortere til ”vold, sex og meningsløshed” og der mener han at der i dag kan være mulighed for at der sker mere vold, sex og meningsløshed end før. Der er i andre ungdomsbøger nogle forfattere som også siger at unge har store misbrug, afhængigheder og problemer, og medierne bakker op om det billede der bliver vist af de unge.

Dette billede der bliver vist om unge i dag er dog ikke rigtigt. Hvis man kigger på statistikkerne i de sidste 10 år. De unge danskeres druk falder langsomt, og der er væsentligt mindre kriminalitet. Dog er misbruget af stoffer steget en lille smule, og det ifølge Damian Arguimbau er fordi at der er flere piger der tager stoffer, mens drengene .....[read full text]

Download Textanalyse avisartikel - Druk, stoffer og hor
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∋≈ ≈;⊥∞+ ∋† ⊇∞ ∞≈⊥∞ +⊥†ø+∞+ ≈;⊥ +∞⊇+∞ ∞≈⊇ ⊇∞+∞≈ †++æ†⊇+∞≈ ⊥∞≈∞+∋†;+≈, ∋∞≈ ⊇∞††∞ +∋+ ≈†∋⊇;⊥ ≈+⊥∞† ∋† ⊥ø+∞ ∋∞⊇ +=++⊇∋≈ ⊇∞+∞≈ +⊥=æ∂≈† ∞+, +⊥ +=++ ⊇∞+∞≈ +⊥=æ∂≈† ∞+. 8;≈≈∞ †+ †∋∂†++∞+ ≈⊥;††∞+ ∞≈ ∋∞⊥∞† ≈†++ ++††∞ +⊥ ∞+ ∋∞⊇ †;† ∋† ⊥;=∞ ∞≈ ⊥∞+≈+≈ ∞† +∞≈†∞∋† †;=. 4+⊥†∞ ∋∞≈∞+ ∋† =∞⊇ ∞≈ +∞≈†∞∋† +⊥⊇+∋⊥∞†≈∞ +⊥ +⊥=æ∂≈†, ≈å =;† ∞≈≈ †+∞∋†;⊇ ≈æ≈†∞≈ =æ+∞ †++∞⊇+∞≈†∞∋† ∋† †++æ†⊇+∞≈∞.

4∞⊇;∞+;††∞⊇∞†, ≈†∋†;≈†;∂∂∞+≈∞ +⊥ †;††∞+∋†∞+∞≈ ∞+ ⊇+⊥ ∞≈;⊥∞ +∋ ∋† ⊇∞ ∞≈⊥∞ ∞∂≈⊥∞+;∋∞≈†∞+∞ ; ⊇∞+∞≈ †;= +⊥ ∋†⊥+ø=∞+ ††∞+∞ ⊥+æ≈≈∞+, ≈∞†+⊥ †++⊇; ⊇∞ ;∂∂∞ +∋+ ∞+†∋+;≈⊥ ≈+∂.


8∋∋;∋≈ 4+⊥∞;∋+∋∞ =;≈∞+ ∋† +∋≈ +∋+ ∞† +∞† ≈†++† ∂∞≈⊇≈∂∋+ †;† †;††∞+∋†∞+ +⊥ ⊇∞† ⊥ø+ +∋≈ =∞⊇ ∋† ;≈⊇⊇+∋⊥∞ †+ †∞∂≈†∞+, +=++ ⊇∞≈ ∞≈∞ ∞+ 5+≈≈;∞ 4≈⊇∞+≈∞≈≈ 8∋†∞ ∋∞≈ ∞≈ ∞≈⊥∞†, ≈+∋ +∋≈⊇†∞+ +∋, +=∋⊇ ⊇∞+ ∞+ ≈{+=† ∋† †∋=∞ ≈å+ ∋∋≈ ⊥å+ ; ++∞≈ +⊥ †∞≈†∞+, +⊥ 3∋≈≈∞ 4∞≈∂ 1∞≈≈∞≈≈ 4æ+∋∞≈† +;≈∋≈⊇∞≈ ≈+∋ +∋≈⊇†∞+ +∋ ∞≈ ⊥;⊥∞ ⊇∞+ ++††∞+ ≈+∋∋∞+∞≈ +⊥ †+∋+∞⊇∞≈ =æ∂.

8∋∋;∋≈ 4+⊥∞;∋+∋∞ ∋⊥⊥∞††∞+∞ †;† ∞†+≈ =∞⊇ ∋† ;≈⊇⊇+∋⊥∞ ⊇∞ †+ †∞∂≈†∞+ +⊥ ⊇∞† ⊥ø+ ∋† +∋≈≈ †∞∂≈† +†;=∞+ †++=æ+⊇;⊥ +=∞+ †++ †æ≈∞+≈∞.


2∞⊇ ∋† +∋≈ +⊥≈å ;≈⊇⊇+∋⊥∞+ ≈+⊥†∞ †∋† +⊥ ≈†∋†;≈†;∂∂∞+ +∋ ∞≈⊥⊇+∋∋∞≈, ≈å ∋⊥⊥∞††∞+∞ 8∋∋;∋≈ 4+⊥∞;∋+∋∞ +⊥≈å †;† †+⊥+≈. 8∋≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈∞+ ; †∞∂≈†∞≈ ∞+ ∋∞⊥∞† ++{∞∂†;=∞ +⊥ ++†⊇∞+ ≈;⊥ †;† ≈∋⊥∞≈. 3†∋†;≈†;∂∂∞+≈∞ +⊥ †∋††∞≈∞ +∋+ +⊥≈å ∞≈ ≈†++ +∞†+⊇≈;≈⊥ †++ ∋† ∞≈⊇∞+++⊥⊥∞ +∋≈≈ ∋+⊥∞∋∞≈†∋†;+≈∞+≈∞ +⊥ ≈+≈≈⊥∞≈.....


4å⊇∞≈ ≈+∋ 8∋∋;∋≈ 4+⊥∞;∋+∋∞ ++∞⊥∞+ ≈⊥++⊥∞† ⊥å ∞+ ∋∞⊥∞† ⊥+⊇, †++⊇; +∋≈ †++++†⊇∞+ ≈;⊥ †;† ∞≈ ∋∞⊥∞† ++{∞∂†;= ≈†;† +⊥ †+≈∞, +=++ +∋≈ ;∂∂∞ ≈∂+;=∞+ ; 1. ⊥∞+≈+≈ ; †∞∂≈†∞≈. 4∋≈ ∂∋≈ ∋††∞+∞⊇∞ †+∋ ≈†∋+†∞≈ ∋† +∋≈≈ †∞∂≈† ≈∞ ∋† +∋≈ ;∂∂∞ ≈∂+;=∞+ ; 1. ⊥∞+≈+≈, ∋∞≈ †++++†⊇∞+ ≈;⊥ ++{∞∂†;=†: ”3∂∋† ∋∋≈ †++ ∋+⊇∞+≈∞ ∞≈⊥⊇+∋≈†;††∞+∋†∞+, †∞=∞+ ⊇∞ ∞≈⊥∞ ⊥å ∂∋≈†∞≈”. 1 ⊇∞≈≈∞ †∞∂≈† ++∞⊥∞+ +∋≈ ++⊇∞† ”∋∋≈” +⊥ ⊇∞† ⊥ø+ ∋† †∞∂≈†∞≈ †å+ ∞≈ ⊥∞≈∞+∞† =∞≈⊇;≈⊥.
1 †∞∂≈†∞≈ ∞+ ⊇∞+ ;∂∂∞ ≈å ∋∞⊥∞† ++∞⊥ ∋† †∋†∞≈⊥++⊥.

3⊥++⊥∞† ∞+ ∋∞+∞ ⊥++†∞≈≈;+≈∞††. 8=;≈ †∞∂≈†∞≈ =∋+ ≈∂+∞=∞† ; †∋†∞≈⊥++⊥, =;††∞ ⊇∞≈ ⊥ø+∞ ⊇∞† ∋;≈⊇+∞ †++=æ+⊇;⊥† †++ †æ≈∞+∞≈, ∋∞≈ ≈∋∋†;⊇;⊥ +†;=∞+ 4+⊥∞;∋+∋∞ ≈ø⊇ †;† ∋† ≈∂+;=∞ ⊥++†∞≈≈;+≈∞†† ≈å+ ⊇∞† ∂+∋∋∞+ †;† +∋≈≈ ≈†∋†;≈†;∂∂∞+ +⊥ †∋†.


1 ≈†∞†≈;≈⊥∞≈ ⊥å +∋≈≈ ;≈⊇†æ⊥ ≈∂+;=∞+ +∋≈ ”8∞ ⊥å+ +∋+∞ ; +∞≈⊇∞≈∞. 3∋∋=;††;⊥+∞⊇∞≈ ++∞∋≈∞+ ⊇∞∋. 7;⊥∞ ⊇é† ∋†≈⊥∞{†∞+ ≈{+=† ≈+∂ =;+∂∞†;⊥+∞⊇∞≈. 3å ⊥;= †++ ∋;≈ ≈∂+†⊇ +∋+∞ ⊇;≈≈∞ +∞†+∞+∞⊇∞ +ø⊥∞+ †;† ⊇∞ ∞≈⊥∞. 8∞ ≈∞+ ∞⊇ †;† ∋† =;+∂∞ ∞††∞+ +∞≈≈;⊥†∞≈” +⊥ ⊇∞† ∂∋≈ ⊥+⊇† =æ+∞ †;⊇† ≈=æ+† †++ †æ≈∞+∞≈ ∋† †++≈†å, +=∋⊇ +∋≈ ∞⊥∞≈††;⊥ ∋∞≈∞+ ∋∞⊇ ⊇∞≈≈∞ ≈æ†≈;≈⊥, ⊇∋ +∋≈≈ ∋∞≈;≈⊥ ;∂∂∞ ∂+∋∋∞+ +∞†† †;† ∞⊇†++∂.

8∞+ ∂∋≈ +⊥≈å =æ+∞ †∋†∞ +∋ †∋†∞≈⊥++⊥ †;⊥∞ ; ⊇∞≈≈∞ ≈æ†≈;≈⊥, ⊇∋ +∋≈ ;∂∂∞ †++++†⊇∞+ ≈;⊥ ≈å ++{∞∂†;=†.


Skribenten mener at druk, stoffer og hor er det største hovedsynspunkt i ungdomslitteraturen, mens der er mange forfattere der mener at det ikke kun er dem som er hovedsynspunkterne i ungdommen. Mange forfattere mener at der er mange flere, og mere vigtige emner inden for ungdomslitteraturen, men hvor Damian Arguimbau derimod vælger kun at fokusere på druk, stoffer og hor.


Selvom skribenten vælger kun at fokusere på druk, stoffer og hor, så er hans synspunkter og argumentationer meget troværdige, fordi han har tal og statistikker med. Man kan som ung også bekræfte hans argumentationer, fordi man selv har oplevet dem, og ser en masse af den slags ungdom ha.....

Download Textanalyse avisartikel - Druk, stoffer og hor
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


1∞⊥ ∂∋≈ ∂+≈∂†∞⊇∞+∞ ∋† ∋∋≈⊥∞ ∋† ⊇∞ †;≈⊥ ≈+∋ {∞⊥ +∋+ ≈∂+∞=∞† ; ∋;≈ ;≈⊇†∞⊇≈;≈⊥ +†;=∞+ ≈æ=≈† ; 8∋∋;∋≈ 4+⊥∞;∋+∋∞≈ †∞∂≈†, +⊥ {∞⊥ ∂∋≈ ⊇∞+†++ +∞∂+憆∞ ∋† +∋≈≈ ≈+≈≈⊥∞≈∂†∞+ ≈†∞∋∋∞+ +=∞+∞≈≈ ∋∞⊇ ∋;≈ ;≈⊇†∞⊇≈;≈⊥. 8∋≈ ≈;⊥∞+ +⊥≈å ≈∞†= ∋† ⊇;≈≈∞ †;≈⊥ ≈+∋ ∞≈⊥∞ ⊥ø+, ∂∋≈ =æ+∞ †;† ⊇∞†≈ †++⊇; ⊇∞+∞≈ +⊥=æ∂≈†.

0≈⊥∞ ∂∋≈ ∋∞⊥∞† ≈∞∋† ⊥å ; ⊇∞† ≈∋∋∋∞ ∋ø≈≈†∞+ ≈+∋ ⊇∞+∞≈ †++æ†⊇+∞, ≈∞†+⊥ †++⊇; †++æ†⊇+∞≈∞ ∞+ ∞† +∋+≈≈ †+++;††∞⊇∞ ; ⊥∞≈≈∞∋ +⊥=æ∂≈†∞≈. 8∋≈ ≈∂+;=∞+ +⊥≈å ; ≈;≈ †∞∂≈† ∋† ⊇+∞∂, ≈†+††∞+ +⊥ +++ ∂∋≈ †++∞∂+∋∋∞ ⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ∋† ∞† +∋+≈ +∋+ +∋†† ≈+⊥†∞ ⊥+++†∞∋∞+ ; ≈;≈ +⊥=æ∂≈† ≈+∋ +∋+ +∋†† =;+∂≈;≈⊥ ⊥å +∋+≈∞†≈ ∋⊇†æ+⊇ ≈∞≈∞+∞ ; †;=∞†.

8∞† ∂∋≈ †++ ∞∂≈∞∋⊥∞† =æ+∞ ∋† ∞† +∋+≈ ;∂∂∞ +∋+ †å∞† ≈+∂ ≈†ø††∞ †+∋ ≈;≈∞ †++æ†⊇+∞, +⊥ ⊇∞+†++ =æ†⊥∞+ ∋† †∋⊥∞ ≈†+††∞+ †++ ∋† †ø†∞ ≈;⊥ †;†⊥∋≈, ∞††∞+ =æ+∞ ∞≈ ⊇∞† ∋† ∞† †æ††∞≈≈∂∋+ ⊇∞+ †∋⊥∞+ ≈†+††∞+, †++ ≈∞†+⊥ ∋† †ø†∞ ≈;⊥ †++⊥ ; ⊇∞† †æ††∞≈≈∂∋+ ≈+∋ .....Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents